Byla e2-6894-722/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lidija Deksnienė, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB Legal Balance ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė UAB Legal Balance kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš atsakovo A. M. 144,81 Eur negrąžinto kredito pagal 2011-05-10 Vartojimo kredito sutartį Nr. 1305009812, sudarytą su pradiniu kreditoriumi UAB „icredit.lt“, ir 2017-12-05 bei 2018-08-23 Reikalavimo perleidimo sutartis, 59,40 Eur bendros vartojimo kainos, 73,74 Eur kompensacinių palūkanų, 18,38 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti atsakovui viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu 2019-02-25 (CPK 130 straipsnis). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 straipsnyje nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 ir 286 straipsniai).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – 2011-05-10 Vartojimo kredito sutarties Nr. 1305009812 specialiųjų ir bendrųjų sąlygų, 2017-12-05 Gautinų sumų pirkimo sutarties ir išrašo iš jos priedo, 2018-08-23 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. RP2018-08/03 ir išrašo iš jos priedo, palūkanų ir delspinigių paskaičiavimo lentelių, kredito paraiškos ir patvirtinimo dėl sąlygų pakeitimo, mokėjimo grafiko ir jo patvirtinimo, 2018-08-30 pranešimo atsakovui apie reikalavimo perleidimą kopijos iš dalies patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

9Pradinis kreditorius UAB „icredit.lt“ ir atsakovas 2011-05-10 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 1305009812, pagal kurią UAB „icredit.lt“ suteikė atsakovui 500 Lt (144,81 Eur) dydžio kreditą. Atsakovas suteiktą kreditą įsipareigojo grąžinti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais iki 2011-11-10. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, nesilaikė įmokų mokėjimo grafiko ir paskolos negrąžino, liko negrąžinta 144,81 Eur kredito suma, todėl pradinis kreditorius 2017-12-05 Gautinų sumų pirkimo sutarties pagrindu reikalavimo teises į atsakovą perleido AB Debt Capital Management, o šis atitinkamai 2018-08-23 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi reikalavimo teises į skolininką perleido naujam kreditoriui – ieškovei. Apie reikalavimo teisių perleidimą ir kreditoriaus pasikeitimą atsakovas buvo informuotas 2018-08-30 pranešimu.

10Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis).

11Pagal 2011-05-10 vartojimo kredito sutartį atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatytais terminais, tvarka ir sąlygomis grąžinti sutarties mokėjimo grafike nurodyto dydžio kreditą – 500 Lt (144,81 Eur) bei sumokėti 205,06 Lt (59,40 Eur) kredito kainą (palūkanas). Byloje nėra pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad atsakovas yra sumokėjęs bent dalį skolos ar palūkanas (CPK 177, 185 straipsniai).

12Teismas pažymi, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms teismas sprendžia, jog ieškovė iš atsakovo pagrįstai reikalauja įvykdyti sutartinę prievolę – sumokėti 144,81 Eur skolą ir 59,40 Eur dydžio palūkanas, todėl reikalavimas dėl skolos ir palūkanų priteisimo tenkintinas (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, CK 6.200 straipsnis).

13Ieškovė, remdamasi CK 6.210 straipsniu, nustatančiu kompensuojamųjų palūkanų dydžius ir CK 6.261 straipsniu, įtvirtinančiu minimalius kreditoriaus nuostolius, patiriamus dėl negalėjimo naudotis pinigais, pareiškė reikalavimą dėl 73,74 Eur palūkanų sumos, paskaičiuotos nuo negrąžintos skolos sumos už laikotarpį nuo paskolos grąžinimo termino dienos, iki ieškovės kreipimosi į teismą su ieškiniu dienos (nuo 2011-11-10 iki 2019-01-28). Taip pat, remiantis šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punktu, kuris numato, kad klientui laiku nesumokėjus sutartyje numatytų mokėjimų, klientas įsipareigoja mokėti 0,05 procento dydžio netesybas nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, pareiškė reikalavimą priteisti 18,38 Eur dydžio delspinigius.

14Šiuo atveju teismas pažymi, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Iš skolininko reikalaujant atlyginti ir netesybas, ir palūkanas, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni, todėl jie įskaičiuojami į priskaičiuotas palūkanas, kurios atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistinos 73,74 Eur dydžio kompensacinės palūkanos, o ieškovės reikalavimas dėl 18,38 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Kadangi atsakovas sutartinės prievolės tinkamai nevykdė iš jo priteistinos įstatyme numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019-02-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6. 37 ir 6.210 straipsniai).

16Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalimi, ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovės naudai turėtų būti priteistos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, tačiau konkrečiu atveju ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos yra sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis, t. y. minimali mokėtino žyminio mokesčio suma, todėl ta aplinkybė, kad ieškinys yra patenkintas iš dalies, neturi reikšmės bylinėjimosi išlaidų paskirstymui, nes mokėtino žyminio mokesčio suma už ieškinį nesikeičia. Iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 15 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija Vyriausybės nustatytą minimalų priteistiną jų dydį, todėl iš atsakovo nepriteisiamos.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 142, 153, 279, 285, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo A. M. a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovės UAB Legal Balance, juridinio asmens kodas: 302528679, buveinė: Vilnius, Žalgirio g. 90, a. s. Nr. ( - ), naudai 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 euro centą) negrąžinto kredito pagal 2011-05-10 Vartojimo kredito sutartį Nr. 1305009812, sudarytą su pradiniu kreditoriumi UAB „icredit.lt“, ir 2017-12-05 bei 2018-08-23 Reikalavimo perleidimo sutartis, 59,40 Eur (penkiasdešimt devynis eurus 40 euro centų) bendros vartojimo kainos, 73,74 Eur (septyniasdešimt tris eurus 74 euro centus) kompensacinių palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2019-02-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,00 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lidija Deksnienė,... 2. Teismas... 3. Ieškovė UAB Legal Balance kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš... 4. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 5. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – 2011-05-10 Vartojimo kredito... 9. Pradinis kreditorius UAB „icredit.lt“ ir atsakovas 2011-05-10 sudarė... 10. Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar... 11. Pagal 2011-05-10 vartojimo kredito sutartį atsakovas įsipareigojo sutartyje... 12. Teismas pažymi, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 13. Ieškovė, remdamasi CK 6.210 straipsniu, nustatančiu kompensuojamųjų... 14. Šiuo atveju teismas pažymi, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 16. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 142,... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo A. M. a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta (... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...