Byla e2-3001-983/2017
Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo, išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė,

2sekretoriaujant Vigitai Lavrinovičienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Algiui Lukoševičiui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. Š. ieškinį atsakovui M. Š. dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo, išlaikymo įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

5ieškovė prašo priteisti iš M. Š. nepilnamečiui vaikui N. Š., gim. ( - ), išlaikymą po 190 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt eurų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją; priteisti iš M. Š. nepilnamečiui vaikui N. Š. 5510 Eur (penkis tūkstančius penkis šimtus dešimt eurų) išlaikymo įsiskolinimo; pavesti D. Š. tvarkyti nepilnamečiui vaikui N. Š. priklausantį išlaikymą uzufrukto teise; nustatyti nepilnamečio vaiko N. Š., gim. ( - ) , gyvenamąją vietą su motina D. Š. jos gyvenamojoje vietoje; įvertinus nepilnamečio vaiko N. Š. amžių, M. Š. kiekvieną dieną, bet ne rečiau kaip tris kartus per savaitę ir ne ilgiau kaip po 2 val. per dieną, gali bendrauti su nepilnamečiu vaiku N. Š. tiesiogiai arba telefonu ir/ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis (VIBER, SKYPE programos ir pan.); M. Š., įspėjęs D. Š. prieš 3 (tris) dienas, kiekvieno mėnesio porinių savaičių penktadieniais iki 19 val. kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. gali išvykti iš vaiko gyvenamosios vietos ir privalo parvežti vaiką į jo gyvenamąją vietą tos pačios savaitės sekmadienį iki 17 val. Tuo atveju, jeigu M. Š. neturės objektyvios galimybės tai padaryti (dirbs, sirgs ir pan.), tai jis, įspėjęs D. Š. apie tai prieš 3 (tris) dienas, gali sekantį (artimiausią) penktadienį iki 19 val. kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. išvykti iš vaiko gyvenamosios vietos ir privalo parvežti (pristatyti) vaiką į jo gyvenamąją vietą tos pačios savaitės sekmadienį iki 17 val.; atostogų laikotarpiu M. Š. kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. gali išvykti iš vaiko gyvenamosios vietos ir kartu vykti į M. Š. gyvenamąją ar kitą vietą, apie atostogų laiką ir trukmę įspėjant vaiko motiną D. Š. prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Tuo atveju, jeigu M. Š. atostogos nesutaps su nepilnamečio vaiko N. Š. ugdymo, mokymo (švietimo) įstaigos atostogomis, M. Š. turi užtikrinti vaiko mokyklos ar kitos ugdymo bei švietimo įstaigos lankymą šiuo laikotarpiu; nepilnametis vaikas N. Š. pusę savo mokymosi ar kitos ugdymo bei švietimo įstaigos atostogų gali praleisti su tėvu M. Š.; M. Š., įspėjęs D. Š. prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. išvykti iš vaiko gyvenamosios vietos nuo 12 val. ir privalo parvežti vaiką į jo gyvenamąją vietą tą pačią dieną iki 19 val. šiomis šių švenčių dienomis: Naujųjų metų sausio 1 dieną; Šv. Velykų antrąją dieną ir Šv. Kalėdų pirmąją, t. y. gruodžio 25 d., dieną; esant Šalių susitarimui, M. Š. gali su nepilnamečiu vaiku N. Š. bendrauti ir kitokia negu šios Sutarties numatyta tvarka, priteisti iš M. Š. visas turėtas bylinėjimosi išlaidas D. Š.

6Ieškovės atstovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovė D. Š. (toliau – Ieškovė) ir atsakovas M. Š. (toliau – Atsakovas) turi nepilnametį vaiką N. Š., gim. ( - ) . Šalys santuokos sudarę nebuvo, tačiau gyveno kartu. Atsakovo iniciatyva nuo 2015-01-16 iki šiol šalys gyvena skyrium. Ieškovės turimomis žiniomis šiuo metu Atsakovas gyvena Vokietijoje, tačiau tiksli gyvenamoji vieta Ieškovei nežinoma. Šalims pradėjus gyventi skyrium, Atsakovas ėmė vengti išlaikyti šalių nepilnametį vaiką N. Š.. Taigi, laikotarpiu nuo 2015-01-16 iki šiol Atsakovas visiškai neprisideda prie vaiko išlaikymo, todėl nepilnametį vaiką N. Š. faktiškai išlaiko viena Ieškovė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėse bylose dėl išlaikymo dydžio vaikui yra įtvirtinęs nuostatą, kad vieno mėnesio išlaikymo vaikui vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA), kuri šiuo metu yra 380 Eur per mėnesį. Toks išlaikymo dydis šiuo metu yra proporcingas šalių nepilnamečio vaiko N. Š. poreikiams ir užtikrina būtinas vystytis sąlygas. Kadangi tėvų teisės ir pareigos vaikų atžvilgiu yra, todėl iš Atsakovo šalių nepilnamečiui vaikui N. Š. priteistinas išlaikymas po 190 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokoms iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Šalims pradėjus gyventi skyriumi, Atsakovas nuo 2015-01-16 iki šiol prie šalių nepilnamečio vaiko N. Š. išlaikymo visiškai neprisidėjo. Tokiu būdu CK 3.200 straipsnio prasme iš Atsakovo šalių nepilnamečiui vaikui priteistina 5510 Eur išlaikymo įsiskolinimo (190 Eur x 29 mėn. = 5510 Eur). Įvertinus tai, jog pagal įstatymą (CK 3.156 str. 1 d.) tėvų pareigos ir teisės vaikų atžvilgiu yra lygios, taip pat įvertinus motinos prigimtinę teisę auginti savo vaikus ir tai, kad Ieškovė gali geriau pasirūpinti šalių nepilnamečiu vaiku ir kad pats nepilnametis vaikas nori gyventi kartu su motina, todėl šalių nepilnamečio vaiko N. Š. gyvenamoji vieta nustatytina su motina, t. y. Ieškove, jos gyvenamojoje vietoje. CK 3.170 str. 1 d. numato, kad tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Ieškovė gyvena su vaiku Danijoje, o Atsakovas Vokietijoje. Ieškovė nurodo, kad Atsakovas visai nesidomi jų nepilnamečiu vaiku ir nereiškia noro su juo bendrauti. Šiuo metu Šalių ginčo dėl M. Š. bendravimo su nepilnamečiu vaiku N. Š. nėra, tačiau siekiant ateityje užkirsti kelią ginčams dėl to, taip pat siekiant Šalių tarpusavio teisių ir pareigų vaiko atžvilgiu aiškumo prašo nustatyti šią M. Š. bendravimo su nepilnamečiu vaiku N. Š. tvarką:

7Įvertinus nepilnamečio vaiko N. Š. amžių, M. Š. kiekvieną dieną, bet ne rečiau kaip tris kartus per savaitę ir ne ilgiau kaip po 2 val. per dieną, gali bendrauti su nepilnamečiu vaiku N. Š. tiesiogiai arba telefonu ir/ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis (VIBER, SKYPE programos ir pan.);

8M. Š., įspėjęs D. Š. prieš 3 (tris) dienas, kiekvieno mėnesio porinių savaičių penktadieniais iki 19 val. kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. gali išvykti iš vaiko gyvenamosios vietos ir privalo parvežti vaiką į jo gyvenamąją vietą tos pačios savaitės sekmadienį iki 17 val. Tuo atveju, jeigu M. Š. neturės objektyvios galimybės tai padaryti (dirbs, sirgs ir pan.), tai jis, įspėjęs D. Š. apie tai prieš 3 (tris) dienas, gali sekantį (artimiausią) penktadienį iki 19 val. kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. išvykti iš vaiko gyvenamosios vietos ir privalo parvežti (pristatyti) vaiką į jo gyvenamąją vietą tos pačios savaitės sekmadienį iki 17 val.;

9Atostogų laikotarpiu M. Š. kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. gali išvykti iš vaiko gyvenamosios vietos ir kartu vykti į M. Š. gyvenamąją ar kitą vietą, apie atostogų laiką ir trukmę įspėjant vaiko motiną D. Š. prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Tuo atveju, jeigu M. Š. atostogos nesutaps su nepilnamečio vaiko N. Š. ugdymo, mokymo (švietimo) įstaigos atostogomis, M. Š. turi užtikrinti vaiko mokyklos ar kitos ugdymo bei švietimo įstaigos lankymą šiuo laikotarpiu;

10Nepilnametis vaikas N. Š. pusę savo mokymosi ar kitos ugdymo bei švietimo įstaigos atostogų gali praleisti su tėvu M. Š.;

11M. Š., įspėjęs D. Š. prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. išvykti iš vaiko gyvenamosios vietos nuo 12 val. ir privalo parvežti vaiką į jo gyvenamąją vietą tą pačią dieną iki 19 val. šiomis šių švenčių dienomis: Naujųjų metų sausio 1 dieną; Šv. Velykų antrąją dieną ir Šv. Kalėdų pirmąją, t. y. gruodžio 25 d., dieną. Esant Šalių susitarimui, M. Š. gali su nepilnamečiu vaiku N. Š. bendrauti ir kitokia tvarka.

12Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti ir apie posėdžio laiką ir vietą atsakovui pranešta įstatymų nustatyta tvarka, t.y. viešo paskelbimo būdu. Todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

13Institucija, duodanti išvadą byloje Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

14Institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius teismui pateiktoje išvadoje (b.l. 22, 23) nurodė, kad D. Š., gim. ( - ), su sūnumi N. Š., gim. ( - ) , gyvena ( - ) (deklaruota gyvenamoji vieta ( - ). M. Š., gim. ( - ), 2016- 01-08 deklaruota gyvenamoji vieta ( - ). Adresu: ( - ), gyvena jo motina J. Š., kuri patvirtino, kad sūnus gyvena ( - ) . D. Š. su sūnumi N. Š. gyvenant Lietuvoje, nebuvo gauta informacijos apie vaiko nepriežiūrą. Atsižvelgiant į vaiko interesus siūlo N. Š. gyvenamąją vietą nustatyti su motina D. Š.. Atsižvelgiant į vaiko interesus siūlo N. Š. išlaikymui priteisti išlaikymą periodinę išmoką, mokamą kas mėnesį po 190 eurų iš vaiko tėvo M. Š., gim. ( - ), iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Atsižvelgiant į vaiko interesus siūlo priteisti išlaikymo įsiskolinimą iš M. Š., gim. ( - ), 5510 (penkis tūkstančius penkis šimtus dešimt ) eurų sūnaus N. Š. išlaikymui, jeigu pilietis išlaikymo neteikė. Atsižvelgiant į vaiko interesus siūlo nustatyti M. Š. bendravimo su sūnumi N. Š. tvarką, kurią siūlo D. Š.. Mano, kad ši tvarka atitinka nepilnamečio vaiko interesus. Šią tvarką, tėvų savitarpio sutarimu, galima koreguoti.

15Ieškinys tenkintinas visiškai.

16Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

17Civilinio kodekso 3.169 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų sutarimu. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, jei kyla ginčas tarp tėvų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu nustatoma su vienu iš tėvų.

18Byloje nustatyta, kad šalys yra nepilnamečio N. Š., a. k. ( - ) gim. ( - ) tėvai (b.l.7). Kaip matyti iš ieškovės atstovo paaiškinimų bei byloje esančių duomenų (b.l. 22, 23) nepilnametis šalių vaikas N. Š. gyvena su ieškove ( - ). CK 3.137 str. 3 d. numatyta, kad teisę nepilnametį vaiką, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, išvežti į užsienio valstybę nuolat gyventi turi tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, tik gavęs rašytinį antrojo iš tėvų sutikimą. Jeigu antrasis iš tėvų atsisako duoti šį sutikimą, ginčą sprendžia teismas. 2017-08-29 Pareiškimu notarinio registro Nr. 2662, atsakovas sutiko, kad sūnus N. Š. išvykęs į ( - ). Elektrėnų savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius teismui pateiktoje išvadoje siūlo N. Š. gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove. Nesant prieštaravimų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į posėdį neatvyko), įvertinus Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą, įvertinus tai, kad nepilnametis vaikas gyvena kartu su ieškove ir nesant duomenų, kad nepilnamečio N. Š. gyvenimas kartu su ieškove (motina) būtų priešingas vaiko interesams, nepilnamečio vaiko teisės ir interesai geriausiai bus užtikrinti nustačius jo gyvenamąją vietą su ieškove, todėl šioje dalyje ieškinys tenkintinas ir šalių nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta nustatoma su ieškove jos gyvenamojoje vietoje (CK 3.169 straipsnis).

19Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

20Vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta vaiko teisė būti globojamam tėvų, 9 straipsnio 3 dalyje - teisė nuolat bendrauti su išskirtais tėvais, išskyrus atvejus, kai tai nesuderinama su vaiko interesais. Šios teisės įgyvendinimas reiškia ir įstatymu nustatytos tėvų pareigos bendrauti su vaiku bei dalyvauti jį auklėjant, vykdymą. Tėvų dalyvavimas vaiko auklėjime yra būtinas, kad vaikas pilnaverčiai vystytųsi. Tarp vaiko tėvų, gyvenančių skyrium, kilus ginčui dėl bendravimo su vaiku tvarkos, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas (CK 3.170 str. 3 d.). CK 3.170 str. 1, 2, 3 dalyse nustatyta, jog tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, nesvarbu, kur tėvai gyvena. Tėvas ar motina, pas kurį gyvena vaikas, neturi teisės kliudyti antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant.

21Nors šiuo metu Šalių ginčo dėl M. Š. bendravimo su nepilnamečiu vaiku N. Š. nėra, tačiau siekiant ateityje užkirsti kelią ginčams dėl to, taip pat siekiant Šalių tarpusavio teisių ir pareigų vaiko atžvilgiu aiškumo nustatoma ši M. Š. bendravimo su nepilnamečiu vaiku N. Š. tvarka:

22Įvertinus nepilnamečio vaiko N. Š. amžių, M. Š. kiekvieną dieną, bet ne rečiau kaip tris kartus per savaitę ir ne ilgiau kaip po 2 val. per dieną, gali bendrauti su nepilnamečiu vaiku N. Š. tiesiogiai arba telefonu ir/ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis (VIBER, SKYPE programos ir pan.);

23M. Š., įspėjęs D. Š. prieš 3 (tris) dienas, kiekvieno mėnesio porinių savaičių penktadieniais iki 19 val. kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. gali išvykti iš vaiko gyvenamosios vietos ir privalo parvežti vaiką į jo gyvenamąją vietą tos pačios savaitės sekmadienį iki 17 val. Tuo atveju, jeigu M. Š. neturės objektyvios galimybės tai padaryti (dirbs, sirgs ir pan.), tai jis, įspėjęs D. Š. apie tai prieš 3 (tris) dienas, gali sekantį (artimiausią) penktadienį iki 19 val. kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. išvykti iš vaiko gyvenamosios vietos ir privalo parvežti (pristatyti) vaiką į jo gyvenamąją vietą tos pačios savaitės sekmadienį iki 17 val.;

24Atostogų laikotarpiu M. Š. kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. gali išvykti iš vaiko gyvenamosios vietos ir kartu vykti į M. Š. gyvenamąją ar kitą vietą, apie atostogų laiką ir trukmę įspėjant vaiko motiną D. Š. prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Tuo atveju, jeigu M. Š. atostogos nesutaps su nepilnamečio vaiko N. Š. ugdymo, mokymo (švietimo) įstaigos atostogomis, M. Š. turi užtikrinti vaiko mokyklos ar kitos ugdymo bei švietimo įstaigos lankymą šiuo laikotarpiu;

25Nepilnametis vaikas N. Š. pusę savo mokymosi ar kitos ugdymo bei švietimo įstaigos atostogų gali praleisti su tėvu M. Š.;

26M. Š., įspėjęs D. Š. prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. išvykti iš vaiko gyvenamosios vietos nuo 12 val. ir privalo parvežti vaiką į jo gyvenamąją vietą tą pačią dieną iki 19 val. šiomis šių švenčių dienomis: Naujųjų metų sausio 1 dieną; Šv. Velykų antrąją dieną ir Šv. Kalėdų pirmąją, t. y. gruodžio 25 d., dieną.

27Esant Šalių susitarimui, M. Š. gali su nepilnamečiu vaiku N. Š. bendrauti ir kitokia tvarka.

28Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

29CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams (CK 3.192 str. 2 d.). CK 3.192 str. 3 d. nustato, kad išlaikymą savo vaikams privalo teikti abu tėvai, proporcingai savo turtinei padėčiai. Sprendžiant išlaikymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.).

30Teismas, spręsdamas nepilnamečio vaiko išlaikymo klausimą, pažymi, kad tėvai privalo iš anksto įvertinti turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Sąžiningo ir rūpestingo asmens, kuris turi pareigą išlaikyti savo nepilnametį vaiką, elgesio standartai reikalauja imtis visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamas, pakankamas vaikui išlaikyti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą praktiką išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo bylose, yra konstatavęs, kad tėvams tenka dalytis normalaus vaikų vystymosi asmenine atsakomybe, kurios negalima atsisakyti. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas arba visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausiančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2009; 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004).

31Koks išlaikymo dydis užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, kiekvienu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Kasacinis teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias nepilnamečių vaikų išlaikymo dydžių nustatymui taikytinus teisinius kriterijus, yra pažymėjęs, kad turi būti atsižvelgiama į tai, jog nustatytas išlaikymas užtikrintų būtinas vaiko vystymosi sąlygas, kurioms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje G. V. v. D. V., bylos Nr. 3K-3-620/2005). Vaikui, atsižvelgiant į jo gebėjimus ir norus, taip pat turi būti sudarytos materialinės sąlygos dalyvauti įvairiuose papildomuose užsiėmimuose, sporto, kultūros renginiuose, lankyti teatrus, koncertus, vaikų atostogų stovyklas, įgyti vaikui reikiamų priemonių jo gabumams lavinti, taip pat žaidimams ir pan.

32Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo M. Š., nepilnamečiam vaikui N. Š., gim. ( - ) , išlaikymą po 190 Eur periodinių išmokų kas mėnesį, nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki sūnaus pilnametystės

33Atsakovas yra N. Š., gim. ( - ) , tėvas, todėl privalo teikti išlaikymą vaikui iki jo pilnametystės (CK 3.194 str. 3 d.).

34Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog šalių nepilnamečio vaiko poreikiams tenkinti per mėnesį reikia apie 380 Eur ir ieškovė vaiko išlaikymui iš atsakovo prašo priteisti 190 Eur kas mėnesį mokamų periodinių išmokų. Darytina išvada, kad ieškovės prašoma priteisti suma atitinka vaiko poreikius bei jų neviršija. Ieškovė dirba Danijos Karalystėje liejyklos darbuotoja, jos valandinis uždarbis apie 12-14 Eur (b.l. 13-16). Šalių vardu registruoto nekilnojamojo turto ir automobilių nėra (b.l. 8-11). Byloje duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas yra nedarbingas ir tokiu būdu dėl objektyvių priežasčių negali teikti vaikui reikalingo išlaikymo, nėra, todėl darytina išvada, jog atsakovas yra pajėgus teikti vaikui prašomo dydžio išlaikymą ir šis ieškovės prašymas tenkintinas visiškai, priteisiant iš atsakovo nepilnamečiam vaikui išlaikymą po 190 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t.y. nuo 2017-07-17, iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

35Dėl išlaikymo įsiskolinimo

36Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo M. Š. nepilnamečiam vaikui N. Š. išlaikymo įsiskolinimą už 29 mėn., po 190 Eur kas mėnesį nuo 2015-01-16 iki 2017-07-16, viso - 5510 Eur (penkis tūkstančius penkis šimtus dešimt eurų).

37Išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos (CK 3.200 str.).

38Ieškovės atstovas ieškinyje ir teismo posėdyje nurodė, jog nuo 2015-01-16 atsakovas neprisideda prie šalių nepilnamečio sūnaus išlaikymo. Byloje duomenų, paneigiančių anksčiau nurodytus ieškovės paaiškinimus, nėra.

39Teismui konstatavus, jog išlaikymo dydis šalių nepilnamečiam vaikui iš atsakovo priteistinas po 190,00 Eur kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis bei atsižvelgiant į įsiskolinimo susidarymo laikotarpį, iš atsakovo priteistinas 5510 Eur (190 Eur x 29 mėn.) išlaikymo, šalių nepilnamečiam vaikui, įsiskolinimas.

40Vaikui priteistas išlaikymas yra nepilnamečio vaiko nuosavybė, kurią tvarko vaiko motina uzufrukto teisėmis išimtinai vaiko interesais (CK 3.185-3.186 str., 3.203 str. 1 d.), todėl ieškovei pavedama nepilnamečiui vaikui priteistą išlaikymą tvarkyti uzufrukto teise.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

42Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškinys tenkintas visiškai, todėl iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos civilinės bylos nagrinėjimo metu sudaro 1011,70 Eur, t.y. 38,00 Eur žyminio mokesčio, 0,29 Eur komisinė įmoka bankui, 5,41 Eur už VĮ Registra pažymą, 968 EUR už advokato teisinę pagalbą.

43Iš atsakovo taip pat priteistinos 60,09 Eur bylinėjimosi išlaidos valstybei, kurias sudaro 9,09 Eur pašto išlaidų ir 51 Eur žyminis mokestis, nuo kurio ieškovė įstatymo nustatyta tvarka buvo atleista (CPK 96 str. 1 d., 83 str. 1 d. 2 p.).

442017-07-20 nutartimi byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (b.l.19), t. y. priteistas laikinas išlaikymas iš atsakovo nepilnamečiam vaikui N. Š. po 190 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Įsiteisėjus teismo sprendimui, laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

45Kadangi atsakovui procesinių dokumentų įteikti jo gyvenamosios ir darbo vietų adresais nėra galimybės, ieškovė neprašo skirti kuratoriaus, tačiau prašo įteikti atsakovui procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu, todėl teismo sprendimas atsakovui įteiktinas viešo paskelbimo būdu, t. y. specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant pranešimą (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192-3.200 str., 3.208 str., civilinio proceso kodekso 5, 79, 80 str. 1 d. 1 p.,85 str. 1 d. 3 p., 88, 96, 150, 177-178, 268 –270, 282 str. str., teismas

Nutarė

47ieškinį patenkinti visiškai.

48Nustatyti nepilnamečio vaiko N. Š., a. k. ( - ) gim. ( - ) , gyvenamąją vietą su motina D. Š., a.k. ( - ) jos gyvenamojoje vietoje.

49Priteisti iš M. Š., a. k. ( - ), nepilnamečiam vaikui N. Š., gim. ( - ) , išlaikymą po 190 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt eurų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo teisme dienos, t.y. 2017-07-17 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, pavedant šiomis lėšomis uzufrukto teise disponuoti nepilnamečio vaiko įstatyminei atstovei – motinai D. Š., a.k. ( - )

50Priteisti iš M. Š., a. k. ( - ) nepilnamečiam vaikui N. Š. 5510 Eur (penkis tūkstančius penkis šimtus dešimt eurų) išlaikymo įsiskolinimą.

51Nustatyti M. Š., a. k. ( - ) ir nepilnamečio sūnaus N. Š., a. k. ( - ) bendravimo tvarką:

52M. Š. kiekvieną dieną, bet ne rečiau kaip tris kartus per savaitę ir ne ilgiau kaip po 2 val. per dieną, gali bendrauti su nepilnamečiu vaiku N. Š. tiesiogiai arba telefonu ir/ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis (VIBER, SKYPE programos ir pan.);

53M. Š., įspėjęs D. Š. prieš 3 (tris) dienas, kiekvieno mėnesio porinių savaičių penktadieniais iki 19 val. kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. gali išvykti iš vaiko gyvenamosios vietos ir privalo parvežti vaiką į jo gyvenamąją vietą tos pačios savaitės sekmadienį iki 17 val. Tuo atveju, jeigu M. Š. neturės objektyvios galimybės tai padaryti (dirbs, sirgs ir pan.), tai jis, įspėjęs D. Š. apie tai prieš 3 (tris) dienas, gali sekantį (artimiausią) penktadienį iki 19 val. kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. išvykti iš vaiko gyvenamosios vietos ir privalo parvežti (pristatyti) vaiką į jo gyvenamąją vietą tos pačios savaitės sekmadienį iki 17 val.;

54Atostogų laikotarpiu M. Š. kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. gali išvykti iš vaiko gyvenamosios vietos ir kartu vykti į M. Š. gyvenamąją ar kitą vietą, apie atostogų laiką ir trukmę įspėjant vaiko motiną D. Š. prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Tuo atveju, jeigu M. Š. atostogos nesutaps su nepilnamečio vaiko N. Š. ugdymo, mokymo (švietimo) įstaigos atostogomis, M. Š. turi užtikrinti vaiko mokyklos ar kitos ugdymo bei švietimo įstaigos lankymą šiuo laikotarpiu;

55Nepilnametis vaikas N. Š. pusę savo mokymosi ar kitos ugdymo bei švietimo įstaigos atostogų gali praleisti su tėvu M. Š.;

56M. Š., įspėjęs D. Š. prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. išvykti iš vaiko gyvenamosios vietos nuo 12 val. ir privalo parvežti vaiką į jo gyvenamąją vietą tą pačią dieną iki 19 val. šiomis šių švenčių dienomis: Naujųjų metų sausio 1 dieną; Šv. Velykų antrąją dieną ir Šv. Kalėdų pirmąją, t. y. gruodžio 25 d., dieną;

57Esant Šalių susitarimui, M. Š. gali su nepilnamečiu vaiku N. Š. bendrauti ir kitokia numatyta tvarka.

58Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

59Įsiteisėjus teismo sprendimui, Trakų rajono apylinkės teismo 2017-07-20 nutartimi atsakovui M. Š. taikytas laikinąsias apsaugos priemonės – laikiną išlaikymą nepilnamečiam vaikui N. Š., panaikinti.

60Pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2017-07-20 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių – laikino materialinio išlaikymo nepilnamečiam vaikui N. Š. priteisimo – M. Š. sumokėtas sumas įskaityti į N. Š. priteistą išlaikymą.

61Priteisti iš M. Š., a. k. ( - ), 1011,70 Eur bylinėjimosi išlaidų D. Š., a.k. ( - )

62Priteisti iš M. Š., a. k. ( - ), 60,09 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei (įmokos kodas 5660).

63Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės.

64Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

65„Trakų rajono apylinkės teisme 2017-10-20 priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-3001-983/2017 pagal ieškovės D. Š. ieškinį atsakovui M. Š. dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo, išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai. Atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl atsakovui sprendimas yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė,... 2. sekretoriaujant Vigitai Lavrinovičienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Algiui Lukoševičiui,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. Š.... 5. ieškovė prašo priteisti iš M. Š. nepilnamečiui vaikui N. Š., gim. ( - ),... 6. Ieškovės atstovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovė... 7. Įvertinus nepilnamečio vaiko N. Š. amžių, M. Š. kiekvieną dieną, bet ne... 8. M. Š., įspėjęs D. Š. prieš 3 (tris) dienas, kiekvieno mėnesio porinių... 9. Atostogų laikotarpiu M. Š. kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. gali išvykti... 10. Nepilnametis vaikas N. Š. pusę savo mokymosi ar kitos ugdymo bei švietimo... 11. M. Š., įspėjęs D. Š. prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, kartu su... 12. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.... 13. Institucija, duodanti išvadą byloje Elektrėnų savivaldybės administracijos... 14. Institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės... 15. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 16. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.... 17. Civilinio kodekso 3.169 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kai tėvas ir motina... 18. Byloje nustatyta, kad šalys yra nepilnamečio N. Š., a. k. ( - ) gim. ( - )... 19. Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo... 20. Vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta vaiko teisė būti... 21. Nors šiuo metu Šalių ginčo dėl M. Š. bendravimo su nepilnamečiu vaiku N.... 22. Įvertinus nepilnamečio vaiko N. Š. amžių, M. Š. kiekvieną dieną, bet ne... 23. M. Š., įspėjęs D. Š. prieš 3 (tris) dienas, kiekvieno mėnesio porinių... 24. Atostogų laikotarpiu M. Š. kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. gali išvykti... 25. Nepilnametis vaikas N. Š. pusę savo mokymosi ar kitos ugdymo bei švietimo... 26. M. Š., įspėjęs D. Š. prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, kartu su... 27. Esant Šalių susitarimui, M. Š. gali su nepilnamečiu vaiku N. Š. bendrauti... 28. Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo... 29. CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo... 30. Teismas, spręsdamas nepilnamečio vaiko išlaikymo klausimą, pažymi, kad... 31. Koks išlaikymo dydis užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, kiekvienu... 32. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo M. Š., nepilnamečiam vaikui N. Š.,... 33. Atsakovas yra N. Š., gim. ( - ) , tėvas, todėl privalo teikti išlaikymą... 34. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog šalių nepilnamečio vaiko poreikiams... 35. Dėl išlaikymo įsiskolinimo... 36. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo M. Š. nepilnamečiam vaikui... 37. Išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus... 38. Ieškovės atstovas ieškinyje ir teismo posėdyje nurodė, jog nuo 2015-01-16... 39. Teismui konstatavus, jog išlaikymo dydis šalių nepilnamečiam vaikui iš... 40. Vaikui priteistas išlaikymas yra nepilnamečio vaiko nuosavybė, kurią tvarko... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 42. Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos... 43. Iš atsakovo taip pat priteistinos 60,09 Eur bylinėjimosi išlaidos valstybei,... 44. 2017-07-20 nutartimi byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės... 45. Kadangi atsakovui procesinių dokumentų įteikti jo gyvenamosios ir darbo... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192-3.200 str., 3.208... 47. ieškinį patenkinti visiškai.... 48. Nustatyti nepilnamečio vaiko N. Š., a. k. ( - ) gim. ( - ) , gyvenamąją... 49. Priteisti iš M. Š., a. k. ( - ), nepilnamečiam vaikui N. Š., gim. ( - ) ,... 50. Priteisti iš M. Š., a. k. ( - ) nepilnamečiam vaikui N. Š. 5510 Eur (penkis... 51. Nustatyti M. Š., a. k. ( - ) ir nepilnamečio sūnaus N. Š., a. k. ( - )... 52. M. Š. kiekvieną dieną, bet ne rečiau kaip tris kartus per savaitę ir ne... 53. M. Š., įspėjęs D. Š. prieš 3 (tris) dienas, kiekvieno mėnesio porinių... 54. Atostogų laikotarpiu M. Š. kartu su nepilnamečiu vaiku N. Š. gali išvykti... 55. Nepilnametis vaikas N. Š. pusę savo mokymosi ar kitos ugdymo bei švietimo... 56. M. Š., įspėjęs D. Š. prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, kartu su... 57. Esant Šalių susitarimui, M. Š. gali su nepilnamečiu vaiku N. Š. bendrauti... 58. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 59. Įsiteisėjus teismo sprendimui, Trakų rajono apylinkės teismo 2017-07-20... 60. Pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2017-07-20 nutartį dėl laikinųjų... 61. Priteisti iš M. Š., a. k. ( - ), 1011,70 Eur bylinėjimosi išlaidų D. Š.,... 62. Priteisti iš M. Š., a. k. ( - ), 60,09 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei... 63. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas... 64. Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio... 65. „Trakų rajono apylinkės teisme 2017-10-20 priimtas sprendimas civilinėje...