Byla 2FB-3083-807/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jankienė, sekretoriaujant Natašai Dobrijan, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui A. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos R. B. pareiškimą dėl bankroto bylos jai iškėlimo, suinteresuoti asmenys – A. B., AB SEB bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, AB Energijos skirstymo operatorius, Lindorf Oy filialas, UAB Sergel, UAB Lietuvos dujų tiekimas, UAB Litesko Marijampolės šiluma, UAB Sūduvos vandenys, UAB Marijampolės butų ūkis, UAB Senamiesčio ūkis, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, UAB Baltijos kredito sprendimai, BAB Snoras, A. Kisieliaus individuali įmonė, D. J., antastolis V. Mitkus, antstolis A. Auglys, antastolis D. Šidlauskas, anttstolis G. Badikonis,

Nustatė

2Pareiškėja R. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama iškelti jai bankroto bylą. Nurodė, kad ji negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų kreditoriui AB SEB bankui pagal kartu su sutuoktiniu A. B. iš banko paimtas 2003-12-23 kredito sutartį Nr. 2050318010730-03 bei 2008-02-14 kredito sutartį Nr. 2050818010132-04. Pateiktuose teismui rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad skolos likutis pagal 2003-12-23 kredito sutartį Nr. 2050318010730-03 sudaro 64579,36 Eur, o pagal 2008-02-14 kredito sutartį Nr. 2050818010132-04 – 67566,43 Eur. Nurodė, kad pagal minėtas sutartis įkeistas nekilnojamasis turtas buvo parduotas ir dalis skolinių įsipareigojimų padengta, o šiuo metu ji kartu su sutuoktiniu nuosavybės teise valdo tik pastogės bei rūsio patalpas, esančias Vytauto g. 21, Marijampolėje, kurių bendra vertė yra 14307 Eur. Dėl skolos likučio pareiškėjai teks atsakyti solidariai su sutuoktiniu A. B.. Pareiškėjos nemokumą nulėmė jos sutuoktinio verslo žlugimas prasidėjus finansinei krizei šalyje. Taip pat nurodė kitus kreditorius ir skolinių įsipareigojimų jiems dydį (t.1, bl. 27). Teigė, kad jokio kito nekilnojamojo ar registracijos reikalingo turto neturi, kartu su sutuoktiniu išlaiko du nepilnamečius vaikus, nėra sudariusi sandorių, galinčių ar galėjusių lemti neatsiskaitymą su kreditoriais, neturi jokių žalingų įpročių, nėra bausta už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus; ji ankščiau nėra bankrutavusi ir jai nėra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla. Nurodė, kad jos poreikiai per mėnesį sudaro 260 Eur, bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ (t.1, b.l. 1-5).

3Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos pateiktame atsiliepime nurodė, kad jam nėra žinomos LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 str. numatytos sąlygos, dėl kurių pareiškėjai nebūtų galima iškelti bankroto bylos. Civilinę bylą prašė nagrinėti pagal pateiktus įrodymus, inspekcijos atstovui nedalyvaujant (t.1, b.l. 141-142).

4Suinteresuotas asmuo UAB „Sūduvos vandenys“ pateiktame atsiliepime nurodė, kad sutinka su pateiktu pareiškimu ir prašė bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (t.1, b.l. 161).

5Suinteresuotas asmuo UAB „Litesko“ pateiktame atsiliepime nurodė, jo neprištarauja, kad pareiškėjai būtų iškelta bankroto byla (t.2, b.l. 1-2).

6Pareiškėja pateikė teismui papildomus rašytinius įrodymus, iš kurių seka, kad ji dirba Senjorų socialinės globos namuose ir jos mėnesio pajamos sudaro apie 274 Eur.

7Teismo posėdžio metu pareiškėja palaikė pareiškime išdėstytus argumentus ir motyvus ir prašė iškelti jai fizinio asmens bankroto bylą.

8Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo A. B. nurodė, jog sutinka su pareiškėjos prašymu iškelti jai bankroto bylą ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad kreditai iš SEB banko buvo imti įmonės verslo plėtojimui. Taip pat pateikė teismui pakvitavimus, iš kurių matyti, kad jo tėvai skiria kas mėnesį po 300 Eur sumą jo ir pareiškėjos nepilnamečių vaikų išlaikymui.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1 str. 1 d. įtvirtinta, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Pagal FABĮ 6 str. 1 d. teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 str. 8 d. nustatytų pagrindų. FABĮ 2 str. 2 d. įtvirtinta, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA.

11Pareiškėja savo nemokumo priežastimis įvardija sutuoktinio verslo žlugimą prasidėjus finansinei krizei šalyje.

12Iš byloje surinktos medžiagos matyti, kad pareiškėjai ir jos sutuoktiniui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso neįrengtos pastogės patalpos, esančios Vytauto g. 21, Marijampolėje, kurių vertė 5039 Eur ir rūsio patalpos, esančios Vytauto g. 21, Marijampolėje, kurių vertė 9268 Eur. Minėtam turtui yra uždėtas areštas. Tuo tarpu kreditorinio įsiskolinimo likutis vien AB SEB bankui sudaro šiai dienai 132145 Eur. Jokio kito nekilnojamojo ar registracijos reikalingo turto pareiškėja neturi, sąskaitos likutis „Swedbank“ AB sąskaitoje Nr. ( - ) sudaro 0,76 Eur. Pareiškėja turi du nepilnamečius vaikus – B. B., gim. 2001-11-01 ir U. B., gim. 2006-05-12. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėjos mėnesio pajamos sudaro apie 274 Eur per mėnesį, jos poreikiai (įskaitant 100 Eur lėšas vaikų išlaikymui) sudaro 260 Eur. Iš papildomai pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėjos nepilnamečių vaikų išlaikymui 300 Eur suma kas mėnesį skiria pareiškėjos sutuoktinio A. B. tėvai.

13Išanalizavus pareiškėjos kreditorinius įsipareigojimus ir jų turtinę padėtį, konstatuotina, kad pareiškėja pagal turtinę padėtį per protingą terminą negali įvykdyti savo skolinių įsipareigojimų kreditoriams, o skolinių įsipareigojimų, kurių ji negali įvykdyti, suma akivaizdžiai viršija 25 MMA, nors pareiškėja turi turto, kuris turėtų galimybę bent iš dalies padengti jos įsipareigojimus, jo vertė bet kokiu atveju nesiekia sumos, kurią išminusavus pareiškėją būtų galima laikyti mokia. (FABĮ 2 str. 2 d.).

14Fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlyginis pagrindas iškelti šiam asmeniui bankroto bylą. Kita FABĮ nustatyta sąlyga bankroto bylai iškelti – FABĮ 5 str. 8 d. nurodytų atvejų nebuvimas.

15FABĮ 5 str. 8 d. nustatytos aplinkybės, kurioms esant teismas privalo atsisakyti iškelti bankroto bylą. Šių aplinkybių dalis siejama su fizinio asmens nesąžiningumo konstatavimu. Pagal FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius trejus metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 str. nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais.

16Įvertinus byloje esančius duomenis, nėra pagrindo teigti, kad pareiškėja tapo nemokia dėl per paskutinius trejus metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises. FABĮ nėra nustatyta, kad dėl savo neatidaus elgesio nemokiu tapęs asmuo automatiškai laikomas nesąžiningu. Pažymėtina, kad tretieji asmenys į bylą nepateikė jokių įrodymų pagrindžiančių jų abejones dėl pareiškėjos mokumo bei nesąžiningumo, be to atkreiptinas dėmesys, kad jie turės galimybę pateikti pareiškėjos mokumą patvirtinančius įrodymus ir po bankroto bylos iškėlimo. Paaiškėjus FABĮ 10 str. 1 d. 3- 8 p. nurodytoms aplinkybėms, bankroto byla turės būti nutraukta.

17Byloje taip pat nėra duomenų, kad pareiškėja tapo nemokia dėl savo žalingų įpročių arba kad ji yra bausta už nusikaltimus ar baudžiamuosius nesužengimus, ir jų teistumas nėra išnykęs, bei dėl to būtų tapusi nemokia (FABĮ 5 str. 8 d. 3 ir 4 p.).

18Nenustatyta, kad pareiškėjai buvo nutrauktas bankroto procesas ir nuo šio proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėjo 10 metų (FABĮ 5 str. 8 d. 5 p.).

19Teismo vertinimu, atsisakymas iškelti pareiškėjai bankroto bylą nagrinėjamu atveju neatitiktų nei pačios skolininkės, nei kreditorių interesų. Atsisakius iškelti bankroto bylą, ji ir toliau liktų nemokia, jos skoliniai įsipareigojimai dėl delspinigių ir palūkanų skaičiavimo tik didėtų. Pažymėtina, jog iškėlus bankroto bylą, būtų rengiamas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas, siekiama kreditorių pagalba atstatyti pareiškėjos mokumą, todėl tai labiau atitiktų tiek pareiškėjos, tiek kreditorių interesus. Be to, iškėlus bankroto bylą, kils pareiga bankroto administratoriui patikrinti pareiškėjos sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais (FABĮ 12 str. 3 d.). Be to, kreditoriams bankroto procedūros metu FABĮ numato svertus kontroliuoti bankroto administratoriaus veiklą ir įtakoti bankroto procesą (gauti iš bankroto administratoriaus informaciją, veiklos ataskaitas, motyvuotai reikalauti atstatydinti, pritarti planui, kontroliuoti plano įgyvendinimą, reikalauti nutraukti bankroto bylą, kt.).

20Remdamasis išdėstytais motyvais, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto bylą, nes ji yra nemoki ir nenustatyta FABĮ 5 str. 8 d. nurodytų aplinkybių, dėl kurių bankroto byla negali būti keliama.

21Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti bankroto administratorių. Pareiškėja bankroto administratoriumi prašo paskirti UAB „Mokumo valdymo sprendimai“. Įstatymo 11 straipsnio 3, 5 dalyse įtvirtintų pagrindų, dėl kurių teismas negalėtų skirti šios įmonės bankroto administratoriumi, nenustatyta. Byloje yra pateiktas šio administratoriaus sutikimas, numatytas FABĮ 4 straipsnio 5 dalyje, atlikti bankroto procedūras. Kreditoriai prieštaravimų dėl bankroto administratoriaus kandidatūros nepareiškė. Atsižvelgdamas į tai, teismas bankroto administratoriumi skiria UAB „Mokumo valdymo sprendimai“. Įvertinus teismui pateiktą informaciją apie bankroto administratoriui reikalingų lėšų, skirtų bankroto procedūroms atlikti, pagrindimą, teismas mano, jog jo nurodyta 730 Eur dydžio suma yra neprotingai didelė, todėl teismas mato pagrindą ją sumažinti iki 300 Eur (Įstatymo 4 straipsnio 6 dalis, 6 straipsnio 3 dalies 4 punktas).

22Atsižvelgiant į pareiškėjo R. B. nurodytą 260 Eur sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį būtiniems poreikiams tenkinti, kuri, teismo manymu, yra pagrįsta, teismas nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos tvirtina pareiškėjai kiekvieną mėnesį reikalingą piniginių lėšų sumą – 260 Eur. Teismo nuomone, tokio dydžio suma būtinųjų poreikių tenkinimui, atitiktų FABĮ tikslus ir užtikrintų kreditorių reikalavimų tenkinimą (FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 9 punktas).

23Vadovaujantis FABĮ 6 str. 3 d. 3 p. nustatytinas 30 dienų, nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, terminas per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

24Remiantis FABĮ 8 str. 5 d. nuostatomis, nustatytinas keturių mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektui pateikti tvirtinti.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 str. 1-3 dalimis bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 str., teismas

Nutarė

26iškelti pareiškėjai R. B., a. k. ( - ), fizinio asmens bankroto bylą.

27Paskirti R. B., a. k. ( - ) , bankroto administratoriumi UAB „Mokumo valdymo sprendimai“, j.a.k. 120943066, buveinės adresas Konstitucijos per. 12, LT-09308 Vilnius.

28Nustatyti 30 dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos.

29Patvirtinti 300 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti R. B., a. k. ( - ), bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

30Patvirtinti 260 EUR sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį R. B., a. k. ( - ), būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos.

31Nustatyti keturių mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektui pateikti tvirtinti.

32Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Gedimino pr. 2, Vilnius, VĮ Registrų centro Vilniaus filialui.

33Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jankienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėja R. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama iškelti jai... 3. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų... 4. Suinteresuotas asmuo UAB „Sūduvos vandenys“ pateiktame atsiliepime... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Litesko“ pateiktame atsiliepime nurodė, jo... 6. Pareiškėja pateikė teismui papildomus rašytinius įrodymus, iš kurių... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėja palaikė pareiškime išdėstytus... 8. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo A. B. nurodė, jog sutinka su... 9. Pareiškimas tenkintinas.... 10. Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1 str. 1 d. įtvirtinta,... 11. Pareiškėja savo nemokumo priežastimis įvardija sutuoktinio verslo žlugimą... 12. Iš byloje surinktos medžiagos matyti, kad pareiškėjai ir jos sutuoktiniui... 13. Išanalizavus pareiškėjos kreditorinius įsipareigojimus ir jų turtinę... 14. Fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlyginis pagrindas iškelti šiam... 15. FABĮ 5 str. 8 d. nustatytos aplinkybės, kurioms esant teismas privalo... 16. Įvertinus byloje esančius duomenis, nėra pagrindo teigti, kad pareiškėja... 17. Byloje taip pat nėra duomenų, kad pareiškėja tapo nemokia dėl savo... 18. Nenustatyta, kad pareiškėjai buvo nutrauktas bankroto procesas ir nuo šio... 19. Teismo vertinimu, atsisakymas iškelti pareiškėjai bankroto bylą... 20. Remdamasis išdėstytais motyvais, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas... 21. Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu, teismas,... 22. Atsižvelgiant į pareiškėjo R. B. nurodytą 260 Eur sumą, reikalingą... 23. Vadovaujantis FABĮ 6 str. 3 d. 3 p. nustatytinas 30 dienų, nuo šios... 24. Remiantis FABĮ 8 str. 5 d. nuostatomis, nustatytinas keturių mėnesių... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 str.... 26. iškelti pareiškėjai R. B., a. k. ( - ), fizinio asmens bankroto bylą.... 27. Paskirti R. B., a. k. ( - ) , bankroto administratoriumi UAB „Mokumo valdymo... 28. Nustatyti 30 dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 29. Patvirtinti 300 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę... 30. Patvirtinti 260 EUR sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį R. B., a. k. ( - ),... 31. Nustatyti keturių mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo šios nutarties... 32. Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti Audito,... 33. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...