Byla e2YT-704-547/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – palikimo priėmimo nustatymo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Astai Mikšėnaitei, Reginai Tertelytei, dalyvaujant pareiškėjui H. S., jo atstovui advokatui Stanislovui Raulušaičiui, suinteresuotam asmeniui V. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo H. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims: VĮ Turto bankui ir V. S. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – palikimo priėmimo nustatymo

Nustatė

2Pareiškėjas prašo nuosavybės teisių įgyvendinimo ir paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. S., asmens kodas ( - ) miręs ( - ), po ( - ) mirusios J. S., asmens kodas ( - ) mirties, priėmė palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti.

3Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad jo motina, J. S., numirė ( - ), o tėvas, V. S. – ( - ). Tėvai iki savo mirties gyveno ( - ). Po J. S. mirties ( - ), jos sutuoktinis V. S. liko gyventi tame pačiame name, kuriame iki mirtis gyveno kartu su sutuoktine ir paveldėjo visus jai priklausiusius namų apyvokos daiktus, įrankius, ūkio padargus, buitinę techniką, baldus, patalynę, drabužius ir pan. Iš karto po sutuoktinės mirties jis pradėjo naudotis jai priklausančia sodybos dalimi, namų valdos žemės sklypu, piniginėmis lėšomis. Visais šiais daiktais jis naudojosi iki pat savo mirties. V. S. sodyboje gyveno nuo gimimo iki mirties, buvo santuokoje ir vedė bendrą ūkį su palikėja, todėl visas J. S. užgyventas turtas ir liko jam. Pareiškėjas nurodė, kad nei jis pats, nei jo brolis Vytautas neprieštaravo tėvo palikimo priėmimui, jie tuo metu nereiškė noro priimti palikimą kartu su tėvu.

4Sodyboje esančius statinius iki mirties prižiūrėjo ir juos išlaikė tėvas, V. S., o po jo mirties šiuo turtu rūpinasi pareiškėjas su suinteresuotu asmeniu – V. S.. Po tėvo V. mirties, jis ir brolis V. priėmė palikimą, kreipdamiesi į notarų biurą.

5Kadangi po savo sutuoktinės J. S. mirties V. S. pradėjo valdyti, naudotis ir disponuoti savo sutuoktinės turėtu turtu kaip savu, jį prižiūrėjo, tvarkė, išlaikė, todėl laikytina, kad jis priėmė palikimą po savo sutuoktinės mirties, faktiškai pradėjus jį valdyti.

6Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad tokio juridinio fakto nustatymas sukeltų jam teisines pasekmes, nes pripažinus, kad V. S. paveldėjo savo sutuoktinės turtą, o H. S. priėmė palikimą po savo tėvo V. S. mirties, tai H. S. paveldimą turtą sudarytų ir jo motinos, ir jo tėvo vardu registruotas turtas.

7Posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti.

8Suinteresuotas asmuo V. S. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo pareiškimą, kuriame nurodo, kad sutinka su pareiškėjo pareiškimu ir neprieštarauja, kad toks faktas būtų nustatytas. Posėdžio metu jis patvirtino, kad tėvas V. priėmė palikimą po savo žmonos J. mirties ir ginčo dėl to nėra, prašė pareiškimą tenkinti.

9Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas atsiliepimu prašo pareiškėjo pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra, jo atstovui nedalyvaujant.

10Pareiškimas tenkinamas.

11Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kad V. S. po savo sutuoktinės, J. S. mirties priėmė palikimą, patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai.

12Pareiškėjo motina J. S., mirė ( - ), tėvas V. S., gimęs ( - ), mirė ( - ), tai patvirtinama mirties liudijimo ir medicininio mirties liudijimo kopijomis. Santuokos metu J. ir V. S. susilaukė dviejų vaikų – H. S. (pareiškėjo) ir V. S. (suinteresuoto asmens). H. S. ir V. S. giminystę su tėvais J. S. ir V. S., patvirtina gimimo liudijimai.

13Byloje yra dokumentai, mokėjimo už elektros energiją kvitai, iš kurių matyti, kad nors mokėjimai buvo atliekami 2016-2017 metais, mokėtoja nurodoma dar J. S..

14Varėnos rajono savivaldybės administracijos Matuizų seniūnijos pažyma patvirtinama, kad J. S. su vyru V. S. ir sūnumis iki mirties gyveno( - ). Po J. S. mirties, vyras ir sūnūs tebegyvena tuose pačiuose namuose.

15Pareiškėjas H. S. yra mirusio jo tėvo, V. S. likusio turto įpėdinis pagal įstatymą (CK 5.11 straipsnio l dalies l punktas). Tėvui priklausiusį turtą, jis priėmė, kreipdamasis į notarų biurą, kartu su broliu Vytautu.

16J. S. testamento nepaliko, teisė į jos turto paveldėjimą atsirado įstatymo pagrindu. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.13 straipsnis numato, kad palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra). Nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių, sutuoktinis paveldi visą palikimą. Varėnos r. sav. 1-ojo notarų biuro notaras Raimundas Miknevičius patvirtino, kad po J. S. mirties paveldėjimo byla nebuvo vesta, paveldėjimo liudijimai neišduoti.

17Bylos dokumentais patvirtinama, kad V. S. po savo žmonos J. S. mirties palikimą priėmė, faktiškai pradedant paveldimą turtą valdyti. Pareiškėjas nurodė ir tai patvirtinama rašytiniais įrodymais, jog V. S. po sutuoktinės J. mirties ir toliau liko gyventi jų bendrame name, juo rūpinosi ir prižiūrėjo iki savo mirties. Pareiškėjas pareiškime patvirtino, kad visą po motinos J. S. mirties likusį palikimą priėmė jo tėvas, V. S.. Vaikai po motinos mirties per įstatymo nustatytą terminą dėl palikimo priėmimo nesikreipė.

18CK 5. 50 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad laikoma, jog įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą.

19Kad suinteresuotas asmuo paveldėtų turtą, jis turi palikimą priimti. Palikimo priėmimas galimas tik įstatyme numatytais pagrindais: faktiškai pradėjus paveldimą turtą valdyti; įpėdiniui paduodant palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Taip galėjo pasielgti įstatyminiai įpėdiniai, taip jie gali realizuoti savo, kaip įstatyminių paveldėtojų teises. Įstatyminis įpėdinis turi teisę palikimą priimti arba jo nepriimti. Taigi apsisprendimo teisė priklauso pačiam įpėdiniui, o ne kitam asmeniui (kad ir kitam paveldėtojui).

20Taigi paveldėjimas į palikėjų turtą atsirado palikimą priėmus ir faktiškai jį pradėjus valdyti kaip savo turtą (CK 5.50-5.51 straipsniai). Pareiškėjo tėvas palikėjos turtą priėmė, rūpinosi išlikusiu palikimu, nuo jo neatsisakė. CK 5.51 straipsnis nurodo, kad įpėdinis yra laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

21Atsižvelgiant į išdėstytą bei į gausią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kurioje nurodoma, jog gyvenimas paveldimame būste po palikėjo mirties, mokesčių mokėjimas, gyvenamosios patalpos remontas ir kitokia jos priežiūra paprastai yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad įpėdinis faktiškai pradėjo valdyti palikimą (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-08 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartį civilinėje byloje 3K-3-382/2010 ir kt.).

22Vertinant įrodymų visumą konstatuotina, kad įrodymai tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems, ir jų visuma leidžia daryti pakankamai tikėtiną išvadą, jog pareiškėjo nurodomi faktai egzistavo, todėl teismas laiko, kad bylos nagrinėjimo eigoje juridinę reikšmę turintis faktas įrodytas pareiškėjo pateiktais rašytiniais įrodymais.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, 444-448 straipsniais, teismas

Nutarė

24Nuosavybės teisių įgyvendinimo ir paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. S., asmens kodas ( - ) miręs ( - ), po 1997 m. gruodžio 5 d. mirusios J. S., asmens kodas ( - ) mirties priėmė palikimą, faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti.

25Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 d. nuo jo priėmimo, skundą paduodant Varėnos rajono aplinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėjas prašo nuosavybės teisių įgyvendinimo ir paveldėjimo tikslu... 3. Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad jo motina, J. S., numirė ( - ), o... 4. Sodyboje esančius statinius iki mirties prižiūrėjo ir juos išlaikė... 5. Kadangi po savo sutuoktinės J. S. mirties V. S. pradėjo valdyti, naudotis ir... 6. Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad tokio juridinio fakto nustatymas... 7. Posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas pareiškimą palaikė ir prašė... 8. Suinteresuotas asmuo V. S. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo pareiškimą,... 9. Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas atsiliepimu prašo... 10. Pareiškimas tenkinamas.... 11. Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kad V. S. po savo sutuoktinės, J. S.... 12. Pareiškėjo motina J. S., mirė ( - ), tėvas V. S., gimęs ( - ), mirė ( -... 13. Byloje yra dokumentai, mokėjimo už elektros energiją kvitai, iš kurių... 14. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Matuizų seniūnijos pažyma... 15. Pareiškėjas H. S. yra mirusio jo tėvo, V. S. likusio turto įpėdinis pagal... 16. J. S. testamento nepaliko, teisė į jos turto paveldėjimą atsirado įstatymo... 17. Bylos dokumentais patvirtinama, kad V. S. po savo žmonos J. S. mirties... 18. CK 5. 50 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad laikoma, jog įpėdinis palikimą... 19. Kad suinteresuotas asmuo paveldėtų turtą, jis turi palikimą priimti.... 20. Taigi paveldėjimas į palikėjų turtą atsirado palikimą priėmus ir... 21. Atsižvelgiant į išdėstytą bei į gausią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 22. Vertinant įrodymų visumą konstatuotina, kad įrodymai tarpusavyje... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Nuosavybės teisių įgyvendinimo ir paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę... 25. Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 d. nuo jo...