Byla 2A-22-212/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Laimanto Misiūno, Kolegijos teisėjų: Laimutės Sankauskaitės, Zinos Mickevičiūtės (pranešėja), Sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, Dalyvaujant ieškovės UADB „ERGO Lietuva“ atstovui Juliui Sakalauskui, Atsakovui L. R. ir jo atstovei adv. Vitalijai Kopūstienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo L. R. apeliacinį skundą dėl Kupiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-562-649-126/2009 pagal UADB „Ergo Lietuva“ ieškinį atsakovui L. R. dėl žalos atlyginimo

Nustatė

4Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 13 557,88 Lt nuostolių regreso teise, 407 Lt žyminio mokesčio, 10 Lt už pažymą iš Gyventojų registro tarnybos prie VRM ir 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad 2007-08-24 su UAB „Transporto vystymo grupė" sudarė transporto priemonių draudimo sutartį, kuria buvo apdraustas automobilis MB 1844, valst. Nr. ( - ). Draudimo sutartis buvo sudaryta iki 2008-08-23. Ieškovas gavo Kupiškio rajono PK pažymą, kurioje nurodyta, kad 2007-09-01 UAB „Transporto vystymo grupė" priklausantis automobilis MB 1844, valst. Nr. ( - ), vairuojamas N. G., susidūrė su staiga į kelio važiuojamąją dalį išbėgusia karve, kurios savininkas buvo atsakovas. Dėl šio autoįvykio buvo apgadintas automobilis MB 1844, įvykio kaltininku pripažintas naminio gyvulio savininkas L. R.. Automobilis buvo apdraustas Transporto priemonių kasko draudimu, transporto priemonės draudėjas pateikė prašymą atlyginti patirtą žalą. Ieškovas, vykdydamas draudimo sutarties sąlygas, išmokėjo UAB „Transporto vystymo grupė" 13 557,88 Lt draudimo išmoką ir įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį, atsakovą L. R.. Atsakovas žalos gera valia neatlygino.

5Kupiškio rajono apylinkės teismas 2006 m. rugsėjo 24 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo L. R. ieškovui UADB „Ergo Lietuva" 9 803 Lt žalos atlyginimą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2009-05-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 295 Lt žyminio mokesčio. Nustatė sprendimo vykdymo tvarką bei terminą, įpareigojo atsakovą L. R. sumokėti ieškovui UADB „Ergo Lietuva“ 2 450 Lt iki 2010-04-01, 2 450 Lt iki 2010-10-01, 2 450 Lt iki 2011-04-01 ir 2 453 Lt iki 2011-10-01. Priteisė iš L. R., į valstybės biudžetą 12 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Nustatė, kad UAB „Transporto vystymo grupė" dirbantis N. G. 2007-09-01 apie 23 val. 54 min., vairuodamas įmonės automobilį Mercedes Benz 1844, valst. Nr. ( - ), nutrenkė staiga išbėgusią iš dešinės pusės į kelią karvę. Dėl susidūrimo buvo apgadintas automobilis MB 1844. Eismo įvykio kaltininku pripažintas naminio gyvulio savininkas L. R., kuriam paskirta 125 Lt bauda pagal ATPK 131 str. 4 d. už KET 116.1 p. nuostatų pažeidimą. Iš administracinės bylos medžiagos nustatė, kad vairuotojui N. G. nebuvo galimybių sustabdyti automobilį. Automobilis buvo apdraustas nuo visų draudimo įvykių 155 400 Lt sumai. Įvykus eismo įvykiui, buvo surašytas transporto priemonės apžiūros-defektų aktas, kuriame išvardytos keičiamos dalys, tarp jų priekinis bamperis, neišskiriant kairės ar dešinės jo pusės. Ieškovo pateiktos transporto priemonės MB1844, valst. Nr. ( - ) nuostolių suvestinė patvirtina, jog automobilio remontas kainavo 13 557,88 Lt. Ieškovas visą remontui reikalingą sumą, atskaičius būsimą draudimo įmoką, 777 Lt, sumokėjo UAB „Transporto vystymo grupė". Teismas atmetetė atsakovo argumentus, kad detalės, įsigytos pagal 2007-08-17 ir 2007-04-25 sąskaitas, negalėjo būti panaudotos automobilio MB1844, valst. Nr. ( - ), remontui, nes eismo įvykis įvyko 2007-09-01. Iš ieškovo pateiktų sąskaitų nustatė, kad automobilį remontavo UAB „Rearta", o remontui reikalingas automobilio detales įsigijo automobilio savininkas iš UAB „Silberauto". UAB „Transporto vystymo grupė" rašte nurodė, kad 2007 metais įmonė naudojo 35 vnt. transporto priemonių ir nepertraukiamos veiklos užtikrinimui bei prisiimtų įsipareigojimų pagal pervežimo sutartis vykdymui iš anksto įsigydavo dažniausiai susidėvinčių ar apgadinamų detalių. Vilkiko MB1844, valst. Nr. ( - ), remontui po 2007-09-01 eismo įvykio ir buvo panaudoti priekiniai kairės pusės posūkio ir rūko žibintai, kurie buvo įsigyti iki eismo įvykio. Iš pateiktų nuotraukų matyti, kad automobilio kairės pusės žibintai buvo pilnai sudaužyti. Teismas vadovavosi CK 6.267 str. 1 d. nuostatomis, kad naminių gyvūnų arba asmens žinioje esančių laukinių gyvūnų padarytą žalą privalo atlyginti jų savininkas, jei neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 str. 1 d. numatytos aplinkybės. Asmuo atsako ir už iš jo pabėgusių naminių gyvūnų padarytą žalą. CK 6.1015 str. nustato, kad jei draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Pagal CK 6.267 str. 1 d. civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės, todėl asmuo gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės tik įrodęs, kad žala atsirado dėl force majeure arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo. Atsižvelgiant į tai, teismas atmetė atsakovo argumentus, kad jis nekaltas dėl eismo įvykio, nes nežino priežasčių, dėl ko karvė išbėgo į kelią. Atmetė atsakovo argumentus, kad paties nukentėjusiojo asmens didelis neatsargumas padėjo žalai atsirasti, kad nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad vairuotojas pasirinko saugų greitį, atsižvelgė į eismo sąlygas, įspėjamuosius ženklus, kad neturėjo pagrindo tikėtis kliūties. Nurodė, kad teismų praktikoje didesnio pavojaus šaltinio valdytojo kaltė nustatoma pagal tai, ar transporto priemonę vairavęs asmuo pažeidė Kelių esimo taisykles (KET) ar ne. Todėl transporto priemonę vairavusio asmens didelis neatsargumas, kaip kaltės forma, galėjo pasireikšti veiksmais, kurie prieštarauja KET. Tačiau bylos medžiagoje nėra įrodymų, kad vairuotojo didelis neatsargumas padėjo žalai atsirasti ar jai padidėti. Atsižvelgė, kad eismo įvykis įvyko tamsiu paros metu, o policijos pareigūnai nenustatė, kad vairuotojas N. G. būtų pažeidęs KET. Iš administracinėje byloje esančio vairuotojo paaiškinimo matyti, kad karvė staiga išbėgo tarp jo vairuojamos ir priekyje važiuojančios mašinos, todėl padarė išvadą, kad vairuotojui išvengti susidūrimo nebuvo galimybių. Nors kiekvienas vairuotojas turi važiuoti taip, kad, pastebėjęs kliūtį ant kelio, sugebėtų sustabdyti transporto priemonę, tačiau šiuo atveju vairuotojas vargu ar galėjo tikėtis kliūties, kai priekyje jo važiavo kitas automobilis ir vairuotojas matė, kad pirmajam automobiliui nebuvo jokios kliūties. Atsakovo priežiūroje esančios karvės staigus įšokimas į kelią negali būti vertinamas kaip nenugalima jėga, todėl atsakovas turi atsakyti už karvės padarytą žalą. Nurodyti nustatyti vairuotojo veiksmai yra paprastas neatsargumas ir jokios įtakos žalos atlyginimo dydžiui neturi ir nesudaro pagrindo mažinti žalos atlyginimą. Teismas nustatė, kad ieškovo nurodyta ir PVM sąskaitomis faktūromis pagrįsta 13 557,88 Lt žala susideda iš 2 881 Lt išleisto remonto darbams, 10 726,88 Lt išleistų naujoms detalėms įsigyti. Teismas atsižvelgė į automobilio nuvertėjimą dėl eksploatacijos, nes žalos atlyginimu siekiama sugadinto turto vertę atkurti iki tos vertės, kuri buvo prieš teisės pažeidimą. Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 030, kuriomis remiantis buvo apdraustas ieškovo automobilis, 13.1.9 p. nustato, kad jei po draudiminio įvykio remontuojant transporto priemonę pažeistos dėvėtos detalės pakeičiamos naujomis detalėmis, skaičiuojamas nusidevėjimas. Atmetė ieškovo argumentus, kad jis nusidėvėjimo neskaičiavo todėl, kad visos naujos detalės įsigytos su 30 procentų nuolaida. Sprendė, jog nesvarbu, kad remontui buvo panaudotos naujos detalės - šiuo atveju pirktos su nuolaida iš UAB „Silberauto", nes jos dėl suteiktos nuolaidos netapo dėvėtomis. Taikė nusidėvėjimo normą, kuri numatyta Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkoje ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijoje. Remiantis kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos 59 p., ieškovas iš esmės keitė III grupės dalis, kurias paveikia natūralus nusidėvėjimas ir aplinkos poveikis proporcingas transporto priemonės ridai ir senumui. Buvo pakeisti kuro bakas, žibintai, bamperis, grotelės ir kt. Pagal transporto priemonės III grupės dalių vidutine nuvertinimo norma, trejų metų krovininiam automobiliui sudėtos naujos detalės turėtų būti nuvertinamos 5 procentais. Todėl išieškoma žala už panaudotas naujas detales sumažino 5 procentais - nuo 10 726,88 Lt iki 10 190, 54 Lt. Vadovavosi CK 6.282 str. 3 d. nuostata, kad teismas gali sumažinti atlygintinos žalos dydį, atsižvelgdamas į žalą padariusio asmens sunkią turtinę padėtį, išskyrus atvejus, kai žala padaryta tyčia. Atsakovo kaltės nėra, jis atsako be kaltės. Nustatė, kad atsakovo turtinė padėtis sunki, nes jis ir sutuoktinė nekilnojamojo turto neturi, gyvena atsakovo motinai priklausančiame name, nedirba, darbo biržoje neregistruoti. Atsakovas augina dukterį moksleivę J. R., nors ir pilnametę, tačiau ją pilnai išlaiko. Atsakovo duktė S. K. pripažinta neveiksnia, jos globėja ir turto administratore paskirta atsakovo sutuoktinė D. R.. Ji taip pat paskirta S. K. dukters A. K. globėja. Vadovaudamasis šiomis aplinkybėmis, įvertinęs, kad atsakovo sutuoktinė turi 13,58 ha žemės sklypą, padarė išvadą, kad atsakovas, pragyvena parduodamas žemės ūkio produkciją. Nustatė, kad ieškovui, įvertinus nusidėvėjimą, padaryta 13 071,54 Lt žala, o fizinio asmens padarytos žalos atlyginimo dydis gali būti mažinamas atsižvelgiant ne tik į jo turtinę padėtį, bet ir įvertinus individualias šeimynines aplinkybes, tai yra, kad atsakovui išlieka pareiga išlaikyti savo vaikus, ateityje (jau jam pasiekus pensijinį amžių) teks išlaikyti dvi studentes. Dėl atsakovo sunkios turtinės padėties ir šeimyninių aplinkybių atlygintinos žalos dydį sumažino 25 procentais, t. y. iki 9 803 Lt ir sprendimo vykdymą išdėstė 2 metams, priteistą sumą mokant kas pusmetį lygiomis dalimis.

6Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Kupiškio rajono apylinkės teismo 2009-09-24 sprendimą panaiknti ir priimti naują sprendimą, UADB „Ergo Lietuva" ieškinį tenkinti iš dalies, priteisiant 5 000 Lt iš atsakovo L. R. bei priteisti iš ieškovo jam bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad Kupiškio rajono apylinkės teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl turi būti naikintinas. Mano, kad vairuotojas nebuvo pakankamai dėmesingas kelio aplinkai, dėl to laiku nepastebėjęs, atsiradusios kliūties, karvės, nesugebėjo imtis atsargumo priemonių susidūrimui su ja išvengti. Nebuvo ištirta ar vairuojas nepažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimus, ar jis neviršijo leistino greičio, koks matomumas buvo įvykio metu, nebuvo ištirta koks buvo automobilio stabdymo nuotolis ir pan. Visa tai galėjo turėti įtakos autoįvykiui išvengti. Karvė lėtas naminis gyvūnas, nešokantis staigiai į važiavimo kelią, todėl kritiškai vertina ieškovo pasisakymus, kad ji staiga įšoko į kelio važiuojamąją dalį. Taip pat kritiškai vertintina ieškovo poelgį, išmokant 13 557, 88 Lt draudiminę išmoką UAB „Transporto vystymo grupė", neįvertinus draudimo išmokos išmokėjimo teisėtumo, t.y. neatskaičiavus 5 % nusidėvėjimo, taip pat neatskaičiavus iš draudimo išmokos po draudiminio įvykio likusių apgadintų ar senų transporto priemonės dalių. Sprendime neteisingai nurodyta, kad atsakovo L. R. sutuoktinė turi 13,58 ha žemės sklypą, nes ji nuosavybės teise turi tik 1,78 ha. žemės sklypą. Neteisingai nurodyta, kad jis eismo įvykio metu laikė 8 karves, nes tiek karvių neturi ir neturėjo, o tik padeda jas prižiūrėti. Nors ir sumažino priteistinos žalos dydį 25 %, taikydamas CK 1.5 straipsnio nuostatas, tačiau tinkami neįvertino jo turtinės padėties, o priteista suma yra aiškiai per didelė dėl jo sunkios turtinės padėties. Jis gera valia sutiko atlyginti 5 000 Lt žalą, todėl prašo Kupiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Kupiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatės faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino easnčius įrodymus. Eismo įvykio kaltininku pripažintas naminio gyvūno, karvės, savininkas, atsakovas L. R., kuris tinkamai neprižiūrėjo gyvulio ir už tai nubaustas pinigine bauda. Kupiškio rajono Policijos Komisariato pažymoje nustatyta, kad 2007 m. rugsėjo 1 d. Kupiškio raj., UAB „Transporto vystymo grupė" priklausantis automobilis MB 1844, valstybinis Nr. ( - ), vairuojamas N. G., susidūrė su staiga į kelio važiuojamąją dalį išbėgusia karve, dėl ko buvo apgadintas šis automobilis. Su UAB „Transporto vystymo grupė" 2007 m. rugpjūčio 24 d. sudarė transporto priemonių draudimo sutartį, galiojusią iki 2008-08-23. Šia sutartimi automobilis MB 1844, valst. Nr. ( - ) buvo apdraustas Transporto priemonių kasko draudimu. Transporto priemonės draudėjas pateikė prašymą atlyginti patirtą žalą. Atlikus transporto priemonei padarytos žalos įvertinimo veiksmus bei remonto darbus buvo nustayta, kad transporto priemonės savininkui dėl apgadinto automobilio MB 1844 padaryti nuostoliai sudarė 13 557,88 Lt, todėl, vykdydama draudimo sutarties sąlygas, išmokėjo transporto priemonės savininkui 13 557,88 Lt draudimo išmoką. CK 6.263, 6. 267, 6.1015 str. pagrindu dėl išmokėtos draudimo išmokos įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į už žalos atlyginimą atsakingą asmenį, atsakovą L. R.. Kupiškio rajono apylinkės teismas ieškinį tenkino iš dalies ir sumažino priteistinos žalos dydį 25 % dėl atskovo blogos turtinės padėties. Teismas nustatė sprendimo vykdymo tvarką bei žalos sumokėjimą išdėstė per du metus. Mano, kad teismas tinkamai vadovavosi CK 6.263 str. 3 d. ir CK 6.267 str. 1 d.nuostatomis, nustančiomis, kad įstatymo numatytais atvejais asmuo privalo atlyginti dėl kito asmens veiksmų atsiradusią žalą arba savo valdomų daiktų padarytą žalą ir kad asmens, kuris prižiūri naminius gyvūnus, civilinė atsakomybė kyla be kaltės. Toks asmuo gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės tik įrodęs, kad žala atsirado dėl force majeure arba asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Ieškovas reikalavimo teisę, kuri jam perėjo, kaip draudikui, įgyvendino pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK nuostatas. CK 6.251 str. 1 d. nustatyta, kad padaryti nuostoliai, kurie yra žalos piniginė išraiška, turi būti atlyginti visiškai. Nuostata, kad asmens turtui padarytą žalą privalu atlyginti visiškai, įtvirtinta ir CK 6.263 str. Nesutinka su apeliacinio skundo motyvais, kad atsakovo turtinė padėtis yra tokia sunki, kad jam gali būti suteikta išskirtinė teisė išvengti žalos atlyginimo prievolės arba ją dar labiau sumažinti. Byloje esantis VĮ Nekilnojamojo turto registro išrašas įrodo, kad atsakovas su sutuoktine S. R. jungtinės nuosavybės teise valdo didelį, 13.58 ha žemės sklypą, kurio vertė 31 832 Lt. Byloje nėra duomenų ar atsakovas neturi kitų gyvulių, neužsiima kita žemės ūkio veikla, iš kurios galėtų gauti pajamas. Atsakovas yra pensininkas, todėl turėtų gauti ir senatvės pensiją tačiau duomenų apie jos dydį taip pat nėra. Nors ir nesutinka su visais Kupiškio rajono apylinkės teismo motyvais, nuostolių sumos sumažinimas 25 proc. yra pakankamai sąžiningas ir protingas ir tuo yra išlaikoma pusiausvyra tarp ieškovo ir atsakovo turtinių interesų, todėl yra pagrindas atsakvo apelicinį skundą atmesti.

8Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

9Byloje surinktais ir ištirtais įrodymais nustatyta, kad UADB „ERGO Lietuva“ sumokėjo 13 557,88 Lt draudimo išmoką UAB „Transporto vystymo grupė“ dėl autoįvykio, įvykusio 2007-09-01, kurio metu buvo apgadintas šios bendrovės automobilis. Autoįvykio kaltininkas atsakovas L. R., tinkamai neprižiūrėjęs savo naminio gyvūno, karvės. Draudiko automobilis susidūrė su staiga į važiuojamojo kelio dalį išbėgusia karve ir taip buvo apgadintas. Atsakovas gera valia draudimo išmokos negrąžino, todėl ieškovė kreipėsi į teismą. Kupiškio rajono apylinkės teismas prašomos priteisti žalos dydį sumažino 25 procentais, atsižvelgdamas į atsakovo turtinę padėtį ir 5 procentais sumažino naujų detalių vertę, atitinkamai remontuojamo automobilio nuvertėjimui. Apeliantas su teismo sprendimu nesutinka dėl priteistos žalos dydžio. Prašo iš jo priteisti 5 000 Lt žalos ir taip pat atsižvelgti į įvykio aplinkybes, įvertinti vairuotojo kaltės laipsnį, jo turtinę padėtį, vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais.

10Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais ir atmeta juos kaip nepagrįstus. Atsakovo kaltė dėl autoįvykio yra nustatyta nagrinėjant administracinę teisės pažeidimo bylą. Atsakovas nubaustas piniginę bauda ir nustatytų aplinkybių neginčijo (b. l. 35). Ieškovė UAB „Transporto vystymo grupė“ išmokėjo 13 557,88 Lt draudimo išmoką, kuri yra visiškai pagrįsta (b. l. 9-23). Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad automobilio remontui buvo įsigytos naujos detalės 10 726,88 Lt vertės. Ieškovė, mokėdama draudimo išmoką, šių detalių kainą apmokėjo pilnai, neatsižvelgdama į automobilio nuvertėjimą dėl eksploatacijos. Kupiškio rajono apylinkės teismas ištaisė šį netiklsumą ir pagrįstai, atsižvelgdamas į eksploatuojamo automobilio nusidevėjimą, detalių kainą sumažino 5 %, t. y. iki 10 190,54 Lt.

11Įstatymas reglamentuoja, kad naminių gyvūnų arba asmens žinioje esančių laukinių gyvūnų padarytą žalą privalo atlyginti jų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6. 270 str. 1 d. numatytos aplinkybės, t. y., kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios arba didelio neatsargumo (CK 6. 267 str.). Iš esmės atsakovas savo kaltės dėl padarytos žalos neginčija, tačiau prašo sumažinti jos dydį, nes jo turtinė padėtis labai sunki. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais ir išvadomis, kurių pagrindu žalos dydis buvo sumažintas 25 %, t. y. iki 9 803 Lt. Pagal CK 6. 282 straipsnio 3 dalį teismas gali sumažinti atlygintinos žalos dydį, atsižvelgdamas į žalą padariusio asmens sunkią turtinę padėtį. Ši įstatymo norma taikoma tuomet, kai žalą padarė fizinis asmuo ir reikšmės turi ne bet kokia, o tik sunki turtinė padėtis, t. y. asmuo visiškai neturi turto ar pajamų, kurie užtikrina jo kasdienių poreikių maistui, būstui ir pan. tenkinimą. Asmens sunki turtinė padėtis negali būti pagrindu visiškai atleisti jį nuo deliktinės atsakomybės. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad atsakovas savo vardu registruoto turto neturi, gauna 568 Lt senatvės pensija. Atsakovas patvirtino, kad gyvena viename name su motina, S. R., gim. 1918-06-06, valdančia 13,58 ha žemės sklypą ( - ). Atsakovas augina gyvulius, kurie registruoti jo motinos vardu, visą šį ūkį prižiūri. Atsakovo sutuoktinė valdo 1,78 ha žemės sklypą sklypą ( - ). Apie gaunamas pajamas iš ūkininkavimo atsakovas duomenų nepateikia, tačiau akivaizdu, kad ūkis yra gan didelis, yra 8 karvės, kurios duoda pieno, o šeima iš to gauna pajamas (b. l. 87). Nepateikia atsakovas duomenų ir apie tai, ką šeima augina beveik 16 ha žemės sklype ir kokias pajamas iš to gauna. Be to, atsakovui nebuvo skirta valstybės teisinė pagalba, abiejų instancijų teismuose jį atstovavo advokatės. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovo padėtis nėra tokia sunki, kad jis negalėtų atlyginti padarytos žalos.

12Pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, iš esmės tinkamai išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185, 263 str. 1 d.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Kupiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

16Pritesiti iš L. R., a. k. ( - ) 7 Lt (septynis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai