Byla 2-3914-394/2013
Dėl sprendimo vykdymo tvarkos ir įstatymo normos, kurią reikia taikyti, išaiškinimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės V. Š. prašymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos ir įstatymo normos, kurią reikia taikyti, išaiškinimo,

Nustatė

2Pareiškėja prašo išaiškinti, ar įvykus turto varžytinėms ir pirkėjams neįmokėjus visos sumos už varžytinėse nupirktą turtą, o skolininko pasiūlytam pirkėjui įmokėjus pinigines lėšas, galima šį turtą realizuoti skolininko pasiūlytam pirkėjui už kainą, ne mažesnę nei nurodyta turto arešto akte, taip pat ne mažesnę, nei parduota varžytinių metu, tuo pačiu skolai padengti gaunant didesnę sumą, nei būtų gaunama realizavus turtą iš varžytinių. Nurodo, kad antstolio kontoroje vykdomos 2012-10-24 Šiaulių miesto apylinkė teismo nutartys Nr. 2-4709-394/2012 ir Nr. 2-4676-394/2012 dėl priverstinio Ž. P. priklausančio ir hipotekos kreditoriui AB SEB bankui įkeisto turto - žemės sklypų pardavimo iš varžytinių. 2013-03-08 priimti patvarkymai dėl varžytinių paskelbimo, kuriuose nurodyta, kad nuo 2013-04-10 10.00 val. iki 2013-04-17 15.00 val. vyks Ž. P. priklausančių žemės sklypų varžytinės. 2013-04-17 antstolės kontoroje gauta informacija, kad elektroninės varžytinės baigėsi ir yra paskelbti laimėtojai, viso varžytinėse parduoti 8 žemės sklypai už 294 541,00 Lt. 2013-04-17 į antstolės kontorą kreipėsi skolininkas Ž. P. su prašymu leisti parduoti žemės sklypus pasiūlytam pirkėjui, taip pat pateiktas pirkėjo prašymas pirkti žemės sklypus už nurodytas kainas. Skolininko pasiūlytas pirkėjas 2013-04-18 įmokėjo 295 000,00 Lt, t.y. daugiau, negu būtų gauta pardavus turtą iš varžytinių. LR CPK 703 str. 1 d. nurodyta, kad jeigu iki varžytinių pabaigos paaiškėjo LR CPK 602 str. 1 d. 1 p., 704 str. 2 d. nurodytos aplinkybės, taip pat jeigu iki varžytinių pabaigos patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos ir kitais atvejais, kai paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių varžytinės negali būti vykdomos Kodekse nustatyta tvarka, antstolis savo patvarkymu gali varžytines atšaukti. Patvarkymas dėl varžytinių atšaukimo skelbiamas LR CPK 705 str. nustatyta tvarka. Nurodytame straipsnyje nėra išaiškinta, kas laikoma varžytinių pabaiga, t.y. nėra aišku iki kokio momento skolininkas turi teisę pasiūlyti savo pirkėją.

3Antstolio prašymas išaiškinti sprendimo vykdymo tvarką nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims (LR CPK 589 str. 2 d., 593 str. 3 d.).

4Prašymas tenkintinas. Jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka arba įstatymo ar kito teisės akto norma, kurią reikia taikyti vykdymo procese, yra neaiški, antstolis kreipiasi su prašymu į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kas šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką arba įstatymo ar kito teisės akto normą, kurią reikia taikyti (LR CPK 589 str. 1 d.). Iš pateiktų dokumentų matosi, kad antstolės V. Š. kontoroje užvesta vykdomoji byla pagal Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-10-24 nutartį dėl priverstinio skolos išieškojimo iš kreditoriui AB SEB bankui įkeisto skolininkui Ž. P. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto. 2013-03-08 patvarkymu antstolė paskelbė įkeisto turto – žemės sklypų varžytines, patvarkyme ir skelbimuose nurodyta varžytinių pradžios (2013-04-10 10.00 val.) ir pabaigos data (2013-04-17 15.00 val.), taip pat nurodyta, kad varžytinės vyks elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytines.lt (169-183- vykd. byl. l.). 2013-04-17 15.06 val. antstolei elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti pranešimai, kuriuose nurodyta, kad elektroninės varžytinės baigėsi ir yra paskelbti laimėtojai (225-237 vykd. byl. l.). Antstolė teigia, kad LR Civilinio proceso kodekso 703 str. nėra išaiškinta, kas yra laikoma varžytinių pabaiga ir iki kokio momento skolininkas turi teisę pasiūlyti pirkėją. Tačiau bendrąją varžytinių tvarką reglamentuoja LR CPK 713 str. (LR 2012-12-20 įstatymo Nr. XII-72 redakcija, įsigal. 2012-12-29, ir 2011-06-21 įstatymo Nr. XI-1480 redakcija, įsigal. 2013-01-01), kurio 3 dalyje pasakyta, kad varžytinės vykdomos skelbime apie varžytines nurodytu laiku, varžytinių pradžia yra skelbime apie varžytines nurodytos darbo dienos dešimta valanda, o pabaiga – po septynių dienų penkiolikta valanda. Skolininkas surasti ir pasiūlyti iš varžytinių parduodamo turto pirkėją gali iki varžytinių pradžios (LR CPK 704 str. 1 d.). Skolininkas Ž. P. prašymą antstolei parduoti dalį žemės sklypų pasiūlytam pirkėjui pateikė 2013-04-17 (223 vykd. byl. l.), t.y. praktiškai jau įvykus jo prašomo parduoti turto varžytinėms. Skolininko pasiūlytas pirkėjas pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą pervedė tik 2013-04-18, t.y. varžytinėms įvykus (239 b. l.). Kad skolininko prašomų parduoti jo pasiūlytam pirkėjui žemės sklypų varžytinės baigėsi ir paskelbtas laimėtojas nurodyta antstolei pateiktuose elektroniniuose pranešimuose (225 – 237 vykd. byl. l.). Galimybės skolininko pasiūlytam pirkėjui realizuoti varžytinėse jau parduotą turtą LR Civilinio proceso kodekso normos nenumato.

5Vadovaudamasis LR CPK 290-292 str., 589 str., 593 str., 704, 713 str., teismas

Nutarė

6Pareiškėjos antstolės V. Š. prašymą tenkinti.

7Išaiškinti antstolei V. Š., kad įvykus Ž. P. priklausančio turto varžytinėms, galimybės realizuoti turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui LR Civilinio proceso kodekso normos nenumato.

8Šios nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjai, suinteresuotiems asmenims.

9Pareiškėjai grąžinti vykdomąją bylą.

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai