Byla 2-375/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „„Autoverta“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2007 m. balandžio 24 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-300-71/2007 pagal ieškovo Šiaulių apygardos prokuroro ieškinį ginant viešąjį interesą atsakovams: uždarajai akcinei bendrovei „Hansa lizingas“, uždarajai akcinei bendrovei „Autoverta“, J. A. , Šiaulių apskrities viršininko administracijai, Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, valstybės įmonei „Registrų centras“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, ieškovų pusėje: Lietuvos techninio sporto draugijai, Nacionalinei žemės tarnybai, dalyvaujant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje: Šiaulių miesto II-ojo notarų biuro notarei V. R. , Radviliškio rajono notarų biuro notarei Daivai Verpetinskienei, dėl administracinių aktų, paveldėjimo liudijimo, išperkamosios nuomos sutarties, nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Pareiškėjas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras ginant viešąjį interesą kreipėsi į teismą prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo. Nurodė, kad šiuo metu negali tiksliai suformuluoti ieškinio reikalavimų, nurodyti ieškinio pagrindo, t.y. negali pateikti ieškinio, o netaikant laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu. Taip pat didėja jau padaryti nuostoliai ir žala ginamiems interesams, todėl tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones uždraudžiant ginčo objektą valdyti, juo naudotis ir disponuoti, kartu nustatant 14 dienų terminą ieškiniui pateikti. Pareiškėjas nurodė, jog Vyriausybė turto panaudos sutartimi perdavė Lietuvos techninio sporto draugijai neatlygintinai naudotis Šiaulių technikos mokyklos turtą prie kurio buvo priskirtos aikštelės nesančios dabartiniuose nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašuose. Atliekant kadastrinius matavimus buvo užfiksuoti kiemo statiniai – šaligatvių dangos ir asfalto dangos, vėliau ir vairavimo aikštelė. Iš Šiaulių technikos mokyklos teritorijos buvo atidalintas šioje byloje ginčijamas 0,7041 ha žemės sklypas (ginčo objektas), kuriame yra vairavimo aikštelė reikalinga tiesioginei pastatų paskirčiai. Į atidalintą žemės sklypą buvo atkurtos nuosavybės teisės P. V. A., o jam mirus ginčo objektą paveldėjo jo dukra J. A. , kuri vėliau jį pardavė UAB „Hansa lizingas“. UAB „Hansa lizingas“ lizingo sutarties pagrindu perdavė ginčo objektą UAB „Autoverta“ naudoti. Pareiškėjas kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą dėl išvados pateikimo, bet Nacionalinė žemės tarnyba dar nėra pateikusi išvadų ar nuosavybės teisės atkurtos nepažeidžiant įstatymų, tačiau ginčo objekte pradėti statybos darbai. Todėl tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo.

4Šiaulių apygardos teismas 2007 m. balandžio 4 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo ginčo objektą uždrausdamas ginčijamu žemės sklypu naudotis, valdyti ir juo disponuoti.

5Atsakovas UAB „Autoverta“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2007 m. balandžio 4 d. nutartį. Nurodė, kad teismo nutartis remiasi tik tikimybėmis, o ne faktais. Be to ieškovas galėjo pareikšti ieškinį iš karto, bet to nepadarė ir nenurodė priežasčių, kodėl nepateikiamas ieškinys iš karto. Nacionalinės žemės tarnybos išvada yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl jų nebuvimas neturi reikšmės ieškinio pareiškimui. Be to, nurodytos aplinkybės netrukdo ieškovui suformuluoti ieškinio dalyko ir pagrindo.

6Šiaulių apygardos teismas 2007 m. balandžio 16 d. nutartimi patenkino atsakovo atskirąjį skundą ir panaikino savo 2007 m. balandžio 4 d. nutartį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas nurodė, jog sutinka su atskirojo skundo argumentais ir nutarė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nagrinėti viešame teismo posėdyje.

7Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras ginant viešąjį interesą pateikė ieškinį, kuriame prašė:

8panaikinti Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimą Nr. 7-4610 dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto piliečiui P. V. A. atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 0,7041 ha žemės grąžinant natūra;

9pripažinti negaliojančiu Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo dalį, patvirtintą Radviliškio rajono 1-ojo notarų biuro notarės Daivos Verpetinskienės, pagal kurią J. A. paveldėjo P. A. 0,7041 ha žemės sklypą;

10pripažinti niekine ir negaliojančia 2006 m. gruodžio 6 d. išperkamosios nuomos sutartį Nr. LT0443133, pasirašytą UAB „Hansa lizingas“ ir UAB „Autoverta“;

11pripažinti negaliojančia Šiaulių miesto II notarų biuro notarės V. R. patvirtintą J. A. , UAB „Hansa lizingas“ ir UAB „Autoverta“ pasirašytą nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią J. A. pardavė UAB „Hansa Lizingas“ 0,7041 ha žemės sklypą;

12panaikinti žemės sklypą teisinę registraciją UAB „Hansa lizingas“ vardu;

13taikant restituciją: įpareigoti J. A. grąžinti UAB „Hansa lizingas“ gautą sumą už parduotą žemės sklypą, įpareigoti UAB „hansa lizingas“ grąžinti UAB „Autoverta“ pagal 2006 m. gruodžio 6 d. Išperkamosios nuomos sutartį Nr. LT043133 sumokėtą sumą, įpareigoti UAB „Hansa lizingas“ ir UAB „Autoverta“ grąžinti 0,7014 ha žemės sklypą valstybės nuosavybėn.

14Šiaulių apygardos teismas 2007 m. balandžio 24 d. nutartimi areštavo 0,7041 ha žemės sklypą uždrausdamas žemės sklypą valdyti, juo naudotis ir disponuoti. Teismas nutartyje nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo 2007 m. balandžio 4 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuotas atsakovui UAB „Hansa lizingas“ priklausantis 0,7041 ha žemės sklypas, uždraudžiant žemės sklypą valdyti, naudotis ir juo disponuoti. Atsakovui UAB „Autoverta“ pateikus atskirąjį skundą, laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos. Iš atsakovo UAB „Autoverta“ pateiktos sutarties sudarytos su UAB „Erasta“ matyti, kad ginčo objekte yra atliekami tvoros montavimo darbai, tačiau realiai yra ardoma esama aikštelė neturint atitinkamos institucijos leidimo. Atsakovas nepateikė teismui statybos leidimo, suteikiančio teisę vykdyti statybos darbus ginčo objekte, t.y. statybos darbai vykdomi savavališkai. Atsakovas neįrodė, jog darbus atlieka teisėtai ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus netikslingas. Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas gali tęsti statybos darbus ir didinti galinčią atsirasti žalą. Ieškinio reikalavimo suma yra didelė, todėl preziumuojama, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu.

15Atsakovas UAB „Autoverta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2007 m. balandžio 24 d. nutartį ir ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Apeliantas nurodė, kad teismo nutartis nepagrįsta, dėl šių motyvų:

161.

17teismas ieškovo pareiškimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo svarstęs 2007 m. balandžio 4 d. nutartimi ir buvo pritaikęs prašomas laikinąsias apsaugos priemones, kurias panaikino 2007 m. balandžio 16 d. nutartimi. Ieškovas naujo prašymo nebuvo pateikęs, klausimas jau buvo išspręstas anksčiau, todėl teismas neturėjo teisės tų pačių faktinių aplinkybių pagrindu pakartotinai svarstyti šį klausimą ir priimti priešingą sprendimą anksčiau priimtajam;

182.

19teismas skundžiamoje nutartyje argumentuoja, jog atsakovas gali atlikti statybos darbus tik gavęs atitinkamos instancijos leidimą, prieštarauja savo 2007 m. balandžio 16 d. nutarčiai, kuria argumentus dėl statytojo teisių pripažino pagrįstais ir panaikino turto areštą;

203.

21teismas nepagrįstai teigia, kad atsakovas neįrodė savo teiginių, nes atsakovas pateikdamas atskirąjį skundą dėl 2007 m. balandžio 4 d. nutarties pateikė rašytinius įrodymus (STR 1.01.07:2002 PRIEDO 1.2.2. p.), kad nesudėtingo statinio (tvoros) montavimo statybos darbams nėra reikalingas nei statybos leidimas, nei projektas, nors projektą atsakovas padarė savo iniciatyva;

224.

23teismas nepagrįstai perkėlė įrodinėjimo pareigą atsakovui. Teismas negalėjo teigti, kad statybos darbai atliekami neteisėtai, nes nebuvo įgaliotos institucijos išduotų dokumentų, leidžiančių daryti išvadą, jog atsakovas padarė statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Nesant pažeidimų, teismas negalėjo padaryti išvados, kad atsakovas privalo įrodyti, jog statybos darbai atliekami teisėtai;

245.

25teismas pažeidė teismų praktikoje suformuotą įrodymų pakankamumo taisyklę, kad teismo sprendimas negali būti pagrįstas prielaidomis, samprotavimais bei nepagrįstais šalių paaiškinimais, o faktų buvimas gali būti konstatuojamas tik esant neprieštaringiems ir pakankamiems įrodymams;

266.

27teismas nesuteikė galimybės atsakovui pateikti ir pats nepareikalavo atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos taikymo atlyginimo užtikrinimo;

287.

29teismas pažeidė reikalavimą išduoti teismo nutartį teismo posėdyje dalyvavusiems asmenims ir nutartis buvo išduota tik 2007 m. balandžio 24 d.

30Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras gindamas viešąjį interesą pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašė atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

31Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą, kuriame prašė patenkinti apelianto prašymą.

32Tretysis asmuo VĮ „Registrų centras“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašė klausimą spręsti teismui savo nuožiūra.

33Atskirasis skundas atmestinas.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

35Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

36Pirmosios instancijos teismas, laikinąsias apsaugos priemones taikė remdamasis dviem aplinkybėm: kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas UAB „Autoverta“ tęs statybos darbus ir didins žalą bei, kad ieškinio reikalavimo suma yra didelė, todėl sprendimo vykdymas gali pasunkėti.

37Teismas turi teisę bet kurioje civilinio proceso stadijoje imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d., 3 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo, galimai ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Lietuvos teismuose yra suformuota teismų praktika, jog aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, teismų praktikoje preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės sumos turtinis ginčas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose: Nr. 2-127/2005; Nr. 2-105/2006 ir kitos).

38Iš ieškinio matyti, kad atsakovams pareikštas 1 180 000 Lt reikalavimas (b.l. 10-15), t.y. reikalavimo suma yra didelė. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai preziumavo, jog teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu ir pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.).

39Iš ieškinio matyti, kad ginčas vyksta dėl asfaltuotos aikštelės, kuri, teismui priėmus būsimą galimai ieškovui palankų sprendimą, būtų grąžinta ieškovui. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, jog darbams, kuriuos jis atlieka ginčo objekte, statybos leidimai nereikalingi. Taigi, atsakovas pripažįsta, jog ginčo objekte vykdomi statybos darbai. Iki teismo sprendimo priėmimo laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama, kad būtų įmanoma įvykdyti teismo sprendimą ir būtų išlaikyta šalių interesų pusiausvyra. Iki teismo sprendimo priėmimo nėra žinoma kuri ginčo šalis yra teisi. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama išlaikyti esamą ginčo objektą iki teisminio nagrinėjimo pabaigos. Kadangi ginčo objekte vykdomi statybos darbai, todėl akivaizdu, jog būsimo galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, nes galimai taikant restituciją ieškovui būtų grąžinamas pakitęs turtas. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad netaikant laikinųjų apsaugos priemonių ir tęsiant statybos darbus bus padaryta žala, yra teisinga. Apelianto nurodomi argumentai dėl statybos leidimų nereikalingumo ir šių aplinkybių įrodinėjimo taisyklių pažeidimo, šiuo atveju, neturi reikšmės, nes nustatyta, jog atsakovas atlieka veiksmus, keičiančius ginčo objektą ir šio fakto pakanka teigti, jog teismo sprendimo įvykdomumas gali pasunkėti. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai taikė laikinąsias apsaugos priemones.

40Apeliantas teigia, jog teismas jau buvo svarstęs laikinųjų apsaugos priemonių klausimą ir jas buvo panaikinęs, todėl negalėjo šio klausimo svarstyti iš naujo. Šie apelianto teiginiai nepagrįsti. Šiaulių apygardos teismas 2007 m. balandžio 16 d. nutartimi patenkino atsakovo atskirąjį skundą ir panaikino savo 2007 m. balandžio 4 d. nutartį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės bei nutarė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nagrinėti viešame teismo posėdyje. Taigi, teismas nusprendė šį klausimą nagrinėti žodinio proceso tvarka, siekdamas išsiaiškinti visas reikšmingas bylai aplinkybes, o ne nusprendė nagrinėti laikinųjų apsaugos priemonių klausimą iš naujo. Todėl negalima teigti, kad teismas iš naujo nagrinėjo klausimą nesant naujo ieškovo prašymo.

41Apeliantai nurodo, kad teismas pažeidė reikalavimą išduoti nutartį teismo posėdyje, tačiau apeliantas nenurodo, kaip šis pažeidimas galėjo ar įtakojo teismo nutarties teisingumą ar pagrįstumą (CPK 306 str. 1 d. 3 p.).

42Apeliantas nurodo, kad teismas nesuteikė galimybės atsakovui pateikti ir pats nepareikalavo atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos taikymo atlyginimo užtikrinimo. Teismas gali pareikalauti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą tik turėdamas duomenų, jog nuostoliai gali atsirasti. Šias aplinkybes privalo įrodyti atsakovas (CPK 178 str.), todėl apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismas privalėjo pareikalauti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Savo teisėmis apeliantas naudojasi savarankiškai ir savo iniciatyva (CPK 42 str. 1 d.), priešingu atveju teismas pažeistų rungimosi principą (CPK 12 str.). Duomenų, kad teismas nesuteikė galimybės apeliantui pateikti prašymo dėl galimų nuostolių atlyginimo, byloje nėra. Iš teismo posėdžio protokolo (b.l.112-114) matyti, kad atsakovas neprašė galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Todėl apelianto teiginiai yra nepagrįsti.

43Įstatymas nedraudžia apeliantui kreiptis į teismą su prašymu dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo ne tik taikant laikinąsias apsaugos priemones, bet ir po jų pritaikymo, todėl atsakovui išaiškinama, kad esant realiai galimybei atsakovo nuostoliams atsirasti, jis gali pateikti galimų nuostolių paskaičiavimus ir kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str. 1 d.).

44Pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodomais argumentais nėra pagrindo.

45Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

Nutarė

46Šiaulių apygardos teismas 2007 m. balandžio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Pareiškėjas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras ginant viešąjį... 4. Šiaulių apygardos teismas 2007 m. balandžio 4 d. nutartimi taikė... 5. Atsakovas UAB „Autoverta“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2007 m. balandžio 16 d. nutartimi patenkino... 7. Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras ginant viešąjį... 8. panaikinti Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimą Nr.... 9. pripažinti negaliojančiu Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo... 10. pripažinti niekine ir negaliojančia 2006 m. gruodžio 6 d. išperkamosios... 11. pripažinti negaliojančia Šiaulių miesto II notarų biuro notarės V. R.... 12. panaikinti žemės sklypą teisinę registraciją UAB „Hansa lizingas“... 13. taikant restituciją: įpareigoti J. A. grąžinti UAB „Hansa lizingas“... 14. Šiaulių apygardos teismas 2007 m. balandžio 24 d. nutartimi areštavo 0,7041... 15. Atsakovas UAB „Autoverta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių... 16. 1.... 17. teismas ieškovo pareiškimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo... 18. 2.... 19. teismas skundžiamoje nutartyje argumentuoja, jog atsakovas gali atlikti... 20. 3.... 21. teismas nepagrįstai teigia, kad atsakovas neįrodė savo teiginių, nes... 22. 4.... 23. teismas nepagrįstai perkėlė įrodinėjimo pareigą atsakovui. Teismas... 24. 5.... 25. teismas pažeidė teismų praktikoje suformuotą įrodymų pakankamumo... 26. 6.... 27. teismas nesuteikė galimybės atsakovui pateikti ir pats nepareikalavo atsakovo... 28. 7.... 29. teismas pažeidė reikalavimą išduoti teismo nutartį teismo posėdyje... 30. Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras gindamas viešąjį... 31. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą,... 32. Tretysis asmuo VĮ „Registrų centras“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 33. Atskirasis skundas atmestinas.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 35. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 36. Pirmosios instancijos teismas, laikinąsias apsaugos priemones taikė... 37. Teismas turi teisę bet kurioje civilinio proceso stadijoje imtis laikinųjų... 38. Iš ieškinio matyti, kad atsakovams pareikštas 1 180 000 Lt reikalavimas... 39. Iš ieškinio matyti, kad ginčas vyksta dėl asfaltuotos aikštelės, kuri,... 40. Apeliantas teigia, jog teismas jau buvo svarstęs laikinųjų apsaugos... 41. Apeliantai nurodo, kad teismas pažeidė reikalavimą išduoti nutartį teismo... 42. Apeliantas nurodo, kad teismas nesuteikė galimybės atsakovui pateikti ir pats... 43. Įstatymas nedraudžia apeliantui kreiptis į teismą su prašymu dėl galimų... 44. Pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą nutartį ir naikinti ją... 45. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu:... 46. Šiaulių apygardos teismas 2007 m. balandžio 24 d. nutartį palikti...