Byla 2-4779-797/2014
Dėl neteisėtai išmokėtų dividendų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Butvida“ ieškinį atsakovui A. B. dėl neteisėtai išmokėtų dividendų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Butvida“ prašo pripažinti 2013 m. spalio 27 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr. 002, kuriame buvo nutarta akcininkui A. B. išmokėti 145 224,84 Lt dividendų grynais iš kasos, negaliojančiu bei priteisti iš atsakovo A. B. 145 224,84 Lt turtinės žalos atlyginimą ir 5 proc. procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti, tačiau jis per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovui prašant, priimtinas spendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

5Bylos duomenimis nustatyta, jog valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, kuris 2013-12-09 nutartimi iškėlė bankroto bylą ieškovui BUAB „Butvida“(5 b. l.). 2013-12-09 Šiaulių apygardos teismo nutartimi nustatyta, jog 2013-10-30 BUAB „Butvida“ mokestinė nepriemoka Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM sudarė 742 937,55 Lt. Antstoliai vykdė išieškojimus, tačiau nuo 2012-01-10 iki 2013-10-30 išieškota buvo tik 14 016,22 Lt.

6BUAB „Butvida“ įsteigta 2010-05-05, vienintelis jos akcininkas A. B. (6-7 b. l.). Iš pateikto 2013-10-27 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. 002 matyti, jog 2013 m. spalio 27 d. įvyko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame be balsavimo teisės dalyvavo vyr. buhalterė G. D. ir vienintelis akcininkas atsakovas A. B.. Susirinkimo metu nutarta akcininkui A. B. išmokėti 145 224,84 Lt dividendų grynais iš kasos (8 b. l.). Pateiktas 2013-10-28 kasos išlaidų orderis Nr. 039 įrodo, jog 145 224,84 Lt dividendai atsakovui A. B. buvo išmokėti (9 b. l.).

7Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 str. 6 d. numato, kad visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

81) bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo;

92) ataskaitinių finansinių metų paskirstytino pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);

103) bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.

11Akcinių bendrovių įstatymo 59 str. 8 d. numato, jog bendrovė, per nustatytus terminus nesumokėjusi įstatymų nustatytų mokesčių, negali mokėti dividendų, metinių išmokų (tantjemų) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams ir premijų darbuotojams.

12Iš byloje esančios teismo nutarties matyti, kad bendrovė turi skolų kitiems kreditoriams, įmonė neturi nekilnojamojo turto, per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojamų suma 2010 m. duomenimis buvo 293645 Lt, mokestinė nepriemoka – 557546,44 Lt (5 b. l.), tai patvirtina įmonės nemokumą.

13Išmokant dividendus, buvo pažeistos Akcinių bendrovių įstatymo 59 str. nuostatos. Esant neįvykdytiems bendrovės piniginiams įsipareigojimams kitiems kreditoriams pagal prievoles, kurių įvykdymo terminai suėję, negalimas yra dividendų mokėjimas.

14Akcinių bendrovių įstatymo 14 str. 6 d. numatyta, kad akcininkas turi grąžinti bendrovei dividendą, taip pat bet kokią kitą išmoką, susijusią su akcininko turtinių teisių įgyvendinimu, jeigu jie buvo išmokėti pažeidžiant šio įstatymo imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti. Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina žinojimą, nes atsakovas yra vienintelis akcininkas, kuris turi elgtis kaip protingas ir apdairus žmogus. Šio įstatymo 60 str. 2 d. nuostatos suteikia bendrovei teisę išsiieškoti akcininkams išmokėtą dividendą jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra paskirtas ir (arba) išmokėtas neteisėtai.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, jog 2013 m. spalio 30 dienai ieškovo BUAB „Butvida“ mokestinė nepriemoka Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM sudarė 742 937,55 Lt, bendrovė, per nustatytus terminus nebuvo sumokėjusi įstatymų nustatytų mokesčių, todėl neturėjo teisės išmokėti dividendų atsakovui A. B., 2013-10-27 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. 002 1.2 p. pripažintinas negaliojančiu, iš atsakovo priteistinas 145 224,84 Lt žalos atlyginimas (CK 1.80 str., CPK 178, 185 str.).

16Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 145 224,84 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2014-05-26, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

17Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos žyminis mokestis už du reikalavimus: neturtinį ir turtinį (144 Lt ir 3904 Lt) iš viso 4048 Lt žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas yra atleistas pagal įstatymą (CPK 80, 83, 96 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Pripažinti negaliojančiu 2013 m. spalio 27 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. 002 1.2 punktą, kuriuo buvo nutarta akcininkui išmokėti 145 224,84 Lt dividendų grynais iš kasos.

21Priteisti iš atsakovo A. B. ieškovui bankrutuojančiai akcinei bendrovei „Butvida“ 145 224,84 Lt (vieno šimto keturiasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų dvidešimt keturių litų, 84 centų) žalos atlyginimą ir 5 proc. metines palūkanas už priteistą 145 224,84 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2014-05-26, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

22Priteisti valstybei iš atsakovo A. B. 4048 Lt (keturis tūkstančius keturiasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nustatyta tvarka.

24Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė rašytinio proceso... 2. ieškovas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Butvida“ prašo... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti, tačiau jis per teismo nustatytą 14... 4. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.... 5. Bylos duomenimis nustatyta, jog valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 6. BUAB „Butvida“ įsteigta 2010-05-05, vienintelis jos akcininkas A. B. (6-7... 7. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 str. 6 d. numato, kad... 8. 1) bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki... 9. 2) ataskaitinių finansinių metų paskirstytino pelno (nuostolių) suma yra... 10. 3) bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus... 11. Akcinių bendrovių įstatymo 59 str. 8 d. numato, jog bendrovė, per... 12. Iš byloje esančios teismo nutarties matyti, kad bendrovė turi skolų kitiems... 13. Išmokant dividendus, buvo pažeistos Akcinių bendrovių įstatymo 59 str.... 14. Akcinių bendrovių įstatymo 14 str. 6 d. numatyta, kad akcininkas turi... 15. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, jog 2013 m. spalio 30 dienai... 16. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.... 17. Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo valstybei priteistinos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Pripažinti negaliojančiu 2013 m. spalio 27 d. neeilinio visuotinio akcininkų... 21. Priteisti iš atsakovo A. B. ieškovui bankrutuojančiai akcinei bendrovei... 22. Priteisti valstybei iš atsakovo A. B. 4048 Lt (keturis tūkstančius... 23. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...