Byla e2-21952-1116/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Dalia Staugienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ ieškinį atsakovui V. S. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Lietuvos energijos tiekimas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 776,96 nuostolius (žalą), 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 17,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

5Ieškovė nurodė, kad atsakovas su ieškove 2011 m. lapkričio 7 d. sudarė elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 52017439-55730/211981, pagal kurią ieškovė tiekė elektros energiją adresu ( - ). Elektros energijos tiekimas už skolas atjungtas 2017 m. rugpjūčio 31 d. 2019 m. vasario 25 d. ieškovės darbuotojams atliekant elektros apskaitos patikrinimą gyvenamajame name ( - ), nustatyta, jog nuo įvadinių namo izoliatorių pajungtas laidas, kuriuo tiekiama elektros energija be apskaitos. Dėl to, buvo surašytas 2019 m. vasario 25 d. Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 1800400, o vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 (toliau – Taisyklės), 122 punktu, surašytas Aktas buvo perduotas komisijai, kuri jį įvertinusi 2019 m. kovo 15 d. nutarimu nusprendė, kad aktas surašytas teisėtai ir pagrįstai bei atliktais paskaičiavimais nustatytas padarytos žalos dydis – 776,96 Eur.

6Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai 2019 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka, atsakovui asmeniškai. Per teismo nustatytą terminą atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 262 straipsnio 2 dalis).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Byloje nustatyta, kad 2011 m. lapkričio 7 d. ieškovė ir atsakovas sudarė Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo teikti elektros energijos persiuntimo paslaugą ir kitas susijusias paslaugas, o atsakovas įsipareigojo patiektą elektros energiją naudoti asmeniniams savo, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti ir sutartyje nustatyta tvarka mokėti už elektros energiją (el. b., b. l. 9–14). 2019 m. vasario 25 d. ieškovės darbuotojai pas atsakovą atliko patikrinimą. 2019 m. vasario 25 d. Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte Nr. 1800400 nustatyta, kad nuo įvadinių izoliatorių prieš apskaitos prietaisą pajungtas laidas, kuris maitina namo elektros instaliaciją, patikrinimo metu rasti veikiantys elektros energijos ėmėjai – televizorius (80 W), namo apšvietimas (300 W), šildytuvas (2 kW), viryklė (500 W) (el. b., b. l. 6–7).

10Iš 2019 m. kovo 15 d. AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ komisijos nutarimo Nr. L-2016-1059, priimto dėl 2019 m. vasario 25 d. Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 1800400, matyti, kad tokie atsakovo veiksmai kvalifikuojami kaip Taisyklių 79 punkto pažeidimas – savavališkas elektros apskaitos schemos keitimas. Nutarime pasisakyta, kad įvertinus visas akto surašymo aplinkybes, elektros energijos suvartojimo bei mokėjimo už suvartotą elektros energiją analizę, fotonuotraukas, nuspręsta suvartotos elektros energijos perskaičiavimą atlikti vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 132.11 punktu už laikotarpį nuo 2018.02.26 iki 2019.02.25 (už 1 metus) pagal faktinę elektros imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę (Taisyklių 1 priedas) (el. b., b. l. 23). Atlikus patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekio perskaičiavimą, nustatyta, kad padarytos žalos dydis yra 776,96 Eur. 2019 m. kovo 22 d. ieškovė atsakovui išrašė PVM sąskaitą–faktūrą, kurioje nurodė 776,96 Eur sumą sumokėti iki 2019 m. balandžio 30 d., 2019 m. gegužės 8 d. atsakovui taip pat buvo siųstas įspėjimas dėl apmokėjimo už neteisėtai vartotą elektros energiją (el. b., b. l. 21, 24). Atsakovas įrodymų, patvirtinančių tinkamą prievolių įvykdymą nepateikė, skolos dydžio neginčijo (CPK 178 straipsnis).

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnis nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, o ją padaręs, asmuo privalo visiškai ją atlyginti. Už elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimą taikytina sutartinė civilinė atsakomybė. Šios civilinės atsakomybės rūšies esmė yra ta, kad ji atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų, o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 straipsnis), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 straipsnis). Dar viena iš būtinųjų sąlygų taikyti skolininkui sutartinę civilinę atsakomybę yra kaltė (CK 6.248 straipsnis). Asmens kaltė paprastai yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių dėl kaltės prezumpcijos įstatymuose neįtvirtinta. Tokiais atvejais įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, priklauso elektros energijos vartotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1296/2000; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2009; 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2011).

12Atsižvelgiant į tai, kad elektros energijos vartotojo (abonento) kaltė CK nuostatų pagrindu yra preziumuojama, nagrinėjamu atveju ją turi nuginčyti pats atsakovas, tačiau atsakovas nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl neteisėto prisijungimo prie ieškovo elektros energijos tinklų, pakeičiant elektros energijos prijungimo schemą. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad nuo įvadinių izoliatorių prieš apskaitos prietaisą pajungtas laidas, kuriuo be apskaitos tiekiama elektros energija atsakovui priklausančiam gyvenamajam namui. Todėl vertinant nagrinėjamą ginčą akivaizdu, kad elektros energija buvo naudojama neteisėtu būdu. Taisyklės nustato neteisėto elektros energijos sąvoką, nesusiejant jos su faktiniu neteisėtu elektros energijos vartojimu. Taisyklių prasme, neteisėtam elektros energijos vartojimui konstatuoti bei aktui surašyti užtenka neteisėto atvado įrengimo fakto. O nagrinėjamu atveju neteisėtų elektros energijos atvadu tekėjo energija į namo vidaus instaliaciją. Atsakovas, kaip namo savininkas turi pareigą užtikrinti jam nuosavybės teise priklausančio namo elektros energijos įrenginių prijungimo schemos teisingumą ir teisėtumą. Akivaizdu, kad per laidą tekėjo elektros energija, todėl pripažintina, kad elektros energija buvo naudojama neteisėtu būdu.

13Žala – viena civilinės atsakomybės taikymo būtinųjų sąlygų – tai asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žalos dydis – 776,96 Eur, atsakovui paskaičiuotas vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 132.11, 132.12 punktais, kuriuose numatyta, kad jei buitinis vartotojas suteikia galimybę operatoriaus darbuotojui ir (ar) operatoriaus įgaliotam trečiajam asmeniui patikrinti elektros energijos vartojimo vietą ir nustatyti tuo metu esančių elektros imtuvų galią, tai patiekta elektros energija ar elektros energijos persiuntimo paslaugos vertė perskaičiuojama pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikant Buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų veikimo valandų skaičiaus per parą.

14Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas leido ieškovo darbuotojams patikrinti elektros energijos vartojimo vietą ir nustatyti tuo metu esančių elektros imtuvų galią, todėl buvo sudarytas vartotojo veikiančių elektros energijos imtuvų sąrašas, ant kurio atsakovas V. S. pasirašė. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Taisyklių 122 punkto nustatyta tvarka ieškovo specialiai sudaryta komisija tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertino surašytą aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius visus ieškovės turimus dokumentus. Išnagrinėjusi aktą, komisija, nutarė suvartotos elektros energijos perskaičiavimą atlikti vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 132.11 punktu už laikotarpį nuo 2018.02.26 iki 2019.02.25 (už 1 metus) pagal faktinę elektros imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę (Taisyklių 1 priedas). Atsižvelgiant į tai teismas laiko, kad ieškovo paskaičiuotas žalos dydis yra pagrįstas.

15Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teismas laiko įrodytu, kad ieškovei žala atsirado dėl neteisėtų atsakovo V. S. veiksmų, nes atsakovas būdamas namo, esančio ( - ), savininkas turi pareigą užtikrinti jam nuosavybės teise priklausančio namo elektros energijos tinkamą vartojimą. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. CK 6.251 straipsnio 1 dalis nustato, kad padaryti nuostoliai, kurie yra žalos piniginė išraiška (CK 6.249 straipsnio 1 dalis), turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę.

16Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovas, neatitiko tvarkingo elektros pirkėjo (vartotojo) standarto bei nepateikė įrodymų, kurie paneigtų jo kaltę, todėl ieškinio reikalavimas dėl 776,96 Eur žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo V. S. yra pagrįstas ir tenkintinas.

17CK 6.210 straipsnis nustato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas (fizinis asmuo) privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovės reikalavimas išieškoti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo dienos tenkinamas (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis).

18Visiškai patenkinus ieškinį, valstybei iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos: 17,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnis, 96 straipsnis).

19Iš atsakovo valstybei nepriteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi jų suma yra mažesnė nei 3,00 Eur (Civilinio proceso kodekso 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ su vėlesniais pakeitimais).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–287 straipsniais

Nutarė

21ieškinį tenkinti visiškai.

22Priteisti iš atsakovo V. S., asmens kodas ( - ), 776,96 Eur (septynių šimtų septyniasdešimt šešių eurų 96 ct) nuostolius (žalą), 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (776,96 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 17,00 Eur (septyniolikos eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos energijos tiekimas“, juridinio asmens kodas 303383884.

23Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmams paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Dalia Staugienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Lietuvos energijos... 5. Ieškovė nurodė, kad atsakovas su ieškove 2011 m. lapkričio 7 d. sudarė... 6. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai 2019 m. rugpjūčio 22 d.... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Byloje nustatyta, kad 2011 m. lapkričio 7 d. ieškovė ir atsakovas sudarė... 10. Iš 2019 m. kovo 15 d. AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ komisijos... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnis... 12. Atsižvelgiant į tai, kad elektros energijos vartotojo (abonento) kaltė CK... 13. Žala – viena civilinės atsakomybės taikymo būtinųjų sąlygų – tai... 14. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas leido ieškovo darbuotojams patikrinti... 15. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teismas laiko įrodytu, kad ieškovei... 16. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovas,... 17. CK 6.210 straipsnis nustato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę... 18. Visiškai patenkinus ieškinį, valstybei iš atsakovo priteisiamos... 19. Iš atsakovo valstybei nepriteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 142 straipsnio 4... 21. ieškinį tenkinti visiškai.... 22. Priteisti iš atsakovo V. S., asmens kodas ( - ), 776,96 Eur (septynių šimtų... 23. Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi... 24. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...