Byla 2-7601-115/2011

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Algirdas Auruškevičius, rašytinio proceso tvarka susipažinęs su ieškovo SIA „Mikrofona leraksti“ prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir užtikrinti įrodymus iki pareiškiant ieškinį atsakovams UAB „Bomba“, UAB „Bombos“ įrašai, UAB „Interviu“, „ARIIDEED OU“, UAB „Koja“ D. B., tretysis asmuo Vilniaus apskrities VMI,

Nustatė

2ieškovas SIA „Mikrofona leraksti“ pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki pareiškiant ieškinį atsakovams UAB „Bomba“, UAB „Bombos“ įrašai, UAB „Interviu“, „ARIIDEED OU“, UAB „Koja“ D. B., tretysis asmuo Vilniaus apskrities VMI.

3Prašymą atsisakytina priimti.

4Teismas pažymi, kad ieškinio (būsimo ieškinio) kvalifikavimas (turtinis ar neturtinis) yra teisiškai reikšmingas, nes lemia civilinės bylos teismingumą ir ieškinio apmokestinumą, o tinkamas civilinės bylos teismingumo nustatymas – ir tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą.

5Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodo, jog reikš ieškinį CK 6.66 str. pagrindu (actio Pauliana), prašydamas pripažinti negaliojančia atsakovų sudarytus sandorius ir taikyti restituciją, nurodydamas, kad po ginčijamų sandorių sudarymo atsakovas UAB „Bomba“ tapo nemokus ir taip pažeidė ieškovo, kaip kreditoriaus, teises.

6Pažymėtina, jog kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo tokio nesąžiningo skolininko, kuris, perleidęs savo turtą trečiajam asmeniui, tampa nemokus, todėl negali vykdyti savo prievolės kreditoriui ir taip pažeidžia kreditoriaus teises; kreditorius, reikšdamas actio Pauliana ieškinį, pirmiausia siekia atkurti pažeistą skolininko mokumą sugrąžinant tai, ką skolininkas nesąžiningai ir be pagrindo perleido kitiems asmenims (LAT 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėj byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Cetarium“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-17/2006; kt.). Taigi actio Pauliana ieškiniu kreditorius siekia atkurti skolininko mokumą ir taip apginti savo pažeistas teises. Patenkinus actio Pauliana ieškinį, restitucija taikoma tik pripažinto negaliojančiu sandorio šalims, o ieškovui (kreditoriui) turto nepriteisiama, todėl toks ieškinys yra neturtinis.

7Kaip matyti iš prašymo dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo turinio, šiuo atveju būsimu ieškiniu ieškovas neprašo priteisti jam lėšų ar kito turto, bet siekia atkurti nesąžiningo skolininko (atsakovo) mokumą ir taip apginti savo kaip kreditoriaus teises. Ieškinio patenkinimo atveju, taikant restituciją skolininko naudai, teismo sprendimu ieškovui nebūtų priteista lėšų, kito turto ar suteikta kitos turtinės naudos, todėl jo turtinė padėtis nepasikeistų, o tiesioginių turtinių padarinių atsirastų tik pripažintų negaliojančiais sandorių šalims (atsakovams). Dėl to teismas daro išvadą, kad šalių ginčas nėra tiesiogiai susijęs su turtu, jis kilo ne dėl lėšų ar kito konkretaus turto priteisimo, o dėl kreditoriaus teisių gynimo, pripažįstant skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu ir taip atkuriant jo mokumą. Toks ieškinys kvalifikuotinas kaip neturtinis ir apmokestinamas žyminiu mokesčiu pagal CPK 80 str. 1 d. 2 p., o jo teismingumas nustatytinas pagal CPK 26, 27 straipsnių taisykles.

8CPK 27 str., kuriame reglamentuojama, kurios civilinės bylos yra teismingos apygardos teismams, nurodyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas: 1) kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo; 2) dėl autorinių neturtinių teisinių santykių; 3) dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių; 4) dėl bankroto ir restruktūrizavimo; 5) kurių viena šalis yra užsienio valstybė; 6) pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo; 7) pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo; 8) dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimo; 9) kitas civilines bylas, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai (nauja redakcija: Nr. XI-1480, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4126 (2011-07-13).

9Atsižvelgiant aptartą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad ieškovo būsimas ieškinys, kurio užtikrinimui jis prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepatenka į CPK 27 str. reglamentavimą.

10Ši byla nėra teisminga apygardos teismui ir pagal LR Įmonių bankroto įstatymą dėl UAB“Bomba“ iškeltos bankroto bylos.

11Vadovaujantis CPK 27 str. 1 p., 137 str. 2 d. 2 p., 3 d., ieškovo SIA „Mikrofona leraksti“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki pareiškiant ieškinį atsakovams UAB „Bomba“, UAB „Bombos“ įrašai, UAB „Interviu“, „ARIIDEED OU“, UAB „Koja“ D. B., tretysis asmuo Vilniaus apskrities VMI atsisakytina priimti kaip neteismingą Vilniaus apygardos teismui. Pareiškimas turėtų būti paduotas apylinkės teismui, pagal vieno iš atsakovų buveinės ar gyvenamąją vietą, laikantis CPK 30 str. 12 d., 147str.1 ir 3d.reikalavimų.

12Vadovaudamasi CPK 27 str. 1 p., 137 str. 2 d. 2 p., 3 d., 290 ir 291 str. str.,

Nutarė

13atsisakyti priimti ieškovo SIA „Mikrofona leraksti“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki pareiškiant ieškinį atsakovams UAB „Bomba“, UAB „Bombos“ įrašai, UAB „Interviu“, „ARIIDEED OU“, UAB „Koja“ D. B., tretysis asmuo Vilniaus apskrities VMI, kaip neteismingą Vilniaus apygardos teismui.

14Nurodyti ieškovui SIA „Mikrofona leraksti“, kad jis su ieškiniu turi kreiptis į apylinkės teismą, pagal vieno iš atsakovų buveinės (gyvenamąją vietą) vietą ieškovo pasirinkimu.

15Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai