Byla 2S-1179-601/2007

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Albino Čeplinsko ir Rūtos Palubinskaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo V. Z. atskiruosius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo nutarčių civilinėje byloje Nr. 2-2599-717/2007 pagal ieškovo V. Z. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, trečiajam asmeniui K. Z. dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, rūšinio teismingumo klausimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 3 000 Lt turtinės žalos ir 30 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. gegužės 30 d. nutartimi ieškovo V. Z. ieškinį paliko nenagrinėtu (t. 1, b. l. 136). Teismas nurodė, kad ieškovas į teismo posėdį (2007-05-30 9.00 val.) neatvyko be svarbios priežasties, apie posėdžio vietą ir laiką jam buvo pranešta tinkamai - teismo šaukimu (už ieškovą teismo šaukimą pasirašė jo sūnus, šeimos narys ir šios bylos trečiasis asmuo), ieškovas į teismo posėdį atstovo nesiuntė. 2005-05-30 teismo posėdžio metu atsakovų atstovai prašė palikti ieškinį nenagrinėtu ir nė vienas iš atsakovų atstovų neprašė priimti sprendimo už akių.

52007 m. birželio 6 d. ieškovas pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti 2007-05-30 nutartį (t. 1, b. l. 139).

62007 m. birželio 7 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismas nustatė ieškovui terminą iki 2007-06-15 atskirojo skundo trūkumams pašalinti (t. 1, b. l. 140).

72007 m. birželio 18 d. ieškovas pateikė teismui pareiškimą (t. 1, b. l. 143), kuriame nurodė, jog 2007-06-07 teismo nutartį kurjeris pristatė tik 2007-06-14, taip pat nurodė, jog visus procesinius dokumentus jam siųsti adresu: ( - )

8Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. birželio 20 d. nutartimi V. Z. atskirąjį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui (t. 1, b. l. 145). Teismas nurodė, kad ieškovas buvo įpareigotas atskirajame skunde nurodyti pagrindus ir motyvus, pateikti įrodymus, kuriais grindžia atskirąjį skundą, tačiau nors 2007-06-07 teismo nutartis ieškovui įteikta tinkamai, jis nepašalino nutartyje nurodytų trūkumų: visų pirma ieškovas nepagrindė 2007-06-06 atskirojo skundo motyvų ir nepateikė absoliučiai jokių įrodymų, kada teismo šaukimas jam buvo perduotas; antra, 2007-01-15 teismas priėmė ieškovo ieškinį, kad būtų apgintos jo pažeistos ar ginčijamos teisės; trečia, dar 2007-05-04 ieškovas pateikė teismui prašymą atidėti 2007-05-08 teismo posėdį, teismas šį ieškovo prašymą patenkino ir posėdį atidėjo 2007-05-30. Ieškovas privalėjo domėtis jos eiga, jis privalėjo informuoti teismą apie negalėjimą dalyvauti teismo posėdyje, pateikti tai pagrindžiančius dokumentus, domėtis savo procesinėmis teisėmis ir pareigomis, juo labiau, kad teismo šaukimas ieškovo šeimos nariui įteiktas 2007-05-13, o teismo posėdis įvyko tik 2007-05-30. tai buvo pakankamas laiko tarpas susižinoti apie bylą, todėl laikytina, kad ieškovas elgėsi neapdariai ir nerūpestingai, nevykdė savo pareigos nepiktnaudžiauti jam suteiktomis procesinėmis teisėmis; ketvirta, 2007-06-06 skunde nurodė savo adresą Švyturio g. 19, Kaune, todėl teismui ir nebuvo jokio pagrindo siųsti jį kitu adresu, nei skunde nurodyta; penkta, ieškovas nepateikė jokių įrodymų savo atskirtajam skundui pagrįsti, neprašo pratęsti termino jo trūkumams pašalinti, todėl darytina išvada, kad vien ieškovo įvardintos priežastys – paties ieškovo elgesys – nelaikytinas svarbia priežastimi nei panaikinti 2007-05-30 priimtos teismo nutarties, nei tenkinti ieškovo 2007-06-06 skundą ar 2007-06-18 pareiškimą.

92007 m. birželio 27 d. ieškovas pateikė atskirąjį skundą (t. 1, b. l. 148-149), kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

102007 m. birželio 27 d. nutartimi (t. 1, b. l. 151) Kauno miesto apylinkės teismas atsisakė priimti V. Z. atskirąjį skundą ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad 2007-06-20 teismas priėmė nutartį, kuria išsprendė atskirojo skundo priėmimo klausimą, t. y. kadangi ieškovas nustatytu terminu nepašalino 2007-05-30 nutartyje nurodytų atskirojo skundo trūkumų, todėl atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

112007 m. liepos 2 d. pateiktu ir teisėjos 2007-07-03 rezoliucija priimtu atskiruoju skundu (t. 1, b. l. 153-154) ieškovas prašo panaikinti 2007-06-20 nutartį ir priimti 2007-06-21 pataisytą atskirąjį skundą ir nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo. Atskirajame skunde nurodoma, kad 2007-06-15 jis išsiuntė teismui pareiškimą, informuodamas, kad atskirojo skundo iki nustatyto termino, ne dėl jo kaltės negalės surašyti, kadangi teismo nutartį kurjeris įteikė K. Z. tik 2007-06-14. Teismas, matydamas, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, nesivadovavo CPK 307 str. 2 d. taip pat teismas dėl šališkumo nenori suprasti, kad jis apie teismo terminą nežinojo, dėl CPK 123 str. 5 d. numatyto atvejo, o vadovaujantis šiuo straipsniu ir gyvendamas Prūsokų kaime negalėjo kitaip sužinoti apie įvyksiančio posėdžio datą, tai pat ir teismo informuoti apie dalyvavimą, nes nežinojo teismo posėdžio datos.

122007 m. liepos 10 d. ieškovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti 2007-058-30, 2007-06-20 ir 2007-06-27 nutartis (t. 1, b. l. 157-158).

132007 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismas atskirąjį skundą atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad 2007-06-27 priėmė nutartį, kurioje ieškovui nurodyta, jog jis nustatytu terminu nepašalino nutartyje nustatytų atskirojo skundo trūkumų, taip pat nurodė, kad dėl šios nutarties gali būti paduodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą ir kaip matyti iš bylos medžiagos, 2007-07-02 buvo gautas ieškovo atskirasis skundas, kuris teisėjos rezoliucija 2007-07-03 priimtas (t. 1, b. l. 163).

142007 m. rugpjūčio 28 pateiktu ir teisėjos 2007-08-28 rezoliucija priimtu atskiruoju skundu (t. 1, b. l. 166) ieškovas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartis ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui. Atskirajame skunde nurodyta, kad pareiškimą padavė dėl to, jog kaip matyti iš atskirųjų skundų, būtų tikrai praleidęs padavimo terminą. 2007-06-04 nutartį kurjeris įteikė 2007-06-14, reiškia atskirasis skundas su pašalintais trūkumais buvo paduotas laiku 2007-06-21. Teismas 2007-08-14 nutartyje paminėjo 2007-07-02 gautą atskirąjį skundą, kuris teisėjo rezoliucija 2007-07-05 priimtas, bet kad jis išsiųstas laiku nenurodė. Dėl šio sąmoningo supainiojimo teismas nepriėmė 2007-07-10 atskirojo skundo.

15Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros atstovė Kauno miesto apylinkės prokuratūra prašo ieškovo V. Z. atskiruosius skundus atmesti ir Kauno miesto apylinkės teismo nutartis palikti nepakeistas. Motyvuose nurodo, kad atskirųjų skundų autorius – ieškovas V. Z. nepašalino teismui pateiktų procesinių dokumentų nurodytų trūkumų, praleido įstatymo nustatytus terminus ir neprašė teismo atnaujinti terminus nei skundui paduoti, nei trūkumams šalinti bei nenurodė svarbių praleidimo priežasčių, todėl niekuo nepagrįstas teiginys, jog teismas neteisėtai nesivadovavo CPK 307 str. 2 d. kaip niekuo nepagrįsta išvada apie teismo šališkumą bei būtinumą teismui nusišalinti.

16Atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepimas į ieškovo atskiruosius skundus 2007-09-24 nutartimi atsisakytas priimti ir gražintas jį padavusiam asmeniui, nes atsakovas praleido 20 d. terminą atsiliepimui paduoti.

17Atskirieji skundai atmestini.

18Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirųjų skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarčių teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirųjų skundų ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarčių negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarčių negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

19Ieškovas atskiruoju skundu (t. 1, b. l. 153-154) skundžia Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 20 d. nutartį (t. 1, b. l. 145), kuria teismas nutarė laikyti ieškovo atskirąjį skundą nepaduotu ir grąžinti jį ieškovui. Kauno miesto apylinkės teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. birželio 7 d. nutartimi (t. 1, b. l. 140) pagrįstai nustatė ieškovui terminą (iki 2007-06-15) atskirojo skundo trūkumams šalinti. Ieškovui per nustatytą terminą nepašalinus atskirojo skundo trūkumų, buvo teisinis pagrindas atskirąjį skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, ką Kauno miesto apylinkės teismas ir padarė skundžiama 2007 m. birželio 20 d. nutartimi (t. 1, b. l. 145-146). Remiantis išdėstytais motyvais, atskirasis skundas atmetamas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 20 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas 2007 m. birželio 18 d. pateikė teismui pareiškimą dėl 2007-06-07 nutarties, kuriame nurodė, kad minėtą teismo nutartį kurjeris įteikė jo sūnui tik 2007-06-14 (t. 1, b. l. 143). Kaip matyti iš ieškovo pateikto pareiškimo, jis nepraleido termino jį paduoti teismui, tačiau juo neištaisė nurodytų atskirojo skundo trūkumų ir neprašė teismo atnaujinti praleistą terminą trūkumams pašalinti. Teisėjų kolegija pažymi, jog atskirajame skunde nurodytas apelianto argumentas, kad teismas nesivadovavo CPK 307 str. 2 d., laikytinas nepagrįstu todėl atmestinas. Nustatyta, kad procesinio termino atnaujinimo klausimas nebuvo sprendžiamas pirmosios instancijos teisme (ieškovas nepraleido termino atskirajam skundui paduoti), todėl kolegija neturi pagrindo spręsti šį klausimą. Be to teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas atskiruoju skundu prašo atnaujinti praleistą terminą ne skundo trūkumams pašalinti, o pačiam skundui paduoti.

20Dėl Kauno miesto apylinkės teismui 2007 m. rugpjūčio 28 d. ieškovo pateikto atskirojo skundo (t. 1, b. l. 166), teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovas minėtu atskiruoju skundu iš esmės pakartojo 2007 m. liepos 2 d. teismui pateiktame atskirajame skunde (t. 1, b. l. 153-154) nurodytas aplinkybes, taip pat iš skundo turinio matyti, jog ieškovas skundžia tą pačią 2007-06-20 pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria nepašalinus trūkumų ieškovo atskirasis skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas ieškovui, todėl nėra pagrindo tenkinti antrojo atskirojo skundo.

21Remiantis išdėstytais motyvais, atskirieji skundai atmetami, o Kauno miesto apylinkės teismo nutartys paliekamos nepakeistos (CPK 337 str. 1 p.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Atskiruosius skundus atmesti.

24Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 20 d., 2007 m. birželio 27 d., 2007 m. rugpjūčio 14 d. nutartis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. gegužės 30 d. nutartimi ieškovo V.... 5. 2007 m. birželio 6 d. ieškovas pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo... 6. 2007 m. birželio 7 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismas nustatė... 7. 2007 m. birželio 18 d. ieškovas pateikė teismui pareiškimą (t. 1, b. l.... 8. Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. birželio 20 d. nutartimi V. Z.... 9. 2007 m. birželio 27 d. ieškovas pateikė atskirąjį skundą (t. 1, b. l.... 10. 2007 m. birželio 27 d. nutartimi (t. 1, b. l. 151) Kauno miesto apylinkės... 11. 2007 m. liepos 2 d. pateiktu ir teisėjos 2007-07-03 rezoliucija priimtu... 12. 2007 m. liepos 10 d. ieškovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė... 13. 2007 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismas atskirąjį... 14. 2007 m. rugpjūčio 28 pateiktu ir teisėjos 2007-08-28 rezoliucija priimtu... 15. Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas Lietuvos Respublikos Generalinės... 16. Atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepimas į... 17. Atskirieji skundai atmestini.... 18. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirųjų skundų ribų,... 19. Ieškovas atskiruoju skundu (t. 1, b. l. 153-154) skundžia Kauno miesto... 20. Dėl Kauno miesto apylinkės teismui 2007 m. rugpjūčio 28 d. ieškovo... 21. Remiantis išdėstytais motyvais, atskirieji skundai atmetami, o Kauno miesto... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsniu,... 23. Atskiruosius skundus atmesti.... 24. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 20 d., 2007 m. birželio 27...