Byla 2A-1386/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Jungent Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5569-450/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Jungent Lietuva“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“, dėl sprendimų atvirame konkurse panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė Statoil Fuel & Retail Lietuva (buvęs pavadinimas UAB „Statoil Lietuva“), uždaroji akcinė bendrovė „Soliris“, uždaroji akcinė bendrovė „Vipakus“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Jungent Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimus atmesti ieškovo siūlymą ir laimėtoju pripažinti UAB „Soliris“ 2-oje pirkimo Nr. 110227 dalyje, neatmesti ir laimėtoju pripažinti UAB „Lietuva Statoil“ (dabartinis pavadinimas UAB Statoil Fuel & Retail Lietuva) pasiūlymą 8-oje pirkimo Nr. 110227 dalyje, neatmesti tiekėjų pasiūlymų ir laimėtoju pripažinti UAB „Vipakus“ pasiūlymą 14-oje pirkimo Nr. 110227 dalyje; priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad dalyvavo atsakovo skelbtame atvirame konkurse „Tepimo medžiagos ir aušinimo skysčiai“. Atlikus pasiūlymų vertinimą 2, 8 ir 14 pirkimo objekto dalyse (toliau - p.o.d.), priimti tokie sprendimai: 2 p.o.d. UAB „Soliris“ kvalifikacija pripažinta atitinkančia reikalavimus ir pasiūlymas pripažintas atitinkančiu reikalavimus bei laimėjusiu, o ieškovo pasiūlymas atmestas dėl to, jog ieškovas nepateikė: 1) SAE 10W-40 klampumo klasės variklinės alyvos dinaminės klampos prie minus 20°C, matuojant pagal ASTM D7042 standartą, rodiklių reikšmių; 2) SAE 10W-40 klampumo klasės variklinės alyvos varinės plokštelės bandymo pagal ASTM D130 standartą 3 val. esant 100°C reikšmės; 3) SAE 10W-40 klampumo klasės variklinės alyvos atsparumo oksidacijai pagal ASTM D943 standartą: Oksidacijos laikas val. iki 2.0 TAN, arba pagal CEC-L-85-T-99 standartą oksidacijos laikas ne mažiau kaip 35 min., arba pagal gamintojo metodiką patikrintų rodiklių reikšmių; 8 p.o.d. UAB „Lietuva Statoil“ kvalifikacija pripažinta atitinkančia reikalavimus ir pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, o ieškovo pasiūlymas atmestas, nes jis nepateikė konkurso dokumentų 3.1. punkto 2 lentelės 2.3 punkte nustatyto dokumento, patvirtinančio, kad siūloma hidraulinė alyva atitinka ISO 6743/4 HV arba DIN 51524-3 HVLP klasifikacijos alyvoms keliamus reikalavimus ir turi kitų trūkumų, susijusių su gamintojų patvirtinimais; 14 p.o.d. UAB „Soliris“ kvalifikacija pripažinta atitinkančia reikalavimus ir pasiūlymas pripažintas atitinkančiu reikalavimus bei laimėjusiu, o ieškovo pasiūlymas atmestas dėl to, jog ieškovas nepateikė tepalo MOL ALLUGEAR LKP000 rekomendacinių brokavimo normų, todėl neatitiko kvalifikacinių reikalavimų 3.1. punkto 2 lentelės 2.60 punkto reikalavimo. Ieškovas pateikė 2012 m. birželio 18 d. pretenziją. Atsakovas, išnagrinėjęs pretenziją, 2012 m. rugpjūčio 8 d. rašte Nr. 2 (MT)-2579 nurodė, kad pretenzija 2 p.o.d. ginčijamos konkurso sąlygos praleidus terminą ir šioje dalyje nenagrinėtina; pretenzija 8 p.o.d. nepagrįsta, nes ieškovo pasiūlyta hidraulinė alyva neatitinka ISO 6743/4 arba DIN 51524-3 HVLP klasifikacijos; pretenzijos dėl 14 p.o.d. nėra pagrindo tenkinti, pripažįstant, kad tiekėjai ir ieškovas atitinka kvalifikacinių reikalavimų 3.1. punkto 2 lentelės 2.60 punkto reikalavimą, bei paliekant galioti 2012 m. gegužės 29 d. komisijos sprendimą, jog pasiūlymų eilėje įrašyti tiekėjai atitinka kvalifikacinių reikalavimų 3.1. punkto 2 lentelės 2.60 punkto reikalavimą. Atsakovas nepagrįstai sprendė, jog ieškovas ginčija konkurso sąlygas ir nepagrįstai nusprendė nenagrinėti jo pretenzijos 2 p.o.d. Nurodė, kad ieškovas pretenzijoje reikalavo panaikinti sprendimą, kuriuo jo pasiūlymas pripažintas neatitinkančiu konkurso sąlygų 9.1.2. punkto reikalavimų dėl kvalifikacijos trūkumų. Atsakovo diskrecija vertinti tiekėjus pagal nustatytus kriterijus šiame konkurse neribojama tiek, kiek kvalifikacijos kriterijų taikymas padeda įsitikinti tiekėjo sugebėjimu patiekti nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes, užtikrinančias perkančiosios organizacijos poreikius. Atsakovas neteisus teigdamas, jog ieškovo pateikti MAN ir MTU variklių gamintojų patvirtinimai dėl siūlomos variklinės alyvos neįrodo, jog siūloma prekė atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus, neleidžia patikrinti atitikimo šiems reikalavimams ir ieškovo pasiūlymą palyginti su kitų tiekėjų pasiūlymais, o nustatyti kiti techniniai rodikliai tariamai reikšmingi pačios variklinės alyvos kokybės patikrinimui. Pirma, atsakovas atsakyme į pretenziją patvirtino, jog perkama alyva bus naudojama eksploatuojamuose MAN ir MTU tipo varikliuose, todėl nėra pagrindo teigti, jog pasibaigus variklių garantinio aptarnavimo laikotarpiui, variklių gamintojų aprobuota alyva staiga taptų netinkama aukščiau nurodytų variklių eksploatavimui. Antra, nors atsakovo sprendime dėl pretenzijos išnagrinėjimo deklaruojama, jog konkretūs rodiklių nustatymo metodai turi būti nurodomi tam, kad tiekėjų pasiūlymus būtų galima palyginti, tačiau konkurso sąlygose nenumatyta atlikti variklinės alyvos bandymų ir pagal jų rezultatus atrinkti laimėjusį pasiūlymą, todėl nėra pagrindo teigti, jog šios p.o.d. laimėtojo nustatymui standartizuotos variklinės alyvos kokybinių rodiklių patikrinimas būtų teisiškai reikšmingas. Nustatytų techninių rodiklių reikšmės pripažintinos teisiškai reikšmingomis nebent įrodinėjant tiekėjo pasiūlytos variklinės alyvos lygiavertiškumą. Tokį konkurso sąlygų aiškinimą patvirtina tiek atsakovo sprendime dėl pretenzijos išnagrinėjimo cituotas VPĮ 25 straipsnio 4 dalies turinys, atsakovo sietas su galimybe palyginti tiekėjų pasiūlymus, tiek konkurso sąlygų 2.1. punkto reguliavimas, kuris reiškia, jog dokumentais patvirtinta prekių atitiktis techniniams reikalavimams įrodo prekių lygiavertiškumą. Nurodytą aiškinimą taip pat pagrindžia techninėje specifikacijoje nurodytų techninių rodiklių ir patikros standartų nesuderinamumas su reikalaujamos pasiūlyti SAE 10W-40 klampumo klasės E4 klasifikacijos alyvos standartiniais rodikliais ir taikytinais patikros standartais. Atsakovo techninės specifikacijos 2 p.o.d. nustatyti pagrindinių kokybės rodiklių patikros standartai (testai) nepatvirtina atitikties SAE 10W-40 klasės alyvai taikomų standartinių rodiklių. Atitinkamai atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą tuo pagrindu, kad ieškovo nenurodyti alternatyvūs SAE 10W-40 klampumo klasės variklinės alyvos rodikliai, prieštarauja VPĮ 25 straipsnio 4 dalies bei VPĮ 32 straipsnio 4 dalies reguliavimui. Atsakovas nepagrįstai sprendime dėl pretenzijos nurodė, jog dinaminės klampos patikrinimas siejamas su klasei žemiausia aplinkos temperatūra - 20°C, pagal kurią 2 p.o.d. perkama alyva priskiriama atitinkamai SAE klasei. Pagal alyvų dinaminės klampos klasifikaciją reikalaujamai SAE 10W-40 klasės alyvai nustatyta žemiausia aplinkos temperatūra dinaminiam klampumui matuoti yra - 25°C. Tuo tarpu - 20°C, kaip žemiausios aplinkos temperatūros rodiklis, naudojama SAE 15W-40 klasės alyvų (perkamų 3 p.o.d.) dinaminiam klampumui matuoti. Pasirinktą 10W-40 klasės alyvos dinaminės klampos temperatūrą ir jos rodiklius galima vertinti arba kaip perkančiosios organizacijos klaidą, arba kaip tikslingą elgesį, nukreiptą į kažkurio tiekėjo, siūlančio Q8 gamintojo alyvą, protegavimą. Pastarąją ieškovo prielaidą pagrindžia tai, jog dinaminės klampos, esant minusinei temperatūrai, rodiklių atsakovas reikalauja tik 2 p.o.d., o pavyzdžiui 15W-40 klampumo klasės alyvoms (1, 3 p.o.d.) ar 5W-30 klasės alyvoms (4 p.o.d.) minusinės temperatūros klampumo rodiklių pateikti nereikalaujama. Atsakovo paaiškinimai dėl tariamai tinkamo žemiausios perkamos alyvos dinaminės klampos matavimo temperatūros pasirinkimo nesuderinami su SAE klampumo klasifikacijos reikšmėmis, o atsakovo nurodyta žemiausia (-20°C) temperatūra atitinkamai gali būti naudojama nebent kaip alternatyvus būdas 10W-40 alyvų klasei nepriskirtos, tačiau atsakovo laikomos lygiaverte alyvos tinkamumui (dinaminiam klampumui) įvertinti. Pažymėjo, kad ieškovas kartu su pasiūlymu pateikęs siūlytos prekės duomenų lapą, pagrindė, kad siūloma prekė atitinka SAE 10W-40 klampumo klasę, o 2012 m. gegužės 10 d. paaiškinimuose atsakovui pateikė informaciją ir nuorodas į konkretų SAE J300/1999 standartą, pagal kurį SAE 10W-40 klasės variklinėms alyvoms dinaminė klampa nustatoma. Nurodė, kad ASTM D7042 standartinis metodas 10W-40 klasės variklinės alyvos dinaminiam klampumui matuoti esant žemoms temperatūroms netaikomas, kadangi, pirma, ASTM D7042 metodas taikomas žaliavinei naftai ir bet kokiems skystiems naftos produktams, o tai reiškia, kad atsakovo pasirinktas metodas yra skirtas ne konkretaus produkto (variklinės alyvos) dinaminiam klampumui nustatyti; bendro pobūdžio naftos ir naftos produktų klampumo matavimo rezultatai neatskleidžia tikslių variklinės alyvos dinaminio klampumo savybių, gali lemti netikslius matavimų rezultatus, lyginant su konkrečiai variklinių alyvų dinaminiam klampumui nustatyti sukurtu standartiniu metodu ASTM D5293; antra, atsakovo pasirinktas metodas, paremtas naftos ir naftos produktų klampos, tankio ir temperatūrų skaičiavimu, parodytų rezultatus, kurie neatskleistų realių variklinės alyvos eksploatacijos sąlygų, esant žemoms temperatūroms, lyginant su visuotinai taikomu variklinių alyvų dinaminės klampos matavimo metodu ASTM D5293; trečia, atsakovas aukščiau nurodytus ieškovo teiginius pats pripažįsta, atsakyme į pretenziją nurodydamas, jog ieškovo pateikti rodikliai pagal ASTM D5293 bandymo metodą yra skirti atkartoti fizines eksploatacijos sąlygas konkrečiuose varikliuose ir atliekami natūrinėmis sąlygomis, kartu pripažįsta, jog šis metodas taikytinas dinaminiam klampumui matuoti, tačiau nepasirinktas atsakovo dėl to, jog yra sunkiai prieinamas. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog variklinės alyvos korozingumui vertinti taikytinas ASTM D130 metodas. Pagal ACEA E4 specifikaciją, korozinio agresyvumo įvertinimui galėtų būti taikomas nebent ASTM D6594 standartinis metodas, kuris skirtingai, nei atsakovo nurodytas naftos produktų tyrimo metodas, yra skirtas specialiai dyzelinių variklių alyvų korozinio agresyvumo patikrinimui, tačiau aptariamoms variklinių alyvų savybėms nustatyti net ir pagal šį metodą iki šiol nėra surinkti bandymų duomenys, kurie galėtų tapti vertinimo kriterijų reikšmėmis. Atsakovo sprendimas atmesti 2 p.o.d. ieškovo pateiktą pasiūlymą dėl korozinio agresyvumo bandymo pagal ASTM D130 standartą reikšmių nepateikimo, ne tik neatitinka atsakovo deklaruoto tikslo eksploatuoti prekę, kurią galima maišyti su atsakovo šiuo metu naudojama ir laimėtojo pasiūlyta Q8 T860 10W-40 alyva, bet ir prieštarauja VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam lygiateisiškumo principui. Pažymėjo, kad tą pačią ACEA E4 specifikaciją atitinkanti UAB „Soliris“ prekė, kuriai analogiškai pagal ASTM D130 standartą bandymai neatliekami, pripažinta tinkama. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog ASTM D943 metodas taikytinas variklinės alyvos atsparumo oksidacijai reikšmėms nustatyti. Atsakovas teisingai nurodo, jog oksidacijos patikrai gali būti taikomas alternatyvus CEC-L-85-T-99 metodas, kuris yra numatytas ir ACEA E4 klasės variklinių alyvų specifikavimo reikalavimuose, tačiau sprendime dėl pretenzijos išnagrinėjimo atsakovas neįvertino ieškovo motyvų, susijusių su tuo, jog pagal CEC-L-85-T-99 metodą E4 klasės alyvoms (kokias pasiūlė ieškovas ir laimėtoju pripažintas UAB „Soliris“) nėra nustatytos jokios ribinės vertės, pagal kurias būtų galima patikrinti prekės atitiktį atsakovo nurodytam standartui. Atsakovo sprendimas atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl to, jog nebuvo pateikti prekės oksidacijos rodikliai, yra formalus ir pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą proporcingumo principą. UAB „Soliris“ negalėjo pateikti ir nepateikė dokumentų, galinčių patvirtinti siūlytos variklinės alyvos dinaminės klampos, esant - 20°C, rodiklių pagal ASTM D7042 standartinį metodą, varinės plokštelės bandymo rodiklių pagal ASTM D130 standartinį metodą bei oksidacijos rodiklių pagal ASTM D943 ar CEC-L-85-T-99 metodą, kadangi: pirma, Q8 alyvos gamintojo techninių duomenų lapuose šie rodikliai nepateikiami; antra, pagal VPĮ 25 straipsnio 7 dalį atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams gali būti patvirtinama tik gamintojo technine dokumentacija, sertifikuotos laboratorijos ar notifikuotos įstaigos bandymų protokolais; trečia, UAB „Soliris“ atitiktį aptariamiems techniniams reikalavimams deklaravo formaliai, kas neatitinka skaidrumo ir peržiūros veiksmingumo principų reikalavimų. Atsakovo sprendimas pripažinti UAB „Lietuva Statoil“ pasiūlymą 8 p.o.d. laimėtoju naikintinas ir pirkimas šioje p.o.d. pripažintinas baigtu, nes tiekėjo UAB „Lietuva Statoil“ pasiūlyta SAE 10W klasės hidraulinė alyva negali atitikti ir neatitinka nei ISO 6743/4, nei DIN 51524-3 HVLP klasifikacijų. SAE 10W klasės hidraulinės transmisinės alyvos, kuri pagal konkurso sąlygų reikalavimus ir turėjo būti siūloma perkančiajai organizacijai, klampumas klasifikuojamas pagal variklinių alyvų standartą SAE J300, kokybė apibrėžiama API standartu dyzeliniams varikliams API CF. Tiek ISO 6743/4 HV, tiek DIN 51524-3 HVLP apima hidraulines alyvas su klampumo indeksu didesniu nei 140 (VI > 140) ir klampumo laipsniais ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100. Tiekėjo UAB „Lietuva Statoil“ pasiūlytos prekės „Statoil Transway AC 10W“ klampumas yra SAE 10W, bet ne ISO VG 10, o klampumo indeksas 112, todėl ši prekė niekaip negali tenkinti minėtų dviejų standartų. Ieškovas turi pagrindo manyti, jog UAB „Lietuva Statoil“ atitiktį aptariamiems techniniams reikalavimams deklaravo formaliai, kas neatitinka skaidrumo ir peržiūros veiksmingumo principų reikalavimų. Dėl 14 p. o. d. atsakovas nepagrįstai sprendė, jog visi pasiūlymų eilėje įrašyti tiekėjai ir pretenziją pateikęs ieškovas atitinka pirkimo dokumentų kvalifikacinių reikalavimų 3.1. punkto 2 lentelės 2.60 punkto reikalavimą, kadangi, pirma, atsakovas sprendime dėl pretenzijos išnagrinėjimo pripažino, jog visi tiekėjai pasiūlė tą patį tepalą MOL ALUGEAR LKP 000, antra, atsakovas sprendime dėl pretenzijos išnagrinėjimo nepaneigė pretenzijoje nurodytų motyvų, susijusių su tuo, jog šio tepalo gamintojas brokavimo normų neturi ir neišduoda, trečia, atsakovas nepateikė jokių motyvų ar nuorodų į objektyvius duomenis, kuriais galėjo vadovautis, nustatydamas atitiktį aptariamam reikalavimui, ketvirta, atsakovas, pagal ieškovo prašymą pateikti atitiktį nustatytam reikalavimui pagrindžiančius dokumentus ar leisti su jais susipažinti, jokių duomenų nepateikė.

6Dublike ieškovas papildomai nurodė, kad atsakovas nepateikė objektyvių patikrinamų duomenų, kurie leistų objektyviai spręsti, jog UAB „Soliris“ pasiūlyta alyva „Q8 T860 SAE 10JV-40“ atitinka reikalavimą „Dinaminė klampa esant - 20°C (ASTM D7 042) mPas: ne daugiau kaip 4000 mPas“, šių duomenų nepatvirtina ir gamintojo viešai skelbiami prekės techniniai rodikliai. Trečiasis asmuo pasiūlymo pagrindimui negalėjo pateikti objektyvių ir patikrinamų duomenų dėl siūlytos alyvos dinaminės klampos esant - 20°C atitikties įvertinimo pagal ASTM 7042 standartą, kadangi: pirma, ASTM D7042 standarto 15.4. punkto 2 lentelėje nurodytos bandymo tikslumo vertės pateiktos matuojant dinaminę klampą ir tankį prie 40°C ir 100°C, todėl nesant tikslumo verčių žemesnėse temperatūrose (taip pat ir -20°C temperatūroje) šis metodas negali būti taikomas, kadangi minusinėje temperatūroje keičiasi skysčių savybės; antra, Stabingerio viskozimetro matavimų patikimumas siekia 95 procentus tik temperatūrų intervale nuo 15 iki 100°C (standarto 6.1.3. p.); trečia, variklinių (kompaunduotų) alyvų (standarto 15.5.2 p.) dinaminė klampa negali būti nustatoma ekstapoliacijos (t.y. apytikslio skaičiavimo būdu), kadangi metodas paremtas skaičiavimais, turint du iš trijų dydžių (standarto 13.1 p.), tačiau tankio tikslumo vertės pagal šį metodą buvo apytikriai nustatytos tik bazinėms alyvoms ir tik 15°C temperatūrai, todėl naudojant šį metodą negalima patikimai nustatyti nei variklinių alyvų dinaminės klampos, nei juo labiau skaičiuoti, ar kitais būdais nustatinėti dinaminę klampą žemesnėje nei 15°C temperatūroje; ketvirta, dinaminės klampos matavimas gali būti atliekamas tik turint patvirtintus klampos ir tankio rėmimosi standartus, kuriuos tvirtina laboratorija, pripažinta atitinkanti ISO/IEC 17025 ar atitinkamo nacionalinio standarto reikalavimus, tuo tarpu iš atsakovo pateiktų duomenų negalima spręsti, jog tokie standartai atitinkamoje laboratorijoje buvo patvirtinti ar kad atitinkama laboratorija atliko patikros procedūras; penkta, dinaminės klampos esant -20 °C standartinis rodiklis (ne daugiau 4000 mPas) nėra nustatytas ASTM D7042 standarte ar patvirtintas atitinkamoje laboratorijoje kaip vertė, pagal kurią galima konstatuoti atitiktį nurodytam standartui. Pažymėjo, kad atsakovo pasirinkta -20°C temperatūra SAE 10W-40 klasės variklinės alyvos dinaminei klampai nustatyti yra siejama ne su alyvos eksploatacijos sąlygomis, o dėl to, kad, taikant jokiais objektyviais duomenimis ar standartais nepagrįstą dinaminės klampos reikalavimą, būtų galima atmesti kitų tiekėjų pasiūlymus ir laimėtoju paskelbti formalius duomenis deklaravusio tiekėjo UAB „Soliris“ pasiūlymą, kadangi: pirma, atsakovo nurodytas dinaminės klampos rodiklis (ne daugiau 4 000 mPas) atsakovui neturi jokios reikšmės, kadangi nepatvirtina atitikties ASTM D7042 standarto reikalavimams; antra, atsakovo nurodytas dinaminės klampos rodiklis (ne daugiau 4 000 mPas) neturi jokios praktinės reikšmės, kadangi nepriklausomai nuo gauto dinaminės klampos rodiklio, pagal gamintojo MTU nurodymus, bet kuri SAE 10W-40 klasės alyva nepriklausomai nuo dinaminės klampos rodiklio, turi būti šildoma esant -20°C; trečia, aptariamą reikalavimą tariamai atitiko tik UAB „Soliris“ pasiūlymas, kuriame galimai buvo formaliai deklaruotas bet koks duomuo. Atkreipė dėmesį, kad atsakovas neįrodė, jog UAB „Soliris“ pasiūlymas 2 p.o.d. atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus alyvos oksidacijai: atsakovas nepateikė objektyvių ir nešališkų įrodymų, patvirtinančių, kad Q8 T860 10W-40 alyva atitinka atsparumo oksidacijai rodiklius pagal CEC-L-85-T-99 metodą. Pirma, atsakovo pateiktas Kuwait Petroleum International Lubricants raštas nepatvirtina jokių pateiktų matavimo verčių ir matavimo fakto, kaip ir nepatvirtina duomenų objektyvumo, t.y. ar duomenys buvo nustatyti atlikus laboratorinius bandymus, ir ar laboratorija turi teisę atlikti tokius bandymus, vadovaujantis VPĮ 25 straipsnio 7 dalies reikalavimais; antra, ieškovo pateiktas Q8 T860 10W-40 duomenų lapas šių duomenų taip pat nepatvirtina; trečia, už deklaracijos raštą vėlesniame (2011 m. lapkričio 2 d.) viešai skelbiamame gamintojo Q8 dokumente nurodoma, jog oksidacijos savybės nenustatytos, todėl vien iš šių viešai prieinamų duomenų atsakovas neturėjo pagrindo objektyviai spręsti, jog 2 p.o.d. siūloma Q8 T860 10W-40 alyva atitinka atsparumo oksidacijai rodiklius pagal CEC-L-85-T-99 metodą ir pripažinti UAB „Soliris“ pasiūlymą atitinkančiu šį reikalavimą. Tiekėjai negalėjo pateikti variklinės alyvos atsparumo oksidacijai reikšmių ir pagal ASTM D943 standartą, kadangi, kaip nurodyta ASTM Degalų ir tepalų instrukcijų vadove, šis metodas sukurtas norint nustatyti turbinų alyvų bei hidraulinių alyvų oksidacijos trukmę, todėl netaikytinas variklinėms alyvoms. Net ir atlikus bandymą pagal atsakovo nurodytus standartus, nebūtų aišku, ar gauti rodikliai įrodo alyvos atsparumą oksidacijai ar ne. Atsakovas nepateikė objektyvių ir nešališkų įrodymų, kad UAB „Soliris“ siūlyta alyva Q8 T860 10JV-40 yra išlaikiusi varinės plokštelės bandymą pagal ASTM D130 standartą. Byloje pateikti duomenys nepatvirtina jokių bandymo verčių ir bandymo fakto, kaip ir nepatvirtina duomenų objektyvumo. Tokie duomenys nepateikiami ir gamintojo techninių duomenų lapuose. Tikrovę atitinkantys duomenys dėl variklinės alyvos korozingumo bandymo pagal ASTM D130 standarto metodą 3 val. esant 100°C temperatūrai negalėjo būti pateikti, kadangi: pirma, ASTM D130 aprašyme nurodyta, jog šiuo metodu nustatomas ne variklinių alyvų, o aviacinio benzino, aviacinių turbinų kuro, automobilių benzino, valiklių, tirpiklių, žibalo, dyzelinio kuro, mazuto, tepalinės (t.y. transmisinės) alyvos, natūralaus benzino ar kitų angliavandenilių, korozinis poveikis. Šis standarto metodas netaikomas variklinių alyvų korozingumui įvertinti; antra, praktikoje variklinių alyvų patikrai šis metodas taip pat netaikomas. Tai įrodo standarto 14.1. punkte pateikta informacija. Standarto 14.1.1. punktas taip pat patvirtina, kad tarplaboratoriniais bandymais buvo tikrintas benzinas, todėl standarto aprašyme nėra apibrėžta vertinimo skalė variklinei alyvai ir atitinkamai negalima spręsti, kokį rezultatą priskirti bandiniui bei negalima įsitikinti, kad variklinės alyvos bandymas įvyko sėkmingai ar nesėkmingai. Praktines ASTM D130 metodo taikymo galimybes ir atsakovo teiginius, jog ieškovui nebuvo kliūčių atlikti tyrimą ir pateikti varinės plokštelės bandymo reikšmes patvirtina ir Lietuvoje veikiančios alyvų bandymų laboratorijos atsakymas. Atsakovo pateiktas standarto metodas taikomas dyzelinių variklių alyvos koroziškumui nustatyti yra ne ASTM D130, bet ASTM D6594. Iš atsakovo pateiktojo ASTM D6594 metodo aprašymo 1.1. p. matyti, kad metodas apima dyzelinių variklių tepalinių alyvų bandymus, norint įvertinti jų poveikį sukelti įvairių metalų koroziją. Tokią taikymo sritį patvirtina ir ASTM taikymo vadove pateiktas metodo aprašymas. Be to, pagal techninių duomenų lapus, tiek laimėtoju pripažintos UAB „Soliris“ pasiūlyta alyva Q8 T860 10W-40, tiek ieškovo pasiūlyta alyva Shell Rimula R6 M 10W-40 atitinka variklių gamintojų asociacijos ACEA E4 specifikaciją. ACEA E4 alyvų specifikacijoje korozinio agresyvumo įvertinimui taip pat nurodyta taikyti ASTM D6594 standarto metodą, kuris, skirtingai nei atsakovo nurodytas naftos produktų tyrimo metodas, yra skirtas specialiai dyzelinių variklių alyvų korozinio agresyvumo patikrinimui. Ankščiau nurodyti motyvai patvirtina, jog konkurso sąlyga „varinės plokštelės bandymas (ASTM D130) 3 val. esant 100 °C“ netaikytina 2 p.o.d. siūlytos alyvos korozingumo rodikliui nustatyti. Be to, variklinių alyvų korozingumo savybėms nustatyti net ir pagal ASTM D6594 metodą iki šiol nėra surinkti bandymų duomenys, kurie galėtų tapti vertinimo kriterijų reikšmėmis. Aplinkybė, kad ieškovas nesikreipė į atsakovą dėl konkurso sąlygų patikslinimo ar paaiškinimo, neriboja ieškovo teisės sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo ar kito tiekėjo vertinimo grįsti atitinkamų konkurso sąlygų aiškinimu ar taikymu. Kita vertus, pagal formuojamą teismų praktiką perkančiosios organizacijos veiksmų, kuriais vertinant tiekėjų kvalifikaciją, šiurkščiai pažeidžiamos VPĮ normos, kvalifikavimas bei pasiūlymo atitikties techninei specifikacijai vertinimas teismų atliekamas ex officio. Rašytiniuose paaiškinimuose ieškovas papildomai nurodė, kad, teismui neleidus susipažinti su UAB „Soliris“ pasiūlymu ir pasiūlymo vertinimo procedūriniais sprendimais, ieškovas savo ieškinį galėjo grįsti ne konkrečiais atsakovo vertintais UAB „Soliris“ pasiūlymo dokumentais ir jų vertinimu, bet visuotinai žinomais praktiniais reikalavimais bei patirtimi alyvų bandymų srityje, išvestiniais duomenimis, iš kurių ieškovas daro atitinkamas išvadas ar hipotezes, bei kita viešai prieinama informacija. Nurodė, kad iš pateiktų nepilnus duomenis atkleidžiančių UAB „Soliris“ atsiliepimo priedų Nr. 7 ir Nr. 8 matyti, jog jie pasirašyti skirtingų asmenų ant skirtingų gamintojo blankų ir galimai nebuvo teikti kartu su UAB „Soliris“ konkursiniu pasiūlymu, kadangi nėra sunumeruoti pagal konkurso sąlygų 4.14. punkto reikalavimą. Atitinkamai ieškovas darė prielaidą, jog jie galėjo būti pateikti po pasiūlymų pateikimo datos, tokiu būdu pasiūlymą iš neatitinkančio techninės specifikacijos reikalavimų padarant atitinkančiu techninės specifikacijos reikalavimus. Atsakovas negali vertinti variklinės alyvos savybių pagal variklinėms alyvoms netaikomus reikalavimus, todėl negalėjo atmesti ieškovo pasiūlymo, kuris atitiktį keltiems reikalavimams vadovaujantis VPĮ 25 straipsnio 5 dalimi įrodė visuotinai pripažintais standartais ir kitomis priemonėmis. Kita vertus, tiekėjo (gamintojo) deklaruoti duomenys galimai neatitinka tikrovės, todėl perkančioji organizacija neturėjo pagrindo UAB „Soliris“ pasiūlymo 2 p.o.d. pripažinti laimėtoju. Abejones gamintojo Q8 deklaruotų duomenų tikrumu ir teisingumu sustiprina tai, kad „nestandartinis“ reikalavimas dinaminei klampai buvo keliamas tik 2 p.o.d. specifikuotai 10W-40 variklinei alyvai, o atsakovas iki ginčo konkurso buvo įsigijęs ir naudojo UAB „Soliris“ siūlytą Q8 T860 SAE 10W-40 alyvą. Ieškovo vertinimu, ginče dėl 2 p.o.d. priimtų sprendimų susiklosčiusi situacija nors ir skiriasi atsiradimo priežastimis, savo turiniu yra panaši į kasacinio teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011 (2011 m. kovo 21 d. nutartis) nagrinėtą situaciją. Ieškovo nuomone, tai, jog formalios deklaracijos pateiktos ne paties tiekėjo, bet alyvos gamintojo, teisiškai nereikšmingos nurodytų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo taisyklių taikymui, kadangi pagal konkurso sąlygų 1 priedo 2 lentelės 2.4. punktą prekės pasiūlymas teikiamas per gamintojo įgaliotą atstovą UAB „Soliris“. Gamintojas, suinteresuotumo konkurso rezultatais prasme ir atitinkamai suinteresuotumo teikti neobjektyvius duomenis prasme, gali būti prilyginamas tiekėjui, todėl šios ginčo atveju reikalavimai pasiūlymo techninius duomenis pagrįsti objektyviais, patikrinamais duomenimis, taikytini tiekėjui ir gamintojui kartu. Ieškovo vertinimu, ginčo dalyje dėl UAB „Soliris“ pasiūlymo atitikties 2 p.o.d., visų pirma turi būti įvertinta, ar atsiliepimo prieduose Nr. 7 bei Nr. 8 pateikti raštai apskritai gali būti pripažįstami gamintojo techniniais dokumentais ir tik įvertinus ieškinio 11 priede ir dubliko 5 priede pateiktuose dokumentuose viešinamus duomenis bei kitus kartu ieškiniu pateiktus kitus viešai prieinamus įrodymus galima spręsti, ar pateikti raštai patikimai patvirtina deklaruotas prekės savybes ir galėjo atsakovo būti pripažinti techninius reikalavimus patvirtinančiais objektyviais duomenimis. Gamintojo Q8 deklaruotų bandymų duomenys turėtų būti paremti akredituotų bandymų laboratorijų bandymų rezultatais ir įtraukti į Europos registracijos centro duomenų bazę, todėl turėjo būti pagrįsti remiantis objektyviais šaltiniais. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog variklinių alyvų bandymai pagal aptariamus standartus gali būti atliekami Lietuvoje veikiančiose laboratorijose.

7Ieškovo vertinimu, atsakovo tripliko pozicija dėl faktinių bandymų atlikimo galimybių nelaikytina pagrįsta ir kartu leidžia abejoti, jog gamintojas deklaruotus bandymus iš tiesų yra atlikęs akredituotose laboratorijose ir ar apskritai buvo atlikęs pasiūlymo pateikimo metu. Atsakovo tripliko 1 priedas nepatvirtina galimybės stabingerio viskozimetru gauti patikimus duomenis pagal ASTM D7042 standartą, kadangi Anton Paar rašte nurodyta, jog pagal ASTM D7042-12 standarto 1.3. punktą tikslumas nustatytas tik toms medžiagoms, klampumo diapazonams, tankio diapazonams ir temperatūroms, kurie nurodyti 15 dalyje. Atsakovas nepagrįstai rėmėsi UAB „Lietuva Statoil“ pasiūlymo dėl 8 p.o.d papildymo dokumentais, pateiktais po vokų atplėšimo dienos, ir neteisėtai suteikė galimybę papildyti pasiūlymo techninius duomenis, todėl pažeidė VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatytą draudimą. UAB „Lietuva Statoil“ pateikti pasiūlymo papildymo duomenys neįrodo, jog pramoninė hidraulinė alyva, klasifikuojama pagal ISO standartizuotas klampos eiles, atitinka priskyrimo automobilinės SAE 10W klampumo klasei reikalavimą ir klampos savybes. UAB „Lietuva Statoil“ pateikti klampumo palyginimai 100?C temperatūroje teisiškai ir praktiškai nereikšmingi, kadangi neatskleidžia hidraulinių alyvų savybių jų eksploatacijos sąlygomis. Taigi UAB „Statoil Lietuva“ pateikti motyvai ir įrodymai nepagrindžia šio tiekėjo pasiūlymo 8 p.o.d. atitikties atitinkamai pirkimo daliai keliamiems reikalavimams ir duoda pagrindą panaikinti atsakovo sprendimą.

8Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį kaip nepagrįstą atmesti bei priteisti iš ieškovo atsakovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad jo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą 2 p. o. d. yra teisėtas ir pagrįstas. Ieškovo kvalifikacija neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, kadangi ieškovas nepateikė konkurso sąlygose nurodytų dokumentų. Pažymėjo, kad 2 p. o. d. buvo perkama variklinė alyva. Konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 2.3 punkte buvo nustatytas reikalavimas pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės techninius ir kokybinius reikalavimus, o konkurso sąlygų 1 priedo 1 lentelės 2 eilutėje perkančioji organizacija nustatė variklinės alyvos pagrindinius kokybinius rodiklius ir reikalavimo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos variklinės alyvos kokybinius parametrus. Šiuo atveju ieškovas pasiūlyme nepateikė konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 2.3. punkte siūlomos variklinės alyvos atitikimo pagrindiniams kokybės rodikliams: dokumento, patvirtinančio dinaminę klampą esant -20° C (ASTM D7042); dokumento, patvirtinančio siūlomos alyvos atsparumą oksidacijai pagal vieną iš konkurso sąlygose nurodytų alternatyvių metodų (ASTM D943 arba CEC-L-85-T-99, arba gamintojo metodika); dokumento, patvirtinančio varinės plokštelės bandymą (ASTM D130) 3 val. esant 100°C. Atsakovas 2012 m. balandžio 17 d. raštu Nr. 2(MT)-1463 paprašė ieškovo patikslinti pasiūlymą ir pateikti trūkstamus duomenis. Ieškovas atsakovo prašomų dokumentų nepateikė. Šį faktą ieškovas pripažino ir jo neginčijo. Įvertinęs tai, kad ieškovas nepateikė kvalifikaciją įrodančių dokumentų, atsakovas priėmė sprendimą ieškovo pasiūlymą atmesti vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir konkurso sąlygų 9.1.2. punktu. Atsakovas, įvertinęs UAB „Soliris“ pasiūlymą, nustatė, kad visi konkurso sąlygose reikalaujami dokumentai, įskaitant dokumentus, kurių pateikimu abejojo ieškovas, yra pateikti. Tiekėjai neskundė konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, todėl tiekėjams nebuvo kliūčių pateikti konkurso sąlygose nurodytus dokumentus. Ieškovas galėjo įvykdyti konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, nes konkurso sąlygose nurodyti universalūs standartai ir metodai. Paaiškino, kad konkurso sąlygose buvo nurodytas universalus ir Amerikos valstybiniu standartu aprobuotas dinaminės klampos matavimo metodas - ASTM D7042. Standartas yra universalus ir leidžia matuoti naftos produktų dinaminės klampos konkrečias reikšmes ribose nuo -35 iki +100°C. Konkurso sąlygose nustatyta reikšmė –20°C, kadangi pasirenkant klampumo klasę rekomenduojama atsižvelgti į aplinkos temperatūrą, t. y. klimatines sąlygas. Alyvoms, priskirtoms klasifikacijai SAE 10W-30 ir 10W-40, nurodoma, kad esant žemesnei kaip -20°C temperatūrai tepalai turi būti šildomi. Konkurso sąlygose reikalaujamas pateikti dinaminės klampos rodiklis esant -20°C yra būtinas perkančiajai organizacijai, kadangi, atsižvelgdama į dinaminės klampos rodiklio reikšmę, perkančioji organizacija nusprendė, kokiai temperatūrai esant yra būtinas alyvos SAE 10W-40 pašildymas prieš užvedant šaltą variklį, kadangi būtent nuo temperatūros priklauso pasipriešinimas ir, nepašildžius alyvos, galimas įrangos fizinis sugadinimas. Konkurso sąlygose nustatytas metodas ASTM D7042 pasirinktas siekiant užtikrinti visiems konkurso dalyviams vienodas ir prieinamas sąlygas pateikti konkurso sąlygose reikalaujamus kokybės rodiklius. Konkurso sąlygose nurodytas metodas yra labiausiai naudojamas, universalus, tikslus ir prieinamas, kadangi šis metodas leidžia nustatyti visą klampos priklausomybės kreivę, o tyrimui atlikti naudojamas prietaisas – Stabingerio viskozimetras yra naudojamas daugelyje laboratorijų. Lietuvos rinkoje šis tyrimas yra taikomas ir prieinamas, todėl ieškovui nebuvo kliūčių jį atlikti ir pateikti konkurso sąlygose reikalaujamus dokumentus, patvirtinančius siūlomos alyvos dinaminę klampą esant -20°C (ASTM D7042). Pažymėjo, kad konkurso sąlygose perkančioji organizacija nurodė tris metodus (ASTM D943, CEC-L-85-T-99 arba gamintojo metodiką), kuriais tiekėjai galėjo įrodyti siūlomos alyvos atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems kokybiniams rodikliams. Metodas ASTM D943 yra ilgai trunkantis (daugiau kaip 2 000 val.), todėl be šio metodo yra galimas greitas metodas CEC L-85-T-99, kuris pagal konkurso sąlygas buvo leidžiamas kaip alternatyvus metodas, pagal kurį atliekamas tyrimas trunka nuo 30 iki 60 minučių. Antai UAB „Soliris“ pasiūlyme pateikė dokumentą, patvirtinantį siūlomos variklinės alyvos Q8 T-860 SAE 10W40 atsparumą oksidacijai pagal metodą CEC-L-85-T-99. Atsakovas nesutiko su ieškovo nuomone, kad atsakovas konkurso sąlygose turėjo nurodyti ASTM D5293 metodą alyvos oksidacijai nustatyti. Alyvos atsparumas oksidacijai gali būti nustatomas kitais simuliaciniais testais ar stendiniais bandymais, tačiau kiti testai yra sunkiai prieinami ir jų neatlieka nė viena Lietuvoje esanti kokybės tyrimų laboratorija, o tokie testai dažniausiai atliekami siekiant gauti variklių gamintojų patvirtinimus (aprobacijas). Būtent toks simuliacinis metodas nurodytas ieškovo ieškinyje. Atsakovo nuomone, ASTM D5293 nurodymas konkurso sąlygose būtų apribojęs tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymus perkančiajai organizacijai ir pažeistų VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus. Be to, toks reikalavimas dėl konkurso sąlygų negalimas, kadangi ieškovas nesilaikė VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje nustatytos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Pažymėjo, kad konkurso sąlygų 1 priedo 1 lentelės 2 eilutėje nurodytas ASTM D130 metodas, kuris taikomas naftos produktų korozingumui įvertinti. Paaiškino, kad šiuo standartizuotu metodu atliekami tyrimai visiems naftos produktams neskirstant jų pagal paskirtį ir pritaikymą bei nusako tiriamos medžiagos korozinį agresyvumą. Tai yra aktualu perkančiajai organizacijai, siekiant palyginti siūlomas alyvas su konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais ir vykdant tolesnį eksploatuojamų variklinių alyvų monitoringą. ASTM D130 metodas pasirinktas siekiant užtikrinti visiems konkurso dalyviams vienodas ir nediskriminacines sąlygas, pateikiant reikalaujamos kokybės rodiklius, kadangi jį gali atlikti daugelis nepriklausomų laboratorijų Lietuvoje. Ieškovui nebuvo jokių kliūčių atlikti tyrimą ir pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos alyvos atitikimą konkurso sąlygose nustatytam reikalavimui - varinės plokštelės bandymas (ASTM D130) 3 val. esant 100°C. Atsakovas nesutiko su ieškovo nurodyto standarto ASTM D6594 taikymu. Ieškovo nurodytas standartas ASTM D6594 susideda iš kelių procedūrų: viena yra korozinio aktyvumo nustatymo procedūra pagal metodą ASTM D130, kita - naftos produkto poveikio metu ištirpusių metalų nustatymas pagal metodą ASTM D5185. Perkančiajai organizacijai nėra aktualus nustatomas kiekybinis poveikis metalams ir netikslingas. ASTM D6594 yra labai brangus metodas, o tyrimai pagal šį standartą atliekami naudotoms alyvoms. Pirkimu yra perkamos tik nenaudotos alyvos, todėl ieškovo nurodyto standarto taikymas būtų pirkimo objektui neproporcingas ir perteklinis reikalavimas bei pažeistų VPĮ 32 straipsnio 1 ir 2 dalies normas, VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus. Tuo tarpu ieškovo argumentai dėl tiekėjo UAB „Lietuva Statoil“ pasiūlymo neatitikimo konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams grindžiami prielaidomis, kurios neatitinka faktinių aplinkybių, t. y. UAB „Lietuva Statoil“ pasiūlymo turinio. Tiekėjas UAB „Lietuva Statoil“ savo pasiūlyme 8 p. o. d. pasiūlė SAE 10W klasės hidraulinę alyvą, t.y. visasezoninė biologiškai iri alyva Statoil Hydra Way HVXA 46 bei pateikė visus konkurso sąlygose reikalaujamus dokumentus, įskaitant dokumentą, patvirtinantį pasiūlytos hidraulinės alyvos priskyrimą DIN 51524-3 HVLP klasifikacijai. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas neturi teisinio suinteresuotumo, t. y. nesiekia sudaryti viešojo pirkimo sutarties su atsakovu 14 p. o. d. dėl alyvos pardavimo atsakovui. Atitinkamai VPĮ 93 straipsnis netaikytinas, kadangi ieškovo teisės ir teisėti interesai 14 p. o d. nebuvo ir negalėjo būti pažeisti. Visi 14 p. o. d. pasiūlymų eilėje įrašyti tiekėjai ir ieškovas atitiko konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 2.60 punkto reikalavimą. Visi tiekėjai 14 p. o. d. pasiūlė alyvą M0L ALUGEAR LKP 000, kurios gamintojas yra MOL-LUB Lubricant Production Trade and Service Limited Liability Company, Bulgarija, o kartu su tiekėjų pasiūlymais buvo pateiktos alyvos gamintojo išduotos brokavimo normos alyvai MOL ALUGEAR LKP 000. Atsakovas neturi pagrindo abejoti tiekėjų dokumentų tikrumu ir jų turiniu, o ieškovas neįrodė, kad alyvos MOL ALUGEAR LKP 000 gamintojas neišduoda alyvos brokavimo normų. Atsakovas tuo pačiu nurodė, kad ieškovas ginčijo konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelėje „Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 2 punkte nurodytą kvalifikacinį reikalavimą ir konkurso sąlygų 1 priede 1 lentelėje nustatytus tepimo medžiagų ir aušinimo skysčių techninius reikalavimus, todėl atsakydamas į ieškovo pretenziją, nurodė, kad pretenzija dėl 2 p. o. d. pateikta praleidus VPĮ 94 straipsnyje nustatytą terminą pretenzijai pateikti, todėl palikta nenagrinėta. Pažymėjo, kad patikslintos konkurso sąlygos, kurių nuostatas ieškovas ieškinyje ginčija, buvo paskelbtos CVP IS 2012 m. kovo 1 d., todėl ieškovas turėjo teisę ginčyti patikslintas konkurso sąlygas per VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą 10 dienų terminą nuo patikslintų konkurso sąlygų paskelbimo datos. Ieškovas patikslintų konkurso sąlygų neginčijo ir pretenzijų perkančiajai organizacijai per VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą terminą nepateikė. Atkreipė dėmesį, kad ieškovas jau įgyvendino savo teisę ginčyti konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus civilinėje byloje Nr. 2-7636-520/2011. Ieškovas civilinėje byloje Nr. 2-7636-520/2011 neginčijo konkurso sąlygų reikalavimų, kuriuos siekia ginčyti šiuo ieškiniu. Pažymėjo, kad ieškovas, pateikdamas pasiūlymą perkančiajai organizacijai 2 p. o. d, sutiko su konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais ir tai deklaravo, todėl ieškovo elgesys, ginčijant konkurso sąlygų reikalavimus pirkimo stadijoje, vertintinas kaip nesąžiningas. Atsakovo įsitikinimu, ieškovo argumentai, kuriais ginčijami konkurso sąlygų reikalavimai, yra nepagrįsti, neatitinka faktinės situacijos rinkoje ir klaidina teismą dėl bylos faktinių (techninių) aplinkybių.

9Atsikirsdamas į ieškovo dublike nurodytus argumentus, atsakovas pažymėjo, kad UAB „Soliris“ pasiūlyme pateikė dokumentus, įrodančius alyvos atitikimą reikalavimui „Dinaminė klampa esant -20°C (ASTM D7042) mPAS: ne daugiau 4000 mPas“. Dokumentas yra pasirašytas ir antspauduotas alyvos gamintojo, todėl atsakovas neturėjo pagrindo abejoti UAB „Soliris“ pateiktų duomenų tikrumu. Ieškovas remiasi tik viešai prieinama informacija apie alyvos Q8 T-860 10W40 techninius duomenis ir formuluoja nepagrįstus ir klaidinančius teismą teiginius apie alyvos Q8 T-860 10W40 techninius duomenis. Ieškovui turėtų būti žinoma, kad viešai skelbiama ne visa informacija apie alyvos techninius duomenis, kadangi dalis duomenų apie alyvos sudėtį, jos priedus ir kitos techninės alyvos savybės yra alyvos gamintojo komercinė paslaptis. UAB „Soliris“ pasiūlyme yra atskleista daugiau informacijos apie siūlomos alyvos Q8 T-860 SAE 10W40 sudėtį ir technines savybes nei skelbiama viešai. Vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 7 dalimi, atsakovas pasiūlymus vertina pagal pasiūlyme pateiktą informaciją. Ieškovas neteisingai ir klaidinančiai interpretuoja standartą ASTM D7042. Standarte pateikta informacija yra skirta tyrimą atliekančiai laboratorijai, t.y. nurodymai tyrėjui kaip atlikti konkretų tyrimą ir apskaičiuoti jo rezultatus. Vadovaujantis standarte aprašyta tyrimo procedūra, tyrėjas atlieka tyrimą ir apskaičiuoja jo rezultatus. Jei standarte ASTM D7042 nėra nurodyta santykinė paklaida esant -20°C temperatūrai, tai negali būti interpretuojama, kad tyrimas iš viso negali būti atliekamas esant -20°C. Standarte ASTM D7042 nurodytos matavimo temperatūrų reikšmės 40°C ir 100°C, kadangi jos yra svarbios skaičiuojant klampos indeksą ir jų tikslumas įtakoja skaičiuojamo indekso vertės tikslumą. Esant kitoms temperatūroms, matuojamos konkrečios reikšmės ir metodo tikslumas yra pakankamas, pripažintas ir naudojamas atliekant laboratorinius tyrimus. Ieškovo teiginiai dėl Stabingerio viskozimetro matavimo patikimumo yra nepagrįsti ir neįrodyti. Ieškovas nepateikė įrodymų apie Stabingerio viskozimetro matavimų patikimumą ir paklaidas. Stabingerio viskozimetras tinka naftos produktų kinematiniam klampumui ir tankiui matuoti nuo -56°C iki 105°C temperatūroje. Visi prietaiso matavimai yra patikimi ir pakartojami. Be to, atsakovas konkurso sąlygose nenustatė matavimo paklaidos ribų ir paklaidų nevertino, kadangi atsakovui yra priimtina matavimo paklaida visame prietaiso matavimo diapazone (nuo -56°C ik 105°C). Ieškovo nuomonė dėl prietaiso matavimo paklaidos yra nesusijusi su ginčo objektu šioje civilinėje byloje, todėl yra teisiškai nereikšminga ir neturi būti vertinama. Nesutiko su ieškovu, kad variklinių (kompaunduotų) alyvų dinaminė klampa negali būti nustatoma ekstrapoliacios (apytikslio skaičiavimo) metodu. Apribojimai tankio matavimui ir ekstrapoliacijai nurodyti ASTM D7042-12 standarto 13.3 punkte, kuriama apribojamas medžiagos faziniais virsmais - virtimas garais arba kristalų puslapis 3 iš 11 susidarymu skystyje. Taigi negalėjimas fiziškai pamatuoti tankį konkrečioje temperatūroje nurodo, kad medžiaga nėra vienalytė ir ši temperatūra nėra tinkama ekstrapoliacijai. Esant -20°C temperatūrai, įprastai variklinė alyva nesidrumsčia ir nevirsta garais, todėl alyvos dinaminė klampa gali būti apskaičiuojama ekstrapoliacijos metodu. Neteisingi ir kiti ieškovo teiginiai, kad dinaminės klampos matavimas gali būti atliekamas tik turint patvirtintus klampos ir tankio rėmimosi standartus, kuriuos patvirtina laboratorija, pripažinta atitinkanti ISO/IEC 17025 ar atitinkamo nacionalinio standarto reikalavimus. Nurodyti reikalavimai yra taikomi prietaiso (viskozimetro) kalibravimui naudojamoms medžiagoms ir jas gaminančioms laboratorijoms. Ieškovas neteisingai interpretuoja dinaminės klampos matavimus ir nepagrįstai siekia taikyti reikalavimus, kurie taikomi etaloninėms medžiagoms, kurios įsigyjamos tik prietaisų kalibravimo tikslais. Atsakovas nesiekė įsigyti laboratorijos prietaisų kalibravimui naudojamų medžiagų, nes atsakovo pirkimo objektas yra įsigyti tepimo ir aušinimo medžiagas. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad dinaminės klampos esant -20°C standartinis rodiklis (ne daugiau 4000 mPas) nėra nustatytas ASTM D7042 standarte ar patvirtintas atitinkamoje laboratorijoje kaip vertė, pagal kurią galima konstatuoti atitiktį ASTM D7042 standartui. Ieškovas nepagrįstai sieja ASTM D7042 standartą ir alyvų klasifikaciją su alyvų eksploatacijoje būtinais kontroliuoti mechaniniais parametrais, kurie apibūna pasipriešinimą užvedant šaltą variklį ir tai nusakančiu dydžiu, t.y. dinaminės klampos faktine reikšme, kuri matuojama mPas. Konkurso sąlygose atsakovas reikalavo pateikti konkretų dinaminės klampos dydį siūlomai alyvai esant konkrečioms matavimo sąlygoms. Ieškovas klaidingai teigia, kad konkurso sąlygose nustatytas dydis (ne daugiau 4000 mPas) turi atitikti konkrečius standarte ASTM D7042 nurodytus dydžius ir jų vertes, nes pagal ASTM D7042 standartą gali būti nustatoma alyvos dinaminė klampa atsakovo nustatytam parametrui, t.y. ne daugiau 4000 mPas. Priešingai nei teigia ieškovas, UAB „Soliris“ pasiūlyme yra pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad siūlomos alyvos Q8 T-860 SAE 10W40 atsparumas oksidacijai atitinka konkurso sąlygose nustatytą reikalavimą . Atsakovas neturi pagrindo abejoti UAB „Soliris“ pasiūlyme pateikto alyvos gamintojo išduotame dokumente nurodytų duomenų teisingumu, o ieškovas neįrodė, kad Kuwa.it Petroleum International Lubricants 2011 m. spalio 7 d. rašte nurodyti duomenys dėl alyvos atsparumo oksidacijai yra neteisingi. Ieškovas klaidingai teigia, kad tiekėjai negalėjo pateikti variklinės alyvos oksidacijos reikšmių pagal ASTM D943 standartą. Nėra jokių apribojimų taikyti standarto ASTM D943 metodikas jame nenurodytoms medžiagų grupėms. ASTM D943 standarto 1 skyriuje nurodyta, kad šis standartas taikomas taip pat ir kitoms alyvoms, turinčioms santykinį tankį, mažesnį už vandens ir turinčių sudėtyje rūdžių ir oksidacijos inhibitorių. Standarto ASTM D943 4-ame skyriuje „paskirtis ir naudojimas“ nurodyta, kad metodas plačiai naudojamas specifikacijos tikslais ir laikomas svarbiu įvertinant oksidacinio stabilumo tepalų, ypač tų, kurie linkę į vandens užterštumą. Priešingai nei teikia ieškovas, tiekėjas UAB „Soliris“ pasiūlyme pateikė dokumentus, įrodančius variklinės alyvos Q8 T-860 SAE 10W40 varinės plokštelės bandymą (ASTM D130) 3 val. esant 100°C. Dokumentas yra pasirašytas ir antspauduotas alyvos gamintojo Kuwa.it Petroleum International Lubricants, todėl atsakovas neturi pagrindo abejoti UAB „Soliris“ teiktų duomenų tikrumu. Ieškovas daro nepagrįstas išvadas, teigdamas, kad varinės plokštelės bandymas pagal standartą ASTM D130 netaikomas variklinių alyvų korozingumui įvertinti, praktikoje variklinių alyvų patikrai šis metodas taip pat netaikomas. Šie teiginiai yra nesuderinami su standarto ASTM D130 nuostatomis. ASTM D130 standarto 1.1 punkte nurodyta, jog standartas yra taikomas tepalui. Sąvoka „tepalas“ apibrėžta ir turi būti aiškinama pagal standartą D4175-09a. Taigi ieškovo teiginiai dėl standarto ASTM D130 netaikymo variklinės alyvos korozingumui įvertinti yra neteisingi. Ieškovo nurodytas standartas ASTM D6594 yra netinkamas ir nepriimtinas atsakovui, kaip perkančiajai organizacijai, dėl sisteminių trūkumų, brangumo ir neatitikimo perkančiosios organizacijos poreikiams ir siekiamiems tikslams. Standarte ASTM D6594 aprašytas metodas yra ne korozijos, o dirbtinės oksidacijos procesas 168 val. 135°C temperatūroje oksiduojant alavą oru naudojant 5 litrų/val. debitą. Testo rezultatais laikomi metalų koncentracijos pasikeitimai bandomojoje alyvoje, tai yra į skystį perėjusių metalo junginių kiekis. Todėl ieškovo nurodytas standartas ASTM D6594 yra neaktualus pagal atsakovo poreikius, jo rezultatai nereprezentyvūs ir nebūtini atsakovui vertinant tiekėjų pasiūlymus. Atsakovus taip pat aktualus parametras „vario korozija“, kuri nustatoma naudojant ASTM D130 metodą, todėl atsakovas konkurso sąlygose teisėtai ir pagrįstai reikalavo pateikti varinės plokštelės bandymą pagal standartą ASTM D130 3 val. esant 100°C. Paaiškino, kad atsakovas, nustatydamas reikalavimus pirkimo objektui, vadovavosi VPĮ 3 straipsnio 2 dalimi, o reikalavimus alyvoms ir aušinimo skysčiams konkurso sąlygose atsakovas nustatė siekdamas teisėtų tikslų. Nepagrįstas ir neįrodytas ieškovo teiginys, kad atsakovo nurodytas dinaminės klampos rodiklis (ne daugiau kaip 4000 mPas) neturi praktinės reikšmės ir tuo pačiu neturi atsakovui jokios reikšmės. Kadangi atsakovas yra perkančioji organizacija, todėl jis nustato reikalavimus pirkimo objektui vadovaujantis VPĮ įtvirtintomis normomis. Būtent perkančiosios organizacijos kompetencijoje yra nustatyti, kokios pirkimo objektą apibūdinančios savybės jai yra svarbios. Atsakovas yra profesionalas geležinkelių transporto eksploatavimo srityje ir sukaupęs ilgametę patirtį eksploatuojant geležinkelio transporto priemones, todėl neabejotinai žino, kokios alyvos savybės jam yra svarbios. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad dubliko priede Nr. 2 pateikti klaidinantys teiginiai, esą ASTM D7042 netaikomas variklinės alyvos dinaminės klampos matavimui. Šis teiginys akivaizdžiai prieštarauja ASTM D7042 standarto 1.1, 1.3, 5.1, 5.2 punktams. Atsakovas apklausė Lietuvoje veikiančias laboratorijas ir gavo jų atsakymus, kad alyvos dinaminės klampos bandymas prie minus 20°C pagal standartą ASTM D7042 gali būti atliktas. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad variklinės alyvos klampumui nustatyti taikytinas ASTM D5293 standartas, o ne ASTM D7042 standartas, kuris buvo nurodytas konkurso sąlygose. Ieškovo argumentai dėl ASTM D7042 atmestini kaip nepagrįsti, o ieškovas neteisingai interpretuoja standartuose įtvirtintas sąvokas, tokiu būdu iškreipdamas konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų esmę. ASTM standartuose įtvirtintos sąvokos apibrėžtos atskirame standarte ASTM D4175-09a ir turi būti tiksliai taikomos pagal standartą ASTM D4175-09a. Pagal standartą ASTM D4175-09a alyvos rodikliai „Tariamas klampumas“, „Dinaminis klampumas“ nėra tapatūs, jų nustatymo metodai yra skirtingi ir negali sutapti. Dinaminis klampumas yra pasipriešinimo tėkmei matas arba skysčio deformavimas, esant išorinėms poslinkio sąlygoms. Būtent šio rodiklio atsakovas reikalavo konkurso sąlygose „Dinaminė klampa esant minus 20°C“. Ieškovas daro klaidingas išvadas, kad atsakovas atsiliepime neneigia, jog ieškovas įrodė, kad ieškovo siūloma alyva atitinka konkurso sąlygose nustatytus dinaminės klampos reikalavimus. Atsiliepime į ieškinį atsakovas aiškiai ir tiksliai nurodė ieškovo pasiūlymo atmetimo priežastis. Ieškovas daro klaidingą išvadą, kad atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą dėl to, jog nebuvo pateikti prekės oksidacijos rodikliai, yra formalūs ir pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą proporcingumo principą. Ieškovas dublike pripažįsta, kad savo pasiūlyme nepateikė įrodymų, patvirtinančių siūlomos alyvos atsparumą oksidacijai kaip buvo reikalaujama konkurso sąlygose. Konkurso sąlygų reikalavimų neatitinkantis ieškovo pasiūlymas negalėjo būti teisėtai pripažintas tinkamu ir dalyvauti pirkimo procedūrose, o atsakovo sprendimas atmesti konkurso sąlygų neatitinkantį ieškovo pasiūlymą atitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Atsakovas nesutiko su ieškovo reikalavimu panaikinti atsakovo sprendimą neatmesti ir laimėtoju pripažinti UAB „Lietuva Statoil“ pasiūlymą 8 p. o. d. UAB „Lietuva Statoil“ savo pasiūlyme 8 p. o. d. pateikė visus konkurso sąlygose reikalaujamus dokumentus, įskaitant dokumentą, patvirtinantį pasiūlytos hidraulinės alyvos Statoil Hydra Way HVXA 46 priskyrimą SAE 10W klampumo klasei ir DUST 51524-3 HVLP klasifikacijai. Atsakovas neturi pagrindo abejoti UAB „Lietuva Statoil“ pateiktų duomenų teisingumu. Atsakovas pažymėjo, kad 8 p. o. d. atsakovas pirko hidraulinę alyvą, o ne hidraulinę transmisinę alyvą, kaip klaidingai teigia ieškovas. Ieškovo teiginiai dėl 8 p. o. d. perkamos alyvos iškreipia konkurso sąlygų turinį ir klaidina, jog UAB „Statoil Lietuva“ pasiūlyta hidraulinė alyva Statoil Hydra Way HVXA 46 negali atitikti klampumo klasės SAE 10W. Nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad UAB „Lietuva Statoil“ 8 p. o. d. pasiūlyta SAE 10 W klasės hidraulinė alyva Statoil Hydra Way HVXA 46 negali būti klasifikuojama pagal ISO 6743/4 ar DIN 51524-3 HVLP klasifikacijas, nes klampumo indeksas yra santykinis rodiklis (indeksas), nurodantis alyvos klampos priklausomybę nuo temperatūros, ir niekaip nėra susijęs su klasifikacija pagal klampumo klases. Ieškovas klaidina, kad alyva kartu negali atitikti SAE 10W klampumo klasės ir ISO VG 46 klampumo laipsnio. Tai yra skirtingos klasifikacijos, kurias taiko skirtingos organizacijos. Ieškovo teiginiai yra nesuderinami su visuotinai priimta praktikoje alyvų klasifikacija. Alyvos priskyrimas SAE 10W klampumo klasei nepaneigia galimybės tos pačios alyvos priskirti ISO VG 46 klampumo laipsniui, nes alyvos šioms klasifikacijoms priskiriamos pagal skirtingus požymius. Ieškovo teiginiai yra nesuderinami su mokslo teorija ir praktika, ieškovas ignoruoja bendrai priimtas ir visuotinai priimtinas alyvų klasifikacijas. Ieškovas nepagrįstai bando susieti 7 ir 8 pirkimo objekto dalis, nes 7 p. o. d. buvo perkama hidraulinė alyva automotorinėms PEŠA R620M ir RA2 (keleiviniai traukiniai), o 8 p. o. d. - manevriniams ir krovininiams šilumvežiams. 7 p. o. d. ir 8 p. o. d. perkamos alyvos bus naudojamos skirtingų gamintojų ir skirtingos paskirties mazguose, todėl buvo keliami skirtingi reikalavimai alyvoms. Atitinkamai konkurso sąlygose atsakovas reikalavo pateikti skirtingų gamintojų patvirtinimus. Be to, 7 p. o. d. nėra ginčo objektas šioje civilinėje byloje, todėl ieškovo teiginiai dėl 7 p. o. d. neturėtų būti vertinami teisme. Pažymėjo, kad ieškovas tendencingai interpretuoja teismų praktiką ir iškreipia jos tikrąjį turinį. Ieškovo cituojama teismų praktika negali būti aiškinama ir taikoma tokiu būdu, jog, ginčydamas atsakovo sprendimus, ieškovas turi teisę ginčyti ir atitinkamo konkurso sąlygų nuostatų taikymą ieškovo pasiūlymui.

10Trečiasis asmuo UAB „Soliris“ prašė ieškinį atmesti, priteisti trečiojo asmens naudai jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo nurodė, kad ieškovas, pateikdamas pasiūlymą 2 p.o.d., sutiko su visomis konkurso sąlygomis, vadinasi ir reikalavimu dėl alyvos klampos, oksidacijos ir varinės plokštelės bandymų rezultatų (rodiklių reikšmių) nustatymo standartų ir metodų bei reikšmių pateikimo kartu su pasiūlymu. Ieškovas pats tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje pripažino, jog jis nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo kvalifikaciją, savo atitikimą konkurso sąlygomis įrodinėjo netinkamai pasirinktais klampos, oksidacijos ir varinės plokštelės bandymų nustatymo standartais, t.y. konkurso sąlygų tariamu ydingumu. Ieškovas savo elgesiu, o tiksliau neveikimu, t.y. nepateikdamas konkurso sąlygose nurodytų reikšmių, bei neginčydamas konkurso sąlygų, kurios jam atrodė ydingos, pažeidė tiekėjo pareigas bei viešojo pirkimo principus. Ieškovas iš esmės ginčija atsakovo konkurso sąlygose nustatytus konkretaus kokybės rodiklio nustatymo standartus ir metodus, jis yra praleidęs nustatytus terminus dėl konkurso sąlygų ginčijimo. Kiti konkurso dalyviai buvo aktyvūs ir gindami savo teises reiškė reikalavimus dėl konkurso sąlygų pakeitimo, ko pasėkoje dėl tiekėjų pretenzijų net keletą kartų buvo keičiamos konkurso sąlygos. Konkurso sąlygos dėl reikšmių pateikimo nebuvo ginčijamos, tuo patvirtinant, jog visiems tiekėjams jos buvo aiškios ir suprantamos. Ieškovas po to, kai atsakovas po tiekėjų pasiūlymo vertinimo paskelbė konkurso rezultatus, neturi teisės ginčyti konkurso sąlygų teisėtumo. Ieškovas yra profesionalus ir didelę patirtį turintis verslininkas, kuris bendradarbiauja su didžiausiais tepalų gamintojais pasaulyje ir užsiima jų prekių distribucija, todėl toks subjektas turėjo laiku suprasti apie galimybę ginčyti jo netenkinančias konkurso sąlygas. Ieškovas nekelia klausimo dėl konkurso sąlygų 2 p.o.d. aiškumo. Ieškinio tenkinimas reikštų, jog yra keičiamos konkurso sąlygos, o tai pažeistų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Ieškovo minimos kasacinio teismo bylos ratio decidendi skiriasi, todėl nepagrįstai ieškinyje remiamasi šio teismo praktika. Ieškovas nepateikė jokių objektyvių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad atsakovo nustatyti reikalavimai 2 p.o.d. sutrukdė kitiems paslaugų tiekėjams pateikti pasiūlymus. Perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti kokybės rodiklių ir jų nustatymo metodus, t.y. turi teisę nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Ieškovas nenurodė pateisinamų priežasčių, kodėl jis negalėjo pateikti atsakovo konkurso sąlygose nurodytų konkrečių rodiklių reikšmių, nustatytų pagal atsakovo nurodytą metodą, kai tuo tarpu kiti tiekėjai tai galėjo padaryti. Ieškovo teiginiai, jog konkurso sąlygose nurodytas ASTM D130 standartinis metodas yra netaikomas variklinės alyvos korozingumui įvertinti, reiškia atsakovo konkurso sąlygų ginčijimą, o tai sudaro savarankišką pagrindą atmesti ir nevertinti pastaruosius ieškovo teiginius.

11Trečiasis asmuo UAB „Vipakus“ prašė pareikštą ieškinį atmesti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

12Trečiasis asmuo UAB „Statoil Lietuva“ (dabartinis pavadinimas Statoil Fuel & Retail Lietuva) nurodė, kad, priešingai nei teigiama ieškinyje, jis pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymą dėl hidraulinės alyvos, kuri visiškai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus. Ieškovo teiginys, kad UAB „Lietuva Statoil“ 8 p.o.d. pasiūlytos hidraulinės alyvos neatitinka SAE 10W klasifikacijos, neatitinka tiesos. UAB „Lietuva Statoil“ pasiūlyta alyva Statoil HydraWay HVXA 46 atitinka visus AB „Lietuvos geležinkeliai“ pirkimo konkurso 8 p.o.d. keliamus reikalavimus, tame tarpe atitinka SAE 10W klampumo klasę. Alyvos sertifikate ir klampos priklausomybės nuo temperatūros grafike pateikti duomenys pilnai atitinka Priede Nr.l pateiktos lenteles SAE 10W klampumo klasės atitiktis.

13Ieškovas UAB „Jungent Lietuva“ 2012 m. rugpjūčio 3 d. pateikė teismui pareiškimą, kuriame nurodė, kad atsisako ieškinio reikalavimo panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą neatmesti tiekėjų pasiūlymo ir laimėtoju pripažinti UAB „Vipakus“ pasiūlymą 14 – oje pirkimo Nr. 110227 dalyje.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimu ieškovo UAB „Jungent Lietuva“ ieškinį atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl sprendimų atvirame konkurse „Tepimo medžiagos ir aušinimo skysčiai“, pirkimo Nr. 110227, 2 ir 8 pirkimo objekto dalyse panaikinimo, atmetė; priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalyje panaikinti atsakovo sprendimą neatmesti tiekėjų pasiūlymų ir laimėtoju pripažinti UAB „Vipakus“ pasiūlymą 14 p. o. d. pirkimo objekto dalyje, pirkimo Nr. 110227, bei civilinę bylą šioje dalyje nutraukė; priteisė iš ieškovo atsakovui 860,07 Lt bylinėjimosi išlaidų bei iš ieškovo trečiajam asmeniui UAB „Soliris“ 6 640,81 Lt bylinėjimosi išlaidų; panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones – uždraudimą sudaryti sutartis ar sustabdymą tokių sutarčių vykdymo.

16Teismas dėl 2 pirkimo objekto dalies pasisakė, jog iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2012 m. birželio 1 d. rašto dėl sprendimo priėmimo atvirame konkurse 2 p.o.d. [variklinė alyva] matyti, kad perkančioji organizacija pripažino, jog UAB „Soliris“ pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir paskelbė jį laimėjusiu pasiūlymu, atmetė ieškovo UAB „Jugent Lietuva“ pasiūlymą, vadovaujantis konkurso dokumentų 9.1.2. punktu, nes pastaroji nepateikė, kaip nurodyta konkurso dokumentų 3.1. punkto 2 lentelės 2.3 punkte, siūlomos pirkti variklinės alyvos dinaminės klampos, esant -20 laipsnių C [ASTM D7042], varinės plokštelės bandymo [AST D130] 3 val. esant 100 laipsnių C, atsparumo oksidacijai [alternatyvūs metodai] [ASTM D943] Oksidacijos laikas val. iki 2.0 TAN arba [CEC-L-85-T-99], arba gamintojo metodika rodiklių reikšmių. Teismas nurodė, kad ieškovas pateikė pretenziją, perkančioji organizacija pretenziją dėl komisijos sprendimų 2 pirkimo objekto dalyje paliko nenagrinėtą. Konkurso sąlygų 1 priedo 1 lentelės 2 eilutėje perkančioji organizacija nustatė variklinės alyvos pagrindinius kokybinius rodiklius ir reikalavo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos variklinės alyvos kokybinius parametrus. Konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelėje nustatyti techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai, reikalauta pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės techninius ir kokybinius reikalavimus. Tiekėjas turėjo pateikti 1) SAE 10VV-40 klampumo klasės variklinės alyvos dinaminės klampos prie minus 20°C, matuojant pagal ASTM D7042 standartą, rodiklių reikšmes; 2) SAE 10VV-40 klampumo klasės variklinės alyvos varinės plokštelės bandymo pagal ASTM D130 standartą 3 val. esant 100°C reikšmę; 3) SAE 10W-40 klampumo klasės variklinės alyvos atsparumo oksidacijai pagal ASTM D943 standartą: Oksidacijos laikas val. iki 2.0 TAN, arba pagal CEC-L-85-T-99 standartą oksidacijos laikas ne mažiau kaip 35 min., arba pagal gamintojo metodiką patikrintų rodiklių reikšmes, kurie turėjo padėti atsakovui įsitikinti tiekėjo siūlomo produkto atitikimu techniniams reikalavimams, jo technine kokybe, bei įtvirtino kokiomis priemonėmis tai turėtų būti patikrinta. Ieškovas, pateikdamas savo pasiūlymą, patvirtino, kad susipažino su visomis konkurso sąlygų nuostatomis, jas priima ir sutinka su jomis. Teismo nuomone, nustatant reikalavimus pirkimo objektui, alyvos ir aušinimo skysčiams pirkti, buvo vadovautasi VPĮ 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis. Perkančioji organizacija nustatė pagrindinius kokybės reikalavimus, tiekėjas UAB „Jungent Lietuva“ neskundė konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, tiekėjai turėjo galimybę pateikti konkurso sąlygose numatytus dokumentus. Ieškovas pats pripažino, kad nepateikė reikalaujamų duomenų. Iš pateiktų rašytinių duomenų teismas sprendė, kad tiekėjas turėjo galimybę pateikti duomenis, patvirtinančius siūlomos alyvos atitikimą konkurso sąlygose nustatytam kokybiniam rodikliui – dinaminė klampa esant -200 C [ASTM D7042]. Kaip paaiškino atsakovas procesiniuose dokumentuose, konkurso sąlygose nurodytas universalus ir Amerikos valstybiniu standartu aprobuotas dinaminės klampos matavimo metodas –ASTM D7042, šis standartas yra universalus ir leidžia matuoti naftos produktų dinaminės klampos konkrečias reikšmes ribose nuo -35 iki + 100o C. Sąlygose nustatytas reikalavimas -20o C. Teismas nurodė, kad atsakovo teigimu, toks perkamos alyvos klampos rodiklis būtinas, kadangi perkančioji organizacija turės nuspręsti, kokiai temperatūrai esant yra būtinas jos pašildymas prieš užvedant šaltą variklį, nes nuo temperatūros priklauso pasipriešinimas, nepašildžius alyvos, galimas fizinis sugadinimas. ASTM D7042 standartas labiausiai naudojamas, universalus, prieinamas, šis metodas leidžia nustatyti visą klampos priklausomybės kreivę, tyrimui atlikti naudojamas prietaisas – Stabingerio viskozimetras naudojamas daugelyje laboratorijų. Atsakovas pateikė teismui rašytinius įrodymus, kurie patvirtina, kad atsakovas kreipėsi į Lietuvos standartizacijos departamentą dėl naudojamų standartų ir jų sąvokų išaiškinimo. Teismas pažymėjo, kad minėta įstaiga paaiškino, kad standartas – pripažintos standartizacijos institucijos priimtas dokumentas, kuris nustato bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas tam tikroje srityje, nurodė, kad Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustatytas privalomas su tepimo medžiagomis susijusių standartų taikymas. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultetas išaiškino, kad nėra jokių apribojimų atlikti tyrimus ir bandymus pagal galiojančius standartus Lietuvoje, pvz. ASTM D 7042 , toks metodas yra plačiai taikomas naftos produktų ir konkrečiai alyvų tyrimams, nurodė, kad pirkėjas savarankiškai sprendžia kokį tyrimo metodą naudoti nustatant kokybės rodiklius. Kaip nurodyta rašte, konkretūs tyrimo metodai nustatomi tam, kad ginčų dėl kokybės atveju visos ginčo pusės vienodai vykdytų ginčytino rodiklio tyrimą ir vienodai traktuotų tyrimo rezultatus, paklaidos būtų konkrečiai apibrėžtose ribose. Išaiškinta, kad standarto ASTM 7042 metode nurodytos tiek temperatūrų, tiek ir tiriamų medžiagų ribos. Jas riboja tik faziniai virsmai [tiriamos medžiagos virtimas garais arba kristaline medžiaga] ir įrangos techninės galimybės palaikyti stabilią temperatūrą tyrimo metu. Tam naudojama šaldymo įranga leidžia atlikti tyrimus iki minus 56o C temperatūros. Konkrečią įrangą pasirenka laboratorija pagal konkrečius poreikius ir tyrimų paskirtį bei tiriamas medžiagas. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos Šiaulių naftos produktų bandymų laboratorija informavo, kad pastaroji gali nustatyti variklinės alyvos dinaminę klampą esant minus 20o C temperatūrai, naudodama ASTM D 7042-04 metodą, jeigu alyvos agregatinė būsena tokioje temperatūroje išliks nepakitusi. Atsakovas taip pat pateikė Lietuvos Energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos bandymų protokolą Nr. 1/12-ST-N, kuris patvirtina, kad buvo atlikti prie nurodytos temperatūros bandymai, variklinės alyvos klampos matavimas pagal ASTM D 7042 metodą, visi šie duomenys paneigia ieškovo nurodytą aplinkybę, kad klampos testai pagal ASTM D7042 standartą nėra atliekami variklinėms alyvoms. Teismo nuomone, bylos medžiaga patvirtina, kad alyvos dinaminė klampa gali būti matuojama pagal standartą ASTM D7042, esant minus 20o C temperatūrai. Toks metodo tikslumas yra pakankamas, pripažintas ir naudojamas atliekant laboratorinius tyrimus. Bylos duomenys taip pat leidžia teigti, kad Stabingerio viskozimetras tinka naftos produktų kinematiniam klampumui ir tankiui matuoti nuo – 56 o C iki 105 o C. Kaip patvirtino Kauno technologijos universitetas savo atsakymuose į atsakovo suformuluotus klausimus, konkrečią įrangą pasirenka laboratorija pagal konkrečius poreikius ir tyrimų paskirtį, bei tiriamas medžiagas. Apribojimai tankio matavimui ir ekstrapoliacijai nurodyti šios standarto 13.3 p. Teismas teigė, kad tokiu būdu nustačius, kad ieškovo argumentai dėl netinkamo variklinės alyvos klampumui nustatyti perkančiosios organizacijos pasirinkto standarto ASTM D7042 nepagrįsti, atmestinas ieškovo argumentas, kad turi būti taikomas ASTM D5293 standartas, t.y. standartinis bandymo metodas variklinių alyvų ir bazinių alyvų menamosios klampos nuo -5 iki – 35 o C nustatymui, panaudojant šalto užvedimo stimuliatorių. Šio standarto terminologijos skyriuje nurodyta, kad menamoji klampa vadinama dinaminio klampumo koeficientu ir toks koeficientas neturi nieko bendro su dinamine klampos reikšme.

17Teismas, pasisakydamas dėl konkurso sąlygose nustatyto reikalavimo, siūlomos alyvos atitikimo nustatytam kokybiniam reikalavimui – atsparumas oksidacijai pagal konkurso sąlygose nustatytus alternatyvius metodus [ASTM D943, CEC-L-85-T-99 arba gamintojo metodika] nurodė, kad pagal konkurso sąlygas buvo nustatyta trys metodai ASTM D943, CEC-L-85-T-99 arba gamintojo metodika, kuriais tiekėjai galėjo įrodyti siūlomos alyvos atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems kokybiniams rodikliams. Kaip paaiškino Kauno technologijos universitetas, CEC-L-85-T-99 tyrimo metodas yra pagreitintas metodas, kuris naudojamas kaip alternatyva metodui ASTM D943 siekiant greitai nustatyti tiriamos medžiagos oksidacijos tendenciją. Tuo tarpu metodas D943 yra ilgai trunkantis. Universiteto atsakyme patvirtinta, kad tiek standarto CEC-L-85-T-99, tiek standarto ASTM D943 metodai leidžia nustatyti variklinės alyvos atsparumą oksidacijai. Ieškovo teiginys, kad konkurso sąlygose turėjo būti nustatyti ASTM D5293 metodas alyvos oksidacijai nustatyti reiškia, kad ieškovas ginčija konkurso sąlygas, tokiu būdu siekdamas, kad nustatytos perkančiosios organizacijos konkurso sąlygos nebūtų taikomos jam. Teismo pareiga yra išsiaiškinti konkurso sąlygų turinį ir vertinti ar perkančioji organizacija tinkamai jas pritaikė, priimdama sprendimus. Tuo tarpu šioje proceso stadijoje, kai tiekėjas pateikė pasiūlymą, jam ginčijant pačias konkurso sąlygas būtų pažeistas VPĮ nurodytas lygiateisiškumo principas, kadangi konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus turi atitikti visų tiekėjų pateikti pasiūlymai, kad būtų galima objektyviai tokius duomenis palyginti. Tuo tarpu ieškovas savo pasiūlyme nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų siūlomos alyvos atsparumą oksidacijai pagal konkurso sąlygas. Tuo tarpu sutikimas su ieškovo argumentu, kad konkurso sąlygose turėjo būti nurodytas ASTM D5293 metodas alyvos oksidacijai nustatyti, keistų nustatytas konkurso sąlygas.

18Teismas, pasisakydamas dėl reikalavimo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos alyvos atitikimą konkurso sąlygose nustatytam kokybiniam rodikliui – varinės plokštelės bandymas [ASTM D130] 3 val. esant 100 o C, nurodė, kad konkurso sąlygose buvo nurodytas ASTM D130 metodas, standartinis bandymo metodas dyzelinių variklių alyvos koroziškumui 135o C nustatyti. Šis metodas pasirinktas dėl to, kadangi jį gali atlikti daugelis laboratorijų Lietuvoje, tam pagrįsti pateikė rašytinius duomenis. Kauno technologijos universitetas išaiškino, kad pirkėjas savarankiškai nusprendžia kokiais tyrimo metodais bus nustatomi kokybės rodikliai, nurodė, kad toks metodas leidžia atlikti varinės plokštės bandymą 3 val. esant 100o C variklinei alyvai. Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, tokiu metodu vadovaujasi laboratorijos atliekančios tyrimą. Ieškovas nurodė standartą ASTM D6594. ASTM D 6594 standartas susideda iš kelių dalių, kurių viena yra tyrimo atlikimas pagal analogišką metodiką ASTM D130, kita standarto dalis yra visiškai kitos paskirties ir vykdoma pagal metodiką, kurios tikslas išmatuoti tyrimo metu į tiriamą medžiagą perėjusių metalų kiekius. Ieškovo siūlomas metodas brangus ir tyrimai pagal šį standartą atliekami naudotoms alyvoms, tuo tarpu pirkimu buvo perkama tik nenaudota alyva. Kadangi pirkimo sąlygose buvo nurodytas perkamos alyvos atitikimas nustatytam kokybiniam rodikliui – varinės plokštelės bandymas ir ieškovas turėjo visas galimybes atlikus tyrimą pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos alyvos atitikimą konkurso sąlygoms, t.y. varinės plokštės bandymą 3 val. esant 100o C, o ieškovo nurodytas metodas ASTM D6594 atliekamas esant 135o C temperatūrai perkančiajai organizacijai nebuvo priimtinas, nes variklyje alyvos temperatūra neturi viršyti 90o C, bei įvertinus, kad perkančiajai organizacijai aktualus parametras – vario korozija nustatoma konkurso sąlygose nustatytu metodu ASTM D130, todėl perkančioji organizacija pagrįstai reikalavo pateikti varinės plokštelės bandymą pagal sąlygose nurodytą standartą ir padarė teisingą išvadą, kad ieškovo nurodytas metodas neatitinka realių eksploatavimo sąlygų ir jo rezultatai neduoda reikiamos informacijos apie produkto kokybę ir galimybes palyginti skirtingų standartų bandymų rezultatus.

19Teismas, pasisakydamas dėl UAB „Soliris“ pateikto pasiūlymo teisėtumo šioje pirkimo objekto dalyje, pripažino, kad UAB „Soliris“ pateikė pasiūlytos alyvos Q8 T-860 SAE 10W40 atitikimo konkurso sąlygų reikalavimui „Dinaminė klampa esant minus 20o C [ASTMD 7042 metodas]“ dokumentą, patvirtinantį, kad siūlomos alyvos dinaminė klampa atitinka konkurso reikalavimą. Pasiūlyme yra pateikta siūlomo produkto duomenų lapas, produkto rodikliai, analizės sertifikatas, kurie patvirtina alyvos visus reikiamus techninius duomenis. UAB „Soliris“ pasiūlyme pateiktas ir pasiūlytos alyvos gamintojo išduotas dokumentas, jog siūlomos alyvos atsparumas oksidacijai atitinka konkurso sąlygose nustatytą reikalavimą – atsparumas oksidacijai pagal metodą CEC-L-85-T-99 oksidacijos laikas min. – ne mažiau kaip 35 min. Pateiktame UAB „Soliris“ pasiūlyme pateikti dokumentai, įrodantys variklinės alyvos Q8 T-860 SAE 10W40 varinės plokštelės bandymą [ASTM D130] 3 val. esant 100o C. Tokiu būdu teismas konstatavo, kad atsakovas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą 2-oje pirkimo objekto dalyje.

20Teismas, pasisakydamas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo 8 pirkimo objekto dalyje laimėtoju pripažinti UAB „Lietuva Statoil“ pasiūlymą, nurodė, kad atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą šio pirkimo objekto dalyje, kadangi ieškovas nepateikė dokumento, nurodyto konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 2.3 punkte ir konkurso sąlygų 1 priedo 1 lentelės 8 eilutėje, t. y. dokumento, patvirtinančio, kad ieškovo pasiūlyta alyva atitinka ISO 6743/4 HV arba DIN 51524-2 HVLP standartuose alyvoms keliamus reikalavimus. Kaip matyti iš konkurso sąlygų, 8 pirkimo objekto dalyje atsakovas pirko hidraulinę alyvą. Atsakovas 8 pirkimo objekto dalyje reikalavo pateikti atitikimą klampumo klasei patvirtinančius dokumentus „Klampumo klasė SAE 10W. Gamintojų patvirtinimai: ISO 6743/4 HV arba DIN 51524-3 HVLP klasifikacijos alyva“. UAB „Statoil Lietuva“ siūlė alyvą ISO VG 46 klampumo laipsnio. Tuo tarpu byloje pateikti duomenys patvirtina aplinkybę, kad trečiojo asmens pasiūlyta hidraulinė alyva Statoil Hydra Way HVXA 46 atitinka SAE 10W klampumo klasei. Šios alyvos sertifikate ir klampos priklausomybės nuo temperatūros grafike pateikti duomenys pilnai atitinka SAE 10W klampumo klasės atitiktis. Ieškovas klaidingai nurodė, kad perkančioji organizacija pirko SAE 10W klasės hidraulinės transmisinę alyvą. UAB „Lietuva Statoil“ pasiūlyta Statoil Hydra Way HVXA 46 alyva atitinka 8 p.o.d. techninės specifikacijos reikalavimą „Atitikimas klampumo klasei SAE 10W“ ir toks atitikimas pagrįstas rašytiniais duomenimis. Teismo nuomone, atmestinas ieškovo argumentas, kad UAB „Lietuva Statoil“ 8 pirkimo objekto dalyje pasiūlyta SAE 10 W klasės hidraulinė alyva Statoil Hydra Way HVXA 46 negali būti klasifikuojama pagal ISO 6743/4 ar DIN 51524-3 HVLP klasifikacijas, nes šios klasifikacijos apima hidraulines alyvas su klampumo indeksu didesniu nei 140 ir klampumo laipsniais ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100. Klampumo indeksas yra santykinis rodiklis (indeksas), nurodantis alyvos klampos priklausomybę nuo temperatūros ir nėra susijęs su klasifikacija pagal klampumo klases. Alyvos priskyrimas SAE 10W klampumo klasei nepaneigia galimybės tos pačios alyvos priskirti ISO VG 46 klampumo laipsniui, nes alyvos šioms klasifikacijoms priskiriamos pagal skirtingus požymius. Teismas atmetė argumentus apie 7 ir 8 pirkimo objektų dalis ir neva UAB „Lietuva Statoil“ alyva Statoil Hydra Way HVXA 46 atitiko reikalavimus, kurie keliami 7 pirkimo objekto daliai, bet neatitiko reikalavimų 8 pirkimo objekto dalyje, kaip neturinčius reikšmės, kadangi atsakovas paaiškino, kad 7 pirkimo objekto dalyje buvo perkama hidraulinė alyva automotrisėms PEŠA R620M ir RA2 (keleiviniai traukiniai), o 8-oje pirkimo objekto dalyje, manevriniams ir krovininiams šilumvežiams. Kadangi abejose pirkimo objektų dalyse perkamos alyvos bus naudojamos skirtingų gamintojų ir skirtingos paskirties mazguose, todėl buvo keliami skirtingi reikalavimai alyvoms, todėl konkurso sąlygose atsakovas reikalavo pateikti skirtingų gamintojų patvirtinimus.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

22Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Jungent Lietuva“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimą ir ieškovo reikalavimus tenkinti – panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimus atmesti ieškovo pasiūlymą ir laimėtoju pripažinti UAB „Solinis“ 2-oje pirkimo Nr. 110227 dalyje, neatmesti ir laimėtoju pripažinti UAB „Lietuva Statoil“ pasiūlymą 8-oje pirkimo Nr. 110227 dalyje, priteisti iš atsakovo visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

231. Teismas neteisėtai atsisakė leisti ieškovui susipažinti su išreikalauto UAB „Soliris“ konkursinio pasiūlymo dokumentais ir su UAB „Soliris“ konkursinio pasiūlymo vertinimo protokolais bei kitais atsakovo dokumentais dėl UAB „Soliris“ pasiūlymo vertinimo ir tokiu būdu atėmė galimybę ieškovui tiksliai suformuluoti ieškinio argumentus. Dalis dokumentų net paties gamintojo nėra laikytini konfidencialia informacija. Laikantis skaidrumo, nediskriminavimo principų vykdant viešuosius pirkimus visa informacija teikiama perkančiajai organizacijai negali būti konfidenciali. Tokia informacija pripažįstama tik ta konkurso dalyvio pasiūlymo dalis, kurią sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir tam tikri konfidencialieji pasiūlymo aspektai.

242. Teismas nepagrįstai nesprendė proceso šalių prašymų liudytojais apklausti ExxonMobil atstovo techninį konsultantą D. Š. ir KTU Cheminės technologijos fakulteto prodekaną L. M. bei sprendime nepateikė motyvų, dėl kurių liudytojų apklausa nereikalinga. Be to, liudytojo L. M. apklausos raštu tvarka užkirto ieškovui galimybes užduoti savo klausimus ir bylai reikšmingas aplinkybes išsiaiškinti objektyviai, todėl liudytojo atsakymais į klausimus teismas negalėjo motyvuoti savo sprendimo.

253. Teismas neteisingai sprendė apie ASTM D7042 standarto taikymą variklinių alyvų dinaminio klampumo reikšmei išmatuoti esant -20°C temperatūrai ir neteisingai sprendė, kad tiekėjas turėjo galimybę pateikti atitinkamus duomenis, įrodančius atitikimą reikalavimui. Pagal ASTM D7042 standarto 1.3. punktą, testavimo tikslumą, vertes ir paklaidas reikia nustatyti 15 skyriuje nurodytoms bazinėms ir kompaunduotoms (t.y. alyvoms su priedais, kokios ir yra variklinės alyvos) alyvoms. 15.4. punkto 2 lentelėje nurodytos bandymo tikslumo vertės pateiktos matuojant dinaminę klampą ir tankį prie 40°C ir 100°C, todėl nesant tikslumo verčių žemesnėse temperatūrose (taip pat ir -20°C temperatūroje) šis metodas negali būti taikomas, kadangi negalima nustatyti bandymo tikslumo, t.y. patikimų bandymo pagal ASTM D7042 metodą, rezultatų. Stabingerio viskozimetro matavimų patikimumas siekia 95 procentus tik temperatūrų intervale nuo 15 iki 100°. Tai reiškia, kad variklinės alyvos dinaminės klampos matavimo Stabingerio viskozimetru rezultatų tikslumas nustatytas tik 40 ir 100 laipsnių temperatūrose, o minusinėse temperatūrose bandymo rezultatų tikslumas nenustatytas.

264. Šiomis temperatūros sąlygomis variklinės alyvos dinaminės klampos pagal ASTM D7042 metodą negalima nustatinėti ir skaičiavimų (ekstrapoliacijos) būdu, kadangi skaičiavimai gali būti atliekami pagal ASTM D445 metodą, o ASTM D7042 metodo duomenys gali būti patikimi ir praktiškai lygūs ASTM D445 metodu atliktiems skaičiavimams tik kai naudojami bazinių, kompaunduotų alyvų ir dyzelinių degalų tipai, esant standarte nurodytoms temperatūrų savybėms ir pagal atitinkamas temperatūras pritaikius suderinamumo (paklaidos koregavimo) formulę (15.4.2., 15.4.3. punktų reikalavimai). Tokios formulės -20°C temperatūros sąlygoms pagal ASTM D7042 standartą nenustatytos, todėl patikimų dinaminės klampos verčių prie -20 °C pagal ASTM D7042 standartą apskaičiuoti negalima, todėl negalima ir taikyti šio standarto variklinių alyvų dinaminės klampos prie -20°C patikimiems rodikliams nustatyti. Ieškovo nuomone tai paneigia teismo sprendimo išvadas, kad dinaminės klampos rodikliui esant -20°C nustatyti ASTM D7042 metodo tikslumas yra pakankamas, pripažintas ir naudojamas atliekant laboratorinius tyrimus.

275. Konkurso sąlygose reikalaujamas 10W-40 alyvos dinaminės klampos rodiklis (ne daugiau 4 000 mPas) - priešingai, nei įrodinėjo atsakovas, neturi jokios praktinės reikšmės, kadangi nepriklausomai nuo bandymų metu gauto dinaminės klampos rodiklio, pagal gamintojo MTU nurodymus bet kuri SAE 10W-40 klasės alyva, tiek ieškovo, tiek trečiojo asmens, turi būti šildoma esant -20°C, todėl ieškovo nuomone, šis nestandartinis reikalavimas buvo nustatytas ne siekiant nustatyti ar nešildyta alyva gali būti eksploatuojama prie -20°C, bet dėl to, kad kiti konkurentai - tarp jų ir ieškovas šio reikalavimo neatitiktų, o UAB „Soliris" formaliai deklaravęs tokį dinaminės klampos rodiklį, būtų pripažintas laimėtoju 2 p.o.d.

286. Nėra aišku iš kokių bylos duomenų teismas darė išvadą, kad ASTM D7042 leidžia išmatuoti naftos produktų dinaminės klampos konkrečias reikšmes ribose nuo -35 iki 100 °C, kadangi nei standarto tekste, nei kituose rašytiniuose įrodymuose toks temperatūrų diapazonas nenurodytas.

297. Pagal ASTM D5293 standartą nustatyta menamoji klampa, tiek pagal ASTM D7042 standartą nustatyta dinaminė klampa yra skysčio klampumas reiškiantis tą patį, išreiškiamas tuo pačiu koeficientu ir tais pačiais matavimo vienetais, todėl teismo išvados dėl sąvokų nesutapimo ir ASTM D5293 standarto netaikymo prieštarauja bylos įrodymams ir yra nepagrįstos.

308. ASTM D943 metodas sukurtas norint nustatyti turbinų alyvų bei hidraulinių alyvų oksidacijos trukmę, todėl netaikytinas variklinėms alyvoms ir paaiškinimai dėl ASTM D943 metodo lygiavertiškumo neatitinka Standartizacijos departamento atsakyme į 3 klausimą pateiktų paaiškinimų, pagal kuriuos lygiavertiškumą ar abipusį standartų supratimą nurodo pati standartizacinė institucija. Byloje nėra jokių įrodymų dėl ASTM D943 ir CEC-L-85-T-99 standartinių metodų tarpusavio suderinamumo ar pakeičiamumo, todėl atitinkamos teismo sprendimo išvados nepagrįstos įrodymais.

319. Teismo sprendimo argumentai dėl CEC-L-85-T-99 metodo taikymo variklinės alyvos oksidacijai nustatyti yra pagrįsti tiek pat, kiek ir argumentai dėl ASTM D7042 metodo taikymo dinaminei klampai nustatyti - t.y. dėl faktinių galimybių nusipirkti bandymo atlikimo instrukcijas, pamatinius mėginius, įrangą ir faktiškai atlikti bandymą su varikline alyva bei gauti kažkokį rezultatą. Tačiau rezultato rodiklis (ar rodiklių ribinės vertės (rodiklių intervalai)) variklinėms alyvoms nėra surinkti tarplaboratoriniais bandymais. Šiuo metu nei tarplaboratorinių bandymų ribinės vertės, nei etaloninis rodiklis 2 p.o.d. perkamų E4 klasės variklinių alyvų oksidacijai pagal šį metodą nėra nustatyti, todėl faktiškai su varikline alyva atlikto oksidacijos bandymo rezultatai nėra nei patikrinami (palyginami), nei juos galima laikyti patikimais.

3210. Nei ieškovas savo dokumentuose, nei atsakovas savo procesiniuose dokumentuose neminėjo ASTM D5293 metodo kaip alternatyvaus ar tiesiogiai taikomo alyvos oksidacijai nustatyti. ASTM D5293 standartas skirtas dinaminei klampai šalto variklio užvedimo sąlygomis nustatyti, ir buvo minimas kaip taikytinas vietoj ASTM D7042, todėl sprendimo motyvai dėl ASTM D5293 standarto netaikymo ar oksidacijos reikšmių nepateikimo nesusiję su įrodinėjamomis aplinkybėmis.

3311. ASTM D130 aprašyme metodu nustatomas ne variklinių alyvų, o aviacinio benzino, aviacinių turbinų kuro, automobilių benzino, valiklių, tirpiklių, žibalo, dyzelinio kuro, mazuto, tepalinės (t. y. transmisinės) alyvos, natūralaus benzino ar kitų angliavandenilių, korozinis poveikis. Todėl šis standarto metodas netaikomas variklinių alyvų korozingumui įvertinti.

3412. Standarto metodas taikomas dyzelinių variklių alyvos koroziškumui nustatyti yra ne ASTM D130, bet ASTM D6594. Iš atsakovo pateiktojo ASTM D6594 metodo aprašymo matyti, kad metodas apima dyzelinių variklių tepalinių alyvų bandymus, norint įvertinti jų poveikį sukelti įvairių metalų koroziją. Tuo tarpu teismo išvados, kad šis metodas taikomas naudotų alyvų koroziškumui įvertinti, nepagrįstos, kadangi metodo tekste niekur nenurodoma, kad jis taikomas naudotų alyvų bandymams. Tai, kad metodas skirtas tirti dyzelinių variklių alyvų korozinį poveikį patvirtina ir ASTM taikymo vadove pateiktas metodo aprašymas. Be to, pagal techninių duomenų lapus, tiek laimėtoju pripažintos UAB „Soliris“ pasiūlyta alyva Q8 T860 10W-40 (dubliko 11 priedas), tiek ieškovo pasiūlyta alyva Shell Rimula R6 M 10W-40 atitinka variklių gamintojų asociacijos ACEA E4 specifikaciją. ACEA E4 alyvų specifikacijoje korozinio agresyvumo įvertinimui taip pat nurodyta taikyti ASTM D6594 standarto metodą, kuris yra skirtas specialiai dyzeliniu varikliu alvvu korozinio agresyvumo patikrinimui - skirtingai nei atsakovo nurodytas naftos produktų tyrimo metodas.

3513. Abejones gamintojo Q8 deklaruotų duomenų tikrumu ir teisingumu sustiprina tai, kad: pirma, „nestandartinis" reikalavimas dinaminei klampai prie -20°C, pagal ASTM D7042 metodą iš perkamų 4 variklinių alyvų buvo keliamas tik 2 p.o.d. specifikuotai 10W-40 variklinei alyvai, antra, kad tos pačios ACEA E4 specifikacijos 5W-30 klampumo klasės alyvai pirktai 4 p.o.d. UAB „Soliris" pasiūlymas buvo atmestas, nors logika diktuoja, kad tiek 2, tiek 4 p.o.d. ACEA E4 klasifikaciją atitinkančioms alyvoms, gamintojas turi būti atlikęs tuos pačius klampumo, oksidacijos ir korozingumo bandymus; trečia, kad atsakovas iki ginčo konkurso buvo įsigijęs ir naudojo UAB „Soliris" siūlytą Q8 T860 SAE 10W-40 alyvą, ir ketvirta, tai, jog tik 2 p.o.d. perkamai ACEA E4 specifikacijos alyvai buvo reikalaujama dinaminės klampos rodiklio prie -20°C ir tik UAB „Soliris" pateikė gamintojo išduotą atitikties dinaminės klampos reikalavimui raštą, o kitų tiekėjų variklinės alyvos pasiūlymai dinaminės klampos reikalavimo pagal ASTM D7042 metodą neatitiko.

3614. Tiek atsakovas, tiek teismas, pažeisdami nurodytas taisykles sprendė, kad atitikimą ginčijamų standartinių testų reikalavimams UAB „Soliris" įrodė gamintojo raštais, todėl neturėjo pagrindo jais abejoti.

3715. Gamintojo Q8 deklaracija dėl dinaminės klampos rodiklio būtent pagal ASTM D7042 standartą, neatitinka tikrovės, todėl atsakovas ir teismas negalėjo juo vadovautis kaip patikimu. Nors ieškovas ir nežinojo Q8 deklaruoto išskaičiuotojo dinaminės klampos rodiklio, tačiau tikėtina, kad lygiai taip, kaip mėginta parodyti Lietuvos energetikos instituto laboratoriniame tyrime, taip ir gamintojo rašte jis nurodytas mažesnis už 4000 mPas (kadangi kitaip alyva neatitiktų iškelto dinaminės klampos prie -20°C reikalavimo). Ieškovo nuomone, toks Q8 gamintojo deklaruotas už 4000 mPas mažesnis dinaminės klampos rodiklis, net ir pasiremiant dinaminės klampos išskaičiavimo metodais, neatitinka tikrovės, kadangi skaičiavimų rezultatai (priedas Nr. 3) rodo, kad pagal kelis Q8 techninių duomenų lapuose skelbiamus klampos esant 40 ir 100 laipsnių temperatūrai ir tankio rodiklius išskaičiuotoji dinaminės klampos vertė prie -20°C yra 5456,8, o ne 4000 ar mažesnė už 4000, todėl tiek dinaminės klampos bandymo atlikimo faktas pagal ASTM D7042 metodą, tiek dinaminės klampos skaičiuojamasis rodiklis gamintojo Q8 rašte yra suklastoti, todėl šiuo raštu teismas neturėjo pagrindo remtis ir pripažinti UAB „Soliris" atitinkančiu 2 p.o.d. reikalavimus dėl siūlytos variklinės alyvos dinaminės klampos prie -20°C pagal ASTM D7040 standartą.

3816. Byloje nėra objektyvių ir nešališkų įrodymų, kad UAB „Soliris“ siūlyta alyva Q8 T860 10W-40 yra išlaikiusi varinės plokštelės bandymą pagal ASTM D130 standartą,

3917. Teismas neteisingai sprendė, kad Statoil Lietuva pasiūlymas 8 p.o.d. parduoti ISO VG 46 klampos eilės pramoninę hidraulinę alyvą yra lygiavertis kitų tiekėjų siūlytoms automobilinėms SAE 10W alyvoms. ISO VG46 ir SAE10W alyvos pagal klampos savybes nėra. Pagal klampos savybes 10W klampumo klasei artima galėtų būti nebent ISO VG 32 klampos eilės alyva.

40Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį kaip nepagrįstą atmesti. Atsakovas nurodė, kad ieškovas yra praleidęs CPK nustatytą terminą apeliaciniam skundui paduoti, todėl apeliacinis procesas turėtų būti nutrauktas. Atsakovas nurodė, kad ieškovas jau įgyvendino savo teisę ginčyti konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus civilinėje byloje Nr. 2-7636-520/2011. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas civilinėje byloje Nr. 2-7636-520/2011 neginčijo konkurso sąlygų reikalavimų, kuriuos siekia ginčyti šioje civilinėje byloje Nr. 2-5669-450/2012. Ieškovas pateikė pasiūlymą perkančiajai organizacijai 2 pirkimo objekto dalyje, o pateikdamas pasiūlymą sutiko su konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais. Todėl ieškovo elgesys ginčijant konkurso sąlygų reikalavimus pirkimo stadijoje, kurioje yra priimti perkančiosios organizacijos sprendimai dėl pirkimo laimėtojų, vertintinas kaip nesąžiningas naudojimasis suteiktomis teisėmis ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus, todėl nesąžiningo ieškovo interesai negali būti ginami. Atsakovas pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas nepažeidė liudytojų apklausos tvarkos, proceso šalių lygiateiškumo ir rungtyniškumo principų, kadangi byla teisme buvo nagrinėjama raštinio proceso tvarka, tuo tarpu CPK nenumato galimybės apklausti liudytojus bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka. Ieškovas pasiūlyme nepateikė įrodymų, patvirtinančių 2 pirkimo objekto dalyje siūlomos variklinės alyvos kokybinių parametrų atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Konkurso dalyviai privalėjo pateikti dokumentus, įrodančius, kad jų siūlomą pirkti variklinė alyva tenkina ir šį rodiklį – dinaminė klampa esant -20°C (ASTM D7042) mPAS: ne daugiau 4000 mPas. Atsakovas pažymėjo, kad konkurso sąlygose nurodytas universalus ir Amerikos valstybiniu standartu aprobuotas dinaminės klampos matavimo metodas - ASTM D7042 (standartinis bandymo metodas skysčių klampumo ir tankio nustatymui Stabingerio viskozimetru). Standartas ASTM D7042 yra universalus ir leidžia matuoti naftos produktų dinaminės klampos konkrečias reikšmes temperatūrų intervale nuo -56 °C iki +105°C. Konkurso sąlygose nustatyta reikšmė -20°C, kadangi pasirenkant klampumo klasę rekomenduojama atsižvelgti į aplinkos temperatūrą, t. y. klimatines sąlygas. Alyvoms, priskirtoms klasifikacijai SAE 10W-30 ir 10W-40, nurodoma, kad esant žemesnei kaip -20°C temperatūrai tepalai turi būti šildomi. Konkurso sąlygose reikalaujamas pateikti dinaminės klampos rodiklis esant -20°C yra būtinas perkančiajai organizacijai, kadangi atsižvelgdama į dinaminės klampos rodiklio reikšmę, perkančioji organizacija sprendžia, kokiai temperatūrai esant yra būtinas alyvos SAE 10W-40 pašildymas prieš užvedant šaltą variklį. Konkurso sąlygose nustatytas metodas ASTM D7042 pasirinktas siekiant užtikrinti visiems konkurso dalyviams vienodas ir prieinamas sąlygas pateikti konkurso sąlygose reikalaujamus kokybės rodiklius. Konkurso sąlygose nurodytas metodas yra universalus, tikslus ir prieinamas. Tyrimui atlikti naudojamas prietaisas – Stabingerio viskozimetras yra naudojamas daugelyje laboratorijų, tarp jų ir Lietuvos, todėl ieškovui nebuvo kliūčių jį atlikti ir pateikti konkurso sąlygose reikalaujamus dokumentus, patvirtinančius siūlomos alyvos dinaminę klampą, esant -20°C (ASTM D7042). Perkančioji organizacija teismui yra pateikusi dokumentus, įrodančius, kad variklinėms alyvoms galima išmatuoti dinaminę klampą esant -20 °C temperatūrai pagal ASTM D7042 metodą bei pateikė ir paties atlikto tyrimo Lietuvos Energetikos institute rezultatus. Trečiojo asmens UAB „Soliris” pasiūlyme yra pateiktas dokumentas, kuris patvirtina, kad 2 pirkimo objekto dalyje siūlomos alyvos Q8 T-860 SAE 10W40 dinaminė klampa atitinka konkurso sąlygose nustatytą reikalavimą „Dinaminė klampa esant -20°C (ASTM D7042) mPAS: ne daugiau 4000 mPas“. Standarte ASTM D7042 pateikta informacija yra skirta tyrimą atliekančiai laboratorijai, t. y. nurodymai tyrėjui kaip atlikti konkretų tyrimą ir apskaičiuoti jo rezultatus. Tuo tarpu jei standarte ASTM D7042 nėra nurodyta santykinė paklaida esant -20°C temperatūrai, tai negali būti interpretuojama, kad tyrimas iš viso negali būti atliekamas esant -20°C kaip bando teigti ieškovas. Atsakovas, pasisakydamas dėl variklinės alyvos atsparumo oksidacijai taikymo 2 pirkimo objekto dalyje, nurodė, kad ASTM D943 metodas yra ilgai trunkantis (daugiau kaip 2 000 val.), metodas CEC L-85-T-99, trunka nuo 30 iki 60 minučių. UAB „Soliris" pasiūlyme pateikė dokumentą, patvirtinantį siūlomos variklinės alyvos Q8 T-860 SAE 10W40 atsparumą oksidacijai pagal metodą CEC-L-85-T-99. t. y. patvirtinantį, kad siūlomos alyvos Q8 T-860 SAE 10W40 atsparumas oksidacijai atitinka konkurso sąlygose nustatytą reikalavimą. Atsakovas neturėjo pagrindo abejoti UAB „Soliris“ pasiūlyme pateikto alyvos gamintojo išduotame dokumente nurodytų duomenų teisingumu. Nėra jokių apribojimų taikyti standarto ASTM D943 metodikas jame nenurodytoms medžiagų grupėms. Be to, perkančioji organizacija teismui yra pateikusi Kauno Technologijos universiteto raštą, kuriame yra nurodyta, kad ASTM D943 ir CEC L-85-T-99 metodais yra galima nustatyti variklinės alyvos atsparumą oksidacijai. Atsakovas, pasisakydamas dėl ASTM D130 standarto taikymo 2 pirkimo objekto dalyje, nurodė, kad konkurso dalyviai privalėjo pateikti dokumentus, įrodančius, kad jų siūlomą pirkti variklinė alyva tenkina ir šį rodiklį – varinės plokštelės bandymą (ASTM D130) 3 val. esant 100°C: išlaiko ASTM D130 metodas, kuris taikomas naftos produktų korozingumui įvertinti. Šiuo standartizuotu metodu atliekami tyrimai visiems naftos produktams, neskirstant jų pagal paskirtį ir pritaikymą bei nusako tiriamos medžiagos korozinį agresyvumą. Tai yra aktualu perkančiajai organizacijai, siekiant palyginti siūlomas alyvas su konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais ir vykdant tolesnį eksploatuojamų variklinių alyvų monitoringą. ASTM D130 metodas pasirinktas siekiant užtikrinti visiems konkurso dalyviams vienodas ir nediskriminacines sąlygas, pateikiant reikalaujamos kokybės rodiklius, kadangi jį gali atlikti daugelis nepriklausomų laboratorijų, tarp jų ir Lietuvoje. Perkančioji organizacija teismui yra pateikusi dokumentus, įrodančius, kad yra galima nustatyti variklinių alyvų korozingumą pagal ASTM D130 metodą bei pateikė ir paties atlikto tyrimo AB ORLEN Lietuva laboratorijoje rezultatus. Šie rezultatai įrodo, kad, priešingai nei teigia Ieškovas, variklinės alyvos korozingumą galima išmatuoti pagal ASTM D130 metodą. Todėl ieškovui nebuvo jokių kliūčių atlikti tyrimą ir pateikti dokumentus patvirtinančius siūlomos alyvos atitikimą konkurso sąlygose nustatytam reikalavimui. Atsakovas paaiškino, kad standartas ASTM D6594, kuris nebuvo nurodytas konkurso sąlygų techniniuose reikalavimuose, susideda iš kelių procedūrų: viena yra korozinio aktyvumo nustatymo procedūra pagal metodą ASTM D130, kita - naftos produkto poveikio metu ištirpusių metalų nustatymas pagal metodą ASTM D5185. Perkančiajai organizacijai nėra aktualus nustatomas kiekybinis poveikis metalams ir netikslingas. ASTM D6594 yra labai brangus metodas. UAB „Soliris" pasiūlyme yra pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktą varinės plokštelės testą pagal standartą ASTM D130 3 val. esant 100°C alyvai Q8 T-860 SAE 10W40. Dokumentas yra pasirašytas ir antspauduotas alyvos gamintojo Kuwait Petroleum International Lubricants, todėl perkančioji organizacija neturėjo pagrindo abejoti UAB „Soliris" teiktų duomenų tikrumu. ASTM D130 standartas taikomas visiems naftos produktams, tarp jų ir variklinėms alyvoms. Atsakovas, pasisakydamas dėl trečiojo asmens UAB „Soliris“ pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams 2 pirkimo objekto dalyje, nurodė, kad UAB „Soliris" kartu su pasiūlymu pateikė perkančiajai organizacijai visus reikiamus dokumentus, nepažeisdamas pasiūlymų konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Tuo tarpu ieškovas rėmėsi tik viešai prieinama informacija apie alyvos Q8 T-860 10W40 techninius duomenis. Tuo tarpu UAB „Soliris“ pasiūlyme yra atskleista daugiau informacijos apie siūlomos alyvos Q8 T-860 SAE 10W40 sudėtį ir technines savybes nei skelbiama viešai, o perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal pasiūlyme pateiktą informaciją. Ieškovo pasiūlymas 8 pirkimo objekto dalyje buvo atmestas, kadangi ieškovas nepateikė dokumento, įrodančio, kad pasiūlyta alyva atitinka ISO 6743/4 HV arba DIN 51524-2 HVLP standartuose alyvoms keliamus reikalavimus, kaip buvo reikalaujama konkurso sąlygose. 8 pirkimo objekto dalyje perkamai hidraulinei alyvai nustatė reikalavimą pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės techninius ir kokybinius reikalavimus, o konkurso sąlygų 1 priedo 1 lentelėje šiai pirkimo objekto daliai buvo nurodyti hidraulinės alyvos techniniai ir kokybės rodikliai, kuriuos turi tenkinti konkurso dalyvių siūlomos pirkti hidraulinės alyvos. Taigi 8 pirkimo dalyje buvo prašoma pateikti pasiūlymą hidraulinę alyvą, o ne automobilinę, kaip klaidinančiai teigia ieškovas. Pagal SAE standartus 10W nurodo, kad alyva pritaikyta naudoti žiemos sąlygomis, o ne kad ši alyva pritaikyta tik automobiliams. Perkančioji organizacija paaiškino, kad klampumo indeksas yra santykinis rodiklis (indeksas), nurodantis alyvos klampos priklausomybę nuo temperatūros, ir niekaip nėra susijęs su klasifikacija pagal klampumo klases. Ieškovas klaidino teismą teigdamas, kad alyva kartu negali atitikti SAE 10W klampumo klasės ir ISO VG 46 klampumo laipsnio. Atsakovas pažymėjo, kad tai yra skirtingos klasifikacijos, kurios taiko skirtingos organizacijos. Atsakovas su ieškovo pareikštu prašymu dėl laikinųjų apsuagos priemonių taikymo nesutiko, prašė jį kaip nepagrįstą atmesti bei nurodė, jog teismo sprendimas yra neįsiteisėjęs, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra galiojančios. Atsakovas taip pat nesutiko su ieškovo prašymu išreikalauti prašomus dokumentus. Pirmosios instancijos teismas bylos nagrinėjimo metu išreikalavęs trečiojo asmens UAB „Soliris“ pasiūlymo originalą, ištyrė ir įvertino jame pateiktus, todėl atsakovas laikė, jog netikslinga pakartotinai į bylą išreikalauti trečiojo asmens UAB „Soliris" pasiūlymą. Ginčas civilinėje byloje yra kilęs dėl atsakovo sprendimų, kuriais pripažinti laimėtojai 2 ir 8 pirkimo objekto dalyse. Ieškovo prašomuose pasiūlymuose yra pateikta informacijos, kurią tiekėjai nurodė kaip konfidencialią. Taigi vadovaujantis VPĮ 6 straipsnio 1 dalimi, perkančioji organizacija negali pateikti tiekėjo pasiūlymo dalies, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Atsakovas taip pat nesutiko su ieškovo prašymu kviesti liudytoją. Atsakovas pažymėjo, kad vadovaujantis CPK 4231 straipsnio 4 dalimi viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, todėl liudytojų apklausa rašytiniame procese negalima, tuo tarpu ieškovas neprašo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka.

41Trečiasis asmuo UAB “Soliris” su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį kaip nepagrįstą atmesti. Trečiasis asmuo nurodė, kad ieškovas praleido terminą apeliaciniam skundui pateikti ir prašo taikyti termino praleidimo pasekmes. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad teikdamas pasiūlymą konkurse nurodė, kad jo pasiūlyme esanti informacija, yra konfidenciali. Atsakovas buvo kreipęsis į trečiąjį asmenį, prašydamas pagrįsti pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą, UAB „Soliris“ pagrindė, jog pasiūlymo informacija laikytina konfidencialia, nes ji laikytina komercine paslaptimi, kuri nėra laisvai prieinama tretiesiems asmenims. Dėl nurodytos priežasties, atsakovas visiškai pagrįstai vykdydamas teismo įpareigojimą dėl pasiūlymo pateikimo bylą nagrinėjančiam teismui, pateikė prašymą neatskleisti pateiktos informacijos ieškovui. Pripažinus trečiojo asmens pasiūlymo ir su tuo susijusios informacijos konfidencialumą, konfidencialios informacijos užtikrinimo pareiga kilo ne tik atsakovui, bet ir teismui. Pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismas ir kiti teismai formuoja CP 10 straipsnio 4 dalies taikymo praktiką viešųjų pirkimų bylose ir neteikia bylos šalims ir tretiesiems asmenims susipažinti ir kopijuoti konfidencialios tiekėjų pasiūlymų informacijos. Tokiu būdu nebuvo neteisėtai apribotos ieškovo teisės byloje. Jam ne tik pakako suformuluoti savo ieškinio pagrindą, bet ir jos pagrindu grįsti tiek atsakovo sprendimo, tiek sprendimo tariamą neteisėtumą, be to, kadangi ieškovo prašyta informacija, susijusi su UAB „Soliris“ pasiūlymu, iš atsakovo buvo išreikalauta ir pateikta bylą nagrinėjančiam teismui, kuris turėjo galimybė ištirti ir ištyrė visus pirkimo procedūrų dokumentus, vadinasi, įvertinti visų byloje esančių įrodymų visetą, laikytina, jog priimant sprendimą teismas užtikrino byloje dalyvaujančių asmenų teisę į teisingą bylos išnagrinėjimą, nepažeidžiant lygybės įstatymui ir teismui principo. Ginčas yra kilęs tik dėl atsakovo sprendimo 2 p.o.d. laimėtoju pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą, todėl kiti dokumentai, kurie nesusiję su pasiūlymu 2 p.o.d., yra neaktualūs ieškovui ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Asmuo, kurio pasiūlymas buvo atmestas dėl jo neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams gali teismui skųsti tik perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti jo pasiūlymą, tačiau nekvestionuoti pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymo teisėtumą. Teismas, priimdamas sprendimą ir jame darydamas išvadas visiškai pagrįstai vadovavosi visais byloje surinktais įrodymais. Trečiasis asmuo, pasisakydamas dėl ASTM D7042 standarto taikymo variklinių alyvų dinaminio klampumo reikšmei išmatuoti, nurodė, kad ieškovas, pateikdamas pasiūlymą 2 p.o. d. sutiko su konkurso sąlygomis, vadinasi ir nurodytų reikalavimu dėl alyvos klampos, oksidacijos ir varinės plokštelės bandymų rezultatų (rodiklių reikšmių) nustatymo standartų ir metodų bei reikšmių pateikimo kartu su ieškovo pasiūlymu. Tačiau nepateikdamas reikšmių, o tame tarpe ir SAE 10W-40 klampumo klasės variklinės alyvos dinaminės klampos prie -20°C, matuojant pagal ASTM D7042 standartą, rodiklių reikšmes, ieškovas neįvykdė konkurso sąlygų techninių reikalavimų, todėl atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą. Pažymėjo, kad konkurso sąlygose reikalaujamas pateikti dinaminės klampos rodiklis esant -20°C yra būtinas Perkančiajai organizacijai, kadangi atsižvelgdama į dinaminės klampos rodiklio reikšmę, perkančioji organizacija sprendžia, kokiai temperatūrai esant yra būtinas alyvos SAE 10W-40 pašildymas prieš užvedant šaltą variklį, kadangi būtent nuo temperatūros priklauso pasipriešinimas ir, nepašildžius alyvos, galimas įrangos fizinis sugadinimas. Konkurso sąlygose nustatytas metodas ASTM D7042 pasirinktas siekiant užtikrinti visiems konkurso dalyviams vienodas ir prieinamas sąlygas pateikti konkurso sąlygose reikalaujamus kokybės rodiklius. Priimdamas sprendimą, teismas įvertino visus byloje esančius įrodymus, kurių visuma, priešingai nei teigia ieškovas, leido pirmos instancijos teismui padaryti teisėtą ir pagrįsta išvadą, jog ASTM D7042 standartas gali būti naudojamas, siekiant nustatyti SAE 10W-40 klampumo klasės variklinės alyvos dinaminės klampos prie -20°C, rodiklių reikšmes. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai atmetė ieškovo argumentus, kad turi būti taikomas ASTM D5293 standartas, t. y. standartinis bandymo metodas variklinių alyvų ir bazinių alyvų menamosios klampos nuo -5 iki - 35 0 C nustatymui, panaudojant šalto užvedimo stimuliatorių, kadangi menamoji klampa vadinama dinaminio klampumo koeficientu ir toks koeficientas neturi nieko bendro su dinamine klampos reikšme. Trečiasis asmuo dėl konkurso sąlygose nustatyto reikalavimo, siūlomos alyvos atitikimo kokybiniam reikalavimui – atsparumo oksidacijai pagal nustatytus alternatyvius metodus, nurodė, kad ieškovas, byloje ginčydamas atsakovo sprendimą bei nurodydamas, kad konkurso sąlygose turėjo būti nustatyti ASTM D5293 metodas alyvos oksidacijai nustatyti, iš esmės, ginčijo konkurso sąlygas, tokiu būdu siekdamas, kad nustatytos perkančiosios organizacijos konkurso sąlygos nebūtų taikomos jam. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas konkurso sąlygas ginčijo pavėluotai, teismas sprendime konstatavo, jog ieškovo argumentas, kad konkurso sąlygose turėjo būti nurodytas ASTM D5293 metodas alyvos oksidacijai nustatyti, keistų nustatytas konkurso sąlygas bei pagrįstai atmetė ieškovo ieškinį. Ieškovo siūlomas metodas brangus ir tyrimai pagal šį standartą atliekami naudotoms alyvoms, tuo tarpu konkursu buvo perkama tik nenaudota alyva. Kadangi konkurso sąlygose buvo nurodytas perkamos alyvos atitikimas nustatytam kokybiniam rodikliui - varinės plokštelės bandymas ir ieškovas turėjo visas galimybes atlikus tyrimą, pateikti dokumentus patvirtinančius siūlomos alyvos atitikimą konkurso sąlygoms, t.y. varinės plokštės bandymą 3 val. esant 100° C, o ieškovo nurodytas metodas ASTM D6594 atliekamas esant 135° C temperatūrai atsakovui nebuvo priimtinas, nes variklyje alyvos temperatūra neturi viršyti 90° C. Taigi atsakovui aktualus parametras - vario korozija nustatoma konkurso sąlygose nustatytu metodu ASTM D130, kaip teisingai konstatavo teismas, leidžia teigti, kad atsakovas pagrįstai reikalavo pateikti varinės plokštelės bandymą pagal konkurso sąlygose nurodytą standartą ir padarė teisingą išvadą, kad ieškovo nurodytas metodas neatitinka realių eksploatavimo sąlygų ir jo rezultatai neduoda reikiamos informacijos apie produkto kokybę ir galimybes palyginti skirtingų standartų bandymų rezultatus. Be to, Ieškovas klaidingai teigia, kad tiekėjai negalėjo pateikti variklinės alyvos oksidacijos reikšmių pagal ASTM D943 standartą. Atsakovas nurodė, kad nėra jokių apribojimų taikyti standarto ASTM D943 metodikas jame nenurodytoms medžiagų grupėms. Ieškovas pateikdamas pasiūlymą 2 p.o.d. iš esmės išreiškė savo sutikimą su konkurso sąlygomis, tačiau nepateikdamas reikšmių, ieškovas neįvykdė konkurso sąlygų techninių reikalavimų, todėl atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą.

42Trečiasis asmuo Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB (buvęs pavadinimas UAB „LIETUVA STATOIL”) atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį kaip nepagrįstą atmesti. Trečiasis asmuo nurodė, kad alyvos atitikimas SAE 10W klampos klasei nenurodo, kad alyva yra automobilinė. Pagal SAE standartus 10W identifikuoja, kad alyva pritaikyta naudoti žiemos sąlygomis, o ne tai, kad ši alyva pritaikyta tik automobiliams. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad ieškovas nėra įsigilinęs į perkamos hidraulinės alyvos paskirtį arba jam tai yra, tiesiog, nenaudinga, nes jis teismui pateikė daug įvairių argumentų, grįsdamas juos cheminiais/ techniniais terminais ir sąvokomis, kurios visiškai nesusiję su pasiūlytos alyvos panaudojimo paskirtimi. Alyvos cheminė sudėtis yra gamintojo gamybinė (komercinė) paslaptis, kuri leidžia būti pranašesniais lyginant su konkurentų alyvomis ir dėl to ieškovas nežino ir negali žinoti, kokia yra Statoil alyvos cheminė sudėtis. Be to, šilumvežio 2M62M gamintojas yra patvirtinęs, kad Statoil alyva yra tinkama naudoti šilumvežio įrengimuose.

43IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

44Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

45Dėl faktinių bylos aplinkybių

46Bylos medžiaga patvirtina, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdė atvirą konkursą „Tepimo medžiagos ir aušinimo skysčiai“, pirkimo Nr. 110227. Kaip matyti iš patikslintų skelbto atviro konkurso sąlygų, minėtas pirkimo objektas buvo suskaidytas į 45 pirkimo objekto dalis, dėl kurių buvo prašoma pateikti atskirus pasiūlymus (b. l. 13 – 85, t. 1). Ieškovas pateikė pasiūlymą konkurse. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2012 m. birželio 1 d. raštu Nr. 2(MT)-1945 dėl atviro konkurso MT-7-10 sprendimo priėmimo 2 pirkimo dalyje (variklinė alyva) perkančioji organizacija pripažino, kad trečiojo asmens UAB „Soliris“ pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir paskelbė jį laimėjusiu pasiūlymu (b. l. 185 – 186, t. 1). Taip pat 8 pirkimo dalyje (hidraulinė alyva) perkančioji organizacija pripažino, kad trečiojo asmens UAB „Statoil Lietuva“ (dabartinis pavadinimas Statoil Fuel & Retail Lietuva) pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir paskelbė jį laimėjusiu pasiūlymu (b. l. 188 – 189, t. 1). Ieškovo UAB „Jugent Lietuva“ pasiūlymas 2 pirkimo dalyje atmestas, vadovaujantis konkurso dokumentų 9.1.2. punktu, kadangi ieškovas nepateikė, kaip nurodyta konkurso dokumentų 3.1. punkto 2 lentelės 2.3. punkte, siūlomos pirkti variklinės alyvos dinaminės klampos, esant -20 laipsnių C (ASTM D7042), varinės plokštelės bandymo (AST D130) 3 val. esant 100 laipsnių C, atsparumo oksidacijai (alternatyvūs metodai) (ASTM D943) oksidacijos laikas val. iki 2.0 TAN arba (CEC-L-85-T-99), arba gamintojo metodika rodiklių reikšmių (b. l. 185 – 186, t. 1). Ieškovo UAB „Jungent Lietuva“ pasiūlymas 8 pirkimo objekto dalyje atmestas, kadangi ieškovas nepateikė dokumento, nurodyto konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 2.3. punkte ir konkurso sąlygų 1 priedo 1 lentelės 8 eilutėje, t. y. dokumento, patvirtinančio, kad ieškovo pasiūlyta alyva atitinka ISO 6743/4 HV arba DIN 51524-2 HVLP standartuose alyvoms keliamus reikalavimus (b. l. 188 – 189, t. 1). Ieškovas 2012 m. birželio 18 d. pateikė pretenziją (b. l. 1 – 5, t. 2). Atsakovas pretenziją dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų 2 pirkimo objekto dalyje paliko nenagrinėtą, o 8 pirkimo objekto dalyje atmetė (b. l. 10 – 11, t. 2).

47Ieškovas UAB „Jungent Lietuva“ 2012 m. rugpjūčio 23 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimus atmesti ieškovo siūlymą ir laimėtoju pripažinti UAB „Soliris“ 2-oje pirkimo Nr. 110227 dalyje, neatmesti ir laimėtoju pripažinti UAB „Lietuva Statoil“ pasiūlymą 8-oje pirkimo Nr. 110227 dalyje, neatmesti tiekėjų pasiūlymų ir laimėtoju pripažinti UAB „Vipakus“ pasiūlymą 14-oje pirkimo Nr. 110227 dalyje; priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. 2012 m. rugsėjo 3 d. pareiškimu dėl ieškinio dalies atsisakymo ieškovas atsisakė ieškinio reikalavimo 14 – oje pirkimo objekto dalyje.

48Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas iš viešųjų pirkimų teisinių santykių.

49Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

50Dėl informacijos konfidencialumo

51Apeliantas apeliacinį skundą grindžia tuo argumentu, jog teismas neteisėtai atsisakė leisti ieškovui susipažinti su išreikalauto UAB „Soliris“ konkursinio pasiūlymo dokumentais ir su UAB „Soliris“ konkursinio pasiūlymo vertinimo protokolais bei kitais atsakovo dokumentais dėl UAB „Soliris“ pasiūlymo vertinimo ir tokiu būdu atėmė galimybę ieškovui tiksliai suformuluoti ieškinio argumentus. Dalis dokumentų, su kuriais buvo prašoma susipažinti, net paties gamintojo nėra laikytini konfidencialia informacija. Laikantis skaidrumo, nediskriminavimo principų vykdant viešuosius pirkimus visa informacija teikiama perkančiajai organizacijai negali būti konfidenciali. Su tokiais apelianto apeliacinio skundo argumentais apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka.

52VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai, kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 3 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Iš aukščiau nurodytų teisės normų seka, kad įstatymo leidėjas aiškiai įtvirtino, jog vykdant pirkimo procedūras negali būti pripažinta konfidencialia informacija visa konkurso dalyvio pasiūlymą sudaranti medžiaga. Tokia informacija pripažįstama tik ta konkurso dalyvio pasiūlymo dalis, kurią sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir tam tikri konfidencialieji pasiūlymo aspektai.

53Pažymėtina ir tai, kad su tokia konfidencialia informacija nebus supažindinami kiti konkurso dalyviai, todėl įstatymo leidėjas, įtvirtindamas galimybę tam tikrą pasiūlymų informaciją laikyti konfidencialia, nustatė išimtį iš VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų skaidrumo bei lygiateisiškumo principų, kurie perkančiąją organizaciją įpareigoja sudaryti tiekėjams vienodas galimybes varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo bei atitinkamai vienodas galimybes ginčyti jos priimtų sprendimų teisėtumą, remiantis pirkimo medžiaga, kurią sudaro taip pat ir tiekėjų pasiūlymai. Būtent šių principų turinys įpareigoja perkančiąją organizaciją ypač atidžiai kiekvienu atveju spręsti klausimą dėl tam tikros pasiūlymo medžiagos dalies pripažinimo konfidencialia informacija, kad nebūtų nepagrįstai daroma išimtis iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų, leidžianti nepagrįstai suvaržyti konkurso dalyvių galimybę susipažinti su pirkimo medžiaga bei atitinkamai nepagrįstai apsunkinti konkurso dalyvių galimybę ginti pirkimo procedūrų metu pažeistas jų teises.

54Vadovaujantis CPK 9 ir 10 straipsniais, teismas taip pat turi prerogatyvą tam tikrais atvejais motyvuota nutartimi nuspręsti, jog dalis bylos medžiagos nėra vieša. Vieni iš tokių atvejų, kuomet teismas turi paskelbti teismo posėdį uždaru ar pripažinti bylos medžiagą (jos dalį) nevieša, yra tie atvejai, kai reikia apsaugoti privataus gyvenimo slaptumą, taip pat kai yra pagrindas manyti, kad bus atskleista profesinė, komercinė paslaptis (CPK 9 str. 1 d., 10 str. 2 d.). Europos žmogaus teisių teismo praktikoje konstatuota, kad negalima manyti, jog privataus gyvenimo sąvoka turi būti aiškinama kaip neapimanti fizinių bei juridinių asmenų profesinės ar komercinės veiklos (2003-01-28 sprendimas Peck prieš Jungtinę Karalystę, Recueil des arrts et décisions 2003-I, § 57). Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad teismas, nagrinėjantis ginčus, kilusius dėl pirkimo procedūrų, turi prerogatyvą pripažinti konfidencialia informacija tą bylos medžiagos dalį, kurią sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ar kiti konfidencialūs pasiūlymo aspektai. Ši išvada veda prie kitos logiškos išvados, jog teismas, nagrinėjantis ginčą dėl pirkimo procedūrų teisėtumo, prieš nustatydamas, kuri bylos medžiagą sudaranti informacija yra konfidenciali, turi pareigą ištirti visus pirkimo procedūrų dokumentus, ir nepaisant to, kad tam tikra dalis šių dokumentų gali būti konfidencialia informacija, priimti galutinį teismo sprendimą tik įvertinus visų byloje esančių įrodymų visetą, jų tarpusavio sąsajumą bei įrodytinumo lygį. Tik tokiu būdu bus užtikrinta byloje dalyvaujančių asmenų teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą, nepažeidžiant lygybės įstatymui ir teismui principo (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., CPK 6 str.). Analogišką išvadą savo praktikoje yra suformulavęs ir Teisingumo Teismas, konstatuodamas, kad institucija, atsakinga už peržiūros procedūras, privalo turėti galimybę gauti visą būtiną, įskaitant ir konfidencialią, informaciją, kad susipažinusi su visomis bylos aplinkybėmis galėtų priimti sprendimą (2008-02-14 Sprendimo Varec SA prieš Belgijos valstybę, C-450/06, 53 punktas).

55Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis aukščiau nurodytu Teisingumo Teismo sprendimu 2012 m. spalio 12 d. nutartimi pripažino trečiojo asmens UAB „Soliaris“ 2012 m. kovo 19 d. pasiūlymą tepimo ir aušinimo medžiagoms pirkti konfidencialiu, tačiau atmetė atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašymą pripažinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. birželio 15 d. protokolą konfidencialiu ir neteikti susipažinti civilinės bylos šalims (b. l. 146 – 147, t. 4). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad minėtame protokole, kuris nebuvo pripažintas konfidencialiu, yra nurodyti tam tikri trečiojo asmens UAB „Soliris“ pateikto pasiūlymo aspektai, o būtent nurodytas pirkimo objekto dalies pasiūlymas – pateiktos siūlomos pirkti alyvos klapumo klasė ir kt. (b. l. 56, t. 4). Iš to kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas minėta nutartimi neapribojo apelianto teisės susipažinti su absoliučiai visu trečiojo asmens pasiūlymu, tačiau tik su tuo, kuriame nurodyta tiekėjo komercinė (gamybinė) paslaptis. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad teismui buvo pateikti visi nagrinėjam klausimui turintys reikšmės įrodymai, tarp jų ir trečiojo asmens UAB „Soliris“ pasiūlymas viešėjame pirkime ir jie priimant teismo sprendimą buvo atitinkamai įvertinti. Todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas neteisėtai atsisakė leisti susipažinti su visa trečiojo asmens pasiūlymą viešėjame pirkime sudarančia informaciją ir tokiu būdu apribojo apelianto galimybes ginti savo galimai pažeistas teises teismine tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 41 straipsnio 2 dalies 2 punktą perkančioji organizacija supažindina su laimėjusio dalyvio pasiūlymu kitus dalyvius, kurių pasiūlymai neatmesti (VPĮ 6 str. 1 d., 41 str. 2 d. 2 p.).

56Dėl įrodymų

57Teisėjų kolegija sprendžia, kad su dalyvaujančių byloje asmenų pateikiamais apeliacinės instancijos teismui procesiniais dokumentais pateikiami įrodymai priimtini.

58Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad į bylą pateikta pakankamai įrodymų dėl visapusiško bei teisingo turinčių bylai reikšmės aplinkybių nustatymo ir teisingo bylos išnagrinėjimo, todėl apelianto prašymas dėl įrodymų išreikalavimo ir liudytojo apklausos atmestinas.

59Dėl ASTM D7042 standarto taikymo variklinių alyvų dinaminio klampumo reikšmei išmatuoti esant -20o C temperatūrai

60Apeliantas apeliacinį skundą grindžia ir tuo argumentu, jog pagal ASTM D7042 standarto 1.3. punktą, testavimo tikslumą, vertes ir paklaidas reikia nustatyti 15 skyriuje nurodytoms bazinėms ir kompaunduotoms alyvoms, 15.4. punkto 2 lentelėje nurodytos bandymo tikslumo vertės pateiktos matuojant dinaminę klampą ir tankį prie 40°C ir 100°C, todėl nesant tikslumo verčių žemesnėse temperatūrose (taip pat ir -20°C temperatūroje) šis metodas negali būti taikomas, kadangi negalima nustatyti bandymo tikslumo, t. y. patikimų bandymo pagal ASTM D7042 metodą, rezultatų. Stabingerio viskozimetro matavimų patikimumas siekia 95 procentus tik temperatūrų intervale nuo 15 iki 100°. Tai reiškia, kad variklinės alyvos dinaminės klampos matavimo Stabingerio viskozimetru rezultatų tikslumas nustatytas tik 40 ir 100 laipsnių temperatūrose, o minusinėse temperatūrose bandymo rezultatų tikslumas nenustatytas. Su tokiais apelianto apeliacinio skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

61Bylos medžiaga patvirtina, kad 2 p. o. d. atsakovas perkamai variklinei alyvai konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 2.3 punkte nustatė reikalavimą pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės techninius ir kokybinius reikalavimus (b. l. 17, t. 1). Konkurso sąlygų 1 priedo 1 lentelės 2 eilutėje perkančioji organizacija nustatė variklinės alyvos pagrindinius kokybinius rodiklius ir reikalavo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos variklinės alyvos kokybinius parametrus, tarp jų ir konkurso dalyviai privalėjo pateikti dokumentus, įrodančius, kad jų siūlomą pirkti variklinė alyva tenkina ir šį rodiklį „Dinaminė klampa esant -20°C (ASTM D7042) mPAS: ne daugiau 4 000 mPas“. Ieškovas nurodytos pirkimo sąlygos neginčijo įstatymo nustatyta tvarka. Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad minėtas ASTM D7042 metodas yra universalus ir Amerikos valstybiniu standartu aprobuotas dinaminės klampos nustatymo metodas, t. y. standartinis bandymo metodas skysčių klampumo ir tankio nustatymui Stabingerio viskozimetru (b. l. 168 – 184, t. 2). Minėtas metodas yra universalus, naudojamas daugelyje Lietuvos Respublikos laboratorijų ir leidžia matuoti naftos produktų dinaminės klampos konkrečias reikšmes temperatūrų intervale nuo -56°C iki +105°C. Tuo tarpu nurodytoje konkurso sąlygoje nustatytas reikalavimas alyvos klampumui, esant -20oC. Nepaneigtas įrodymais atsakovo teiginys, kad toks perkamos alyvos klampos rodiklis būtinas, kadangi perkančioji organizacija turės nuspręsti, kokiai temperatūrai esant yra būtinas jos pašildymas prieš užvedant šaltą variklį, kadangi nuo temperatūros priklauso pasipriešinimas, tuo tarpu nepašildžius alyvos, galimas agregatų fizinis sugadinimas. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto apeliacinio skundo teiginius, jog variklinės alyvos dinaminės klampos matavimo Stabingerio viskozimetru rezultatų tikslumas nustatytas tik 40 ir 100 laipsnių temperatūrose, o minusinėse temperatūrose bandymo rezultatų tikslumas nenustatytas. Iš byloje esančio 2012 m. spalio 1 d. viskozimetrų gamintojo rašto matyti, jog Stabingerio viskozimetras puikiai tinka naftos produktų kinematiniam klampumui ir tankiui matuoti nuo -56°C iki +105°C temperatūroje, jeigu matuojamas klampumas neviršija 20 000 mPas (b. l. 13, t. 4). Be to, į bylą yra pateiktas Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto prodekano raštas, kuriame nurodyta, jog standarto metodas ir tam naudojama techninė įranga leidžia atlikti tyrimus iki -56°C (b. l. 195, t. 4). Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto apeliacinio skundo argumentai, susiję su ASTM D7042 standarto metodo taikymo atmestini kaip visiškai nepagrįsti.

62Dėl ASTM D130 standarto taikymo

63Apeliantas apeliacinį skundą grindžia ir tuo argumentu, jog byloje nėra objektyvių ir nešališkų įrodymų, kad UAB „Soliris“ siūlyta alyva Q8 T860 10W-40 yra išlaikiusi varinės plokštelės bandymą pagal ASTM D130 standartą. Be to, nurodė, kad ASTM D130 aprašyme metodu nustatomas ne variklinių alyvų, o aviacinio benzino, aviacinių turbinų kuro, automobilių benzino, valiklių, tirpiklių, žibalo, dyzelinio kuro, mazuto, tepalinės (t. y. transmisinės) alyvos, natūralaus benzino ar kitų angliavandenilių, korozinis poveikis. Todėl šis standarto metodas netaikomas variklinių alyvų korozingumui įvertinti. Su tokiais apelianto apeliacinio skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

64Bylos medžiaga patvirtina, kad 2 p. o. d. atsakovas perkamai variklinei alyvai konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 2.3. punkte nustatė reikalavimą pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės techninius ir kokybinius reikalavimus (b. l. 17, t. 1). Konkurso sąlygų 1 priedo 1 lentelėje perkančioji organizacija nustatė variklinės alyvos pagrindinius kokybinius rodiklius ir reikalavo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos variklinės alyvos kokybinius parametrus, tarp jų ir konkurso dalyviai privalėjo pateikti dokumentus, įrodančius, kad jų siūloma pirkti variklinė alyva tenkina ir šį rodiklį: „varinės plokštelės bandymas (ASTM D130) 3 val. esant 100°C: išlaiko“. Ieškovas įstatymo nustatyta tvarka minėtos pirkimo sąlygos neginčijo. Teisėjų kolegija pažymi, kad ASTM D130 metodas yra standartinis bandymo metodas dyzelinių variklių alyvos koroziškumui nustatyti (b. l. 174 – 184, t. 2). Minėtas metodas taikomas visiems naftos produktams, tarp jų ir variklinėms alyvoms. Teisėjų kolegija pažymi, kad Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto prodekano rašte yra vienareikšmiškai nurodyta, jog ASTM D130 metodas yra plačiai taikomas naftos produktų ir konkrečiai alyvų tyrimams (b. l. 194, t. 4). Be to, šiame rašte taip pat nurodyta, jog standarto ASTM D130 metodas (vario koriziškumo nustatymas) leidžia atlikti varinės plokštelės bandymą 3 val. esant 100°C variklinei alyvai (b. l. 196, t. 4). Šio rašto duomenys nėra paneigti įrodymais. Taigi nurodytos aplinkybės patvirtina, jog minėtas varinės plokštelės bandymas gali būti atliktas Lietuvos Respublikos laboratorijose. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog kitas apelianto siūlomas metodai, t. y. ASTM D6594, yra brangus ir tyrimai atliekami naudotoms alyvoms, tuo tarpu pirkimu buvo perkama tik nenaudota alyva. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas turėjo visas galimybes atlikus tyrimą, pateikti dokumentus patvirtinančius siūlomos alyvos atitikimą konkurso sąlygoms, tačiau to nepadarė. Taip pat teisėjų kolegija atkreipia apelianto dėmesį į tai, kad pasiūlyme yra pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktą varinės plokštelės testą pagal standartą ASTM D130 3 val. esant 100°C alyvai Q8 T-860 SAE 10W40. Minėtas dokumentas yra pasirašytas ir patvirtintas antspaudu alyvos gamintojo Kuwait Petroleum International Lubricants, tuo tarpu apeliacinės instancijos teismui nėra pagrindo abejoti tokių pateiktų duomenų tikrumu.

65Dėl ieškovo reikalavimo panaikinti atsakovo sprendimus 8 pirkimo objekto dalyje

66Apeliantas apeliacinį skundą taip pat grindžia ir tuo argumentu, jog teismas nepagrįstai sprendė, jog UAB „Statoil Lietuva“ (dabartinis pavadinimas Statoil Fuel & Retail Lietuva) pasiūlymas 8 p. o. d. parduoti ISO VG 46 klampos eilės pramoninę hidraulinę alyvą yra lygiavertis kitų tiekėjų siūlytoms automobilinėms SAE 10W alyvoms. ISO VG46 ir SAE10W alyvos pagal klampos savybes nėra. Pagal klampos savybes 10W klampumo klasei artima galėtų būti nebent ISO VG 32 klampos eilės alyva. Su tokiais apelianto apeliacinio skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

67Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovo pasiūlymas 8 p. o. d. buvo atmestas, kadangi ieškovas nepateikė dokumento, įrodančio, kad pasiūlyta alyva atitinka ISO 6743/4 HV arba DIN 51524-2 HVLP standartuose alyvoms keliamus reikalavimus, kaip buvo reikalaujama konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 2.3. punkte ir konkurso sąlygų 1 priedo 1 lentelės 8 eilutėje. Konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 2.3. punkte atsakovas kaip perkančioji organizacija nustatė reikalavimą pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės techninius ir kokybinius reikalavimus, o konkurso sąlygų 1 priedo 1 lentelėje šiai pirkimo objekto daliai buvo nurodyti hidraulinės alyvos techniniai ir kokybės rodikliai, kuriuos turi tenkinti konkurso dalyvių siūlomos pirkti hidraulinės alyvos. Ieškovas įstatymo nustatyta tvarka nurodytos pirkimo sąlygos neginčijo. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytu argumentu, jog šioje pirkimo dalyje buvo prašoma pateikti pasiūlymą dėl hidraulinės alyvos, o ne automobilinės, kaip nepagrįstai apeliaciniame skunde teigia apeliantas. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad apelianto nurodomas alyvos atitikimas SAE 10W klampos klasei nenurodo, kad alyva turi būti automobilinė. Pagal SAE standartus 10W nurodo, kad alyva pritaikyta naudoti žiemos sąlygomis, o ne kad ši alyva pritaikyta tik automobiliams. Taip pat teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto teiginius, jog alyva pagal ISO VG46 negali atitikti klampumo pagal SAE 10 W klampos laipsnį. Iš apeliacinės instancijos teismui atsakovo pateiktos medžiagos, t. y. knygos „Automobilių degalai ir tepalai" 157 psl. ištraukos 2.24 lentelės matyti, jog alyva pagal ISO VG46 gali atitikti klampumo pagal SAE 10 W klampos laipsnį. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo UAB „Lietuva Statoil“ viešojo pirkimo metu pasiūlė pirkti hidraulinę alyvą Statoil HydraWay HVXA 46 bei pateikė visus reikalingus dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma pirkti hidraulinė alyva tenkina konkurso sąlygų reikalavimus, todėl atsakovo viešųjų pirkimų komisijai nebuvo pagrindo atmesti tokį trečiojo asmens UAB „Lietuva Statoil“ pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto argumentai, susiję su reikalavimu panaikinti atsakovo sprendimus 8 p. o. d., atmestini kaip visiškai nepagrįsti.

68Dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo

69VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Siekiant racionalaus lėšų panaudojimo perkančiajai organizacijai viešuosius pirkimus reglamentuojančiu teisiniu reguliavimu turi būti sudaroma galimybė įsigyti prekes ar paslaugas kuo naudingesnėmis jai sąlygomis. Tai inter alia reiškia, kad perkančioji organizacija turi turėti tokias pačias sąlygas įsigyti prekes ar paslaugas rinkoje kaip ir bet kuris kitas pirkėjas. Suprantama, perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus bei byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad nagrinėjamu atveju perkančiajai organizacijai nustatant aukščiau minėtas konkurso sąlygas bei organizuojant viešųjų pirkimų konkursą tiekėjams buvo sudarytos vienodos sąlygos konkuruoti dėl paslaugų teikimo sutarties sudarymo, todėl ieškovo nurodyti argumentai dėl galimo konkurso neskaidrumo ar viešųjų pirkimų principų vykdant konkursą pažeidimo atmestini kaip nepagrįsti. Tuo labiau, kad pats ieškovas nepateikė jokių tokius jų teiginius patvirtinančių įrodymų.

70Dėl apeliacinio skundo prašymų

71Apeliaciniame skunde apeliantas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“ sudaryti viešojo pirkimo sutartis 2-oje, 8-oje pirkimo Nr. 110227 dalyse, o paaiškėjus, kad sutartys sudarytos – uždrausti tokias sutartis vykdyti.

72Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždraudimas atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“ sudaryti viešojo pirkimo sutartis 2-oje, 8-oje ir 14-oje pirkimo Nr. 110227 dalyse, o jeigu sutartys sudarytos – sustabdyti tokių sutarčių vykdymą. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimu nuspręsta ieškovo ieškinį atmesti ir panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, tačiau laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamu atveju galioja iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 2 d.). Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, į tai, kad atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2012 m. gruodžio 13 d. kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su prašymu leisti skubiai vykdyti 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimo dalį, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartis dalyje dėl dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – uždraudimo atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“ sudaryti viešojo pirkimo sutartis 2-oje ir 8-oje pirkimo Nr. 110227 dalyse, o jei sutartys sudarytos - sustabdyti tokių sutarčių vykdymą. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 14 d. nutartimi toks atsakovo prašymas atmestas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apelianto prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas.

73Taip pat apeliantas prašo išreikalauti iš atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ – UAB „Soliris“ pasiūlymą 2 – oje pirkimo Nr.110227 dalyje bei UAB „Lietuva Statoil“ pasiūlymą 8 – oje pirkimo Nr.110227 dalyje, apklausti liudytoją „ExxonMobil“ oficialaus atstovo UAB „P. Markevičius ir Ko“ darbuotoją D. Š.

74Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą pateikta pakankamai įrodymų visapusiškam bei teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl tenkinti apelianto prašymo dėl nurodytų įrodymų išreikalavimo nėra teisinio pagrindo.

75Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

76Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei nurodo, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

77Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

78Trečiasis asmuo UAB „Soliris“ prašo priteisti 1 746,94 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro išlaidos advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą minėtos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos bei priteistinos iš apelianto UAB „Jungent Lietuva“ trečiojo asmens UAB „Soliris“ naudai (CPK 98 str. 1 d.).

79Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo prašymas yra nepagrįstas, kadangi jis į bylą nepateikė jokių tokias išlaidas pagrindžiančių dokumentų (CPK 98 str. 1 d.).

80Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas ieškovui UAB Jungent Lietuva“ nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

81Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

82Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

83Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Jungent Lietuva (juridinio asmens kodas 111465368, buveinė Ukmergės g. 283, Vilnius) 1 746,94 (vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt šešis litus 94 ct) bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Soliris“ (juridinio asmens kodas 134174610, buveinė Elektrėnų g. 1G, Kaunas).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Jungent Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. Ieškovas nurodė, kad dalyvavo atsakovo skelbtame atvirame konkurse „Tepimo... 6. Dublike ieškovas papildomai nurodė, kad atsakovas nepateikė objektyvių... 7. Ieškovo vertinimu, atsakovo tripliko pozicija dėl faktinių bandymų atlikimo... 8. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 9. Atsikirsdamas į ieškovo dublike nurodytus argumentus, atsakovas pažymėjo,... 10. Trečiasis asmuo UAB „Soliris“ prašė ieškinį atmesti, priteisti... 11. Trečiasis asmuo UAB „Vipakus“ prašė pareikštą ieškinį atmesti bei... 12. Trečiasis asmuo UAB „Statoil Lietuva“ (dabartinis pavadinimas Statoil Fuel... 13. Ieškovas UAB „Jungent Lietuva“ 2012 m. rugpjūčio 3 d. pateikė teismui... 14. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimu ieškovo UAB... 16. Teismas dėl 2 pirkimo objekto dalies pasisakė, jog iš AB „Lietuvos... 17. Teismas, pasisakydamas dėl konkurso sąlygose nustatyto reikalavimo, siūlomos... 18. Teismas, pasisakydamas dėl reikalavimo pateikti dokumentus, patvirtinančius... 19. Teismas, pasisakydamas dėl UAB „Soliris“ pateikto pasiūlymo teisėtumo... 20. Teismas, pasisakydamas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo 8 pirkimo... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 22. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Jungent Lietuva“ prašo panaikinti... 23. 1. Teismas neteisėtai atsisakė leisti ieškovui susipažinti su išreikalauto... 24. 2. Teismas nepagrįstai nesprendė proceso šalių prašymų liudytojais... 25. 3. Teismas neteisingai sprendė apie ASTM D7042 standarto taikymą variklinių... 26. 4. Šiomis temperatūros sąlygomis variklinės alyvos dinaminės klampos pagal... 27. 5. Konkurso sąlygose reikalaujamas 10W-40 alyvos dinaminės klampos rodiklis... 28. 6. Nėra aišku iš kokių bylos duomenų teismas darė išvadą, kad ASTM... 29. 7. Pagal ASTM D5293 standartą nustatyta menamoji klampa, tiek pagal ASTM D7042... 30. 8. ASTM D943 metodas sukurtas norint nustatyti turbinų alyvų bei hidraulinių... 31. 9. Teismo sprendimo argumentai dėl CEC-L-85-T-99 metodo taikymo variklinės... 32. 10. Nei ieškovas savo dokumentuose, nei atsakovas savo procesiniuose... 33. 11. ASTM D130 aprašyme metodu nustatomas ne variklinių alyvų, o aviacinio... 34. 12. Standarto metodas taikomas dyzelinių variklių alyvos koroziškumui... 35. 13. Abejones gamintojo Q8 deklaruotų duomenų tikrumu ir teisingumu sustiprina... 36. 14. Tiek atsakovas, tiek teismas, pažeisdami nurodytas taisykles sprendė, kad... 37. 15. Gamintojo Q8 deklaracija dėl dinaminės klampos rodiklio būtent pagal... 38. 16. Byloje nėra objektyvių ir nešališkų įrodymų, kad UAB „Soliris“... 39. 17. Teismas neteisingai sprendė, kad Statoil Lietuva pasiūlymas 8 p.o.d.... 40. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepimu su apeliaciniu skundu... 41. Trečiasis asmuo UAB “Soliris” su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį... 42. Trečiasis asmuo Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB (buvęs pavadinimas UAB... 43. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 44. Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8... 45. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 46. Bylos medžiaga patvirtina, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdė atvirą... 47. Ieškovas UAB „Jungent Lietuva“ 2012 m. rugpjūčio 23 d. kreipėsi į... 48. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas iš viešųjų pirkimų teisinių... 49. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 50. Dėl informacijos konfidencialumo ... 51. Apeliantas apeliacinį skundą grindžia tuo argumentu, jog teismas neteisėtai... 52. VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog perkančioji organizacija, viešojo... 53. Pažymėtina ir tai, kad su tokia konfidencialia informacija nebus... 54. Vadovaujantis CPK 9 ir 10 straipsniais, teismas taip pat turi prerogatyvą tam... 55. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis... 56. Dėl įrodymų ... 57. Teisėjų kolegija sprendžia, kad su dalyvaujančių byloje asmenų... 58. Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad į bylą pateikta... 59. Dėl ASTM D7042 standarto taikymo variklinių alyvų dinaminio klampumo... 60. Apeliantas apeliacinį skundą grindžia ir tuo argumentu, jog pagal ASTM D7042... 61. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2 p. o. d. atsakovas perkamai variklinei alyvai... 62. Dėl ASTM D130 standarto taikymo... 63. Apeliantas apeliacinį skundą grindžia ir tuo argumentu, jog byloje nėra... 64. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2 p. o. d. atsakovas perkamai variklinei alyvai... 65. Dėl ieškovo reikalavimo panaikinti atsakovo sprendimus 8 pirkimo objekto ... 66. Apeliantas apeliacinį skundą taip pat grindžia ir tuo argumentu, jog teismas... 67. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovo pasiūlymas 8 p. o. d. buvo atmestas,... 68. Dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo ... 69. VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis... 70. Dėl apeliacinio skundo prašymų ... 71. Apeliaciniame skunde apeliantas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 72. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad Vilniaus... 73. Taip pat apeliantas prašo išreikalauti iš atsakovo AB „Lietuvos... 74. Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą pateikta pakankamai įrodymų... 75. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 76. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime... 77. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 78. Trečiasis asmuo UAB „Soliris“ prašo priteisti 1 746,94 Lt bylinėjimosi... 79. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ taip pat prašo priteisti... 80. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 81. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 82. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti... 83. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Jungent Lietuva...