Byla 2-2675/2011
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarties uždarosios akcinės bendrovės „Inrent“ bankroto byloje Nr. B2-266-227/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kavaska“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarties uždarosios akcinės bendrovės „Inrent“ bankroto byloje Nr. B2-266-227/2011.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Trečiasis asmuo LUAB „Kavaska“ prašė padidinti jo kreditorinį reikalavimą 1 507 700 Lt. Prašymą grindė 2008 m. liepos 24 d. paprastojo vekselio kopija, patvirtinta administratoriaus, ir šio vekselio 2011 m. rugpjūčio 30 d. perdavimo-priėmimo aktu.

5BUAB „Inrent“ administratoriaus įgaliotas asmuo kreditoriaus reikalavimą laiko nepagrįstu. Nurodė, kad vekselio kopija negali būti laikoma tinkama įsiskolinimo įrodinėjimo priemone. Kreditorius nepateikė duomenų, ar pasibaigus minėto vekselio mokėjimo terminui buvo įvykdyti įstatyme įtvirtinti reikalavimai, t.y. ar buvo laikomasi išankstinės vekselio apmokėjimo tvarkos. Priešingu atveju, vekselis tampa paprastu rašytiniu dokumentu ir juo savo reikalavimą grindžiantis asmuo privalo įrodyti prievolinių teisinių santykių egzistavimą, kurie nulėmė BUAB „Inrent“ prievolę sumokėti 1 507 700 Lt. Abejoja vekselio atsiradimo pas kreditorių aplinkybėmis ir nurodytos prievolės egzistavimu. Pirma, vekselį išduoda skolininkas ir jis saugomas pas kreditorių (šiuo atveju jis pas skolininką). Antra, A.V., kaip buvęs UAB „Inrent“ vadovas, bendrovei iškėlus bankroto bylą buvo įpareigotas perduoti administratoriui visus turimus dokumentus, tačiau to nepadarė, neužsiminė turįs tokio vekselio kopiją. Trečia, vekselio kopija buvo perduota kreditoriui tik 2011 m. rugpjūčio 30 d.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 14 d. nutartimi trečiojo asmens prašymą atmetė. Šią nutartį grindė nurodydamas, kad kreditoriaus prašymas nebuvo tinkamai pagrįstas, t. y. nebuvo pateiktas BUAB „Inrent“ vekselio originalas, ir kad byloje nėra duomenų apie tai, ar buvo laikytasi išankstinės vekselio apmokėjimo tvarkos.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Kreditorius BUAB „Kavaska“ pateikė atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – padidinti BUAB „Kavaska“ kreditorinį reikalavimą BUAB „Inrent“ bankroto byloje 1 507 700 Lt suma, patvirtinant bendrą 1 575 600 Lt kreditorinį reikalavimą. Nurodo, kad vekselis nebuvo nustatyta tvarka perduotas BUAB „Kavaksa“ bankroto administratoriui ir kad tik po teisminių procesų, t. y. 2011 m. rugpjūčio 30 d., jis jį gavo. Tai lemia, kad minėtas vekselio originalas buvo tinkamai saugomas pas kreditorių BUAB „Kavaksa“. Pažymėjo, kad bankroto administratorius neturi duomenų apie tai, kad buvo laikomasi išankstinės vekselio apmokėjimo tvarkos (rašytinio raginimo sumokėti skolą), tačiau tikėtina, jog galėjo būti žodiniai ar kitos formos raginimai sumokėti skolą. Apelianto nuomone, svarbi ta aplinkybė, kad tiek BUAB „Kavaksa“, tiek BUAB „Inrent“ direktoriumi buvo A. V., kuriam buvo žinoma apie suėjusį terminą grąžinti skolą. Apie kreditoriaus teisės į skolos grąžinimą neginčijamumą pagrindžia ir tai, kad vekselis yra neprotestuotinas ir kad senaties terminas pareikšti reikalavimą pagal jį nėra suėjęs, t. y. nutrauktas dėl BUAB „Inrent“ bankroto bylos iškėlimo. Tai, kad vekseliu užtikrinta skola nebuvo grąžinta įrodo byloje esantys banko išrašai.

10Atsakovas BUAB „Inrent“ pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pritaria pirmosios instancijos teismo argumentams, išdėstytiems skundžiamoje nutartyje, ir palaiko savo argumentus, išdėstytus atsiliepime į apelianto prašymą. Papildomai nurodo, kad apelianto teiginiai apie išankstinės vekselio apmokėjimo tvarkos laikymąsi, t. y. jog raginimai apmokėti skolą buvo pareikšti žodžiu ar kita forma, yra nepagrįsti, paremti prielaidomis. Pažymi, kad prievolės egzistavimu leidžia abejoti vekselio kopijos atsiradimo pas apeliantą aplinkybės ir tai, jog minėta skola nebuvo apskaityta BUAB „Inrent“ buhalteriniuose dokumentuose, apeliantas, kaip kreditorius pagal minėtą vekselį, nebuvo įtrauktas į kreditorių sąrašus.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (-ių) (atskirojo (-ųjų)) skundo (-ų) faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo (nutarties) dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja apeliaciniame (-iuose) (atskirajame (-uosiuose)) skunde (-uose) nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

14ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Viešojo intereso įgyvendinimas bankroto byloje gali būti užtikrintas tik tuo atveju, jeigu bankrutuojančios įmonės kreditoriais būtų pripažįstami teisėtą reikalavimo teisę turintys asmenys. Priešingu atveju padidėtų bendra bankrutuojančios įmonės skolos suma ir sumažėtų kiekvieno kreditoriaus finansinių reikalavimų patenkinimo galimybė, nes, tikėtina, jog likviduojamos įmonės turto neužtektų visiems kreditorių reikalavimams patenkinti. Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštiems ieškinio reikalavimams ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika yra ta, jog paprastai kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas arba jo nuomonė dėl tiesiogiai teismui pareikštų (kaip yra nagrinėjamu atveju) kreditorinių reikalavimų pagrįstumo nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti neabejotiną išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų padaryti išvadą dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą. Taigi, bankroto bylų nagrinėjimo specifika lemia, kad teismas privalo būti aktyvus, nes tik tokiu atveju galima teisingai išspręsti kilusį ginčą ir priimti teisėtą bei pagrįstą procesinį sprendimą byloje. Dėl šios priežasties yra vertinama, ar pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tikslinti apelianto kreditorinį reikalavimą, ištyrė ir įvertino visus byloje esančius įrodymus, bylai reikšmingas aplinkybes.

15Vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui. Kasacinis teismas nutartyse yra pabrėžęs, kad vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. L. v. AB firma „VITI“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-443/2005; 2007 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. B. v. M. M., bylos Nr. 3K-3-8/2007; 2007 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. P. v. BUAB „Mocionas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-474/2007; 2008 m. birželio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. S. v. AB Ūkio bankas ir kt., bylos Nr. 3K-3-311/2008; 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007). Ši specifinė vekselio prigimtis, savybės ir jo sukeliamos sunkios teisinės pasekmės vekselio davėjui lemia tai, jog, grindžiant savo finansinį reikalavimą teisme, yra reikalinga kaip įrodymą pateikti vekselio originalą. Nagrinėjamoje byloje iš vekselio kylančiam 1 507 700 Lt kreditoriniam reikalavimui pagrįsti buvo pateikta vekselio kopija ir 2011 m. rugpjūčio 30 d. perdavimo-priėmimo aktas. Teisėjų kolegija vertina, kad, atsižvelgiant į siekiamo patvirtinti kreditorinio reikalavimo dydį ir pasekmes bankrutuojančiai įmonei bei jos kreditoriams, šie pateikti įrodymai nėra pakankami patikslinti UAB „Kavaska” kreditorinį reikalavimą byloje. Apeliantas atskirtajame skunde nurodo, kad vekselio originalas yra tinkamai saugomas pas kreditorių UAB „Kavaska“. Nėra aišku, kodėl vekselio originalas nėra pateiktas teismui. Ši aplinkybė kelia papildomų abejonių dėl UAB „Kavaska“ kreditorinio reikalavimo patikslinimo pagrįstumo.

16Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog buvo nesilaikyta išankstinės vekselio apmokėjimo tvarkos. Pažymėjo, kad bankroto administratorius neturi duomenų apie tai, kad buvo laikomasi išankstinės vekselio apmokėjimo tvarkos (rašytinio raginimo sumokėti skolą), tačiau tikėtina, jog galėjo būti žodiniai ar kitos formos raginimai sumokėti skolą. Atkreipia dėmesį, kad vekselis yra neprotestuotinas, kas paneigia teismo argumentus dėl išankstinės vekselio apmokėjimo tvarkos laikymosi būtinumo. Teisėjų kolegija nesutinka su šiuo apelianto argumentu, pritaria atsakovo pozicijai išdėstytai atsiliepime į apelianto atskirąjį skundą. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme yra nustatyta išankstinė vekselių apmokėjimo tvarka. Šio įstatymo 48 str. 2 d. nurodyta, kad ta aplinkybė, jog vekselis yra neprotestuotinas, neatleidžia nuo išankstinės vekselio apmokėjimo tvarkos laikymosi. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog minėtos tvarkos buvo laikytasi, o apelianto teiginys, jog raginimai galėjo būti žodiniai ar kitokios formos, yra paremti prielaidomis.

17Apeliantas nurodo, kad paprastuoju vekseliu užtikrinta skola nebuvo grąžinta ir kad tai įrodo prie atskirojo skundo pridedami banko išrašai. Teisėjų kolegija mano, kad minėti banko išrašai nepagrindžia apelianto kreditorinio reikalavimo. Pareigai apmokėti skolą yra reikalinga pagrįsti skolos egzistavimo faktą. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nėra pakankamai įrodymų ir duomenų, jog būtų konstatuota UAB „Inrent“ skola UAB „Kavaksa“. Be to, skolos egzistavimui pagrįsti yra reikalingas ir jos apskaitymas buhalteriniuose skolininko UAB „Inrent“ dokumentuose. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad minėta skola nebuvo apskaityta buhalteriniuose dokumentuose. Šios aplinkybės apeliantas nepaneigė. Atitinkamai šios aplinkybės lemia, kad atsakovas neturėjo pareigos sumokėti skolą apeliantui.

18Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad byloje esantys įrodymai nėra pakankami pagrįsti UAB „Kavkasa“ kreditorinio reikalavimo tikslinimą 1 507 700 Lt sumai, ką pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje. Taigi pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta ir jos nėra pagrindo naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais.

19Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

21Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Trečiasis asmuo LUAB „Kavaska“ prašė padidinti jo kreditorinį... 5. BUAB „Inrent“ administratoriaus įgaliotas asmuo kreditoriaus reikalavimą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 14 d. nutartimi trečiojo asmens... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Kreditorius BUAB „Kavaska“ pateikė atskirąjį skundą dėl Panevėžio... 10. Atsakovas BUAB „Inrent“ pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (-ių) (atskirojo... 14. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina... 15. Vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo... 16. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 17. Apeliantas nurodo, kad paprastuoju vekseliu užtikrinta skola nebuvo grąžinta... 18. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad byloje esantys įrodymai... 19. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 21. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti...