Byla e2-417-199/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Laurai Šlapaitytei, dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovei advokato padėjėjai Ingridai Varanavičei, nedalyvaujant atsakovei K. K., dalyvaujant jos atstovei advokatei J. R., nedalyvaujant trečiajam asmeniui N. D., trečiųjų asmenų UAB „Inservis“, UAB „CManagement“ atstovams, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei K. K., tretieji asmenys N. D., UAB „Inservis“, UAB „CManagement“ dėl žalos atlyginimo

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 198 EUR žalos atlyginimo, 6,78EUR palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose bei jo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad butas, esantis adresu ( - ) buvo užlietas vandeniu iš viršaus esančio buto dėl to sušlapo ir atšoko bute Nr 56 ant sienų esantys tapetai. Įvykio metu butas Nr. 56 buvo apdraustas Būsto draudimu. Vadovaujantis draudimo sutartimi įvykis pripažintas draudžiamuoju. Apskaičiuojant nuostolį ir mokant draudimo išmoką ieškovė vadovavosi Būsto draudimo taisyklėmis Nr. 067 2013-01-03. Pagal Taisyklių nuostatas nuostolio dydis yra nustatomas vadovaujantis surašytu turto sunaikinimo ar sugadinimo aktu, gautais iš draudėjo ir kompetentingų įstaigų dokumentais, būtinais turto sunaikinimo ar sugadinimo priežastims ir nuostolių dydžiui nustatyti. Nuostoliu laikomos tik remonto išlaidos, būtinos sugadintam turtui atstatyti iki buvusios būklės prieš pat įvykį bei neviršijančios to turto atkūrimo vertės, buvusios prieš pat draudžiamąjį įvykį. Ieškovė apskaičiavo nuostolį ir išmokėjo 198 Eur draudimo išmoką. Ieškovė išsiaiškino, kad tapetai nuo sienos atšoko dėl vandens poveikio. Ieškovė nustatė, kad buto, adresu Žuvinto g. 30-56, Kaunas, užpylimo židinys buvo viršuje esančiame bute, adresu ( - ), kuriame trūko buto atsakomybės ribose esantis karšto vandens vamzdis po grindimis.

5Atsakovė privalėjo naudotis jam nuosavybės teise priklausančiu turtu bei jį prižiūrėti taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Ieškovė pretenzija ragino atsakovę geruoju atlyginti užpylimo metu padarytą žalą. Žala iki šiol tebėra neatlyginta, todėl priteistina. Turto sugadinimo atveju, kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų, asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai /Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinėje byloje Nr 2-3K-3-299/2008/.

6Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis bei aptarta kasacinio teismo praktika dėl LR CK 6.263 straipsnio taikymo darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju atsakovė privalo atlyginti 198 Eur žalą LR CK 6.263 straipsnio pagrindu, nes: 1) nesugebėdama naudotis turtu taip, kad nebūtų daroma žalos ieškovės draudėjos turtui, atsakovė elgėsi nerūpestingai (neteisėtai); 2) dėl vandens pratekėjimo iš atsakovei priklausančių patalpų atsirado turtinė žala; 3) atsiradusi turtinė žala yra tiesioginis atsakovės pareigos elgtis rūpestingai ir atsargiai, kad nebūtų daroma žala trečiųjų asmenų turtui, nevykdymo rezultatas.

7Atsakovė ir jos atstovė su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti.

8Atsakovė ir jos atstovė nurodo, kad ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklauso butas ( - ), kuris nuo 2008-03-05 yra apdraustas UAB DK „PZU Lietuva“, tai patvirtina gyventojų draudimo polisas GT Nr. 234547, nes butas įsigytas pagal banko suteiktą kreditą. Bute jokių esminių darbų atsakovė niekada neatliko ir su šiuo įvykiu nėra susijusi, jis įvyko ne dėl atsakovės kaltės. 2015-03-17 atsakovė kreipėsi į UAB DK „PZU Lietuva“, kadangi pastebėjo drėkstančias sienas, ant grindų atsirado juodos dėmės. Atvykę UAB „Inservis“ darbuotojai nustatė, kad po grindimis galimai trūkęs karšto vandens vamzdis tarpaukštinėje perdangoje, kurią sumontavo statytojas. Reikėjo ardyti tarpaukštinę grindų perdangą, nuardant grindis, vamzdžio trūkimas įvyko 2014 metų rugsėjo mėnesį. Net tris kartus buvo sudaryti nauji aktai, kadangi atsakovės bute vis ryškėjo nauji apgadinimai. Kiek atsakovei yra žinoma, tokiu pat būdu nukentėjo ir daugiau namo gyventojų. Apie šias faktines aplinkybes, kad tai yra statytojo nekokybiško darbo rezultatas žinojo ir ieškovas. Atsakovė gavusi pretenziją 2015-09-08 susisiekė telefonu su ieškovo atstovais, kuriems nurodė visas atsiliepime išdėstytas aplinkybes ir atsakovei buvo paaiškinta, kad rašytinio paaiškinimo nereikia, ieškovas kreipsis į kaltininkus. Gavusi ieškinį atsakovė nustebo, nes pasekmės kilo ne dėl atsakovės veiksmų ir ieškovė nėra atsakinga už vamzdyną, kuris yra tarpaukštinėje perdangoje po butų grindimis, nes jokių darbų neatliko ir negalėjo žinoti ar matyti, o tuo labiau pasirūpinti namui, o ne butui priklausančiu turtu. Šiuo metu namo priežiūra perduota „Dainavos Būstas“, prieš tai priežiūra rūpinosi UAB „Inservis‘. Ieškovas turėjo pareigą gauti visus duomenis iš mano nurodytų priežiūrą vykdančių institucijų ir išsiieškoti žalą. Kaltininkas yra statytojas. Ieškovas neįrodė, kad žala atsirado dėl atsakovės neteisėtų veiksmų. Pagal atliktus veiksmus ir jų seka, galima daryti išvadą, kad žalos rezultatas yra statytojo ir namo priežiūrą vykdančios institucijos UAB „Inservis“ veiksmų, kuri žinodama, kad trūkęs namo vamzdynas tarpaukštinėje perdangoje, neužtikrino žalos sumažinimo, leido didesnei žalai atsirasti.

9Trečiųjų asmenų UAB „Inservis“, UAB „CManagement“ atstovai, trečiasis asmuo N. D. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir datą pranešta, prašymų iki teismo posėdžio pradžios negauta.

10Teismas

11Konstatuoja:

12Ieškinys tenkintinas

13Civiliniame procese galioja rungimosi principas CPK 12 straipsnis/, kuris lemia, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims /CPK 178straipsnis/. CPK 178 straipsnyje nustatyta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė: šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti /CPK 182 straipsnis). Įstatymo nustatyta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė reiškia, kad ieškovas privalo įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą, o atsakovas – nesutikimo su ieškovo reikalavimais pagrindą.

14Tarp šalių kilo ginčas dėl žalos atlyginimo subrogacijos tvarka/ LR CK 6.1015str.1d/.

15CK 6.1015 str. 2 d. nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Įvykus draudžiamajam įvykiui, subrogacijos pagal CK 6.1015 str. pagrindu vietoje draudėjo į tą patį, jau egzistuojantį ir nepasibaigusį prievolinį santykį įstoja draudimo išmoką išmokėjęs draudikas, perimdamas draudėjo reikalavimo teisę į atsakingą asmenį.

16Bylos medžiaga nustatyta, kad butas, esantis ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovei K. K. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu nuo 2008-02-14/ b.l. 28, 29/, o butas esantis ( - ) nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui N. D., šie butai randasi daugiabučiame gyvenamajame name, atsakovei nuosavybės teise priklausantis butas Nr 60 randasi antrame aukšte, o trečiojo asmens butas Nr 56 randasi pirmame aukšte.

17Atsakovė K. K. įsigijo butą, esantį ( - ) sudarius Preliminariąją būsimo buto pirkimo-pradavimo sutartį Nr ( - ) 2007-02-13 su UAB „Invalda Real Estate“ vadinama pardavėju, pagal kurios sąlygas pardavėjas pastatė pirkėjai K. K. 2 kambarių butą/ b.l. 86-91/. 2008-02-14 UAB „Naujoji švara“ , vadinama pardavėju pagal nekilnojamojo daikto pirkimo-pradavimo sutartį, perdavimo-priėmimo aktą, sudarytą Kauno miesto 12-jame notarų biure pardavė pirkėjai K. K. nebaigtą statyti, baigtumas 90 procentų butą, esantį Žuvinto g.30-60, Kaune/ b.l. 93-104/.

18Būsto draudimo liudijimas Nr TIA Nr 271458282 patvirtina tas aplinkybes, kad trečiasis asmuo N. D. apdraudė butą, esantį ( - ) pas ieškovą AB „Lietuvos draudimas“ laikotarpiu nuo 2015-02-12 iki 2016-02-11 / b.l. 13-16/.

192015-06-25 surašytas ieškovo atstovo Turto sunaikinimo, sugadinimo aktas, dalyvaujant draudėjai N. D., aktas pasirašytas N. D. ir AB „Lietuvos draudimas“ atstovo/ b.l. 17-20/. Turto sunaikinimo, sugadinimo akte užfiksuotos aplinkybės dėl buto Nr 56 užliejimo vandeniu iš 60 buto, taip pat užfiksuoti bute Nr 56 defektai ir jų atsiradimo priežastys. Pagal buto Nr 56 savininkės N. D. paaiškinimus, ji pastebėjo 2015 metų 06 mėnesio viduryje atšokusius tapetus. Turto sunaikinimo sugadinimo akte užfiksuota, kad apžiūros metu 2015-06-25, sudarant Turto sunaikinimo, sugadinimo aktą AB „Lietuvos draudimas“ atstovė ir N. D. nuvyko į vienu aukštu aukščiau esantį 60 butą, o jo gyventoja K. K. paaiškino, kad užliejimas galėjo įvykti dėl vandentiekio avarijos perdangoje tarp aukštų, nes avarinė tarnyba nuardė jos koridoriaus sieną,grindis, kad išsiaiškinti priežastį. Taip pat K. K. nurodė, kad 60 butas draustas „PZU Lietuva“. Akte nurodyta, kad apžiūros metu bute Nr 60 matyti drėgmės požymiai, būtent koridoriuje ant sienų ir grindų/ b.l. 17,18/. Turto sunaikinimo, sugadinimo akto priede nurodyti buto Nr 56 sugadinimai: patalpoje-koridoriuje, pažymėtoje šifru 56-2 atšokę tapetai, sugadinimai 4,81X2,57 m/ b.l.19,20/. Sudaryta buto Nr 56 remonto Lokalinė sąmata 2015-06-29, remonto išlaidų vertė su PVM nurodyta 284,77EUR/b.l 21 /. Dėl buto esančio ( - ) užliejimo 2015-06-15 AB „Lietuvos draudimas“ užvesta žalos byla Nr 1596389, apskaičiuota draudimo išmoka 198 EUR sumoje, pranešta draudėjai N. D. apie žalos atlyginimą, o mokėjimo nurodymu Nr 9468975 198EUR dydžio draudimo išmoka pervesta N. D. / b.l. 22-24/ .

20Tokiu būdu, 2015-06-15 trečiajam asmeniui N. D. priklausantis butas, esantis daugiabučiame gyvenamajame name ( - ) buvo užlietas iš viršaus esančio buto ( - ). Kadangi trečiajam asmeniui N. D. priklausantis butas buvo draustas pas ieškovą AB „Lietuvos draudimas“, ieškovas nustatęs, kad tai buvo draudiminis įvykis išmokėjo trečiajam asmeniui N. D. draudimo išmoką 198EUR sumoje.

21Šioje civilinėje byloje nėra ginčo dėl padarytos žalos trečiajam asmeniui N. D. užliejus vandeniu jai priklausantį butą Nr 60 fakto, šalys nesiginčija ir dėl išmokėtos draudimo išmokos dydžio, tačiau šalys ginčijasi dėl atsakingo asmens už padarytą žalą.

22Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ikiteismine tvarka aiškinosi dėl buto Nr 56 užliejimo vandeniu priežasčių ir dėl atsakingų asmenų už padarytą žalą, kreipėsi į daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) administratorių UAB„Insevis“/ b. l. 25/. Tačiau UAB „Insevis“ atsakė į AB „Lietuvos draudimas“ paklausimą 2015-07-23, kad informacijos apie 56 buto užliejimą vandeniu neturi, kad į įmonę 56 buto savininkai nesikreipė/ b.l. 26./. UAB „Inservis‘ į ieškovo pretenziją atsakė 2015-08-25, kad UAB „Inservis“ nėra atsakingas dėl 2015-06-15 įvykio, kad užliejimo židinys buvo ( - ) esančiame bute, kad buto atsakomybės ribose esantis karšto vandens vamzdis leido vandenį po grindimis. Be to, nurodė, kad 60 butas yra draustas, o buto savininkė kreipėsi į draudiką UAB DK „PZU Lietuva“/ b.l. 27/. Tačiau UAB DK „PZU Lietuva“ dėl žalos atlyginimo ieškovą informavo, kad K. K. nebuvo apdraudusi civilinės atsakomybės/ b.l. 30/. Taip pat ieškovas kreipėsi į AB „Invalda INL“, kuri pagal preliminariąją sutartį statė atsakovei butą, kuri nurodė, kad nėra susijusi su gyvenamuoju namu, esančiu ( - ) / b.l. 71/. Taip pat ieškovas kreipėsi su pretenzija į atsakovę 2015-09-18/ b.l. 31/.

23Atsakovė K. teismo posėdžio metu 2017-03-28 paaiškino, kad nesutinka su nurodytomis AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB „Insevis“ buto Nr 56 užliejimo vandeniu priežastimis, kad ne kartą namo gyventojai kreipėsi į UAB „Inservis“ dėl butų užliejimų, kadangi jų name, esančiame ( - ) butų užliejimai yra dažni, nes yra neteisingai ne pagal projektą išvedžiotas ir netvarkingas tarp aukštų esantis karšto vandens vamzdynas, neužveržtos sklendės, pro kurias prabėga vanduo ir užlieja šio namo butus, o dėl to kaltas statytojas. Dėl tos priežasties buvo užlietas vandeniu 56 butas ir atsakovės butas Nr 60, dėl to aiškinosi UAB „Inservis“, kurio darbuotojai išgriovė buto Nr 60 sienas, tačiau ten vamzdyno nerado, išgriovė grindis ir nustatė, kad tarp aukštų esantis vamzdynas praleidžia vandenį. Dėl buto užliejimo vandeniu UAB „PZU Lietuva“ atsakovei sumokėjo 2500EUR draudimo išmoką. Kaltas UAB „Inservis‘, kuris administravo namą ir statytojas.

24Trečiasis asmuo N. D. teismo posėdžio metu 2017-03-28 nurodė, kad jų name butų užliejimai yra dažni, kadangi yra netvarkingas tarp aukštų esantis karšto vandens vamzdynas dėl kurio vanduo užlieja jų namo butus, o dėl to kaltas statytojas.

25Atsakovė toms aplinkybėms įrodyti, kad trūkęs karšto vandens vamzdis esantis tarpaukštinėje perdangoje po grindimis užlieja vandeniu butus pateikė į bylą įrodymus: gyventojų turto draudimo polisą Nr 234547/ b.l. 109/, turto apžiūros aktą 2015-03-19 Nr 256232/ b.l.42/; turto apžiūros akto Nr 256232 papildymą 2015-04-07/b.l. 41/; Priedą Nr1 prie turto apžiūros akto Nr 256232, kuriuos sudarė UAB DK „PZU Lietuva“ Kauno regiono paslaugų teikimo vadovė V. T., dalyvaujant draudėjai K. K., aktuose užfiksuotos aplinkybės, kad atsakovė 2014-09-08 pastebėjo, kad sušlapo jai priklausančio buto, esančio ( - ) sienos, kad yra trukęs vamzdynas po grindimis, ant grindų atsirado juodos dėmės, kad sugadinimai nustatyti apžiūros metu. Aktuose nėra užfiksuota, kad buto apžiūroje ir nuostolių nustatyme dalyvavo UAB „Inservis“ atstovas, aktai pasirašyti K. K. ir UAB DK „PZU Lietuva“ paslaugų teikimo vadovės V. T.. Atsakovė apie įvykį pranešė UAB DK „PZU Lietuva“ 2015-03-17 pranešimu, kurį priėmė draudikas, pranešime nurodyta, kad nustatytas ar numatomas kaltininkas yra butas, esantis Žuvinto g.30-59 /b.l. 45,46/. Priede Nr 1 prie turto apžiūros akto Nr 256232 nurodyti nuostoliai, kaltininku nurodomas butas, esantis ( - ) /b.l.47/. Priede Nr 1 prie Turto apžiūros akto 256232 pastaboje užfiksuota, kad UAB „Inservis“ darbuotojo teigimu vamzdynai išvedžioti ne pagal projektą, kad patalpoje 60-1, išradžius sieną vamzdynų nerasta, tikėtina, kad vamzdžiai randasi po grindimis, todėl galimai patalpos 60-1 koridoriaus sienos gali drėkti nuo tos pačios priežasties - pratrūkusio vamzdyno po grindimis patalpoje 60-4 vonioje. Ši priedą prie apžiūros akto pasirašė K. K. ir UAB DK „PZU Lietuva“ Kauno regiono paslaugų teikimo vadovė V. T., tačiau Turto apžiūros akte Nr 256232 ir jo Priede Nr 1 neužfiksuota, kad dalyvavo apžiūroje UAB „Inservis“ atstovas, aktas nėra pasirašytas UAB „Inservis“ atstovo. Todėl darytina išvada, kad UAB „Inservis“ darbuotojas buto esančio ( - ) apžiūroje nedalyvavo.

26UAB „Inservis“ vadovas 2017-02-13 teismo posėdžio metu paaiškino, kad kategoriškai nesutinka su atsakovės teiginiais, kad UAB „Inservis“ netinkamai prižiūrėjo namą ( - ), kad nevykdė administratoriaus pareigų. UAB „Inservis“ atstovas nurodė į tas aplinkybes, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad kreipėsi į UAB „Insevis‘ ir ar į statytoją dėl netinkamai išvedžiotų vamzdynų, tačiau vien ta aplinkybė kur randasi vamzdynas ar sienoje, ar po grindimis neturi jokios reikšmės žalos padarymui, kad UAB „Inservis“ neturi jokios informacijos dėl atsiradusios žalos atsakovės bute Nr 60.

27Nekilnojamojo daikto pirkimo-pradavimo sutarties 2008-02-14 9.5 punkte nustatyta, kad pastato projekto ir/ar statybos generalinis vadovas yra UAB „Invalda Construkcion Management“, kuris suteikė atsakovės butui/ sutarties 9.6 punktas/ ir gyvenamajam namui LR Statybos įstatyme ir kituose aktuose nustatytą garantiją, kurios terminas skaičiuojamas nuo statinio pripažinimo tinkamu naudotis datos. Iš perdavimo-priėmimo akto matyti, kad atsakovei butas perduotas 2008-02-14, akte nurodyta, kad atsakovė pretenzijų dėl buto kokybės statytojui neturi/ b.l. 93-98/.

28Pagal Statybos įstatymo 41str.1 dalį statinio garantinis terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 698 straipsnyje nustatytą terminą. Statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse statinio garantinis terminas gali būti nustatomas ilgesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nurodytą terminą.

29Pagal CK 6.698straipsnio 1 dalį rangovas projektuotojas ar statybos prižiūrėtojas atsako už objekto sugriovimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 1/ penkerius metus; 2/ dešimt metų - esant paslėptų statinio elementų / konstrukcijų, vamzdynų ir kt./; 3/ dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų. Pagal CK 6.698straipsnio 2 dalį šio straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos.

30Tokiu būdu, atsakovė ir trečiasis asmuo N. D. manydami, kad yra paslėpti trūkumai- neteisingai išvedžioti ir trūkę vamzdynai gyvenamajame daugiabučiame name, kuriame randasi jų butai, turėtų kreiptis į generalinį rangovą UAB „Invalda Construkcion Management“, nes 10 metų nuo buto perdavimo akto surašymo ir buto perdavimo atsakovei dar nepraėjo, o atsakovė ir trečiasis asmuo N. D. teigia, kad tai yra paslėpti trūkumai.

31Be to, atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad kreipėsi į UAB „Inservis‘ dėl paslėptų trūkumų išaiškinimo, t.y. dėl ne pagal projektą sumontuotų ir trūkusių karšto vandens vamzdynų tarpaukštinėje perdangoje, o UAB „Inservis“ atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad į jų įmonę nei atsakovė, nei trečiasis asmuo N. D. šiuo klausimu nesikreipė. Tokį pat atsakymą UAB „Inservis“ davė raštu 2015-07-23 Nr 01-348 ir ieškovui, t.y. kad informacijos apie aplietus butus neturi. Kviesta į teismo posėdį liudytoja E. V., dirbusi UAB „Inservis“ į teismo posėdį neatvyko, o šalys neprašė atidėti 2017-06-08 posėdžio ir kvieti šią liudytoją.

32Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra/LR CPK 177str.1d/.

33Atsižvelgiant į išnagrinėtas bylos aplinkybes, darytina išvada, kad negalima laikyti pakankamu įrodymu Priedo Nr 1 prie turto apžiūros akto Nr 256232 pastaboje nurodyta tekstą dėl UAB „Inservis“ darbuotojo teiginių apie butų užliejimo vandeniu priežastis/ b.l. 49/, nes kaip jau minėta, Turto sugadinimo akte ir jo Priede Nr 1 nėra užfiksuota, kad apžiūroje dalyvavo UAB „Inservis“ darbuotojas, o pastabose nenurodyta UAB „Inservis“ darbuotojo, kurio teiginiais vadovaujasi atsakovė nei vardo, nei pavardės, nei pareigų, Priedas Nr 1 prie turto apžiūros akto ir pats aktas nepasirašytas UAB „Inservis“ darbuotojo, o UAB „Inservis“ atstovas teismo posėdžio metu ir UAB „Inservis“ rašte nurodė, kad buto Nr 56 savininkas į UAB „Inservis“ nesikreipė, kad jokios informacijos apie aplietus butus neturi/b.l. 26/.

34Tačiau nustatyta aplinkybė, kad buto Nr 56 užliejimo vandeniu židinys randasi atsakovės bute Nr 60 šioje civilinėje byloje nėra paneigta. Tai reiškia, kad atsakovė nepaneigė šios aplinkybės. Taip pat atsakovė neįrodė, kad ji nėra kalta dėl įvykusio buto Nr 56 užliejimo vandeniu.

35Dėl civilinės atsakomybės

36Pagal CK 6.246 str. 1 d. civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. CK 6.248 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus/ CK 6.266str.1d/, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Visų civilinės atsakomybės sąlygų, išskyrus kaltę, egzistavimą turi įrodyti ieškovas.

37Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014-04-16 nutartyje civilinėje byloje Nr 3k-3-204/2014 konstatavo, kad kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų), yra išaiškinta, kad yra būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Asmens neteisėti veiksmai tokiu atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. K. ir kt. v. G. N. ir kt., bylos Nr. 3K-3-299/2008). Įrodinėjimo našta žalos atlyginimo dėl turto sugadinimo bylose tenka ieškovui, kuris turi pateikti įrodymus, patvirtinančius pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimą.

38Teismo vertinimu ieškovas įrodė 3 civilinės atsakomybės sąlygas, t.y. žalą, kuri atitinka išmokėtai N. D. draudimo išmokai, atsakovės neteisėtus veiksmus, pasireiškusius nepakankamu rūpestingumu ir atidumu, kad nepadaryti žalos kitam asmeniui, svetimam turtui, nes atsakovė suvokdama, kad būtent iš jos buto prabėga vanduo, nesikreipė nei į statytoją - generalinį rangovą UAB „Invalda Construkcion Management“, nei į namo administratorių UAB „Inservis‘, ir priežastinio ryšį tarp N. D. patirtų nuostolių dėl buto, esančio ( - ) 2015-06-15 užliejimo vandeniu ir atsakovės neteisėtų veiksmų. Be to, atsakovė yra buto savininkė, todėl atsako ne tik tai bendraisiais deliktinės atsakomybės pagrindais / CK 6.263str/, bet ir kaip buto savininkė pagal CK 6.266straipsnį.

39Be to, atsakovė atlyginusi žalą gali kreiptis į statytoją - generalinį rangovą UAB „Invalda Construkcion Management“ ar į namo administratorių dėl paslėptų trūkumų nustatymo.

40CK 6.1015 str. 1d. nustatyta, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. CPK 178 str. numatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių įrodinėti nereikia.

41Esant nustatytoms bylos aplinkybėms ir ištirtiems įrodymams, darytina išvada, kad ieškinys dėl žalos atlyginimo subrogacijos tvarka yra pagrįstas, ieškovas sumokėjo draudėjai N. D. draudimo išmoką 198EUR sumoje ir įgijo teisę sutinkamai su CK 6.1015str.1d reikalauti iš atsakovės kaip atsakingo už žalą asmens žalos atlyginimo subrogacijos tvarka/CPK 178str, CK 6.245-6.249str,6.263str, 6.266str, 6.987str, 6.1015str./.

42Kadangi atsakovė ieškovo pretenzijos netenkino, neatlygino žalos, ieškovui iš atsakovės priteistina žala 198EUR sumoje, 6,78EUR kompensacinių palūkanų nuo pareikalavimo įvykdyti prievolę datos 2015-10-04 iki 2016-10-09 ieškinio surašymo/b.l 3-6,31/, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-06-10 iki visiško sprendimo įvykdymo / CK 6.37str, 6.210str.1d, 6.261str/.

43Įvertinant visas išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus rašytinius įrodymus, šalių, jų atstovų, trečiųjų asmenų, jų atstovų paaiškinimus, ieškinys tenkintinas/ CPK 178str, CK 1.5str, 6.37str, 6.210str, 6.245str.-6.249str, 6.251str, 6.263str, 6.266str, 6.987str-6.994str, 6.1015str, Draudimo įstatymas/.

44Dėl bylinėjimosi išlaidų

45Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovo naudai priteistinas sumokėtas žyminis mokestis 15EUR/b.l 12/, patirtos bylinėjimosi išlaidos už advoakto teisinę pagalbą surašant ieškinį 70,08EUR/ b.l. 10,11. Kadangi šioje civilinėje byloje išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu nesudaro nustatyto minimumo, jos valstybei nepriteistinos/CPK 88str.1d.3p,6p, 92str, 93str., 98str./.

46Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 3str, 7str, 12str, 13str., 17str, 42str, 178str, 185 str., 263str.-268str, 270str., 279str,

47Teismas

Nutarė

48Ieškinį tenkinti.

49Priteisti iš atsakovės K. K. , a.k. ( - ) ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ , į. k. 110051834 naudai 198EUR žalos atlyginimo, 6,78EUR kompensacinių palūkanų, 5 procentų dydžio metinės palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-06-10 iki visiško sprendimo įvykdymo, 15 EUR žyminio mokesčio, 70,08EUR išlaidų už teisinę pagalbą surašant ieškinį.

50Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Laurai... 2. Teismas... 3. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 198 EUR žalos atlyginimo, 6,78EUR... 4. Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose bei jo atstovė teismo posėdžio... 5. Atsakovė privalėjo naudotis jam nuosavybės teise priklausančiu turtu bei... 6. Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis bei aptarta kasacinio teismo... 7. Atsakovė ir jos atstovė su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti.... 8. Atsakovė ir jos atstovė nurodo, kad ieškovei asmeninės nuosavybės teise... 9. Trečiųjų asmenų UAB „Inservis“, UAB „CManagement“ atstovai,... 10. Teismas... 11. Konstatuoja:... 12. Ieškinys tenkintinas... 13. Civiliniame procese galioja rungimosi principas CPK 12 straipsnis/, kuris... 14. Tarp šalių kilo ginčas dėl žalos atlyginimo subrogacijos tvarka/ LR CK... 15. CK 6.1015 str. 2 d. nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui,... 16. Bylos medžiaga nustatyta, kad butas, esantis ( - ) nuosavybės teise priklauso... 17. Atsakovė K. K. įsigijo butą, esantį ( - ) sudarius Preliminariąją būsimo... 18. Būsto draudimo liudijimas Nr TIA Nr 271458282 patvirtina tas aplinkybes, kad... 19. 2015-06-25 surašytas ieškovo atstovo Turto sunaikinimo, sugadinimo aktas,... 20. Tokiu būdu, 2015-06-15 trečiajam asmeniui N. D. priklausantis butas, esantis... 21. Šioje civilinėje byloje nėra ginčo dėl padarytos žalos trečiajam... 22. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ikiteismine tvarka aiškinosi dėl buto... 23. Atsakovė K. teismo posėdžio metu 2017-03-28 paaiškino, kad nesutinka su... 24. Trečiasis asmuo N. D. teismo posėdžio metu 2017-03-28 nurodė, kad jų name... 25. Atsakovė toms aplinkybėms įrodyti, kad trūkęs karšto vandens vamzdis... 26. UAB „Inservis“ vadovas 2017-02-13 teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 27. Nekilnojamojo daikto pirkimo-pradavimo sutarties 2008-02-14 9.5 punkte... 28. Pagal Statybos įstatymo 41str.1 dalį statinio garantinis terminas negali... 29. Pagal CK 6.698straipsnio 1 dalį rangovas projektuotojas ar statybos... 30. Tokiu būdu, atsakovė ir trečiasis asmuo N. D. manydami, kad yra paslėpti... 31. Be to, atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad kreipėsi į UAB... 32. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 33. Atsižvelgiant į išnagrinėtas bylos aplinkybes, darytina išvada, kad... 34. Tačiau nustatyta aplinkybė, kad buto Nr 56 užliejimo vandeniu židinys... 35. Dėl civilinės atsakomybės... 36. Pagal CK 6.246 str. 1 d. civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius... 37. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 38. Teismo vertinimu ieškovas įrodė 3 civilinės atsakomybės sąlygas, t.y.... 39. Be to, atsakovė atlyginusi žalą gali kreiptis į statytoją - generalinį... 40. CK 6.1015 str. 1d. nustatyta, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita,... 41. Esant nustatytoms bylos aplinkybėms ir ištirtiems įrodymams, darytina... 42. Kadangi atsakovė ieškovo pretenzijos netenkino, neatlygino žalos, ieškovui... 43. Įvertinant visas išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus rašytinius... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 45. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovo naudai priteistinas sumokėtas... 46. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 3str, 7str, 12str, 13str., 17str, 42str,... 47. Teismas... 48. Ieškinį tenkinti.... 49. Priteisti iš atsakovės K. K. , a.k. ( - ) ieškovo AB „Lietuvos... 50. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...