Byla 2S-676-267/2013
Dėl antstolio veiksmų, pareikštą antstolei V. Š

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Ž. P. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. birželio 12 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-5094-362/2013 pagal pareiškėjo Ž. P. skundą dėl antstolio veiksmų, pareikštą antstolei V. Š.,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Pareiškėjas Ž. P. pateikė antstolei V. Š. skundą, kuriame nurodė, kad antstolė netinkamai organizavo varžytynes, skolininko sklypus pardavinėjo už mažą kainą, neatitinkančią realios rinkos vertės, suteikė klaidinančią informaciją skolininkui ir jo pasirinktam pirkėjui, pinigus už varžytynėse parduodamus sklypus gavo ir iš varžytynių pirkėjų, ir iš skolininko pasiūlyto pirkėjo UAB „Petro medis“, antstolė, būdama informuota apie elektroninių varžytynių sistemos sutrikimus, sutrukdžiusius pirkėjui UAB „Petro medis“ atstovui prisijungti prie elektroninių varžytynių, jų neatšaukė. Todėl prašė pripažinti neteisėtais antstolės V. Š. veiksmus vykdant 2013 m. balandžio 10-17 d. skolininko Ž. P. turto pardavimo elektronines varžytynes, pripažinti neteisėtomis 2013 m. balandžio 10-17 d. skolininko Ž. P. turto pardavimo elektronines varžytynes dėl techninių kliūčių elektroninių varžytynių sistemoje, kurios sukliudė pirkėjui prisijungti prie varžytynių, panaikinti 2013 m. balandžio 26 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktus Nr. 71-2450/2012 dėl 17,2900 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir 7,6300 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo J. K., panaikinti varžytynių rezultatus dėl 13,7000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo D. K..

4Antstolė V. Š. 2013-06-03 patvarkymu atsisakė patenkinti skundą ir nurodė, kad siekiant tinkamai įvertinti Ž. P. priklausantį ir AB SEB bankas įkeistą turtą, taip pat siekiant išvengti galimų ginčų ateityje, 2012-11-23 buvo priimtas patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo rinkos vertei nustatyti, o prieštaravimai dėl įkainojimo pareikšti nebuvo. Nurodė, kad 2013-03-25 patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo ir varžytynių skelbimo kopijos išsiųstos skolininko Ž. P. atstovui advokatui S. A.. Kadangi skolininkas į antstolės depozitinę sąskaitą įmokėjo 295000 Lt, 2013-04-18 antstolė V. Š. kreipėsi su prašymu dėl sprendimo vykdymo tvarkos ir įstatymo normos, kurią reikia taikyti vykdymo procese, išaiškinimo. 2013-04-25 Šiaulių apylinkės teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2-3914-394/2013, kuria išaiškino, kad įvykus Ž. P. priklausančio turto varžytynėms, galimybės realizuoti turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui LR Civilinio proceso kodeksas nenumato. Vadovaujantis šiuo išaiškinimu, 2013-04-26 surašyti turto pardavimo iš varžytynių aktai Nr. 71-2450-2012, dėl 17,2900 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir 7,6300 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo J. K.. Dėl skunde Ž. P. minimų techninių kliūčių nurodė, kad kai dėl tam tikrų techninių kliūčių galimi pirkėjai negali dalyvauti varžytynėse, jie raštais kreipiasi į VĮ Registrų centras. VĮ Registrų centras patikrina, ar buvo kokios nors techninės kliūtys ir informuoja raštu antstolį apie tai, kad vykdant tam tikras varžytynes buvo techninės kliūtys ir dalyvauti varžytynėse nebuvo galimybės, tačiau šiuo atveju VĮ Registrų centras apie technines kliūtis neinformavo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2013-06-12 nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Teismas nurodė, kad patvarkymai dėl ekspertizės skyrimo ir turto arešto per nustatytą terminą nebuvo apskųsti, prieštaravimai dėl turto vertės nepareikšti. 2013-03-08 patvarkyme dėl varžytynių paskelbimo visa įstatymo reglamentuota informacija skolininkui Ž. P. suteikta tinkamai, t. y. nurodyti terminai, iki kada jis turi įmokėti pinigų sumas, kad turtas būtų parduotas skolininko pasiūlytam pirkėjui, kad varžytynių procedūra būtų atšaukta. Taip pat nurodė, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad varžytinių dieną buvo kokios nors techninės kliūtys, galėjusios sutrukdyti pirkėjui dalyvauti varžytynėse, todėl konstatavo, kad nenustatyta, jog antstolė viršijo savo įgaliojimus, nes antstolė atliko įstatymų nustatytas jai funkcijas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėjas Ž. P. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013-06-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5094-362/2013 ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Apeliantas nurodo, kad 2013 m. balandžio 17 d. 11.00 val. skolininkas atvyko į antstolės V. Š. kontorą su pirkėjo atstovu, sutinkančiu nupirkti visus varžytynėse parduodamus sklypus už didesnę kainą, įteikė tai patvirtinantį rašytinį prašymą. Antstolė V. Š. prašymą priėmė ir patikino, kad tokiu atveju varžytines atšauks, bet nenurodė, kada pinigai turi būti įmokėti, nenurodė sąskaitos numerio. Tačiau tą pačią dieną apie 14 val. pareiškėjas sužinojo, kad varžytynės toliau vyksta.
  2. Pareiškėjas nurodo bandęs prisijungti prie elektroninių varžytynių per banką AB Swedbank, bet neprisijungė, nors nuorodą įmokai gavo, pasiskambinus į banką buvo paaiškinta, kad tai elektroninių varžytynių sistemos klaida. Tuomet jis nedelsiant nuvyko pas antstolę V. Š., informavo apie buvusią elektroninių varžytynių sistemos klaidą, dėl ko negalėjo prisijungti prie varžytynių, bei pasiteiravo, kodėl nebuvo atsižvelgta į jo pasiūlyto pirkėjo prašymą ir neatšauktos varžytynės. Mano, kad antstolė nepatikrino, ar elektroninių varžytynių sistema veikė tinkamai.
  3. Pareiškėjo teigimu, antstolė V. Š. Z. P. patikino, kad prašymas dėl turto pardavimo pasiūlytam pirkėjui UAB „Petro medis“ galioja, jis bus patenkintas ir pakvietė atvykti į kontorą kitą dieną. 2013 m. balandžio 18 d. antstolė V. Š. dar kartą patikino, kad viskas yra gerai, paprašė perrašyti prašymą apie pasiūlytą pirkėją, padidinti sklypų kainas iki bendros sumos 295000,00 Lt. Tą pačią dieną UAB „Petro medis“ padarė 295000,00 Lt pavedimą į antstolės sąskaitą ir pristatė tai patvirtinantį dokumentą.
  4. Pareiškėjas nurodo neginčijęs turto arešto akto ir jame nurodytų turto verčių, nes tikėjęsis su kreditoriumi AB SEB bankas atsiskaityti, o tuo pačiu ir dalį savo turto išsaugoti bendradarbiaudamas su antstole, siūlydamas realius skolos padengimo variantus, o antstolės veiksmai – sutikimas priimti pasiūlyto pirkėjo prašymą, apmokėjimą, garantavimas, kad varžytynės bus sustabdytos, neleido jais abejoti. Be to, pareiškėjas nėra turto vertinimo srities specialistas, manė, kad turto vertinimo ekspertizė atlikta tinkamai. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad ekspertizė buvo atlikta netinkamai, ekspertas natūroje turto neapžiūrėjo.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą AB SEB bankas prašo sprendimą dėl Ž. P. atskirojo skundo priimti teismo nuožiūra. Nurodo, kad prieštaravimų dėl įkainojimo nei kreditorius, nei skolininkas bei įkeisto turto savininkas nepareiškė, byloje nėra duomenų apie tai, kad varžytynių dieną buvo kokios nors techninės kliūtys, galėjusios sutrukdyti pirkėjui dalyvauti varžytinėse. Civilinio proceso kodekso 12 straipsnyje reglamentuojamas rungimosi principas nustato, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi. Mano, kad nesant pateiktų įrodymų, kurie patvirtintų pareiškėjo teiginius, pirmos instancijos teismo nutartis turėtų būti palikta nepakeista.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.).

13Nagrinėjamoje byloje kilo klausimas, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atmetė apelianto skundą dėl antstolio veiksmų.

14Pareiškėjas Ž. P. skunde dėl antstolio veiksmų pareiškė tokius reikalavimus: pripažinti neteisėtais antstolės V. Š. veiksmus vykdant 2013 m. balandžio 10-17 d. skolininko Ž. P. turto pardavimo elektronines varžytynes, pripažinti neteisėtomis 2013 m. balandžio 10-17 d. skolininko Ž. P. turto pardavimo elektronines varžytynes dėl techninių kliūčių elektroninių varžytynių sistemoje, kurios sukliudė pirkėjui prisijungti prie varžytynių, panaikinti 2013 m. balandžio 26 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktus Nr. 71-2450/2012 dėl 17,2900 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir 7,6300 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo J. K., panaikinti varžytynių rezultatus dėl 13,7000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo D. K.. Kaip matyti iš šio pareiškėjo (apelianto) skundo dėl antstolio veiksmų bei atskirojo skundo argumentų, apeliantas iš esmės nesutinka su įvykusių varžytinių dėl jam priklausančio turto pardavimo rezultatais, prašo panaikinti jau pasirašytus turto pardavimo iš varžytinių aktus, motyvuodamas savo reikalavimus neteisėtais antstolės veiksmais.

15Iš skundžiamos nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas nutarties motyvuojamoje dalyje pasisakė tik dėl pareiškėjo reikalavimo dėl neteisėtų antstolės veiksmų, kurie buvo nurodyti pareiškėjo skunde, tačiau visiškai nesprendė kitų pareiškėjo skunde išdėstytų reikalavimų, tokių kaip turto pardavimo iš varžytinių aktų panaikinimas, varžytinių pripažinimas neteisėtomis ar varžytinių rezultatų panaikinimas, nepasisakė dėl jų pagrįstumo. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju iš esmės neatskleista bylos esmė, pirmosios instancijos nutartis naikinama (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 2 d. 7 p., 338 str.).

16Apeliacinės instancijos teismas atkreipia pirmosios instancijos teismo dėmesį, kad CPK 602 str. numato turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo bei varžytynių aktų pripažinimą negaliojančiais, o tokie reikalavimai reiškiami ne CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka, bet gali būti ginčijami specialia tvarka. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismas, gavęs skundą dėl antstolių veiksmų CPK XXXI skyriaus tvarka, turi taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą (CPK 138 str.) ir pasiūlyti pareiškėjui reikšti atitinkamą ieškinį tais atvejais, kai turtas parduotas varžytynėse, o skolininkas skundžia antstolio veiksmus, kartu reikalaudamas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. sausio 4 d. nutartimis civilinėse bylose Nr. 3K-3-16/2006; Nr. 3K-3-157/2006, Nr. 3K-3-410/2008, Nr. 3K-3-477/2009, 2008 m. sausio 28 d. apžvalga, Teismų praktika Nr. 28, p. 252-267). Dėl to, šioje byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl apelianto procesinių teisių vykdymo procese, kai antstolė yra surašiusi turto pardavimo iš varžytinių aktus, kurie yra nuosavybę patvirtinantys dokumentai (CPK 715 str., 724 str.) ir dėl to vykdymo proceso dalis dėl žemės sklypų, esančių ( - ), pardavimo varžytynėse yra baigta. Taip pat turi būti išsiaiškinta, ar nėra baigtas ir vykdymo procesas dėl kito žemės sklypo, esančio ( - ), kurio pardavimą iš varžytinių taip pat ginčija apeliantas. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų priėmimo klausimą, privalėjo įvertinti galimybę visus pareiškėjo tarpusavyje susijusius reikalavimus nagrinėti teisme ypatingosios teisenos tvarka, o nustatęs procesines kliūtis civilinės bylos iškėlimui pagal pareiškėjo skundo reikalavimus, nustatyti terminą procesinio pobūdžio trūkumams pašalinti. Be to, apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad Šiaulių apylinkės teisme jau yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2‑5422-722/2013 dėl turto pardavimo iš varžytinių aktų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo pagal pareiškėjo šioje byloje Ž. P. ieškinį.

17Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į aptartas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą sprendžia, jog skundžiama nutartis naikintina ir bylos proceso teisėtumo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo nuo skundo priėmimo stadijos, atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo išaiškinimus (CPK 337 str. 2 d. ).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

19Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. birželio 12 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo nuo skundo priėmimo stadijos.

Proceso dalyviai
Ryšiai