Byla e2A-632-180/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Konstantino Gurino ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Požeminės linijos“ ir trečiojo asmens E. L. apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-278-273/2017 pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Požeminės linijos“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Požeminės linijos“ priešieškinį ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Laugina“ dėl lėšų priteisimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims E. L. ir uždarajai akcinei bendrovei „Radviliškio vanduo“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Laugina“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Požeminės linijos“ 304 349,35 Eur (1 050 857,43 Lt) skolą, 8,40 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys grindžiamas šiais argumentais:
  1. 2012 m. vasario 7 d. UAB „Radviliškio vanduo“ ir ūkio subjektų (UAB „Laugina“, UAB „Požeminės linijos“ ir UAB „Statovita“) grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, sudarė rangos sutartį „Linkaičių k. vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie Radviliškio miesto tinklų; Alksniupių nuotakynas; Aukštelkų ir Gražionių gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų sujungimas; Karčemų vandentiekis ir nuotakynas; Kutiškių gyv. vandentiekio ir nuotekų tinklų pajungimas prie Radviliškio miesto tinklų; Kutiškių vandentiekis ir nuotakynas; Pakiršinio vandentiekis ir nuotakynas; Šaukoto vandentiekis ir nuotakynas; Šiaulėnų vandentiekis ir nuotakynas; Sidabravo nuotakynas; Šniūraičių vandentiekis ir nuotakynas (FIDIC „Raudonos“ knygos nuostatos); Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Raudondvario kaime (FIDIC „Geltonos“ knygos nuostatos)“ Nr. 2012/3 (toliau – „Rangos sutartis“). Rangos sutartis buvo sudaryta paminėtai ūkio subjektų grupei laimėjus UAB „Radviliškio vanduo“ skelbtą viešo darbų pirkimo konkursą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Radviliškio rajone“, pirkimo Nr. 96521 (toliau – Konkursas).
  2. UAB „Laugina“, UAB „Požeminės linijos“ ir UAB „Statovita“, nusprendusios veikti kartu teikiant bendrą pasiūlymą Konkursui ir apjungti savo organizacinį, gamybinį ir finansinį potencialą, 2010 m. gruodžio 14 d. sudarė jungtinės veiklos sutartį (toliau – Jungtinės veiklos sutartis“), kurios pagrindu įsipareigojo dalyvauti Konkurse, o jį laimėjus – bendromis pastangomis įvykdyti rangos sutartį.
  3. Vedančiuoju (pagrindiniu) partneriu pagal Jungtinės veiklos sutartį iš pradžių buvo UAB „Laugina“, tačiau 2013 m. sausio 30 d. priedu Nr. 2 prie Jungtinės veiklos sutarties ji buvo pakeista UAB „Požeminės linijos“. Priedu Nr. 2 taip pat buvo susitarta pakeisti Jungtinės veiklos sutarties 1.5 punktą, nustatant, kad Jungtinės veiklos sutartyje numatytus darbus finansuoja užsakovas, t. y. UAB „Radviliškio vanduo“, atlikdamas mokėjimus į UAB „Požeminės linijos“ atsiskaitomąją sąskaitą.
  4. Pagal Jungtinės veiklos sutarties 5 punktą UAB „Laugina“ turėjo atlikti gen. rangovo funkcijas, sumontuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus atviru būdu, ardyti ir atstatyti „gerbūvį“ (turėtų būti aplinkotvarkos, VLKK, Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas) bei atlikti kitus su Rangos sutartimi susijusius darbus, kurių dalis objekte sudarys 34 procentus; UAB „Požeminės linijos“ turėjo atlikti vamzdynų rekonstrukciją ir tiesimą uždaru būdu, vandentiekio ir nuotekų tinklų montavimą atviru būdu, „gerbūvio“ (turėtų būti aplinkotvarkos, VLKK, Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas) ardymą ir atstatymą bei kitus su Rangos sutartimi susijusius darbus, kurių dalis objekte sudarys 33 procentus. Tame pačiame punkte nustatyta, kad UAB „Statovita“ turės sumontuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus atviru būdu, montuoti ir rekonstruoti siurblines, atlikti „gerbūvio“ ardymo ir atstatymo bei kitus su Rangos sutartimi susijusius darbus, kurių dalis objekte sudarys 33 procentus.
  5. Priedu Nr. 2 buvo pakeistas Jungtinės veiklos sutarties 5 punktas, nustatant, kad generalinio rangovo funkcijas vykdys UAB „Požeminės linijos“. 2012 m. rugpjūčio 23 d. susitarimu dėl Jungtinės veiklos sutarties vykdymo, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Statovita“ Jungtinės veiklos sutartyje numatytų darbų faktiškai nevykdė ir nevykdo, o juos vykdė ir vykdo UAB „Laugina“, UAB „Laugina“ ir UAB „Statovita“ susitarė, kad UAB „Laugina“ perima visus UAB „Statovita“ priklausančius atlikti darbus. Taigi UAB „Laugina“ darbų dalis objekte padidėjo iki 67 procentų.
  6. UAB „Laugina“, būdama vedančiąja partnere pagal Jungtinės veiklos sutartį, gavusi iš UAB „Požeminės linijos“ atliktų darbų aktą, sudarydavo ir pateikdavo užsakovui UAB „Radviliškio vanduo“ bendrą abiejų partnerių atliktų darbų aktą. Gavusi iš UAB „Radviliškio vanduo“ apmokėjimą, UAB „Laugina“ per 1 – 2 dienas sumokėdavo UAB „Požeminės linijos“ priklausančią pinigų dalį.
  7. Vedančiąja partnere tapus UAB „Požeminės linijos“, UAB „Laugina“ savo atliktų darbų aktus teikė UAB „Požeminės linijos“, o ši sudarytus bendrus abiejų partnerių atliktų darbų aktus teikė UAB „Radviliškio vanduo“. Vėliau UAB „Požeminės linijos“ kelis mėnesius iš eilės atsisakė priimti UAB „Laugina“ atliktus darbus ir už juos atsiskaityti.
  8. UAB „Laugina“, atlikusi atitinkamą dalį darbų objekte „Aukštelkų ir Gražionių gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų sujungimas“, sudarė suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 9 ir atliktų darbų aktą Nr. 9 bei kartu su 2014 m. gegužės 16 d. lydraščiu Nr. S-913 pateikė juos pasirašyti UAB „Požeminės linijos“. 2014 m. gegužės 23 d. raštu Nr. S14-5/35 UAB „Požeminės linijos“ atsisakė pasirašyti aktus ir priimti darbus.
  9. UAB „Laugina“, atlikusi atitinkamą dalį darbų objekte „Šiaulėnų vandentiekis ir nuotakynas“, sudarė suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 10 ir atliktų darbų aktą Nr. 10 bei kartu su 2014 m. birželio 13 d. lydraščiu Nr. S-923 pateikė juos pasirašyti UAB „Požeminės linijos“. Pakartotinai buvo pateikti ir suvestinis (supaprastintas) atliktų darbų aktas Nr. 9 ir atliktų darbų aktas Nr. 9. 2014 m. birželio 25 d. raštu Nr. S14-6/39 UAB „Požeminės linijos“ vėl atsisakė pasirašyti aktus ir priimti darbus.
  10. UAB „Laugina“, atlikusi atitinkamą dalį darbų objekte „Kutiškių gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie Radviliškio m. tinklų“, sudarė suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 11 ir atliktų darbų aktą Nr. 11, o atlikusi atitinkamą dalį darbų objekte „Kutiškių vandentiekis ir nuotakynas“ sudarė suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 12 ir atliktų darbų aktą Nr. 12 bei kartu su 2014 m. birželio 17 d. lydraščiu pateikė juos pasirašyti UAB „Požeminės linijos“. 2014 m. birželio 25 d. raštu Nr. S14-6/40 UAB „Požeminės linijos“ atsisakė pasirašyti aktus ir priimti darbus.
  11. UAB „Požeminės linijos“ nepagrįstai atsisakius pasirašyti pateiktus suvestinius (supaprastintus) atliktų darbų aktus Nr. 9, 10, 11 ir 12 bei atliktų darbų aktus Nr. 9, 10, 11 ir 12, UAB „Laugina“ pasirašė juos vienašališkai. Vienašališkai pasirašytų aktų pagrindu UAB „Laugina“ išrašė 2014 m. spalio 6 d. PVM sąskaitą faktūrą LAU 0001657 129 872,87 Lt sumai, 2014 m. spalio 6 d. PVM sąskaitą faktūrą LAU 0001677 437669,98 Lt sumai, 2014 m. spalio 7 d. PVM sąskaitą faktūrą LAU 0001681 65 410,89 Lt sumai ir 2014 m. spalio 7 d. PVM sąskaitą faktūrą LAU 0001682 463 199,28 Lt sumai. Iš viso UAB „Požeminės linijos“ privalo sumokėti UAB „Laugina“ 1 050 857,43 Lt.
  12. Darbus, nurodytus suvestiniuose (supaprastintuose) atliktų darbų aktuose Nr. 9, 10, 11 ir 12 bei atliktų darbų aktuose Nr. 9, 10, 11 ir 12, UAB „Požeminės linijos“ jau yra perdavusi užsakovui UAB „Radviliškio vanduo“, kuris darbus priėmė ir už juos atsiskaitė su UAB „Požeminės linijos“. Visi darbai visuose pagal rangos sutartį statytuose objektuose yra užbaigti ir teisės aktų nustatyta tvarka yra išduoti statybos užbaigimo aktai. Užsakovas UAB „Radviliškio vanduo“ faktiškai naudojasi UAB „Laugina“ atliktų darbų rezultatu.
  13. Pagal ūkio subjektų (UAB „Laugina“, UAB „Požeminės linijos“ ir UAB „Statovita“) grupės konkursui pateikto pasiūlymo priedą, kiekvieną kartą įtraukus atliktus darbus į aktą, turėjo būti ir buvo sulaikoma 5 procentų atliktų darbų vertės suma, t. y. užsakovas sulaikydavo tokios sumos mokėjimą pagrindiniam partneriui, o pagrindinis partneris – kitam partneriui. Visi darbai visuose statytuose objektuose yra užbaigti ir teisės aktų nustatyta tvarka yra išduoti statybos užbaigimo aktai. UAB „Požeminės linijos“ yra pateikusi užsakovui UAB „Radviliškio vanduo“ sulaikytų pinigų sumai garantiją arba laidavimo raštą bei sulaikomų pinigų sąskaitą, tačiau nėra žinoma, ar UAB „Radviliškio vanduo“ yra pervedusi UAB „Požeminės linijos“ sulaikytus pinigus ir, jeigu yra pervedusi, tai kokią sumą.
  14. Visų pagal Rangos sutartį sulaikytų pinigų (918 334,09 Lt) atitinkama dalis (proporcinga atliktų darbų vertei) juos „atlaisvinus“ turi tekti UAB „Laugina“. UAB „Požeminės linijos“ nėra informavusi UAB „Laugina“ apie gautus sulaikytus pinigus; nėra jų dalies sumokėjusi UAB „Laugina“.
  15. Ieškovė reikalavimą priteisti procesines palūkanas grindė CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis.
 2. Atsakovė UAB „Požeminės linijos“ pateikė priešieškinį, prašydama priteisti iš ieškovės BUAB „Laugina“ 56 175,07 Eur bei 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą. Priešieškinį grindė šiais argumentais:

52.1. Byloje atliktos ekspertizės metu buvo nustatyta, kad ieškovė įtraukusi į aktus tam tikrus neatliktus darbus, už kuriuos jai sumokėta. Priešieškiniu siekiama iš ieškovės priteisti sumas, kurias ieškovė yra gavusi už neatliktus darbus.

62.2. 2016 m. gegužės 11 d. ekspertizės akto Nr. 16/06/11 išvadų 9 punkte nustatyta, kad pagal rangos sutarties sąlygas ieškovės perteklinė draudimų suma (įvertinus ieškovės faktines išlaidas) yra 130 251,00 Lt arba 37 723,30 Eur. Byloje yra atsakovės sudaryta UAB „Laugina“ atliktų darbų ir mokėtinų sumų suvestinė“ (toliau – suvestinė).

72.3. Ekspertizės akte nustatyta, kad ši suvestinė yra teisinga visa apimtimi arba teisinga iš dalies. Pagal suvestinę ieškovė yra įtraukusi neatliktus darbus objektuose „Kutiškių gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų pajungimas prie Radviliškio m. tinklų“ ir „Kutiškių vandentiekis ir nuotakynas“ už 24 963,14 Lt ir 38 747,14 Lt, iš viso už 63 710,28 Lt arba 18 451,77 Eur. Sudėjus ieškovės perteklinius neatliktus darbus, bendra tokių darbų suma sudaro 56 175,07 Eur (37 723,30+18 451,77 Eur), kurią ieškovė gavo už faktiškai neatliktus darbus. Ši suma turi būti iš ieškovės priteista atsakovei.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. sausio 3 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl to, ar ieškovė atliko darbus pagal vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus Nr. 9, 10, 11, 12 ir, ar atsakovė už šiuos darbus privalo apmokėti ieškovei.
 3. Ginčui spręsti teismas taikė CK 6.694 straipsnio 1 ir 2 dalis, vadovavosi suformuota teismų praktika dėl rangos teisinių santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007).

8Dėl ieškovės vienašališkai pasirašytų atliktų darbų aktų

 1. Teismas, ištyręs ir įvertinęs bylos duomenis, sprendė, kad tarp ieškovės ir atsakovės nebuvo sudaryta rangos sutartis, kuri reglamentuotų darbų priėmimo – perdavimo procedūrą, darbų apmokėjimo terminus ir sąlygas. Pagal susiformavusią praktiką (tokia praktika buvo taikoma ieškovei vykdant gen. rangovo funkcijas) atsakovė iš ieškovės turėjo priimti darbus tik po to, kai šiuos darbus iš atsakovės priimdavo užsakovė; ieškovės pateikti atliktų darbų aktai Nr. 9-12 nelaikytini vienašaliais aktais, nes juose nėra žymų apie darbų perdavimą; ieškovės pateikti suvestiniai atliktų darbų aktai Nr. 9, 10, 11, 12 sudaryti ne pagal statybos darbų žurnalus. Į teismo posėdį papildomai pateikti statybos darbų žurnalai nebuvo perduoti užsakovui bei statybos darbų užbaigimo komisijai; eksperto D. L. ekspertizės akto išvadoje nurodyta, kad nėra galimybės įvertinti rangovo nuo 2013 m. vasario 15 d. atliktų statybos darbų ir defektų šalinimo darbų apimčių per visą Rangos sutarties vykdymo laikotarpį, nes nėra rangovo UAB „Laugina“ statybos darbų žurnalų, kurie turėjo būti įforminti ir pateikti Statybos užbaigimo komisijai, perduoti Statytojui. Ekspertas nurodė, kad nėra galimybės gauti papildomos medžiagos, o turimos nepakanka išvadai dėl UAB ,,Laugina“ atliktų darbų, nurodytų aktuose Nr. 9, 10, 11 ir 12, kurie paminėtos bendrovės nėra įforminti, duoti. Tokia išvada buvo eksperto patvirtinta ir teismo posėdyje. Liudytojų: E. L., ieškovės BUAB „Laugina“ buvusių darbuotojų R. A., G. K., D. N., G. Z., ir A. V. parodymai, teismo įsitikinimu, neįrodo ieškovės atliktų darbų, už kuriuos prašoma sumokėti.

9Dėl lėšų, gautų už neatliktus darbus

 1. Teismas, iš ekspertizės akto, jo išvados, nustatė, kad UAB „Požeminės linijos“ sudarytos UAB „Laugina“ faktiškai atliktų darbų suvestinės (pagal kurias buvo įtraukti neatlikti darbai objektuose) tikėtina teisingos visa apimtimi arba teisingos iš dalies. Nesant per visą Rangos sutarties statybos darbų laikotarpį UAB „Laugina“ atliktų statybos darbų ir šalinamų defektų įrašų statybos žurnaluose, statybos norminių dokumentų reikalavimais rangovo įformintų ir patvirtintų statinio statybos techninės priežiūros vadovo, sprendė, kad nėra pagrindo neginčijamai išvadai, kad ieškovė yra įtraukusį neatliktų darbų už 18 451,77 Eur sumą ir draudimų už 37 723,30 Eur sumą. Teismas priėjo išvados, kad atsakovė neįrodė esant civilinės atsakomybės sąlygų, kurių pagrindu ieškovei kiltų prievolė atlyginti ieškovei 56 175,07 Eur.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliantas (trečiasis asmuo) E. L. apeliaciniu skundu prašo:

108.1. Panaikinti skundžiamą Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. sprendimo dalį dėl netenkinto ieškovės BUAB „Laugina“ ieškinio atsakovei UAB „Požeminės linijos“ dėl skolos priteisimo ir perduoti bylą šioje dalyje pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

118.2. Jeigu apeliacinės instancijos teismas nuspręstų, kad byloje surinktų duomenų pakanka, prašo priimti naują procesinį sprendimą – ieškovės BUAB „Laugina“ ieškinį atsakovei UAB „Požeminės linijos“ dėl skolos priteisimo tenkinti. Taip pat prašo:

128.2.1. Prijungti rašytinius įrodymus (P. M. paaiškinimas dėl 2016 m. gegužės 11 d. ekspertizės akto Nr. 16/0611);

138.2.2. Skirti žodinį bylos nagrinėjimą;

148.2.3. Liudytoju apklausti E. L.;

158.2.4. Išreikalauti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius nuo 2011 m. balandžio 11 d. iki 2014 m. liepos 31 d. UAB „Laugina“ įsigytas medžiagas bei jų pristatymą, t.y. sutartis, PVM sąskaitas faktūras, krovinių važtaraščius iš UAB „Tiekimo sprendimai“; UAB „Betono centras“; UAB „Vandens siurbliai“; UAB „Drąseikių karjeras“; UAB „Ariogalos statybinės medžiagos“ ir UAB „Gairana“.

168.2.5. Iš trečiojo asmens UAB „Radviliškio vandenys“ išreikalauti ginčo objektuose, t. y. objekte „Aukštelkų ir Gražionių gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų sujungimas“, objekte „Šiaulėnų gyvenvietės vandentiekis ir nuotakynas“, objekte „Kutiškių gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų pajungimas prie Radviliškio miesto tinklų“, objekte „Kutiškių vandentiekis ir nuotakynas“ atliktas nuotraukas;

178.2.6. Skirti pakartotinę statybos techninę ekspertizę, sudarant galimybę proceso dalyviams pasiūlyti teismo eksperto kandidatūras bei suformuoti klausimus;

 1. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas, nevertino aktualių CK normų, nuosekliai formuojamos teismų praktikos, nepasisakė dėl vienašališkai pasirašytų atliktų darbų aktų galiojimo iki jie yra nuginčijami teismo sprendimu, neaiškino CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatos turinio. Pirmosios instancijos teismas priėmė byloje surinktiems įrodymams prieštaraujantį bei teisiškai nemotyvuotą sprendimą, nenustatė ieškinio teisinio pagrindo, pažeidė materialiosios ir proceso teisės normas – neteisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą, nes pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį įrodinėjimo pareiga dėl darbų atlikimo akto negaliojimo tenka atsakovui (CPK 178 str.).
  2. Bylos nagrinėjimo dalykas buvo ieškovo atlikti statybos rangos darbai ir tinkamas atsiskaitymas už juos. Aplinkybė, ar ieškovas atliko statybos rangos darbus turėdamas atestatą, nebuvo bylos nagrinėjimo dalykas. Pirmosios instancijos teismas aplinkybę apie atestato neturėjimą po 2013 m. vasario 15 d. ir negalėjimą vykdyti rangos darbų ginčo objektuose konstatavo klaidingai, nes ji įtakos tinkamam atsiskaitymui su ieškovu už ieškovo atliktus ir perduotus statybos rangos darbus.
  3. Pirmosios instancijos teismas nevertino teismo eksperto konstatuotų aplinkybių, kad atsakovas iš dalies neginčijo ieškovo atliktų statybos rangos darbų pagal atliktų darbų aktas Nr. 9, 10, 11 ir 12. Atsakovas pripažino, jog ieškovas pagal atliktų darbų aktus Nr. 9, 10, 11 ir 12 atliko dalį darbų ir tai laikytina faktų pripažinimu CPK 182 straipsnio 5 punkto prasme.
  4. Skundžiamame sprendime įrodymų tyrimas atliktas paviršutiniškai. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo papildomai suformuluotus prašymus, todėl egzistuoja pagrindas bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
  5. Dėl rašytinių įrodymų (P. M. paaiškinimas dėl 2016 m. gegužės 11 d. ekspertizės akto Nr. 16/0611) prijungimo apeliantas nurodė: specialias žinias turinčio asmens, kuris nedalyvavo bylos nagrinėjime ir teismo ekspertizės atlikime, nuomone, teismo ekspertizė buvo atlikta neišsamiai, nebuvo įvertinti visi duomenys ir dokumentai, kurie galėjo padėti atsakyti į teismo ekspertui užduotus klausimus. Ši specialisto nuomonė papildomai pagrindžia argumentus dėl būtinybės atlikti pakartotinę ekspertizę ir nepagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą atmesti ieškovo prašymus dėl papildomų įrodymų surinkimo, teismo ekspertizė skyrimo.
  6. Dėl papildomų įrodymų išreikalavimo: įrodymų gavimas iš tiekėjų, t. y. bendrovių, iš kurių ieškovas pirko medžiagas, kurios buvo naudojamos ginčo objektuose, papildomai pagrįs trečiojo asmens išdėstytą poziciją ir padės pašalinti prieštaravimus.
 2. Apeliantė (atsakovė) UAB „Požeminės linijos“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. sprendimo dalį atmesti jos (atsakovės) priešieškinį ir iš ieškovės BUAB „Laugina“ priteisti atsakovės UAB „Požeminės linijos“ naudai 19 700,07 Eur, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, bei bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

1810.1. Priešieškinio atmetimas yra ginčijamas ne visa apimtimi, o tik iš dalies – dėl 19 700,07 Eur sumos. Atsakovė priešieškiniu iš ieškovės prašė priteisti 56 175,07 Eur sumą, kurią sudarė visa ieškovės padidinta draudimų suma.

1910.2. Ieškovė, būdama vedančiuoju parneriu ir vykdydama gen. rangovo funkcijas, veikė netinkamai, nes aktus sudarė ne pagal faktiškai patirtas išlaidas.

2010.3. Ieškovė įtraukė į aktus garantijas/laidavimus 20 897 Lt mažiau nei buvo faktinės jos išlaidos (įtraukta suma 49 890 Lt, o faktinės išlaidos – 70 787 Lt), kai draudimus įtraukė į aktus net 130 251 Eur daugiau nei buvo faktinės jos išlaidos (įtraukta suma 174 680 Lt, o faktinės išlaidos – 44 429 Lt).

2110.4. Ekspertizės akte nustatyta, kad pagal Rangos sutarties sąlygas ieškovės (kol vykdė gen. rangovo funkcijas) neįtrauktų į aktus garantijų/laidavimų likutis sudarė 5 010 Lt, o draudimų likutis – 1 620 Lt, iš viso į aktus neįtrauktas likutis sudarė 6 630 Lt. Jeigu ieškovė būtų įtraukusi į aktus garantijų/laidavimų ir draudimo sutarčių sumas pagal faktines išlaidas, likutis turėjo sudaryti 115 984 Lt (33 591,29 Eur), bet ne 115 984 Lt.

2210.5. Atsakovė, vykdydama iš ieškovės perimtas gen. rangovo funkcijas, sudarė garantijų/laidavimo sutarčių už 47 445,39 Lt sumą ir draudimo sutarčių už 27 205 Lt sumą, dėl ko patyrė 74 650,39 Lt (21 620,25 Eur) išlaidų. Ieškovė atsakovei buvo palikusi įtraukti į aktus tik 6 630 Lt (1 920,18 Eur) likutį, dėl ko ji (atsakovė) patyrė 68 020,39 Lt (19 700,07 Eur) nuostolį. Jeigu ieškovė nebūtų padidinusi 109 354 Lt sumos, atsakovė jokio nuostolio nebūtų patyrusi, nes pagal rangos sutartį turėjo likti 115 984 Lt likutis, kurio būtų visiškai užtekę garantijų/laidavimų ir draudimo sutarčių sudarymui (pratęsimui).

2310.6. Nei ieškovė, nei trečiasis asmuo E. L. byloje neginčijo ekspertizės akto išvadų dėl ieškovės ir atsakovės faktiškai patirtų išlaidų garantijų/laidavimų ir draudimo sutarčių sudarymo; neginčijo teismo eksperto išvados, kad ieškovės perteklinė garantijų/laidavimų ir draudimų suma yra 109 354 Lt.

2410.7. Jungtinės veiklos sutarties 3.2 punkte nustatyta, kad šalis, dėl savo įsipareigojimų, susijusių su šia sutartimi, nevykdymo padariusi tiesioginius nuostolius kitai šaliai, turi juos atlyginti.

2510.8. Ieškovė, vykdydama gen. rangovo funkcijas ir įtraukdama į aktus didesnes nei faktiškai patirtas išlaidas garantijų/laidavimų ir draudimo sutarčių sudarymui, veikė netinkamai, pažeidė Jungtinės veiklos sutarties 1.6 punktu prisiimtus vedančiojo partnerio įsipareigojimus ir 2.3.1 punktu prisiimtus gen. rangovo įsipareigojimus. Draudimo sutartis reikėjo pratęsti būtent dėl to, kad ieškovė netinkamai vykdė į jos darbų apimtį įeinančius darbus, dėl ko rangos sutartyje nustatytais terminais darbai nebuvo atlikti.

2610.9. Dėl ieškovės neteisėtų veiksmų ji (atsakovė) patyrė 19 700,07 Eur (68 020,39 Lt) nuostolį, nes atsakovė, vykdydama iš ieškovės perimtas gen. rangovo funkcijas, garantijų/laidavimų ir draudimo sutarčių sudarymui faktiškai išleido 74 650,39 Lt sumą, o pagal Rangos sutartį ieškovė buvo palikusi tik 6 630 Lt likutį.

2710.10. Tarp ieškovės neteisėtų veiksmų ir atsakovės patirtų nuostolių yra tiesioginis priežastinis ryšys, nes nuostoliai susidarė būtent dėl to, kad ieškovė padidino draudimų sumą. Jeigu ieškovė būtų įtraukusi į aktus faktiškai patirtas išlaidas ir nebūtų padidinusi 109 354 Lt sumos, atsakovė jokio nuostolio nebūtų patyrusi, nes pagal Rangos sutartį likučio, skirto garantijoms/laidavimams ir draudimams, atsakovei būtų užtekę.

 1. Atsakovė UAB „Požeminės linijos“ atsiliepimu į trečiojo asmens E. L. apeliacinį skundą prašo:
11.1. Atmesti trečiojo asmens E. L. apeliacinį skundą; 11.2. Priteisti atsakovei UAB „Požeminės linijos“ iš ieškovės BUAB „Laugina“ išlaidas advokato pagalbai apmokėti, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. 12. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ieškovės sudaryti atliktų darbų aktai Nr. 9, 10, 11, 12 negali būti laikomi vienašaliais aktais, nes juose nėra žymų apie vienašalį akto surašymą. Ieškovė nesilaikė CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos dėl darbų perdavimo pagal vienašalius aktus.
  2. Ieškovė netinkamai vykdė savo įsipareigojimus, pasišalino iš objektų, nesirūpino nei statybos darbų užbaigimu, defektų ištaisymu, objektų pridavimu. Nuo 2013 m. vasario 15 d. nustojo galioti ieškovės atestatas Nr. 0180, kurio galiojimo ji neprasitęsė. Ieškovė tiesiog pasišalino iš objektų ir darbų perdavimu nesirūpino.
  3. Ieškovė iš objektų pasišalino 2013 metais, ji atliktų darbų aktus Nr. 9, 10, 11, 12 sudarė ir atsakovei pateikė tik 2014 m. gegužės ir birželio mėnesiais, t. y. praėjus maždaug metams po pasišalinimo iš objektų. Aktai grąžinti ieškovei, nurodant konkrečias jų grąžinimo priežastis. Po aktų grąžinimo, ieškovė nepadarė aktuose žymų apie vienašalį darbų perdavimą ir neinformavo atsakovės, kad darbai yra perduodami pagal vienašalius aktus.
  4. Jeigu apeliacinės instancijos teismas vis dėl to nuspręstų, kad ieškovės sudaryti atliktų darbų aktai Nr. 9, 10, 11, 12 turi būti laikomi vienašaliais, šie aktai turi būti pripažinti negaliojančiais, nes jie yra sudaryti netinkamai ir dėl to atsakovė pagrįstai atsisakė juos pasirašyti bei grąžino atgal (CK 6.694 str. 4 d.). Į atliktų darbų aktus yra įtraukti darbai, kurių ieškovė faktiškai neatliko. Kai ieškovė pateikė atliktų darbų aktus Nr. 10 – 12, tai užsakovas UAB „Radviliškio vanduo“ dar net nebuvo priėmęs darbų, kuriuos siekė įtraukti į aktus ieškovė.
  5. Nors darbai buvo užbaigti, tačiau nereiškia, kad darbus atliko ieškovė. Pasibaigtus ieškovės atestato Nr. 0180 galiojimo laikui ir ieškovei pasišalinus iš objektų, į ieškovės darbų apimtį įeinančius darbus perėmė, užbaigė ir defektus ištaisė atsakovė. Todėl objektų užsakovas UAB „Radviliškio vanduo“ naudojasi ne ieškovės, o atsakovės atliktų darbų rezultatu. Tuo metu, kai ieškovė siekė įtraukti į aktus ginčo darbus, užsakovas UAB „Radviliškio vanduo“ dar nesinaudojo ginčo darbų rezultatu.
  6. Ieškovei, kaip rangovei, kuri yra savo srities profesionalė, yra keliami didesni rūpestingumo, apdairumo ir atidumo reikalavimai. Jeigu ieškovė manė, kad iki pasišalinimo iš objektų yra atlikusi darbus, kuriuos galima įtraukti į aktus, ieškovė turėjo imtis priemonių užfiksuoti atliktus darbus ir sudaryti faktiškai atliktų darbų aktus. Tačiau ieškovė tiesiog pasišalino iš objektų.
  7. Pašymas apklausti liudytojų E. L. nebuvo pateiktas laiku ir šio liudytojo apklausa užvilkins bylos nagrinėjimą; šis liudytojas yra trečiojo asmens sūnus, ir trečiasis asmuo galėjo šį liudytoją atsivesti į 2016 m. gruodžio 14 d. teismo posėdį; nepagrįstas teiginys, kad poreikis apklausti šį liudytoją iškilo tik po teismo eksperto apklausos, nes ekspertas savo apklausoje jokių naujų aplinkybių, susijusių su šiuo liudytoju, nenurodė; trečiasis asmuo nenurodė, kokias konkrečias aplinkybes šis liudytojas gali patvirtinti; liudytojas yra artimais giminystės ryšiais susijęs su trečiuoju asmeniu, todėl šio liudytojo parodymai turėtų būti vertintini kritiškai ir jie jokios esminės reikšmės bylos nagrinėjimui negali turėti.
  8. Dėl trečiojo asmens pateiktų naujų įrodymų prijungimo prie bylos nurodoma, kad trečiasis asmuo galėjo kreiptis į P. M. dėl rašytinio paaiškinimo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Trečiasis asmuo kreipėsi į P. M. tik po bylos išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme, todėl yra pagrindas teigti, kad trečiasis asmuo netinkamai naudojasi savo procesinėmis teisėmis; P. M. nėra teismo ekspertas ir jis neturi nei reikiamos kvalifikacijos, nei patirties vertinant teismo ekspertų išvadų. P. M. rašytinis paaiškinimas yra abstraktaus pobūdžio, neargumentuotas.
  9. Nei ieškovė, nei trečiasis asmuo pirmosios instancijos teisme neprašė skirti pakartotinės ekspertizės. Todėl apeliacinės instancijos teisme pakartotinė ekspertizė negali būti skiriami, nes ji gali būti skiriama tik išimtiniais atvejais, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė skirti pakartotinę ekspertizę.
 1. Ieškovė BUAB „Laugina“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „BankromaX“, atsiliepime į atsakovės UAB „Požeminės linijos“ ir trečiojo asmens E. L. apeliacinius skundus, nurodė, kad BUAB „Laugina“ nėra pareiškusi savarankiško apeliacinio skundo, nes įvertinusi bylos medžiagą, teismo nustatytas faktines aplinkybes bei perimtus įmonės dokumentus iš BUAB „Laugina“ direktoriaus, nematė pagrindų apeliaciniam skundui pateikti. Direktorius, turėdamas įstatyme nustatytą pareigą, po bankroto bylos įmonei iškėlimo, perduoti visus dokumentus, nebendradarbiauja su bankroto administratore ir nėra tinkamai įvykdęs įstatyme nustatytos pareigos. Trečio asmens apeliaciniame skunde išdėstytos pretenzijos, kad paskirtas bankroto administratorius šioje civilinėje byloje neveikė aktyviai ir neginė bankrutuojančios bendrovės bei kreditorių interesų yra visiškai nepagrįstos.
 2. Trečiasis asmuo E. L. atsiliepime į atsakovės UAB „Požeminės linijos“ apeliacinį skundą prašo jį atmesti.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliaciniai skundai netenkintini.

29Dėl naujų įrodymų

 1. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 2. Įvertinusi trečiojo asmens prašymus dėl papildomų įrodymų išreikalavimo ir pateiktų įrodymų priėmimo (išvardyti apeliaciniame skunde), teisėjų kolegija prieina išvados, kad visi trečiojo asmens (apelianto) prašymai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme. Apeliantas nepagrindė būtinybės teikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme ir kad pateikti naujus įrodymus, ar prašyti teismo išreikalauti naujus įrodymus, buvo nepagrįstai sukliudyta (CPK 42, 178 str.). Prašymas skirti pakartotinę ekspertizę byloje taip pat nemotyvuotas, grindžiamas prielaidomis. Patenkinus prašymą, teismo procesas akivaizdžiai bus užvilkintas.

30Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

 1. Apeliacinis skundas žodinio proceso tvarka gali būti nagrinėjamas tik išimtine tvarka (CPK 322 str.). Pagrindo skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka nenustatyta, dėk ko tenkinti ieškovės prašymą dėl žodinio bylos nagrinėjimo nėra pagrindo. Apeliaciniuose skunduose iš esmės keliama įrodymų tyrimo ir vertinimo problema. Tokių skundo argumentų pagrįstumą teisėjų kolegija gali įvertinti remdamasi bylos medžiaga – nėra būtina pakartotinai išklausyti šalis dėl jų pozicijos kaip turėtų būti vertinamos atitinkamos faktinės aplinkybės, įrodymai.

31Dėl apeliacinių skundų

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

32Faktinės aplinkybės

 1. Byloje nustatyta, kad 2012 m. vasario 7 d. UAB „Radviliškio vanduo“ ir ūkio subjektų (UAB „Laugina“, UAB „Požeminės linijos“ ir UAB „Statovita“) grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, sudarė rangos sutartį „Linkaičių k. vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie Radviliškio miesto tinklų; Alksniupių nuotakynas; Aukštelkų ir Gražionių gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų sujungimas; Karčemų vandentiekis ir nuotakynas; Kutiškių gyv. vandentiekio ir nuotekų tinklų pajungimas prie Radviliškio miesto tinklų; Kutiškių vandentiekis ir nuotakynas; Pakiršinio vandentiekis ir nuotakynas; Šaukoto vandentiekis ir nuotakynas; Šiaulėnų vandentiekis ir nuotakynas; Sidabravo nuotakynas; Šniūraičių vandentiekis ir nuotakynas (FIDIC „Raudonos“ knygos nuostatos) Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Raudondvario kaime (FIDIC „Geltonos“ knygos nuostatos)“ Nr. 2012/3. Vedančiuoju (pagrindiniu) partneriu pagal Jungtinės veiklos sutartį iš pradžių buvo UAB „Laugina“, tačiau 2013 m. sausio 30 d. priedu Nr. 2 prie Jungtinės veiklos sutarties ji buvo pakeista UAB „Požeminės linijos“. Sutarties priedu Nr. 2 buvo pakeistas Jungtinės veiklos sutarties 1.5 punktas, nustatant, kad Jungtinės veiklos sutartyje numatytus darbus finansuoja užsakovas, t. y. UAB „Radviliškio vanduo“, atlikdamas mokėjimus į UAB „Požeminės linijos“ atsiskaitomąją sąskaitą.
 2. UAB „Laugina“, būdama vedančiuoju partneriu pagal Jungtinės veiklos sutartį, gavusi iš UAB „Požeminės linijos“ atliktų darbų aktą, sudarydavo ir pateikdavo užsakovui, t. y. UAB „Radviliškio vanduo“, bendrą abiejų partnerių atliktų darbų aktą. Gavusi iš UAB „Radviliškio vanduo“ apmokėjimą, UAB „Laugina“ per 1 – 2 dienas sumokėdavo UAB „Požeminės linijos“ priklausančią pinigų dalį. Vedančiuoju partneriu tapus UAB „Požeminės linijos“, UAB „Laugina“ savo atliktų darbų aktus teikė UAB „Požeminės linijos“, o ši sudarytus bendrus abiejų partnerių atliktų darbų aktus teikė UAB „Radviliškio vanduo“.
 3. Ieškovė teikė atsakovei: objekte „Aukštelkų ir Gražionių gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų sujungimas“ suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 9 ir atliktų darbų aktą Nr. 9, kurie su 2014 m. gegužės 16 d. lydraščiu Nr. S-913 buvo pateikti pasirašyti UAB „Požeminės linijos“; objekte „Šiaulėnų vandentiekis ir nuotakynas“, suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 10 ir atliktų darbų aktą Nr. 10, kurie su 2014 m. birželio 13 d. lydraščiu Nr. S-923 buvo pateikti pasirašyti UAB „Požeminės linijos“; objekte „Kutiškių gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie Radviliškio m. tinklų“ suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 11 ir atliktų darbų aktą Nr. 11; objekte „Kutiškių vandentiekis ir nuotakynas“ suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 12 ir atliktų darbų aktą Nr. 12, kuriuos su 2014 m. birželio 17 d. lydraščiu Nr. S- pateikė pasirašyti UAB „Požeminės linijos“. UAB „Požeminės linijos“ atsisakius pasirašyti ieškovės pateiktus atliktų darbų aktus, UAB „Laugina“ pasirašė juos vienašališkai.
 4. Vienašališkai pasirašytų atliktų darbų aktų Nr. 9, 10, 11, 12 pagrindu ieškovė išrašė 2014 m. spalio 6 d. PVM sąskaitą faktūrą LAU 0001657, 129 872,87 Lt sumai, 2014 m. spalio 6 d. PVM sąskaitą faktūrą LAU 0001677, 437 669,98 Lt sumai, 2014 m. spalio 7 d. PVM sąskaitą faktūrą LAU 0001681, 65 410,89 Lt sumai, ir 2014 m. spalio 7 d. PVM sąskaitą faktūrą LAU 0001682, 463 199,28 Lt sumai. Bendra PVM sąskaitų faktūrų suma sudaro 1 050 857,43 Lt (304 349,35 Eur) už atliktus darbus, kurią ieškovė prašo priteisti iš atsakovės.
 5. Ieškovė įrodinėjo, kad atsakovė nepagrįstai atsisakė pasirašyti pateiktus atliktų darbų aktus Nr. 9, 10, 11, 12, kadangi darbai yra atlikti ir perduoti užsakovui trečiajam asmeniui UAB „Radviliškio vanduo“, bei už atliktus darbus užsakovas atsiskaitė. Atsakovė nesutiko su ieškiniu, nurodydama, kad ieškovė nuo pačios rangos sutarties vykdymo pradžios netinkamai vykdė savo įsipareigojimus: netinkamai vykdė vedančiojo partnerio pareigas; neatliko jai pagal jungtinės veiklos sutartį numatytų darbų apimties.
 6. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas ieškovės ir atsakovės reikalavimus atmetė. Remdamasis rangos sutarčių teisinius santykius reglamentuojančiomis CK nuostatomis, šalių jungtinės veiklos nuostatomis, rangos sutartimi, sudarytos tarp jungtinės veiklos partnerių ir užsakovo UAB „Radviliškio vanduo“, bei atlikta teismo ekspertize, teismas sprendė, kad ieškovė nepagrindė atliktų darbų, už kuriuos reikalauja apmokėjimo, o atsakovė neįrodė civilinės atsakomybės sąlygų, kad dėl ieškovės neteisėtų veiksmų patyrė nuostolį už į aktus įtrauktus neatliktus darbus.

33Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo

 1. Ieškovė BUAB „Laugina“ apeliacinio skundo dėl teismo sprendimo atmesti jos ieškinį, nepadavė. Iš atsiliepimo į kitus apeliacinius skundus, ieškovė nurodė sutinkanti su teismo sprendimu ir jo išvadomis.

34Dėl apelianto trečiojo asmens E. L. apeliacinio skundo.

 1. Apeliantas iš esmės nesutinka su teismo atlikto įrodymų vertinimu, konkrečiai dėl vienašališkai pasirašytų atliktų darbų aktų, jų galiojimo.
 2. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai.
 3. Apeliantas E. L. skunde remiasi kasacinio teismo praktika ir teigia, kad užsakovas, nesutikdamas su rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, turi teise jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą; vienašalis perdavimo aktas netenka galios tik tuo atveju, jei teismas jį pripažįsta negaliojančiu. Apeliantas teigia, kad atsakovė nei nagrinėjamoje byloje, nei atskiroje civilinėje byloje nereiškė savarankiškų reikalavimų dėl atliktų darbų aktų Nr. 9, 10, 11 ir 12 pripažinimo negaliojančiais, tik atsiliepime į ieškinį pateikė keletą nesutikimo argumentų.
 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje aiškinama, kad ginčyti rangos darbų priėmimo – perdavimo aktą šalis gali atsikirtimų į ieškinį forma, tam nebūtina kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu dėl akto pripažinimo negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2010, 2014 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-406/2014). Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės UAB „Požeminės linijos“ atsiliepime į E. L. apeliacinį skundą išdėstyta pozicija, kad atsakovė neprivalėjo savarankišku reikalavimu ginčyti atliktų darbų aktų; atsakovė pagrįstai aktus ginčijo atsikirtimų į ieškinį forma.
 5. Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė atsakovei pasirašyti šiuos sudarytus atliktų darbų aktus: objekte „Aukštelkų ir Gražionių gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų sujungimas“ suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 9 ir atliktų darbų aktą Nr. 9, kurie su 2014 m. gegužės 16 d. lydraščiu Nr. S-913 buvo pateikti pasirašyti UAB „Požeminės linijos“; objekte „Šiaulėnų vandentiekis ir nuotakynas“, suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 10 ir atliktų darbų aktą Nr. 10, kurie su 2014 m. birželio 13 d. lydraščiu Nr. S-923 buvo pateikti pasirašyti UAB „Požeminės linijos“; objekte „Kutiškių gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie Radviliškio m. tinklų“ suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 11 ir atliktų darbų aktą Nr. 11; objekte „Kutiškių vandentiekis ir nuotakynas“ suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 12 ir atliktų darbų aktą Nr. 12, kuriuos su 2014 m. birželio 17 d. lydraščiu Nr. S- pateikė pasirašyti UAB „Požeminės linijos“. Atsakovė UAB „Požeminės linijos“ atsisakė pasirašyti ieškovės pateiktus atliktų darbų aktus, nes suvestiniai atliktų aktai buvo sudaryti neteisingai ir neatitiko realių objekte atliktų darbų, neperdavus darbų užsakovui.
 6. Ieškovė UAB „Laugina“ atliktų darbų aktus Nr. 9, 10, 11, 12 pasirašė vienašališkai, remiantis CK 6.694 straipsnio 4 dalimi, ir pagal šiuos aktus išrašė PVM sąskaitas faktūras už 1 050 857,43 Lt (304 349,35 Eur) sumą.
 7. Sutiktina su atsakovės pozicija, kad ieškovė nesilaikė CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos dėl darbų perdavimo pagal vienašalius aktus. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovei grąžinus nepasirašytus atliktų darbų aktus, ieškovė nepadarė aktuose žymų apie vienašalį darbų perdavimą ir neinformavo atsakovės, kad darbai yra perduodami pagal vienašalius aktus; nuo 2013 m. vasario 15 d. nustojo galioti ieškovės atestatas Nr. 0180, kurio galiojimo ji (ieškovė) nepratęsė, todėl neturėjo teisės tęsti statybos darbų; taip pat ieškovė nesirūpino statybos darbų užbaigimu, neperdavė statybos darbų žurnalų užsakovui bei statybos darbų užbaigimo komisijai. Ieškovė atsiliepime į apeliacinius skundus tam neprieštaravo.
 8. Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, rangovas darbus pagal vienašalius aktus turi teisę perduoti tik tuo atveju, jeigu pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimtu atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484 2007). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad išdėstytos aplinkybės leidžia prieiti išvados, kad ieškovė savo įsipareigojimus vykdė netinkamai.
 9. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad tarp ieškovės ir atsakovės nebuvo sudaryta rangos sutartis, kuri reglamentuotų darbų priėmimo – perdavimo procedūrą, darbų apmokėjimo terminus ir sąlygas. Pagal tarp šalių susiformavusią praktiką atsakovė iš ieškovės turėjo priimti darbus tik po to, kai šiuos darbus iš atsakovės priimdavo užsakovė; aplinkybė, kad atliktų darbų aktuose Nr. 10-12 nurodytų darbų iš atsakovės dar nebuvo priėmusi užsakovė, buvo pakankamas pagrindas atsakovei atsisakyti šiuos darbus priimti iš ieškovės ir aktus grąžinti nepasirašytus; ieškovės pateikti atliktų darbų aktai Nr. 9-12 nelaikytini vienašaliais aktais, nes juose nėra žymų apie darbų perdavimą. Šių išvadų nepaneigė ir 2016 m. gegužės 11 d. ekspertizės akto išvada. Akte konstatuota, kad nebuvo rangovo UAB „Laugina“ statybos darbų žurnalų, kurie privalėjo būti įforminti ir teikiami Statybos užbaigimo komisijai ir perduoti statytojui, ir dėl to nėra galimybės įvertinti rangovo (ieškovės UAB „Laugina“) nuo 2013 m. vasario 15 d. atliktų statybos ir defektų šalinimo darbų apimčių per visą Rangos sutarties vykdymo laikotarpį. Ieškovė UAB „Laugina“ nedalyvavo užbaigiant statybos darbus nei viename iš statybos objektų ir neperdavė užsakovui dokumentų, reikalingų užbaigiant statybos darbus.
 10. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos duomenis ir teisingai nusprendė dėl ieškinio nepagrįstumo. Vertinti bylos įrodymus kitaip apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo (CPK 177, 178, 185 str.).

35Dėl apeliantės (atsakovės) UAB „Požeminės linijos“ apeliacinio skundo.

 1. Apeliantė ginčija pirmosios instancijos teismo išvadą, kad ji (atsakovė) neįrodė būtinų ieškovės civilinės atsakomybės sąlygų, siekdama prisiteisti iš ieškovės BUAB „Laugina“ lėšas, gautas už neatliktus darbus.
 2. Įvertinus visas bylos faktines aplinkybes nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančias civilinio proceso nuostatas. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra pagrindo daryti neginčijamas išvadas, jog ieškovė yra įtraukusi neatliktų darbų už 18 451,77 Eur ir draudimų už 37 723,30 Eur sumą, dėl ko atsakovė galėjo patirti nuostolį (CPK 177, 178 str.).
 3. Atsakovė neįrodė būtinų civilinės atsakomybės sąlygų. Tiek priešiniame ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde atsakovė savo reikalavimus grindžia teismo ekspertizės išvadomis. Pirmosios instancijos teismas priėjo teisingos išvados, kad ekspertizės metu buvo remiamasi UAB „Požeminės linijos“ sudarytos UAB „Laugina“ faktiškai atliktų darbų suvestinėmis, kurios, kaip nurodė ekspertas, yra tikėtina visiškai teisingos arba iš dalies. Taip pat nurodyta, kad galimybės pateikti motyvuotą ekspertizės išvadą nėra dėl to, kad byloje nėra per visą Rangos sutarties statybos darbų vykdymo laikotarpį ieškovės BUAB „Laugina“ atliktų statybos darbų ir šalinamų defektų įrašų Statybos žurnaluose. Jokių naujų įrodymų, kurie leistų paneigti teismo išvadas, bylos dalyviai nepatiekė. Priešinis ieškinys išnagrinėtas tinkamai, įvertinus visas reikšmingas bylai faktines aplinkybes, šios išvados apeliantės nepaneigtos (CPK 177, 178, 185 str.).
 4. Iš to, kas pasakyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas. Tenkinti apeliacinius skundus juose nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 263 str.).
 5. Į esminius apeliacinių skundų argumentus atsakyta, kiti neturi reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Atsakovė UAB „Požeminės linijos“ prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Netenkinus atsakovės UAB „Požeminės linijos“ apeliacinio skundo, atsakovės UAB „Požeminės linijos“ prašymas priteisti 1 894,86 Eur bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės BUAB „Laugina“ netenkinamas (CPK 93 str.).
 2. Netenkinus trečiojo asmens E. L. apeliacinio skundo, atsakovė UAB „Požeminės linijos“ įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str.). Teismui pateikti dokumentai (sąskaitą už teisines paslaugas, vietinio mokėjimo nurodymas) įrodo, kad UAB „Požeminės linijos“ apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 368,51 Eur atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidų. Šios išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos) nustatytus tokių paslaugų maksimalius dydžius, todėl atsakovei UAB „Požeminės linijos“ priteistina bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų suma mažintina, priteisiant jai iš trečiojo asmens E. L. (apelianto) 800,67 Eur (CPK 98 str.).

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

39Priteisti iš trečiojo asmens E. L. (a. k. ( - ) atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Požeminės linijos“ (j. a. k. 160427431) 800,67 Eur (aštuonis šimtus eurų ir šešiasdešimt septynis euro centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4.
 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė... 5. 2.1. Byloje atliktos ekspertizės metu buvo nustatyta, kad ieškovė įtraukusi... 6. 2.2. 2016 m. gegužės 11 d. ekspertizės akto Nr. 16/06/11 išvadų 9 punkte... 7. 2.3. Ekspertizės akte nustatyta, kad ši suvestinė yra teisinga visa apimtimi... 8. Dėl ieškovės vienašališkai pasirašytų atliktų darbų aktų 9. Dėl lėšų, gautų už neatliktus darbus
   10. 8.1. Panaikinti skundžiamą Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d.... 11. 8.2. Jeigu apeliacinės instancijos teismas nuspręstų, kad byloje surinktų... 12. 8.2.1. Prijungti rašytinius įrodymus (P. M. paaiškinimas dėl 2016 m.... 13. 8.2.2. Skirti žodinį bylos nagrinėjimą;... 14. 8.2.3. Liudytoju apklausti E. L.;... 15. 8.2.4. Išreikalauti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius nuo 2011 m.... 16. 8.2.5. Iš trečiojo asmens UAB „Radviliškio vandenys“ išreikalauti... 17. 8.2.6. Skirti pakartotinę statybos techninę ekspertizę, sudarant galimybę... 18. 10.1. Priešieškinio atmetimas yra ginčijamas ne visa apimtimi, o tik iš... 19. 10.2. Ieškovė, būdama vedančiuoju parneriu ir vykdydama gen. rangovo... 20. 10.3. Ieškovė įtraukė į aktus garantijas/laidavimus 20 897 Lt mažiau nei... 21. 10.4. Ekspertizės akte nustatyta, kad pagal Rangos sutarties sąlygas... 22. 10.5. Atsakovė, vykdydama iš ieškovės perimtas gen. rangovo funkcijas,... 23. 10.6. Nei ieškovė, nei trečiasis asmuo E. L. byloje neginčijo ekspertizės... 24. 10.7. Jungtinės veiklos sutarties 3.2 punkte nustatyta, kad šalis, dėl savo... 25. 10.8. Ieškovė, vykdydama gen. rangovo funkcijas ir įtraukdama į aktus... 26. 10.9. Dėl ieškovės neteisėtų veiksmų ji (atsakovė) patyrė 19 700,07 Eur... 27. 10.10. Tarp ieškovės neteisėtų veiksmų ir atsakovės patirtų nuostolių... 28. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 29. Dėl naujų įrodymų
   1. CPK 314 straipsnis... 30. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo
    1. Apeliacinis... 31. Dėl apeliacinių skundų
     1. Bylos nagrinėjimo... 32. Faktinės aplinkybės
      1. Byloje nustatyta, kad 2012... 33. Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo
        34. Dėl apelianto trečiojo asmens E. L. apeliacinio skundo.
         35. Dėl apeliantės (atsakovės) UAB „Požeminės linijos“ apeliacinio... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų
         1. Atsakovė UAB... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 38. Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 39. Priteisti iš trečiojo asmens E. L. (a. k. ( - ) atsakovei uždarajai akcinei...