Byla e2-5539-328/2018
Dėl nuomos santykių pripažinimo, atsakovės akcinės bendrovės ,,BLRT GRUPP INVEST“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Romerus“ dėl nuomos sutarties pripažinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė ,,Resota“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, Deimantei Žilienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui S. T., atsakovės atstovui advokatui V. Ž., trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, atstovui advokatui D. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Romerus“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei ,,BLRT GRUPP INVEST“ dėl nuomos santykių pripažinimo, atsakovės akcinės bendrovės ,,BLRT GRUPP INVEST“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Romerus“ dėl nuomos sutarties pripažinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė ,,Resota“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,Romerus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti 11728/59175 dalies žemės sklypo, un. Nr. ( - ), pastato svarstyklių un. Nr. ( - ) (85,61 kv. m. ploto), kitų žemės sklype esančių inžinerinių statinių ir įrenginių (un. Nr. ( - ), un. Nr. ( - ), un. Nr. ( - ) ir kt.) adresu: ( - ), nuomos sutartį tarp akcinės bendrovės BLRT GRUPP INVEST ir UAB „Romerus“ sudaryta pagal atsakovo nurodytas sąlygas: 2018 m. kovo 22 d. – 2018 m. balandžio 22 d. nuomos kaina -500,00 Eur + PVM, 2018 m. balandžio 22 d. – 2019 m. balandžio 22 d. nuomos kaina 4000,00 Eur + PVM.

5Ieškinyje nurodė, jog UAB „Romerus“ nuomojosi iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Resota“ per bankroto administratorių žemės sklypo (un. Nr. ( - )) 11728/59175 dalį su statiniais adresu: ( - ). Teritorijoje ieškovė turi savo įrangą, transportą, sandėliuoja savo prekes, naudojasi patalpomis, kuriose įsikūrusi įmonės administracija. Bankroto eigoje pardavus žemės sklypą atsakovei nuomos sutartis su bankrutuojančia įmone BUAB „Resota“ buvo nutraukta. Tačiau nebuvo pareikalauta nedelsiant atlaisvinti teritoriją ir patalpas, taip sudarant galimybę ieškovei susitarti su naujuoju turto savininku (atsakove) dėl tolimesnių nuomos santykių. Nurodė, jog atsakovė bendruoju įmonės elektroninio pašto adresu atsiuntė 2018 m. kovo 21 d. raštą kuriame nurodė, kad nuo 2018 m. kovo 15 d. atsakovė yra naujoji žemės su statiniais savininkė ir kad žada su kitu pirkėju sudaryti žemės sklypo su statiniais preliminarią pirkimo – pardavimo sutartį ir kad jeigu galimas pirkėjas iki 2018 m. kovo 22 d. nepasirašys preliminarios pirkimo – pardavimo sutarties, tai atsakovė pasiūlys tęsti teritorijos nuomą pagal naujas sąlygas bei kad negavus iš ieškovės į atsakymo iki 2018 m. kovo 23 d., atsakovė suteiks ieškovei 5 d. d. terminą išsivežti savo turtą. Atsakovės raštas pas ieškovės vadovą pateko vėliau nei 2018 m. kovo 23 d., o 2018 m. kovo 26 d. el. paštu atsakovė pareikalavo ieškovės išsikelti iš teritorijos. Nurodė, jog atsakovė, pateikusi ofertą, nustatė neprotingą terminą jai akcentuoti. Pažymėjo, jog atsakovė neinformavo ieškovės apie tai, ar preliminarioji turto pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta, todėl ieškovei objektyviai nebuvo žinoma apie galimybę tęsti nuomą ir akcentuoti pasiūlymą naujomis sąlygomis. Ieškovė nurodė, jog siuntė atsakovei pranešimą apie įvykusį nesusipratimą, raštu akcentavo 2018 m. kovo 21 d. pasiūlymą dėl visos teritorijos (žemės sklypo su įrenginiais ir statiniais) adresu: ( - ) nuomos santykių tęsimo 2018 m. kovo 21 d. rašto priede Nr. l nurodytomis sąlygomis: 2018 m. kovo 22 d. – 2018 m. balandžio 22 d. nuomos kaina - 500,00 Eur +PVM, 2018 m. balandžio 22 d. – 2019 m. balandžio 22 d. nuomos kaina 4000,00 Eur +PVM. Atsakovė 2018 m. kovo 27 d. raštu pranešė, kad tarp šalių nesusiklostė ir nesieja jokie teisiniai santykiai ir atsakovė dar kartą pareikalavo iki 2018 m. kovo 30 d. išsikelti iš teritorijos ( - ). Mano, jog ginčas kilo dėl nuomos santykių susiformavimo fakto patvirtinimo. Nurodė, jog nuo 2018 m. kovo 15 d. naudodamasi atsakovės iš bankrutuojančios įmonės įsigytu nekilnojamuoju turtu ir gavusi atsakovės pasiūlymą tęsti nuomą sąžiningai įgijo teisėtus lūkesčius į nuomos teisę ir todėl neieškojo kitos teritorijos bei neruošė įmonės perkėlimui į kitą vietą. Atsižvelgiant į tai laikytina, kad atsakovė piktnaudžiavo teise ir jos teisė turėtų būti neginama, tokiu būdu apginant nors formaliai ir pavėluotai, tačiau sąžiningai akceptą pateikusią ieškovę, konstatuojant, kad tarp šalių buvo sudaryta nuomos sutartis.

6Atsakovė akcinė bendrovė (toliau – AB) ,,BLRT GRUPP INVEST“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

7Atsiliepime nurodė, jog 2018 m. kovo 14 d., vadovaujantis varžytinių rezultatais, BUAB„RESOTA“, administratorė UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ pardavė ir perdavė, o AB „BLRT GRUPP INVEST“ priėmė pagal varžytinių aktą Nr. 1 turtą, esantį adresu: ( - ). Perkant minimą turtą iš varžytinių, atsakovė neturėjo jokių duomenų apie nuomos sutartį. Ieškovė yra verslininkė, ir, matyt, nebe pirmą kartą sudarinėjo nuomos sutartis. Ieškovė negalėjo nežinoti, kad nuomos sutartis neįregistruota VĮ Registrų centre ir naujam savininkui – atsakovei tarp ieškovės ir BUAB „Resota“ sudaryta žemės nuomos sutartis negaliojo. Tai reiškia, kad po nuomos sutarties pabaigos, kai nėra nuomotojo ar naujo savininko sutikimo tęsti nuomos sutartį ir nėra terminuotos sutarties sąlygų, ieškovė turėjo atlaisvinti nuomojamą teritoriją ir patalpas. Nurodė, jog 2018 m. kovo 21 d. atsakovė pateikė ieškovei pasiūlymą (ofertą) dėl nuomos sutarties su nuomos kainomis ir nustatė terminą iki 2018 m. kovo 23 d. pateikti savo nuomonę dėl pasiūlymo arba per 5 darbo dienas išvežti iš atsakovei priklausančios teritorijos ieškovo turtą. Taigi, atsakovė teikiant ieškovei pasiūlymą aiškiai nurodė nesutikimo pasekmes. Kadangi ieškovė į atsakovės pasiūlymą neatsakė, atsakovė 2018 m. kovo 26 d. raštu nustatė terminą dėl ieškovės turto iš neteisėtai užimamos teritorijos išgabenimo. Tokiu būdu galima konstatuoti, kad atsakovės pasiūlymas dėl nuomos sutarties neteko galios nuo 2018 m. kovo 26 d. Pažymėjo, jog atsakovės pasiūlymas buvo kitoks, nei akceptavo ieškovė. Laiko, jog tokiais veiksmais ieškovė pateikė priešpriešinę ofertą. Nurodė, jog atsakovė su ieškovės pasiūlymu (su priešpriešine oferta) nesutiko, konstatuotina, kad atsakovės oferta nebuvo patvirtinta ir tarp šalių jokių santykių nesusiklostė. Ieškovė neturėjo nors minimalios tikimybės, kad atsakovė sudarys nuomos sutartį.

8Byloje atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašo teismo pripažinti 11728/59175 dalies žemės sklypo un. Nr. ( - ), pastato svarstyklių un. Nr. ( - ) (85,61 kv.m. ploto), kitų žemės sklype esančių inžinerinių statinių ir įrenginių (un. Nr. ( - ), un. Nr. ( - ), un. Nr. ( - )ir kt.) adresu: ( - ), terminuotą nuomos sutartį tarp AB BLRT GRUPP INVEST ir UAB „Romerus“ sudarytą pagal atsakovo AB ,,BLRT GRUPP INVEST“ 2018 m. kovo 21 d. rašto priede Nr. 1 nurodytas sąlygas: nuo 2018 m. kovo 21 d. iki 2018 m. balandžio 22 d. nuomos kaina - 500,00 Eur/ mėn. + PVM, nuo 2018 m. balandžio 22 d. nuomos kaina 4000,00 Eur / mėn. + PVM, sutarties pabaiga - 2019 m. balandžio 22 d., bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Priešieškiniu nurodė, jog kadangi ieškovė de facto naudojasi šiuo turtu nuo 2016 m. birželio 2 d. (atsakovės žiniomis), o de jure teismo leidimu nuo 2018 m. kovo 29 d., atsakovė siekdama išvengti būsimų nuostolių, ir siekdama vienoje byloje išspręsti visus iš ieškovės nepagrįstu ieškiniu kilusius klausimus, reiškia priešieškinį. Taip pat būtinumas reikšti priešieškinį kilo iš ieškovės netinkamai suformuoto ieškinio dalyko. Atsakovė nurodė, jog nuo 2018 m. vasario 12 d. ieškovė naudojasi nurodytu turtu be atsakovės sutikimo. Nurodė, jog atsakovė teikiant ofertą apibrėžė ne tik ketinimą sudaryti nuomos sutartį, bet ir nurodė 2 svarbius sutarties elementus: nuomos kainą (nuo 2018 m. kovo 21 d. iki 2018 m. balandžio 22 d. 500 Eur/mėn. +PVM, nuo 2018 m. balandžio 22 d. iki 2019 m. balandžio 22 d. po 4000 Eur/mėn. +PVM) bei nuomos terminą (nuo 2018 m. kovo 22 d. iki 2019 m. balandžio 22 d.). Taip pat atsakovė pasiūlė ieškovei pasaugos paslaugas (po 250 Eur/para), jeigu ieškovė nesutiks sudaryti nuomos sutartį. Atsakovės manymu, ieškovė savo veiksmais ir elgesiu ofertą priėmė - ieškovės pasiūlymą dėl nuomos sutarties sudarymo, dėl nuomos kainos ir termino akceptavo. Nurodė, jog ieškovė teigia, kad atsakovės pasiūlymą dėl nuomos sutarties sudarymo priėmė, tačiau ieškovė klaidingai nurodė nuomos sutarties kainą. Atsakovei nėra žinoma, ar ieškovė apsiriko nurodydama atsakovės pasiūlytos nuomos kainą, ar siekia sudaryti nuomos sutartį jai palankiomis sąlygomis. Antruoju atveju, ieškovės veiksmai LR CK 6 knygos požiūriu vertinami kaip priešpriešinė oferta. Tačiau ieškovė nepateikė duomenų, kad atsakovė sutiko su priešpriešine oferta.

10Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo nesutiko su priešieškinio dalimi, kuria atsakovė nepripažįsta ieškinio.

11Ieškovė nurodė, jog priešieškiniu atsakovė pripažino ieškinį. Nurodė, jog atsakovė priešieškinyje nurodo, kad šalys neva tai buvo sutarusios, kad ieškovė už nuomojamą turtą mokės nuomos kainą 4000,00 Eur +PVM už mėnesį. Tai yra visiška netiesa, atsakovė nesąžiningai aiškina sąlygas, siekia pasipinigauti ir nesąžiningai naudojasi atsakovės padėtimi. Nurodė, jog šalys iki rašytinių ofertos ir akcepto pateikimo viena kitai dėl sąlygų derėjosi žodžiu. Atsakovei ieškovė paaiškino, kad teritoriją nuomojasi iš BUAB „Resota“, kurios bankroto administratorius, užtikrindamas kreditorių interesus, vadovaudamasis tos vietovės rinkos kainomis, išnuomojo ieškovei statinius ir žemės sklypą po jais adresu: ( - ) už mėnesio nuomos kainą – 500 Eur. Atsakovė sutiko, kad nuomos santykiai būtų tęsiami tomis pačiomis sąlygomis nustatant nuomos kainą –500 Eur už mėnesį, o kadangi atsakovė nuosavybę įgijo nuo 2018 m. kovo 14 d. ir iki 2018 m. balandžio 22 d. gavosi didesnis nei mėnesio laikotarpis, tai šalys geranoriškai susitarė, kad už pirmąjį mėnesį nuomos kaina bus 500,00 Eur +PVM, o nuo sekančio mėnesio nuomos kaina bus mažesnė, t.y. 403,33Eur (333,33 Eur + PVM), nes šalys aptarė ir atsakovė neginčijo, kad statiniai ir įrenginiai yra nudėvėti, reikalinga teritorijos renovacija. Būtent įgyvendinant tokį šalių susitarimą atsakovė savo 2018 m. kovo 21 d. rašto priede Nr. l ir pateikė nuomos kainas, tik atsakovė nurodydama 4000,00 Eur +PVM kainą padarė techninę klaidą spausdindama prie vienerių metų laikotarpio jo neatitinkantį sutrumpinimą - vietoj „met“ nurodydama „mėn“. Tai akivaizdi techninė klaida, kuria dabar atsakovė nesąžiningai siekia pasinaudoti.

12Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BUAB ,,Resota“ atsiliepimo į ieškinį ir priešieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Civilinio proceso kodekso 1751 straipsnio 10 dalis).

13Teismo posėdyje ieškovės atstovas ieškinį palaikė. Paaiškino ieškinyje nurodytas aplinkybes, palaikė procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus. Prašo ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti.

14Teismo posėdyje atsakovės atstovas su ieškiniu nesutiko. Palaikė atsiliepime bei priešieškinyje nurodytas aplinkybes ir argumentus. Nemano, jog atsakovės pasiūlyme buvo padaryta techninė klaida. Nurodė, jog taip ieškovė bando nuginčyti sutarties laisvės principą, pažymėjo, jog iki 2018 m. kovo 21 d. šalių nesiejo sutartiniai nuomos santykiai. Prašo priešieškinį tenkinti, ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

15Teismo posėdyje trečiojo asmens atstovas paaiškino, jog 2016 m. birželio 2 d. tarp BUAB ,,Resota“ ir UAB ,,Romerus“ buvo sudaryta nuomos sutartis, ji sudaryta įmonės bankroto proceso metu. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas nutartimi leido bankroto administratorei tęsti nuomos sutartį. Iš BUAB ,,Resota“ atsakovė įgijo turtą. 2018 m. vasario 12 d. BUAB ,,Resota“ informavo ieškovę, jog nuomos santykiai pasibaigė, nurodė nuomininkei išsikelti per 30 dienų. Paaiškino, jog su abiejų šalių atstovais vyko derybos, šalys žinojo apie nuomos sutartį. Nurodė, jog byloje paaiškėjo, jog ieškovė iš turto neišsikėlė. Mano, jog nuomos santykiai pasibaigė. Pažymėjo, jog šios bylos rezultatas BUAB ,,Resota“ neturėtų turėti teisinės reikšmės, nes nuomos sutartis pasibaigė. Prašo bylą spręsti teismo nuožiūra.

16Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, BUAB ,,Resota“ atstovas teismo posėdyje po pertraukos nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant, pateikta pozicija dėl baigiamosios kalbos. BUAB ,,Resota‘ atstovas nurodė, jog šalių ginčas niekaip nėra susijęs su nuomos santykiais, kurie 2016 m. birželio 2 d. nuomos sutarties pagrindu buvo susiklostę tarp trečiojo asmens ir ieškovės, nes pastaroji nuomos sutartis yra pasibaigusi ir tinkamai įvykdyta. Mano, jog tarp šalių kilo ginčas dėl nuomos mokesčio dalies dydžio, dėl kurio prašoma valstybės įsikišimo. Nuomos kaina nustatoma remiantis rinkos kaina bei teisingumo, protingumo, sąžiningumo standartais.

17Teismas konstatuoja:

18byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog 2016 m. birželio 2 d. ieškovė UAB ,,Romerus“ ir BUAB ,,Resota“ sudarė nuomos sutartį, kuria ieškovei buvo išnuomoti 11728/59175 dalis žemės sklypo su šiame sklype esančia kiemo aikštele, tvora ir pastatu – svarstyklėmis už sutartyje nustatytą nuomos kainą (b. l. 95-97, t. I). Sutarties 3.1 punkte numatyta, jog nuomos terminas – iki turto pardavimo ar atskiro kreditorių sprendimo BUAB ,,Resota“ bankroto procedūros metu. 2018 m. vasario 12 d. atsakovė laimėjo BUAB ,,Resota“, atstovaujamos bankroto administratorės, vykdytas bendrovės turto pardavimo varžytynes ir įsigijo BUAB ,,Resota“ priklausiusį turtą (b. l. 55-56, t. I). 2018 m. vasario 12 d. BUAB ,,Resota“ pranešimu UAB ,,Romerus“ informavo, jog nuo 2018 m. vasario 12 d. šalių sudaryta nuomos sutartį BUAB ,,Resota“ nutraukia, prašo perduoti turtą, vietą ir laiką suderinus su bankroto administratorės įgaliotu asmeniu (b.l. 91, t. I), pranešimas UAB ,,Romerus“ išsiųstas el. paštu (b. l. 92-93, t. I). Iš 2018 m. kovo 14 d. varžytynių akto Nr. 1 turinio matyti, jog BUAB ,,Resota“ pardavė ir perdavė, o atsakovė pirko ir priėmė turtą, esantį adresu ( - ) (11728/59175 dalis žemės sklypo, pastatas – svarstyklės, kiti inžineriniai statiniai – kiemo aikštelė, kiti inžineriniai statiniai – tvora, susisiekimo komunikacijos – privažiuojamasis geležinkelio kelias, geležinkelio pokraninis kelias) (b. l. 43, 65, t. I). Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, atsakovei nuosavybės teise priklauso 11728/59175 dalis žemės sklypo, esančio adresu ( - ) (b. l. 37-41, 59-63,144-145, t. I), pastatas – svarstyklės, 7023/33221 dalis kitų inžinerinių statinių – kiemo aikštelė, 18370/75700 dalis kitų inžinerinių statinių – tvora, 125/344 dalis geležinkelio – pokraninis kelias, esantys adresu ( - ) (b.l. 139-143, t. I).

192018 m. kovo 21 d. atsakovės raštu Nr. ( - ), adresuotu ieškovės vadovui, dėl nuomos sutarties sudarymo, atsakovė informavo ieškovę, jog nuo 2018 m. kovo 15 d. tapo žemės sklypo ir statinių, esančių ( - ), savininke; informavo, jog jei galimas pirkėjas iki 2018 m. kovo 22 d. nepasirašys su atsakove preliminarios pirkimo sutarties, ieškovei bus pasiūlyta tęsti nuomą šios teritorijos pagal naujas sąlygas; negavus iš ieškovės nuomos patvirtinimo iki 2018 m. kovo 23 d., atsakovė nurodė suteiksianti ieškovei 5 darbo dienas išsivežti jai priklausantį turtą, po to, turtas bus perduotas saugojimui pagal atsakovės priede Nr. 1 nurodytą tarifą (b. l. 9, t. I). Iš Priedo Nr. 1 prie 2018 m. kovo 21 d. rašto, matyti, jog atsakovė pasiūlė ieškovei nuomoti Turtą, esantį adresu ( - ) (11728/59175 dalis žemės sklypo, pastatas – svarstyklės, kiti inžineriniai statiniai (kiemo aikštelė), kiti inžineriniai statiniai (tvora), susisiekimo komunikacijos privažiuojamasis geležinkelio kelias, geležinkelis pokraninis kelias), tokiomis sąlygomis: nuomos terminas 12 mėn., nuomos kaina 2018 m. kovo 22 d. – 2018 m. balandžio 22 už Turtą 500 Eur/mėn. + PVM, nuomos kaina 2018 m. balandžio 22 d.- 2019 m. balandžio 22 d. už išvardintą turtą 4000 Eur/mėn. + PVM, pasiūlymo galiojimo terminas 2018 m. kovo 23 d.( b. l. 10, t. I). 2018 m. kovo 26 d. atsakovės raštu Nr. 180326 dėl teritorijos atlaisvinimo atsakovė informavo, jog negavo ieškovės atsakymo į raštą, ar sutinka sudaryti nuomos sutartį, todėl pareikalavo ieškovės UAB ,,Romerus“ iki 2018 m. kovo 30 d. atlaisvinti atsakovei priklausančią teritoriją ir išgabenti jai priklausantį turtą (b. l. 11, t. I).

202018 m. kovo 27 d. ieškovės raštu, adresuotu atsakovei, UAB ,,Romerus“ nurodė, jog gavo 2018 m. kovo 21 d. raštą dėl nuomos sutarties sudarymo ir iškart 2018 m. kovo 26 d. raštą, kad išsikeltų iš teritorijos; nurodė, jog įvyko nesusipratimas, nes 2018 m. kovo 21 d. rašte nurodytas neprotingas itin trumpas terminas atsakymui pateikti, su raštu susipažinta jau po 2018 m. rugpjūčio 23 d., todėl objektyviai nebuvo įmanoma pranešti apie savo sutikimą; nurodė, jog priima atsakovės pasiūlymą dėl teritorijos adresu ( - ), nuomos santykių tęsimo 2018 m. kovo 21 d. rašto priede Nr. 1 nurodytomis sąlygomis: 2018 m. kovo 22 d. – 2018 m. balandžio 22 d. nuomos kaina 500 Eur + PVM, 2018 m. balandžio 22 d. – 2019 m. balandžio 22 d. nuomos kaina 4000 Eur + PVM; atsižvelgiant į tai, kad nuomos santykiai tęsiami, supranta, jog 2018 m. kovo 26 d. rašte nurodytų prašymu atsakovė atsisako (b. l. 12, t. I). 2018 m. kovo 27 d. atsakovės raštu Nr. ( - ) dėl teritorijos atlaisvinimo atsakovė informavo ieškovę, jog jokie sutartiniai santykiai dėl Turto AB ,,BLRT GRUPP INVEST“ ir UAB ,,Romerus“ nesiejo ir nesieja, nurodė, jog atsakovė neturi pareigos perimti jokių buvusio savininko sutartinių įsipareigojimų UAB ,,Romerus“ ir siūlyti ieškovei sudaryti nuomos sutartį; nurodė, jog atsakovė nebeketina nuomoti Turto 2018 m. kovo 21 d. rašte nurodytomis ar kitomis sąlygomis, priminė, jog ieškovė iki 2018 m. kovo 30 d. turi atlaisvinti Turtą (b. l. 13-14, t. I). 2018 m. kovo 30 d. atsakovės raštu dėl teritorijos atlaisvinimo, adresuotu ieškovei, nurodė, jog nuo 2018 m. kovo 30 d. vykdoma fizinė Turto kontrolė, todėl joks ne atsakovės ar įgaliotų asmenų įvažiavimas ar išvažiavimas iš bendrovei priklausančios teritorijos nėra leidžiamas; pasiūlė ieškovei 2018 m. balandžio 3 d. dalyvauti atsakovės teritorijoje esančių objektų surašyme (b. l. 42, 64, t. I).

21Iš byloje pateikto 2018 m. kovo 26 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo turinio matyti, jog buvo konstatuota aplinkybė, kad 2018 m. kovo 23 d. teritorijoje, esančioje adresu ( - ), veikla yra vykdoma; teritorijoje, be kita ko, užfiksuotos transporto priemonės, susmulkinto metalo krūvos, metalo laužas, statybinės atliekos, gelžbetonio blokai (b. l. 35, 57, t. I). 2018 m. balandžio 5 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu konstatuota aplinkybė, jog 2018 m. balandžio 4 d. teritorijoje, adresu ( - ), veikla yra vykdoma (b. l. 36, 58, t. I).

22Ieškovė ieškiniu prašo pripažinti žemės sklypo su statiniais, adresu ( - ), nuomos sutartį tarp atsakovės ir ieškovės sudarytą pagal ieškinyje nurodytas sąlygas.

23Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti, taip pat pateikė priešieškinį, kuriuo teismo prašo pripažinti žemės sklypo su statiniais, adresu ( - ), terminuotą nuomos sutartį tarp ieškovės ir atsakovės sudarytą pagal priešieškinyje nurodytas atsakovės sąlygas.

24Taigi byloje sprendžiamas klausimas, ar egzistuoja sąlygos sutarties sudarymo faktui pripažinti.

25Civilinio kodekso (toliau ir – CK) 6.154 straipsnio 1 dalyje sutartis apibrėžiama kaip dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Įstatymas įtvirtina, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Taigi civiliniuose santykiuose galiojantis ir CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia civilinių teisinių santykių subjektams pasirinkti ir sudaryti tokią sutartį, kuri labiausiai atitinka jų interesus. Sutarties šalys yra laisvos susitarti dėl bet kokių joms priimtinų sutarties sąlygų, taip pat gali savarankiškai nuspręsti, kokia forma sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties turinio sąlygas ar sutarties formą nustato imperatyviosios teisės normos arba tam tikrų sąlygų reikalauja gera moralė, viešoji tvarka, teisės principai. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sutarties laisvės principas valstybės pripažįstamas ir ginamas tikslingai – jis suteikia reikšmę suderintiems šalių tarpusavio ketinimams. Šalių pasiektas susitarimas, įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka, tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšminga visuomeninės savireguliacijos priemone. Šis aktas (susitarimas) nustato teises ir pareigas. Valstybė, siekdama ūkio našumo, įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių (pacta sunt servanda), ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina. Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. kovo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-122-969/2017).

26Nagrinėjamu atveju, tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad 2016 m. birželio 2 d. nuomos sutartis, sudaryta tarp BUAB ,,Resota“ ir UAB ,,Romerus“, yra nutraukta (Civilinio proceso kodekso 187 straipsnis). Bylos duomenimis nustatyta, jog 2018 m. vasario 12 d. laimėjusi varžytynes, žemės sklypo su statiniais, adresu ( - ) (Turto), savininke tapo atsakovė. Atsakovė 2018 m. kovo 21 d. pateikė ieškovei siūlymą dėl galimų nuomos sutarties sąlygų, nurodė terminą atsakymui pateikti, nurodė nesutikimo su siūlymu pasekmes. Taigi atsakovė pateikė ieškovei ofertą (CK 6.167 straipsnio 1 dalis). Iš byloje esančių įrodymų visumos matyti, jog ieškovė per atsakovės 2018 m. kovo 21 d. nurodytą terminą ofertos nepriėmė, t. y. į atsakovės pasiūlymą nesureagavo. CK 6.170 straipsnis numato, jog oferta netenka galios, kai atsisakymą ją akceptuoti gauna oferentas arba per nustatytą terminą negauna atsakymo. Ieškovė ieškinyje pripažino aplinkybę, jog praleido terminą akceptui pateikti.

27Bylos nagrinėjimo metu ieškovė laikėsi pozicijos, jog su atsakovės pateikta oferta sutiko, tačiau byloje esančių įrodymų visetas šių aplinkybių nepatvirtina (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Iš byloje pateikto šalių susirašinėjimo turinio matyti, jog ieškovė 2018 m. kovo 27 d. raštu, praleidusi terminą akceptui pateikti, nurodė, jog su oferta sutinka, tačiau su pateiktu pasiūlymu sutiko pakeitusi duomenis apie nuomos kainą laikotarpiu nuo 2018 m. balandžio 22 d. iki 2019 m. balandžio 22 d. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, pripažintina, jog ieškovė ne sutiko atsakovės oferta, o teikė kitai šaliai naują (priešpriešinę) ofertą (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis, CK 6.193 straipsnis, 6.178 straipsnio 1 dalis). Įrodymų, jog tarp šalių vyko derybos ir buvo tartasi dėl kitų sąlygų, byloje nėra (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Byloje pateikti duomenys apie tarp šalių vykusį susirašinėjimą patvirtina, jog atsakovė su ieškovės pasiūlymu nesutiko (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis). Pagal CK 6.162 straipsnio 1 dalį, sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais. Kai šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų, sutartis galioja, nors susitarimas dėl antraeilių sąlygų ir atidėtas. Kai šalys dėl antraeilių sutarties sąlygų nesusitaria, ginčas gali būti sprendžiamas teisme atsižvelgiant į sutarties pobūdį, dispozityviąsias teisės normas, papročius, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijus (CK 6.162 straipsnio 2 dalis).

28Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal Civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014). Pagal formuojamą kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami. Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visetą, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, pripažinti, jog ieškovė ir atsakovė sudarė nuomos sutartį, nėra pagrindo. Bylos duomenimis, atsakovės oferta per nustatytą terminą akcentuota nebuvo, taigi tarp šalių nebuvo pasiektas susitarimas dėl būsimos sutarties sąlygų (CK 6.162 straipsnio 1 dalis). Be to, įvertinus ieškovės ir atsakovės susirašinėjimo turtinį, šalių poziciją, matyti, jog nuomos sutarties kainą (nuomos kainą) šalys vertina kaip vieną iš esminių, būtinųjų sutarties sąlygų, dėl kurios susitarimas nėra pasiektas. Ieškovės argumentas, jog priešieškiniu atsakovė pripažino ieškinį, sutiko, kad šalis sieja sutartiniai santykiai, šios bylos kontekste, atmestinas kaip nepagrįstas (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Teismo posėdyje atsakovės atstovas nurodė, jog pateiktas priešieškinis – gynybos nuo ieškinio būdas, tuo pačiu bylos nagrinėjimo metu atsakovės atstovas laikėsi pozicijos, jog ieškovės ir atsakovės nesieja sutartiniai teisiniai santykiai, o priešieškinis pateiktas dėl teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Prieštaringa ir nenuosekli šalies pozicija, nulemta netikslaus aplinkybių teisinio vertinimo, negali būti teismo vertinama kaip ieškinio pripažinimas, kadangi neatitinka tokiam teisiniam veiksmui keliamų sąlygų (Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 2 dalis, 5 dalis, 268 straipsnio 5 dalis). Kitoks tokios aplinkybės vertinimas prieštarautų teisingumo, sąžiningumo, protingumo principams (Civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalis). Šių aplinkybių kontekste, kaip nepagrįsti atmestini ir atsakovės atstovo argumentai, jog teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartimi, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, įteisintas ieškovės valdymas ar pripažinti tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai. Teismas pažymi, jog laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – laikinas ginčo objekto apsaugos mechanizmo bei galimo būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonių kompleksas (Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje pripažįstama, jog spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014 ir kt.). Laikinosios apsaugos priemonės pasižymi procesiniu teisiniu, o ne materialiniu teisiniu pobūdžiu. Todėl vien ta aplinkybė, jog teismo nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nesudaro nei teisinio, nei faktinio pagrindo teigti, jog tokiu būdu buvo išnagrinėtas tarp šalių kilęs ginčas. Byloje pateikti įrodymai taip pat nesudaro pagrindo tikėtinai išvadai, jog atsakovės 2018 m. kovo 21 d. pasiūlyme nurodant nuomos kainą buvo padaryta aiški rašymo apsirikimo (techninė) klaida. Atsakovės pozicija dėl nuomos kainos buvo nuosekli ir nekito, ieškovė byloje nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog šalys tarėsi dėl kitų, nei pateiktoje ofertoje, sutarties sąlygų. Ieškovė šio argumento leistinais įrodymais nepagrindė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis).

29Byloje pateiktų įrodymų visetas patvirtina, jog tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė ikisutartiniai teisiniai santykiai. Šalys privalo elgtis sąžiningai ir esant ikisutartiniams santykiams. Šalys turi teisę laisvai pradėti derybas bei derėtis ir neatsako už tai, jog nepasiekiamas šalių susitarimas. Šalis, kuri pradeda derybas dėl sutarties sudarymo ar derasi nesąžiningai, privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Laikoma, kad derybos pradedamos ar deramasi nesąžiningai, kai derybų šalis neturi tikslo sudaryti sutartį, taip pat atlieka kitus sąžiningumo kriterijų neatitinkančius veiksmus (CK 6.163 straipsnio 1-3 dalys). Ieškovė nurodė, jog atsakovė buvo nesąžininga, neketino sudaryti nuomos sutarties, tačiau byloje nėra šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Byloje pateikti įrodymai, jog 2018 m. kovo 21 d. raštu atsakovė pateikė ofertą ieškovei dėl galimų nuomos teisinių santykių, nurodė terminą akceptui pateikti, tačiau ieškovė per ofertoje nurodytą terminą, akcepto nepateikė. Ieškovė ieškinyje nurodė, jog pranešimą gavo el. ryšių priemonėmis. Iš byloje pateiktų duomenų (ieškovės rašto atsakovei) matyti, jog ieškovė akcepto nepateikė per nurodytą terminą, kadangi bendrovės vadovui raštas buvo pateiktas vėliau, t. y. ieškovė nepakankamai greitai ir operatyviai reagavo į gautą pranešimą. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog nuo 2018 m. vasario 12 d. ieškovės ir BUAB ,,Resota“ (pradinio nuomotojo) nuomos sutartis buvo nutraukta, ieškovei buvo nurodyta atlaisvinti turtą ir jį perduoti bankroto administratorei, tokia sąlyga buvo numatyta 2016 m. birželio 2 d. nuomos sutarties 5.2.9 punkte (b. l. 96, t. I). Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog ieškovė žinojo, jog turi atlaisvinti jai išnuomotą teritoriją, arba siekti derybų su nauju turto savininku (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis). Byloje nėra duomenų, jog iki atsakovės 2018 m. kovo 21 d. rašto ieškovei, UAB ,,Romerus“ būtų siekusi su nauju turto savininku sudaryti nuomos sutartį ar pradėjusi ikisutartinius santykius dėl galimo sutarties sudarymo (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Gavusi atsakovės ofertą, ieškovė per joje nurodytą terminą akcepto nepateikė. Iš byloje pateikto šalių susirašinėjimo matyti, jog atsakovė, negavusi akcento per nurodytą terminą, pareikalavo atlaisvinti užimamą Turtą, nurodė, jog sutarties su ieškove sudaryti nebeketina, nuosekliai laikėsi pozicijos, jog šalių nesieja sutartiniai santykiai. Byloje nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo išvadai, jog atsakovė elgėsi nesąžiningai, pradėjo derybas neketindama sudaryti sutarties, tačiau leidžia daryti išvadą apie tai, kad ieškovė nebuvo pakankamai rūpestinga ir atidi, įgyvendinama savo teises (CK 1.137 straipsnis).

30Minėta, jog sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius (CK 6.154 straipsnio 1 dalis). Byloje pateikti duomenys patvirtina, jog šalys pradėjo ikisutartinius santykius, tačiau byloje nėra nustatyta aplinkybė, jog ieškovė ir atsakovė susitarimą pasiekė, t. y. byloje nėra nustatyta aiškaus abiejų šalių valios prisiimti tarpusavyje suderintus sutartinius įsipareigojimus išreiškimo kitai šaliai, taigi byloje nėra nustatytas būtinas sutarties elementas – šalių susitarimas (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis).

31Dėl bylos baigties

32Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, byloje surinktų įrodymų visetą bei teisinį reglamentavimą, konstatuotina, jog šalys neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo, byloje nėra nustatytos aplinkybės, jog šalys susitarė dėl būtinųjų nuomos sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais, ieškovės ieškinys ir atsakovės priešieškinis atmestini (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis, 183 straipsnis, 185 straipsnis).

33Dėl bylinėjimosi išlaidų

34Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (Civilinio proceso kodekso 79 straipsnis). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).

35Nagrinėjamu atveju, teismui atmetus ieškinio bei priešieškinio reikalavimus, šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos viena kitai neatlyginamos (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 4 dalis).

36Teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos įsiteisėjus teismo sprendimui (Civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalis).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

38atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Romerus“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei ,,BLRT GRUPP INVEST“ dėl nuomos santykių pripažinimo.

39Atmesti atsakovės akcinės bendrovės ,,BLRT GRUPP INVEST“ priešieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Romerus“ dėl nuomos sutarties pripažinimo.

40Panaikinti teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, teismo sprendimui įsiteisėjus.

41Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,Romerus“ kreipėsi... 5. Ieškinyje nurodė, jog UAB „Romerus“ nuomojosi iš bankrutavusios... 6. Atsakovė akcinė bendrovė (toliau – AB) ,,BLRT GRUPP INVEST“ pateikė... 7. Atsiliepime nurodė, jog 2018 m. kovo 14 d., vadovaujantis varžytinių... 8. Byloje atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašo teismo pripažinti... 9. Priešieškiniu nurodė, jog kadangi ieškovė de facto naudojasi šiuo turtu... 10. Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo nesutiko su... 11. Ieškovė nurodė, jog priešieškiniu atsakovė pripažino ieškinį. Nurodė,... 12. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BUAB... 13. Teismo posėdyje ieškovės atstovas ieškinį palaikė. Paaiškino ieškinyje... 14. Teismo posėdyje atsakovės atstovas su ieškiniu nesutiko. Palaikė... 15. Teismo posėdyje trečiojo asmens atstovas paaiškino, jog 2016 m. birželio 2... 16. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, BUAB... 17. Teismas konstatuoja:... 18. byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog 2016 m. birželio 2 d.... 19. 2018 m. kovo 21 d. atsakovės raštu Nr. ( - ), adresuotu ieškovės vadovui,... 20. 2018 m. kovo 27 d. ieškovės raštu, adresuotu atsakovei, UAB ,,Romerus“... 21. Iš byloje pateikto 2018 m. kovo 26 d. faktinių aplinkybių konstatavimo... 22. Ieškovė ieškiniu prašo pripažinti žemės sklypo su statiniais, adresu ( -... 23. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti, taip pat pateikė... 24. Taigi byloje sprendžiamas klausimas, ar egzistuoja sąlygos sutarties sudarymo... 25. Civilinio kodekso (toliau ir – CK) 6.154 straipsnio 1 dalyje sutartis... 26. Nagrinėjamu atveju, tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad 2016 m. birželio 2... 27. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė laikėsi pozicijos, jog su atsakovės... 28. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso... 29. Byloje pateiktų įrodymų visetas patvirtina, jog tarp ieškovės ir... 30. Minėta, jog sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti,... 31. Dėl bylos baigties ... 32. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, dalyvaujančių byloje asmenų... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 34. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su... 35. Nagrinėjamu atveju, teismui atmetus ieškinio bei priešieškinio... 36. Teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 38. atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Romerus“ ieškinį... 39. Atmesti atsakovės akcinės bendrovės ,,BLRT GRUPP INVEST“ priešieškinį... 40. Panaikinti teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...