Byla 2S-777-601/2011
Dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės, Raimundo Buzelio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V. D. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 31 d. nutarties panaikinimo, civilinėje byloje pagal pareiškėjos V. D. pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančia,

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama pripažinti V. T. (gimusią ( - ) Kaune, a. k. ( - ) paskutinė gyvenamoji ir buvimo vieta ( - )) nežinia kur esančia ir skirti ją nuolatine V. T. turto administratore.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 31 d. nutartimi pareiškėjos pareiškimą dėl fizinio asmens paskelbimo nežinia kur esančiu, laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nustatė, kad 2010-11-24 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi pareiškėjai buvo nustatytas terminas pareiškimo trūkumams pašalinti, kadangi pateiktas pareiškimas neatitiko procesiniams dokumentams keliamų bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų, įtvirtintų CPK 454 – 455 str. Pareiškėjos atstovas pateikė teismui raštą dėl pareiškimo trūkumų šalinimo. 2010-11-24 nutartyje nurodyti trūkumai buvo pašalinti tik iš dalies. Kadangi pareiškėja įvykdė ne visus teismo nurodymus, t.y. pašalino tik dalį 2010-11-24 nutartyje nurodytų trūkumų, teismas pripažino, kad teismo nutartis neįvykdyta, todėl pareiškimas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

4Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti 2010-12-31 nutartį ir perduoti pareiškimo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Motyvuos nurodo: 1) teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė konkrečiai kokie pareiškimo trūkumai nebuvo pašalinti, kas laikytina absoliučiu nutarties negaliojimo pagrindu; 2) teismui nenurodžius konkrečių pareiškimo nepašalintų trūkumų, buvo apribota pareiškėjos teisė ginti savo pažeistas procesines teises apeliuojant, kadangi nėra galimybės patikrinti ar teismo nustatyti trūkumai gali būti laikomi trūkumais, kuriuos pareiškėja privalėjo šalinti, pareiškėja nežinodama bent minimalių teismo motyvų negali tinkamai surašyti atskirojo skundo motyvų; 3) teismo nustatyti trūkumai nebuvo pagrįsti jokiomis teisės normomis, o teismo nustatyti įpareigojimai, susiję su tariamų trūkumų šalinimu, neturėjo jokio teisinio pagrindo.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

7Šioje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai nutarė, kad pareiškėja nepašalinio procesinio dokumento trūkumų ir todėl ieškininį pareiškimą paliko nenagrinėtu.

8Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą, nepagrįstą nutartį, pažeisdamas procesines teisės normas, dėl ko nepagrįstai pareiškėjos pareiškimą dėl fizinio asmens paskelbimo nežinia kur esančiu, laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, pareiškėjai pašalinus tik dalį nustatytų pareiškimo trūkumų.

9CPK 111 straipsnyje nustatyti bendri reikalavimai, keliami dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų turiniui ir formai. Papildomi reikalavimai, keliami ieškinio pareiškimui, kaip specialiam šalies procesiniam dokumentui, yra įtvirtinti CPK 135 straipsnyje. CPK 455 str. nustatyti pareiškime dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu, be bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai, keliami specialūs reikalavimai. Pažymėtina, kad proceso teisės normos suteikia teismui teisę nustatyti terminą ieškinio trūkumams šalinti (CPK 138 str.). Pareiškėjui per teismo nustatytą terminą ieškinio trūkumų nepašalinus, procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.). Nors ieškinio priėmimo stadijoje ieškinio pagrįstumo, o tuo pačiu ir įrodymų pakankamumo klausimas nėra sprendžiamas, būtent šioje stadijoje šalys ir tretieji asmenys turi pateikti teismui visus turimus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, taip pat nurodyti įrodymus, kurių jie negali pateikti teismui, kartu nurodydami aplinkybes, trukdančias tai padaryti, bei galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. vasario 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2009, aiškindamas procesinių dokumentų trūkumų šalinimo klausimus, yra išaiškinęs, kad teismo pareiga išaiškinti dalyvaujantiems byloje asmenims jų teises ir pareigas (CPK 158 str. 3 d.) apima pareigą, nustatant terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti, nutartyje aiškiai ir suprantamai nurodyti, kokius konkrečius trūkumus ir kokiu būdu privalo pašalinti asmuo, o esant reikalui, išaiškinti ir, kokiu būdu galima trūkumus pašalinti.

11Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra pasisakęs, kad asmenys, paduodantys ieškinį teismui, dėl įvairiausių aplinkybių gali skirtingai suprasti ieškinyje nurodomų įrodymų, patvirtinančių ieškinyje nurodomas aplinkybes, ir su ieškiniu pateikiamų įrodymų reikšmę bei įrodymų apimties pakankamumą. Tačiau šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai (CPK 42 str. 5 d.). Jeigu paduodantis ieškinį asmuo nesuprato ar netinkamai suprato teismo nutartyje išdėstytus nurodymus dėl ieškinio trūkumų pašalinimo, teismas turi teisę pakartotinai nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti ir nutartyje nurodyti, kokie konkretūs ieškinio trūkumai turi būti pašalinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-681/2008).

12Teisėjų kolegija sprendžia, kad nutartyje, kuria ieškovui nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, pirmosios instancijos teismas privalo nurodyti, kaip pašalinti aplinkybes, dėl kurių ieškinys neatitinka CPK 111, 135 str. ir 455 str. (nagrinėjamu atveju) nustatytų reikalavimų, tuo tarpu pirmosios instancijos teismo 2010-11-24 nutartis yra netiksli, t. y. nutartimi nėra tinkamai informuota pareiškėja apie teismo nustatytus konkrečius pareiškimo neatitikimus procesinio dokumento turiniui keliamiems reikalavimams, t. y. nutartyje nustatyti trūkumai yra bendro pobūdžio, netikslūs, nėra nurodytas nustatytų pareiškimo trūkumų teisinis pagrindas. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas, prieš spręsdamas dėl dalies trūkumų nepašalinimo procesinių padarinių, turėjo įvertinti, ar pareiškėja suprato įpareigojimų pašalinti pareiškimo trūkumus esmę, ar visi įpareigojimai buvo privalomi, ar juos įmanoma pareiškėjai pašalinti. Paaiškėjus, kad pareiškėjai nesuprantama įpareigojimų esmė, ar pareiškėja neturi galimybių pašalinti tam tikrų trūkumų, teismas turėjo teisę pakartotinai nustatyti terminą pareiškimo trūkumams pašalinti ir nutartyje konkrečiau, pareiškėjai suprantamiau, įvardinti šalintinus trūkumus, bei pareiškėjai prašant, pačiam išreikalauti trūkstamus duomenis (CPK 8). Prielaidą, kad pareiškėjos atstovui nebuvo pilnai suprantama teismo 2010-11-24 nutartyje nurodytų trūkumų esmė, leidžia daryti ir tai, kad pareiškėjos atstovas išvardinęs nutartyje nurodytus šalintinus trūkumus, teigia, kad dalį duomenų jau yra nurodyti pareiškime arba, kad pareiškėja neturi pareigos pašalinti nurodytus trūkumus.

13Iš Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 24 d. nutarties turinio matyti, jog teismas nurodė pareiškėjai pašalinti šiuos pareiškimo trūkumus: 1) prie pareiškimo nėra pateikta rašytinių įrodymų apie tai, kur gyveno V. D., kur ji buvo deklaravusi savo gyvenamąją vietą; 2) nėra pateikta giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų bei įrodymų apie V. D. santuokinę padėtį; 3) nėra pateikta rašytinių įrodymų, jog nėra kitų asmenų, kurie atliktų ar pageidautų atlikti turto administratoriaus pareigas; 4) pareiškėja nepateikė jokių duomenų apie savo turtinę padėtį, savo pajamas; 5) nenurodė duomenų apie kitus V. D. išlaikytinius ir nustatė terminą iki 2010-12-20 šiems trūkumams pašalinti.

14Kauno miesto apylinkės teismas skundžiamojoje 2010-12-31 nutartyje nurodė, jog susipažinus su pateiktu raštu dėl pareiškimo trūkumų ištaisymo ir pateiktu pareiškimu su priedais nustatyta, kad 2010-11-24 nutartyje nurodyti trūkumai pašalinti tik iš dalies, kadangi pareiškėja įvykdė ne visus teismo nurodymus, t. y. pašalino tik dalį nurodytų trūkumų, dėl ko, pareiškimą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi konstatuodamas jog pareiškėja įvykdė ne visus teismo nurodymus, jų nedetalizavo, nenurodė kurių konkrečiai iš nustatytų pareiškimo trūkumų pareiškėja nepašalino.

15Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėja laiku reagavo į teismo įpareigojimą pašalinti pareiškimo trūkumus, elgėsi procesiškai rūpestingai, kaip matyti, iš jos atstovo 2010 m. gruodžio 13 d. surašyto dokumento – rašto dėl pareiškimo trūkumų šalinimo, kuriuo buvo šalinami Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 24 d. nutartimi nurodyti trūkumai, pareiškėja pašalino jai nurodytus pareiškimo trukumus, t. y. pareiškėjos atstovas nurodė visas teismo nurodytas aplinkybes: tiek naujas, tiek patikslino ir paaiškino pačiame pareiškime jau nurodytas faktines aplinkybes, bei pateikė reikalaujamus rašytinius įrodymus ir nurodė argumentus ir priežastis dėl kurių negali įvykdyti likusių teismo įpareigojimų (dėl to, jog įstatymai to nereikalauja, dėl negalėjimo pateikti tam tikrų duomenų, kadangi teismo prašomus nurodyti duomenis gali išreikalauti tik pats teismas). Pareiškėjos atstovas advokatas A. N. 2010-12-14 pateiktame rašte dėl pareiškimo trūkumų šalinimo paaiškino bei pateikė duomenis (rašytinius įrodymus) apie V. D. paskutinę gyv. vietą ir jos giminystės ryšius su pareiškėja bei pareiškėjos turtinę padėtį (gyventojų registrų tarnybos išrašą, gimimo liudijimo kopiją, Kauno teritorinės darbo biržos pažymą), taip pat nurodė, jog išlaikytinių V. D. neturėjo, todėl negali pateikti duomenų apie juos. Nurodė, jog yra neįmanoma pateikti įrodymų, jog nėra kitų asmenų, kurie atliktų ar pageidautų atlikti turto administratoriaus pareigas, kadangi tokių asmenų iš viso nėra. Įstatymas nenumato pareigos pareiškėjui kreipiantis su pareiškimu dėl asmens pripažinimo nežinia kur esančiu pateikti ir duomenis apie nesančio asmens sutuoktinę padėtį, pareiškėjo turtinę padėtį, įrodyti, kad nėra išlaikytinių ar kitų asmenų, kurie atliktų ar pageidautų atlikti administratoriaus pareigas.

16Konstatavus, kad 2010-11-24 nutartyje nustatyti pareiškimo trūkumai suformuoti nepakankamai aiškiai, nėra visi teisiškai pagrįsti, skundžiama 2010-12-31 nutartimi pareiškimas paliktas nenagrinėtu, teismui nemotyvavus, kokių pareiškimo trūkumų pareiškėja nepašalino, ar tame yra pareiškėjos kaltės, atsižvelgiant į pareiškėjos atstovo pateikto rašto dėl pareiškimo trūkumų šalinimo turinį, spręstina, kad pareiškimas paliktas nenagrinėtu, kaip pašalinus tik dalį trūkumų, nepagrįstai, todėl atskirasis skundas tenkintinas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 31 d. nutartis naikintina ir pareiškėjos V. D. pareiškimo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).

17Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p.,

Nutarė

19Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 31 d. nutartį, ir pareiškėjos V. D. pareiškimo dėl fizinio asmens paskelbimo nežinia kur esančiu, priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama pripažinti V. T. (gimusią ( - )... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 31 d. nutartimi pareiškėjos... 4. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti 2010-12-31 nutartį ir... 5. Atskirasis skundas tenkintinas.... 6. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 7. Šioje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai nutarė,... 8. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė... 9. CPK 111 straipsnyje nustatyti bendri reikalavimai, keliami dalyvaujančių... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. vasario 13 d. nutartyje, priimtoje... 11. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra pasisakęs, kad asmenys,... 12. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nutartyje, kuria ieškovui nustatytas... 13. Iš Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 24 d. nutarties turinio... 14. Kauno miesto apylinkės teismas skundžiamojoje 2010-12-31 nutartyje nurodė,... 15. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog iš bylos medžiagos matyti, jog... 16. Konstatavus, kad 2010-11-24 nutartyje nustatyti pareiškimo trūkumai... 17. Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p.,... 19. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 31 d. nutartį, ir...