Byla 2-748-1120/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė Tikniūtė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Inedia Trans“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-761-264/2020 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Inedia Trans“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-334-273/2017 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ ieškinį atsakovėms bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Žvelk plačiau“, uždarajai akcinei bendrovei „Stamita“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Inedia Trans“ dėl skolos priteisimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kaminta“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Uždaroji akcinės bendrovė (toliau – UAB) „Inedia Trans“ (toliau ir – pareiškėja). atstovaujama direktoriaus L. K. bei akcininkės D. V., pateikė prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-334-273/2017, pakeičiant 2018 m. lapkričio 13 d., 2018 m. lapkričio 27 d., 2018 m. lapkričio 29 d. Lietuvos apeliacinio teismo bei 2019 m. vasario 19 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis. Atnaujinti procesą prašė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 371 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, argumentavo tuo, kad Konstitucinis Teismas 2019 m. kovo 1 d. nutarime Nr. KT9N3/2019 nustatė, kad pirmiau nurodytos nutartys, kuriose buvo reikalaujama, jog 2018 m. lapkričio 29 d. apeliacinis skundas būtų surašytas advokato pagal CPK 306 straipsnio 3 dalies reikalavimus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalies reikalavimams. Pareiškėjos akcininkė D. V. savo parašyme dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje papildomai prašo: 1) pripažinti, kad 2019 m. rugpjūčio 29 d. pareiškėjos paduotas prašymas atnaujinti civilinę bylą Nr. 2-334-273/2017 – yra tinkamas; 2) jeigu teismas pripažintų, jog 2019 m. rugpjūčio 29 d. pareiškėjos prašymas yra pasirašytas netinkamo asmens (nepaisant 2019 m. rugpjūčio 20 d. vienintelės akcininkės nutarimo), prašo vadovautis vienintelės pareiškėjos akcininkės D. V. 2020 m. sausio 27 d. prašymu atnaujinti civilinę bylą Nr. 2-334-273/2017, nes akcininkė apie Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarimą sužinojo tik 2020 m. sausio 21 d. (jeigu laikyti, kad L. K. negali eiti bendrovės vadovo pareigų pasirašydamas ant 2019 m. rugpjūčio 29 d. prašymo – tai laikytina ir, jog jis neprivalo jai pranešti ir informacijos, kurią sužino po to, kai neina bendrovės vadovo pareigų).

72.

8Prašymuose atnaujinti procesą nurodoma, kad Lietuvos apeliacinio teismo nutartys (2018 m. lapkričio 11 d. nutartis, kuria nustatyti apeliacinio skundo trūkumai, 2018 m. lapkričio 27 d. nutartis, kuria apeliacinis procesas pradėtas pagal atsakovės (pareiškėjos) apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo nutrauktas, 2018 m. lapkričio 29 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti prašymus, yra neteisėtos, prieštarauja Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarimui Nr. KT9-N3/2019, kuriuo konstatuota, kad CPK 306 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti atsakovės kasacinį skundą, priimta neįvertinus, jog Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nustatyta, kad CPK 306 straipsnio 3 dalis, kurios pagrindu atsisakyta priimti apeliacinį skundą, prieštarauja Konstitucijai. Kitą proceso atnaujinimo motyvą, pareiškėja grindžia prejudiciniais faktais, Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 29 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-839-254/2016 bei 2017 m. gegužės 25 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-239- 464/2017, teigia, kad 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimas prieštarauja kitam sprendimui, todėl yra pagrindas atnaujinti procesą bei nurodo, jog smulkiau ir išsamiau argumentai dėl bylos atnaujinimo yra pateikiami apeliaciniame skunde.

93.

10BUAB „Skirnuva“ bankroto administratorė atsiliepime į pareiškėjos prašymą atnaujinti procesą prašė atmesti atsakovės (pareiškėjos) prašymą. Nurodė, kad proceso atnaujinimui pagrindų nėra, prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti tenkinamas, kadangi pareiškėja nenurodė konkretaus teismo sprendimo, nuosprendžio arba kitokio valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio akto, buvusio pagrindu priimti sprendimą civilinėje byloje, kurio procesą prašoma atnaujinti (CPK 366 straipsnio 5 dalis). Teigė, kad pareiškėja yra praleidusi CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, todėl ir dėl šios priežasties prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas. Pažymėjo, kad pareiškėjos vadovui L. K. Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-860-638/2018 apribota teisė trejų metų laikotarpiu eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, todėl nustačius, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo pareiškėjos vardu pasirašęs L. K. negali būti jos atstovu.

114.

12Teisme taip pat gautas trečiojo asmens UAB „Kaminta“ atsiliepimas į pareiškėjos prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.2-334-273/2017, kuriuo prašoma atmesti prašymą bei priteisti iš pareiškėjos trečiojo asmens UAB „Kaminta“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pareiškėja jau yra pasinaudojusi teisminės gynybos galimybe visose instancijose. Teigė, kad pareiškėjos nurodytas Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. KT9-N3/2019 nėra toks teismo sprendimas ir nėra individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas pareiškėjos skundžiamam sprendimui ir nutartims priimti. Tik nuo Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo antikonstitucine pripažinta CPK 306 straipsnio 3 dalies norma negali būti taikoma, o pareiškėjos nurodomu laikotarpiu ši norma galiojo ir pagrįstai teismas iš pareiškėjos reikalavo, kad jos apeliacinį skundą surašytų ar pasirašytų advokatas, o tokio advokato parašo nebuvimas galėjo būti laikomas apeliacinio skundo trūkumu.

135.

14Atsiliepime į pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo atsakovė UAB „Stamita“ prašė pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-334-273/2017 atmesti, bei priteisti iš pareiškėjos bylinėjimosi išlaidas atsakovės UAB „Stamita“ naudai. Atsiliepime teigė, kad įstatymai Kauno apygardos teismui nesuteikia teisės spręsti dėl apeliacinio ar kasacinio teismo nutarčių teisėtumo, jų peržiūrėti, o CPK 366 straipsnis nenumato proceso atnaujinimo galimybės dėl įstatymo normų pripažinimo prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir / ar atitinkamo jo pakeitimo. Nurodoma, kad pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti tenkinamas, nes pareiškėja yra praleidusi CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą, per kurį asmuo gali kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą, nepateikė įrodymų, kurie leistų manyti, jog įstatymo nustatytas prašymas atnaujinti procesą per tris mėnesius nuo sužinojimo dienos buvo praleistas dėl objektyvių, svarbių priežasčių ir neprašė jo atnaujinti.

156.

162020 m. sausio 20 d. teisme gautas pareiškėjos prašymas tikrojo ieškovo ir kitų bylos šalių procesines padėtis išspręsti iki pradedant nagrinėti atnaujintą bylą teismo posėdyje pagal nurodomus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus, nes nuo to priklausys ar atnaujinta byla bus nagrinėjama pagal 2017 m. spalio 5 d. ieškinio patikslinimą, ar pagal 2015 m. gegužės 22 d. patikslintą ieškinį. Teigė, kad 2015 m. rugsėjo 2 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi UAB „Žvelk plačiau“ savo kaip ieškovo teisių atsisakė, šias ieškovo teises perleisdama pareiškėjai – tai tikruoju ieškovu atnaujintoje byloje pripažintina pareiškėja, o BUAB „Žvelk plačiau“ šalintina iš bylos šalių.

177.

18Kauno apygardos teisme 2020 m. vasario 19 d. taip pat gautas UAB „Kaminta“ atsiliepimas į prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.2-334-273/2017, kuriuo papildomai prašoma dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis nesąžiningai pareiškiant prašymą atnaujinti procesą skirti pareiškėjai maksimalią CPK 95 straipsnyje nustatytą baudą – penkių tūkstančių eurų baudą, 50 procentų paskirtos baudos skiriant trečiajam asmeniui. Nurodė, kad pareiškėjos vardu pateiktas vienintelės akcininkės prašymas dėl proceso atnaujinimo taip pat pasirašytas asmens, neturinčio teisę atstovauti pareiškėjos CPK 55 straipsnio pagrindu nagrinėjamoje byloje.

198.

20Atsiliepimą į pareiškėjos prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-334-273/2017 taip pat 2020 m. vasario 19 d. pateikė UAB „Stamita“, kuri palaiko savo prašymą pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-334-273/2017 atmesti. Teigė, kad nagrinėjamu atveju bendrovės akcininkė neturi įgaliojimų kreiptis su prašymu dėl proceso atnaujinimo, vesti šią bylą pareiškėjos vardu, ir turėjo pakankamai laiko pasirūpinti tinkamu bendrovės atstovavimu.

21II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

229.

23Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 19 d. nutartimi netenkino pareiškėjos prašymo ir atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-334-273/2017. Taip pat netenkino UAB „Kaminta“ prašymo dėl baudos skyrimo pareiškėjai už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

2410.

25Teismas nustatė, kad pareiškėja, atstovaujama direktoriaus L. K. bei akcininkės D. V., prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-334-273/2017, kurioje Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimu: atmetė ieškovės BUAB „Skirnuva“ ieškinio reikalavimą atsakovei UAB „Stamita“ dėl skolos priteisimo; pripažino niekine ir negaliojančia ab initio 2015 m. vasario 18 d. tarp ieškovės UAB „Skirnuva“ ir atsakovės UAB „Žvelk plačiau“ sudarytą reikalavimo teisių perleidimo sutartį, taikė restituciją ir įpareigojo ieškovę BUAB „Skirnuva“ grąžinti atsakovei UAB „Žvelk plačiau“ 1 500 Eur, sumokėtus pagal pripažintą negaliojančia sutartį, panaikino šio susitarimo pagrindu atliktą priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą 23 169,6 Eur sumai; pripažino niekine ir negaliojančia 2015 m. rugsėjo 2 d. tarp atsakovės UAB „Žvelk plačiau“ ir atsakovės (pareiškėjos) sudarytą Reikalavimo teisių perleidimo sutarties dalį, kuria perleista teisė į UAB „Stamita“ 123 281,04 Eur skolą, atsakovės UAB „Žvelk plačiau“ įgytą pagal 2015 m. vasario 18 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį; priteisė iš atsakovės BUAB „Žvelk plačiau“ ieškovei BUAB „Skirnuva“ 2 100 Eur turėtų atstovavimo išlaidų; priteisė iš atsakovės (pareiškėjos) ieškovei BUAB „Skirnuva“ 700 Eur turėtų atstovavimo išlaidų; priteisė iš ieškovės BUAB „Skirnuva“ atsakovei UAB „Stamita“ 1 480 Eur turėtų atstovavimo išlaidų; priteisė iš pareiškėjos 15,87 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

2611.

27Pareiškėjos vardu direktorius L. K. pasirašė ir pateikė apeliacinį skundą, pagal kurį užvestą apeliacinį procesą Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-634-330/2018 nutraukė CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 5 dalies pagrindu.

2812.

292019 m. vasario 12 d. pareiškėja padavė kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 13 d., 2018 m. lapkričio 27 d., 2018 m. lapkričio 29 d. nutarčių peržiūrėjimo, kuriomis buvo sprendžiami klausimai dėl atsakovės pateikto apeliacinio skundo trūkumų pašalinimo, apeliacinio skundo nepriėmimo ir apeliacinio proceso nutraukimo, tačiau 2019 m. vasario 19 d. nutartimi Nr. 3P-252/2019 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. vasario 12 d. kasacinį skundą atsisakė priimti CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi.

3013.

31Pareiškėja prašyme dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-334-273/2017 nurodytas aplinkybes ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte bei 5 punkte įtvirtintų pagrindų atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-334-273/2017 buvimą grindė Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. KT9-N3/2019, kuriuo CPK 306 straipsnio 3 dalis pripažinta prieštaraujanti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

3214.

33Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad 3 mėn. terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti nepraleistas. Pažymėjo, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-334-273/2017 pateikė ir pareiškėjos akcininkė D. V., todėl pareiškėjos atstovaujamos direktoriaus L. K., ir akcininkės D. V. pateikti prašymai dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-334-273/2017 laikytini kaip pateikti tinkamo atstovo ir nagrinėtini kartu.

3415.

35Pareiškėja, prašydama atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktų pagrindu, nurodė, kad, išnagrinėjus bylą, jai tapo žinomos naujos, esminę reikšmę bylos išnagrinėjimui turinčios aplinkybės, t. y., kad Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. KT9-N3/2019 CPK 306 straipsnio 3 dalis pripažinta prieštaraujanti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

3616.

37Teismas pažymėjo, kad pagal Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalį ir Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 1 dalį įstatymas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Konstitucijai. Taigi tik nuo aukščiau nurodyto Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo antikonstitucine pripažinta CPK 306 straipsnio 3 dalies norma negali būti taikoma, o pareiškėjos nurodomu laikotarpiu ši norma, reikalavusi, kad jos apeliacinį skundą surašytų ar pasirašytų advokatas, o tokio advokato parašo nebuvimas galėjo būti laikomas apeliacinio skundo trūkumu. Be to, CPK 366 straipsnis nenumato proceso atnaujinimo pagrindo dėl įstatymo normų pripažinimo prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir / ar atitinkamo jo pakeitimo. Pažymėta, kad proceso atnaujinimo objektu gali būti ne bet koks teismo procesinis sprendimas, o toks kuriuo išsprendžiamas šalių ginčas iš esmės materialiosios teisės prasme. CPK 365 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Pareiškėja kreipėsi dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 11 d. nutarties, kuria nustatyti apeliacinio skundo trūkumai, 2018 m. lapkričio 27 d., kuria apeliacinis procesas nutrauktas, nepašalinus trūkumų, 2018 m. lapkričio 29 d., kuria atsisakyta priimti jos prašymus bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 19 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti kasacinį skundą. Nei apeliacinio teismo, nei kasacinio teismo nutartys nagrinėjamu atveju negali būti proceso atnaujinimo objektu ir pirmosios instancijos teismas negali jų peržiūrėti. Teismas nepripažino pareiškėjos nurodytos aplinkybės kaip sudarančios pagrindą atnaujinti procesą civilinėje byloje CPK 366 straipsnio 1 dalis 2 punkto pagrindu.

3817.

39Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusių CPK pakeitimų, pagal kuriuos apeliacinės instancijos teisme įstatyme nurodytus procesinius veiksmus iš byloje dalyvaujančio asmens yra reikalaujama atlikti privalomai atstovaujamam advokato, o apeliacinį skundą turi pasirašyti tiek jį paduodantis asmuo, tiek ir skundą surašęs asmuo, tikslas buvo užtikrinti, jog apeliacinės instancijos teismą pasiekiantys skundai būtų parengti tinkamai, juose būtų nurodyti esminiai teisiniai motyvai, kurie gali lemti ginčijamo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, asmenims teismo posėdžiuose atstovautų profesionalūs atstovai. 2019 m. kovo 1 d. Konstitucinio Teismo nutarimu pripažinta, jog CPK 306 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) prieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Tačiau pareiškėjos nurodytas Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. KT9-N3/2019, teismo vertinimu, nėra toks teismo sprendimas ir individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindu pareiškėjos skundžiamam sprendimui ir nutartims priimti. CPK 3 straipsnio 9 dalyje nurodyta, jog civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus. Pirmosios instancijos teismas vertino, kad pareiškėja nenurodė konkretaus teismo sprendimo, nuosprendžio arba kitokio valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio akto, buvusio pagrindu priimti kitokį sprendimą civilinėje byloje, kurio procesą prašoma atnaujinti. Teismas sprendė, kad šiuo atveju pareiškėjos argumentai nesudaro pagrindo proceso atnaujinimui CPK 366 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu proceso atnaujinimo pagrindu.

4018.

41Pareiškėja prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodė kitus proceso atnaujinimo motyvus, kuriuos siejo su išnagrinėtose civilinėse bylose priimtais procesiniais sprendimais: Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 29 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-839-254/2016 bei 2017 m. gegužės 25 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-239-464/2017, teigė, kad civilinėje byloje Nr. 2-334-273/2017 Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimas prieštarauja kitam sprendimui, todėl yra pagrindas atnaujinti procesą bei nurodo, kad detaliau ir išsamiau argumentai dėl bylos atnaujinimo yra pateikiami apeliaciniame skunde. Teismas, įvertinęs pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo turinį, sprendė, kad pareiškėja galimai tapatina apeliacinį skundą, kuris nėra priimtas, su prašymu dėl proceso atnaujinimo, prašymą grįsdama kitais motyvai, kurie jame nenurodyti, todėl teismas laikė, jog šioje dalyje plačiau pasisakyti nėra pagrindo.

4219.

43Teismas priėjo išvados, kad pareiškėjos prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės nepripažintinos naujai paaiškėjusiomis esminėmis bylos aplinkybėmis, taip pat Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. KT9-N3/2019 nagrinėjamu atveju nėra toks teismo sprendimas ir individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas pareiškėjos skundžiamam sprendimui ir nutartims priimti, todėl pareiškėjos nurodytais pagrindais civilinės bylos Nr. 2-334-273/2017 procesas negali būti atnaujinamas.

4420.

45Teismas sprendė, kad netenkinus pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-334-273/2017 nėra pagrindo spręsti pareiškėjos 2020 m. sausio 20 d. teismui pateikto prašymo dėl tikrojo ieškovo ir kitų bylos šalių procesines padėties.

46III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų argumentai

4721.

48Pareiškėja atskirajame skunde iš esmės prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2020 m. vasario 19 d. nutarties dalį, kuria netenkintas jos prašymas dėl proceso atnaujinimo ir išspręsti klausimą iš esmės ir patenkinti jos prašymą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4921.1.

50Skundžiama nutartis priimta jau po 2019 m. kovo 1 d. Konstitucinio Teismo nutarimo Nr. KT9-N3/2019 priėmimo. Todėl vėliau priimtoje nutartyje nebuvo galima vadovautis CPK 306 straipsnio 3 dalimi, prieštaraujančia Konstitucijai.

5121.2.

52Tik po 2019 m. kovo 1 d. Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo pareiškėjai naujai paaiškėjo aplinkybė, kad 2018 m. sausio 8 d. apeliacinio skundo nereikėjo pasirašyti advokatui. Nauja paaiškėjusi aplinkybė, kad advokatui nereikia pasirašyti apeliacinio skundo yra esminė, nes būtent dėl advokato parašo nebuvimo ant apeliacinio skundo priimtos nutartys, dėl kurių apeliacinis procesas ir buvo nutrauktas. Apeliacinio proceso nutraukimas tik dėl advokato parašo ant apeliacinio skundo nebuvimo – taip pat yra esminė aplinkybė, kadangi iš 2019 m. kovo 1 d. Konstitucinio Teismo nutarimo 13 punkto matyti, kad dar iki 2019 m. kovo 1 d. Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo – skundo apeliacinėje instancijoje nepriėmimas dėl tokios neesminės priežasties, kaip advokato parašo nebuvimas prieštaravo Konstitucijai.

5321.3.

542018 m. lapkričio 27 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis buvo priimta, ir apeliacinis procesas nutrauktas tik dėl neįvykdyto 2018 m. lapkričio 13 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje nustatyto vienintelio apeliacinio skundo trūkumo – t. y. nebuvus ant apeliacinio skundo advokato parašo, kas reiškia, kad remiantis 2019 m. kovo 1 d. Konstitucinio Teismo nutarimo Nr. KT9-N3/2019 nustatytomis aplinkybėmis – Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse buvo keliami prieštaraujantys Konstitucijai ir varžantys pareiškėjos teises reikalavimai.

5521.4.

56Jeigu Lietuvos apeliacinis teismas nebūtų reikalavęs nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-634-330/2018, kad po apeliaciniu skundu privalo pasirašyti advokatas – tai ir apeliacinis procesas nebūtų nutrauktas, o apeliacinis skundas būtų nagrinėjamas toliau.

5721.5.

58Pareiškėja atstovaujama direktoriaus L. K., ir akcininkės D. V. pateikė du prašymus dėl proceso atnaujinimo, teismas sprendė juos nagrinėti kartu, tačiau nė vienam neskyrė prioriteto, nepasisakė dėl dalies prašymų argumentų ir įrodymų.

5921.6.

60Nors Lietuvos apeliacinio teismo nutartys ir nėra formaliai panaikintos, tačiau jos prieštarauja Konstitucijai ir todėl turėjo būti vertinamos, kaip prieštaraujančios Konstitucijai.

6121.7.

62Pirmosios instancijos teismas turėjo vadovautis visais pareiškėjos pateiktais įrodymais ir jų turiniu, todėl turėjo pasisakyti ir dėl prie pareiškimo dėl proceso atnaujinimo pridėto apeliacinio skundo argumentų.

6322.

64Trečiasis asmuo UAB „Kaminta“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos atskirąjį skundą, kuriame prašo atskirąjį skundą atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

6522.1

66Pareiškėja jau yra pasinaudojusi teisminės gynybos galimybe visose instancijose, o pareiškėjos prašymu dėl proceso atnaujinimo iš tiesų nepagrįstai prašoma peržiūrėti pareiškėjos nurodomas apeliacinio ir kasacinio teismo nutartis, kurios negali būti proceso atnaujinimo objektu.

6722.2

68Nei apeliacinio teismo, nei kasacinio teismo nutartys nagrinėjamu atveju negali būti proceso atnaujinimo objektu ir pirmosios instancijos teismas negali jų peržiūrėti.

6922.3

70Pareiškėja teismui nenurodė konkretaus teismo sprendimo, nuosprendžio arba kitokio valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio akto, buvusio pagrindu priimti sprendimą civilinėje byloje, kurio procesą prašoma atnaujinti. Šiuo atveju iš pareiškėjos argumentų nebuvo galima nustatyti CPK 366 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo.

7122.4

72Pareiškėjos nurodytas Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarimas Nr.KT9-N3/2019 nėra toks teismo sprendimas ir nėra individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas pareiškėjo skundžiamam sprendimui ir nutartims priimti.

7322.5

74Pareiškėjos 2019 m. liepos 29 d. apeliacinis skundas, pateiktas su prašymu dėl proceso atnaujinimo, yra naujai parašytas, ir visiškai skirtingas nei jos pradinis apeliacinis skundas, kuris buvo nepriimtas – pareiškėjos apeliaciniai skundai skiriasi tiek turiniu, tiek apimtimi.

7522.6

76Pareiškėjos atskirasis skundas pasirašytas asmenų, neturinčių teisę atstovauti pareiškėjos. Pareiškėjos vadovui L. K. Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-860-638/2018, yra apribota teisė trejų metų laikotarpiu eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas. Taigi nustačius, kad tiek prašymą dėl proceso atnaujinimo, tiek atskirąjį skundą pareiškėjos vardu pasirašęs L. K. negali būti jo atstovu byloje, pareiškėja turėtų būti įpareigota pateikti procesinį dokumentą pasirašytą tinkamo asmens, turinčio įgaliojimą atstovauti pareiškėją nagrinėjamoje byloje bei pateikti dokumentą, įrodantį šio pareiškėjos atstovo teises ir pareigas, arba toks atskirasis skundas turėtų būti paliktas nenagrinėtas.

7722.7

78Pareiškėjos akcininkės D. V. prašymas dėl proceso atnaujinimo ir 2020 m. vasario 26 d. atskirasis skundas dėl 2020 m. vasario 19 d. Kauno apygardos teismo nutarties taip pat pasirašytas asmens, neturinčio teisę atstovauti pareiškėjos CPK 55 straipsnio pagrindu. ABĮ nėra nuostatos suteikiančios teisę akcininkui vesti bylą teisme akcinės bendrovės vardu. Išplėstinis išrašas iš Juridinių asmenų registro patvirtina, kad yra nustatyta taisyklė, pagal kurią asmenys veikia pareiškėjos vardu – vienasmenis atstovavimas, juridinio asmens vardu veikia vadovas. Atsižvelgiant į tai, kadangi į bylą nebuvo pateikti duomenys, kad pareiškėjos įstatai numato akcininko teisę veikti bendrovės vardu, pareiškėjos akcininkė D. V. neturi teisės pasirašyti atskirojo skundo kaip pareiškėjos atstovė ir įgalioti kitus asmenis veikti pareiškėjos vardu ir atstovauti pareiškėją.

7922.8

80Pareiškėja nurodo, kad tik 2019 m. liepos 29 d. susipažino su Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. KT9-N3/2019. Neturėtų būti vertinama, kad tik tada pareiškėja sužinojo aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Konstitucinio Teismo nutarimai yra skelbiami viešai, todėl apie šį nutarimą pareiškėja turėjo žinoti nuo jo paskelbimo. Pareiškimą dėl proceso atnaujinimo pateikė ir pareiškėjos akcininkė D. V., kuri akivaizdžiai yra praleidusi 3 mėn. terminą kreiptis dėl proceso atnaujinimo, todėl akcininkės D. V. prašymas dėl proceso atnaujinimo apskritai turėjo būti atmestas, nes netgi nebuvo pareikštas prašymas atnaujinti praleistą terminą. Teismas nutartyje nemotyvavo kuo remiantis sprendė, kad akcininkės D. V. pateiktas prašymas yra pateiktas nepraleidus 3 mėn. termino kreiptis su prašymu dėl proceso atnaujinimo.

8123.

82Atsakovė UAB „Stamita“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos atskirąjį skundą, kuriame prašo atskirąjį skundą atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

8323.1.

84Pareiškėja nenurodė aplinkybių, kurios atitiktų CPK 366 straipsnio 1 dalyje nurodytus proceso atnaujinimo pagrindus, prašymas atnaujinti procesą nepagrįstas. Prašydama atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintu pagrindu, pareiškėja nenurodė individualaus pobūdžio akto, kuris buvo pagrindas tam sprendimui priimti. Minėta CPK 366 straipsnio norma nenumato galimybės atnaujinti procesą dėl įstatymo pakeitimo, panaikinimo ar jo normų pripažinimo prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2005, kt.). Kitos CPK 366 straipsnio normos nagrinėjamos situacijos neapima.

8523.2.

86Teisės, kaip visuomenės gyvenimo reguliavimo priemonės, vienas iš uždavinių yra užtikrinti teisinių santykių stabilumą ir jų subjektų teisių ir pareigų apibrėžtumą, todėl teisės akto pripažinimas neatitinkančiu Konstitucijos nuostatų negali turėti įtakos jau pasibaigusiems teisiniams santykiams, tai yra juos atnaujinti ir pakeisti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta bendra taisyklė, kad Konstitucinio Teismo sprendimų dėl teisės aktų atitikties Konstitucijai galia nukreipiama į ateitį. Pagal Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalį iki Konstitucinio Teismo sprendimo, kad atitinkamas teisės aktas prieštarauja Konstitucijai, oficialaus paskelbimo preziumuojama, kad toks teisės aktas atitinka Konstituciją ir kad teisinės pasekmės (kaip antai pagal atitinkamą institucijos sprendimą, priimtą vadovaujantis šiuo teisės aktu, asmuo įgijo tam tikras teises ar atitinkamą teisinį statusą arba asmeniui atitinkamu institucijos sprendimu nebuvo suteikta tam tikrų teisių ar atitinkamo teisinio statuso), atsiradusios tokio teisės akto pagrindu, yra teisėtos (Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. CIK-1/2020).

8723.3.

88Pareiškėja kaip priedą teikia ne 2018 m. sausio 6 d. apeliacinį skundą, kuris buvo nepriimtas, o naujai parašytą 2019 m. rugpjūčio 29 d. apeliacinį skundą, nors įstatymas draudžia keisti (pildyti) apeliacinį skundą pasibaigus procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka.

8923.4.

90Atskirąjį skundą galbūt pasirašė asmenys neturintys įgaliojimų vesti bylą bendrovės vardu (bendrovės akcininkė bei asmuo, kuriam atimta teisė 3 metų laikotarpiui eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu).

91Teismas

konstatuoja:

92IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

93Dėl pareiškėjos atstovavimo

9424.

95Atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-761-264/2020 pagal UAB „Inedia Trans“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-334-273/2017 padavė UAB „Inedia Trans“ vienintelė akcininkė D. V., kaip skundą teikiantis asmuo taip pat nurodomas L. K..

9625.

97Pagal CPK 55 straipsnį bylas juridinių asmenų vardu teisme veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatyta tvarka – kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas. Pagal CPK 60 straipsnio 4 punktą atstovais teisme negali būti asmenys, kuriems tokią teisę riboja įstatymai. Vienu iš tokių atvejų laikomas ginčui aktualus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (neteko galios nuo 2020 m. sausio 1 d.) 10 straipsnio 14 punkte nurodytas atvejis, kai teismas savo iniciatyva, administratoriaus arba įmonės kreditoriaus (kreditorių), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu apriboja asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu šis asmuo privalėdamas pagal įstatymą: nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo arba pavėlavo jį pateikti per šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus, po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms.

9826.

99Kaip matyti iš byloje esančio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2020 m. sausio 20 d. išplėstinio išrašo pateiktų apie pareiškėją duomenų ir iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ esančių duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis), L. K. Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-860-638/2018 apribota teisė trejus metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Minėta nutartis įsiteisėjo 2018 m. gegužės 10 d., L. K. įrašytas į VĮ Registrų centro viešai skelbiamą asmenų, kurie neturi teisės eiti viešojo ir (ar privataus) juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu tam tikru laikotarpiu sąrašą (https://www.registrucentras.lt/jar/apriboti_asmenys/). Minėtas draudimas L. K. galioja nuo 2018 m. gegužės 10 d. iki 2021 m. gegužės 10 d.

10027.

101Dėl nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad L. K. neturi teisės atstovauti UAB „Inedia Trans“, kadangi neturi teisės eiti viešojo ir (ar privataus) juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, tokią jo teisę riboja įstatymas.

10228.

103Dėl L. K. teisės būti juridinio asmens vadovu ir veikti UAB „Inedia Trans“ vardu nebuvimo pasisakyta anksčiau nagrinėtose bylose. Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2370-273/2019, dėl tokios aplinkybės taikytas trūkumų šalinimo institutas, nustatant UAB „Inedia Trans“ terminą ieškinio trūkumams, susijusiems su netinkamu atstovavimu, pašalinti (tinkamai pasirašyti procesinius dokumentus, pateikti įrodymus, patvirtinančius UAB „Inedia Trans“ atstovo teises bei pareigas). Apie L. K. teisės veikti UAB „Inedia Trans“ vardu apribojimus pasisakyta ir Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. e2-59-464/2020.

10429.

105Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. balandžio 8 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-406-370/2020, be kita ko, pasisakyta ir dėl UAB „Inedia Trans“ akcininkės D. V. teisės UAB „Inedia Trans“ vardu kreiptis į teismą. Pateikus UAB „Inedia Trans“ akcininkės D. V. pasirašytą ieškinį bei D. V. su advokatu sudarytą atstovavimo sutartį, Kauno apygardos teismas 2019 m. gruodžio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2370-273/2019, paliko ieškovės UAB „Inedia Trans“ ieškinį nenagrinėtu, o Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. balandžio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-406-370/2020 Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 18 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos apeliacinis teismas pažymėjo, kad įstatymas numato, jog juridinio asmens vardu bylą teisme veda vienasmenis valdymo organas ir iš UAB „Inedia Trans“ Juridinių asmenų registre nuo 2011 m. liepos 4 d. įregistruoto juridinio fakto matyti, kad UAB „Inedia Trans“ vardu gali veikti vienasmeniškai tik bendrovės vadovas. Pakeitimų ar papildymų dėl vadovo ar akcininko teisės veikti UAB „Inedia Trans“ vardu iki atskirojo skundo nagrinėjimo pradžios Juridinių asmenų registre nėra fiksuota (išviešinta). Dėl nurodytų argumentų darytina išvada, kad ir D. V., veikdama kaip UAB „Inedia Trans“ akcininkė, neturėjo teisės UAB „Inedia Trans“ vardu kreiptis į teismą.

10630.

107Kaip matyti iš viešai prieinamų Juridinių asmenų registro duomenų apie UAB „Inedia Trans“, veiksmų teisėtiems atstovavimo santykiams įforminti UAB „Inedia Trans“ nėra atlikta. Paskutinis Juridinių asmenų registre 2019 m. kovo 21 d. įregistruotas įrašas apie teismo nutartį dėl asmens teisės eiti vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimą, o paskutinė įregistruota UAB „Inedia Trans“ įstatų redakcija priimta 2014 m. balandžio 30 d. (įregistruota 2014 m. spalio 6 d.) (https://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=302644915&pav=%2A&p=1).

10831.

109Tokias aplinkybes nustačius, konstatuotina, kad atskirąjį skundą pateikusi UAB „Inedia Trans“ akcininkė D. V. bei kartu kaip skundą teikiantis asmuo įvardintas L. K., neturi teisės atstovauti UAB „Inedia Trans“ teisme, negali pasirašyti ir procesinių dokumentų, kuriais inicijuojamas apeliacinis procesas (šiuo atveju atskirojo skundo). Tokios praktikos Lietuvos apeliacinis teismas laikėsi ir 2020 m. birželio 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-500-464/2020, kuria nutrauktas apeliacinis procesas pagal UAB „Inedia Trans“ akcininkės D. V. ir L. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-761-264/2020, kuria atsisakyta patenkinti UAB „Inedia Trans“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

11032.

111Kaip neabejotinai patvirtina šioje nutartyje nurodytos aplinkybės, L. K. ir D. V. žinoma, kad jie negali veikti UAB „Inedia Trans“ vardu. Nepaisant to, vienintelė UAB „Inedia Trans“ akcininkė D. V. nesiėmė jos kompetencijai priklausančių veiksmų ir kito vadovo UAB „Inedia Trans“ nepaskyrė, nors juo būtų galėjusi tapti ir pati akcininkė, priėmusi vienintelio akcininko sprendimą dėl vadovo paskyrimo.

11233.

113CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundą paduoda asmuo, neturintis teisės jį paduoti. Jeigu šis trūkumas paaiškėja bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Kadangi šiuo metu nėra teisėtai galinčio atstovauti UAB „Inedia Trans“ asmens, apeliacinis procesas nutrauktinas, nes atskirąjį skundą padavė asmuo, neturintis teisės jo paduoti (CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktas ir 5 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinį procesą nutraukus, atskirojo skundo argumentai nevertinami.

114Dėl bylinėjimosi išlaidų

11534.

116Trečiasis asmuo UAB „Kaminta“ prašo priteisti iš UAB „Inedia Trans“ 450 Eur už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Atsakovė UAB „Stamita“ prašo priteisti iš UAB „Inedia Trans“ 105 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į UAB „Inedia Trans“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 14 d. nutarties parengimą, kurios nepriteistos Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. birželio 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-500-464/2020 bei priteisti 210 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į UAB „Inedia Trans“ atskirąjį skundą šioje byloje parengimą.

11735.

118Atsižvelgiant į tai, kad šia apeliacinės instancijos teismo nutartimi nutraukiant apeliacinį procesą pagal UAB „Inedia Trans“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-761-264/2020, įsiteisėja skundžiama nutartis dėl bylos esmės (dėl proceso atnaujinimo), yra pagrindas paskirstyti byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kadangi apeliacinis procesas, kurio pagrindu buvo UAB „Inedia Trans“ atskirasis skundas, nutraukiamas, trečiajam asmeniui UAB „Kaminta“ ir atsakovei UAB „Stamita“ priteisiamos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 straipsnio 1 dalis).

119Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalimi, 315 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 5 dalimi bei 338 straipsniu,

Nutarė

120Apeliacinį procesą, pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Inedia Trans“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 19 d. nutarties, nutraukti.

121Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kaminta“, juridinio asmens kodas 234029740, iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Inedia Trans“, juridinio asmens kodas 302644915, 450 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

122Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Stamita“, juridinio asmens kodas 153701266, iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Inedia Trans“, juridinio asmens kodas 302644915, 315 Eur (tris šimtus penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė Tikniūtė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Uždaroji akcinės bendrovė (toliau – UAB) „Inedia Trans“ (toliau ir –... 7. 2.... 8. Prašymuose atnaujinti procesą nurodoma, kad Lietuvos apeliacinio teismo... 9. 3.... 10. BUAB „Skirnuva“ bankroto administratorė atsiliepime į pareiškėjos... 11. 4.... 12. Teisme taip pat gautas trečiojo asmens UAB „Kaminta“ atsiliepimas į... 13. 5.... 14. Atsiliepime į pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo atsakovė UAB... 15. 6.... 16. 2020 m. sausio 20 d. teisme gautas pareiškėjos prašymas tikrojo ieškovo ir... 17. 7.... 18. Kauno apygardos teisme 2020 m. vasario 19 d. taip pat gautas UAB „Kaminta“... 19. 8.... 20. Atsiliepimą į pareiškėjos prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje... 21. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 22. 9.... 23. Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 19 d. nutartimi netenkino pareiškėjos... 24. 10.... 25. Teismas nustatė, kad pareiškėja, atstovaujama direktoriaus L. K. bei... 26. 11.... 27. Pareiškėjos vardu direktorius L. K. pasirašė ir pateikė apeliacinį... 28. 12.... 29. 2019 m. vasario 12 d. pareiškėja padavė kasacinį skundą Lietuvos... 30. 13.... 31. Pareiškėja prašyme dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.... 32. 14.... 33. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad 3 mėn. terminas prašymui dėl... 34. 15.... 35. Pareiškėja, prašydama atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 5... 36. 16.... 37. Teismas pažymėjo, kad pagal Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalį ir... 38. 17.... 39. Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusių CPK pakeitimų, pagal kuriuos... 40. 18.... 41. Pareiškėja prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodė kitus proceso... 42. 19.... 43. Teismas priėjo išvados, kad pareiškėjos prašyme atnaujinti procesą... 44. 20.... 45. Teismas sprendė, kad netenkinus pareiškėjos prašymo dėl proceso... 46. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų argumentai... 47. 21.... 48. Pareiškėja atskirajame skunde iš esmės prašo panaikinti pirmosios... 49. 21.1.... 50. Skundžiama nutartis priimta jau po 2019 m. kovo 1 d. Konstitucinio Teismo... 51. 21.2.... 52. Tik po 2019 m. kovo 1 d. Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo pareiškėjai... 53. 21.3.... 54. 2018 m. lapkričio 27 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis buvo priimta, ir... 55. 21.4.... 56. Jeigu Lietuvos apeliacinis teismas nebūtų reikalavęs nagrinėtoje... 57. 21.5.... 58. Pareiškėja atstovaujama direktoriaus L. K., ir akcininkės D. V. pateikė du... 59. 21.6.... 60. Nors Lietuvos apeliacinio teismo nutartys ir nėra formaliai panaikintos,... 61. 21.7.... 62. Pirmosios instancijos teismas turėjo vadovautis visais pareiškėjos... 63. 22.... 64. Trečiasis asmuo UAB „Kaminta“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos... 65. 22.1... 66. Pareiškėja jau yra pasinaudojusi teisminės gynybos galimybe visose... 67. 22.2... 68. Nei apeliacinio teismo, nei kasacinio teismo nutartys nagrinėjamu atveju... 69. 22.3... 70. Pareiškėja teismui nenurodė konkretaus teismo sprendimo, nuosprendžio arba... 71. 22.4... 72. Pareiškėjos nurodytas Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarimas... 73. 22.5... 74. Pareiškėjos 2019 m. liepos 29 d. apeliacinis skundas, pateiktas su prašymu... 75. 22.6... 76. Pareiškėjos atskirasis skundas pasirašytas asmenų, neturinčių teisę... 77. 22.7... 78. Pareiškėjos akcininkės D. V. prašymas dėl proceso atnaujinimo ir 2020 m.... 79. 22.8... 80. Pareiškėja nurodo, kad tik 2019 m. liepos 29 d. susipažino su Konstitucinio... 81. 23.... 82. Atsakovė UAB „Stamita“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos atskirąjį... 83. 23.1.... 84. Pareiškėja nenurodė aplinkybių, kurios atitiktų CPK 366 straipsnio 1... 85. 23.2.... 86. Teisės, kaip visuomenės gyvenimo reguliavimo priemonės, vienas iš... 87. 23.3.... 88. Pareiškėja kaip priedą teikia ne 2018 m. sausio 6 d. apeliacinį skundą,... 89. 23.4.... 90. Atskirąjį skundą galbūt pasirašė asmenys neturintys įgaliojimų vesti... 91. Teismas... 92. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 93. Dėl pareiškėjos atstovavimo... 94. 24.... 95. Atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 19 d. nutarties... 96. 25.... 97. Pagal CPK 55 straipsnį bylas juridinių asmenų vardu teisme veda jų... 98. 26.... 99. Kaip matyti iš byloje esančio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 100. 27.... 101. Dėl nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad L. K. neturi teisės... 102. 28.... 103. Dėl L. K. teisės būti juridinio asmens vadovu ir veikti UAB „Inedia... 104. 29.... 105. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. balandžio 8 d. nutartyje... 106. 30.... 107. Kaip matyti iš viešai prieinamų Juridinių asmenų registro duomenų apie... 108. 31.... 109. Tokias aplinkybes nustačius, konstatuotina, kad atskirąjį skundą pateikusi... 110. 32.... 111. Kaip neabejotinai patvirtina šioje nutartyje nurodytos aplinkybės, L. K. ir... 112. 33.... 113. CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 114. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 115. 34.... 116. Trečiasis asmuo UAB „Kaminta“ prašo priteisti iš UAB „Inedia Trans“... 117. 35.... 118. Atsižvelgiant į tai, kad šia apeliacinės instancijos teismo nutartimi... 119. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 120. Apeliacinį procesą, pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės... 121. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kaminta“,... 122. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Stamita“, juridinio...