Byla 1A-712-290-2014
Dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 18 d. nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK (toliau – BK) 235 str. 1 d., ir nuteistas – 1 (vieneriems) metams viešųjų darbų, įpareigojant per nurodytą laiką neatlygintinai dirbti po 35 (trisdešimt penkias) valandas per mėnesį visuomenės labui

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Jurgio Kiškio, teisėjų Arūno Paštuolio ir Danutės Giačaitės, sekretoriaujant Rolandai Bučmienei, dalyvaujant prokurorei Ritai Mikalauskienei, nuteistojo S. K. gynėjai advokatei Rasai Kalkauskienei,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo S. K. apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 18 d. nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK (toliau – BK) 235 str. 1 d., ir nuteistas – 1 (vieneriems) metams viešųjų darbų, įpareigojant per nurodytą laiką neatlygintinai dirbti po 35 (trisdešimt penkias) valandas per mėnesį visuomenės labui.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4kad S. K. nuteistas pagal BK 235 str. 1 d. už tai, kad 2014 m. sausio 30 d. nuo 14.00 val. iki 15.00 val., būdamas pasirašytinai įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 235 str. už melagingų parodymų davimą, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato tarnybinėse patalpose, esančiose ( - ), Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato vyresniajai tyrėjai V. P., turinčiai teisę atlikti ikiteisminį tyrimą baudžiamosiose bylose, ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas kaip liudytojas baudžiamojoje byloje Nr. 66-1-00641-11 dėl turto sugadinimo, davė melagingus parodymus tvirtindamas, kad 2011 m. liepos 6 d. apie 23 val., tai yra tuo metu, kai buvo padegtas A. L. priklausantis sodo namelis, esantis ( - ), jis buvo kartu su A. S. (2013-04-29 nuosprendžiu kartu su R. U. nuteistu už sodo namelio padegimą), tai yra 2011 m. liepos 6 d. apie 22 val. važinėjosi automobiliu ,,VW Golf“, valstybinis Nr. ( - ) soduose, esančiose ( - ), taip pat sėdėjo automobilyje tuo metu, kai 2011 m. liepos 6 d. 23.55 val., ( - ), A. S. vairuojamą automobilį sustabdė policijos pareigūnai.

5Nuteistasis S. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 18 d. nuosprendį, jį išteisinti ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti. Skunde nurodė, kad nusikaltimo už kurį yra nuteistas nepadarė. 2014 m. sausio 30 d. tyrėjai V. P. davė teisingus parodymus, buvo įspėtas dėl melagingų parodymų davimo. Jį apklausinėjanti tyrėja, jam bandė įrodyti, kad jis elgiasi neteisingai ir bus už tai nuteistas. Jis aiškino tyrėjai, kad sako tiesą, jog buvo su A. S. nurodytu laiku, o tyrėja jam aiškino, kad tokiais parodymais tikrai nepadės nei A. S., nei kitam asmeniui. Po apklausos jam ir toliau buvo daromas spaudimas pakeisti parodymus, jis buvo gąsdinamas, kad už tokių parodymų davimą gali būti paskirta labai griežta bausmė. Tada jis išsigando ir sutiko duoti tokius parodymus, kokių reikalavo policijos pareigūnai.

6Apeliaciniame skunde taip pat nurodė, kad apylinkės teisme sakė tiesą, tačiau teisėja palaikė, kad jis davė melagingus parodymus ir už tai jį nuteisė labai griežta bausme.

7kas

8Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėjos prašymą apeliacinį skundą tenkinti, prokurorės prašymą apeliacinį skundą atmesti, įvertinusi visus byloje surinktus įrodymus padarė išvadą, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

9Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, bei patikrina, ar nėra padaryta esminių Lietuvos Respublikos BPK (toliau – BPK) pažeidimų (BPK 320 str. 3 d.). Kaip matyti iš apeliacinio skundo turinio, nuteistasis teigia, kad jis nepadarė nusikalstamos veikos numatytos BK 235 str. 1 d., nurodydamas, kad davė teisingus parodymus, kuriuos vėliau pakeitė dėl tyrėjos ir policijos pareigūnų spaudimo. Be to, apeliantas nurodo, kad buvo nuteistas labai griežta bausme.

10BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad teismas savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie įvertinami vadovaujantis BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis. Šiame straipsnyje nustatyta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Būtina sąlyga vertinant įrodymus yra tai, kad vidinis įsitikinimas turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu.

11Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką nuosprendis laikomas teisėtu, kai priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų bei kitų teisės normų. Nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo arba nekaltumo, paskiriamos bausmės ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai tik tada, kai išnaudojus visas galimybes nepavyksta jų pašalinti.

12Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka, konstatuoja, jog šių reikalavimų apylinkės teismas nepažeidė. Apylinkės teismas skundžiamą nuosprendį grindė laikantis įstatymo reikalavimų surinktais ir teisiamojo posėdžio metu patikrintais įrodymais, išanalizavęs kiekvieną iš jų atskirai bei įvertinęs jų visumą, nurodė, kuriais iš jų remiasi, o kuriuos atmeta, išdėstė ir tokių įrodymų vertinimo motyvus ir pagrįstai S. K. pripažino kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 235 str. 1 d.

13BK 235 straipsnio 1 dalies prasme melagingais laikomi parodymai, kai jie visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės, ji iškraipoma arba neigiami realūs egzistuojantys faktai ir nurodomi išgalvoti. BK 235 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai pasireiškia ir liudytojo melagingų parodymų davimu ikiteisminio tyrimo metu arba teisme. Baudžiamajame procese parodymais laikomi faktiniai duomenys apie įrodinėjimo dalyką. BK 235 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos subjektyvieji požymiai pasireiškia tiesiogine tyčia. Suprasdamas veikos pavojingumą, kaltininkas nori, kad tikrovės neatitinkanti informacija būtų užfiksuota proceso ar kituose dokumentuose ir panaudota byloje. Ikiteisminio tyrimo metu nusikaltimas baigtas, kai liudytojas pasirašo ikiteisminio tyrimo veiksmo, kuriame jis dalyvavo, protokolą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-597/2012).

14Teisėjų kolegija sutinka su apylinkės teismo išvada, kad nuteistojo S. K. kaltė įrodyta 2014-01-30 liudytojo apklausos protokolu (b.l. 31-32), kuriame S. K. nurodė, jog tuo metu, kai buvo padegtas A. L. priklausantis sodo namelis, jis buvo kartu su A. S. t.y., kad važinėjosi kartu A. S. automobiliu ir jame sėdėjo sustabdžius policijos pareigūnams. Šias nuteistojo nurodytas aplinkybes paneigia Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013-04-29 nuosprendis (b.l. 6-15), kuriuo A. S. ir R. U. pripažinti kaltais BK 187 str. 2 d. numatyto nusikaltimo padarymu t.y. dėl A. L. priklausančio sodo namelio padegimo. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013-04-29 nuosprendis, yra įsiteisėjęs, patikrintas apeliacine ir kasacine tvarka. Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendyje nustatyta, kad įvykio metu su A. S. buvo R. U.. Iš šio nuosprendžio, bei aukštesniųjų teismų nutarčių matyti, kad buvo tiriama ir įvertinus byloje surinktų įrodymų visetą paneigta versija, jog su A. S. buvo kitas asmuo t.y. ne R. U.. Nustatyta, kad liudytojų D. Š. ir E. S. parodymai nuoseklūs, jais netikėti nėra pagrindo, jie laikyti esminiais įrodymais, kuriuos patvirtino kita bylos medžiaga, liudytojų parodymai.

15Iš bylos duomenų matyti, kad S. K. 2013-10-15 t.y. tą pačią dieną, kai buvo paskelbta neskundžiama Kauno apygardos teismo nutartis, kuria atmesti S. S. bei R. U. apeliaciniai skundai, pateikė Kėdainių rajono apylinkės prokuratūrai 2013-10-15 pareiškimą, kuriame nurodė, jog R. U. nuteistas nepagrįstai, nes su A. S. įvykio metu buvo S. K.. 2013-11-22 S. K. pateikė dar vieną pareiškimą. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 2014-02-21 prokuroro nutarimu procesas dėl naujai paaiškėjusių baudžiamosios bylos Nr. 66-1-0064-11 aplinkybių nutrauktas, nes išskyrus S. K. nurodomas aplinkybes, jog įvykyje dalyvavo ne R. U. o, S. K., papildomo tyrimo metu duomenų negauta.

16Nagrinėjamoje byloje, taip pat buvo apklausti policijos pareigūnai D. Š. ir E. S., kurie nurodė, jog kaltinamąjį S. K. mato pirmą kartą, bei patvirtino, jog buvo sustabdę automobilį, kuriame buvo S. S. ir R. U.. Šie liudytojai paaiškino, kad A. U. jiems buvo iš matymo pažįstamas ir patvirtino, jog automobilyje su A. S. buvo būtent jis. Liudytojų, kurie atliko savo darbines funkcijas suinteresuotumas byloje duoti neteisingus parodymus nenustatytas, jų parodymai nuoseklūs, detalūs, teismas neturi jokio pagrindo jais netikėti. Tuo tarpu S. K. 2013-10-15, 2013-11-22 pareiškimuose prokuratūrai, 2014-01-30 liudytojo apklausos protokole nurodomos aplinkybės, bei pirmos instancijos teismo posėdžio metu duotų parodymų analizė ir gretinimas su liudytojų parodymais, rodo, kad S. K. nurodomos aplinkybės jog, įvykio metu su A. S. buvo jis, neatitinka faktinių bylos aplinkybių. S. K. duoti parodymai, apklausiant jį įtariamuoju, patvirtina, jog melagingais parodymais, jis siekė padėti R. U. išvengti baudžiamosios atsakomybės. Pirmos instancijos teismas pagrįstai liudytojų A. S., R. U. parodymus, vertino kritiškai, motyvuotai išdėstė tokio savo sprendimo išvadas, kadangi vertinant šių liudytojų parodymus, matyti, jog jie tokiu būdu siekia išvengti atsakomybės už nusikaltimus dėl kurių padarymo jie yra nuteisti, o nuosprendis įsiteisėjęs.

17Apeliacinio skundo argumentai, kuriais S. K. neigia savo kaltę, nurodydamas jog 2014-01-30 apklausiamas liudytoju, jis sakė tiesą, tačiau tyrėja apklausos metu jam darė spaudimą, po apklausos jam taip pat buvo daromas spaudimas, todėl jis išsigando ir 2014-04-01 apklausiamas įtariamuoju (b.l. 52) davė policijos pareigūnų reikalaujamus parodymus, yra deklaratyvūs teiginiai nepagrįsti jokiais objektyviais faktiniais bylos duomenimis, todėl laikytini nuteistojo gynybinė versija siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės dėl melagingų parodymų davimo, kadangi jų nepatvirtina nei apklausti liudytojai nei rašytinė bylos medžiaga. Liudytojos V. P. ir G. Č.-P. apklaustos teisiamajame posėdyje tokių aplinkybių nenurodė. G. Č.-P. paaiškino, jog S. K. laisva valia prisipažino davęs melagingus parodymus A. U. prašymu, kad jam jokio spaudimo nedarė, neįkalbinėjo ir negrasino.

18Iš 2014-01-30 liudytojo apklausos protokolo matyti, jog S. K. buvo išaiškintos BPK 81 str., 83 str. ir 163 str. numatytos liudytojo teisės, pareigos bei atsakomybė, jis įspėtas pagal BK 235 str. už melagingų parodymų davimą ir tai jis patvirtino savo parašais bei raštu patvirtino protokole surašytų parodymų teisingumą. Sutiktina su pirmos instancijos teismo išvada, jog tai, kad tyrėja išaiškino S. K. teisines pasekmes, nelaikoma spaudimu, ar poveikiu nuteistajam. 2014-04-01 S. K. apklausiamas įtariamuoju savo kaltę pripažino pilnai, smulkiai nurodė priežastis ir kitas aplinkybes, dėl kurių jis įspėtas dėl melagingų parodymų davimo, vis tiek melavo, suprato, kad meluoti draudžia įstatymas. Be to, nuteistojo versiją dėl tyrėjos daromo spaudimo paneigia ir 2014-04-01 protokolas dėl gynėjo atsisakymo (b.l. 50), kuriame S. K. nurodė, jog gynėjo nepageidauja. Taip pat byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad S. K. būtų kreipęsis į teisėsaugos institucijas dėl tyrėjų ar policijos pareigūnų, spaudimo pakeisti parodymus, ar kokių nors kitokių neteisėtų veiksmų.

19Taigi byloje nėra jokių duomenų patvirtinančių jog S. K. buvo daromas tyrėjų ar policijos pareigūnų spaudimas duoti parodymus. Nuteistasis S. K. savo skunde taip pat jokių naujų aplinkybių, kurios duotų pagrindą šias aplinkybes vertinti kitaip nei jas įvertino pirmosios instancijos teismas, nenurodo, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija tokių aplinkybių irgi nenustatė.

20Aptartos aplinkybės leidžia teisėjų kolegijai daryti pagrįstą išvadą, jog nuteistasis S. K., suprasdamas savo, kaip liudytojo baudžiamojoje byloje, procesinę padėtį, žinodamas savo teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus, davė ikiteisminio tyrimo metu melagingus parodymus, suprato ir norėjo, kad melaginga informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje.

21Apeliaciniame skunde nuteistasis nurodo, jog jam buvo skirta labai griežta bausmė. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje išsamiai nurodė bausmės rūšies parinkimo nuteistajam S. K. ir parinktos bausmės dydžio nustatymo motyvus, kurių apeliaciniame skunde nuteistasis neginčija. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas S. K. bausmę, bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, numatytų BK 54 str., nepažeidė, atsižvelgė į padaryto nusikalstamo veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, į padaryto nusikaltimo motyvus ir tikslus, nuteistojo asmenybę bei kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bausmės skyrimui. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad nuteistojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta, į tai, kad teisiamas pirmą kartą ir parinko švelniausią bausmė rūšį – viešuosius darbus. Parinkdamas bausmės dydį, teismas įvertino, jog lengvinančių S. K. atsakomybę aplinkybių nenustatyta, bei atsižvelgė į jo aktyvų siekimą suklaidinti teismą, todėl paskyrė maksimalią viešųjų darbų bausmės trukmę ir įpareigojo visuomenei naudingus darbus neatlygintinai per mėnesį dirbti 35 valandas. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybės konstatuojama, kad S. K. paskirta bausmė individualizuota tinkamai ir nėra per griežta.

22Kolegija įvertino visas šias aplinkybes ir padarė išvadą, kad apylinkės teismo nuosprendis yra teisingas, teisėtas ir pagrįstas, todėl jį nei keisti, nei tuo labiau naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais ir motyvais jokio pagrindo nėra.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

24nuteistojo S. K. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. kad S. K. nuteistas pagal BK 235 str. 1 d. už tai, kad 2014 m. sausio 30 d.... 5. Nuteistasis S. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kėdainių rajono... 6. Apeliaciniame skunde taip pat nurodė, kad apylinkės teisme sakė tiesą,... 7. kas... 8. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėjos... 9. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas... 10. BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad teismas savo išvadas... 11. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką nuosprendis... 12. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka,... 13. BK 235 straipsnio 1 dalies prasme melagingais laikomi parodymai, kai jie... 14. Teisėjų kolegija sutinka su apylinkės teismo išvada, kad nuteistojo S. K.... 15. Iš bylos duomenų matyti, kad S. K. 2013-10-15 t.y. tą pačią dieną, kai... 16. Nagrinėjamoje byloje, taip pat buvo apklausti policijos pareigūnai D. Š. ir... 17. Apeliacinio skundo argumentai, kuriais S. K. neigia savo kaltę, nurodydamas... 18. Iš 2014-01-30 liudytojo apklausos protokolo matyti, jog S. K. buvo... 19. Taigi byloje nėra jokių duomenų patvirtinančių jog S. K. buvo daromas... 20. Aptartos aplinkybės leidžia teisėjų kolegijai daryti pagrįstą išvadą,... 21. Apeliaciniame skunde nuteistasis nurodo, jog jam buvo skirta labai griežta... 22. Kolegija įvertino visas šias aplinkybes ir padarė išvadą, kad apylinkės... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.... 24. nuteistojo S. K. apeliacinį skundą atmesti....