Byla e2A-66-264/2019
Dėl dalykinės reputacijos pažeidimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Baubienės (kolegijos pirmininkė, pranešėja), Virginijos Gudynienės ir Virginijos Lozoraitytės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mugės redakcija“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-609-986/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Rinkos aikštė“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mugės redakcija“ dėl dalykinės reputacijos pažeidimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Rinkos aikštė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama:

81) Pripažinti, kad atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. datos 63 numerio straipsnyje „Pavojingos atliekos“ sąmoningai asocijuodama ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ valdomą laikraštį „Rinkos aikštė“ su pavojingomis atliekomis ir šiukšlių konteineriu, pažeidė ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją;

92) Pripažinti, kad atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. datos 63 numerio straipsnyje „Pavojingos atliekos“ kaltindama UAB „Rinkos aikštė“ valdomo laikraščio „Rinkos aikštė“ darbuotojus kūrybiniu ir moraliniu nuopuoliu, pažeidė ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją;

103) Pripažinti, kad atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. datos 63 numerio straipsnyje „Pavojingos atliekos“ ir 2017 m. spalio 6 d. 77 numerio straipsnyje „A., duok eurą!” straipsniuose apie ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ valdomą laikraštį „Rinkos aikštė“ reiškė nuomonę įžeidžiančiu būdu, pasirinkus menkinantį, neetišką bei žeminantį stilių ir toną ir tokiu būdu pažeidė ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją;

114) Įpareigoti atsakovę UAB „Mugės redakcija“ nutraukti neteisėtus veiksmus, t. y. iš UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ socialinio tinklo Facebook paskyros pašalinti 2017 m. rugpjūčio 17 d. pranešimą su fotonuotrauka, kurioje vaizduojami laikraščio „Rinkos aikštė“ numeriai, sudėti ant šiukšlių konteinerio ir anonsą į straipsnį „Devynis kartus pagalvok, o tik paskui – paskaityk!”;

125) Įpareigoti atsakovę UAB „Mugės redakcija“ per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pirmame laikraščio „Kėdainių mugė“ puslapyje, naujienų portale www.muge.eu bei „Kėdainių mugė“ Facebook socialinėje paskyroje toje pačioje vietoje, tolygaus dydžio ir tokia pat forma, kaip buvo paskelbti dalykinę reputaciją pažeidžiantys straipsniai, paskelbti teismo sprendimo dalis, kuriomis atsakovė UAB „Mugės redakcija“ pripažinta pažeidusia ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją, šių sprendimo dalių neiškraipant, nepridedant papildomų komentarų;

136) Iš atsakovės UAB „Mugės redakcija“ ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ naudai priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

142.

15Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, jog valdo laikraštį „Rinkos aikštė“ ir naujienų portalą www.rinkosaikste.lt. Atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdo laikraštį „Kėdainių mugė“ ir naujienų portalą www.muge.eu. Atsakovė veikia toje pačioje rinkoje kaip ir ieškovė, todėl pagrįstai laikytina ieškovės tiesioginiu konkurentu. 2017 m. rugpjūčio 18 d. atsakovės leidžiamame laikraštyje „Kėdainių mugė“ bei priklausančiame naujienų portale www.muge.eu buvo publikuojamas straipsnis „Pavojingos atliekos“ (vėliau internetinėje svetainėje šis straipsnis buvo pervadintas į „Devynis kartus pagalvok, o tik paskui – paskaityk!“), straipsnio autorius – M. A.. Straipsnis patalpintas pirmame laikraščio puslapyje, straipsnio pavadinimas išspausdintas stambiu, paryškintu ir šiame puslapyje didžiausiu šriftu. Straipsnio pavadinimas – „Pavojingos atliekos“, toks straipsnio pavadinimas parinktas sąmoningai, turint tikslą straipsnio objektą asocijuoti su stipriu neigiamu efektu, straipsnio pavadinimas absoliučiai nėra susijęs su pirmame laikraščio puslapyje pateikta informacija, straipsniu siekiama lyginti laikraščius, ir tai buvo daroma ne objektyviai, o įžeidžiančiai, sąmoningai menkinant laikraščio „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją, o straipsnio autoriaus teiginys apie kolegų kūrybinį ir moralinį nuopuolį yra nepagrįstas jokiais objektyviais ir neginčijamais įrodymais, neatitinka tikrovės ir be pagrindo diskredituoja tiek laikraščio „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją, tiek laikraštyje dirbančių asmenų garbę ir orumą. Be to straipsnis yra iliustruojamas fotonuotrauka, kurioje užfiksuotas šiukšlių konteineris, ant kurio krašto sudėlioti skirtingi laikraščio „Rinkos aikštė“ numeriai (leidimai), turint tikslą užfiksuoti šiukšlių konteinerio ir laikraščio „Rinkos aikštė“ asociaciją. Redakcija turėjo siekį ne informuoti, o diskredituoti. Naujienų portale www.muge.eu pasirinktas jau nuosaikesnis, lyginant su laikraščiu, o straipsnio pavadinimas pakeistas į „Devynis kartus pagalvok, o tik paskui – paskaityk!“. Nors iš naujienų portale www.muge.eu publikuoto straipsnio turinio galima susidaryti įspūdį, kad straipsnyje publikuojama straipsnio autoriaus nuomonė, tačiau tokia nuomonė reiškiama įžeidžiančiu būdu, pasirinkus menkinantį bei žeminantį stilių ir toną. 2017 m. spalio 6 d. laikraščio „Kėdainių mugė“ pirmame puslapyje buvo publikuotas straipsnis pavadinimu „A., duok eurą!“. Straipsnio autorius straipsnyje kvestionuoja pretenziją argumentu, kad 2017 m. rugpjūčio 18 d. straipsnyje „Pavojingos atliekos“ pateikiami ne faktai, o straipsnio autoriaus nuomonė. Nors straipsnio autorius straipsnyje vartoja žodį „atsiprašau“, tačiau jį naudoja tokiu būdu ir tokiame kontekste, kad akivaizdu, kad straipsnio autorius toliau savo veiksmais siekia menkinti ieškovės dalykinę reputaciją. Šiuo straipsniu jo autorius neturėjo siekio atsiprašyti, o dar kartą viešai pašiepė ieškovę selektyviai pateikiant subjektyvų situacijos vertinimą.

163.

17Atsakovė pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti bei priteisti atsakovei UAB „Mugės redakcija“ iš ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ visas atsakovės UAB „Mugės redakcija“ patirtas bylinėjimosi išlaidas, o nustačius ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ veiksmuose esant piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejus skirti jai iki penkių tūkstančių eurų baudą, 50 procentų iš šios baudos skiriant atsakovės UAB „Mugės redakcija“ naudai. Pasisakydama dėl reikalavimo pripažinti nuomonės reiškimą dalykinės reputacijos pažeidimu (Patikslinto ieškinio reikalavimas (3)) nurodė, kad ginčo publikacijoje skelbiant duomenis apie laikraštį „Rinkos aikštė“, jo veiklą ir su jo veikla susijusias aplinkybes, svarstant viešai spaudos leidinyje buvo sąžiningi, parengti objektyviais duomenimis, atitinkančiais tikrovę, nepažeidžiantys ieškovės, kaip juridinio asmens, dalykinės reputacijos, neperžengiantys Konstitucijos 25 straipsnio nustatytų teisės skleisti informaciją ribų. „Pavojingos atliekos“ teksto, skelbiama antraštė „Pavojingos atliekos“ ir pateikta grafika (nuotrauka) atitinka kūrinio turinį, detaliai ir informatyviai iliustruoja straipsnio turinį, naudojant meninės raiškos priemones, t. y. kad straipsnis yra susijęs su rajonui aktualiais klausimais (komunalinių atliekų surinkimu) bei minėto laikraščio „Rinkos aikštė“ išspausdinta informacija, nuotraukomis, susijusių su minėtų aplinkybių vertinimu, pateikimu. Ginčo publikacijose buvo pateikta realiomis faktinėmis aplinkybėmis bei objektyviais duomenimis pagrįsta kritika (veiklos nagrinėjimas ir vertinimas) kolegų atžvilgiu, net nurodant (išskiriant kabutėmis) citatas iš vertinamo kolegų straipsnio. Ginčo publikacijoje dėl tiesioginės veiklos – žurnalistikos buvo pateikta pagrįsta kritika kolegų atžvilgiu. Šiuo atveju, straipsnio autorius, pateikdamas straipsnyje atlikto žurnalistinio tyrimo išvadas, pastebėtą bei iš objektyvių duomenų bei aplinkybių kritikuotiną kolegų elgesį, nepiktnaudžiavo savo nuomone – reikšmingas aplinkybes aprašė remiantis ieškovės veiklos pavyzdžiais, pateikiant citatas, nuorodas, informaciją, be kita ko, aiškiai išskiriant savo asmeninę nuomonę (vertinimą), naudojant įprastas žurnalistikoje menines raiškos priemones, svarstant viešai spaudos leidinyje. Šiuo atveju, žurnalistui pateikiant objektyviais duomenimis pagrįstą, menines raiškos priemones naudojant, pateikiamą nuomonę apie kolegų veiklą, tokia nuomonė visiškai atitiko žurnalisto saviraiškos laisvės ribas, be kita ko, ir visuomenės (viešą) interesą, kadangi užtikrino nuomonių įvairovę, skatino atkreipti dėmesį į tų pačių aplinkybių skirtingą vertinimą aktualiu visuomenei klausimu. Pasisakydama dėl ketvirto reikalavimo nutraukti veiksmus nurodė, kad jis aiškiai nepagrįstas tiek faktine, tiek teisine prasme. Su patikslintu ieškiniu ieškovė nepateikė jokių duomenų (įrodymų) apie tai, kad patikslinto ieškinio teikimo metu atsakovei priklausančioje Facebook paskyroje „Kėdainių mugė” egzistuotų ieškovės minimas pranešimas. Pasisakydama dėl reikalavimo įpareigoti išspausdinti teismo sprendimą nurodė, jog toks ieškovės reikalavimas yra nepagrįstas tiek teisine, tiek faktine prasme, savo pobūdžiu neatitinka materialinio teisinio suinteresuotumo – ieškinio pagrindo (įvardinto CK 2.24 str.), be kita ko, tokio reikalavimo tenkinimas nesukurs jokių padarinių.

18II.

19Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

204.

21Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai 2018 m. birželio 13 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies:

221) pripažino, kad atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. datos 63 numerio straipsnyje „Pavojingos atliekos“ sąmoningai asocijuodama ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ valdomą laikraštį „Rinkos aikštė“ su pavojingomis atliekomis ir šiukšlių konteineriu, pažeidė ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją;

232) pripažino, kad atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. datos 63 numerio straipsnyje „Pavojingos atliekos“ kaltindama UAB „Rinkos aikštė“ valdomo laikraščio „Rinkos aikštė“ darbuotojus kūrybiniu ir moraliniu nuopuoliu, pažeidė ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją;

243) pripažino, kad atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. datos 63 numerio straipsnyje „Pavojingos atliekos“ ir 2017 m. spalio 6 d. 77 numerio straipsnyje „A., duok eurą!” straipsniuose apie ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ valdomą laikraštį „Rinkos aikštė“ reiškė nuomonę įžeidžiančiu būdu, pasirinkus menkinantį, neetišką bei žeminantį stilių ir toną ir tokiu būdu pažeidė ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją;

254) įpareigojo atsakovę UAB „Mugės redakcija“ iš UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ socialinio tinklo Facebook paskyros pašalinti 2017 m. rugpjūčio 17 d. pranešimą su fotonuotrauka, kurioje vaizduojami laikraščio „Rinkos aikštė“ numeriai, sudėti ant šiukšlių konteinerio ir anonsą į straipsnį „Devynis kartus pagalvok, o tik paskui – paskaityk!”;

265) vykdant teismo sprendimą, įpareigojo atsakovę UAB „Mugės redakcija“ per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pirmame laikraščio „Kėdainių mugė“ puslapyje, naujienų portale www.muge.eu bei „Kėdainių mugė“ Facebook socialinėje paskyroje toje pačioje vietoje, tolygaus dydžio ir tokia pat forma, kaip buvo paskelbti dalykinę reputaciją pažeidžiantys straipsniai neiškraipant, nepridedant papildomų komentarų paskelbti tekstą: „Vykdydama teismo sprendimą „Mugės redakcija” informuoja, kad: 1) UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. datos 63 numerio straipsnyje „Pavojingos atliekos“ sąmoningai asocijuodama UAB „Rinkos aikštė“ valdomą laikraštį „Rinkos aikštė“ su pavojingomis atliekomis ir šiukšlių konteineriu, pažeidė UAB „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją; 2) UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. datos 63 numerio straipsnyje „Pavojingos atliekos“ kaltindama UAB „Rinkos aikštė“ valdomo laikraščio „Rinkos aikštė“ darbuotojus kūrybiniu ir moraliniu nuopoliu, pažeidė UAB „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją; 3) UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. datos 63 numerio straipsnyje „Pavojingos atliekos“ apie uždarosios akcinės bendrovės „Rinkos aikštė“ valdomą laikraštį „Rinkos aikštė“ reiškė nuomonę įžeidžiančiu būdu, pasirinkus menkinantį, neetišką bei žeminantį stilių ir toną ir tokiu būdu pažeidė UAB „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją;

276) likusioje dalyje ieškinį piliko nenagrinėtą;

287) priteisė ieškovei UAB „Rinkos aikštė“ iš atsakovės UAB „Mugės redakcija“ 3 511 Eur bylinėjimosi išlaidų.

295.

30Teismas nurodė, jog laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 63 (2020) egzemplioriaus pirmame puslapyje ne tik publikuotas straipsnio pavadinimas - „Pavojingos atliekos“, bet ir dėstomas požiūris ir supratimas apie atsakovės ir ieškovės veiklą, daromas apibendrintas vertinimas ir išvada. Todėl teksto pirmo puslapio turinys suponuoja išvadą, kad čia skelbiama autoriaus nuomonė. Toliau laikraščio 5 puslapyje spausdinamas tekstas, kuris teismo vertinimu, yra ne tik nuomonė, bet ir žinia.

316.

32Teismas darė išvadą, jog ginčo, kad šioje byloje nagrinėjamame straipsnyje buvo paskleistos žinios ir nuomonė apie ieškovę, nėra.

337.

34Teismas nurodė, kad paviešinus bet kokią žinią/nuomonę apie ieškovę spaudoje, skaitytojai į tai reagavo (šią aplinkybę patvirtina byloje esantys įrodymai), buvo formuojama jų nuomonė; ją išreiškus pažeidžiant tuo metu visuomenėje priimtinas elgesio normas, pažeminant juridinį asmenį, galėjo būti pažeista ir to juridinio asmens dalykinė reputacija.

358.

36Teismo vertinimu, 2017 m. rugpjūčio 18 d. straipsnis „Pavojingos atliekos“ akivaizdžiai peržengia demokratinėje visuomenėje leistinos kritikos ribas, nes saviraiškos laisvė reiškiant nuomonę gali būti toleruojama tik iki tam tikro „sunkumo“.

379.

38Teismas, atsižvelgęs į bylos aplinkybes, konstatavo, jog pasitvirtino ieškovės teiginiai dėl to, kad atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. datos 63 numerio straipsnyje „Pavojingos atliekos“ sąmoningai asocijuodama ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ valdomą laikraštį „Rinkos aikštė“ su pavojingomis atliekomis ir šiukšlių konteineriu, pažeidė ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją; kad atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. datos 63 numerio straipsnyje „Pavojingos atliekos“ kaltindama UAB „Rinkos aikštė“ valdomo laikraščio „Rinkos aikštė“ darbuotojus kūrybiniu ir moraliniu nuopoliu, pažeidė ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją; kad atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. datos 63 numerio straipsnyje „Pavojingos atliekos“ ir 2017 m. spalio 6 d. 77 numerio straipsnyje „A., duok eurą!” straipsniuose apie ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ valdomą laikraštį „Rinkos aikštė“ reiškė nuomonę įžeidžiančiu būdu, pasirinkus menkinantį, neetišką bei žeminantį stilių ir toną ir tokiu būdu pažeidė ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją.

3910.

40Teismas nustatęs, jog ieškovė dėl 2017 m. spalio 6 d. straipsnio „A., duok eurą!” paneigimo į atsakovę CK 2.24 str. numatyta išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka nesikreipė (kreipėsi tik dėl pirmojo straipsnio) ieškinio dalį dėl ieškovės penktojo reikalavimo, kiek tai susiję su antruoju, t. y. 2017 m. spalio 6 d. „Kėdainių mugė“ straipsniu „A., duok eurą!”, paskelbimo, paliko nenagrinėtu CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

4111.

42Teismas pripažinęs, kad publikacijomis buvo pažeista ieškovės dalykinė reputacija, konstatavo, kad ieškovės bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, todėl neatsižvelgiant į tai, jog ieškinys patenkintas iš dalies (dalis reikalavimo paliktas nenagrinėtu), visas ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidos, išskyrus aptartas, priteisė iš atsakovės.

43III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai

4412.

45Atsakovė UAB „Mugės redakcija“ apeliaciniame skunde prašo Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 13 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-609-986/2018 dalyje, kuria yra iš dalies tenkintas ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ patikslintas ieškinys, panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ patikslintą ieškinį atmesti visoje apimtyje. Taip pat prašo priteisti apeliantei UAB „Mugės redakcija“ iš ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ visas apeliantės UAB „Mugės redakcija“ patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4612.1.

47Pirmos instancijos teismas neteisingai nustatė tarp šalių susiklosčiusią faktinę situaciją (ieškovė niekada neprašė atsakovės paneigti ir (ar) išspausdinti paneigimą, nevykdė privalomos išankstinės paneigimo tvarkos, be kita ko, apskritai niekada nenurodė kokie duomenys yra neteisingi (neatitinka tikrovės) ir ką ieškovas turėtų paneigti ir kodėl).

4812.2.

49Teismas visiškai netyrė ir neanalizavo atsakovės argumentų dėl to, kad ginčo atveju buvo pateikta asmeninė nuomonė, išreikšta tokiomis meninės išraiškos priemonėmis kaip sarkazmas, satyra, hiperbolė, ironija; teismas vertino ne visą publikaciją, kontekstą leidinyje, bet tik jos ištraukas, kurias nurodė pati ieškovė; teismas nevertino ir neanalizavo to, kad byloje nėra visiškai jokių įrodymų apie tariamai ieškovės patirtą realią žalą jos dalykinei reputacijai.

5012.3.

51Teismas priimdamas sprendimą nesprendė atsakovės pateikto prašymo dėl baudos skyrimo ieškovei piktnaudžiaujant teise pareiškus aiškiai nepagrįstą pradinį ieškinį dėl jo reikalavimų turinio, be kita ko, nenurodė, kokia apimtimi ir kokiais motyvais ieškinį paliko nenagrinėtą.

5212.4.

53Dėl LR Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 36 d. taikymo. Teismas, nurodydamas, kad Publikacijoje buvo pateikta ne tik autoriaus nuomonė, bet ir paskleista žinia, klaidingai vertino straipsnyje „Pavojingos atliekos“ pateiktą turinį LR Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 36 d. kontekste.

5412.5.

55Nesutiktina su teismo Sprendime nurodyta pozicija, kad nagrinėjamoje byloje nebuvo kilęs ginčas dėl to, jog straipsnyje „Pavojingos atliekos“ buvo pateikta ir nuomonė, ir žinia. Apeliantė bylos nagrinėjimo teisme metu laikėsi ir laikosi pozicijos, jog ginčo Publikacijoje buvo pateikta autoriaus nuomonė, tačiau ne paskleista žinia. Apie tai atsakovė labai aiškiai ir detaliai pasisakė savo atsiliepime į pradinį ieškovės ieškinį, tačiau į tai teismas akivaizdžiai neatsižvelgė.

5612.6.

57Dėl tariamo dalykinės reputacijos pažeidimo fakto. Teismas, konstatuodamas atsakovės civilinę atsakomybę dėl tariamo ieškovės dalykinės reputacijos pažeidimo, neteisingai pritaikė LR CK 2.24 str. nuostatas.

5812.7.

59Nevertino, o ieškovė neįrodė jokio objektyvaus ar realaus faktinio reputacijos sumenkėjimo kaip paskleistų duomenų padarinio.

6012.8.

61Dėl patikslintu ieškiniu pateiktų reikalavimų nepagrįstumo ir tenkinimo negalimumo. Teismo Sprendime beveik nė vienu žodžiu nėra pasisakyta dėl UAB „Mugės redakcija“ atsiliepime į UAB „Rinkos aikštė“ patikslintą ieškinį nurodytų argumentų, susijusių su patikslintame ieškinyje teikiamų reikalavimų patenkinimo negalimumo ir nepagrįstumo, ko pasėkoje teismas netinkamai pritaikė Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių nuostatas įpareigojant paskelbti teismo sprendimą, LR CK 2.24 str. bei LR CK 1.138 str., taip pat pažeidė LR CPK numatytas įrodymų vertinimo taisykles.

6212.9.

63Teismas neįvertino ieškovės kaip juridinio asmens pagal CK 2.24 nuostatas reikalingų aplinkybių ir nenustatė dalykinės reputacijos pažeidimo fakto ir turinio, ko pasėkoje priėmė nepagrįstą ir neteisėtą Sprendimą.

6412.10.

65Teismas turėjo atmesti ieškovės reikalavimą įpareigoti atsakovą iš valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ socialinio tinklo Facebook paskyros pašalinti 2017 m. rugpjūčio 17 d. pranešimą su fotonuotrauka, kadangi toks patikslintame ieškinyje nurodytas reikalavimas buvo aiškiai nepagrįstas.

6612.11.

67Teismas nepagrįstai nukrypo nuo LR CPK 93 str. 2 d. numatytos bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės bei neteisingai konstatavo, jog ieškovei yra priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos, o atsakovei jos neatlygintinos visai.

6812.12.

69Teismas priėmė LR CPK 270 str. 4 d. 2 ir 3 p. reikalavimų neatitinkantį Sprendimą, todėl jis naikintinas vadovaujantis ne tik LR CPK 329 str. 1 d., bet ir 329 str. 2 d. 4 p.

7013.

71Ieškovė UAB „Rinkos aikštė“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti apeliantės UAB „Kėdainių mugė“ apeliacinį skundą ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2018 m. birželio 13 d. sprendimą. Taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi šie argumentai:

7213.1.

73Dėl dalykinės reputacijos pažeidimo būdo. Apeliantės argumentas dėl netinkamo LR CK 2.24 str. taikymo atmestinas, kaip nepagrįstas, kadangi vadovaujantis kasacinio teismo praktika, juridinio asmens dalykinė reputacija gali būti pažeidžiama ne tik apie juridinį asmenį paskleidžiant tikrovės neatitinkančius duomenis, bet ir nesąžininga, neetiška nuomone.

7413.2.

75Dėl dalykinės reputacijos pažeidimo fakto. Priešingai nei mano apeliantė, teisė reikšti nuomonę nėra absoliuti. Nuomonės reiškimo būdui ir turiniui taikomi atitinkami teisės aktuose ir teismų praktikoje įtvirtinti reikalavimai, tuo tarpu apeliantės akcentuojamos meninės raiškos priemonių naudojimas nesuponuoja teisės tokius reikalavimus ignoruoti.

7613.3.

77Publikacijų turinys, forma, pateikimo būdas akivaizdžiai patvirtina, kad apeliantė siekė menkinti ieškovę, o ne konstruktyviai kritikuoti, tuo pačiu, būdama savo srities profesionale, siekė manipuliuoti savo auditorija.

7813.4.

79Dėl pažeistų teisių gynimo būdo. Nesutiktina su apeliantės pozicija, kad ieškovės reikalavimai negalėjo ir negali būti civilinės bylos nagrinėjimo dalyku, nes juridinio asmens dalykinę reputaciją pažeidus neetiška, nesąžininga nuomone, LR CK 2.24 str. įtvirtintas pažeistų teisių gynybos būdas (paskleistų duomenų paneigimas) yra negalimas, kadangi nuomonei, skirtingai nei duomenims, nėra keliamas tiesos kriterijus.

8013.5.

81Dėl apeliantės veiksmų po ieškovės pretenzijos pateikimo. Apeliantė ieškovei atlygino neturtinę žalą ir publikacijas, kuriomis, ieškovės nuomone, apeliantė pažeidė ieškovės dalykinę reputaciją, pašalino iš savo naujienų portalo iki ieškinio pateikimo momento, todėl esant minėtoms aplinkybėms, ieškovei nebuvo poreikio išsamiai įrodinėti pažeistos dalykinės reputacijos apimties.

8213.6.

83Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Atsižvelgiant į ginčo pobūdį (neturtinis reikalavimas), į tai, kad pirmos instancijos teismas tenkino esminį ieškovės reikalavimą pripažinti, kad apeliantė pažeidė ieškovės dalykinę reputaciją, į tai, kad ieškovės reikalavimas, kurį teismas paliko nenagrinėtu, yra išvestinis, teismas nenagrinėtu reikalavimą paliko tik dalyje, teismas teisingai, nenukrypdamas nuo teisės aktų reikalavimų, paskirstė bylinėjimosi išlaidas ir pagrįstai iš apeliantės ieškovės naudai priteisė visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

84Teisėjų kolegija

konstatuoja:

85Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

86Apeliacinis skundas atmestinas.

8714.

88Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, nenustatė absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų bei nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Todėl apeliacinės instancijos teismas patikrina skundžiamo apeliacine tvarka teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą pagal pateikto apeliacinio skundo argumentus.

8915.

90CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis, t. y. jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Pažymėtina, kad pagal CPK 322 straipsnio nuostatas, apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka turi teisę, atsižvelgdamas į šalių motyvuotus prašymus, jei, teismo nuomone, žodinis bylos nagrinėjimas, atsižvelgiant į bylos esmę, yra būtinas. Nagrinėti bylą apeliacinės instancijos teisme žodinio proceso tvarka, net ir esant bylos šalies ar šalių prašymui, nėra teismo pareiga, todėl net ir išreikštas asmens pageidavimas apeliacinio skundo padavimo metu bylą apeliacinėje instancijoje nagrinėti žodinio proceso tvarka apeliacinės instancijos teismo neįpareigoja. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismui pateikti procesiniai dokumentai, tarp jų ir apeliacinis skundas ir atsiliepimas į apeliacinį skundą, yra pakankamai aiškūs, motyvuoti. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad šalys pirmosios instancijos teismo procese buvo išklausytos, jų argumentai buvo išdėstyti ir užfiksuoti įstatymo nustatyta tvarka ir forma. Dėl to teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju skundui išspręsti pakanka byloje esančios medžiagos, o asmeniškai išklausyti byloje dalyvaujančius asmenis nėra būtinybės.

9116.

92Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl atsakovės laikraštyje išdėstytų teiginių vertinimo, sprendžiant ar šie teiginiai pažemino juose minimo kito laikraščio dalykinę reputaciją, įrodymų vertinimo.

9317.

94Apeliaciniu skundu pirmosios instancijos teismo sprendimą skundžia atsakovė, esminiai apeliacinio skundo argumentai grindžiami tais motyvais, jog teismas netinkamai įvertino byloje surinktų įrodymų visumą, dėl ko bylą išsprendė neteisingai.

9518.

96Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektu, iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis. Priimdamas ginčijamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, sprendime nuosekliai ir išsamiai išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados. Apeliantės apeliaciniame skunde nėra argumentų, kuriais remiantis reikėtų pirmosios instancijos teismo ištirtus įrodymus vertinti iš naujo, apeliantė naujų aplinkybių, kurių nebūtų įvertinęs pirmosios instancijos teismas, iš esmės nenurodė. Teisėjų kolegija, papildomai patikrinusi bylą, sutinka su žemesnės instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu bei teisės taikymu, dėl to žemesnės instancijos teismo sprendimo motyvų nebekartoja, o, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, juos papildo.

97Dėl įrodymų vertinimo

9819.

99Apeliantė nagrinėjamoje byloje kelia įrodinėjimo problemą, nurodytą CPK 176 straipsnyje, ir klausimą dėl byloje esančių įrodymų tinkamo įvertinimo (CPK 185 straipsnis). CK 2.24 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta paskleistų duomenų neatitikties tikrovei prezumpcija, kurios ieškovei įrodinėti nereikia. Pareiga įrodyti, jog paskleista žinia (faktai ir duomenys) atitinka tikrovę, tenka šią žinią paskleidusiam asmeniui. Tačiau ieškovė taip pat turi teisę pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad duomenys yra melagingi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2006). Sprendžiant šalių ginčą, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog tarp ieškovės ir atsakovės vyrauja konkurencija – tiek ieškovė, tiek atsakovė yra konkuruojančios žiniasklaidos priemonės, veikia toje pačioje rinkoje, todėl ginčo faktinės aplinkybės turi būti vertinamos atsižvelgiant į šalių tarpusavio santykius, kurie nėra geranoriški.

10020.

101Pirmosios instancijos teismas, siekdamas nustatyti byloje pareikšto reikalavimo esmę, atsakovės leidinyje išdėstytos informacijos turinį ir pobūdį, teismo posėdžių metu apklausė byloje liudytoju atsakovės UAB „Mugės redakcija“ redaktorių R. K., kuris 2018 m. gegužės 24 d. pirmosios instancijos teismo posėdžio metu patvirtino, jog nuotrauka, publikuota jų laikraštyje 2017 m. rugpjūčio 18 d. straipsnyje „Pavojingos atliekos“ (vėliau internetinėje svetainėje šis straipsnis buvo pervadintas į „Devynis kartus pagalvok, o tik paskui – paskaityk!“), kurioje užfiksuotas šiukšlių konteineris, ant kurio krašto sudėlioti skirtingi laikraščio „Rinkos aikštė“ numeriai (leidimai), padaryta redakcijos UAB „Mugės redakcija“ (e. b. t. 2, l. 126, 136). Taip pat patvirtino, jog iš atsakovei priklausančio naujienų portalo www.muge.eu publikuojamas straipsnis „Pavojingos atliekos“ (vėliau internetinėje svetainėje šis straipsnis buvo pervadintas į „Devynis kartus pagalvok, o tik paskui – paskaityk!“), buvo išimtas laikotarpiu, kai ieškovė pateikė atsakovei pretenziją (e. b. t. 2, l. 136). Vertindamas byloje pateiktus įrodymus pirmosios instancijos teismas taip pat analizavo ir vertino atsakovės leidžiamame laikraštyje „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 63 (2020) išspausdinto straipsnio „Pavojingos atliekos“ (vėliau internetinėje svetainėje šis straipsnis buvo pervadintas į „Devynis kartus pagalvok, o tik paskui – paskaityk!“) teksto turinį, teiginių formuluotes, jų pateikimo aplinkybes, formą ir būdą, ar pateiktas realios situacijos vertinimas, ar nuomonės pareiškimas be jokio faktinio pagrindo (e. b. t. 2, l. 138-141).

10221.

103Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, siekiant tinkamai atskirti žinią nuo nuomonės, svarbiausia yra įvertinti pateikiamo straipsnio kontekstą, autoriaus formuluotes, ar jo teikiama informacija yra suprantama kaip neginčytinas faktas, ar kaip jo asmeninis tam tikrų faktinių aplinkybių vertinimas. Žinios ir nuomonės atskyrimas yra fakto klausimas, kuris sprendžiamas tiriant ir vertinant byloje surinktų įrodymų visumą. Vertinant, ar paskleista informacija yra žinia, ar nuomonė, negalima apsiriboti atsietu pažodiniu paskleisto teksto traktavimu, kiekvienu atveju reikia atsižvelgti į teiginio kontekstą, paskelbimo (pasakymo, išspausdinimo ir kt.) aplinkybes ir pan. Darant išvadą dėl paskleistos informacijos pobūdžio būtina atsižvelgti į visą kontekstą, kuriame ji pateikta, informacijos pateikimo konstrukciją, pagal kurią spręstina, ar autorius teikia informaciją apie su asmeniu susijusį faktą ką nors teigdamas, nurodydamas, ar pateikia savo tam tikrų duomenų subjektyvų vertinimą, kaip jis supranta teikiamus duomenis. Nuomones ir faktus galima atskirti nustačius, ar sakiniai suformuluoti kaip teigimas, ar kaip pasiūlymas, dvejonė, abejonė, klausimas, ar dar kitokia forma (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-219/2015, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

10422.

105Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, jog Kauno apylinkės teismas teisingai vertino byloje apklaustų liudytojų parodymus, byloje surinktų rašytinių įrodymų visumą ir pagrįstai sprendė, jog atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. datos 63 numerio straipsnyje „Pavojingos atliekos“ ir 2017 m. spalio 6 d. 77 numerio straipsnyje „A., duok eurą!” straipsniuose apie ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ valdomą laikraštį „Rinkos aikštė“ reiškė nuomonę įžeidžiančiu būdu, pasirinkus menkinantį, neetišką bei žeminantį stilių ir toną ir tokiu būdu pažeidė ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją.

10623.

107Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nors apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime nurodyta pozicija, kad nagrinėjamoje byloje nebuvo kilęs ginčas dėl to, jog straipsnyje „Pavojingos atliekos“ buvo pateikta ir nuomonė, ir žinia, bei teigia, jog ji bylos nagrinėjimo teisme metu laikėsi ir laikosi pozicijos, jog ginčo straipsnyje „Pavojingos atliekos“ buvo pateikta autoriaus nuomonė, tačiau ne paskleista žinia, vis dėlto apeliacinės instancijos teismas šį apeliantės teiginį atmeta kaip prieštaraujantį byloje nustatytoms aplinkybėms. Iš bylos duomenų nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas, jog ginčo straipsniuose atsakovė pateikė ne tik nuomonę, bet ir paskleidė žinią rėmėsi byloje nustatytomis aplinkybėmis, kad ginčo straipsniuose buvo paviešinti realiai egzistuojantys faktai, spausdinti ieškovės straipsnyje „Savivaldybėje chaosas ir įtūžusių žmonių apgultis“ (e. b. t. 2, l. 138-139). Pažymėtina, kad nors apeliantė teismui pateiktame atsiliepime tiek į pradinį ieškinį, tiek į patikslintą ieškinį akcentavo, jog ginčų straipsniuose pateikta nuomonė, nepažeidžianti ieškovės dalykinės reputacijos, tačiau kartu pati atsakovė nurodė, kad ginčo publikacijose buvo pateikia realiomis faktinėmis aplinkybėmis bei objektyviais duomenimis pagrįsta kritika, o kaip faktinių aplinkybių šaltinis nurodomas tas pats pirmosios instancijos teismo minimas ieškovės publikuotas straipsnis „Savivaldybėje chaosas ir įtūžusių žmonių apgultis“ (e. b. t. 2, l. 54). Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas vertina, jog pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą pagrįstai sprendė, kad atsakovė minėtame ginčo straipsnyje ne tik pateikė nuomonę, bet ir paskleidė žinią, todėl atsakovės pozicija, jog byloje buvo kilęs ginčas dėl to, kad straipsnyje „Pavojingos atliekos“ buvo pateikta autoriaus nuomonė, tačiau ne paskleista žinia, neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo pagrįstumui.

10824.

109Apeliantės argumentas, jog pirmosios instancijos teismas turėjo atmesti ieškovės reikalavimą įpareigoti atsakovę iš valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ socialinio tinklo Facebook paskyros pašalinti 2017 m. rugpjūčio 17 d. pranešimą su fotonuotrauka, atmestinas kaip nepagrįstas, nustačius, jog pirmosios instancijos teismas teisingai vertino byloje surinktų įrodymų visumą bei įvertinus pirmosios instancijos teismo posėdžio metu nustatytas aplinkybes, kad su pirmuoju ginčo straipsniu susijusi informacija buvo skelbiama ne tik ieškinio pateikimo dieną, šios aplinkybės teismo posėdžio metu neneigė ir atsakovės atstovas R. K., bet ir bylą nagrinėjant iš esmės pirmosios instancijos teisme.

11025.

111Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, jog pirmosios instancijos teismas byloje priimdamas sprendimą, pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų tyrimą ir vertinimą. Iš skundžiamo apeliacine tvarka teismo sprendimo turinio matyti, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė visas svarbias bylai faktines aplinkybes, jas tinkamai įvertino, skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime detaliai nurodė, kokie įrodymai pagrindžia teismo padarytas išvadas ir kuriais įrodymais vadovaujantis, teismas atmeta atsakovės argumentus dėl nurodomų teiginių vertinimo.

112Dėl privalomos išankstinės paneigimo tvarkos

11326.

114Galimybė kreiptis į instituciją, kuriai ginčas priskirtinas nagrinėti, atsiranda tik tokiu atveju, jeigu suinteresuotas asmuo laikėsi įstatymo nustatytos išankstinės ginčo nagrinėjimo tvarkos (CPK 22 str. 1 d.). Išankstinė ginčo sprendimo ne teisme tvarka gali būti suprantama dvejopai: kaip įstatymo reglamentuota specialių neteisminių institucijų veikla atskirų kategorijų ginčams spręsti ir kaip įstatyme numatytas būtinumas pasinaudoti pretenzijų reiškimo tvarka, pabandyti susitarti su priešinga šalimi ir taip išspręsti konfliktą. CK 2.24 str. 2-4 d. numatyta, kad asmuo įgyja teisę kreiptis į teismą dėl garbės ir orumo gynimo tik tokiu atveju, jei visuomenės informavimo priemonė atsisako paskelbti paneigimą ar to nepadaro laiku, o pagal Visuomenės informavimo įstatymo 44 str. 4 d. jei visuomenės informavimo priemonė, gavusi 44 straipsnio 2 dalyje nurodytą paneigimą, nusprendžia neskelbti tokio paneigimo, ji privalo per dvi savaites nuo paneigimo gavimo dienos raštu atsakyti paneigimą pateikusiam asmeniui, nurodydama atsisakymo paskelbti paneigimą priežastis ir motyvus.

11527.

116Apeliantės apeliaciniame skunde nurodomas argumentas, jog pirmos instancijos teismas neteisingai nustatė tarp šalių susiklosčiusią faktinę situaciją, nes ieškovė niekada neprašė atsakovės paneigti ir (ar) išspausdinti paneigimą, nevykdė privalomos išankstinės paneigimo tvarkos atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Iš bylos duomenų nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas skundžiame sprendime nustatė faktines aplinkybes, kad dėl 2017 m. rugpjūčio 18 d. laikraštyje „Kėdainių mugė“ straipsnyje „Pavojingos atliekos“ ir internetinėje svetainėje publikuoto straipsnio „Devynis kartus pagalvok“, o tik paskui-perskaityk“ ieškovės atstovas 2017 m. spalio 4 d. su pretenzija kreipėsi į atsakovę, su prašymu nutraukti neteisėtus veiksmus, viešai pripažinti, kad publikuotas straipsnis pažeidžia UAB „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją ir viešai atsiprašyti, taip pat sumokėti simbolinį 1 Eur žalos atlyginimą (e. b. t. 1, l. 15-18). Pretenzija išsiųsta gavėjui 2017 m. spalio 5 d. (e. b. t. 1, l. 19-20). Taip pat nustatė, jog dėl laikraštyje „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d., 2017 m. spalio 6 dieną, taip pat UAB „Mugės redakcija“ interneto svetainėje www.mugė.eu publikuotų straipsnių 2017 m. spalio 12 d. ieškovės atstovas kreipėsi į visuomenės informavimo etikos komisiją (e. b. t. 1, l. 48- 52) su prašymu UAB „Mugės redakcija“, M. A. ir R. K. atžvilgiu taikyti drausmino poveikio priemones ir priskirti juos profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir/ar skleidėjų kategorijai. Visuomenės informavimo ir etikos komisija 2018 m. vasario 6 dienos sprendimu Nr. EKS-06/18 pripažino, kad M. A. publikacijoje „Pavojingos atliekos“ buvo pažeisti visuomenės informavimo etikos kodekso 8 ir 51 straipsniai ir įpareigojo apie šį sprendimą paskelbti laikraštyje „Kėdainių mugė“ (e. b. t. 2, b. l. 28-29). Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylos duomenis ir atsižvelgdamas į pirmosios instancijos teismo nustatytas faktines aplinkybes, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai vertino ieškovės atliktus veiksmus, siekiant pasinaudoti privaloma išankstine paneigimo tvarka.

117Dėl Civilinio kodekso 2.24 straipsnio taikymo.

11828.

119Pagal Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 6 dalį paskleidęs tikrovės neatitinkančius duomenis asmuo atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės, jeigu tokie duomenys yra paskelbti apie viešą asmenį bei jo valstybinę ar visuomeninę veiklą, o juos paskelbęs asmuo įrodo, kad jis veikė sąžiningai siekdamas supažindinti visuomenę su tuo asmeniu ar jo veikla.

12029.

121Taigi viešasis asmuo nesinaudoja tokiu pačiu garbės ir orumo gynimu kaip privatus asmuo, todėl nagrinėjant šios kategorijos bylas būtina nustatyti, ar asmenys, apie kuriuos paskleista ginčijama informacija, yra viešieji. Viešuoju asmeniu ex officio paprastai laikomi asmenys, dėl savo einamų pareigų, veiklos ar visuomeninės padėties nuolat sulaukiantys visuomenės dėmesio ir pagrįstai ją dominantys. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nors viešajam asmeniui taikoma mažesnė pažeidžiamų teisių apsauga, tačiau jo pakantumo ir tolerancijos skelbiamai informacijai pareiga neeliminuoja duomenis skleidžiančio asmens pareigos veikti sąžiningai, pvz., siekiant informuoti visuomenę apie viešąjį asmenį ir jo veiklą tokiais klausimais, kuriuos visuomenė turi pagrįstą ir teisėtą interesą žinoti. Todėl kai asmuo skelbia duomenis apie viešąjį asmenį turėdamas tikslą jį pažeminti, jam taikoma civilinė atsakomybė (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-141-690/2016 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

12230.

123Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nustatė, jog apeliantė paskelbė ginčo straipsnius siekdama formuoti neigiamą visuomenės nuostatą ieškovės atžvilgiu, todėl apeliantės leidžiamuose laikraščiuose nuomonė buvo reiškiama ieškovę menkinančiu, neetišku ir žeminančiu stiliumi ir tonu, siekiant ją pažeminti, keliant asociacijas su atliekamomis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė byloje jokių įrodymų ar pakankamų argumentų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad ji valingai nesiekė pažeminti ieškovę į bylą nepateikė. Civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje įtvirtinta įrodinėjimo pareiga nustatanti pareigą šaliai įrodyti aplinkybes, kurios sudaro jos reikalavimų ar atsikirtimų turinį. Ginčo straipsniuose apeliantės paskelbti teiginiai laikytini ieškovės dalykinės reputacijos pažeidimu, nenustačius kitokio apeliantės siekio nei formuoti neigiamą visuomenės nuostatą ieškovės atžvilgiu paskelbiant ginčo straipsnius, kuriuose tendencingai, neetiškai, pasirinkus menkinantį ir žeminantį stilių be jokio pozityvaus tikslo reiškiama apeliantės nuomonė, peržengianti leistinos žurnalistinės saviraiškos laisvės ribas.

124Dėl baudos skyrimo ieškovei piktnaudžiaujant teise.

12531.

126Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui jo patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą, iki 50 proc. iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 str. 2 d.).

12732.

128Baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti pagal CPK 95 straipsnio nuostatas būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Civiliniame procese galiojantis dispozityvumo principas reiškia, jog kiekvienas asmuo yra laisvas pasirinkti savo teisių gynybos būdą, todėl pareiškėjas savo teises gali įgyvendinti bet kuriuo įstatymo neuždraustu būdu (Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. A2-4255-864/2018).

12933.

130Apeliantė apeliaciniame skunde teigia, jog teismas, priimdamas sprendimą, nesprendė atsakovės pateikto prašymo dėl baudos skyrimo ieškovei piktnaudžiaujant teise pareiškus aiškiai nepagrįstą pradinį ieškinį. Bylos duomenimis nustatyta, jog apeliantė atsiliepime „Dėl 2018 m. kovo 12 d. teismo priimto ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ patikslinto ieškinio dėl dalykinės reputacijos pažeidimo“ prašė nustačius ieškovės UAB „Rinkos aikštė“ veiksmuose esant piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejus skirti ieškovei iki 5 000 Eur baudą, 50 proc. iš šios baudos skiriant atsakovo UAB „Mugės redakcija“ naudai (e. b. t. 2, l. 59). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo turinį sutinka su apeliante, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisakė dėl baudos skyrimo ieškovei CPK 95 straipsnio pagrindu, tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu tai neturi įtakos teismo sprendimo pagrįstumo vertinimui, kadangi dėl byloje esančių duomenų visumos nekyla abejonių dėl ieškovės pateikto ieškinio pagrįstumo.

131Dėl pirmosios instancijos teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų.

13234.

133Apeliantė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria iš jos ieškovei priteista 3 511 Eur bylinėjimosi išlaidų, teigdama, jog ieškovei negalėjo būti priteistos visos bylinėjimosi išlaidos, o atsakovei jos neatlygintos visai, nes vienas ieškovės reikalavimas teismo buvo paliktas nenagrinėtu.

13435.

135Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimu suformuluoti kriterijai, į kuriuos būtina atsižvelgti: 1) kuri iš bylos šalių kalta dėl netinkamų sutartinių įsipareigojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006); 2) jeigu pareikšti keli reikalavimai ar patenkintas pagrindinis reikalavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-205/2005); 3) esant keliems reikalavimams, kurio iš šių reikalavimų nagrinėjimas pareikalavo akivaizdžiai daugiau sąnaudų. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nukrypo nuo bendrųjų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, konstatavęs, kad ieškovės bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl atsakovės neteisėtų veiksmų (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškinio dalies dėl ieškovės penktojo reikalavimo, kiek tai susiję su antruoju, t. y. 2017 m. spalio 6 d. „Kėdainių mugė“ straipsniu „A., duok eurą!”, paskelbimo, palikimas nenagrinėtu neturėjo įtakos paskirstant bylinėjimosi išlaidas, kadangi iš esmės tai nebuvo išvestinis (papildomas) reikalavimas. Ieškovės reikalavimas, kuris buvo paliktas nenagrinėtu nebuvo skirtingo pobūdžio nuo kitų pareikštų reikalavimų, kurie buvo patenkinti visiškai, todėl minėto reikalavimo palikimas nenagrinėtu negali būti pagrindu pripažinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo nepagrįstu.

13636.

137Apeliantė skunde pakartodama savo procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją, siekia, kad bylą nagrinėjant apeliacine tvarka iš naujo būtų vertinamos skunde išvardintos faktinės aplinkybės, byloje surinkti įrodymai, jų turinys ir, remiantis apeliaciniame skunde išdėstytais teiginiais, padarytos kitokios išvados nei Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 13 d. sprendime.

13837.

139Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog įstatymuose nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog sutikti su pirmosios instancijos teismo motyvais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Teisėjų kolegija, apibendrindama pirmiau nurodytas aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime išdėstytais motyvais ir jų nekartoja. Pažymėtina, kad apeliantė, nesutikdama su teismo išvadomis, kitaip vertina tuos pačius įrodymus, tačiau nepagrindžia, kad teismas, atlikdamas įrodymų vertinimą, būtų pažeidęs teisės normas ar netinkamai jas taikęs, o iš esmės siekia, kad byloje pateiktų įrodymų pagrindu būtų nustatytos kitos faktinės aplinkybės, nei tai padarė pirmosios instancijos teismas.

14038.

141Dėl kitų atsakovės apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neturi įtakos vertinant pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą.

142Dėl bylos procesinės baigties.

14339.

144Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes bei vertino byloje esančius įrodymus, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos, padarė pagrįstas, argumentuotas išvadas ir iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl jo keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

145Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

14640.

147Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.). Kadangi atsakovės apeliacinis skundas atmetamas, ji neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovės atstovas atsiliepime į apeliacinį skundą pareiškė prašymą priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, pateikė duomenis, jog patyrė 968 Eur išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Nurodytos išlaidos neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų maksimalių atlygintinų išlaidų dydžių, todėl šios išlaidos – 968 Eur, priteistinos ieškovei iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1, 2 dalys).

14841.

149Apeliacinės instancijos teismas turėjo 4,20 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka, t. y. atsakovės apeliacinį skundą atmetus, 4,20 Eur išlaidos priteistinos iš atsakovės UAB „Mugės redakcija“ valstybės naudai.

150Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

151Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

152Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mugės redakcija“ ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Rinkos aikštė“ naudai 968 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų patirtų apeliacinės instancijos teisme.

153Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mugės redakcija“ valstybės naudai 4,20 Eur (keturis eurus dvidešimt centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

154Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

155Teisėjos Aušra Baubienė

156Virginija Gudynienė

157Virginija Lozoraitytė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Rinkos aikštė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 8. 1) Pripažinti, kad atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono... 9. 2) Pripažinti, kad atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono... 10. 3) Pripažinti, kad atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono... 11. 4) Įpareigoti atsakovę UAB „Mugės redakcija“ nutraukti neteisėtus... 12. 5) Įpareigoti atsakovę UAB „Mugės redakcija“ per 7 dienas nuo teismo... 13. 6) Iš atsakovės UAB „Mugės redakcija“ ieškovės UAB „Rinkos... 14. 2.... 15. Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, jog valdo laikraštį „Rinkos... 16. 3.... 17. Atsakovė pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, nurodė, kad su... 18. II.... 19. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 20. 4.... 21. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai 2018 m. birželio 13 d. sprendimu... 22. 1) pripažino, kad atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono... 23. 2) pripažino, kad atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono... 24. 3) pripažino, kad atsakovė UAB „Mugės redakcija“ valdomo rajono... 25. 4) įpareigojo atsakovę UAB „Mugės redakcija“ iš UAB „Mugės... 26. 5) vykdant teismo sprendimą, įpareigojo atsakovę UAB „Mugės redakcija“... 27. 6) likusioje dalyje ieškinį piliko nenagrinėtą;... 28. 7) priteisė ieškovei UAB „Rinkos aikštė“ iš atsakovės UAB „Mugės... 29. 5.... 30. Teismas nurodė, jog laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18... 31. 6.... 32. Teismas darė išvadą, jog ginčo, kad šioje byloje nagrinėjamame... 33. 7.... 34. Teismas nurodė, kad paviešinus bet kokią žinią/nuomonę apie ieškovę... 35. 8.... 36. Teismo vertinimu, 2017 m. rugpjūčio 18 d. straipsnis „Pavojingos... 37. 9.... 38. Teismas, atsižvelgęs į bylos aplinkybes, konstatavo, jog pasitvirtino... 39. 10.... 40. Teismas nustatęs, jog ieškovė dėl 2017 m. spalio 6 d. straipsnio „A.,... 41. 11.... 42. Teismas pripažinęs, kad publikacijomis buvo pažeista ieškovės dalykinė... 43. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai... 44. 12.... 45. Atsakovė UAB „Mugės redakcija“ apeliaciniame skunde prašo Kauno... 46. 12.1.... 47. Pirmos instancijos teismas neteisingai nustatė tarp šalių susiklosčiusią... 48. 12.2.... 49. Teismas visiškai netyrė ir neanalizavo atsakovės argumentų dėl to, kad... 50. 12.3.... 51. Teismas priimdamas sprendimą nesprendė atsakovės pateikto prašymo dėl... 52. 12.4.... 53. Dėl LR Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 36 d. taikymo. Teismas,... 54. 12.5.... 55. Nesutiktina su teismo Sprendime nurodyta pozicija, kad nagrinėjamoje byloje... 56. 12.6.... 57. Dėl tariamo dalykinės reputacijos pažeidimo fakto. Teismas, konstatuodamas... 58. 12.7.... 59. Nevertino, o ieškovė neįrodė jokio objektyvaus ar realaus faktinio... 60. 12.8.... 61. Dėl patikslintu ieškiniu pateiktų reikalavimų nepagrįstumo ir tenkinimo... 62. 12.9.... 63. Teismas neįvertino ieškovės kaip juridinio asmens pagal CK 2.24 nuostatas... 64. 12.10.... 65. Teismas turėjo atmesti ieškovės reikalavimą įpareigoti atsakovą iš... 66. 12.11.... 67. Teismas nepagrįstai nukrypo nuo LR CPK 93 str. 2 d. numatytos bylinėjimosi... 68. 12.12.... 69. Teismas priėmė LR CPK 270 str. 4 d. 2 ir 3 p. reikalavimų neatitinkantį... 70. 13.... 71. Ieškovė UAB „Rinkos aikštė“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 72. 13.1.... 73. Dėl dalykinės reputacijos pažeidimo būdo. Apeliantės argumentas dėl... 74. 13.2.... 75. Dėl dalykinės reputacijos pažeidimo fakto. Priešingai nei mano apeliantė,... 76. 13.3.... 77. Publikacijų turinys, forma, pateikimo būdas akivaizdžiai patvirtina, kad... 78. 13.4.... 79. Dėl pažeistų teisių gynimo būdo. Nesutiktina su apeliantės pozicija, kad... 80. 13.5.... 81. Dėl apeliantės veiksmų po ieškovės pretenzijos pateikimo. Apeliantė... 82. 13.6.... 83. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Atsižvelgiant į ginčo pobūdį... 84. Teisėjų kolegija... 85. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 86. Apeliacinis skundas atmestinas.... 87. 14.... 88. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 89. 15.... 90. CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 91. 16.... 92. Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl atsakovės laikraštyje išdėstytų... 93. 17.... 94. Apeliaciniu skundu pirmosios instancijos teismo sprendimą skundžia atsakovė,... 95. 18.... 96. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės... 97. Dėl įrodymų vertinimo... 98. 19.... 99. Apeliantė nagrinėjamoje byloje kelia įrodinėjimo problemą, nurodytą CPK... 100. 20.... 101. Pirmosios instancijos teismas, siekdamas nustatyti byloje pareikšto... 102. 21.... 103. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, siekiant tinkamai atskirti žinią... 104. 22.... 105. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, jog Kauno... 106. 23.... 107. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nors apeliantė nesutinka su... 108. 24.... 109. Apeliantės argumentas, jog pirmosios instancijos teismas turėjo atmesti... 110. 25.... 111. Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, jog pirmosios... 112. Dėl privalomos išankstinės paneigimo tvarkos... 113. 26.... 114. Galimybė kreiptis į instituciją, kuriai ginčas priskirtinas nagrinėti,... 115. 27.... 116. Apeliantės apeliaciniame skunde nurodomas argumentas, jog pirmos instancijos... 117. Dėl Civilinio kodekso 2.24 straipsnio taikymo.... 118. 28.... 119. Pagal Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 6 dalį paskleidęs tikrovės... 120. 29.... 121. Taigi viešasis asmuo nesinaudoja tokiu pačiu garbės ir orumo gynimu kaip... 122. 30.... 123. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nustatė, jog apeliantė... 124. Dėl baudos skyrimo ieškovei piktnaudžiaujant teise.... 125. 31.... 126. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 127. 32.... 128. Baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti pagal CPK 95... 129. 33.... 130. Apeliantė apeliaciniame skunde teigia, jog teismas, priimdamas sprendimą,... 131. Dėl pirmosios instancijos teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų.... 132. 34.... 133. Apeliantė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi,... 134. 35.... 135. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimu... 136. 36.... 137. Apeliantė skunde pakartodama savo procesiniuose dokumentuose išdėstytą... 138. 37.... 139. Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog įstatymuose... 140. 38.... 141. Dėl kitų atsakovės apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija... 142. Dėl bylos procesinės baigties.... 143. 39.... 144. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios... 145. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.... 146. 40.... 147. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 148. 41.... 149. Apeliacinės instancijos teismas turėjo 4,20 Eur išlaidų, susijusių su... 150. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 151. Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 152. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mugės redakcija“... 153. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mugės redakcija“... 154. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 155. Teisėjos Aušra Baubienė... 156. Virginija Gudynienė... 157. Virginija Lozoraitytė...