Byla 2A-1323-123/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Rimvidos Zubernienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo S. R. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimo civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovės bankrutavusios UAB „Stabelita“ bankroto administratoriaus UAB „Jonvita“ ieškinį atsakovui S. R., trečiasis asmuo L. K., dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovo priteisti 7 090,20 Lt žalos atlyginimo bankrutavusiai UAB „Stabelita“. Bankroto administratorius nustatė, kad 2009-07-24 tarp UAB „Stabelita“ ir bendrovės direktoriaus S. R. buvo sudaryta automobilio ( - ) pardavimo sutartis Nr. AUT 09-01, pagal kurią S. R. iš UAB „Stabelita“ nusipirko keleivinį automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ), už 11 300 Lt, kurį UAB „Stabelita“ 2005-07-15 įsigijo iš A. Valiulio prekybos įmonės už 27 599,99 Lt. Pagal 2009-07-24 ilgalaikio turto apskaitos kortelę nustatyta, kad automobilio likutinė vertė pardavimo dieną buvo 17 270,88 Lt, o UAB „Stabelita“ automobilį pardavė mažesne nei likutine verte, todėl buvęs bendrovės direktorius S. R. padarė bendrovei 5 970,88 Lt žalą. Be to, bankroto administratoriui liko neperduota į bendrovės 2008-12-31 ilgalaikio turto apskaitą įtraukta plytelių pjovimo mašina, kurią bendrovė įsigijo 2007-01-29 už 2 150,03 Lt. Įmonės ilgalaikio turto apskaitos kortelės 2008-12-31 duomenimis minėto ilgalaikio turto likutinė vertė – l 119,32 Lt. Taigi atsakovas, būdamas įmonės direktoriumi, įsigydamas įmonės turtą mažesne nei likutine verte bei nepagrįstai nurašydamas ir neperduodamas įmonės turto bankroto administratoriui, savo neteisėtais veiksmais padarė įmonei realią 7 090,20 Lt žalą, įmonė patyrė nuostolių, kurie turi būti atlyginti.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-03-23 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo S. R. 5 970,88 Lt žalos atlyginimo ieškovei BUAB „Stabelita“. Kitą ieškinio dalį atmetė. Priteisė iš ieškovės BUAB „Stabelita“ 135,52 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui S. R., iš atsakovo

5S. R. priteisė 185 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Nurodė, kad nors automobilio pirkimo metu direktoriaus pareigas laikinai ėjo L. K., tačiau vieninteliu UAB „Stabelita“ akcininku buvo atsakovas, kuris automobilį ir įsigijo, todėl darė išvadą, jog jis, kaip vienintelis bendrovės akcininkas, tokiam jos turto perleidimo sandoriui pritarė. Teismas nustatė, kad iš atsakovo pateiktų įrodymų nėra galimybės nustatyti, kad juose nurodytos automobilių rinkos kainos buvo būtent sandorio sudarymo metu (2009-07-24). Tikėtina, kad minėti duomenys buvo gauti ir atitinka atsiliepimo pateikimo dieną (2011-12-05), o ne sandorio sudarymo metu galiojusias automobilių rinkos kainas. Jokių patikimų, neginčytinų, objektyvių įrodymų apie automobilio ( - ) rinkos kainą sandorio sudarymo metu teismui nepateikė. Teismo nuomone, nurodyti atsakovo veiksmai buvo nuostolingi bendrovei ir jos kreditoriams, kurie neteko galimybės gauti savo reikalavimo patenkinimo dalį iš turto vertės. Minėti veiksmai neatitinka išimtinai UAB „Stabelita“ interesų, nes atsakovas nesiėmė tinkamų ir pakankamų priemonių bendrovės turtui realizuoti (nebuvo skelbtas viešas automobilio pardavimas, neieškota galimybių turtą parduoti už kuo didesnę kainą), todėl iš atsakovo priteisė automobilio likutinės vertės ir pardavimo kainos skirtumą – 5 970,88 Lt. Dėl plytelių pjovimo mašinos teismas nustatė, kad bankroto administratorius negali reikalauti perduoti turtą, kurio įmonėje balanso sudarymo dieną nėra, todėl šį ieškovės reikalavimą atmetė kaip nepagrįstą.

6Apeliaciniu skundu atsakovas S. R. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-03-23 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės atsakovui 179 Lt sumokėto žyminio mokesčio. Nurodė, kad teismas netinkamai pritaikė CK 6.248 straipsnio 1 dalį ir CPK 178 straipsnį, todėl nepagrįstai įrodinėjimo naštą perkėlė apeliantui. Ieškovė, o ne atsakovas turėjo įrodinėti, kad automobilį ( - ) pardavus mažesne nei likutine verte, įmonei buvo padaryta žala. Automobilio pardavimas mažesne nei likutine verte pats savaime nėra neteisėtas veiksmas, nes nėra teisės aktų, kuriuose būtų nustatytas draudimas parduoti įmonės turtą mažesne nei likutine verte. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie automobilio rinkos kainą sandorio sudarymo metu, įrodymų apie tai, kad sandorio sudarymo metu automobilį objektyviai buvo galima parduoti brangiau, nei tai padarė apeliantas. Ieškovei neįrodžius būtinų sąlygų atsakovo deliktinei atsakomybei kilti teismui nebuvo pagrindo taikyti civilinę atsakomybę. Teismas nepagrįstai pirmenybę teikė pagal ilgalaikio materialiojo turto apskaitos kortelės duomenis nustatytai likutinei automobilio vertei, o ne pardavimo metu buvusiai automobilio rinkos kainai. Teismas nevertino aplinkybės, kad automobilio likutinė vertė yra apskaičiuota pagal metinę nusidėvėjimo normą, kuri buvo vienašališkai nustatyta pačios įmonės, jai 2005-07-15 įsigijus automobilį, taip pat, kad atsižvelgiant į visuotinio ekonomikos nuosmukio paveiktą rinkos situaciją 2009 m. automobilio likutinė ir rinkos vertės ženkliai skyrėsi. Neatitikimas tarp turto rinkos ir likutinės vertės buhalterinėje apskaitoje apskaitomas kaip bendrovės nuostoliai, tačiau nuostolių atsiradimo priežastis yra ne apelianto neteisėti veiksmai, o globalūs ekonominiai pasiūlą ir paklausą formuojantys veiksniai.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė BUAB „Stabelita“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-03-23 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad sandorio sudarymo metu atsakovas laikinai nedirbo įmonės vadovu, nes buvo nusišalinęs nuo pareigų būtent dėl šio sandorio sudarymo, bandydamas išvengti atsakomybės, kaip įmonės vadovas. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad automobilis sandorio sudarymo dieną kainavo 11 300 Lt, kai bendrovės buhalteriniuose dokumentuose užfiksuota likutinė automobilio vertė yra 17 270,88 Lt, kuri teismo proceso metu nebuvo nuginčyta.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo iš atsakovo (buvusio įmonės vadovo ir akcininko) priteistas žalos atlyginimas bankrutavusiai įmonei jam įsigijus įmonės turto už mažesnę, nei likutinė vertė, kainą, pagrįstumo ir teisėtumo.

10Pirmosios instancijos teisme nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-11 nutartimi UAB „Stabelita“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Jonvita“ (b. l. 5–6). Administratoriaus ieškinys atsakovui pareikštas Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 ir 23 punktų pagrindu, vykdant šiuo įstatymu jam pavestas funkcijas imtis priemonių išieškoti skolas iš skolininkų, siekiant ginti visų kreditorių, bankrutuojančios įmonės teises ir interesus. Nustatyta, kad atsakovas S. R. buvo vienintelis įmonės akcininkas, ir vienintelio akcininko sprendimu nuo

112008-05-23 dirbo UAB „Stabelita“ direktoriumi (b. l. 43). 2009-07-24 tarp UAB „Stabelita“ l. e. p. direktoriaus L. K. ir S. R. pasirašyta sutartis Nr. AUT 09-01, kuria UAB „Stabelita“ S. R. už 11 300 Lt pardavė įmonei priklausantį automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ) (b. l. 8–10). Ilgalaikio turto apskaitos kortelėje nurodyta, kad automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), likutinė vertė 2009-07-24 dieną yra 17 270,88 Lt (b. l. 11).

12Akcinės (uždarosios akcinės) bendrovės administracijos vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas (Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 1 d., 37 str. 1 d.), jis vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą, atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, vykdo kitus nustatytus įgaliojimus. Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai, taigi ir administracijos vadovas, privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Taigi bendrovės valdymo organai, tarp jų ir jos vadovas, neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę–ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (bendrovės turto švaistymas ir kt.) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

13Pagal CK 2.87 straipsnio nuostatas juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus juridiniam asmeniui ir pan. Administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, teisinis statusas, imperatyvus įstatymo reikalavimas veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai lemia tai, kad įstatyme nustatyti specialūs administracijos vadovo turtinės atsakomybės pagrindai. CK 2.87 straipsnyje įtvirtinta juridinio asmens valdymo organo nario pareiga sąžiningai ir protingai veikti juridinio asmens atžvilgiu ir nepainioti juridinio asmens turto su savo asmeniniu turtu, t. y. negalima naudoti juridinio asmens turto savo asmeninei ar trečiųjų asmenų naudai. Pareigos elgtis sąžiningai nevykdymas reiškia asmens kaltus veiksmus, sukeliančius civilinę atsakomybę – juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą juridiniam asmeniui atlyginti visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d., 6.249 str.). Pirmosios instancijos teisme pagrįstai nustatyta, kad nors automobilio pirkimo metu direktoriaus pareigas laikinai ėjo L. K., tačiau vieninteliu UAB „Stabelita“ akcininku buvo atsakovas, kuris automobilį ir įsigijo, todėl S. R., kaip vienintelis bendrovės akcininkas, tokiam jos turto perleidimo sandoriui pritarė ir turi atsakyti pagal pareikštą ieškinį.

14Apeliantas nurodo, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie automobilio rinkos kainą sandorio sudarymo metu, įrodymų apie tai, kad sandorio sudarymo metu automobilį objektyviai buvo galima parduoti brangiau, nei tai padarė apeliantas. Pirmosios instancijos teismas iš atsakovo priteisė automobilio likutinės vertės, nustatytos ilgalaikio turto apskaitos kortelėje, ir pardavimo kainos skirtumą –

155 970,88 Lt. Pažymėtina, kad ilgalaikio turto apskaitos kortelė yra naudojama siekiant detalizuoti konkrečias įmonės ilgalaikio turto sąskaitas. Kortelės forma ir naudojimas nėra griežtai reglamentuotas norminių dokumentų, joje registruojami bendrieji duomenys apie ilgalaikio turto objektą, turto vertė ir visi jos pasikeitimai (padidėjimas dėl perkainojimo ar turto remonto, vertės sumažėjimas), nusidėvėjimo priskaičiavimas, ilgalaikio turto nurašymas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad bendrovės buhalteriniuose dokumentuose užfiksuota likutinė automobilio vertė – 17 270,88 Lt – teismo proceso metu nebuvo nuginčyta. Dėl įrodinėjimo pareigos pasiskirstymo pasakytina, kad ieškovė, pareikšdama ieškinį rėmėsi ilgalaikio turto apskaitos kortelėje nurodyta likutine turto verte, todėl kitų įrodymų pateikti neprivalėjo. Priešingai, siekdamas paneigti ilgalaikio turto apskaitos kortelėje nurodytus duomenis, atsakovas turėjo pareigą pateikti savo atsikirtimus (CPK 178 str.). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad iš atsakovo pateiktų įrodymų (informacijos iš internetinių tinklapių www.autogidas.lt ir www.emprekis.lt) nėra galimybės nustatyti, kad juose nurodytos automobilių rinkos kainos buvo būtent sandorio sudarymo metu (2009-07-24), o ne atitinka kainas, buvusias atsiliepimo pateikimo dieną

16(2011-12-05). Atsakovas, siekdamas nuginčyti ilgalaikio turto apskaitos kortelėje nurodytą likutinę ginčo automobilio vertę, turėjo teisę pateikti turto vertinimo ataskaitą, iš kurios būtų galima spręsti apie konkrečiu momentu konkretaus automobilio modelio vidutinę rinkos vertę, įvertinant automobilio būklę, defektus ir kt. Nesant tokių įrodymų pirmosios instancijos teismas, remdamasis ilgalaikio turto apskaitos kortelėje esančiais duomenimis, padarė pagrįstą išvadą, kad automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ), buvo parduotas už mažesnę, nei likutinę vertę, ir tokiu būdu buvo pažeistos bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių teisės.

17Atsakovas pažeidė pareigą veikti bendrovės naudai (neteisėta veika) (CK 6.246 str.), žala pasireiškė įmonei priklausančio turto už 5 970,88 Lt sumą praradimu (CK 6.249 str.). Tarp atsakovo veikimo – įmonei priklausančio turto įsigijimo mažesne, nei likutinė vertė, kaina ir žalos yra priežastinis ryšys, dėl atsakovo veiksmų žala atsirado tiesiogiai (CK 6.247 str.). Buvusio bendrovės vadovo ir akcininko kaltė yra preziumuojama. Laikoma, kad asmuo kaltas, jei atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 str.).

18Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 str.), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo. Dėl šių aplinkybių Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-03-23 sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

19Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovo priteisti... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-03-23 sprendimu ieškinį tenkino iš... 5. S. R. priteisė 185 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Nurodė, kad nors... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas S. R. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė BUAB „Stabelita“ prašo... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo iš atsakovo (buvusio... 10. Pirmosios instancijos teisme nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo... 11. 2008-05-23 dirbo UAB „Stabelita“ direktoriumi (b. l. 43). 2009-07-24 tarp... 12. Akcinės (uždarosios akcinės) bendrovės administracijos vadovas yra... 13. Pagal CK 2.87 straipsnio nuostatas juridinio asmens valdymo organo narys... 14. Apeliantas nurodo, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie automobilio... 15. 5 970,88 Lt. Pažymėtina, kad ilgalaikio turto apskaitos kortelė yra... 16. (2011-12-05). Atsakovas, siekdamas nuginčyti ilgalaikio turto apskaitos... 17. Atsakovas pažeidė pareigą veikti bendrovės naudai (neteisėta veika) (CK... 18. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su... 19. Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimą palikti...