Byla e2S-1469-934/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas Terebeiza,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Dubingiai diamond resort“ (apeliantės) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-10 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-19930-545/2018, kuria buvo tenkintas ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Darbo vizija“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Projektų investicijos“, prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo, atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Elguva gurmanams“, suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius.

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Darbo vizija“ kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo atsakovams uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Dubingiai diamond resort“ ir UAB „Elguva gurmanams“, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius. Pirmosios instancijos teismas 2018-12-11 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-19930-545/2018 ieškinį tenkino iš dalies.

72.

8Vilniaus apygardos teismas 2019-03-19 nutartimi civilinėje byloje e2A-1428-779/2019 pagal ieškovės BUAB „Darbo vizija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-11 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB „Darbo vizija“ ieškinį atsakovams UAB „Dubingiai diamond resort“, UAB „Elguva gurmanams“, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu iš dalies, restitucijos taikymo, patvirtino tarp šalių sudarytą taikos sutartį, panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-11 sprendimą, civilinę bylą nutraukė.

93.

10Ieškovė BUAB „Darbo vizija“ 2019-06-18 kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje Nr. e2-19930-545/2018 tuo pagrindu, kad atsakovė UAB „Dubingiai diamond resort“ tinkamai nevykdo mokėjimų pagal Vilniaus apygardos teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį. Atsakovė UAB „Dubingiai diamond resort“ su prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimu nesutiko, nurodė, jog mokėjimų pagal taikos sutartį tinkamai nevykdomi dėl vėluojančio atsakovės finansavimo, prašė teismo vykdomojo rašo neišduoti, skirti šalims laiko taikos sutarčiai pakeisti.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-07-10 nutartimi ieškovės BUAB „Darbo vizija“ prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkino. Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas ir turi būti vykdomas, jo pagrindu suinteresuotos šalies prašymu teismas gali išduoti vykdomąjį raštą. Byloje nesant duomenų, kad atsakovė UAB „Dubingiai diamond resort“ tinkamai vykdo Vilniaus apygardos teismo 2019-03-19 nutartimi patvirtintą taikos sutartį, teismas išdavė vykdomąjį raštą neįvykdytai taikos sutarties daliai ir baudai (pagal taikos sutarties 4).

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

155.

16Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Dubingiai diamond resort“ prašo panaikinti Vilniaus apylinkės teismo 2019-07-10 nutartį dėl vykdomojo rašto išdavimo, suteikti vieno mėnesio laikotarpį sudaryti naują mokėjimo grafiką taikos sutartyje. Prašymą grindžia tuo, kad atsakovė vykdo didelės apimties investicinį projektą, jai vėluoja finansavimas iš banko ir investuotojų, apie tai ji informavo išieškotoją BUAB „Darbo viziją“ ir prašė pakoreguoti mokėjimo grafikus. Pažymėjo, kad atsakovė geranoriškai pradėjo vykdyti taikos sutartį ir jau sumokėjo 800,00 Eur.

176.

18Ieškovė BUAB „Darbo vizija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-10 nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovės ieškovei jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nesutiko su atskirojo skundo argumentais, jog skundžiama teismo nutartis neįvertino susidariusios situacijos ir tai, jog atsakovė pasiruošusi geranoriškai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Ieškovė atkreipė dėmesį, kad tarp šalių sudaryta taikos sutartis patvirtinta įsiteisėjusia teismo nutartimi, kuri privaloma ir turi būti vykdoma. Pažymėjo, jog pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatas teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas. Ieškovė papildomai atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovė UAB „Dubingiai diamond resort“ gali sudaryti taikos sutartį vykdymo procese su ieškove (išieškotoja) BAUB „ Darbo vizija“.

197.

20Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-10 nutartį nepakeistą. Atsiliepime pažymėjo, kad atsakovė UAB „Dubingiai diamond resort“ nesumokėjo už 3 mėnesius pagal taikos sutartimi nustatytą mokėjimo grafiką, todėl tikėtina, jog bendrovė su išieškotoja BUAB „Darbo vizija“ geranoriškai neatsiskaitys.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas netenkintinas.

238.

24Bylos sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo išduotas vykdomasis raštas pagal teismo patvirtintą taikos sutartį, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

259.

26Ieškovė BUAB „Darbo vizija“ ir atsakovės UAB „Dubingiai diamond resort“ bei UAB „Elguva gurmanams“ sudarė taikos sutartį, kurią Vilniaus apygardos teismas 2019-03-19 nutartimi patvirtino, pagal kurios 1 punktą atsakovė UAB „Dubingiai diamond resort“ įsipareigojo sumokėti ieškovei BUAB „Darbo vizija“ 10 000,00 Eur sutartyje nustatytais periodiniais mokėjimais (2 t., e. b. l. 35 – 41). Atsakovė pagal taikos sutartį 2019-04-30 pavedimu sumokėjo tik 800,00 Eur (2 t., e. b. l. 48), toliau taikos sutartyje numatytų mokėjimų nevykdė, todėl ieškovė 2019-06-18 prašymu kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo (2 t., b. l. 44 – 46). Atsakovė su prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimo nesutiko, kartu su prieštaravimu pateikė 400,00 Eur dydžio 2019-07-17 mokėjimo pagal taikos sutartį (2 t., b. l. 64). Teismas prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkino (2 t., b. l. 52 – 53).

2710.

28CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Pagal CK 9.985 straipsnį teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

2911.

30Atsakovė UAB „Dubingiai diamond resort“ skundžia teismo nutartį išduoti vykdomąjį raštą tuo pagrindu, kad ji teismo patvirtinta taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdyti negali dėl laiku negaunamo savo vykdomo projekto finansavimo. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, teismo patvirtinta taikos yra vykdytinas dokumentas, kurio pagrindu suinteresuotos šalies prašymu teismas gali išduoti vykdomąjį raštą. Kai teismas patvirtina tarp šalių sudarytą taikos sutartį, ši sutartis įgyja įstatymo galią (CK 6.985 straipsnis), tampa priverstinai vykdytinu dokumentu ir vykdoma pagal tokias formuluotes ir tik tokia apimtimi, kuri yra nurodyta teismo procesiniame sprendime dėl jos patvirtinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-09-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468-403/2017).

3112.

32Atsakovė sudarytos taikos sutarties teisėtumo ir galiojimo neginčijo, todėl viena ta aplinkybė, kad ji negali vykdyti taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų dėl vykdomos ekonominės veiklos sutrikimų, nesudaro pagrindo riboti išieškotojo teises į priverstinį skolos išieškojimą. Pažymėtina, kad atsakovė yra privatus verslo siekiantis juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė, kuriai taikomas apdairaus, protingo ir rūpestingo verslininko standartas, ir kuri ji turėjo pareigą įsivertinti tinkamą savo prisiimamų finansinių įsipareigojimų vykdymo galimybę bei jų neįvykdymo riziką bei susijusias neigiamas pasekmes (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai tenkino ieškovės prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo.

3313.

34Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo sprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; 2009-05-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009).

3514.

36Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl nėra pagrindo naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais (CPK 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis).

37Dėl prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas

3815.

39Ieškovė pateikė 250,00 Eur dydžio apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius įrodymus (2 t., e. b. l. 70 – 71). Pateikti bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys įrodymai priimtini ir atsižvelgus į tai, kad patirtos išlaidos neviršija Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 redakcija), priteistinos iš atsakovės UAB „Dubingiai diamond resort“ (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

41Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-10 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-19930-545/2019, palikti nepakeistą.

42Priteisti iš atsakovės UAB „Dubingiai diamond resort“ , juridinio asmens kodas 303367129, 250,00 Eur (du šimtai penkiasdešimt eurų) ieškovės BUAB „Darbo vizija“, juridinio asmens kodas 303200048, apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

43Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Darbo... 7. 2.... 8. Vilniaus apygardos teismas 2019-03-19 nutartimi civilinėje byloje... 9. 3.... 10. Ieškovė BUAB „Darbo vizija“ 2019-06-18 kreipėsi į Vilniaus miesto... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-07-10 nutartimi ieškovės BUAB... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. 5.... 16. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Dubingiai diamond resort“ prašo... 17. 6.... 18. Ieškovė BUAB „Darbo vizija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį... 19. 7.... 20. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas netenkintinas.... 23. 8.... 24. Bylos sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 25. 9.... 26. Ieškovė BUAB „Darbo vizija“ ir atsakovės UAB „Dubingiai diamond... 27. 10.... 28. CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio... 29. 11.... 30. Atsakovė UAB „Dubingiai diamond resort“ skundžia teismo nutartį išduoti... 31. 12.... 32. Atsakovė sudarytos taikos sutarties teisėtumo ir galiojimo neginčijo, todėl... 33. 13.... 34. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo... 35. 14.... 36. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 37. Dėl prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas ... 38. 15.... 39. Ieškovė pateikė 250,00 Eur dydžio apeliacinės instancijos teisme patirtas... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 41. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-10 nutartį, priimtą civilinėje... 42. Priteisti iš atsakovės UAB „Dubingiai diamond resort“ , juridinio asmens... 43. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....