Byla 2-1751-494/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant E.Drungilaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovei N. R. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „General Financing“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės N. R. 10231,88 Lt mokėtinų įmokų, 173,04 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 312 Lt bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį).

3Ieškinyje nurodė, kad 2008-04-01 ieškovas ir atsakovė sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. ( - ) (CK 6.886 str.), 2009-07-14 finansavimo sandorį Nr. ( - ), 2012-03-27 finansavimo sandorį Nr. ( - ), 2012-05-29 finansavimo sandorį Nr. ( - ), 2012-06-19 finansavimo sandorį Nr. ( - ), (toliau –Sutartis), pagal kuriuos atsakovei suteikė iš viso 15247,18 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2015-05-27. Atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas (Sutarties 5.1.1 p.), tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė. 2014-03-24 dienai atsakovės skola sudarė 10231,88 Lt mokėtinų įmokų, 173,04 Lt delspinigių, iš viso 10404,92 Lt. Atsakovė 2014-03-14 padavė Vilniaus rajono apylinkės teismui prieštaravimus po ieškovo pateikto pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo, nurodydama, jog Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama jos bankroto byla Nr. 2FB-3418-723/2013. Atsakovei nevykdant Sutarties sąlygų - nemokant mokėtinų įmokų daugiau kaip 60 dienų (Sutarties 8.2.2. p.), bendrovė turi teisę reikalauti, kad atsakovė sumokėtų visas pagal Sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius bei išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu. Todėl ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 8.2 p., kreipėsi dėl skolos iš atsakovės priteisimo. Pažymi, jog bankroto bylos nagrinejimas neturi įtakos dėl ieškovo teisės reikalauti ptriteisti iš atsakovės skolą. Delspinigių dydis pagrįstas Sutartimi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) formuojama teismų praktika (LAT 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., skolininkė privalo mokėti 5 proc. dydžio procesines palūkanas (b.l. 53-54).

4Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sutinka su pareikštu ieškiniu ir siūlo sudaryti taikos sutartį tokiomis sąlygomis: 10231,88 Lt skolą padalinti į kiekvieną mėnesį mokamas 100 Lt įmokas, atleisti atsakovę nuo 173,04 Lt delspinigių ir 5 proc. metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Pažymi, kad viena augina nepilnametę dukrą, gim. ( - ), ir nors gauna vidutines pajamas, tačiau iš darbo užmokečio išskaitomos lėšos, skirtos kitų jos turimų skolų padengimui, todėl pragyvenimui ir dukters išlaikymui pinigų labai trūksta. Ji neturi jokio nekilnojamojo turto ar transporto priemonių, tačiau dėl pinigų trūkumo negali pateikti šias aplinkybes įrodančių pažymų. Taikos sutarties sudarymas būtų naudingas ir ieškovui, nes dėl minėtų priežasčių išreikalauti visą sumą iš atsakovės būtų sudėtinga (b.l. 94-95).

5Ieškovas, atsižvelgdamas į atsakovės atsiliepimą, pateikė prašymą, kuriame nurodė, jog su pareikštu atsiliepimu nesutinka, palaiko savo argumentus, nurodytus ieškinyje. Šalių sudarytos sutarties 9.1. punkte nurodyta, kad sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja neterminuotai. Sutarties III dalyje "Mokėjimo tvarka" nurodyta, kad atsakovė pagal finansavimo sandorį Nr. ( - ) privalo mokėti įmokas kiekvieno mėnesio 27 dieną po 331,03 Lt, taip padarydama 36 įmokas iki 2015-03-27, kas sudarytų 11917,08 Lt, pagal finansavimo sandorį Nr. ( - ) privalo mokėti įmokas kiekvieno mėnesio 27 dieną po 95,21 Lt, taip padarydama 36 įmokas iki 2015-05-27, kas sudarytų 3427,56 Lt, bei pagal finansavimo sandorį Nr. ( - ) privalo mokėti įmokas kiekvieno mėnesio 27 dieną po 47,44 Lt, taip padarydama 36 įmokas iki 2015-05-27, kas sudarytų 1707,84 Lt, iš viso 17052,48 Lt. Pagal finansavimo sandorius Nr. ( - ) ir ( - ) atsakovė yra atsiskaičiusi 2011 metais. Nuo 2013-07-29 atsakovė neįmokėjo nei vienos įmokos, nors nuo 1998-04-01 iki šiol ji dirba, tačiau gaudama pajamas nedengė nei dalies susidariusio įsiskolinimo, nemokėjo įmokų ne tik ieškovui, tačiau ir kitiems kreditoriams, nors atsiliepime vieną iš nemokėjimo priežasčių nurodo įmokų mokėjimą kitiems kreditoriams. Atsakovė atsiliepime nepateikia jokių įrodymų, kad imdama vis naujus kreditus ji elgėsi sąžiningai ir taip nepažeidė kitų kreditorių teisių, kadangi sudarė sandorius, kurie, vadovaujantis CK 6.67 str., atitinka požymius sandorių, kuriems taikoma nesąžiningumo prezumpcija. Taikant nesąžiningumo prezumpciją, t. y. kreditoriui ar teismui nurodžius, jog skolininko sudarytas sandoris yra vienas iš CK 6.67 str. nurodytųjų, įrodinėjimo našta, jog sandoris sudarytas nesiekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriumi, tenka skolininkui. Nesutinka, kad atsakovė būtų atleista nuo delspinigių mokėjimo, nes vienas iš netesybų tikslų yra kompensuoti kreditoriaus praradimus neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Vartojimo kredito sutartyje numatytos netesybos yra išimtinės, t.y. ieškovas reikalauja sumokėti tik netesybas ir nereikalauja atlyginti patirtų nuostolių. Pažymi, jog kreditorius patiria nuostolius, susijusius su ikiteisminiu skolos išieškojimu (mokėdamas skolų išieškojimo agentūroms), negaudamas pajamų (negalėdamas suteikti finansinių paslaugų kitiems asmenims tokia apimtimi, kuria laiku neįvykdomi įsipareigojimai), negalėdamas tinkamai vykdyti prievolių tretiesiems asmenims, teikdamas pranešimus ir priminimus klientam (ryšio išlaidos, priminimų pateikimo išlaidos, klientų paieškos išlaidos ir kt). Tačiau ieškovas nereikalauja atlyginti kitų nuostolių, o tik netesybas, kurios gali būti laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, netesybos yra viena svarbiausių priemonių sandorių rizikai valdyti, kreditoriaus stabilumui užtikrinti. Netesybos yra svarbi rizikos valdymo priemonė, padedanti užtikrinti klientų atsakingumą ir rūpestingumą. Ieškovas taip pat nesutinka, kad atsakovė būtų atleista nuo procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Teigia, kad ieškovas pasielgė labai racionaliai ir ekonomiškai, kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, nes atsakovė yra dirbantis asmuo ir pagal praktiką yra didelė tikimybė, kad teismo įsakymas būtų įteiktas. Tačiau atsakovė, gavusi dokumentus iš teismo, net nebandė susisiekti su ieškovu, kad susitarti dėl mokėjimų, o pateikė prieštaravimus, nors realiai su ieškiniu ir prisiimtais įsipareigojimais sutinka. To pasekoje ieškovas privalėjo kreiptis į teismą su ieškiniu, sumokėdamas trūkstamą žyminio mokesčio sumą po pateiktų prieštaravimų. Atsakovė tyčia vilkina bylą ir piktybiškai siekia išvengti priverstinio skolos išieškojimo, bei teisingumo įvykdymo. Ieškovas nesutinka, kad atsakovės skolos ir bylinėjimosi išlaidų (10716,92 Lt) mokėjimas būtų išdėstytas po 100 Lt/mėn., nes išdėsčius atsakovės skolos mokėjimą ilgesniam nei 60 mėnesių laikotarpiui, būtų neproporcingai pažeisti ieškovo interesai, kadangi nepagrįstai būtų pratęstas prievolės pagal sutartį įvykdymo terminas. Toks skolos išdėstymas aiškiai neatitiktų ieškovo interesų. Priteisus skolą, jau yra teismo nustatyta, kad skolininkas ir taip yra pažeidęs prievolę kreditoriui. Nuo ieškovo kreipimosi į teismą dienos, o taip pat iki kreipimosi dienos atsakovė neįmokėjo nei dalies savo įsiskolinimo, taip pat nedengė įsiskolinimo kitiems kreditoriams, todėl nėra jokio motyvuoto pagrindo, kad atsakovė toliau vykdys savo prisiimtus įsipareigojimus. Prašo priteisti ieškinyje nurodytas sumas ir palūkanas, o išdėstant skolą ne ilgesniam nei 60 mėnesių laikotarpiui, nurodyti, jog, neįvykdžius nors vieno mokėjimo, ieškovas turi teisę iš atsakovės reikalauti sumokėti visą nesumokėtos skolos dalį, neatsižvelgiant į skolos išdėstymą dalimis (b.l. 103-106).

6Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko (pranešta tinkamai), pateikė teismui prašymą, kad palaiko atsakovei pareikštą ieškinį ir 2014-05-26 pateiktą prašymą, apie teismo posėdį ieškovui yra žinoma ir prašo visuose teismo posėdžiuose nagrinėti bylą ieškovo atstovui nedalyvaujant.

7Atsakovė N. R. į teismo posėdį neatvyko (pranešta tinkamai), jokių prašymų iš jos negauta, todėl byla nagrinėjama šalims nedalyvaujant (CPK 246 str.).

8Ieškinys tenkintinas.

9Kaip nustatyta byloje, 2008-04-01 ieškovas UAB „General Financing“ ir atsakovė N. R. sudarė Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. ( - ), 2009-07-14 finansavimo sandorį Nr. ( - ), 2012-03-27 finansavimo sandorį Nr. ( - ), 2012-05-29 finansavimo sandorį Nr. ( - ), 2012-06-19 finansavimo sandorį Nr. ( - ), (toliau – Sutartį), pagal kurią suteikė atsakovei iš viso 15247,18 Lt vartojimo kreditą iki 2015-05-27, o atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas (Sutarties 5.1.1 p.) (b.l. 8-26). Atsakovė savo prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė – nemokėjo įmokų ir liko skolinga ieškovui 10231,88 Lt įmokų ir 173,04 Lt delspinigių (b.l. 4-6), iš viso 10404,92 Lt. Ieškovas 2014-02-21 kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą su pareiškimu dėl skolos priteisimo (b.l. 3). 2014-02-24 teismas išdavė įsakymą, kuriuo priteisė kreditoriui iš skolininkės N. R. reikalaujamas sumas (b.l. 30), tačiau atsakovė 2014-03-14 padavė teismui prieštaravimus, nurodydama, jog nesutinka su kreditoriaus pareiškimu, nes Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama jos bankroto byla Nr. 2FB-3418-723/2013 (b.l. 33). Ieškovas 2014-04-02 pateikė atsakovei ieškinį, todėl išduotas teismo įsakymas buvo panaikintas (b.l. 82). Vilniaus apygardos teismas 2014-04-03 nutartimi atmetė N. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-12-04 nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-3418-723/2013, kuria buvo atsisakyta iškelti N. R. bankroto bylą, ir Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartį paliko nepakeistą (b.l. 37-50, 114-119), nutartis yra įsiteisėjusi. Ieškovo ir atsakovės sudarytos sutarties III dalyje „Mokėjimo tvarka“ nustatyta, kad atsakovė pagal 2012-03-27 finansavimo sandorį Nr. ( - ) privalo mokėti įmokas kiekvieno mėnesio 27 dieną po 331,03 Lt, taip atlikdama 36 įmokas iki 2015-03-27, kas sudarytų 11917,08 Lt; pagal 2012-05-29 finansavimo sandorį Nr. ( - ) ji privalo mokėti įmokas kiekvieno mėnesio 27 dieną po 95,21 Lt, taip atlikdama 36 įmokas iki 2015-05-27, kas sudarytų 3427,56 Lt; pagal 2012-06-19 finansavimo sandorį Nr. ( - ) privalo mokėti įmokas kiekvieno mėnesio 27 dieną po 47,44 Lt, taip padarydama 36 įmokas iki 2015-05-27, kas sudarytų 1707,84 Lt, iš viso 17052,48 Lt. Pagal finansavimo sandorius Nr. ( - ) ir ( - ) atsakovė yra atsiskaičiusi 2011 metais. Nuo 2013-07-29 atsakovė neįmokėjo nei vienos įmokos, nors dirba ir turi pajamas. Pagal Sutarties 8.2.2. punktą, atsakovei pradelsus mokėjimą ilgiau nei vieną mėnesį ir jo sumai esant ne mažesnei kaip 10 procentų negrąžintos vartojimo kredito sumos, arba mokėjimui esant pradelstam ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės, bendrovė turi teisę reikalauti, kad atsakovė prieš kredito grąžinimo terminą sumokėtų visas pagal Sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius bei išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu. Iš pateiktos delspinigių paskaičiavimo lentelės (b.l. 74-76) matyti, kad atsakovė paskutinę įmoką sumokėjo 2013-06-27, o vėliau įmokų nemokėjo, jos skola ieškovui 2014-03-24 dieną sudarė 10231,88 Lt mokėtinų įmokų ir 173,04 Lt delspinigių, iš viso 10404,92 Lt.

10Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.200 str. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal utarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeisdusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą, neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytas sąlygas (CK 6.63 str. 1 d.).

11Laiku nesumokėdama įmokų atsakovė nesilaikė savo prisiimtų įsipareigojimų ir pažeidė sutartį, todėl yra pagrindas reikalavimą dėl skolos priteisimo tenkinti ir priteisti iš atsakovės 10231,88 Lt nesumokėtų įmokų (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.189 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.886 str.).

12Atsakovei praleidus terminą piniginei prievolei įvykdyti, vadovaujantis CK 6.71 str., Vartojimo kredito sutarties finansavimo sandorių Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) II dalimi ir VI dalimi, iš jos priteistina ieškovui 173,04 Lt delspinigių (b.l. 74-76).

13Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., atsakovė privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (procesinės palūkanos), todėl iš atsakovės priteistinos CK 6.210 str. 1 d. numatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (10404,92 L) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2014-04-03 iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

14Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 312 Lt žyminio mokesčio ieškovui (b.l. 2, 52) (CPK 79, 80, 88, 93 str. 1 d.) ir 28,98 Lt pašto išlaidų valstybei (CPK 92 str., 96 str. 1 d.).

15Lietuvos Respublikos CPK 284 str. 1 d. nustato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Teismas taip pat turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui, bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004, 2006-11-17 nutartis Nr. 3K-3-594/2006 ir kt.). Nors Vilniaus rajono apylinkės teismas 2013-12-04 nutartimi ir Vilniaus apygardos teismas 2014-04-03 nutartimi atsisakė iškelti N. R. bankroto bylą, tačiau konstatavo, kad jos turimi įsiskolinimai kreditoriams, kurių mokėjimo terminai yra suėję, sudaro 27887,66 Lt, kas atitinka nemokaus asmens apibrėžimą pagal FABĮ 2 str. 2 d., bet kadangi atsakovė turi darbą ir gauna pastovų darbo užmokestį, todėl turi galimybę mokėti skolas ir gali per protingą laikotarpį įsipareigojimus įvykdyti (b.l. 114-119).

16Teismas, įvertinęs priteistos sumos dydį, ieškovo pareikštą poziciją dėl skolos išdėstymo, kad sutinka išdėstyti skolą ne daugiau 60 mėn., o taip pat atsižvelgdamas į atsakovės turtinę padėtį, t.y., kad skolininkė turi kitų kreditorių, viena augina nepilnametį vaiką, gauna vidutinį darbo užmokestį (vidutiniškai 2159 Lt/mėn.), antstoliai vykdo išieškojimą iš jos darbo užmokesčio pagal kitus vykdomuosius raštus, neturi registruoto turto, sprendžia, jog atsakovės materialinė padėtis yra sunki ir ji šiuo metu neturi galimybių iš karto sumokėti visą priteistą sumą, todėl vadovaujantis vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5), mano, kad atsakovės skola (10404,92+312) turi būti išdėstyta 60 mėn., įpareigojant atsakovę mokėti ieškovui kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis, t.y. po 178,61 Lt (10716,92 Lt : 60 mėn.). Teismas mano, kad dėl skolos išdėstymo ieškovo interesai nebus iš esmės pažeisti, nes už laikotarpį, per kurį bus mokama išdėstyta skola, jis gaus teismo sprendimu priteistas procesines 5 procentų palūkanas už 10404,92 Lt sumą, nuo kurių mokėjimo skolininkė, išdėsčius sprendimo įvykdymą, nėra atleidžiama. Be to, skolos išdėstymas netrukdo atsakovei pagal galimybes atsiskaityti su ieškovu anksčiau termino.

17Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 265 str., 270 str., 284 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovės N. R. (a.k. ( - )) ieškovui UAB „General Financing“, į/k ( - ), 10231,88 Lt mokėtinų įmokų, 173,04 Lt delspinigių, iš viso 10404,92 Lt (dešimt tūkstančių keturis šimtus keturis litus 92 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2014-04-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 312,00 Lt (tris šimtus dvylika litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Teismo sprendimo įvykdymą N. R. (a.k. ( - )) išdėstyti 60 (šešiasdešimt mėnesių) laikotarpiui, mokant ieškovui UAB „General Financing“ kas mėnesį lygiomis dalimis po 178,61 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt aštuonis 61 ct). Neįvykdžius nors vieno mėnesinio mokėjimo, ieškovas UAB „General Financing“ turi teisę iš atsakovės N. R. reikalauti sumokėti visą nesumokėtos skolos dalį, neatsižvelgiant į skolos išdėstymą dalimis.

21Išaiškinti atsakovei N. R., kad, išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą, ji nėra atleidžiama nuo pareigos ieškovui UAB „General Financing“ mokėti priteistas 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 10404,92 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-04-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Priteisti iš N. R. (a.k. ( - )) 28,98 Lt (dvidešimt aštuonis litus 98 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. Ieškovas UAB „General Financing“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2008-04-01 ieškovas ir atsakovė sudarė vartojimo... 4. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sutinka su pareikštu ieškiniu... 5. Ieškovas, atsižvelgdamas į atsakovės atsiliepimą, pateikė prašymą,... 6. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko (pranešta tinkamai), pateikė... 7. Atsakovė N. R. į teismo posėdį neatvyko (pranešta tinkamai), jokių... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Kaip nustatyta byloje, 2008-04-01 ieškovas UAB „General Financing“ ir... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.200 str. nustato, kad prievolės turi... 11. Laiku nesumokėdama įmokų atsakovė nesilaikė savo prisiimtų... 12. Atsakovei praleidus terminą piniginei prievolei įvykdyti, vadovaujantis CK... 13. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., atsakovė privalo mokėti... 14. Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 312 Lt žyminio mokesčio... 15. Lietuvos Respublikos CPK 284 str. 1 d. nustato, kad teismas turi teisę... 16. Teismas, įvertinęs priteistos sumos dydį, ieškovo pareikštą poziciją... 17. Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 265 str., 270 str., 284 str., teismas... 18. Ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovės N. R. (a.k. ( - )) ieškovui UAB „General... 20. Teismo sprendimo įvykdymą N. R. (a.k. ( - )) išdėstyti 60 (šešiasdešimt... 21. Išaiškinti atsakovei N. R., kad, išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą, ji... 22. Priteisti iš N. R. (a.k. ( - )) 28,98 Lt (dvidešimt aštuonis litus 98 ct)... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...