Byla 2S-666-125/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Danguolės Martinavičienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ieškinį atsakovui K. P., tretiesiems asmenims UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“, E. P., M. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 48 804,47 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2010-12-16 sprendimu ieškovo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ieškinį atmetė, priteisė iš Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsakovui K. P. 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

4Atsakovas kreipėsi į teismą dėl papildomo sprendimo priėmimo prašydamas papildomu sprendimu priteisti iš ieškovo 2 000 Lt išlaidų advokatų pagalbai apmokėti. Nurodė, kad jam atstovavo du advokatai, pagal pateiktus kvitus jis sumokėjo advokatams 4 000 Lt, todėl, nors pagal Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau Rekomendacijos) nustatytus advokatų paslaugų įkainius jam priklausytų 3 360 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidos, tačiau atsižvelgiant į tai, kad byla truko ilgą laiką, užmokestis už advokatų teisinę pagalbą turi būti padidintas iki 4 000 Lt.

5Palangos miesto apylinkės teismas 2010-12-16 nutartimi konstatavo, jog bylinėjimosi išlaidų klausimas buvo išspręstas, nes teismo 2010-11-30 sprendime nurodyta, kad atmetus ieškinį iš ieškovo atsakovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Tačiau teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje padarytas rašymo apsirikimas ir vietoje 4 000 Lt priteistinų bylinėjimosi išlaidų (pagal atsakovo pateiktus du kvitus), priteista 2 000 Lt, todėl teismas atsakovo prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo atmetė, ištaisė rašymo apsirikimą 2010-11-30 teismo sprendime ir vietoj žodžių „2000 (du tūkstančiai)“ įrašė „4000 (keturis tūkstančius)“.

6Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2010-12-16 nutartį bylinėjimosi išlaidas paliekant nepakeistas. Nurodo, kad teismas neturi teisės pats panaikinti ar pakeisti sprendimą, todėl įstatymas numato tik apsirikimo ir aiškių aritmetinių klaidų ištaisymą, kurios gali ateityje trukdyti įvykdyti sprendimą, o teismas, priimdamas 2010-12-16 nutartį, padvigubino priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį, kurios turi esminės įtakos šalių teisėms ir pareigoms. Be to, apeliantas pažymi, kad priteisiant 4 000 Lt bylinėjimosi išlaidas atsakovui, teismas neatsižvelgė į tai, jog priteisiamos advokato teisinės pagalbos išlaidos gerokai viršija Rekomendacijose nustatytus advokatų teisinės pagalbos maksimalius dydžius.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo palikti atskirąjį skundą nenagrinėtą, kadangi atskirasis skundas paduotas kartu su apeliaciniu skundu dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2010-11-30 sprendimo, todėl atskirasis skundas praranda prasmę, nes bylinėjimosi išlaidų paskirstymas yra sudėtinė sprendimo dalis.

8Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-11-30 teismo sprendimu atmestas ieškovo ieškinys dėl žalos atlyginimo bei priteista iš ieškovo atsakovui 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas prašė papildomu sprendimu priteisti jam iš ieškovo 2 000 Lt. Pirmosios instancijos teismas atmetė prašymą dėl papildomo sprendimo priteisimo, tačiau ištaisė rašymo apsirikimą ir sprendimo rezoliucinėje dalyje vietoj „2 000 Lt“ įrašė „4 000 Lt“.

11Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas suteikia galimybę teismui, priėmusiam sprendimą, savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas. Visais atvejais galimas tik toks klaidų ištaisymas, kuris nekeičia sprendimo esmės (LR CPK 276 str. 2 d.). Ištaisant rašymo apsirikimus ar aritmetines klaidas negalima pakeisti sprendime nustatytų faktų, šalių teisių ir pareigų, jų turinio, realizavimo sąlygų. Šiuo atveju iš 2010-11-30 teismo sprendimo motyvuojamosios dalies matyti, kad teismas nurodė, jog atmetus ieškinį iš ieškovo atsakovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, tačiau nenurodytas šių išlaidų dydis, priteistų bylinėjimosi išlaidų dydis nurodytas tik sprendimo rezoliucinėje dalyje (t. b. l. 182). Iš sprendimo motyvuojamosios dalies matyti, kad teismas priteisė visas atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau sprendimo rezoliucinėje dalyje įrašė tik dalį atsakovo turėtų bylinėjimosi išlaidų, todėl kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas ištaisydamas rašymo apsirikimą nepakeitė sprendimo turinio bei jame nustatytų faktų. Dėl apelianto nurodomų teiginių, jog teismas, priteisdamas atsakovui 4 000 Lt bylinėjimosi išlaidas, viršijo Rekomendacijose nustatytą užmokesčio už advokatų teisinę pagalbą maksimalų dydį pažymėtina, kad teismas turi teisę atsižvelgdamas į bylos aplinkybes nukrypti nuo nustatyto maksimalaus užmokesčio dydžio. Be to, šiuo atveju dėl teismo sprendimo yra gautas apeliacinis skundas, todėl sprendžiant sprendimo pagrįstumo klausimą bus sprendžiamas ir bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo klausimas.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad keisti ar naikinti teisėtą bei pagrįstą teismo nutartį remiantis atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str.

131 p.).

14Kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

15Palangos miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai