Byla 2-94-835/2012
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Gitanai Baležentienei, dalyvaujant ieškovei G. B., jos atstovui advokatui Zigmui Pečiuliui, atsakovei R. L., jos atstovei advokatei Reginai Šeperienei, atsakovei I. Č., jos atstovui advokatui Antanui Pliaugai, trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų notarei R. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės G. B. ieškinį atsakovams R. L., A. L., I. Č., trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų Alytaus miesto 1-ojo notarų biuro notarei R. M. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo teismo pripažinti 2002-04-03 dovanojimo sutartį Nr. 2192, 2002-07-02 dovanojimo sutartį Nr. 5960, 2011-10-07 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 7574 negaliojančiomis, pagal 2002-04-03 dovanojimo sutartį Nr. 2192, 2002-07-02 dovanojimo sutartį Nr. 5960 ir 2011-10-07 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 7574 perleistą turtą pripažinti po palikėjo P. S. mirties likusiu įpėdinių paveldimu turtu, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ir jos atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad ieškovės tėvas P. S. trys dienos iki mirties perleido visą turėtą nekilnojamąjį turtą savo dukrai (ieškovės seseriai) atsakovei R. L. 2002-04-03 dovanojimo sutartimi Nr. 2192. Ši sutartis turi būti pripažinta negaliojančia, kaip sandoris sudarytas asmens negalėjusio suprasti savo veiksmų reikšmės bei kaip sandoris prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms, kadangi ieškovės tėvo sveikata kurį laiką iki mirties buvo bloga, jis nebesuprasdavo savo veiksmų, nuolat skųsdavosi atminties blogėjimu, jis pats šios sutarties nepasirašė, sutartis sudaryta apgaulės būdu, nes joje nėra ieškovės tėvo P. S. parašo, o vardą ir pavardę parašė ne pats tėvas, bet suklastojo kitas asmuo, vienas iš sutarties dalykų negalėjo būti padovanotas, kadangi nebuvo pripažintas tinkamu naudoti ir negalėjo būti įregistruotas nekilnojamojo turto registre. Panaikinus dovanojimo sutartį turi būti panaikintos ir 2002-07-02 dovanojimo sutartis Nr. 5960, kuria atsakovė R. L. P. S. padovanotą turtą padovanojo savo sūnui atsakovui A. L., ir 2011-10-07 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 7574, kuria atsakovas A. L. šį turtą pardavė atsakovei I. Č..

4Atsakovė R. L. ir jos atstovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovės ir ieškovės tėvas P. S. pagal savo amžių buvo pakankamai geros sveikatos, sąmoningas, nuovokus, nuolatinės priežiūros jam nereikėjo. Ieškovė tėvu nesirūpino, juo nesidomėjo, visuomet konfliktuodavo. Tėvas dvi savaites iki mirties gyveno pas atsakovę, ji juo rūpinosi, prižiūrėjo, o jis nusprendė jai padovanoti savo turtą, nors jau buvo atsakovei parašęs testamentą. Tai pasiūlė pats tėvas, gera valia, niekieno neprašomas ir neverčiamas, sakydamas, kad jam taip bus ramiau ir nebus jokių ginčų, pykčių su seserimi ir rūpesčių dėl dokumentų tvarkymo. 2002-04-03 atvyko į namus notarė, kuri patvirtino dovanojimo sutartį. 2002-04-04 tėvas sunegalavo, jį paguldė į ligoninę, o 2002-04-06 jis mirė. Jokiomis psichinėmis ligomis jis nesirgo, viską suprato ir išreiškė savo valią, pats pasirašė, todėl ieškovės prašomas naikinti sutartis nėra jokio pagrindo.

5Atsakovė I. Č. ir jos atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad jos ir atsakovo A. L. 2011-10-07 sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 7574 pripažinti negaliojančia nėra jokio teisinio pagrindo, nes ieškovė visiškai nepagrindė ir neįrodė, kad šis sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms.

6Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų notarė R. M. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2002-04-03 nuvyko pas P. S. adresu ( - ) mieste. Jis paaiškino, kad dukra R. L. juo rūpinasi, palaidos, prižiūrės jo ir žmonos kapus, todėl nori jai padovanoti savo namų valdą, kad po jo mirties nereikėtų dalintis su kitais jo vaikais. Buvo pasiūlyta sudaryti testamentą, tačiau jis atsisakė, motyvuodamas tuo, kad kita jo dukra G., su kuria konfliktuoja, gali testamentą užprotestuoti, o padovanojus, bus viskas aišku, užbaigta ir nereikės tvarkyti paveldėjimo reikalų. Dovanotojas P. S. pats asmeniškai išreiškė savo valią, nurodė priežastį ir suprato savo veiksmų pasekmes. Jis nebuvo įtrauktas į neveiksnių žmonių registrą, nebuvo turto arešto. Sutartis buvo grasiai perskaityta, šalys ją suprato ir pasirašė pilnai parašydami savo vardą ir pavardę. P. S. buvo orientuotas, sąmoningas ir veiksnus, suprato savo veiksmų reikšmę ir prasmę, advekačiai vertino sutarties sudarymo pasekmes ir jų siekė.

7Atsakovas A. L. į bylos nagrinėjimą neatvyko. Prašymų dėl bylos nagrinėjimo negauta. Atsiliepimų į patikslintą ieškinį nepateikė. Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai įteikti ir apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str.).

8Ieškinys atmestinas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2002-04-03 dovanojimo sutartimi, patvirtinta Alytaus miesto 1 notarų biuro notarės R. M., registro Nr. 2192, P. S. padovanojo savo dukrai atsakovei R. L. 0,0918 ha dydžio sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kiemo rūsį, unikalus Nr. ( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (III t. b. l. 58). P. S. mirė 2002-04-06 (II t. b. l. 24). 2002-04-03 dovanojimo sutartimi Nr. 2192 įgytą turtą atsakovė R. L. 2002-07-02 dovanojimo sutartimi Nr. 5960, padovanojo savo sūnui atsakovui A. L., kuris 2011-10-07 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 7574 pardavė atsakovei I. Č. (II t. b. l. 42-48, 79). Kadangi ieškovei neteko jokio paveldimo turto, todėl ji ginčija 2002-04-03 dovanojimo sutartimi išreikštą tėvo valią, motyvuodama tuo, kad tėvas negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės, kad jis pats šios sutarties nepasirašė arba tai darė visiškai nesuprasdamas savo veiksmų esmės ir pasekmių, kad sutartis sudaryta apgaulės būdu, nes joje nėra tėvo parašo, o vardą ir pavardę parašė ne jis pats, bet suklastojo kitas asmuo, kad vienas iš sutarties dalykų (garažas) negalėjo būti padovanotas, kadangi nebuvo pripažintas tinkamu naudoti ir negalėjo būti įregistruotas nekilnojamojo turto registre.

10Byloje nėra surinkta absoliučiai jokių įrodymų, kad ieškovės ir atsakovės R. L. tėvas P. S. sudarydamas dovanojimo sutartį negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės, kad pats nepasirašė. Ieškovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų apie tėvo sveikatą, apie jo nesugebėjimą valdyti savo veiksmus, apie nesugebėjimą suprasti jų pasekmes. Iš pačios ieškovės paaiškinimų nustatyta, kad ji bendravo su tėvu tomis dienomis, kai buvo sudaryta dovanojimo sutartis, kad tėvas buvo sąmoningas, viską suprato. Pati ieškovė patvirtino, kad nuolat konfliktuodavo su tėvu, su seserimi, kad ji pyksta ant sesers dėl savo sunkios vaikystės, kad sesuo buvo tėvo mylimiausia. Kad atsakovė, o ne ieškovė rūpinosi tėvu, kad jis pas atsakovę kurį laiką gyveno, kad jis buvo sąmoningas patvirtino ir liudytojai A. L. ir S. B.. Išsiaiškinti ar 2002-04-03 dovanojimo sutartis sudaryta apgaulės būdu, ar joje nėra ieškovės tėvo P. S. parašo, o vardą ir pavardę parašė ne pats tėvas, bet suklastojo kitas asmuo, ieškovės prašymu buvo paskirta rašysenos ekspertizė. Teismo ekspertizė 2012-09-12 ekspertizės aktu Nr. 11-1589(12) nustatė, kad 2002-04-03 dovanojimo sutartyje ir Alytaus miesto 1 notarų biuro notarės R. M. 2002 metų notariniame registre, kuriame įregistruota 2002-04-03 sutartis Nr. 2192, pasirašė P. S. (III t. b. l. 51-54). Teismo ekspertizės aktas nėra užginčytas, juo netikėti nėra pagrindo. Pripažinti 2002-04-03 dovanojimo sutartį negaliojančia tuo pagrindu, kad buvo neteisėtas sandorio objektas, nėra teisinio pagrindo, nes iš Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybė įmonės Alytaus filialo išduotos 2002-04-03 Pažymos ir Pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos matyti, kad visi statiniai buvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, nurodyti jų įregistravimo pagrindai. Nei įregistravimas, nei jo pagrindas nebuvo užginčytas, statiniams nebuvo taikomi apribojimai. Iš notarės paaiškinimų nustatyta, kad P. S. valia padovanoti dukrai R. L. turtą buvo išreikšta aiškiai ir suprantamai, kad jis nurodė savo poelgio motyvą (tai atlygis dukrai už rūpinimąsi juo ir nenoras, kad turtas atitektų kitiems vaikams), suprato pasekmes (kad turtas iš karto bus dukros nuosavybė) ir atsisakė testamento surašymo. Dėl jo būklės nekilo jokių abejonių. Sandorio sudarymui buvo pateikti tinkamai sutvarkyti nekilnojamojo turto dokumentai.

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnyje numatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus <...>. CPK 185 straipsnyje numatyta, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Ištyręs šioje civilinėje byloje esančiu rašytinius įrodymus, šalių ir liudytojų paaiškinimus, teismas daro išvadą, kad ieškovės ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

12Atmetus ieškinį iš ieškovės priteistinos išlaidos už advokatų teisinę pagalbą atsakovei R. L. 800,00 Lt ir atsakovei I. Č. 1600,00 Lt bei 97,96 Lt išlaidos už procesinių dokumentų siuntimą valstybei (II t. b. l. 1, III t. b. l. 90-96) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

13Ieškovė 2012-06-06 įmokėjo 1000,00 Lt į Alytaus rajono apylinkės teismo depozitinę sąskaitą už ekspertizės atlikimą. Pagal pateiktą sąskaitą už ekspertizę sumokėta 684,06 Lt, todėl 315,94 Lt grąžintina ieškovei (III t. b. l. 49, 55).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

15ieškinį atmesti.

16Priteisti iš ieškovės G. B. atsakovei R. L. 800,00 Lt (aštuonis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti iš ieškovės G. B. atsakovei I. Č. 1600,00 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti iš ieškovės G. B. valstybei 97,96 Lt (devyniasdešimt septynis litus devyniasdešimt šešis centus) išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą (įmokos kodas 5660).

19Grąžinti ieškovei G. B. 315,94 Lt (tris šimtus penkiolika litų devyniasdešimt keturis centus) depozito sumokėto 2012-06-06 į Alytaus rajono apylinkės teismo depozitinę sąskaitą Nr. LT687300010002214312.

20Panaikinti 2011-11-24 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi Nr. 2-5045-835/2011 taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

21Sprendimą dalyje dėl depozito grąžinimo pavesti vykdyti Alytaus rajono apylinkės teismui.

22Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant... 2. ieškovė ieškiniu prašo teismo pripažinti 2002-04-03 dovanojimo sutartį... 3. Ieškovė ir jos atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Nurodė,... 4. Atsakovė R. L. ir jos atstovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 5. Atsakovė I. Č. ir jos atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 6. Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų notarė R. M. su ieškiniu... 7. Atsakovas A. L. į bylos nagrinėjimą neatvyko. Prašymų dėl bylos... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2002-04-03 dovanojimo... 10. Byloje nėra surinkta absoliučiai jokių įrodymų, kad ieškovės ir... 11. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnyje... 12. Atmetus ieškinį iš ieškovės priteistinos išlaidos už advokatų teisinę... 13. Ieškovė 2012-06-06 įmokėjo 1000,00 Lt į Alytaus rajono apylinkės teismo... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 15. ieškinį atmesti.... 16. Priteisti iš ieškovės G. B. atsakovei R. L. 800,00 Lt (aštuonis šimtus... 17. Priteisti iš ieškovės G. B. atsakovei I. Č. 1600,00 Lt (vieną tūkstantį... 18. Priteisti iš ieškovės G. B. valstybei 97,96 Lt (devyniasdešimt septynis... 19. Grąžinti ieškovei G. B. 315,94 Lt (tris šimtus penkiolika litų... 20. Panaikinti 2011-11-24 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi Nr.... 21. Sprendimą dalyje dėl depozito grąžinimo pavesti vykdyti Alytaus rajono... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...