Byla 2S-1596-479/2009
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Aušros Maškevičienės ir Almanto Padvelskio, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolio Aleksandro Selezniovo atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

22009-09-25 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. S. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Aleksandras Selezniovas ir išieškotoja Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

3Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

4pareiškėja S. S. kreipėsi į teismą su patikslintu skundu prašydama panaikinti antstolio

5A. Selezniovo patvarkymus, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/05538: 1) 2009-07-24 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą; 2) 2009-07-24 patvarkymą dėl informacijos pateikimo; 3) 2009-08-07 patvarkymus areštuoti pinigines lėšas ir 4) 2009-08-05 siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Pareiškėja nurodė, kad yra apskundusi Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro V. Kičiatovo 2009-07-28 nutarimą, todėl baudos skyrimo klausimas, pareiškėjos nuomone, dar nėra išspręstas ir dėl šių aplinkybių antstolio vykdomas baudos išieškojimas pagal 2009-07-14 prokurorės nutarimą negali būti pradėtas.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-09-25 nutartimi pareiškėjos skundą tenkino iš dalies – panaikino antstolio A. Selezniovo 2009-08-07 patvarkymo dalį dėl 520,80 Lt vykdymo išlaidų sumos pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kitą skundo dalį atmetė.

7Atskiruoju skundu antstolis A. Selezniovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria skundas tenkintas, prašo ją panaikinti, o pareiškėjos skundą atmesti. Nurodo, kad teismas nepagrįstai panaikino antstolio patvarkymo dalį, kuria nurodyta bankui pervesti areštuotas lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą. Antstolis teigia, jog siekdamas užtikrinti vykdomojo dokumento įvykdymą ir vykdymo išlaidų išieškojimą jis turi teisę areštuoti ne tik išieškomą sumą, bet ir vykdymo išlaidas, bei prašyti jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Antstolio sąskaitoje šios lėšos bus saugomos iki vykdomojo dokumento įvykdymo, antstolio nuosavybe jos taptų tik tuo atveju, jei skolininkas sutiktų dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo ar prisiteisus šias išlaidas teismo keliu.

8Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.).

11Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija absoliučių 2009-09-25 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų (CPK 329 str. 2, 3 d.).

12Apeliantas iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria panaikinta jo priimto patvarkymo dalis, kuria nurodyta bankui pervesti areštuotas lėšas saugoti į antstolio depozitinę sąskaitą. Teigia, jog veikė sutinkamai su įstatymo reikalavimais, pagal kuriuos antstolis gali areštuoti bei reikalauti pervesti į jo depozitinę sąskaitą tiek lėšų, kiek jų reikia skolai ir vykdymo išlaidoms padengti (CPK 689 str.), todėl teismas nepagrįstai šį antstolio veiksmą pripažino neteisėtu.

13Ginčo klausimu pirmosios instancijos teismas ir apeliantas skirtingai interpretuoja tą pačią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-04 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-136/2007, tačiau kolegija apelianto argumentus laiko nepagrįstais ir sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl vykdymo išlaidų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą neteisėtumo. Atkreiptinas dėmesys, kad kasacinės instancijos teismas yra ne kartą pasisakęs šiuo klausimu ir pagal formuojamą vieningą praktiką tapačiose bylose tokie antstolio veiksmai pripažintini neteisėtais (2008-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008, 2009-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr.

143K-3-356/2009 ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyse vykdymo išlaidų išieškojimo klausimu pažymi, kad CPK, reglamentuojant vykdymo išlaidų išieškojimo tvarką, išskiriami trys esminiai reikalavimai: 1) antstolio raštiškas siūlymas skolininkui pervesti į depozitinę sąskaitą nurodytą sumą; 2) pasiūlymo įgyvendinimas per antstolio nustatytą protingą terminą; 3) skolininkui neįvykdžius pasiūlymo – kreipiamasi į teismą CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka. Vykdymo išlaidų atlyginimo išieškojimas kitaip, negu nustatyta CPK 611 straipsnyje, reiškia neteisėtus viršijančius antstolio įgalinimus veiksmus ir ši procedūra antstoliui privaloma visais atvejais, nes šios normos tikslas – įgyvendinti skolininko teisę žinoti apie vykdymo išlaidų dydį (CPK 643 str.

158 p.).

16Nagrinėjamu atveju antstolis 2009-08-05 siūlymu išaiškino skolininkei, jog 520,80 Lt vykdymo išlaidų bus dengiamos iš kartu su išieškoma suma areštuotos sumos, jeigu skolininkė per 5 dienas nuo siūlymo įteikimo dienos nepareikš prieštaravimų dėl šio siūlymo. Nors vykdomojoje byloje nėra duomenų, kada šis siūlymas buvo įteiktas skolininkei, praėjus 2 dienoms, t. y. nesulaukęs net nurodytojo 5 dienų termino nuo siūlymo skolininkei įteikimo dienos, 2009-08-07 patvarkymu antstolis areštavo lėšas vykdymo išlaidų sumai ir nurodė bankui jas pervesti saugoti į antstolio depozitinę sąskaitą. Dar kartą pažymėtina, jog pagal su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktiką antstolis turi teisę areštuoti tokią lėšų sumą, kurios užtektų išieškomai skolai ir vykdymo išlaidoms atlyginti, bet reikalauti, kad bankas pervestų tokią skolininko lėšų sumą, kuri atitinka išieškomą skolą be vykdymo išlaidų. Esant išdėstytoms aplinkybėms darytina išvada, jog antstolio veiksmai vykdymo procese neatitiko CPK 611 straipsnyje reglamentuotos vykdymo išlaidų išieškojimo tvarkos, todėl negalima sutikti su apelianto argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos. Dėl šių priežasčių antstolio atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties, ji paliktina nepakeista (CPK

17337 str. 1 d. 1 p.).

18Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

19Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-09-25 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai