Byla 2-486/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Alės Bukavinienės ir Audronės Jarackaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 19 d. papildomos nutarties, kuria atsakovo R. A. prašymas dėl atstovavimo išlaidų priteisimo patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-2276-258/11 pagal ieškovo Casterbridge Inc. ieškinį atsakovams bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus sadutė“, L. M., R. A., H. Š. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys – Z. A., Kazimieras A. A., uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos turto holdingas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su likviduojamos įmonės sudarytų sandorių teisėtumu.

5Atskiruoju skundu ginčijamas teismo nutarties, kuria išspręstas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, teisėtumas.

6Ieškovas Casterbridge Inc. kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas apginti pažeistas akcininko Casterbridge Inc teises, pripažįstant negaliojančiais jo teisę gauti likviduojamos įmonės (BUAB „Vilniaus sadutė“) turto dalį pažeidžiančius sandorius: pripažinti negaliojančia L. M. reikalavimo teisę į BUAB „Vilniaus sadutė“ 7 595,08 Lt dydžio skolą už H. Š. atliktus darbus.

7Atsakovas R. A. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas ir negali būti tenkinamas.

82011 m. balandžio 26 d. vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu teismas nustatė ieškovui terminą pašalinti ieškinio trūkumus – pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Nustatytu terminu ieškovas ieškinio trūkumų nepašalino, todėl Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 20 d. nutartimi paliko ieškinį nenagrinėtą.

9Atsakovas R. A. pateikė teismui prašymą išspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą ir priteisti solidariai iš A. A. ir ieškovo Casterbridge Inc. atsakovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas – 1 694 Lt advokato pagalbai apmokėti. Atsakovas prašyme nurodė, kad dėl nepagrįsto ieškinio patyrė dideles atstovavimo išlaidas, kurios jam turi būti atlygintos, atsižvelgiant į tai, kad ieškinys paliktas nenagrinėtas, t. y. teismo nutartis priimta atsakovo naudai. Pažymėjo, kad atsakovas nepateikė atstovavimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų iki bylos nagrinėjimo iš esmės, nes pagrįstai tikėjosi, kad ieškovas gins, jo manymu, pažeistas teises, palaikys ieškinį ir ištaisys jo trūkumus, o atsakovas turės galimybę bylos nagrinėjimo metu pateikti patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus. Pabrėžė, kad aplinkybė, jog atsakovas dokumentus, patvirtinančius bylinėjimosi išlaidų dydį, pateikė po bylos išnagrinėjimo iš esmės, negali būti pagrindas atmesti atsakovo prašymą priimti papildomą nutartį dėl turėtų išlaidų priteisimo. Kadangi atstovavimo sutartį su advokatu P. Butkevičiumi ieškovo vardu sudarė ieškovo įgaliotinis A. A., nors jo įgaliojimai jau buvo pasibaigę, todėl nurodė, kad už atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas yra solidariai atsakingas ir A. A..

10Ieškovas atsiliepimu į R. A. prašymą išspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą prašė šio prašymo netenkinti. Ieškovas nurodė, kad šios civilinės bylos inicijavimas buvo nulemtas siekio užtikrinti teismų praktikoje įtvirtintus akcininkų interesus bei viešojo intereso gynimo principus. Bankroto administratoriui UAB „Projektų investicijos“ nesuteikiant ieškovui būtinos informacijos apie bankroto procese pareikštų reikalavimų pagrįstumą, ieškinio pareiškimas teismui buvo vienintelė ir būtina priemonė ieškovui apginti savo galimai pažeistas teises, todėl atsakovas R. A. neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Nepagrįstas atsakovo prašymas bylinėjimosi išlaidas priteisti solidariai iš ieškovo ir A. A., nes A. A. ieškovo išduotame įgaliojime yra konkrečiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad A. A. suteikiama teisė sudaryti sutartis su advokatais ar advokatų padėjėjais. Be to, ieškovas ir advokatas P. Butkevičius 2011 m. balandžio 26 d. sudarė teisinių paslaugų sutartį, kuria buvo patvirtinta P. Butkevičiaus teisė atstovauti ieškovą teismuose bei pasirašyti ieškovo vardu procesinius dokumentus.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 19 d. papildoma nutartimi atsakovo R. A. prašymą dėl atstovavimo išlaidų priteisimo tenkino iš dalies. Teismas nurodė, kad atsakovas R. A. atsiliepimą į ieškinį teismui pateikė anksčiau nei sudarė sutartį su advokatų profesine bendrija, todėl atstovavimo išlaidos už atsiliepimą į ieškinį atsakovui nepriteistinos. Po atstovavimo sutarties sudarymo atsakovo patirtas atstovavimo išlaidos dėl atsakovo advokato dalyvavimo parengiamajame teismo posėdyje teismas vertino kaip pagrįstas ir priteistinas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo advokatas šiame teismo posėdyje dalyvavo 30 min., bei remdamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos), priteisė atsakovui 240 Lt atstovavimo išlaidų iš ieškovo Casterbridge INC. Teismas nurodė, kad teisinio pagrindo priteisti atstovavimo išlaidas solidariai iš A. A. ir ieškovo Casterbridge INC nėra. Teismas pažymėjo, kad ieškinys buvo reikštas ieškovo interesais, todėl pareiga atlyginti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas tenka tik ieškovui, ieškovas turi pareigą atlyginti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, nes jo iniciatyva atsakovas buvo įtrauktas į bylinėjimosi procesą.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atsakovas R. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 19 d. papildomos nutarties dalį, kuria atsakovo prašymas (jo dalis) atmestas, ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tenkinti visiškai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151) Teismas neatsižvelgė į nagrinėjamos bylos sudėtingumą ir apimtį. Dėl didelės bylos apimties buvo būtinos ir pagrįstos išlaidos, susijusios su bylos medžiagos analize, pasirengimu bylos nagrinėjimui teismo posėdyje. Dėl ieškovo nepagrįsto ieškinio, esant didelės apimties bylai, ieškovas buvo priverstas patirti pagrįstai dideles atstovavimo išlaidas, kurias apmokėjo teisiškai kvalifikuotam asmeniui.

162) Teismas, nustatydamas atlygintinų atstovavimo išlaidų dydį, neatsižvelgė į tai, kad atsakovas bylinėjimosi išlaidas patyrė dėl A. A. ir Casterbridge Inc. piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Ieškovas, neištaisęs ieškinio trūkumų ir nepateikęs atstovavimą patvirtinančių dokumentų, ieškinio pateikimu siekė kitų tikslų, o ne vienintelio įmanomo teisėto tikslo – apginti savo pažeistas teises, teismui tenkinant ieškinio reikalavimus. Asmuo, kuris piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, neturi teisės remtis Rekomendacijose numatytais dydžiais ir vien šiuo pagrindu nepagrįstai pabloginti atsakovo padėtį. Teismas, paskirstęs bylinėjimosi išlaidas pagal Rekomendacijas, pažeidė atsakovo, kaip sąžiningos šalies, teises ir teisėtus interesus, nes atsakovas dėl to, kad jam nebuvo atlygintos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos, patyrė nuostolių.

17Ieškovas Casterbridge Inc. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 19 d. papildomą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

181) Šalies išlaidos, susijusios su advokato teisinėmis paslaugomis, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės negu nustatyta Rekomendacijose, todėl teismas, atsižvelgdamas į tai, kad byla nebuvo itin sudėtinga, advokato darbo sąnaudos nebuvo didelės, nereikalaujančios specialių žinių, atsižvelgdamas į tai, kad bylinėjimosi išlaidos turi būti realios, būtinos ir pagrįstos, pagrįstai ir teisėtai nusprendė, kad atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra per didelės, todėl sumažintos iki 240 Lt. Atsakovui advokato teisinė pagalba buvo pradėta teikti tik nuo 2011 m. balandžio 14 d. Nuo šios dienos byloje įvyko tik vienas parengiamasis posėdis, trukęs 30 min. Be to, atsakovas teismui pateikė advokato suteiktų teisinių paslaugų apmokėjimo bendrą sumą (1 694 Lt) nedetalizuodamas, kokios konkrečiai teisinės paslaugos už šią sumą buvo suteiktos.

192) Byloje nėra jokio teismo procesinio dokumento, kuriuo būtų pripažintas faktas, kad ieškovas ar jo įgaliotas asmuo piktnaudžiavo jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis, todėl ieškovo veiksmai kreipiantis į teismą negali būti traktuojami kaip neteisėti. Nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis, pripažintinas tik toks reikalavimas, kurį išnagrinėjus teisme galima daryti išvadą, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrą reikalų padėtį, panašioje situacijoje teisinės padėties negalėtų įvertinti kaip savo materialinės subjektinės teisės pažeidimo ir reikalauti ginti jo teises teisme. Atsižvelgiant į tai, kad ši civilinė byla buvo inicijuota siekiant užtikrinti teismų praktikoje įtvirtintus akcininkų interesų gynimo bei viešojo intereso gynimo principus bei į tai, kad ieškovui nebuvo suteikta būtina informacija apie bankroto procese pareikštų reikalavimų pagrįstumą, šio ieškinio pareiškimas teisme buvo vienintelė ir būtina priemonė ieškovui siekiant apginti savo galimai pažeistas teises.

203) Ieškinys šiame civiliniame procese buvo paduotas asmens, kurio įgaliojimus patvirtinantis dokumentas teismui buvo pateiktas kartu su ieškiniu. Ieškovas yra tinkamai atstovaujamas, nes ieškovą atstovauja advokatas, su kuriuo atstovavimo sutartis sudaryta galiojant A. A. įgaliojimui, kuriame numatyta įgalioto asmens teisė sudaryti teisinių paslaugų sutartį su kitais advokatais.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Byloje, kurioje teismas ieškinį paliko nenagrinėtą ieškovui neištaisius ieškinio trūkumų, sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovui priteisė iš ieškovo ne 1694 Lt, o 240 Lt advokato pagalbos išlaidų.

23CPK 98 straipsnyje reglamentuojamas išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Jei teismas ieškinį paliko nenagrinėtą dėl to, kad ieškovas nepašalino ieškinio trūkumų, laikoma, kad bylą ieškovas pralaimėjo, nes dėl jo kaltės neteisėtai prasidėjo procesas. Tokiais atvejais atsakovas turi pagrindą gintis nuo ieškovo neteisėtai pradėto proceso ir dėl to gali patirti advokato (padėjėjo) pagalbos išlaidų. Dėl advokato (padėjėjo) pagalbos išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (CPK 98 str. 1 d.). Teismas nutartį dėl ieškinio palikimo nenagrinėto ieškovui nepašalinus ieškinio trūkumų, priima rašytinio proceso tvarka apie tai neinformuodamas atsakovo. Tačiau net ir atsakovo informavimas apie įpareigojimą ieškovui pašalinti ieškinio trūkumus savaime nesukelia atsakovui procesinės pareigos teikti įrodymus šioje proceso stadijoje apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, nes sudaro pagrindą jam manyti, kad ieškovas įvykdys teismo nurodymą. Todėl atsakovas, net ir faktiškai patyręs advokato (padėjėjo) pagalbos išlaidų už atsiliepimo į ieškinį, tripliko surašymą, atstovavimą (parengiamajame) teismo posėdyje ir pan., gali nesuspėti iki tokio procesinio sprendimo priėmimo pateikti teismui įrodymus apie šias išlaidas. Todėl atsakovas po teismo nutarties palikti ieškinį nenagrinėtą priėmimo turi teisę paduoti teismui prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo ir teismas, esant patirtas išlaidas pagrindžiantiems duomenims, turi pagrindą tenkinti tokį prašymą (CPK 277 str.). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Rekomendacijose nustatyti priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai. Nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, atsižvelgiama į bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.). Teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo šių Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (pavyzdžiui, kai advokatas arba advokato padėjėjas teikia teisines paslaugas itin sudėtingoje byloje ir pan.) (Rekomendacijų 11 p.). Pastebėtina, kad iš bylą pralaimėjusios šalies priteistinos išlaidos turi būti grindžiamos konkrečiu bylą laimėjusios šalies atstovavimo poreikiu (dalyvavimas konkrečiuose teismo posėdžiuose, konkrečių procesinių dokumentų rašymas), o ne abstrakčia proceso trukme. Remiantis Rekomendacijomis atstovavimo išlaidos priteisiamos už tam tikrų procesinių dokumentų rengimą ir už dalyvavimą teismo posėdžiuose. Teismai formuoja praktiką, kad dalyvaujančio byloje asmens patirtos išlaidos už susipažinimą su bylos medžiaga ir už pasirengimus teismo posėdžiui pagal Rekomendacijoje nustatytas taisykles atskirai neatlyginamos, o jos paprastai padengiamos priteisiant iš bylą pralaimėjusios šalies sumas už procesinių dokumentų rengimą ir dalyvavimą teismo posėdžiuose (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2011. Kaip yra nurodęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, „negali būti priteisiamos pareiškėjos išlaidos už Rekomendacijose nenumatytas teisines paslaugas – susipažinimą su dokumentais, dokumentų ir teismų praktikos analizę, susitikimą su kliente, pokalbį su specialistais, skambutį į teismą, pasiruošimą teismo posėdžiui, kadangi šie veiksmai (teisinės paslaugos) pagal savo pobūdį negali būti laikomi savarankiškais, analogiškais Rekomendacijų 8 punkte numatytoms teisinėms paslaugoms (Rekomendacijų 10 p.), veikiau įeina į atskirų paslaugų, išvardintų Rekomendacijų 8 punkte, apimtį (pavyzdžiui, dokumentų ir teismų praktikos analizė sudaro dalį visumos veiksmų, kurie yra apibūdinami kaip teisinė paslauga – skundo teismui parengimas; pasiruošimas teismo posėdžiui yra sudėtinė atstovavimo teisme teisinės paslaugos dalis; ir pan.)“ (Vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-457/2011). Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija su tokiu teisės aiškinimu sutinka ir juo vadovaujasi, nes administracinėse bylose atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 str. 6 d.). Tačiau tuo atveju, jeigu formaliai taikant Rekomendacijos nuostatas atsakovui būtų priteista akivaizdžiai per maža advokato pagalbos išlaidų dalis, palyginus su realiai atliktu pasirengimo tinkamam bylos išnagrinėjimui darbu, teismas gali priteisti tokį atsakovo patirtų advokato pagalbos išlaidų atlyginimą, kad nebūtų pažeistos sąžiningai veikusio atsakovo teisės ir teisėti interesai.

24Taigi nei CPK, nei Rekomendacijos nuostatos neriboja šalių teisės susitarti dėl advokato atlyginimo dydžio, tačiau šalys privalo atsižvelgti į tai, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, negu nurodyta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (LR CPK 3 straipsnio 7 dalis), teisinė pagalba teikiama, pavyzdžiui, itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus, yra būtina susipažinti su didelės apimties medžiaga ir panašiai. Bylą laimėjusi šalis turi teisę reikalauti priteisti visas pagrįstas ir protingumo reikalavimus atitinkančias išlaidas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-923/2011).

25Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju nepagrįstai sumažino atsakovo patirtas advokato pagalbos išlaidas ir priteisė ne 1694 Lt, o 240 Lt advokato pagalbos išlaidų. Iš bylos medžiagos matyti, kad dar 2010 m. gegužės 5 d. ieškovas – užsienio valstybėje (Liberijoje) registruota įmonė pareiškė ieškinį dėl akcininkų teisių pažeidimo ir prašė pripažinti negaliojančiais jo teisę gauti likviduojamos įmonės turto dalį pažeidžiančius sandorius. Ieškinyje, kurį surašė ir pasirašė ieškovo advokatas, įrodinėjama, kad atsakovas R. A. nepagrįstai atsisakė pasirašyti taikos sutartį pagal ieškovo siūlymą padengti atsakovo BUAB „Vilniaus sadutė“ kreditorinius reikalavimus šios įmonės bankroto byloje. Ieškinyje pareikšti keli reikalavimai keliems atsakovams, taip pat įtraukiant į bylą kelis trečiuosius asmenis, nepareiškiančius savarankiškų reikalavimų, šią bylą daro sudėtingą. Be to, kartu su ieškiniu pateikta nemažai jo priedų (t. 1, b. l. 3-8). 2010 m. rugsėjo 21 d. atsakovas R. A. pateikė motyvuotą atsiliepimą į ieškinį, kuriame išdėstė konkrečius argumentus dėl kiekvieno ieškinyje pareikšto argumento bei prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nors ieškinį pasirašė atsakovas R. A., o ne profesionalus teisininkas (advokatas), iš atsiliepime išdėstytų teisinių argumentų nuoseklumo ir teisinio pagrindimo galima manyti, kad šį procesinį dokumentą, kurį teismas priėmė, surašė profesionalus teisininkas (t. 1, b. l. 86-88). Atsakovas R. A. pateikė teismui į bylą su advokatų profesine bendrija sudarytos 2011 m. balandžio 14 d. sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo išrašą (t. 1, b. l. 120-123). Atsakovui atstovavę advokatai turėjo susipažinti su užsienio teisės subjekto pareikštais ir ve visiškai tiksliai suformuluotais reikalavimais, taip pat išsamiai išanalizuoti procesinius ginčo aspektus, kad galėtų tinkamai atstovauti savo klientą. Atsakovo R. A. advokatas J. Čobotas dalyvavo 2011 m. balandžio 26 d. teismo posėdyje, kuriame išdėstė argumentus, kad ieškinį pareiškė neįgaliotas asmuo, nurodė kasacinio teismo nutartį, kuri galėtų būti taikoma esant tokiai procesinei situacijai, taip pat pažymėjo, kad neaiškiai suformuluoti ieškinio dalykas bei pagrindas (t. 1, b. l. 148-149). Pirmosios instancijos teismas iš esmės sutiko su šiais atsakovo R. A. advokato J. Čoboto išsakytais argumentais ir po beveik vienerių metų laikotarpio nuo bylos iškėlimo priėmė nutartį dėl ieškinio trūkumų šalinimo, o ieškovui nepašalinus trūkumų, ieškinį paliko nenagrinėtą (t. 1, b. l. 150). Šis teismo procesinis sprendimas įsiteisėjo, o tai reiškia, kad ieškovas bylą pralaimėjo, o atsakovui R. A. turi būti atlygintos pagrįstos advokato pagalbos išlaidos. Kadangi atsakovas manė, jog ieškovas pašalins ieškinio trūkumus ir byla galės būti nagrinėjama toliau, jis nepateikė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Be to, teismui priėmus nutartį dėl ieškinio palikimo nenagrinėto, atsakovo atstovas turėjo dar rašyti ir motyvuotą prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo (t. 1, b. l. 165-170). Atsakovas pateikė teismui įrodymus, jog už advokato pagalbą sumokėjo 1 694 Lt (t. 1, b. l. 171-173). Nors šios išlaidos ir nėra išsamiai detalizuotos, tačiau kolegijos nuomone, šiuo konkrečiu atveju tokios išlaidos nėra per didelės ir jų priteisimas atsakovui iš ieškovo yra pagrįstas (byloje surašyti atsakovo du procesiniai dokumentai, susipažinta su bylos medžiaga, dalyvauta teismo parengiamajame posėdyje). Paties ieškovo galimai nepagrįstas ieškinio padavimas ir neveiklumas negali sudaryti pagrindą neatlyginti sąžiningai ir aktyviai veikusio bei nuo ieškinyje pareikštų reikalavimų ir juos pagrindžiančių argumentų besigynusio atsakovo patirtų išlaidų. Esant tokiai procesinei situacijai, Rekomendacijos nuostatos neturėtų būti taikomos formaliai, o visų pirma, turėtų būti užtikrintos sąžiningos proceso šalies teisės, nepažeidžiant protingumo principo. Be to, atsakovas, siekdamas tinkamai gintis nuo jo atžvilgiu pareikštų reikalavimų ir netinkamai suformuluoto ieškinio pagrindo (tai pripažino teismas 2011 m. balandžio 26 d posėdyje priimdamas nutartį pašalinti ieškinio trūkumus) turėjo kreiptis teisinių konsultacijų į profesionalų atstovą – advokatą. R. A. advokatas turėjo ne tik susipažinti su bylos, kurią inicijavo ieškovas – užsienio įmonė medžiaga, bet ir aiškintis, kokie iš tikrųjų yra ieškovo ketinimai, o tai galima išsiaiškinti tik išanalizavus faktinę ginčo situaciją.

26Tenkinti atsakovo prašymo dalies dėl papildomos nutarties priėmimo ir nutarti priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas ne tik iš ieškovo, bet ir solidariai iš A. A. nėra pagrindo, nes jis nėra dalyvaujantis byloje asmuo, o klausimas dėl ieškovo sudarytos atstovavimo sutarties teisėtumo nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

27Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

28Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė advokato pagalbos išlaidų atlyginimą reglamentuojančias proceso teisės normas ir nepagrįstai nutarė atlyginti tik nedidelę dalį atsakovo patirtų advokato pagalbos išlaidų (CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Šis proceso teisės pažeidimas yra esminis ir sudaro pagrindą keisti žemesnės instancijos teismo priimtą papildomą nutartį, padidinant iš ieškovo Casterbridge INC atsakovui R. A. priteistą advokato pagalbos išlaidų sumą nuo 240 Lt iki 1 694 Lt (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 19 d. papildomą nutartį pakeisti, padidinant iš ieškovo Casterbridge INC (į.k. C-108276) atsakovui R. A. (a.k. ( - )) priteistą advokato pagalbos išlaidų sumą nuo 240 Lt iki 1 694 Lt (vieno tūkstančio šešių šimtų devyniasdešimt keturių litų).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su likviduojamos įmonės sudarytų... 5. Atskiruoju skundu ginčijamas teismo nutarties, kuria išspręstas klausimas... 6. Ieškovas Casterbridge Inc. kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas... 7. Atsakovas R. A. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinys yra... 8. 2011 m. balandžio 26 d. vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu teismas... 9. Atsakovas R. A. pateikė teismui prašymą išspręsti bylinėjimosi išlaidų... 10. Ieškovas atsiliepimu į R. A. prašymą išspręsti bylinėjimosi išlaidų... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 19 d. papildoma nutartimi atsakovo... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atsakovas R. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 15. 1) Teismas neatsižvelgė į nagrinėjamos bylos sudėtingumą ir apimtį. Dėl... 16. 2) Teismas, nustatydamas atlygintinų atstovavimo išlaidų dydį,... 17. Ieškovas Casterbridge Inc. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo... 18. 1) Šalies išlaidos, susijusios su advokato teisinėmis paslaugomis,... 19. 2) Byloje nėra jokio teismo procesinio dokumento, kuriuo būtų pripažintas... 20. 3) Ieškinys šiame civiliniame procese buvo paduotas asmens, kurio... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 22. Byloje, kurioje teismas ieškinį paliko nenagrinėtą ieškovui neištaisius... 23. CPK 98 straipsnyje reglamentuojamas išlaidų advokato ar advokato padėjėjo... 24. Taigi nei CPK, nei Rekomendacijos nuostatos neriboja šalių teisės susitarti... 25. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos... 26. Tenkinti atsakovo prašymo dalies dėl papildomos nutarties priėmimo ir... 27. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės... 28. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė advokato pagalbos išlaidų... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 19 d. papildomą nutartį pakeisti,...