Byla 2-4495-79/2012
Dėl negrąžintos paskolos palūkanų ir delspinigių išieškojimo

1Šiauliai

2Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Aldona Monstavičienė,

3sekretoriaujant Daivai Girdenienei, dalyvaujant ieškovui S. B. , jo atstovui advokatui Gintarui Putvinskiui , atsakovui direktorei R. S. , jos atstovui advokato padėjėjui Mindaugui Sadauskui

4viešame teismo posėdyje žodinio nagrinėjimo būdu išnagrinėjo civilinę pagal ieškovo S. B. ieškinį atsakovui UAB ,,Transneta,, dėl negrąžintos paskolos palūkanų ir delspinigių išieškojimo,

5Išnagrinėjęs bylą, teismas Nustatė

6Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 7263,38 Eurų negrąžintą paskolą , 2515,54 Eurų palūkanų už naudojimąsi paskolos suma ,0,2 proc. dydžio delspinigių , kurie sudaro 2,614,78 Eurų ir 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo ,kad su atsakovu 2010-02-05 buvo pasirašyta paskolos sutartis , pagal kurią atsakovui buvo suteikta 10000 Eurų paskola . Paskola suteikta užsienio valiuta eurais , kadangi ieškovas tuo metu gyveno ir dirbo Airijoje. Paskolos sutartyje numatyta ,kad paskola privalo būti grąžinta 2010-12-21. Nuo 2005-02-18 iki 2011-10-05 UAB,, Transneta,, vadovavo V. Š. , kuris buvo jo geras pažįstamas , todėl neabejojo jo sąžiningumu. Atsakovas dalį paskolos pervedė į ieškovo banko sąskaitą 2011-02-25 -4000 Lt , 2011-05-03 – 2000 Lt , 2011-07-29 -3450 Lt. ir liko neišmokėta 7263,28 Eurų paskolos. Pasikeitus direktoriui atsakovas nekartą buvo ragintas įvykdyti sutartinius įsipareigojimus tiek žodžiu ,tiek raštu , tačiau paskolos negrąžino. Teismo posėdyje ieškovas paaiškino ,kad sutartį su atsakovu sudarė elektroniniu paštu, pinigai nebuvo perduoti ,tačiau jis turėjo korteles ,kurios galiojo Europos sąjungos šalyse , pagal kurias atsakovas pirkdavo kurą , o jis apmokėdavo , atsakovas pinigus grąžindavo ir tokie susitarimai buvo ne kartą.

7Atsakovo atstovas atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko . Nurodė, kad paskolos sutartis dėl pinigų perdavimo nuosavybėn , jų neperdavus ,negali būti laikoma paskolos sutartimi ir laikoma nesudaryta, todėl ieškovui tenka pareiga įrodyti pinigų perdavimą. Pateikta paskolos sutarties kopija ieškovo nepasirašyta. Paskolos sutartyje numatytas paskolos grąžinimo grafikas ,tačiau jo prie sutarties nėra . Atsakovui apie tariamos sutarties ,kurios pagrindu ieškovas kelia reikalavimus atsakovui ,egzistavimą tapo žinoma tik gavus iš atsakovo 2012-03-02 pretenziją dėl paskolos grąžinimo . Atsakovas reaguodamas į pretenziją pateikė ieškovui 2012-03-19 atsakymą ,kuriame nurodė ,kad atsakovui nėra žinoma apie sutartį ir paprašė pateikti šią prievolę patvirtinančius dokumentus , tačiau atsakovas jų negavo ir ginčas persikėlė į teismą. Atsakovas nuodugniai patikrino visus buhalterinius įrašus ,kurie atlikti ieškovo nurodomos paskolos sutarties surašymo laikotarpyje , tačiau jokių įrašų ar apskaitos duomenų , kurie patvirtintų sutarties sudarymą , buhalterinėje apskaitoje nebuvo atlikta. Pinigų priėmimo į kasą ir įforminimo kasos pajamų orderiu kasos knygoje taip pat nerasta. V. Š. vadovavimo bendrovei laikotarpiu sudarytame 2010 metų Balanse taip pat nėra nurodyta , kad paimta paskola iš fizinio asmens ir kad atsakovas dėl to turi finansinių skolų. Atsakovas pažymėjo ,kad susirašinėjimo metu atsakovas buvo suklaidintas ir kalbėjo ne apie paskolos sutartį ir iš jos kylančias prievoles ,bet apie skolą , kuri atsirado iš kitų sutartinių santykių , tarp juridinio asmens S. B. Hulage ir atsakovo. Atsakovas su S. B. Hulage atsiskaitydavo už sunaudotus degalus dėl ko turi kitas sutartis ir banko dokumentus, todėl laiko ,kad ieškovas pareiškė nepagrįstą reikalavimą.

8Ieškinys netenkintinas

9Viena iš civilinių teisinių kreditavimo formų yra paskolos sutartis .Pagal juridinę prigimtį paskolos sutartis yra realinė , o paskolos santykiams atsirasti nepakanka vien šalių susitarimo dėl pinigų perdavimo. Įstatyme paskolos sutartis apibrėžiama kaip sutartis , kuria viena šalis / paskolos davėjas/ perduoda kitos šalies / paskolos gavėjo /nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus , o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą ir mokėti palūkanas , jeigu sutartis nenumato ko kita / CK 6.870 str.1d./ Pinigų pagal paskolos sutartį perdavimo paskolos gavėjui faktas yra esminė sutarties sąlyga ir šio fakto įrodinėjimo pareiga tenka paskolos davėjui / ieškovui/ / LAT nutartis civ. byloje Nr. 3k-3-342/2008, 3k-3-145/2009/ Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų / paskolos dalyko/ perdavimo paskolos gavėjui momento /CK 6.870 str.2d./, t.y . realinė sutartis ir paskolos teisiniams santykiams atsirasti vien šalių suderintos valios nepakanka. Iš šalies paaiškinimų ir bylai pateiktų dokumentų matyti, kad 2010-02-05 surašyta paskolos sutartis / b.l. 7,11 /. Šioje sutartyje ieškovas S. B. , kurio asmens kodas nenurodytas sutarties įžanginėje dalyje , paskolina 10000eurų atsakovui . Ši sutartis nepasirašyta ieškovo , nurodytas tik asmens kodas , kuris, kaip teismas atkreipė dėmesį , netikslus, t.y. nesutampa su jo asmens kodu pagal pateiktą dokumentą / b.l. 6/ dėl nurodyto laikytina, kad pažeistas LR CK 1.76 str. reikalavimas , kad rašytinės formos sandorius turi pasirašyti juos sudarę asmenys. Skolintojas – ieškovas įsipareigojo išmokėti visą paskolos sumą skolininkui pasirašius sutartį, o skolininkas įsipareigojo priimti paskolą , tačiau šioje sutartyje nėra duomenų ,kad būtent tokią pinigų sumą perduoda atsakovui .Šalys numatė ,kad paskola bus grąžinama iki 2012-12-21 pagal grafiką , tačiau jis prie sutarties nepridėtas , kad jo nebuvo ,patvirtino ir liudytoju teisme apklaustas V. Š. ,kuris pasirašė sutartį kaip paskolos gavėjas. Teismas atsižvelgia į tai ,kad surašyta paskolos sutartis neatitinka /CK 1.77 str/ Ieškovas teismo posėdyje nurodė ,kad sutartį jis surašė elektroniniu būdu , vėliau išsiuntė kitai šaliai paštu , o dar vėliau pats įteikė asmeniškai ,tačiau patikslintos sutarties teismui nepateikė. Šioje sutartyje taip pat nėra ir paskolos dalyko 10000 Eurų perdavimo atsakovui, o paskolos sutartis pripažįstama nuo pinigų perdavimo momento /CK 6.870 str. 2d/ Ieškovas šios aplinkybės ,kad pinigai buvo perduoti ir neįrodinėjo. Jo teigimu , ši paskolos sutartis buvo sudaryta todėl ,kad jis , kaip fizinis asmuo, suteikė atsakovui – juridiniam asmeniui teisę naudotis jo kortele ir pirkti – užsipilti kurą Europos sąjungos šalyse . Ieškovas už sunaudotą kurą apmokėdavo , o atsakovas jam grąžindavo nurodytas sumas, šią aplinkybę patvirtino ir liudytojas V. Š., kuris tuo metu dirbo UAB,,Transneta,, direktoriumi /b.l. 40/ , šią aplinkybę patvirtina ir ieškovo pateikti banko išrašai , kad ieškovas tokią paslaugą teikė, tačiau tai nelaikytina paskolos sutartimi. Atsakovas nurodė, kad jo ,kaip juridinio asmens sudaromos sutarys registruojamos sutarčių registravimo žurnale , pateikė sutarčių registravimo žurnalą , kurio išraše tarp kitų sutarčių nėra ieškovo nurodytos sutarties. / b.l. / Atsakovas kaip juridinis asmuo , pinigus iš juridinių asmenų į kasą priima pagal kasos pajamų orderį ir išduoda pinigų priėmimo kvitą ir ši operacija įrašoma į kasos knygą , tačiau atsakovo pateiktoje kasos knygoje bei išraše tokių duomenų nėra . Į ieškovo pateiktą pretenziją/b.l. 9/ atsakovas nurodė ,kad paskolos iš ieškovo negavo /b.l. 11/ ir pinigai nei grynais , nei pavedimu į įmonės sąskaitą nepateko /b.l. 12/. Ankstesnio UAB ,,Transneta,, vadovo – direktoriaus V. Š. vadovavimo bendrovei laikotarpiu 2010 ir 2011metų Balanse /b.l.53/ nėra nurodyta ,kad yra paimta paskola iš fizinio asmens , t.y. nėra nurodyta ,kad atsakovas turi kitų finansinių skolų. Ieškovas kaip fizinis asmuo , įnešęs pinigus atsakovui , kasos pajamų orderio ar priėmimo kvito teismui nepateikė , dėl nurodyto , teismas konstatuoja, kad ieškovas neįrodė ,kad perdavė atsakovui paskolos sutartyje nurodytą sumą, nes tokia pareiga įrodyti ,kad paskolos dalykas perduotas paskolos gavėjui ir kad paskolos sutartis sudaryta tenka paskolos davėjui / CPK 12,178 str./Ieškovo pateikto elektroninio laiško siųsto atsakovui /b.l. 8./ teismas nelaiko įrodymu ,kad atsakovas skolingas ieškovui pagal paskolos sutartį ,nes kalbama apie skolą , kurios neaiški suma ,jos atsiradimo momentas , tuo labiau ,kad ieškovas nurodė ,kad buvo ir kiti santykiai – mokestis už degalus kaip S. B. Hulage /b.l.63 , / Teismui įvertinus šalių pateiktus įrodymus , laikytina ,kad nėra įstatymo numatytų pagrindų tenkinti ieškovo ieškinį dėl negrąžintos paskolos. Iš atsakovo bylinėjimosi , pašto išlaidos nepriteistinos ,nes neviršija nustatytų išlaidų dydžio /CPK 92 str./

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259,260,268,270 str..

11teismas nusprendė :

12priimti galutinį sprendimą , ieškinį atmesti.

13Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

14Teisėja

15Aldona Monstavičienė

Proceso dalyviai
Ryšiai