Byla e2-2925-577/2018
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, dokumentinio proceso tvarka rašytinio proceso būdu, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ukra“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Toisa“ ir V. P. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Ukra“ kreipėsi į teismą dokumentinio proceso tvarka ir ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB „Toisa“ 100 000 Eur skolą ir 500 Eur mokėjimo palūkanas, o nepakakus įmonės turto subsidiariai iš atsakovo V. P. 100 000 Eur skolą ir 500 Eur mokėjimo palūkanas; taip pat iš atsakovo UAB „Toisa“ 2 893,15 Eur kompensacines palūkanas už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 2 d. iki 2018 m. sausio 11 d. ir 8 % metines kompensacines palūkanas nuo 2018 m. sausio 12 d. iki visiško paskolos grąžinimo, o nepakakus įmonės turto subsidiariai iš atsakovo V. P. 2 893,15 Eur kompensacines palūkanas už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 2 d. iki 2018 m. sasuio 11 d. ir 8 % metines kompensacines palūkanas nuo 2018 m. sausio 12 d. iki visiško paskolos grąžinimo; priteisti iš atsakovės UAB „Toisa“ 8 proc. metines procesines palūkanas, o iš V. P. 5 % metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir iš abiejų atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog pagal 2016 m. kovo 31 d. Paskolos sutartį Nr. 16-03-31-1 UAB „Ukra“ paskolino UAB „Toisa“ 100 000 Eur, o pastaroji įsipareigojo grąžinti paskolą per vienerius metus. Ieškovė 50 000 Eur pervedė atsakovei UAB „Toisa“ 2016 m. balandžio 14 d.;

325 000 Eur – 2016 m. gegužės 17 d. ir 25 000 Eur – 2016 m birželio 16 d. UAB „Toisa“ vadovas ir vienintelis akcininkas V. P., užtikrindamas paskolos grąžinimą, 2016 m. balandžio 14 d. išrašė ieškovei garantinį raštą. Šalys pratęsė paskolos grąžinimo terminą iki 2017 m. rugsėjo 1 d. Kadangi paskolos grąžinimo terminas suėjęs, o atsakovė UAB „Toisa“ vengia geranoriškai grąžinti suteiktą paskolą, ieškovės teigimu, ji, vadovaujantis CK 6.873 straipsniu turi būti priteista iš UAB „Toisa“ ir subsidiariai iš atsakovo V. P., kaip iš garanto (CK 6.92 straipsnis).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Kadangi ieškinys, kurio dalykas piniginiai reikalavimai, pagrindžiamas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovės prašymu ieškinys nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalis).

6Ieškovė UAB „Ukra“, pagrįsdama ieškinio reikalavimus pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad ji su atsakove UAB „Toisa“ 2016 m. kovo 31 d. sudarė Paskolos sutartį Nr. 16-03-31-1, kurioje numatyta, kad UAB „Ukra“ (paskolos davėjas) suteikia UAB „Toisa“ (paskolos gavėjui) 100 000 Eur paskolą vienerių metų laikotarpiui (sutarties 1.1. punktas, 1.2 punktas). Šios sutarties 1.3 punkte numatyta, kad už naudojimąsi suteikta paskola, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 13,5 procentų palūkanų nuo gautos paskolos sumos sutarties galiojimo laikotarpiui. Palūkanos skaičiuojamos nuo faktinio paskolos gavėjo įsiskolinimo pagal numatytą grafiką (Priedas Nr. 1) (Sutarties 2.9. punktas). Ieškovės pateikti mokėjimo dokumentai patvirtina, kad UAB „Ukra“ bankiniais pavedimais pagal minėtą paskolos sutartį pervedė atsakovei UAB „Toisa“: 2016 m. balandžio 14 d. - 50 000 Eur, 2016 m. gegužės 17 d. - 25 000 Eur bei 2016 m birželio 16 d. - 25 000 Eur, t. y. iš viso 100 000 Eur paskolos sumą. Atsakovas V. P. užtikrindamas paskolos grąžinimą 2016 m. balandžio 14 d. išrašė ieškovei garantinį raštą, t. y. savo lėšomis garantavo sutarties Nr. 16-03-31-1 vykdymą. 2016 m. lapkričio 21 d. šalys sudarė Paskolos sutarties Nr. 16-03-31-1 Pakeitimą Nr. 1, kuriuo susitarė, kad už naudojimąsi suteikta paskola, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui fiksuoto dydžio palūkanas pagal nustatytą grafiką, t. y. už 2016 m. gruodžio mėnesį ir 2017 m. sausio mėnesį po 500 Eur palūkanas. 2017 m. sausio 23 d. Paskolos sutarties Nr.16-03-31-1 Pakeitimu Nr. 2 sutarties šalys susitarė pratęsti Paskolos grąžinimo terminą iki 2017 m. rugsėjo 1 d. (Susitarimo 1.1 punktas) ir nustatė, kad už naudojimąsi suteikta paskola, paskolos gavėjas moka Paskolos davėjui fiksuoto dydžio palūkanas sutarties galiojimo laikotarpiui pagal nustatytą grafiką (Priedas Nr.1), t. y. mokant kas mėnesį po 500 Eur dydžio palūkanas. Ieškovės teigimu, atsakovė UAB „Toisa“ liko nesumokėjusi 500 Eur palūkanų, kurias turėjo sumokėti iki 2017 m. rugsėjo 1 d.; ieškovė išrašė 2017 m. rugsėjo 8 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija UKA Nr. 63.

7CK 6.870 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnio 1 dalis).

8Pagal CK 6.90 straipsnio 1 dalį, garantija – tai vienašalis garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui – kreditoriui, jeigu asmuo – skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti kreditoriui nuostolius tam tikromis sąlygomis (skolininkui tapus nemokiam ir kitais atvejais). Garanto prievolė yra subsidiari ir ją riboja garantijoje nustatyta suma (CK 6.92 straipsnio 2 dalis).

9Kaip minėta, nagrinėjamu atveju į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovė UAB „Ukra“ suteikė atsakovei UAB „Toisa“ 100 000 Eur dydžio paskolą, o atsakovas V. P. garantiniu raštu užtikrino jos vykdymą. Ieškovė nurodo, kad atsakovė UAB „Toisa“ paskolos sumos sutartyje nustatytu terminu ar vėliau negrąžino, taip pat liko nesumokėjusi sutartyje nustatytų 500 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad minėta atsakovės prievolė įvykdyta, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės ZUAB „Toisa“ bei subsidiariai iš atsakovo V. P. 100 000 Eur paskolos sumą bei 500 Eur mokėjimo palūkanų laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (CK 6.870 straipsnio 1, 3 dalis, 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnio 2 dalis, 6. 90 straipsnis, 6.92 straipsnio 1 dalis).

10CK 6.874 straipsnio 1 dalyje įtvirtina, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Kitaip tariant, už termino grąžinti paskolą praleidimą paskolos gavėjas privalo mokėti palūkanas iki pat visiško prievolės įvykdymo momento, nepriklausomai nuo skaičiuotinų ir priteistinų procesinių palūkanų. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį, tuo atveju, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovė kompensacines palūkanas prašo priteisti vadovaudamasi Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalies, 3 straipsnio 2 dalies nuostatas. Atsižvelgiant į paminėtas teisės normas, reglamentuojančias palūkanų dydį, taip pat tai, kad atsakovė UAB „Toisa“ laiku negrąžino paskolos, šis reikalavimas laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas, ieškovei iš atsakovės UAB „Toisa“ priteistinos 2 893,15 Eur kompensacinės palūkanos už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 2 d. iki 2018 m. sausio 11 d. ir 8 % metinės kompensacinės palūkanos nuo 2018 m. sausio 12 d. iki visiško paskolos grąžinimo, o nepakakus įmonės turto subsidiariai iš atsakovo V. P. 2 893,15 Eur kompensacinės palūkanos už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 2 d. iki 2018 m. sausio 11 d. ir 8 % metinės kompensacinės palūkanos nuo 2018 m. sausio 12 d. iki visiško paskolos grąžinimo.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalies, Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalies, 3 straipsnio 2 dalies pagrindu iš atsakovės UAB „Toisa“ priteistinos 8 proc., o iš atsakovo V. P. CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu - 5 % metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovei priteistinas 913 Eur žyminis mokestis bei 800 Eur išlaidos už advokato pagalbą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424 straipsniu, 427 - 429 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės UAB „Toisa“ (j. a. k. 303566864) 100 000 Eur skolą, 500 Eur mokėjimo palūkanas, 2 893,15 Eur kompensacines palūkanas, iš viso 103 393,15 Eur (vieną šimtą tris tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt tris eurus 15 ct), taip pat 8 % metines kompensacines palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžintos paskolos sumos nuo 2018 m. sausio 12 d. iki visiško paskolos grąžinimo, o nepakakus įmonės turto - subsidiariai iš atsakovo V. P. (a. k. ( - ) 100 000 Eur skolą, 500 Eur mokėjimo palūkanas, 2 893,15 Eur kompensacines palūkanas, iš viso 103 393,15 Eur (vieną šimtą tris tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt tris eurus 15 ct), taip pat 8 % metines kompensacines palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžintos paskolos sumos nuo 2018 m. sausio 12 d. iki visiško paskolos grąžinimo, ieškovei UAB „Ukra“ (j. a. k. 303268017).

16Priteisti iš atsakovės UAB „Toisa“ ieškovei UAB „Ukra“ 8 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos 103 393,15 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. sausio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovo V. P. ieškovei UAB „Ukra“ 5 % metines palūkanas nuo priteistos 103 393,15 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. sausio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti iš atsakovų UAB „Toisa“ ir V. P. lygiomis dalimis 1 713 Eur, t. y. po 856,50 Eur (aštuonis šimtus penkiasdešimt šešis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Ukra“.

19Atsakovai privalo per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

20Informuoti atsakovus, kad jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

21Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, dokumentinio proceso... 2. Ieškovė UAB „Ukra“ kreipėsi į teismą dokumentinio proceso tvarka ir... 3. 25 000 Eur – 2016 m. gegužės 17 d. ir 25 000 Eur – 2016 m birželio 16 d.... 4. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 5. Kadangi ieškinys, kurio dalykas piniginiai reikalavimai, pagrindžiamas... 6. Ieškovė UAB „Ukra“, pagrįsdama ieškinio reikalavimus pateikė... 7. CK 6.870 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad paskolos sutartimi viena šalis... 8. Pagal CK 6.90 straipsnio 1 dalį, garantija – tai vienašalis garanto... 9. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad... 10. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje įtvirtina, kad jeigu paskolos gavėjas laiku... 11. CK 6.37 straipsnio 2 dalies, Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius... 12. Patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovei priteistinas 913... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424 straipsniu, 427 - 429... 14. Ieškinį tenkinti visiškai.... 15. Priteisti iš atsakovės UAB „Toisa“ (j. a. k. 303566864) 100 000 Eur... 16. Priteisti iš atsakovės UAB „Toisa“ ieškovei UAB „Ukra“ 8 proc.... 17. Priteisti iš atsakovo V. P. ieškovei UAB „Ukra“ 5 % metines palūkanas... 18. Priteisti iš atsakovų UAB „Toisa“ ir V. P. lygiomis dalimis 1 713 Eur, t.... 19. Atsakovai privalo per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą... 20. Informuoti atsakovus, kad jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo... 21. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....