Byla 2-1154-671/2016
Dėl žalos priteisimo. Teismas n u s t a t ė:

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Audronė Alčauskienė, sekretoriaujant Ingai Janušauskienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“, atstovaujamos bankroto administratorės MB „Fasis, ieškinį atsakovui A. A., tretiesiems asmenims K. J., M. A. dėl žalos priteisimo. Teismas n u s t a t ė:

2Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 3289,38 Eur žalos atlyginimą. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo 2015-06-29 nutartimi ieškovei iškelta bankroto byla, administratore paskirta MB „Fasis“. 2011-10-05 atsakovas A. A. paskirtas uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ direktoriumi. Ieškovė 2011-09-29 už 3500 Eur įsigijo transporto priemonę VW Transporter, valstybinis Nr. ( - ), kuri 2011-11-05 apskaitoje įvesta pradine 3500 Eur verte. Per vieną mėnesį minėta transporto priemonė nusidėvi 72,91 Eur. 2013-01-11 VW Transporter buvo parduota trečiajam asmeniui K. J. už 289,62 Eur (be PVM), kai 2013 m. sausio mėnesį kartu su nusidėvėjimu jos vertė sudarė 2406,38 Eur (be PVM). VšĮ „Emprekis“ duomenimis 2013 m. sausio mėnesį VW Transporter vidutinė rinkos kaina buvo 1388 Eur (be PVM). 2011-10-20 ieškovė už 1950 Eur įsigijo transporto priemonę Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ), kuri 2011-11-05 apskaitoje įvesta pradine 1950 Eur verte. Per vieną mėnesį minėta transporto priemonė nusidėvi 40,62 Eur. 2013-03-29 Citroen Xantia parduota trečiajam asmeniui M. A. už 86,87 Eur (be PVM), kai 2013 m. kovo mėnesį kartu su nusidėvėjimu jos vertė sudarė 1259,49 Eur. VšĮ „Emprekis“ duomenimis 2013 m. kovo mėnesį Citroen Xantia vidutinė rinkos vertė sudarė 587 Eur (be PVM). Ieškovės finansinės atskaitomybės už 2013 metus duomenimis ilgalaikio turto, kurį sudarė transporto priemonės, nebeliko. Taip pat ženkliai sumažėjo ir kitas turtas, 2013-12-31 bendrovės turtas sudarė iš viso 1072,75 Eur. 2013-12-31 ieškovės pradelsti įsiskolinimai mažiausiai sudarė 1331,93 Eur. Sandorių sudarymo metu ieškovė turėjo mažiausiai 209,78 Eur pradelstų reikalavimų ir mažiausiai 1007,59 Eur reikalavimą už 2012 metus. 2014-05-28 atsakovas atleistas iš uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ direktoriaus pareigų. Atsakovo įvykdyti 2013-01-11 ir 2013-03-29 sandoriai akivaizdžiai neatitinka realios tokių sandorių kainos, t.y. ieškovės ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiuoklės duomenimis, ilgalaikis turtas (transporto priemonės) jų pardavimo dieną pačios ieškovės buvo įvertintos ne mažiau kaip: VW Transporter – 2406,38 Eur, Citroen Xantia – 1259,49 Eur. VšĮ „Emprekis“ duomenys pagrindžia, kad tokių transporto priemonių vidutinės pardavimo kainos turėjo būti kur kas aukštesnės nei minėtų sandorių sudarymo momentu. Iš 2013-01-11 ir 2013-03-29 sandorių ieškovė gavo tik 376,51 Eur naudos, tačiau prarado turto už 3665,87 Eur. Vertinant tai, kad ieškovės veiklos tikslas yra siekti pelno ar bent jau iš sudarytų sandorių nepatirti nuostolių esamoje rinkos situacijoje, tai toks atsakovo sprendimas parduoti paskutinį bendrovės ilgalaikį turtą neatitinka preziumuojamo vadovo veikimo geriausiais bendrovės, kuriai jis vadovauja, interesais. Ieškovės turtas buvo parduotas su bendrove nesusijusiems asmenims (ne kreditoriams) ir už ženkliai mažesnę nei vidutinė rinkos vertės kainą. Turtas į bendrovę negrįžo jokia forma be didelio nuostolio, t.y. nei adekvačiu ekvivalentu piniginėmis lėšomis, nei kita turto rūšimi. Atsakovo sprendimu padaryta žala bendrovei ir jos kreditoriams yra prarasta turto vertė, t. y. turto vertė be nusidėvėjimo ir be piniginių lėšų, gautų iš turto pardavimo. Atsakovas, būdamas bendrovės vadovu ir atsakingu už bendrovės veiklą, jos organizavimą, prieš atlikdamas veiksmus, susijusius su bendrovės veiklos, įskaitant turto, režimo pakeitimu ar pačiu organizavimu, privalėjo identifikuoti galimas rizikas pagal tikėtinos naudos ir galimos žalos bei jos atsiradimo tikimybės santykio įvertinimą. Atsakovas netinkamai įvertino galimą bendrovei patirti žalą iš 2013-01-11 ir 2013-03-29 sandorių ir iš šių sandorių gautiną naudą, peržengė akivaizdžią protingą ūkinę riziką, dėl ko ieškovė patyrė 3289,38 Eur žalos. Taip pat ieškovė nurodė, kad 2013-04-01 tarp ieškovės ir trečiojo asmens M. A. buvo sudaryta automobilio Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ), neatlygintinės panaudos sutartis. Minėto automobilio pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta 2013-03-29. Automobilio panaudos sutarties 1.2. punkte numatyta, kad panaudos davėjas įsipareigoja perduoti panaudos gavėjui techniškai tvarkingą transporto priemonę. Be to, 2013 m. vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesių ataskaitos dėl faktiškai sunaudotų degalų per mėnesį naudojantis automobiliu Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ), įrodo, kad automobilis buvo eksploatuojamas įmonėje, t.y. jam buvo nurašomas kuras, todėl darytina išvada, kad automobilis nebuvo sudėvėtas tiek, kad jo vertė siektų antrinių žaliavų supirkimo kainą. Automobilis ir po pirkimo-pardavimo buvo eksploatuojamas iki 2013 m. rugpjūčio mėnesio. Ieškovės apskaitos dokumentuose nerasta automobilio Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ), defektų aktų.

3Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad iš ieškinio nesuprantama, koks ieškinio dalykas – bankroto administratorius ieškiniu iš esmės ginčija sandorį, tačiau prašo žalos atlyginimo. Remiamasi tais motyvais, kad nurodyti sandoriai buvo įvykdyti įmonei nepalankiomis sąlygomis, t.y. pardavimai atlikti žemesne nei rinkos kaina (apsimestinis sandoris). Remiantis sandorio negaliojimo institutu, atsakovu turėtų būti ne atsakovas, bet tretieji asmenys, o ieškinio reikalavimas turėtų būti restitucijos taikymas. Pabrėžia, kad įmonės vadovo atlygintina žala gali susidaryti tik dėl laiku nesikreipimo dėl įmonės bankroto, jos suma paaiškėja tik atlikus bankroto procedūrą ir tik tuomet, įrodžius buvus kaltus ir aplaidžius atsakingo asmens veiksmus, galimas skaičiais pagrįstas ir detaliai suformuluotas reikalavimas dėl tokios apimties žalos atlyginimo. Šiuo atveju atsakovui pareikštų reikalavimų dydis ženkliai viršija kreditorių reikalavimų sumą. Prašoma priteisti 3289,38 Eur, o kreditoriniai reikalavimai sudaro tik 1432,85 Eur. Bankroto administratorius negali reikalauti kreditorinius reikalavimus viršijančios sumos. Be to, nėra sąlygų atsakovo civilinei atsakomybei kilti. Ieškinyje minimos transporto priemonės įmonės veikloje buvo intensyviai naudojamos. Buhalterinis balansas neatspindi jų faktinio nusidėvėjimo, kadangi apskaitos dokumentuose nurodomas maksimalus leistinas teorinis ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Jis apskaičiuojamas pagal specialias metodikas, o ne atliekant faktinį turto vertinimą. Įmonė neturėjo lėšų automobilių priežiūrai ir techninei priežiūrai, todėl faktinis nusidėvėjimas buvo kur kas didesnis nei leistinas deklaruojant ilgalaikį turtą. Automobiliai buvo kur kas prastesnės nei vidutinė būklė, todėl jiems negalima taikyti ir vidutinės rinkos vertės kriterijaus, t.y. besąlygiškai taikyti VšĮ „Emprekis“ duomenų. Ieškovės argumentai dėl konkrečių automobilių vertės yra nepagrįsti, nepateikta jokių duomenų apie jų techninę būklę, gedimus, eksploatacijos galimybes. Automobiliui Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ), buvo sugedusi visos pakabos hidraulika, kurios remonto sąnaudos viršijo paties automobilio vertę. Kadangi lėšų remontui įmonėje nebuvo, nuspręsta automobilį realizuoti už metalo laužo kainą. Lėšas už pardavimą gavo įmonė, o ne asmeniškai atsakovas, todėl įmonei žala nepadaryta. Automobilis VW Transporter, valstybinis Nr. ( - ), realizuotas taip pat dėl to, kad jam buvo būtinas remontas, kitaip jo nebūtų buvę galima eksploatuoti, pereiti privalomos techninės apžiūros, drausti ir t.t. Šiam automobiliui buvo nustatytas variklio gedimas, taip pat pasireiškė elektronikos sistemų gedimai. Reikėjo remontuoti ir greičio dėžę. Įmonė tokių lėšų neturėjo, o remontas į skolą būtų tik dar labiau pabloginęs finansinę situaciją. Todėl automobilių pardavimas buvo likęs vienintelis logiškas žingsnis. Atsakovo veiksmuose nėra neteisėtumo, nes už pardavimą gauti pinigai taip pat atiteko įmonei, o ne atsakovui.

4Trečiasis asmuo M. A. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsiliepimu su ieškinio dalimi, liečiančia Citroen Xantia pirkimo-pardavimo sandorį, nesutinka. Nurodo, kad transporto priemonę įsigijo už tiek, kiek ji tuo metu buvo verta. Ieškovės teiginiai, kad 2013-03-29 minėto automobilio vertė buvo 1259,49 Eur, yra visiškai nepagrįsti. VšĮ „Emprekis“ pateikti duomenys apie 578 Eur (be PVM) vertę paneigia pirminę sumą. Bankroto administratorius remiasi tik teoriniais, o ne faktiniais duomenimis, todėl jo argumentai dėl konkrečių automobilių vertės yra niekuo nepagrįsti. Kiekvieno daikto vertė, o tuo pačiu ir pardavimo kaina, nustatoma ne pagal vidutinę rinkos vertę, o pagal faktinę parduodamo daikto būklę. Įsigyjant automobilį Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ), jis nebuvo net vidutinės būklės: buvo sugedusi visa pakabos hidraulika, remonto kaina būtų gerokai viršijusi paties automobilio kainą. Taip pat važiuoklė, greičio dėžė buvo labai susidėvėjusi. Citroen Xantia beveik nebebuvo važiuojamas, todėl įsigijo jį beveik už metalo laužo kainą.

5Trečiasis asmuo K. J. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką jai pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Prašyme nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.

6Ieškinys tenkintinas.

7Šiaulių apygardos teismo 2015-06-29 nutartimi ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „AE Baltic“ iškelta bankroto byla, administratore paskirta MB „Fasis (5-6 b. l.).

82011-10-05 uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ vienintelio akcininko sprendimu bendrovės direktoriumi paskirtas A. A. (7 b. l.).

92011-09-29 uždaroji akcinė bendrovė „AE Baltic“ už 3500 Eur įsigijo transporto priemonę Volkswagen-VW ( - ) (7 b. l.).

102011-10-20 uždaroji akcinė bendrovė „AE Baltic“ už 1950 Eur įsigijo transporto priemonę Citroen Xantia ( - ) (10 b. l.).

11Iš uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ pažymos apie ilgalaikio turto nusidėvėjimą nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 matyti, kad automobilių Citroen ( - ) 2012-12-31 likutinė vertė yra 4769,50 Lt (1381,34 Eur), o Transporter ( - ) – 8560,50 Lt (2479,29 Eur) (8 b. l.).

122013-01-11 pirkimo – pardavimo sutartimi uždaroji akcinė bendrovė „AE Baltic“ K. J. už 1000 Lt (289,62 Eur) (be PVM) pardavė transporto priemonę Transporter, valstybinis Nr. ( - ) (9 b. l.).

13VšĮ „Emprekis“ 2013 m. sausio mėnesio duomenimis, transporto priemonės VW Transporter vidutinė kaina Lietuvoje buvo 1388 Eur (be PVM) (10 b. l.).

142013-03-29 pirkimo – pardavimo sutartimi uždaroji akcinė bendrovė „AE Baltic“ M. A. už 300 Lt (86,89 Eur) (be PVM) pardavė transporto priemonę Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ) (11, 12 b. l.).

15VšĮ „Emprekis“ 2013 m. kovo mėnesio duomenimis, transporto priemonės Citroen Xantia vidutinė kaina Lietuvoje buvo 587 Eur (be PVM) (13 b. l.).

16Iš uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ 2013 metų balanso matyti, kad bendrovės ilgalaikis turtas sudaro 13330 Lt (3860,63 Eur), o trumpalaikis – 41882 Lt (12129,86 Eur) (13 b. l.).

17Iš uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ valstybės biudžetui mokėtinų sumų suvestinės matyti, kad bendrovės skola 2013-12-31 buvo 1432,85 Eur (14 b. l.).

182014-05-28 uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ vienintelio akcininko sprendimu A. A. nuo 2014-05-29 atleistas iš direktoriaus pareigų pagal LR DK 127 str. 1 d. (16 b. l.).

19Pagal 2013-04-01 sudarytą panaudos sutartį M. A. perdavė uždarajai akcinei bendrovei „AE Baltic“ laikinai ir neatlygintinai naudotis automobiliu Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ) (42-43 b. l.).

20Iš uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ 2013 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesių sunaudotų degalų ataskaitų matyti, kad automobilis Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ), minėtu laikotarpiu buvo eksploatuojamas (44,45, 46, 47, 48, 48 b. l.)

21Iš VĮ „Regitra“ pažymos Nr. 24-140 dėl duomenų pateikimo matyti, kad transporto priemonė VW Transporter, valstybinis Nr. ( - ), 2013-10-29 buvo įregistruota J. D. vardu, o 2015-11-06 perregistruota P. L. vardu. Transporto priemonė Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ), 2013-03-29 įregistruota M. A. vardu, 2016-05-17 automatiškai išregistruota, negavus duomenų apie atliktą techninę priežiūrą ir draudimą (73 b. l.).

22Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos ir žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo atlyginti atsakingas asmuo (LR CK 6.263 str.). Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d. numato, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Taigi bendrovės valdymo organai, tarp jų ir jos vadovas, neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę–ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (bendrovės turto švaistymas ir kt.) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi. Pažymėtina tai, kad juridinio asmens valdymo organo nario santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (LR CK 2.87 str. 1 d.). Juridinio asmens valdymo organo narys privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo (LR CK 2.87 str. 3 d., 4 d.). Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis Nr. 3K-7-444/2009; 2011-05-05 nutartis Nr. 3K-3-228/2011). Jeigu įmonės vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo LR CK 2.87 str. ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą visiškai (LR CK 2.87 str. 7 d.). Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (LR CK 6.246-6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (LR CPK 178 str.). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (LR CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas.

23Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2015-06-29 nutartimi ieškovei iškelta bankroto byla. Iki bankroto bylos iškėlimo jos vadovu buvo atsakovas A. A.. Atsakovas, vadovaudamas uždarajai akcinei bendrovei „AE Baltic“, turėjo veikti išimtinai šios bendrovės interesais, organizuodamas įmonės kasdienę veiklą privalėjo veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujamos įmonės veikla neprieštarautų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, nepažeistų kreditorių interesų. Byloje nustatyta, kad 2013-01-11 tarp atsakovo vadovaujamos uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ ir trečiojo asmens K. J. sudaryta automobilio Transporter ( - ), valstybinis Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis, kuria automobilis buvo parduotas už 1000 Lt (289,62 Eur) (be PVM). Iš uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ pažymos apie ilgalaikio turto nusidėvėjimą matyti, kad automobilio Transporter ( - ) likutinė vertė 2013-01-11 sandorio sudarymo metu buvo 2406,38 Eur (be PVM). 2013-03-29 tarp atsakovo vadovaujamos uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ ir trečiojo asmens M. A. sudaryta automobilio Citroen Xantia ( - ), valstybinis Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis, kuria automobilis buvo parduotas už 300 Lt (86,89 Eur) (be PVM). Iš uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ pažymos apie ilgalaikio turto nusidėvėjimą matyti, kad automobilio Citroen Xantia ( - ) likutinė vertė 2013-03-29 sandorio sudarymo metu buvo 1259,49 Eur (be PVM). Ieškovė nurodo, kad automobiliai parduoti už mažesnę kainą, nei likutinė jų vertė, todėl bendrovei buvo padaryta 3289,38 Eur dydžio žala. Atsakovas nurodė, kad minimos transporto priemonės įmonės veikloje buvo intensyviai naudojamos, buhalterinis balansas neatspindi jų faktinio nusidėvėjimo, kadangi apskaitos dokumentuose nurodomas maksimalus leistinas teorinis ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Įmonė neturėjo lėšų automobilių priežiūrai ir techninei priežiūrai, todėl faktinis nusidėvėjimas buvo kur kas didesnis nei leistinas deklaruojant ilgalaikį turtą. Trečiasis asmuo M. A. taip pat nurodo, kad įsigyjant automobilį Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ), jis nebuvo net vidutinės būklė, remonto kaina būtų gerokai viršijusi paties automobilio kainą. Teismas patikrina kiekvieno vertinamo įrodymo tikrumą, sąsajumą, leistinumą ir pakankamumą bei visų įrodymų tarpusavio ryšį. Tokiu būdu yra nustatoma, ar tam tikras įrodymas patvirtina, jei taip, tai kokia apimtimi, atitinkamo fakto buvimą ar nebuvimą. Šiuo atveju ieškovė automobilio vertę įrodinėja ilgalaikio turto nusidėvėjimo pažyma. Pažymėtina, kad ilgalaikio turto nusidėvėjimo pažyma yra naudojama siekiant detalizuoti konkrečias įmonės ilgalaikio turto sąskaitas. Pažymos forma ir naudojimas nėra griežtai reglamentuotas norminių dokumentų, joje registruojami bendrieji duomenys apie ilgalaikio turto objektą, turto vertė ir visi jos pasikeitimai (padidėjimas dėl perkainojimo ar turto remonto, vertės sumažėjimas), nusidėvėjimo priskaičiavimas, ilgalaikio turto nurašymas (Klaipėdos apygardos teismo 201-10-19 nutartis Nr. 2A-1323-123/2012). Nors atsakovas ir trečiasis asmuo M. A. nurodė, kad automobilių vertė buvo mažesnė nei nurodyta pateiktoje ilgalaikio turto nusidėvėjimo pažymoje, tačiau jokių patikimų, neginčytinų, objektyvių įrodymų apie automobilių Transporter ir Citroen Xantia rinkos kainas sandorių sudarymo metu teismui nepateikė. Atsakovas, siekdamas nuginčyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo pažymoje nurodytą likutinę ginčo automobilio vertę, turėjo teisę pateikti turto vertinimo ataskaitą, iš kurios būtų galima spręsti apie konkrečiu momentu konkretaus automobilio modelio vidutinę rinkos vertę, įvertinant automobilio būklę, defektus ir kt. Teiginiai, kad automobiliai buvo nusidėvėję, jiems buvo reikalingas remontas, nėra tinkamas finansinių dokumentų duomenis paneigiantis įrodymas ir nesant kitų patikimų įrodymų, nepatvirtina, kad automobilių vertės buvo ženkliai mažesnės nei užfiksuota jų likutinė vertė. Pažymėtina ir tai, kad pagal VšĮ „Emprekis“ pažymoje esančius duomenis, kurioje nurodytos orientacinės transporto priemonių vidutinės rinkos kainos, parduotų automobilių kainos sandorių sudarymo buvo didesnės nei nurodytos automobilių pirkimo-pardavimo sutartyse. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2013-03-29 pardavus automobilį Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ), 2013-04-01 tarp atsakovo ir trečiojo asmens M. A. buvo sudaryta automobilio panaudos sutartis, pagal kurią automobiliu naudojosi atsakovas. Šią aplinkybę patvirtina uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ 2013 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesių sunaudotų degalų ataskaitos, iš kurių matyti, kad automobilis Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ), minėtu laikotarpiu buvo eksploatuojamas. Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad trečiojo asmens M. A. teiginiai, kad automobilis Citroen Xantia beveik nebebuvo važiuojamas, todėl įsigijo jį beveik už metalo laužo kainą, taip pat yra nepagrįsti.

24Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad nurodyti atsakovo veiksmai buvo nuostolingi bendrovei ir jos kreditoriams, kurie neteko galimybės gauti savo reikalavimo patenkinimo dalį iš turto vertės. Minėti veiksmai neatitinka uždarosios akcinės bendrovės “AE Baltic” interesų, nes atsakovas nesiėmė tinkamų ir pakankamų priemonių bendrovės turtui realizuoti (nebuvo skelbtas viešas automobilių pardavimas, neieškota galimybių turtą parduoti už kuo didesnę kainą). Nustačius, jog automobiliai VW Transporter, valstybinis Nr. ( - ), ir Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ), uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic” vadovo A. A. sprendimu buvo parduoti tretiesiems asmenims už mažesnę kainą, nei nustatyta jų likutinė vertė, darytina išvada, kad bendrovei buvo padaryta likutinės vertės ir pardavimo kainos skirtumo dydžio, t. y. 3289,38 Eur žala (LR CK 6.248 str. 1 d., 6.249 str.).

25Valstybei iš atsakovo priteistinas 99 Eur žyminis mokestis bei 9,90 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d., 3 p., 92 str., 96 str. 1 d.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 260, 263 - 268, 270 straipsniais,

Nutarė

27ieškinį tenkinti.

28A. A., asmens kodas ( - ) priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „AE Baltic“, kodas 302672971, atstovaujamai bankroto administratoriaus MB „Fasis“, žalos atlyginimą 3289,38 Eur (tris tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt devynis Eur 38 ct).

29A. A., asmens kodas ( - ) priteisti į valstybės pajamas 99 Eur (devyniasdešimt devynis Eur) žyminį mokestį ir 9,90 Eur (devynis Eur 90 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

30Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Audronė Alčauskienė,... 2. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą... 3. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką... 4. Trečiasis asmuo M. A. į teismo posėdį neatvyko. Apie... 5. Trečiasis asmuo K. J. į teismo posėdį neatvyko. Apie... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Šiaulių apygardos teismo 2015-06-29 nutartimi ieškovei uždarajai akcinei... 8. 2011-10-05 uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ vienintelio... 9. 2011-09-29 uždaroji akcinė bendrovė „AE Baltic“ už 3500 Eur įsigijo... 10. 2011-10-20 uždaroji akcinė bendrovė „AE Baltic“ už 1950 Eur įsigijo... 11. Iš uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ pažymos apie ilgalaikio... 12. 2013-01-11 pirkimo – pardavimo sutartimi uždaroji akcinė bendrovė „AE... 13. VšĮ „Emprekis“ 2013 m. sausio mėnesio duomenimis, transporto priemonės... 14. 2013-03-29 pirkimo – pardavimo sutartimi uždaroji akcinė bendrovė „AE... 15. VšĮ „Emprekis“ 2013 m. kovo mėnesio duomenimis, transporto priemonės... 16. Iš uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ 2013 metų balanso matyti,... 17. Iš uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ valstybės biudžetui... 18. 2014-05-28 uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ vienintelio... 19. Pagal 2013-04-01 sudarytą panaudos sutartį M. A.... 20. Iš uždarosios akcinės bendrovės „AE Baltic“ 2013 m. sausio, vasario,... 21. Iš VĮ „Regitra“ pažymos Nr. 24-140 dėl duomenų pateikimo matyti, kad... 22. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 23. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2015-06-29... 24. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad nurodyti atsakovo... 25. Valstybei iš atsakovo priteistinas 99 Eur žyminis mokestis bei 9,90 Eur... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 -... 27. ieškinį tenkinti.... 28.A. A., asmens kodas ( - )... 29.A. A., asmens kodas ( - )... 30. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...