Byla 2-127/2014
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo bankrutavusios UAB „Dravinta“ bankroto byloje Nr. B2-2962-262/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 25 d. nutarties, kuria atmestas nurodyto pareiškėjo prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo bankrutavusios UAB „Dravinta“ bankroto byloje Nr. B2-2962-262/2013,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi buvo iškelta atsakovo UAB „Dravinta“ bankroto byla pagal ieškovės M. J. ieškinį, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Adminova“ bei nustatytas terminas kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti (I b. t., 53, 54 l.); 2013 m. gegužės 10 d. apygardos teismo nutartimi patvirtinti atsakovo kreditorių finansiniai reikalavimai (I b. t., 126, 127 l.), kurie buvo patikslinti 2013 m. rugsėjo 19 d. apygardos teismo nutartimi (I b. t, 193, 194 l.); 2013 m. spalio 25 d. apygardos teismo nutartimi atsakovas pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu (I b. t, 207 l.).

42013 m. kovo 4 d. atsakovo bankroto administratorius kreipėsi į apygardos teismą su prašymu (I b. t, 100 l.) skirti teismo posėdį pareiškėjo A. J. finansinio reikalavimo pagrįstumui nagrinėti, o į teismo posėdį iškviesti A. J., bei atsakovo direktorių R. T.. Nurodė, kad administratorius gavo pareiškėjo A. J. (BUAB „Dravinta“ buvusio akcininko) žodinį reikalavimą patvirtinti jo 128 000 Lt dydžio finansinį reikalavimą ir 2011 m. liepos 11 d. paprastojo vekselio, pasirašyto tuometinio atsakovo direktoriaus R. T., dėl 128 000 Lt kopiją, pagal kurią vekselis turėjo būti apmokėtas iki 2012-07-11, o prie vekselio pridėta 2011-11-11 paskolos, suteiktos pareiškėjo atsakovui, sutarties kopija, bei 2011-07-11 kasos pinigų priėmimo kvito 128 000 Lt sumos kopija. Administratoriaus teigimu, buvęs atsakovo vadovas R. T. jam paaiškino, kad negavo iš A. J. 128 000 Lt.

52013 m. gegužės 10 d. pareiškėjas A. J. kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti jo 128 000 Lt dydžio finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje (I b. t., 129 – 131 l.). Nurodė, kad dėl objektyvių aplinkybių jis negali dalyvauti teismo posėdyje, kuriame bus sprendžiamas jo finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimas, kad atsakovo buvęs direktorius R. T. tyčia vengia atsiskaityti su juo, todėl kelia bankroto bylą ir teikia melagingus parodymus.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 25 d. nutartimi atmetė pareiškėjo A. J. prašymą dėl jo finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo BUAB „Dravinta“ bankroto byloje (I b. t., 205, 206 l.).

8Teismas nurodė, kad bankroto administratorius ginčija A. J. kreditorinį reikalavimą, pateiktą žodžiu reikalaujant patvirtinti 128 000 Lt dydžio finansinį reikalavimą, kartu pateikti įrodymai, tačiau buvęs įmonės vadovas R. T. administratoriui paaiškino, kad negavo pinigų iš pareiškėjo, o posėdžio metu administratorė pažymėjo, kad dėl vekselio yra iškelta byla ir nuspręsta padaryti parašų ekspertizę.

9Teismas pažymėjo, kad apie teismo posėdžius A. J. buvo žinoma, jis privalėjo pateikti įrodymus (vekselio originalą ir kt.), teikti paaiškinimus, savo reikalavimus pagrįsti, tačiau to nepadarė, o „kadangi nustatytos aplinkybių, dėl kurių pareiškėjo prašymas laikytinas nepagrįstu, prašymas atmestinas, kaip neįrodytas (CPK 178 str.)“.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas A. J. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 25 d. nutartį bei klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti jo 128 000 Lt dydžio finansinį reikalavimą atsakovo BUAB „Dravinta“ bankroto byloje (I b. t., 211 – 214 l.). Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

  1. Teismas neatsižvelgė į tai, jog jo finansinį reikalavimą atsakovui patvirtinantys dokumentai (vekselio, paskolos sutarties ir kasos pinigų priėmimo kvito kopijos) buvo pateikti bankroto administratorei, pareiškėjui asmeniškai atvykus į biurą, ką patvirtina bankroto administratorės priimtų dokumentų gavimo antspaudai;
  2. Teismas neteisingai nurodė, kad pareiškėjo reikalavimas abejotinas, nes buvo iškelta byla ir paskirta ekspertizė parašų, esančių vekselyje, kurio pagrindu pareiškėjas teikia reikalavimą šioje byloje, tikrumui nustatyti. Atlikus 2011 m. rugpjūčio 19 d. išduoto vekselyje Nr. 2 esančių įrašų ekspertizę, paaiškėjo, jog jame rankraštinius įrašus atliko atsakovo direktorius R. T., ir nors šis vekselis nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, tačiau 2011 m. liepos 11 d. išduotame vekselyje rankraštiniai įrašai yra identiški, kas patvirtina, jog jie pasirašyti to paties asmens R. T.;
  3. Teismas, vertindamas pareiškėjo reikalavimo pagrįstumą, neatsižvelgė į vekselio kaip vertybinio popieriaus reikšmę, tačiau pagal teismų praktiką, aplinkybė, jog atsakovo direktorius neigia gavęs 128 000 Lt dydžio sumą iš kreditoriaus pagal 2011-07-11 vekselį Nr. 3, neturi būti vertinama, nes minėtas vekselis nėra nuginčytas, o 128 000 Lt dydžio sumos pinigų perdavimo faktą patvirtina 2011-07-11 pinigų priėmimo – perdavimo kvitas;
  4. Teismas neatsižvelgė į tai, kad dėl atsakovo direktoriaus nesąžiningumo Vilniaus apygardos prokuratūrai buvo pateiktas skundas ir pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl atsakovo akcininkų R. T. ir L. B. nusikalstamų veikų, dėl kurių pareiškėjas neturi galimybės įrodyti, kad 128 000 Lt skola buvo įtraukta į įmonės buhalterinę apskaitą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

15CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. ĮBĮ 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šis įstatymas reglamentuoja įmonių bankroto procesą, o kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

16ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalis nustato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų vykdymą.

17Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktą, įmonės bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus.

18ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; bankroto administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (ĮBĮ 26 str. 5 d.).

19CPK 179 straipsnio 1, 2 dalys nustato, kad įrodymus pateikia šalys ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys; jeigu pateiktų įrodymų neužtenka, teismas gali pasiūlyti šalims ar kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomus įrodymus ir nustato terminą jiems pateikti; teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva CPK ir kitų įstatymų numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja viešasis interesas ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

20Pagal teismų praktiką, bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti neabejotiną išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai; atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus, imtis priemonių išsiaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2675/2011).

21Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 2 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad, vekselis yra vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba įsako tai padaryti kitam. Pagal teismų praktiką, kadangi vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir iš jo kylanti prievolė taip pat yra abstrakti, tai vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo; tačiau tam, kad vekselio turėtojas galėtų patenkinti savo reikalavimus ĮVPĮ nustatyta tvarka, jis turi laikytis šio įstatymo imperatyviųjų nuostatų ir vykdyti jame nustatytus reikalavimus; specifinė vekselio prigimtis, savybės ir jo sukeliamos sunkios teisinės pasekmės vekselio davėjui lemia tai, jog, grindžiant savo finansinį reikalavimą teisme, yra reikalinga kaip įrodymą pateikti vekselio originalą; pareigai apmokėti skolą yra reikalinga pagrįsti skolos egzistavimo faktą, kuriam pagrįsti yra reikalingas ir skolos apskaitymas buhalteriniuose dokumentuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2675/2011).

22Nagrinėjamu atveju apygardos teismas, pagal atsakovo bankroto administratoriaus prašymą skirti teismo posėdį nagrinėti pareiškėjo A. J. finansinio reikalavimo (ginčijamo bankroto administratoriaus) pagrįstumą ir nurodyto pareiškėjo prašymą dėl jo 128 000 Lt dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo paskyręs žodinį bylos nagrinėjimą, buvo nutaręs į teismo posėdį kviesti bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį, pareiškėją A. J. ir buvusį atsakovo direktorių R. T. (I b. t, 100, 129 – 131 l.), tačiau neįvykus teismo posėdžiui, buvo paskirtas naujas teismo posėdis nurodytam klausimui nagrinėti (I b. t., 150 l.), apie kurį pareiškėjas A. J. ir R. T. buvo tinkamai informuoti (I b. t., 197, 198 l.), tačiau į posėdį neatvyko (I b. t., 201, 202 l.).

23Bylos duomenimis, 2013 m. spalio 15 d. teismo posėdyje atsakovo administratoriaus atstovė prašė teismo pripažinti pareiškėjo A. J. ir buvusio atsakovo direktoriaus R. T. dalyvavimą būtinu, nagrinėjant A. J. finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimą, bei nurodė neturinti nei vieno originalaus dokumento, kuriuo pareiškėjas grindžia savo 128 000 Lt finansinį reikalavimą atsakovui; be to, nurodė, kad ji matė vekselio Nr. 3 originalą, ir padarė šio vekselio kopiją, o atsakovo buhalterinės apskaitos dokumentų neturi, kadangi atsakovo vadovas iki šiol nėra jų perdavęs, tačiau teismas nutarė pareiškėjo prašymą nagrinėti A. J. ir R. T. nedalyvaujant (I b. t, 201, 202 l.).

24Nustatyta, kad pareiškėjas A. J. 128 000 Lt finansinį reikalavimą į atsakovą UAB „Dravinta“, pareikštą administratoriui ir teismui, grindė 2011 m. liepos 11 d. paprasto vekselio Nr. 3, 2011 m. liepos 11 d. paskolos sutarties bei 2011 m. liepos 11 d. pinigų – priėmimo kvito kopijomis (I b. t, 101 – 103 l.), ir byloje nebuvo šių dokumentų originalų. Be to, pareiškėjo prašyme teismui nurodoma, kad R. T. pasirašė du vekselius dėl A. J. suteiktos paskolos (130 b. l.), o kartu su prašymu pateikto 2012 m. gruodžio 10 d. Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą duomenimis, R. T. paaiškino prokuratūroje, jog A. J. buvo išrašęs du vekselius, o pirmąjį vekselį pasirašė dėl 56 000 Lt (ar 57 000 Lt) sumos 2011 m. pavasarį (I b. t., 138, 139 l.).

25Pažymėtina, jog iš aukščiau paminėtų duomenų buvo pagrindo teigti, kad R. T. galėjo pasirašyti du vekselius dėl A. J. suteiktos paskolos, o apygardos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog bankroto administratorius teismo posėdžio metu paaiškino, kad dėl vekselio yra iškelta byla ir buvo nuspręsta padaryti ekspertizę, tačiau to netyrė ir net nenustatė, dėl kurio vekselio ir kokio pobūdžio (baudžiamoji ar civilinė) iškelta byla ar atliekama parašų ekspertizė. Nors apygardos teismas nutartyje nurodė, kad pareiškėjas A. J. „privalėjo pateikti įrodymus (vekselio originalą ir kt.)“, tačiau teismas net nebuvo įpareigojęs pareiškėjo pateikti vekselio, paskolos sutarties, pinigų priėmimo kvito originalų, kurių pagrindu pareikštas 128 000 Lt finansinis reikalavimas, netinkamai taikydamas CPK taisykles. Juolab kad Lietuvos apeliaciniam teismui pareikalavus minėtų dokumentų (2011 m. liepos 11 d. paprastojo vekselio Nr. 3, 2011 m. liepos 11 d. paskolos sutarties tarp pareiškėjo ir UAB „Dravinta“, 2011 m. liepos 11 d. pinigų – priėmimo kvito) originalus, jie buvo pareiškėjo pateikti (vokas su dokumentų originalais, II b. t., 6 l.).

26Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, tinkamai neišnagrinėjęs aplinkybių dėl pareiškėjo 128 000 Lt dydžio finansinio reikalavimo ir vekselio, išrašyto UAB „Dravinta“ buvusio direktoriaus R. T., dėl 128 000 Lt pareiškėjui A. J., egzistavimo, neištyręs ir net nepareikalavęs iš pareiškėjo dokumentų originalų, kurių pagrindu reiškiamas ginčo finansinis reikalavimas, nepašalino byloje esančių prieštaravimų bei nenustatė finansinio reikalavimo aplinkybių ir padarė nepagrįstas išvadas (CPK 179 str., 183 str., 185 str.).

27Taigi pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK numatytas taisykles, neištyręs ir nenustatęs reikšmingų bylos aplinkybių, neatskleidė nagrinėjamo klausimo esmės, o apeliacinės instancijos teisme nėra galimybės išnagrinėti bylos esmės pagal byloje pateiktus įrodymus, juolab neapklausus aukščiau nurodytų asmenų (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.).

28Dėl pasakyto panaikintina apygardos teismo nutartis, kuria atmestas pareiškėjo A. J. prašymas dėl jo finansinio reikalavimo patvirtinimo, o klausimas dėl A. J. finansinio reikalavimo patvirtinimo perduotinas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 338 str.).

29Tam, kad byloje būtų padarytos pagrįstos išvados dėl kreditoriaus finansinio reikalavimo, teismas, iš naujo nagrinėdamas pareiškėjo A. J. finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimą, nepažeisdamas proceso taisyklių, turi imtis priemonių visapusiškai ir objektyviai ištirti bei tinkamai įvertinti visus įrodymus, reikšmingus teisingam finansinio reikalavimo išsprendimui, apklausti pareiškėją, bei asmenį, pasirašiusį dokumentus, kuriais grindžiamas pareiškėjo finansinis reikalavimas - buvusį atsakovo vadovą R. T., o esant pagrindui, pareikalauti pateikti ir naujus įrodymus.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

31Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 25 d. nutartį, kuria atmestas pareiškėjo A. J. prašymas dėl 128 000 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Dravinta“ bankroto byloje, ir perduoti šį klausimą nagrinėti iš naujo tam pačiam apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi buvo iškelta... 4. 2013 m. kovo 4 d. atsakovo bankroto administratorius kreipėsi į apygardos... 5. 2013 m. gegužės 10 d. pareiškėjas A. J. kreipėsi į teismą su prašymu... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 25 d. nutartimi atmetė pareiškėjo... 8. Teismas nurodė, kad bankroto administratorius ginčija A. J. kreditorinį... 9. Teismas pažymėjo, kad apie teismo posėdžius A. J. buvo žinoma, jis... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. J. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 16. ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalis nustato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto... 17. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktą, įmonės bankroto... 18. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorių reikalavimus tvirtina... 19. CPK 179 straipsnio 1, 2 dalys nustato, kad įrodymus pateikia šalys ir kiti... 20. Pagal teismų praktiką, bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet... 21. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 2... 22. Nagrinėjamu atveju apygardos teismas, pagal atsakovo bankroto... 23. Bylos duomenimis, 2013 m. spalio 15 d. teismo posėdyje atsakovo... 24. Nustatyta, kad pareiškėjas A. J. 128 000 Lt finansinį reikalavimą į... 25. Pažymėtina, jog iš aukščiau paminėtų duomenų buvo pagrindo teigti, kad... 26. Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, tinkamai neišnagrinėjęs... 27. Taigi pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK numatytas taisykles,... 28. Dėl pasakyto panaikintina apygardos teismo nutartis, kuria atmestas... 29. Tam, kad byloje būtų padarytos pagrįstos išvados dėl kreditoriaus... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 31. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 25 d. nutartį, kuria...