Byla e2-904-981/2016
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Trumpulienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovams R. R. ir R. R., trečiasis asmuo byloje UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) įpareigoti atsakovus R. R. ir R. R. įsileisti ieškovo darbuotojus į patalpas, adresu ( - ), bei sudaryti sąlygas patikrinti vidaus dujų sistemos techninę būklę bei atjungti gamtinių dujų tiekimą; 2) nurodyti, kad įpareigojimas turi būti įvykdytas per 10 (dešimt) dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir nustatyti teismo nuožiūra atsakovams baudą, jeigu jie per nustatytą terminą sprendimo neįvykdys; 3) sprendime nurodyti, kad atsakovams gera valia neįvykdžius teismo įpareigojimo, ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į butą, adresu ( - ), ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovų ir (arba) bute gyvenančių asmenų sutikimo; 4) priteisti iš atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad tarp ieškovo (anksčiau – AB „Lietuvos dujos“) ir atsakovės R. R. buvo sudaryta gamtinių dujų pirkimo - pardavimo sutartis dėl gamtinių dujų tiekimo butui, esančiam adresu ( - ), kuris bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso atsakovams R. R. ir R. R.. 2014 m. spalio 15 d. AB „Lietuvos dujos“ sudarė įmonės dalies pirkimo – pardavimo sutartį, kuria trečiajam asmeniui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ perleido teises ir pareigas, susijusias su gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartimis, todėl nuo 2014 m. lapkričio 1 d. į atsakovams priklausančias patalpas gamtines dujas tiekia trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, tačiau ieškovas vykdo gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus funkcijas, t. y. atsako už gamtinių dujų skirstymo sistemos valdymą, eksploatavimą, paskirsto dujų kiekio nustatymą, todėl vartotojas privalo sudaryti sąlygas ir netrukdyti skirstymo sistemos operatoriui vykdyti savo pareigas. Atsakovai nesudaro sąlygų ieškovo darbuotojams patekti į jiems priklausančias patalpas ir atjungti gamtinių dujų tiekimą.

4Atsakovams R. R. ir R. R. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2016-03-24 (CPK 123 straipsnio 3 dalis), pasiūlant per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį.

5Per teismo nustatytą terminą atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad sutinka, jog būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

6Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovės R. R. 2006 m. rugsėjo 28 d. buvo sudaryta gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 13023123 dėl gamtinių dujų tiekimo adresu ( - ). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad butas, esantis ( - ) bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso atsakovams R. R. ir R. R.. 2014 m. spalio 15 d. ieškovas sudarė įmonės dalies pirkimo – pardavimo sutartį, kuria trečiajam asmeniui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ perleido teises ir pareigas, susijusias su gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartimis, todėl nuo 2014 m. lapkričio 1 d. į atsakovams priklausančias patalpas, esančias ( - ), gamtines dujas tiekia trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, tačiau ieškovas vykdo gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus funkcijas, t. y. atsako už gamtinių dujų skirstymo sistemos valdymą, eksploatavimą, paskirsto dujų kiekio nustatymą, todėl vartotojas privalo sudaryti sąlygas ir netrukdyti skirstymo sistemos operatoriui vykdyti savo pareigas. Atsakovai 2015 m. lapkričio 10 d. pranešimu buvo informuoti apie 181,49 EUR skolą. Dujų eksploatavimo grupė keletą kartų buvo nuvykusi atsakovų adresu, tačiau į butą patekti nepavyko. Atsakovai nesudaro sąlygų ieškovo darbuotojams patikrinti vidaus dujų sistemos techninę būklę bei atjungti gamtinių dujų tiekimą.

10Atsakovė, pasirašydamas Gamtinių dujų pirkimo ir pardavimo sutartį, savanoriškai prisiėmė ne tik joje numatytas teises, bet ir pareigas. Kaip nurodo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.189 str. l d., teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai.

11Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-10 įsakymu Nr. 1-248, patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir teikimo taisyklių (toliau – Taisyklės), 55 punktą, vartotojas privalo sudaryti sąlygas ir įsileisti skirstymo sistemos operatoriaus ir (ar) tiekimo įmonės darbuotojus ar kitus įgaliotus asmenis į savo valdas ar patalpas dujų kiekio matavimo priemonių tikrinimui. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013-03-22 įsakymu Nr. 1-54 patvirtinto Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo 29.13 punkte nurodoma, kad buitinis vartotojas privalo užtikrinti, kad skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojai ar kiti operatoriaus įgalioti asmenys, pateikę tarnybinius pažymėjimus, nuo 8 iki 21 valandos galėtų tikrinti dujotiekių ir jų įrenginių, matavimo priemonių techninę priežiūrą, keitimą, perkėlimą, matavimo priemonių rodmenų ir plombų tikrinimą bei tikrinti, ar buitinis vartotojas laiku ir teisingai pagal matavimo priemonės rodmenis deklaruoja suvartotų dujų kiekį. Ieškovo pateiktas tarnybinis raštas patvirtina aplinkybę, kad ieškovo darbuotojai į butą, adresu ( - ), vyko 2016 m. sausio 13 d., tačiau patekti į butą nepavyko. Šios aplinkybės yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovas (gamtinių dujų vartotojas) neužtikrindamas ieškovo įgaliotiems darbuotojams galimybės kontroliuoti jo valdose esančių dujų apskaitos sistemos, atjungti gamtinių dujų tiekimą, pažeidžia Sutartyje ir Taisyklėse nustatytus įsipareigojimus, nustatytus siekiant garantuoti tinkamą dujų apskaitą, ir atitinkamai ieškovo teisę taikyti galimas sankcijas už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovus įsileisti ieškovo darbuotojus į patalpas, esančias adresu Vytauto g. 98-13, Ukmergės m., bei sudaryti sąlygas atjungti gamtinių dujų tiekimą, yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 1.137, 6.2, 6.38 straipsniai).

12CPK 273 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu veiksmus, nesusijusius su piniginių lėšų perdavimu, gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų. Vadovaujantis nurodyta teisės norma bei atsižvelgiant į ieškovo prašymą, teismo nustatytam įpareigojimui įvykdyti atsakovams nustatytinas 10 (dešimties) dienų terminas nuo šio sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos. Atsakovams per teismo nustatytą terminą įpareigojimo neįvykdžius skirtina 5 EUR bauda už kiekvieną uždelstą dieną iki bus įvykdytas teismo sprendimas (CPK 273 straipsnio 3 dalis, 771 straipsnio 5 dalis).

13Atsakovams per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į butą, adresu ( - ), ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovų ir (arba) bute gyvenančių asmenų sutikimo (CPK 273 straipsnio 1 dalis, 615 straipsnio 3 dalis).

14Ieškovui solidariai iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 31 EUR žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

16Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis minėtomis teisės normomis ir CPK 93 str. 1 d., 96 str., 98 str., 142 str. 4 d., 285-286 str.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti visiškai.

18Įpareigoti atsakovus R. R., a.k. ( - ) ir R. R., gimusį ( - ), įleisti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376, darbuotojus į atsakovams nuosavybės teise priklausantį butą, adresu ( - ), ir sudaryti sąlygas patikrinti vidaus dujų sistemos techninę būklę bei atjungti gamtinių dujų tiekimą.

19Nustatyti atsakovams R. R., a.k. ( - ) ir R. R., gimusiam ( - ), 10 (dešimties) dienų terminą nuo šio teismo sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos sprendimui už akių įvykdyti.

20Nustatyti, kad atsakovams R. R., a.k. ( - ) ir R. R., gimusiam ( - ), gera valia neįvykdžius šio sprendimo už akių per 10 (dešimt) dienų, skaičiuojant nuo jo įsiteisėjimo dienos, turi būti skaičiuojama 5 EUR (penkių eurų) bauda už kiekvieną uždelstą dieną iki bus įvykdytas teismo sprendimas už akių.

21Atsakovams R. R., a.k. ( - ) ir R. R., gimusiam ( - ), gera valia neįvykdžius šio sprendimo už akių per 10 (dešimt) dienų, skaičiuojant nuo jo įsiteisėjimo dienos, ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti atsakovams nuosavybės teise priklausantį butą, adresu ( - ), ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovų ir (arba) bute gyvenančių asmenų sutikimo.

22Priteisti ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376, iš atsakovų R. R., a.k. ( - ) ir R. R., gimusio ( - ), 31 EUR (trisdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

23Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Ukmergės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

24Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Trumpulienė, rašytinio... 2. Ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreipėsi į teismą,... 3. Nurodo, kad tarp ieškovo (anksčiau – AB „Lietuvos dujos“) ir atsakovės... 4. Atsakovams R. R. ir R. R. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2016-03-24... 5. Per teismo nustatytą terminą atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 6. Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 9. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovės R. R.... 10. Atsakovė, pasirašydamas Gamtinių dujų pirkimo ir pardavimo sutartį,... 11. Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-10 įsakymu Nr. 1-248,... 12. CPK 273 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu veiksmus, nesusijusius su... 13. Atsakovams per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, ieškovas AB... 14. Ieškovui solidariai iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 31... 15. Šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos... 16. Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis minėtomis teisės normomis... 17. Ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Įpareigoti atsakovus R. R., a.k. ( - ) ir R. R., gimusį ( - ), įleisti... 19. Nustatyti atsakovams R. R., a.k. ( - ) ir R. R., gimusiam ( - ), 10... 20. Nustatyti, kad atsakovams R. R., a.k. ( - ) ir R. R., gimusiam ( - ), gera... 21. Atsakovams R. R., a.k. ( - ) ir R. R., gimusiam ( - ), gera valia neįvykdžius... 22. Priteisti ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376,... 23. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...