Byla 2-839-254/2016
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Stamita“, uždaroji akcinė bendrovė „Medstatyba“ bei akcinė bendrovė „Problematika“

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Vytautei Rolskytei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kaminta“ atstovui advokatui Rinaldui Viliušiui, atsakovės Alytaus miesto savivaldybės administracijos atstovams J. M. ir S. S., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Stamita“ atstovei advokatei Sandrai Pilkauskaitei, trečiojo asmens akcinės bendrovės „Problematika“ atstovams J. Š. ir A. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kaminta“ ieškinį atsakovei Alytaus miesto savivaldybės administracijai dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Stamita“, uždaroji akcinė bendrovė „Medstatyba“ bei akcinė bendrovė „Problematika“,

Nustatė

3ieškovė (rangovė) kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydama priteisti iš atsakovės (užsakovės) 287 288,06 Eur skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t. 1, b. l. 1-7). Ieškovė nurodo, kad šalims nepavyksta susitarti dėl 2012 m. lapkričio 7 d. Statybos rangos sutarties Nr. SR-1480 (toliau – Sutartis) įvykdymo ir atsiskaitymo už Didžiosios Dailidės ežero aplinkos sutvarkymo ir pritaikymo rekreacijai (toliau – objektas) atliktus statybos rangos darbus. Ieškovės reikalavimas grindžiamas: 2014 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktu Nr. 11 (t. 1, b. l. 111-112), kuriame nurodytos atliktų darbų kainos šalių buvo suderintos, tačiau atsakovė 67 120,79 Eur dalį mokėtinos sumos sulaikė dėl nepagrįstai paskaičiuotų delspinigių; 2015 m. kovo mėn. atliktų darbų aktu Nr. 12 (t. 1, b. l. 98-99), pagal kurį už darbus atsakovė nesumokėjo 109 826,97 Eur; 2015 m. kovo mėn. atliktų darbų aktu Nr. 13, pagal kurį atsakovė už papildomus darbus nesumokėjo 10 347,74 Eur (t. 1, b. l. 92-93) ir 2015 m. birželio mėn. atliktų darbų aktu Nr. 14 (t. 1, b. l. 88-89), kuriame nurodyta už 98 851,52 Eur atliktų darbų kaina. Pagal šiuo atliktų darbų aktus ieškovė išrašė PVM sąskaitas faktūras, kurių atsakovė neapmokėjo. Ieškovė pažymėjo, kad akte Nr. 13 nurodyti papildomi darbai, kurie techniniame projekte nebuvo numatyti, bet buvo būtini pasiekti techninio projekto tikslą ir išsaugoti darbų rezultatą. Akte Nr. 12 nurodytais darbais sutvarkyti ežero šlaitai (akto 10.2 p.), o aktas Nr. 14 yra suvestinis, kuriame nurodyta fiksuota suma už techniniame projekte numatytų darbų atlikimą (t. 3, b. l. 129-135, t. 4, b. l. 92-94). Ieškovė dėl sulaikytos 67 120,79 Eur sumos kaip netesybų pateikė papildomus paaiškinimus (t. 3, b. l. 102–107). Argumentus suskirstė trimis laikotarpiais. Dėl 15 319,30 Eur (52 894,48 Lt) netesybų už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. sausio 31 d. ieškovė nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 6 d. šalys pasirašė papildomą susitarimą prie Sutarties dėl darbų atlikimo termino pratęsimo iki 2014 m. sausio 7 d. (t. 1, b. L. 84). Šiuo laikotarpiu negaliojo atsakovės ir trečiojo asmens AB „Problematika“ sutartis dėl objekto techninės priežiūros paslaugų teikimo, todėl ieškovė, nesant techninę priežiūrą vykdančio asmens, darbų nevykdė nuo 2013 m. pabaigos iki 2014 m. balandžio 30 d. ir tai patvirtina statybos žurnalo Nr. 1 įrašai (34 psl.) (t. 3, b. l. 152–170); atsakovė nebuvo sutvarkiusi sklypo nuosavybės dokumentų, todėl pagal Techninį projektą reikėjo atlikti darbus ne atsakovei priklausančiame žemės sklype; kadangi buvo dirbama miškų urėdijos valdomoje žemėje be teisės dirbti, dėl to projektuotojai ilgai nenorėjo rengti darbo projekto. Projektuotojų įtikinėjimas pareikalavo sutartyje nenumatyto laiko, siekiant, kad būtų parengti minėti projektai ne valstybinėje savivaldybei priklausančioje žemėje (t. 2, b. l. 161, 162, 164, 169. VĮ Alytaus miškų urėdija daug vėlesniu periodu, t. y. 2014 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. V1-630 (728) atsakovei aiškiai nurodė, kad jokių darbų neleido ir ateityje neleis atlikti ne atsakovei priklausančiame žemės sklype (t. 3, b. l. 108, 109); be to, reikalavimui dėl delspinigių turi būti taikomas sutrumpintas senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Atsakovės skaičiuojamos netesybos per mėnesį sudaro daugiau nei 5 000 Eur, todėl tokia suma yra neprotingai didelė ir lupikiška, todėl netesybos turi būti mažinamos. Dėl reikalavimo dėl 33 234,95 Eur (114 753,62 Lt) netesybų už laikotarpį nuo 2014 m. vasario 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. ieškovė nurodė, kad darbai negalėjo būti atlikti dėl nuo ieškovės nepriklausančių aplinkybių, todėl šalys 2014 m. balandžio 30 d. pasirašė papildomą susitarimą prie Sutarties dėl termino pratęsimo iki 2014-10-07 (t. 1, b. l. 85). Šio susitarimo sudarymas patvirtino, kad atsakovė nelaiko ieškovę kalta neįvykdžius Sutartį. Nepaisant pasirašyto antrojo susitarimo dėl termino pratesimo, nebuvo pratęsta atsakovės ir AB „Problematika“ sutartis dėl objekto techninės priežiūros paslaugų teikimo. Ieškovės turimais duomenimis sutartis buvo pratęsta po 2014 m. spalio 26 d., t. y. pasibaigus aptariamam terminui. Nepaisant daugkartinių raginimų ir prašymų atsakovė ir šiuo laikotarpiu nebuvo sutvarkiusi sklypo nuosavybės dokumentų. Pratęsus Sutarties galiojimą dar kartą, ieškovė 2014 m. gegužės 29 d. raštu (t. 2, b. l. 74) dar kartą informavo apie nesutvarkytus žemės nuosavybės dokumentus ir dėl to esančius trukdžius vykdyti Sutartį. Deja, atsakovė šios problemos nesprendė, ir ji buvo neišspręsta iki pat Sutarties visiško įvykdymo. 2014 m. spalio 22 d. pasitarimų protokole Nr. 19 (t. 2, b. l. 172) fiksuota, kad vis dar negalima dirbti ne atsakovei priklausančioje žemėje ir reikia gauti kitų asmenų leidimus. VĮ Alytaus miškų urėdija 2014 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. V1-630 (728) atsakovei aiškiai nurodė, kad jokių darbų neleis atlikti ne atsakovei priklausančiame žemės sklype (t. 3, b. l. 109). 2014 m. lapkričio 7 d. ieškovė raštu Nr. 1-14/251 (t. 1, b. l. 41) dar kartą nurodė atsakovei priežastis dėl kurių negalėjo užbaigti visiškai įvykdyti Sutartį ne dėl rangovo kaltės. Techninis projektas neatitiko faktinės situacijos ir buvo su klaidomis, buvo būtina atlikti papildomus darbus. Papildomų darbų atlikimo poreikis fiksuotas techninė priežiūros 2013 m. gruodžio 23 d. rašte Nr. TP (01) S-l (t. 1, b. l. 51), 2014 m. kovo 7 d. ieškovės rašte Nr. 1-14/62 (t. 1, b. l. 51); 2014 m. balandžio 30 d. rašte Nr. 1- 14/104 (t. 1, b. l. 63); 2014-08-06 rašte Nr. 1-14/188 (t. 3, b. l. 54) ir kt. Būtent dėl šių aplinkybių ieškovė prašo priteisti dalį ieškinio sumos už papildomai atliktus drenažo ir pralaidos įrengimo darbus (10 347,74 Eur), dėl kurių atlikimo atsakovė pritarė, tik nesudarė Sutarties priedo. Atsakovė netesybas skaičiuoja nuo visos pradinės Sutarties kainos, t.y. 2 874 716,75 Lt (t. 1, b. l. 34), nors 2014 m. birželio 20 d. rašte Nr. SD-3960 (36.102) pripažino, kad dėl atstatomosios medžių vertės pagal nevykdomą darbų aktą Nr. 1 (t. 2, b. l. 180) Sutarties kaina turėtų būti sumažinta 268 800 Lt suma. Atitinkamai ir netesybos skaičiuojamos nuo ne visos pradinės sumos. Ieškovas nurodė, kad šiam reikalavimui dėl delspinigių turi būti taikomas sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Be to atsakovės skaičiuojamos netesybos per mėnesį sudaro daugiau nei 5 000 Eur, todėl tokia suma yra neprotingai didelė ir lupikiška. Vertinant šio laikotarpio netesybų skaičiavimą matyti, kad vėlavimas atlikti darbus buvo susijęs išimtinai su tomis pačiomis aplinkybėmis, dėl kurių šalys du kartus sudarė susitarimus pratęsti Sutarties terminą. Atsakovė neužtikrino, kad ieškovė galėtų dirbti objekte, nesutvarkė reikiamų dokumentų ir nepaskyrė techninės priežiūros, todėl neturi ir niekada neturėjo teisės reikalauti mokėti netesybas. Dėl reikalavimo dėl 18 566,13 Eur (64 105,14 Lt) netesybų už laikotarpį nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d. ieškovė nurodė, kad Sutartis iš esmės buvo įvykdyta laiku, t. y. iki Sutarties pabaigos 2014 m. spalio 7 d. Po šios datos darbai vyko iki 2014 m. gruodžio 15 iš esmės atliekant Sutarties įvykdymo trūkumų šalinimą. Po 2014 m. spalio 7 d. pagrinde buvo atliekami grunto įrengimo darbai (žemių lyginimas, kasimas, grunto atvežimas, treniruoklių perstatymas į kitą užsakovo nurodytą vietą ir pan.). Šiuo laikotarpiu buvo atlikti beveik visi darbai, kurie užfiksuoti ir priimti 2015 m. kovo 31 d. aktu Nr. 12, kurio pagrindu išrašyta 2015 m. kovo 31 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 0002879 (t. 1, b. l. 109). Tai, kad sąskaita išrašyta ir darbai priimti techninio prižiūrėtojo praėjus beveik pusmečiui nuo Sutarties pabaigos ir faktinio darbų atlikimo, tik patvirtina buvusią sudėtingą situaciją, kai atsakovė elgėsi kaip norėjo ir darbus priiminėjo nesilaikydama nei Sutarties, nei CK nuostatų. Kadangi pateikiami statybos žurnalai patvirtina, kad darbai faktiškai buvo atlikti 2014 m., atsakovė neturi teisės skaičiuoti netesybų už įvykdytą Sutartį. Pažymėtina, kad atsakovė dokumentų netvarkė ne tik iki Sutarties sudarymo ir įvykdymo, bet ir iki pat to momento, kai ieškovė užbaigė visus darbus, ir vienašališkai 2015 m. birželio 8 d. pasirašė visus atliktų darbų aktus. Atsakovė netesybas skaičiuoja neva nuo neįvykdytos Sutarties dalies, tačiau 2014 m. spalio mėn. ieškovė buvo atlikusi darbus už visą atsakovės skaičiuojamą Sutarties kainą. Ieškovė 2015 m. birželio 8 d. išrašydama atliktų darbų aktą Nr. 14 ir PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0002912 bendrai 98 851,52 Eur sumai patvirtino, kad būtent tokia suma yra neįskaičiuota ir neįsisavinta ieškovės pagal visas ankstesnes sąskaitas. Taip nutiko išimtinai dėl atsakovės reikalavimo ir jos nustatytos metodikos rengiant atliktų darbų aktus. Jei 98 851,52 Eur sumai laikysime darbus atliktais (o taip ir reikia, nes visi darbai pagal Sutartį atlikti ir priimti), tai jokio vėlavimo laikotarpiu iki 2015 m. sausio 31 d. negali būti. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Stamita atsiliepimu (t. 3, b. l. 20–34) prašo ieškinį tenkinti. Nurodo, kad ieškovė teisėtai ir pagrįstai prašo apmokėti už atliktus darbus. Atsakovė nenurodė jokių duomenų, patvirtinančių, kad egzistavo išimtinai įstatyme numatyti atvejai, suteikiantys atsakovei teisę atsisakyti priimti ieškovės atliktų darbų rezultatą, kas suponuoja išvadą, kad darbų priėmimas buvo nepagrįstai vilkinamas. Statybos sutarties objektas faktiškai yra priimtas ir naudojamas pagal paskirtį, atsakovė nepagrįstai atsisako apmokėti už darbus. Neesminių darbų trūkumų buvimas (CK 6.694 straipsnis), kuriuos dar reikia įrodyti, savaime neatleidžia nuo pagrindinių CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatytų užsakovo pareigų – priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą – vykdymo. Pati atsakovė nesudarė reikiamų sąlygų Sutarties vykdymui, darbų atlikimui laiku ir jų baigimo įforminimui, kaip to reikalavo ginčo šalių sutartinių santykių esmė bei sudaryta Sutartis. Atsakovė trūkumus įvardino kaip objekto dokumentacijos nebuvimą, nors jos sutvarkymas išimtinai priklauso nuo atsakovės veiksmų, t. y. žemės sklypo dokumentų sutvarkymo. Atsakovė nepašalino kliūčių, trukdančių ieškovei laiku pradėti ir užbaigti sutartyje numatytus darbus, prarado teisę į nuostolių atlyginimą. Ieškovė pagrįstai reikalauja priteisti sulaikytą sumą dėl priskaičiuotų delspinigių. Paskutiniai statybos darbų grafikai buvo pasirašyti ir numatyti statybos darbų terminai iki 2015 m. gegužės 31 d. Tai leidžia teigti, kad ieškovei delspinigių skaičiavimas nuo 2013 m. lapkričio 1 d. yra nepagrįstas. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, akcinės bendrovės „Problematika“ atstovai prašė ieškinį tenkinti ir pritarė ieškovės ir trečiojo asmens UAB “Stamita” argumentams. Atsakovė atsiliepimu (t. 2, b. l. 12–22) prašė atmesti ieškovės ieškinį ir pripažinti negaliojančiais ieškovės vienašališkai pasirašytus aktus Nr. 12, 13 ir 14. Paskutiniame teismo posėdyje atstovai nurodo, kad ginčijo būtent šiuos aktus, dėl kurių savo nesutikimo argumentus nurodė atsiliepime bei rašytiniuose paaiškinimuose (4 t., b.l. 96-100). Atsakovė nurodė, kad ieškovė nepagrįstai pasirašė vienašališkai aktus, nes jie nebuvo patikrinti ir pasirašyti techninio prižiūrėtojo, taip pat atsakovei kartu su pranešimu apie objekto užbaigimą nebuvo pateiktos kontrolinės geodezinės nuotraukos bei kadastrinių matavimų bylos. Atsakovė, grąžindama nepasirašytus aktus kartu pateikė pastabas dėl objekto, kai kuriose pastabose įvardintus darbus ieškovė taiso iki šiol. 2015 m. liepos 13 d. gautas AB „Problematika“ kokybės patikrinimo aktas Nr. 01/35, kuriame nustatyta 18 trūkumų. Atsakovės atsisakymas pasirašyti aktus dar yra pagrįstas ir todėl, kad atlikti darbai neatitinka sutartimi, pasirašyta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka, prisiimtų įsipareigojimų darbus atlikti pagal parengtą techninį projektą. Tikrinant pateiktus dokumentus, deklaruojami darbų kiekiai buvo lyginami su kontroline objekto nuotrauka, darbo projektu ir darbų pakeitimo aktu Nr. 2. Nustatyta, kad aktuose ir aukščiau minėtuose dokumentuose darbų kiekiai nesutampa, todėl ieškovo atstovui, techniniam prižiūrėtojui pastabos buvo pateiktos el. paštu 2015 m. gegužės 25 d. ir 2015 m. gegužės 29 d. Ieškovas mano, kad atsisakė pasirašyti darbų perdavimo aktus pagrįstai, todėl jie turi būti pripažinti negaliojančiais CPK 6.694 straipsnio 4 dalies pagrindu. Atsakovė nurodė, kad šlaitų įrengimas pagal aktą Nr. 12 yra netinkamas. Kita vertus, nors atsakovė paties papildomų darbų atlikimo fakto neneigia, tačiau jai kyla abejonės dėl akte Nr. 13 nurodytų papildomų darbų (nenurodytų Sutartyje ir neįformintų atskira sutartimi) ir akte Nr. 14 nurodytų darbų atlikimo pagal grafiką, jų kainos ir apimties, panaudotų nenaujų medžiagų (t. 2, b. l. 12-22, t. 4, b. l. 95-100). Atsakovė už Sutarties vykdymo vėlavimą už laikotarpį nuo 2013-11-01 iki 2015-01-31 priskaičiavo 67 120,79 Eur dydžio netesybas ir atitinkamai išskaičiavo šią sumą iš ieškovei priklausančių atlikti mokėjimų pagal atliktų darbų aktą Nr. 11 ir 2014 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0002811. Atsakovė netesybas paskaičiavo nuo visos Sutarties kainos po 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. Netesybų paskaičiavimą atsakovė pagrindė 2015 m. vasario 9 d. raštu Nr. SD-991(6.14) (t. 1, b. l. 34). Ieškinys tenkinamas iš dalies. Nustatyta, kad šalys 2012 m. lapkričio 7 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. SR-1480 (4 t. b.l. 152-193), kurios 1 punktu ieškovė (rangovas) įsipareigojo per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą atlikti Didžiosios Dailidės ežero aplinkos sutvarkymo ir pritaikymo rekreacijai (toliau – objektas) darbus. Sutarties 5 punkte buvo numatyta 832575,52 Eur (2874716,75 Lt) bendra rangovo atliekamų statybos darbų kaina, kuri apima visas rangovės tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su objekto įrengimo darbais (6 punktas). Sutartyje buvo numatyta, kad darbų atlikimo terminas 10 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos (19 punktas), o ji įsigalioja rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą bei galioja 12 mėn. (51 punktas). Prie sutarties yra pateikti 2012 m. lapkričio 12 d. laidavimo draudimo raštas Nr. AT 56896 ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (polisas) Nr. 710-680-100 559 (4 t., b. l. 194). Pagal 2013 m. rugsėjo 6 d. papildomą susitarimą Nr. SR-903 (1 t., b. l. 84), pradinis sutarties terminas buvo pratęstas 4 mėn., tai yra iki 2014 m. sausio 7 d., kas reiškia, kad pradinio termino pabaiga buvo 2013 m. rugsėjo 7 d. 2014 m. balandžio 30 d. papildomu susitarimu Nr. SR-574 darbų atlikimo terminas buvo pratęstas 7 mėn. iki 2014 m. rugpjūčio 7 d., o sutarties galiojimo terminas iki 2014 m. spalio 7 d. (1 t., b. l. 85). Ieškovė, kaip genrangovė, 2012 m. lapkričio 15 d. sudarė sutartį su rangove trečiuoju asmeniu UAB „Stamita“ dėl pirmiau nurodytų darbų atlikimo (1 t., b. l. 150-159). Pažymėtina, kad Sutarties 24 punktas numatė rangovo teisę pasitelkti subrangovus ir kitus trečiuosius asmenis, kurie atliks statybos darbus objekto statybos aikštelėse. Sutarties 3 punkte numatyta, kad statybos darbų techninę priežiūrą vykdys užsakovo paskirtas objekto statybos darbų techninis prižiūrėtojas. Atsakovė 2012 m. spalio 26 d. su trečiuoju asmeniu AB „Problematika“ (vykdytoja) sudarė sutartį dėl objekto statybos darbų techninės priežiūros paslaugų (4 t., b. l. 72-78), kuri įsigalioja vykdytojui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 13 mėn. su teise pratęsti ją vieną kartą ir ne ilgiau kaip 4 mėn. (4 t., b. l. 72-78). Sutarties sąlygų vykdymo garantinis raštas buvo išduotas 2012 m. lapkričio 5 d., kuris galiojo iki 2013 m. lapkričio 30 d. (4 t., b. l. 79). 2012 m. spalio 26 d. sutartis 2013 m. rugpjūčio 27 d. papildomu susitarimu buvo pratęsta 4 mėn. iki 2013 m. gruodžio 27 d. (4 t., b. l. 80). Pagal šią sutartį darbų techninę priežiūrą vykdė trečiojo asmens AB „Problematika“ techninės priežiūros vadovas N. L., kuris 2015 m. rugsėjo 9 d. teismo posėdyje buvo apklaustas liudytoju dėl statybos rangos sutarties vykdymo, atliktų statybos rangos darbų priėmimo, sutarties vykdymo terminą įtakojusių priežasčių. Atsakovė Sutarties 25.1 punktu įsipareigojo laiku pateikti rangovui suderintą su reikiamomis institucijomis techninį projektą. 2010 m. gruodžio 28 d. ji sudarė Ypatingo statinio techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį Nr. SR-1671 (4 t., b.l. 64-71) su trečiuoju asmeniu byloje UAB „Medstatyba“. Ieškovė savo materialinį reikalavimą reiškia dėl skolos, atsakovei nesumokėjus 67 120,79 Lt už darbus pagal 2014 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktą Nr. 11 (t. 1, b. l. 111-112), taip pat neapmokėjo 109 826,97 Eur už darbus pagal 2015 m. kovo mėn. atliktų darbų aktą Nr. 12 (t. 1, b. l. 98-99); 10 347,74 Eur už darbus pagal 2015 m. kovo mėn. atliktų darbų aktą Nr. 13 (t. 1, b. l. 92-93) ir 98 851,52 Eur pagal suvestinį 2015 m. birželio mėn. atliktų darbų aktą Nr. 14 (t. 1, b. l. 88-89) bei šių aktų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Atsakovė laiko, kad neturi pareigos apmokėti už atsakovės vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus Nr. 12, 13 ir 14, nes laiko, kad juos pasirašyti atsakovė atsisakė pagrįstai. Dėl atsakovės teisės atsisakyti priimti darbų rezultatą pagal ieškovės vienašališkai pasirašytus darbų atlikimo aktus Nr. 12, 13 ir 14 Pagal CK 6.694 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą nedelsiant po rangovo pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą. Šios taisyklės išimtys yra atvejai, nurodyti CK 6.694 straipsnio 6 dalyje, kai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatoma trūkumų, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti; taip pat vienašalis darbų perdavimo aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu užsakovas įrodytų, kad dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę arba nustačius darbų rezultato trūkumus, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, jei šių trūkumų rangovas ir užsakovas negali pašalinti; taip pat kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.652 straipsnio 4 dalis, 6.694 straipsnio 5, 6 dalys). Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę, kai darbų rezultatas jau yra naudojamas. Ieškovė atliktų darbų aktus Nr. 12, 13 siuntė atsakovei net du kartus : 2015 m. balandžio 10 d. (1 t., b. l. 23) ir 2015 m. balandžio 27 d. (1 t., b. l. 21). Gavo atsakovės 2015 m. balandžio 30 raštą (1 t., b. l. 19), kad šių atliktų darbų aktų negali priimti, nes jie nepasirašyti techninio prižiūrėtojo. Sutartyje buvo numatyta, kad darbų pridavimo aktus pasirašo techninis prižiūrėtojas ir užsakovas (15 punktas). Tačiau Sutartyje nenurodyta, kad užsakovui turi būti pateikiami tik jau techninės priežiūros vadovo pasirašyti atliktų darbų aktai. Ieškovė Sutartį sudarė su atsakove, o ne statybos techninės priežiūros vadovu. Todėl tai, kad pagal Sutartį atliktų darbų aktuose turėtų pasirašyti ir šis asmuo, savaime nešalina atsakovės pareigos organizuoti darbų priėmimą. Tokią pareigą jai nustato CK 6.694 straipsnio 2 dalis. Būtent užsakovė organizuodama darbų priėmimą galėjo patikrinti gautuose aktuose nurodytų darbų tiek kokybę, tiek kiekybę, tačiau šiuo atveju atsakovė jokių veiksmų nesiėmė. Nagrinėjamoje byloje būtent ji turėjo pareigą įrodyti savo teiginius, kad gautuose aktuose nurodyti duomenys buvo neteisingi (CPK 12, 178 straipsnis), o ne tik tai, kad aktai nebuvo pasirašyti techninio prižiūrėtojo. Pažymėtina, kad ieškovė atsakovei teiktus atliktų darbų aktus Nr. 12, 13 vienašališkai pasirašė 2015 m. birželio 8 d. Juose esančius duomenis patvirtino 2015 m. gegužės 20 d. techninis prižiūrėtojas N. L., kas duoda pagrindą išvadai, kad atsakovės be pagrindo šių aktų nepasirašė, nes juose nebuvo klaidingų duomenų, kas ir buvo nustatyta bylos nagrinėjimo metu. Ieškovė 2015 m. birželio 8 d. taip pat vienašališkai pasirašė ir 2015 m. balandžio 3 d. objekto užbaigimo darbų perdavimo ir priėmimo aktą, nes atsakovė 2015 m. balandžio 30 rašte (1 t., b. l. 19) nurodė, kad jo taip pat nepasirašys, nes trūkta dokumentacijos. Tačiau atsakovė dar 2015 m. vasario 27 d. gavo ieškovės jai perduotus dokumentus. (1 t., b. l. 31). 2015 m. balandžio 16 d. atsakovės rašto turinys neabejotinai patvirtina, kad būtent atsakovė nesutvarkė žemės dokumentų, o ieškovė jų sutvarkyti negali, todėl atsakovės atsisakyme pasirašyti dokumentus nurodytos priežastys nėra susiję su ieškove (1 t., b. l. 22). Dėl atliktų darbų akto Nr. 14 vertinimo bus pasisakyta vėliau, tačiau bylos duomenys nepatvirtina, kad jis buvo pasirašytas vienašališkai (1 t., b. l. 87-89). Pažymėtina, kad vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių. Toks aktas galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, o iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinio atsiskaitymo prievolės vykdymo. Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007). Nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo tenkinti atsakovės prašymą dėl vienašališkai ieškovės pasirašytų darbų atlikimo aktų pripažinimo negaliojančiais (CK 6.694 straipsnio 4 dalis) ir paneigti jos teisę reikalauti priverstinio atsiskaitymo už atliktus darbus. Dėl atsakovės (užsakovės) prievolės apmokėti už atliktus statybos rangos darbus pagal atliktų darbų aktą Nr. 12 Ieškovė pagal 2015 m. kovo mėn. atliktų darbų aktą Nr. 12 (t. 1, b. l. 98-108) ir 2015 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą faktūrą prašo priteisti iš atsakovės 109 826,97 Eur už atliktus statybos rangos darbus, iš jų 153281,77 Lt (su PVM) arba 36 688,82 Eur už Didžiosios Dailidės ežero šlaitų aplinkos sutvarkymą ir įrengimą. Atsakovė su šiuo aktu nesutinka dėl jame nurodytų darbų apimties bei 10.2 punkte nurodytų darbų kainos. Atsakovė nurodo, kad šlaitų nuo esamo vandens lygio iki pėsčiųjų dviračių takų suformavimo ir įrengimo darbų kaina pagal Sutarties 5.3 punktą yra 193 300,00 Lt (lokalinė sąmata Nr. 2-02, 5 t., b. l. 190) ir teismas neturi pagrindo su tuo nesutikti. Kaip teisingai nurodė liudytojas N. L. bei kaip matyti iš lokalinės sąmatos Nr. 2-02 prie Sutarties (5 t., b.l. 190), techniniame projekte nebuvo numatyta ežero šlaitų aplinkos sutvarkymo ir įrengimo darbų kiekiai, nustatant šių darbų kainą. Šis liudytojas paaiškino, kad techniniame projekte nebuvo galima numatyti darbų kiekio, nes, nepriklausomai nuo šalių valios, jis galėjo kisti ir tiek užsakovas, tiek ir rangovas dėl to prisiėmė savo riziką. Šis liudytojas parodė, taip pat 2016 m. kovo 7 d. teismo ekspertizės akto išvadoje, atsakant į 1 klausimą nurodyta, kad šie darbai ir jų kiekiai buvo numatyti tik Supaprastintame projekte, todėl sudarydamos Sutartį šalys šių darbų kainos nesiejo su darbų kiekiu. Sutartyje numatytą kainą atsakovė pakeisti galėjo tik abipusius sutarties šalių susitarimu. Sutarties (4 t. b.l. 152-193) II skyriaus 9 punkte nurodyta, kad sutarties kaina sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte numatytais atvejais. Sutarties 7 punkte numatyta, kad rangovo atliekamų darbų kaina gali būti mažinama, jeigu darbai neatitinka šioje sutartyje ar jo prieduose nustatytų reikalavimų, nukrypstama nuo projekto ar kitų objekto statybos darbams teisėtai ir pagrįstai taikomų reikalavimų. Pažymėtina, kad nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad buvo nukrypta nuo techninio projekto, be to, pagal Sutarties 47 punktą, šalys galėjo keisti tik neesmines Sutarties sąlygas, o atsakovė ginčija esminę Sutarties sąlygą – darbų kainą. Atsakovė nurodydama, kad pasikeitus ežero vandens lygiui ir dėl to nuo 30 813 m3 (4 t., b. l. 148) iki 16 483,33 m3 sumažėjus tvarkomos teritorijos plotui (4 t., b. l. 172) sumažėjo darbų apimtis bei siekdama sumažinti darbų kainą turėjo laikytis Sutarties 47 ir 48 punktuose numatytos Sutarties sąlygų pakeitimo tvarkos, tačiau jos nesilaikė. Atsakovės atstovas 2015 m. gegužės 9 d. teismo posėdyje paaiškino, kad ruošė kainos perskaičiavimus, tačiau atsakovė su tuo nesutiko. Nustačius tokias faktines aplinkybes konstatuojama, jog atsakovė negali reikalauti, kad už atliktus darbus pagal atliktų darbų aktą Nr. 12 būtų mokama 26 032,35 Eur mažiau (6 t., b. l. 4). CK 6.38 straipsnyje nustatyti prievolių vykdymo principai: prisiėmusi prievolę šalis turi ją įvykdyti tinkamai, sąžiningai ir laikantis nustatytų terminų, o jei prievolės vykdymas yra profesinė veikla, – laikantis tokiai veiklai taikomų reikalavimų. Pažymėtina, kad atsakovė, net ir pripažindama pagal aptariamą atliktų darbų aktą Nr. 12 83 794,62 Eur skolą ieškovei, jos nesumokėjo, kas duoda pagrindo išvadai, kad atsakovė pirmiau nurodytų principų nesilaikė. Teismas sprendžia, kad ieškovės ieškinio reikalavimo dalis dėl 109 826,97 Eur skolos priteisimo iš atsakovės yra pagrįsta ir tenkinama (CK 6.681 straipsnio 1 dalis, 6.687 straipsnio 1 dalis). Dėl atsakovės (užsakovės) pareigos sumokėti už papildomus statybos rangos darbus pagal darbų priėmimo aktą Nr. 13 Ieškovė pagal 2015 m. kovo mėn. atliktų darbų aktą Nr. 13 ir 2015 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą faktūrą prašo priteisti iš atsakovės 10 347,74 Eur (t. 1, b. l. 94-96) už objekte atliktus papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti Sutarties techniniame projekte. 2016 m. kovo 7 d. teismo ekspertizės akto išvadoje, atsakant į 2 klausimą, buvo konstatuota, kad pralaidos ir drenažo įrengimo poreikis paaiškėjo statybos darbų vykdymo metu, nes nuo būsimojo tako nuėmus augalinį sluoksnį atsivėrė šaltiniai ir neįrengus pralaidos, vanduo apsemtų taką, todėl tiek pralaidos, tiek ir drenažo įrengimas buvo būtinas, siekiant atlikti kitus techniniame projekte numatytus statybos darbus. Atsakovė iš esmės tokių išvadų neginčija, tačiau teisme savo atsikirtimo poziciją grindė tuo, kad rangovė šiuos darbus galėjo atlikti ekonomiškiau, be to, ji pati turėjo inicijuoti Sutarties pakeitimą. Teismas turi pažymėti, kad atsakovės atsikirtimo argumentai apie tai, kad ne ji turėjo iniciuoti papildomų darbų pirkimą bei, kad ji nežinojo apie jų poreikį, neatitinka Sutarties sąlygų ir faktinių bylos aplinkybių. Sutarties 14 punkte yra nurodyta, kad bet kokį papildomą darbą, kuris būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, užsakovas turi pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Užsakovas, gavęs informaciją, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą (12 punktas). Teismas neturi pagrindo nustatyti, kad apie papildomų darbų poreikį atsakovė nebuvo informuota ir jie jai buvo siurpriziniai. Atliktų darbų aktą Nr. 13 2015-05-20 pasirašė techninis prižiūrėtojas N. L.. Su trečiuoju asmeniu sudarytos Techninės priežiūros paslaugų sutarties 7.5 punktas reglamentuoja, kad techninis prižiūrėtojas turi nedelsiant raštiškai pranešti užsakovui apie bet kokias aplinkybes, trukdančias normaliai vykdyti sutartį, bei apie bet kokius rangovo veiksmus dėl statybos darbų atlikimo, galinčius turėti neigiamos įtakos statomo objekto saugumui, funkcionavimui, ilgaamžiškumui ir pan. Liudytojas N. L. nurodė, kad ir žodžiu, ir raštu užsakovė buvo informuota apie būtinumą atlikti papildomus darbus. Atsakovė nenurodė jokių argumentų, šias aplinkybes paneigiančių. Atsakovės kitas argumentus, kad ieškovė neekonomiškai atliko papildomus darbus paneigiamas ekspertizės akto, atsakant į 3 klausimą, išvada. Ekspertizės metu nustatyta, kad atliktų darbų akte Nr. 13 nurodyti ir ieškovės pasirinkti sprendiniai dėl drenažo ir pralaidos buvo ekonomiškai pagrįsti. Todėl vien atsakovės prielaidomis grįstais paaiškinimais dėl rangovo galimybės panaudoti pralaidos įrengimui kito diametro vamzdį, negalima ekspertizės išvadą vertinti kritiškai ar ja nesiremti. Liudytojas N. L. parodė, kad nebuvo pirktas vamzdis, nes dokumentai dėl jo pirkimo nepateikti. Be to ieškovė paaiškino, kad atliktų darbų akto 4 pozicijoje (1 t., b. l. 94) nurodyti tik vamzdžio paklojimo darbai. Atsakovė tvirtino, kad kaina nurodyta ir už vamzdį, ir už jo paklojimą, bet tai grindė tik savo paaiškinimu. Tačiau teismo vertinimu šios aplinkybės neturi reikšmės, sprendžiant dėl kainos pagal 4 poziciją, nes vamzdžio paklojimas buvo būtinas ir darbai atlikti ekonomiškai. Dėl atsakovės argumentų dėl šio akto 1 pozicijos dėl mechanizuoto grunto kasimo, suverčiant į sankasą, bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad nurodant mato vnt. 100 m 3 buvo padarytas rašymo apsirikimas, nes turėjo būti 1,0 m 3. Liudytojas N. L. nurodė, kad ieškovė be pagrindo darbų kainą pagal 1 poziciją lygina su šio akto 8 pozicija, nes jų negalima lyginti dėl esminių jų turinio skirtumų. Kadangi atsakovė be savo paaiškinimų, grįstų abejonėmis ir prieštaraujančių byloje surinktiems rašytiniams įrodymams ir liudytojo parodymams, kitomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė akte nurodytos kainos paskaičiavimo, tai jos atsikirtimas laikytinas neįrodytu (CPK 12, 178 straipsnis). Atsakovė nurodė, kad ji negali apmokėti už papildomus darbus, nes jie nebuvo nupirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Papildomi darbai statybos rangos santykiuose yra tie, kurie nenumatyti normatyviniuose statybos dokumentuose (CK 6.284straipsnio 4 dalis). Pagal Sutarties 25.1 punktą atsakovė turėjo pateikti techninį projektą (CK 6.684 straipsnio 2 dalis Statybos įstatymo 2 straipsnio 27 dalis), todėl būtent ji yra atsakinga už statybos normatyvinių dokumentų turinį ir jai tenka rizika už šių duomenų tikrumą ir išsamumą. Pagal Sutarties 12 ir 14 punktus atsakovė turėjo organizuoti papildomų darbų pirkimą. Byloje nustatyta, kad papildomi darbai nebuvo nupirkti VPĮ nustatyta tvarka, todėl tokie užsakovės veiksmai rodo jos pačios pareigų pagal Sutartį neatlikimą. Atsakovė nurodė, kad apie papildomų darbų poreikį sužinojo tada, kai jau negalėjo kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutarties sąlygų pakeitimo. Tačiau atsakovė, kaip užsakovas turėjo teisę pati kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus (CK 6.689 straipsnis) ir teisinę galimybę darbus įsigyti vienu iš kelių VPĮ leistinų būdų, nekeičiant Sutarties: vykdyti įprastines viešojo pirkimo procedūras (pavyzdžiui, supaprastintą atvirą konkursą) arba pasinaudoti įstatyme nustatyta išimtimi ir šiuos darbus pirkti iš konkretaus tiekėjo, nepaisant aplinkybės, kad ir kiti tiekėjai yra pajėgūs tinkamai juos įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2011), juolab, kad papildomų darbų kaina tik 10 347,74 Eur, o Sutarties kaina 832575,52 Eur (2874716,75 Lt). Todėl atsakovė su ieškove galėjo sudaryti atskirą, t. y. naują, viešojo darbų pirkimo sutartį ir jos nesaistė jau sudarytos Sutarties galiojimo terminai. Kadangi už tinkamą VPĮ vykdymą atsakinga būtent atsakovė, todėl ji ir turi prisiimti neigiamus padarinius, atsiradusius iš jos neteisėtų veiksmų. Sutiktina su ieškove, kad pirkimo objektas sukurtas, priimtas techninio prižiūrėtojo ir naudojamas, papildomi darbai buvo būtini išsaugoti jau atliktus darbus, todėl ieškovės neatidėliotini veiksmai atitiko užsakovo interesus ir nėra pagrindo išvadai, kad ieškovė, nesustabdžiusi darbų pagal CK 6.684 straipsnio 4 dalies nuostatas, neteko teisės reikalauti apmokėti atliktų papildomų darbų vertę (CK 6.684 straipsnio 5 dalis). Įvertinus pirmiau nurodytas faktines aplinkybes ir teisinius argumentus, teismas sprendžia, kad ieškovės ieškinio reikalavimo dalis priteisti iš atsakovės 10 347,74 Eur (t. 1, b. l. 94-96) už objekte atliktus papildomus darbus yra pagrįsta ir teisėta, todėl tenkinama visiškai (CK 6.681 straipsnio 1 dalis, 6.687 straipsnio 1 dalis). Dėl atsakovės (užsakovės) pareigos sumokėti pagal darbų priėmimo aktą Nr. 14 Ieškovė pagal 2015 m. birželio mėn. atliktų darbų aktą Nr. 14 (t. 1, b. l. 88-89) ir 2015 m. birželio 8 d. PVM sąskaitą faktūrą prašo priteisti iš atsakovės 98 851,52 Eur sumą. Ieškovė paaiškino, kad tai yra suvestinis atliktų darbų aktas Nr. 14, sudarytas pagal aktus Nr. 1-12, kuriais buvo užbaigtas objektas, tačiau nenurodyti darbai, kurie šiuose aktuose nebuvo užaktuoti dėl atsakovės kaltės, kuri norėjo, kad aktai atitiktų mokėjimus pagal jos planuojamus grafikus (3 t., b. l. 134). Liudytojas N. L. paaiškino, kad visi darbai, kurie buvo atlikti objekte, yra užfiksuoti jo pasirašytuose aktuose Nr. 1-12. Jeigu šiuose aktuose buvo nurodytas objekto baigtumas mažesnis negu 100 proc., tai ir reiškia, kad tiek darbų buvo nepadaryta arba jie buvo brokuoti, todėl nepriimti, arba laiku neužaktuoti. Tačiau šis liudytojas kategoriškai neigė, kad atliktų darbų akte Nr. 14 nurodyti darbai buvo priduoti techniniam prižiūrėtojui ir jis įvertino jų atlikimą ir kokybę. Teismas neturi jokių galimybių nustatyti, kad šiame akte nurodyti darbai buvo atlikti ir kada jie buvo atlikti. Tačiau teismas sprendžia, kad ieškovė turi teisę reikalauti, kad atsakovė apmokėtų 2015 m. birželio 8 d. PVM sąskaitą faktūrą, nors šis reikalavimas ir neatitinka Sutarties 15 punkte nustatytos atsiskaitymų tvarkos, nes teismas negali remtis 2015 m. birželio mėn. atliktų darbų aktu Nr. 14, kuris neatspindi faktiškai atliktų darbų per jame nurodytą laikotarpį, o yra ieškovės dirbtinai sudarytas, kad išlaikyti mokėjimų tvarkos reikalavimus. Pažymėtina, kad šiame akte net nėra žymų apie tai, kad jį ieškovė pasirašė vienašališkai, kaip tai reglamentuota CK 6.694 straipsnio 4 dalyje. Kaip jau minėta pirmiau, Sutarties 5 punkte buvo numatyta bendra rangovo atliekamų statybos darbų kaina 832575,52 Eur (2874716,75 Lt), kuri apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su objekto įrengimo darbais (6 punktas). Atsakovė už darbus yra sumokėjusi 556776,25 Eur, skolą sudaro 275 799,27 Eur. Ji sudaro ieškovės materialinį reikalavimą, atėmus reikalavimą pagal atliktų darbų aktą Nr. 13: iš 67120,79 Eur sumos, sulaikytos pagal aktą Nr. 11, iš 109 826,97 Eur sumos pagal aktą Nr. 12 ir iš 98 851,52 Eur sumos pagal aktą Nr. 14. Todėl įskaičius reikalaujamą pagal 2015 m. birželio 8 d. PVM sąskaitą faktūrą 98 851,52 Eur sumą, gauname Sutarties kainą, kurią atsakovė įsipareigojo Sutartimi sumokėti ieškovei už statybos rangos darbus. Ieškovė apie Sutarties įvykdymą pranešė atsakovei 2015-04-03 raštu Įr. OR Nr. 1-15/78 (1 t., b.l. 24), kartu išsiųsdama užsakovei 2015 m. balandžio 3 d. vienašališkai pasirašytą objekto darbų perdavimo-priėmimo aktą (1 t., b. l. 25), todėl teismas sprendžia, kad visi statybos darbai yra atlikti ir ieškovė turi teisę į Sutarties kainą. Statybos rangą reglamentuojančiose CK normose nėra nuostatų dėl statybos rangos darbų kainos apskaičiavimo būdų ar kriterijų. Tokiu atveju yra taikoma CK 6.653 straipsnio 1 dalies nuostata, atsižvelgiant į statybos rangos ypatumus, kad statybos rangos sutartyje nurodoma statybos rangos darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdai ir kriterijai. Sutarties 15 punkte buvo nurodyta atsiskaitymų tvarka. Jau minėta, kad atliktų darbų aktas buvo pasirašyti tik rangovo, be žymos, kad pasirašomas vienašališkai. Jis nebuvo pasirašytas techninio prižiūrėtojo ir užsakovės, todėl pagal jį negalėjo būti išrašyta PVM sąskaita faktūra. Tačiau net tuo atveju, kai rangovo faktinės išlaidos yra mažesnės, negu buvo nustatant atliekamų darbų kainą pagal atliktų darbų aktus, jam išlieka teisė gauti atlyginimą, numatytą Sutarties 5 punkte, nes joje buvo numatyta konkreti darbų kaina, kuri jos galiojimo metu yra nekeičiama ( 5, 9 punktai) ir Sutartyje nėra nuostatų dėl ekonomijos paskirstymo tvarkos. Atsakovės atstovai neginčijo, kad patenkinus ieškovės reikalavimą pagal 2015 m. birželio 8 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą 98 851,52 Eur sumai, ieškovė gautų Sutartyje numatytą atlyginimą už objekte pagal Sutartį atliktus darbus. Kadangi statybos rangos darbai buvo atlikti, priduoti ir objektas eksploatuojamas, ką patvirtino ieškovė ir liudytojas N. L., o atsakovė pateikė 2015-12-21 Deklaraciją apie statybos užbaigimą Nr. SV 32 (6.84), teismas ieškovės 98 851,52 Eur sumos reikalavimą laiko pagrįstu ir jį tenkina visiškai (CK 6.687 straipsnio 1 dalis, 6.653 straipsnio 5 dalis, 6.654 straipsnio 1 dalis). Dėl atsakovės (užsakovės) pareigos sumokėti skolą pagal darbų priėmimo aktą Nr. 11 Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės pagal 2014 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktą Nr. 11 (t. 1, b. l. 111-112) ir jo pagrindu išrašytą 2014 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0002811 67 120,79 Eur sumą, kurią atsakovė sulaikė priskaičiuodama baudą už laikotarpį nuo 2013-11-01 iki 2015-01-31. Pagal Sutarties 37 punktą, rangovas įsipareigojo mokėti 0,02 proc. baudą nuo bendros statybos darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Numatyta, kad bauda skaičiuojama kiekvieną mėnesį ir nustatoma skaičiuojant nuo dienos, kurią užfiksuojama atliktų darbų aktu, kad darbai atlikti. O ši diena laikoma dokumentų registravimo pas užsakovą diena. Sutartyje numatyta, kad priskaičiuotos baudos suma užsakovas mažina apmokėjimo rangovui už atliktus darbus sumą. Todėl nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti ar atsakovė turėjo pagrindą skaičiuoti baudą. Sutartimi šalys taip pat susitarė, kad atsiradus objekte priežastims, nepriklausančioms nuo rangovo, dėl kurių negalima atlikti darbų, nedelsiant ne vėliau kaip per 3 dienas rangovas raštu privalo pranešti užsakovui ir koreguoti Darbų atlikimo grafiką su užsakovu (39 punktas). Ieškovė nepripažįsta atsakovės teisės sulaikyti reikalaujamą sumą, nes mano, kad darbų negalėjo atlikti dėl ne nuo jos priklausančių aplinkybių ir apie tai pranešė ne kartą atsakovei. 2016 m. kovo 7 d. teismo ekspertizės akte, atsakant į 5 klausimą buvo nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 28 d. iki 2014 m. spalio 7 d. buvo objektyvių techninių ir/ar kitų kliūčių (priežasčių), trukdančių rangovui vykdyti darbus pagal Sutartį ir jos prieduose numatytą grafiką ir ekspertizės 56-57 lape šios kliūtys detalizuotos, kurių teismas sprendime nekartoja. Ekspertizės aprašomojoje dalyje (39-47) detaliai išdėstytas tokios išvados pagrindimas, taip pat nurodant ieškovės pranešimus atsakovei dėl atsiradusių kliūčių. Teismas nekartoja ieškovės paaiškinimų šiuo aspektu, nurodytų sprendime pirmiau apie tai, kaip ieškovė informavo atsakovę apie kliūtis. Ekspertizės akte nurodytos kliūtys tikrai buvo, tačiau teismas negali nustatyti kokius konkrečiai darbus ir kokia apimtimi per ekspertizės akte minimą laikotarpį ieškovė dėl jų galėjo/negalėjo atlikti. Atsakovė teisme to neįrodinėjo, jos 2015 m. vasario 9 d. rašte dėl baudos skaičiavimo tokių aplinkybių taip pat nėra (1 t., b. l. 34-35, 57). Todėl teismas padaryti kitokią išvadą, nei nurodyta ekspertizės akte, kad nuo 2013 m. lapkričio 28 d. iki 2014 m. spalio 7 d. buvo objektyvių techninių kliūčių atlikti darbus negali ir pagal byloje esančius duomenis sprendžia, kad tas kliūtis įtakojo atsakovės neveikimas, techninio projekto trūkumai arba nuo abiejų šalių nepriklausančios aplinkybės, be to šalys tarpusavio susitarimu koregavo darbų atlikimo grafiką, todėl konstatuojama, kad atsakovė neturėjo pagrindo priskaičiuoti baudą iki 2014 m. spalio 7 d. Be to, atsakovė apie priskaičiuotą baudą nuo 2013 m. lapkričio 1 d. ieškovei pranešė tik 2015 m. vasario 9 d. raštu Nr. SD-991(6.14). Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą, dėl baudų išieškojimo taikomas 6 mėnesių sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Ieškovė nurodo kad atsakovė, skaičiuodama baudą, nesilaikė šio ieškinio senaties termino, todėl turi patirti CK 1.131 straipsnyje numatytas teisines pasekmes ir teismas tam pritaria. Tačiau teismas laiko, kad atsakovė turėjo pagrindo priskaičiuoti 18 566,13 Eur (64 105,14 Lt) netesybas už laikotarpį nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d., nes šalys 2014 m. balandžio 30 d. papildomu susitarimu prie Sutarties jos terminą buvo pratęsusios iki 2014 m. spalio 7 d. (t. 1, b. l. 85). Ieškovė statybos rangos darbus pratęstu terminu neįvykdė, nes atsakovei pateikė 2015 m. kovo mėn. atliktų darbų aktą Nr. 12 (t. 1, b. l. 98-108) ir 2015 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą faktūrą bei tik 2015-04-03 darbų perdavimo ir priėmimo aktu perdavė atsakovei objekte atliktus darbus. Pažymėtina, kad ieškovė atsakovei 2014 m. gruodžio 11 raštu (2 t., b.l. 109) pati nurodė, kad statybos darbus dar vykdo, 2015 m. sausio 26 d. raštu pranešė, kad šalina 2014 m. gruodžio mėn. atliktų darbų trūkumus (2 t., b. l. 111), nors po to šį raštą atšaukė, nenurodžiusi priežasčių. Ekspertizės išvados pagrindu teismas atmeta ieškovės argumentus, kad darbams vykdyti trukdė techninio prižiūrėtojo nebuvimas, nes net ir jam nesant ieškovė vykdė darbus, taip pat ekspertas nenustatė, kad dėl nesutvarkytų žemės dokumentų, kurie nesutvarkyti lig šiol, nebūtų vykdomi statybos darbai. Esant tokioms aplinkybėms, teismas tenkina iš dalies ieškovės reikalavimo dalį pagal 2014 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0002811 ir iš atsakovės priteisia 48554,66 Eur skolą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis, 6.687 straipsnio 1 dalis). Dėl 1141,05 Eur delspinigių priteisimo iš atsakovės Pagal Sutarties 36 punktą, užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti su rangovu už atliktus statybos darbus šios Sutarties 3 punkte nustatyta tvarka ir laiku, moka rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų statybos darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovė šiuos delspinigius prašo priteisti už neapmokėtą 67 120,79 Eur sumą pagal 2014 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktą Nr. 11 (t. 1, b. l. 111-112) ir jo pagrindu išrašytą 2014 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0002811. Nurodo, kad jos apmokėjimo terminas suėjo 2015-03-16. Ieškovė 1141,05 Eur delspinigius paskaičiavo nuo 2015-03-17 iki ieškinio padavimo dienos - 2015-06-11 už 85 uždelsimo dienas. Tačiau byloje nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 11 d. aktą užsakovo atstovas pasirašė tik 2015 m. sausio 28 d., todėl PVM sąskaitą atsakovė turėjo apmokėti pagal Sutarties 17 punktą per 60 dienų iki 2015 m. kovo 29 d. Tokiu atveju, ieškovei delspinigius skaičiuojant iki 2015 m. birželio 11 d., susidaro tik 73 dienos, o juos skaičiuojant nuo 48554,66 Eur sumos, ieškovės reikalavimas yra pagrįstas tik dėl 708,90 Eur (CK 6.38 straipsnis). Dėl procesinių palūkanų CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Atsakovė skolos laiku ieškovei negrąžino, todėl iš atsakovės priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

4Dėl bylinėjimosi išlaidų.

5CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

6Ieškovė byloje turėjo iš viso 16 751,39 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 12 720,37 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (konsultacijos, procesinių dokumentų rengimas, įrodymų rinkimas bei atstovavimas) ir 4 031,02 Eur žyminis mokestis. Šias išlaidas advokado pagalbai apmokėti ieškovė pagrindžia byloje pateiktomis sąskaitomis ir jų apmokėjimais, todėl atsakovė įrodė, kad dėl bylos nagrinėjimo turėjo 12 720,37 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ieškovės atstovas civilinėje byloje teisme atstovavimo iš viso 18 val., todėl šioje dalyje pagrįstos 1 346,4 Eur (0,1 x 18 x 748 (8.19, 9, 10 punktai) išlaidos. Ieškovės atstovas konsultavo iš viso 54 val., todėl šioje dalyje pagrįstos 4 039,2 Eur (0,1 x 54 x 748 (8.19, 9, 10 punktai) išlaidos. Išlaidos įrodymų rinkimui pagrįstos dėl 14,96 Eur (2 x 0,01 x 748 (8.18 punktas). Procesinių dokumentų rengimo išlaidos pagrįstos dėl 1 756,7 Eur ((23 x 0,4 (8.16 punktas)) + (2,5 x 699). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės turėtos 12 720,37 Eur išlaidos advokato (jo padėjėjo) pagalbai apmokėti viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalius dydžius, jos sumažinamos ir, kadangi ieškinys tenkintas iš dalies – 93,39 proc., priteisiamos 6 684,17 Eur ((1 346,4 Eur + 4 039,2 Eur + 14,96 Eur + 1 756,7 Eur) x 93,39 proc. / 100 proc.) išlaidos advokato pagalbai apmokėti iš bylą pralaimėjusios šalies – atsakovės. Taip pat priteisiama 3 841 Eur žyminio mokesčio. Iš viso iš atsakovės ieškovei priteisimos 10 525,17 Eur (6 684,17 Eur + 3841 Eur) bylinėjimosi išlaidos.

7Atsakovės turėjo byloje 2420 Eur ekspertizės išlaidų. Pagal proporcingai atmestų reikalavimų daliai iš ieškovės atsakovei priteisiama 159,96 Eur ekspertizės išlaidų (2 420 Eur x 6,61 proc. / 100).

8Atlikus vienarūšių reikalavimų įskaitymą iš atsakovės ieškovei priteisiamos 10365,21 Eur (10 525,17 Eur – 159, 96 Eur) bylinėjimosi išlaidos.

9CPK 47 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises (įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą). Trečiasis asmuo ieškovės pusėje UAB „Stamita“ byloje turėjo iš viso 620 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kurias sudaro 270 Eur išlaidos už atsiliepimo surašymą (maksimali suma 1 749,5 Eur (2,5 x 699,8 (8.2. punktas) ir 350 Eur advokato atstovavimo išlaidos (maksimali suma 1 346,4 Eur (0,1 x 18 x 748 (8.19, 9, 10 punktai). Išlaidas avokado pagalbai apmokėti trečiasis asmuo pagrindžia byloje pateiktomis sąskaitomis ir jų apmokėjimais, todėl, atsižvelgiant į ieškinio patenkinimo dalį, iš atsakovės šiam trečiajam asmeniui priteisiamas 579,02 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

10Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 270, 279 straipsniais,

Nutarė

11ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovės Alytaus miesto savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188706935) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kaminta“ (juridinio asmens kodas 234029740) 267 857,64 Eur skolą, 708,90 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (268 289,79 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. birželio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 10365,21 Eur bylinėjimosi išlaidas.

13Priteisti iš atsakovės Alytaus miesto savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188706935) trečiajam asmeniui UAB „Stamita“ (juridinio asmens kodas 153701266) 579,02 Eur bylinėjimosi išlaidas.

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai