Byla e2-25379-1044/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gerda Sinkevičienė, sekretoriaujant Dovilei Toleikienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Daliui Vaitiekūnui, atsakovo atstovams advokato padėjėjai Daumantei Hinz, advokatui Vytautui Budnikui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal 291-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos „Žemaitija“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Emilė“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas 291-oji daugiabučio namo savininkų bendrija „Žemaitija“ (toliau ir ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti iš atsakovo UAB „Emilė“ (toliau ir atsakovas) 4 517,43 Eur skolą ir bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodo, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso patalpos, esančios adresu ( - ) (patalpos plane pažymėtos nuo 1-48 ir 1-67). Ieškovas naudoja, valdo ir prižiūri bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus, esančius adresu ( - ). Atsakovas yra bendrijos (ieškovo) narys. Laikotarpiu nuo 2017-10-31 iki 2019-04-30 ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras Nr. 170975, 171069, 171215, 180070, 180185, 180281, 180258, 180750, 180751, 180752, 000011, 000117, 000124, 000131, 000132, 000075, 00177, 000272, 000363 už bendrojo naudojimo objektų, esančių ( - ), išlaikymą, naudojimą ir priežiūrą, tačiau atsakovas jų neapmokėjo ir yra skolingas 4 517,43 Eur.

5Atsakovas atsiliepime prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad atsakovas neneigia, jog jam nuosavybės teise priklauso komercinės patalpos – kavinė, esanti ( - ). Ieškovas nutyli, kad atsakovui priklausančios patalpos yra ypatingos – atsakovas nesinaudoja jokiu bendru turtu, už kurio administravimą ir eksploatavimą sumokėti reikalauja ieškovas. Atsakovas visada mokėdavo už elektros energiją, vandenį, komunalinius patarnavimus, šiuo metu patalpos yra išnuomotos kitam asmeniui, o paslaugos, kurių ieškovas atsakovui niekada neteikė ar galimai dėl neapdairaus mokestinių pranešimų pateikimo negalėjo būti apmokamos, nes atsakovui apie tokių paslaugų teikimą nebuvo žinoma. Be to, ieškovas nedetalizuoja skolos. Atsakovas turi atskirą įėjimą į savo patalpas, todėl neaišku, kokiu pagrindu ir kokiais skaičiavimais remiantis pagrįsti mokestiniuose pranešimuose atlikti mokesčių paskirstymai; neaišku, iš kur ieškovas gavo duomenis, reikalingus paslaugų kainoms nustatyti, kokius veiksmus atlikęs gavo mokėtino užmokesčio sumas, nepateikė skaičiavimų, įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas suteikė paslaugas.

6Ieškovas pateikė rašytinius paaiškinimus, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso patalpos, esančios ( - ), o ieškovas naudoja, valdo bei prižiūri pastate esančius bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus, t. y. butų ir kitų patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektams valdyti įsteigė bendriją. Atsakovui kaip patalpų savininkui pareiga prisidėti prie bendrojo naudojimo objektų išlaikymo išlieka, nepriklausomai nuo to, kad atsakovas į patalpas patenka pro atskirą įėjimą ar kad yra sudaryta nuomos sutartis. Nuomos sutartis viešajame registre nėra įregistruota, todėl negali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis. Ieškovas su analogiško pobūdžio reikalavimu atsakovui kreipiasi ne pirmą kartą, Vilniaus miesto apylinkės teismas yra išdavęs 2016-02-02 teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-9560-433/2016 ir 2017-10-27 teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. eL2-46246-967/2017, abu įsakymai yra įsiteisėję ir skolos yra padengtos. Dėl to kritiškai vertintini atsakovo argumentai, kad jam nėra aiškus reikalavimų faktinis pagrindas ir skaičiavimai. Nurodo, kad ieškovo pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose esantys tarifai patvirtinti ieškovo 2016-04-13 ir 2018-01-14 valdybos posėdžių protokolais, pagal kuriuos tarifas ūkio išlaidoms yra 0,10 Eur už 1 kv. m, tarifas administracinėms išlaidoms 0,30 Eur už 1 kv. m., o nuo 2018-01-01 – 0,40 Eur už 1 kv. m, tarifas kaupiamosios lėšoms – 0,06 Eur už 1 kv. m. Mokėtina suma skaičiuojama pagal turimą patalpų plotą, atsakovui priklausančių patalpų plotas yra 417,59 kv. m, elektra bendram naudojimui skaičiuojama pagal elektros energijos tiekėjo kiekvieną mėnesį gaunamą sąskaitą, bendra suma padalinama visoms patalpoms, o gautas koeficientas padauginamas iš turimų patalpų ploto.

7Ieškovas pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kad ieškovas yra įsteigtas remiantis CK 4.83 straipsnio 3 dalimi, todėl jo veiklai atsakovo sutikimas nėra reikalingas; ieškovas yra vienintelis patalpų administratorius, niekada nėra perleidęs ar kitokiu būdu perdavęs jam bendrijos įstatuose nustatytų pareigų vykdymo jokiam kitam subjektui. Atsakovas yra bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų, esančių ( - ), bendrasavininkas, todėl jam tenka pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Ieškovo pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti tarifai yra patvirtinti ieškovo 2016-04-13 ir 2018-01-14 valdybos posėdžių protokoluose. Tai, kad išlaidos faktiškai patiriamos ir lėšos naudojamos pagal paskirtį, patvirtina 2018-06-17 bendrijos revizijos komisijos ataskaita.

8Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinyje pareikštus reikalavus ir prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad bendrija įsteigta pagal CK 4.83 straipsnio 3 dalį, pagal kurią savininkai privalo prižiūrėti bendro naudojimo objektus. Bendrija pagal įstatų 6 punktą prižiūri bendro naudojimo patalpas, adresu ( - ). Pagal įstatų 48 straipsnio 2 punktą valdyba tvirtina įmokas, teismui yra pateikti valdybos protokolai, kuriuose patvirtintos įmokos ūkio, administracinėms išlaidoms, kaupiamosios išlaidos. Sąskaitos atsakovui išrašytos pagal valdybos patvirtintus įkainius už laikotarpį nuo 2017-10-21 iki 2019-04-30. Pateikta 2018-06-17 revizijos komisijos ataskaita patvirtina, kad surenkamos lėšos naudojamos pagal paskirtį; ūkio išlaidas sudaro išlaidos smulkiam inventoriui, remonto priemonėms, remonto darbams, vartų remontui, registrų centro išlaidoms, programų serverio palaikymui, Grindos iškvietimams, vartų pultelių įsigijimui; administravimo išlaidas sudaro buhalterio, pirmininko, santechniko, valytojos atlyginimai, taip pat kaupiamosios išlaidos 0,06 Eur už 1 kv. m. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį patalpų savininkas, nepriklausomai, nuo to, ar yra bendrijos narys, privalo proporcingai savo turimų patalpų daliai mokėti išlaidas turto išlaikymui.

9Teismo posėdyje atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo, į bylą nėra pateikti jokių konkrečius įkainius nustatančių skaičiavimų, savininkų ar bendrijos narių susirinkimų, kuriais būtų nustatyta įkainiai ir prievolė juos mokėti atsakovui. Atsakovas nebuvo informuotas, kad yra bendrijos narys, niekada nėra dėl to išreiškęs savo valios, jam nebuvo pranešta apie savininkų ar bendrijos narių susirinkimus. Atsakovas nėra davęs sutikimo dėl jokių išlaidų, jis pats teigia, kad nėra bendrijos narys, o ieškovas teigia, kad yra, tačiau tai patvirtinančių dokumentų byloje nėra. Ieškovas pateikė tik paaiškinimus, be to, įkainiai yra patvirtinti valdybos, tačiau Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties patalpų savininkų bendrijų įstatyme numatyta, jog įkainius tvirtina bendrijos narių arba pastato savininkų susirinkimas, taigi įkainiai yra patvirtinti neteisėtai ir nedalyvaujant atsakovui. Atsakovas į bylą pateikė patalpų administravimo sutartį su UAB „Kardos“, o tai rodo, kad paslaugas, už kurias reikalauja apmokėti ieškovas, atsakovui teikia kita bendrovė.

10Ieškinys tenkintinas

11Byloje nustatyta, kad atsakovui UAB „Emilė“ nuosavybės teise priklauso 417,59 kv. m bendro ploto negyvenamoji patalpa-kavinė, esanti adresu ( - ) patalpos nuo 1-48, 1-67 (e. b. l. 38-42). Ieškovas 291-oji DNSB „Žemaitija“ valdo, naudoja ir prižiūri bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus pastate, esančiame adresu ( - ). Bendrija įsteigta CK 4.83 straipsnio 3 dalies ir Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pagrindu (e. b. l. 116-126). Iš bylos rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas už bendrojo naudojimo objektų, esančių ( - ), išlaikymą, naudojimą ir priežiūrą laikotarpiu nuo 2017-10-31 iki 2019-04-30 atsakovui išrašė PVM sąskaitas-faktūras Nr. 170975, 171069, 171215, 180070, 180185, 180281, 180258, 180750, 180751, 180752, 000011, 000117, 000124, 000131, 000132, 000075, 00177, 000272, 000363, kurių bendra suma 4517,43 Eur (e. b. l. 44-62). Ieškovo pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos išlaidų rūšys: elektra bendram naudojimui, ūkio, administracinės ir kaupiamosios, tarifai – ūkio išlaidoms 0,10 Eur už 1 kv. m, tarifas administracinėms išlaidoms 0,30 Eur už 1 kv. m., o nuo 2018-01-01 – 0,40 Eur už 1 kv. m, tarifas kaupiamosios lėšoms – 0,06 Eur už 1 kv. m. Ieškovas pateikė 2016-04-13 Valdybos posėdžio protokolą Nr. 2 ir 2018-01-14 Valdybos posėdžio protokolą Nr. 18-01, kuriuose patvirtinti tarifai už ūkio išlaidas, administracines išlaidas ir kaupiamąsias lėšas, nurodyti ir minėtose PVM sąskaitose-faktūrose (e. b. l. 88-89). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui už suteiktas paslaugas pagal pirmiau nurodytas PVM sąskaitas-faktūras. Taip pat nėra pateikta duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad atsakovas pirmiau nurodytu laikotarpiu yra mokėjęs už elektrą bendram naudojimui, ūkio, administracines ir kaupiamąsias išlaidas kitam tokias paslaugas teikusiam subjektui (CPK 12, 178 straipsniai).

12Atsakovas, nesutikdamas su pareikštais reikalavimais teigė, kad jam priklausančios patalpos yra ypatingos, nes turi atskirą įėjimą ir jis nesinaudoja jokiu bendru turtu, už kurio administravimą ir eksploatavimą prašoma apmokėti, ieškinyje nedetalizuojama skola, nėra aiški mokėjimų, kurių reikalauja ieškovas, pagrindas ir apskaičiavimo tvarka, nepaaiškinta, iš kokių šaltinių ieškovas gavo duomenis paslaugų kainoms nustatyti, nenurodė duomenų užmokesčiui apskaičiuoti šaltinių, įrodymų, kad suteikė paslaugas, nėra pateiktos ieškovo veiklos ataskaitos, ieškovo metų darbų planai ir informacija apie tokių planų įvykdymą.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto ar kitų patalpų savininkai kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektai. Dėl nurodytų aplinkybių nagrinėjamu atveju nepriklausomai nuo atsakovui priklausančių patalpų paskirties, atsakovui, kaip name esančių kitų – negyvenamųjų patalpų savininkui, remiantis CK 4.82 str. 1 d. priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Iš esmės tokia pat bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų sąvoka pateikta Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme (toliau – DNSBĮ), tik pagal šio įstatymo nuostatas išvardyti objektai apima ir kitą turtą, priklausantį daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise (DNSBĮ 2 straipsnio 4 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal teisinį reglamentavimą daugiabučių namų bendrųjų objektų bendraturčiai yra tiek butų, tiek kitų, tarp jų – gyvenamajame pastate esančių negyvenamosios paskirties, patalpų savininkai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2013).

14Atsakovas nurodo, kad jam priklausančios patalpos nėra gyvenamosios patalpos, o kavinė, turinti atskirą įėjimą, todėl jis nesinaudoja jokiu bendru turtu, už kurio administravimą ir eksploatavimą prašo sumokėti ieškovas. Šis atsakovo argumentas atmetamas kaip teisiškai nepagrįstas, kadangi atsakovas kaip negyvenamųjų patalpų savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, o jam priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų ploto ir daugiabučio namo ploto santykiui, nepriklausomai nuo jų pobūdžio (CK 4.82 str. 3 d., 5 d.). Daugiabučio gyvenamojo namo savininkai privalo proporcingai išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę (CK 4.76 str., CK 4.82 str. 3 d., CK 4.83 str. 3 d.). Nėra svarbu, ar bendraturtis naudojasi bendro naudojimo objektais (žr., pvz., minėtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). Visi namo patalpų savininkai privalo atlikti pareigą, kylančią iš nuosavybės teisių įgyvendinimo – apmokėti išlaidas proporcingai jiems tenkančio ploto dydžiui, kurios yra susijusios su bendro naudojimo patalpų administravimu ir komunaliniais mokesčiais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad bendrajai taisyklei, pagal kurią bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti, taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės. Kaip jau minėta, butų ir kitų patalpų savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003). Taigi, nors nagrinėjamu atveju atsakovas nurodo, kad pastato, esančio ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais objektais nesinaudoja, turi atskirą įėjimą, jam tenka pareiga apmokėti dalį sumos už bendrojo naudojimo objektų, esančių ( - ), išlaikymą, naudojimą ir priežiūrą, proporcingą jam priklausančių patalpų dydžiui, nepriklausomai nuo to, ar jis minėtomis patalpomis naudojasi (CPK 185 straipsnis).

15Atsakovas nurodo, kad niekada nebuvo informuotas, kad yra bendrijos narys, nėra dėl to išreiškęs savo valios, jam nebuvo pranešta apie savininkų ar bendrijos narių susirinkimus. Pagal nuoseklią teismų praktiką butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra lygios, neatsižvelgiant į tai, ar butų ir kitų patalpų savininkai yra bendrijos nariai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2013 ir joje nurodyta praktika). Bendrija išreiškia bendraturčių valią, bendrijos sprendimai įpareigoja visus gyvenamojo namo patalpų savininkus, nepriklausomai nuo jų narystės bendrijoje, vykdyti sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2014).

16Atsakovas teigia, kad ieškovas nenurodė, iš kokių šaltinių gavo duomenis, reikalingus paslaugų kainoms nustatyti, nepateikė skaičiavimų, detalizuojančių ieškovo prašomas priteisti sumas. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, ieškovo 2016-04-13 Valdybos posėdžio protokolu Nr. 2 ir 2018-01-14 Valdybos posėdžio protokolu Nr. 18-01 yra patvirtinti tarifai už ūkio išlaidas, administracines paslaugas ir kaupiamąsias lėšas (e. b. l. 88-89), kurių pagrindu atsakovui yra išrašytos PVM sąskaitos-faktūros. Ieškovas taip pat pateikė 2018-06-17 revizijos komisijos ataskaitą, kurioje nurodyta, kaip buvo paskirstomos surinktos piniginės lėšos už šiukšlių išvežimą, bendram apšvietimui, darbo užmokesčiui pirmininkui, buhalteriui, santechnikui, valytojui, kiemsargiui, kas sudaro ūkio išlaidais ir kiek konkrečiai skirta kiekvienai iš ūkio išlaidų grupei (pvz., ryšio paslaugos 106,37 Eur, remonto darbams – 203,75 Eur, avarinės tarnybos „Grinda“ iškvietimams – 64,36 Eur, ir t. t.), kaupiamosios lėšos (e. b. 127-128). Į bylą nepateikti duomenys, iš kurių būtų galima spręsti, kad ieškovo tarifai ir įkainiai yra nepagrįsti (visiškai / iš dalies). Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Siekiant sudaryti atsakovui visapusišką galimybę atsikirsti į ieškovo reikalavimus, 2019 m. rugsėjo 4 d. posėdyje ieškovas įsipareigojo leisti atsakovo atstovui susipažinti su visais atsakovo norimais dokumentais atsakovo atstovui atvykus pas ieškovą. Tačiau atsakovo atstovas šia jam sudaryta teise iki 2019 m. spalio 28 d. teismo posėdžio nesinaudojo. Kita vertus, civiliniame procese galiojantis dispozityvumo principas suteikia teisę šalims laisvai disponuoti joms priklausančioms procesinėmis teisėmis, įskaitant ir teisę pasirinkti poziciją kokiu būdu ir apimtimi gintis nuo pareikštų reikalavimų. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovas nepaneigė ieškovo nustatytų tarifų ūkio, administracinėms išlaidoms, kaupiamosioms lėšoms, apskaičiuotos atsakovui proporcingai tenkančios elektros bendram naudojimui dalies, kuriais remiantis buvo apskaičiuota atsakovui tenkanti mokėti dalis už elektrą bendram naudojimui, ūkio išlaidoms, administracinėms išlaidoms, kaupiamosioms lėšoms laikotarpiu nuo 2017-10-31 iki 2019-04-30 (CPK 185 straipsnis).

17Atsakovas į bylą pateikė 2015 m. balandžio 22 d. su UAB „Kardos“ sudarytos administravimo paslaugų teikimo sutarties Nr. 2015/0422-1 kopiją, nurodydamas, kad paslaugas, už kurias reikalauja apmokėti ieškovas, atsakovui teikia kita bendrovė. Tačiau iš į bylą ieškovo pateiktų dokumentų nustatyta, kad pastato, esančio ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės objektus valdo, naudoja ir prižiūri ieškovas (e. b. l. 116-126). Ieškovo teigimu, jis kaip vienintelis teisėtas minėtų objektų administratorius niekada nėra perleidęs ar kitokiu būdu perdavęs jam bendrijos įstatuose bei teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymo jokiam kitam subjektui, tame tarpe ir atsakovo nurodomai UAB „Kardos“. Tai, kad atsakovas yra sudaręs sutartį su kita bendrove, neatleidžia jo nuo pareigos apmokėti už ieškovo teikiamas viso pastato bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugas. Be to, minėta, atsakovas neteikė jokių įrodymų, kad ši sutartis yra realiai vykdoma.

18CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas yra atsiskaitęs pagal laikotarpiu nuo 2017-10-31 iki 2019-04-30 ieškovo išrašytas PVM sąskaitas-faktūras Nr. 170975, 171069, 171215, 180070, 180185, 180281, 180258, 180750, 180751, 180752, 000011, 000117, 000124, 000131, 000132, 000075, 00177, 000272, 000363 už bendrojo naudojimo objektų, esančių ( - ), išlaikymą, naudojimą ir priežiūrą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimai atsakovui dėl skolos už bendrojo naudojimo objektų, esančių ( - ), išlaikymą, naudojimą ir priežiūrą yra teisėti bei pagrįsti. Dėl to ieškinys tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 4517,43 Eur skola.

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Remiantis CPK 98 straipsniu, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose (CPK 98 str. 2 d.).

21Ieškovas už byloje pareikštus reikalavimus sumokėjo 102 Eur žyminį mokestį ir pateikė įrodymus, kad patyrė 1016,40 Eur išlaidų advokato pagalbai sumokėti (e. b. l. 2, 4-5, 92-95). Šios ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su advokato teikta teisine pagalba, neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku įsakymu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo nustatyto maksimalaus užmokesčio už advokato teisinę pagalbą dydžio (CPK 98 str. 2 d.).

22Visiškai patenkinus ieškovo reikalavimus ieškovui iš atsakovo priteistinas ieškovo sumokėtas 102 Eur žyminis mokestis, taip pat 1016,40 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai, iš viso – 1118,40 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

23Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 269-270, 279, 307 straipsniais,

Nutarė

25Ieškinį tenkinti.

26Priteisti ieškovui 291-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai „Žemaitija“ (j. a. k. 224773370) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Emilė“ (j. a. k. 302629571) 4517,43 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai septyniolika eurų, 43 ct) skolos ir 1118,40 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoniolika eurų, 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gerda... 2. Teismas... 3. Ieškovas 291-oji daugiabučio namo savininkų bendrija „Žemaitija“... 4. Nurodo, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso patalpos, esančios adresu (... 5. Atsakovas atsiliepime prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad... 6. Ieškovas pateikė rašytinius paaiškinimus, kad byloje nėra ginčo dėl to,... 7. Ieškovas pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kad ieškovas yra... 8. Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinyje pareikštus reikalavus... 9. Teismo posėdyje atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 10. Ieškinys tenkintinas... 11. Byloje nustatyta, kad atsakovui UAB „Emilė“ nuosavybės teise priklauso... 12. Atsakovas, nesutikdamas su pareikštais reikalavimais teigė, kad jam... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 1 dalyje... 14. Atsakovas nurodo, kad jam priklausančios patalpos nėra gyvenamosios patalpos,... 15. Atsakovas nurodo, kad niekada nebuvo informuotas, kad yra bendrijos narys,... 16. Atsakovas teigia, kad ieškovas nenurodė, iš kokių šaltinių gavo duomenis,... 17. Atsakovas į bylą pateikė 2015 m. balandžio 22 d. su UAB „Kardos“... 18. CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 21. Ieškovas už byloje pareikštus reikalavimus sumokėjo 102 Eur žyminį... 22. Visiškai patenkinus ieškovo reikalavimus ieškovui iš atsakovo priteistinas... 23. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos,... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 25. Ieškinį tenkinti.... 26. Priteisti ieškovui 291-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...