Byla 2-1910-351/2011
Dėl termino savavališkos statybos įteisinimui pratęsimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė, sekretoriaujant Gintei Vingytei, dalyvaujant pareiškėjui T. M., jo atstovui advokatui Linui Žukauskui, suinteresuoto asmens atstovei I. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo T. M. prašymą suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybės priežiūros skyriui (toliau - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija), dėl termino savavališkos statybos įteisinimui pratęsimo,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo atnaujinti terminą prašymui dėl reikalavimo įvykdymo termino pratęsimo pateikti ir pratęsti terminą pašalinti savavališkos statybos padarinius vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo 2011-07-01. Pareiškėjas ir jo atstovas paaiškino, kad pareiškėjas terminą prašymui pateikti praleido sąžiningai klysdamas, nes susipažinęs su Šilutės rajono savivaldybės administracijos pranešimu suprato, jog tam, kad galėtų įregistruoti nekilnojamąjį turtą, jam reikia turėti statinio kadastro duomenų bylą, ir statinio užbaigimo aktą, todėl kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl ūkinio pastato kadastrinių matavimų bylos suformavimo. Pareiškėjas manė, kad šios procedūros pakanka statiniui įregistruoti, todėl sąžiningai klysdamas praleido nustatytus terminus savavališkos statybos padariniams pašalinti, taip pat prašo pratęsti terminą savavališkos statybos padariniams pašalinti, kadangi pareiškėjas deda visas pastangas gauti leidimą statyboms, tačiau procedūros ilgai užtrunka, pareiškėjas šio proceso negali kontroliuoti, todėl reikalingas ilgesnis laikas.

3Suinteresuoto asmens atstovė prašymui neprieštarauja.

4Prašymas tenkintinas.

5Iš bylos medžiagos, šalių paaiškinimų matyti, kad pareiškėjas yra įregistravęs ūkininko ūkį, ir verčiasi galvininkyste. 1999 m. pareiškėjas kreipėsi į Šilutės rajono savivaldybę dėl statybos leidimo ūkinio pastato-fermos statybai išdavimo Šilutės r. Minijos k., pareiškėjui priklausančiame žemės sklype. Gavęs projektavimo sąlygų sąvadą (b.l. 4-5) pradėjo statyti ūkinį pastatą. 2009-06-30 pareiškėjui buvo surašytas savavališkos statybos ir statybos sustabdymo aktas Nr. 40 (b.l. 17,18-21). 2010-12-31 Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybės priežiūros skyriaus specialistas surašė reikalavimą Nr. REI-30-101231-00043 pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2011-04-01, vėliau šis terminas buvo pratęstas iki 2011-07-01 (b.l. 24-25).

6Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos šį terminą, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą - projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingu dokumentu gavimo ar pertvarkymo), kuriu trukmei asmuo negali daryti įtakos.

7Pareiškėjas įrodė, kad savavališkos statybos padarinius negalėjo pašalinti dėl svarbių priežasčių ir jis šių procedūrų trukmei negalėjo daryti įtakos. Esant šioms aplinkybėms pareiškėjo prašymas dėl termino pašalinti savavališkos statybos padarinius pratęsimo tenkintinas ir šis terminas pratęstinas vieneriems metams, šį terminą pradedant skaičiuoti nuo 2011-07-01.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 - 268 str., 270 str.,

Nutarė

9Pareiškėjo prašymą tenkinti.

10T. M., asmens kodas ( - ) atnaujinti terminą prašymui pateikti ir pratęsti jam 2010-12-31 reikalavime Nr. REI-30-101231-00043 pašalinti savavališkos statybos padarinių terminą vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo 2011-07-01.

11Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai