Byla 2-72-743/2013
Dėl neteisėtai pastatyto statinio nugriovimo bei statybvietės sutvarkymo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui A. L., tretiesiems asmenims Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, Veisiejų regioninio parko direkcijai, Valstybės įmonei Veisiejų miškų urėdija

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Odetai Gruodienei, atsakovui A. L., trečiojo asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovui Kęstučiui Jasiulevičiui, trečiajam asmeniui Veisiejų regioninio parko direkcijos direktorei Linai Žukauskienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl neteisėtai pastatyto statinio nugriovimo bei statybvietės sutvarkymo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui A. L., tretiesiems asmenims Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, Veisiejų regioninio parko direkcijai, Valstybės įmonei Veisiejų miškų urėdija.

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovą A. L., a. k. ( - ) per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti statinius – vagonėlio tipo pastatą (10,30 x 4,00 m dydžio, vid. aukštis 3,80 m, bendras plotas 41,20 kv. m) ir prie jo pristatytą pakylą-terasą (1,10 x 5 m + 3,70 x 3,90 m dydžio, užstatymo bendras plotas apie 21 kv. m), esančius žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )) ( - ), Ilgio ežero apsaugos zonoje, Ilgininkų hidrografiniame draustinyje, Veisiejų regioninio parko teritorijoje bei sutvarkyti statybvietę; jei šio įpareigojimo atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys, suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo (b. l. 6).

5Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. Remiantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi atsakovo pastatas, kai ant pamatų pastatytas vagonėlis apkaltas plastikine dailylente, apšiltintas, įrengtas stogas, įvesta elektrą, pristatyta terasa, pripažintinas statiniu. Pažymėtina, kad toks statinys pagal 2010 m. rugsėjo 27 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-812 statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 ,,Nesudėtingi statiniai“ 1 lentelės 5 punktą, 2 lentelės 17.1.1 punktą priskiriamas I grupės nesudėtingų statinių kategorijai, todėl pagal 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 ,,Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 3 punktą, rengti projekto neprivaloma. Tačiau atsakovo statinys yra Veisiejų regioninio parko teritorijoje, be to miško žemėje. Remiantis Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktu draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose, statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos; Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punktas draudžia valstybiniuose parkuose statyti naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos, statyti statinius, mažinančius kraštovaizdžio estetinę vertę, ir sodinti želdinius, užstojančius istorinę, kultūrinę bei estetinę vertę turinčias panoramas. Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad miško žemėje gali būti tik medienos sandėliai bei kiti su mišku susiję įrenginiai. 1995 m. gruodžio 22 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1608 Statybų privačioje žemėje reglamento 2 punktas, leidęs miško žemėje ir kitokių statinių statybą, 2006 m. kovo 14 d. Lietuvos Konstitucinio teismo nutarimu pripažintas prieštaraujančiu Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 daliai. Įvertinus šias įstatymo nuostatas, dabartinėje statinio buvimo vietoje esantis atsakovo statinys pažeidžia imperatyvias įstatymo normas, todėl atsakovas įpareigotinas šį statinį pašalinti per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (b. l. 2-6,122,123).

6Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nesutikimas grindžiamas šiais argumentais. 4,015 ha žemės sklypą ( - ) jis įsigijo 2005 m. liepos 14 d. rūpestingai išanalizavęs duomenis viešajame registre, kur prie žemės sklypo specialių naudojimo sąlygą nebuvo nurodyta, kad žemės sklype taikomi nacionalinių ir regioninių parkų apribojimai, todėl įsigydamas žemės sklypą jis negalėjo žinoti apie tai, kad sklypas patenka į Veisiejų regioninio parko teritoriją, kur taikomi specialūs apribojimai, todėl patenkinus ieškinį būtų pažeisti jo teisėti lūkesčiai. Nurodo, kad statinį pasistatė 2006 m. pradžioje, žiemos metu, todėl dar nebuvo priimtas 2006 m. kovo 14 d. Konstitucinio teismo nutarimas, kuris pripažino prieštaraujančią įstatymui normą, kuri leido statyti miško žemėje ir kitus, su miškų ūkio veikla nesusijusius, statinius. Tvirtina, kad jo statinys nėra pastatytas Ilgio ežero apsaugos zonoje, nes stovi daugiau nei už 25 metrų nuo vandens linijos. Pažymi ir tai, kad jo sklypas yra analogiškoje vietoje kaip ir seimo narės L. G., tačiau remdamasis straipsnio medžiaga, tvirtina, kad jai buvo suteikta teisė kurti sodybą, o jam tokia teisė nesuteikiama, todėl tai prieštarauja taisyklei, pagal kurią analogiški atvejai turi būti sprendžiami vienodai (b. l. 56,59, 123,124).

7Trečiojo asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovas ieškinį palaiko, prašo jį patenkinti ieškinyje ieškovo nurodytais pagrindais (b. l. 49-51, 125).

8Trečiasis asmuo Veisiejų regioninio parko direkcijos direktorė prašo ieškinį patenkinti, nurodė, kad atsakovo sklype jo pastatytas statinys negali stovėti, nes Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktas draudžia statybą, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybvietėse. Prašo ieškinį patenkinti (b. l. 54,55, 124,125).

9Trečiasis asmuo VĮ Veisiejų miškų urėdija į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo nepateikė, apie posėdį jiems pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b. l. 116,117).

10Byloje nustatyta, kad A. L. miško žemėje, žemės ūkio paskirties 4,15 ha žemės sklype, esančiame ( - ), pasistatė statinį – vagonėlio tipo pastatą (10,30 x 4,00 m dydžio, vid. aukštis 3,80 m, bendras plotas 41,20 kv. m) ir prie jo pristatytą pakylą-terasą (1,10 x 5 m + 3,70 x 3,90 m dydžio, užstatymo bendras plotas apie 21 kv. m). Sklypas, kurio kadastrinis Nr. 5958/0003:14, yra Ilgio ežero apsaugos zonoje, Ilgininkų hidrografiniame draustinyje, Veisiejų regioninio parko teritorijoje. 2012 m. gegužės 25 d. reikalavimu atsakovui nurodyta šį statinį pašalinti, tačiau šis reikalavimas neįvykdytas. Atsižvelgiant į tai, kad tokia statyba atsakovu priklausančiame žemės sklype pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus nėra galima, prieštarauja imperatyviems saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams, atsakovas įpareigotinas statinį pašalinti per teismo nustatytą terminą.

11Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais.

122012 m. kovo 20 d. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pranešė Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai apie neteisėtus statinius saugomose teritorijose (b. l. 13). 2012 m. balandžio 19 d. Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu ir fotonuotraukomis nustatyta, kad ( - ), žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), kuris priklauso A. L., Ilgio ežero apsauginėje zonoje yra vagonėlio tipo pastatas (10,30 x 4,00 m dydžio, vidutinis aukštis 3,80 m, bendras plotas 41,20 kv. m), prie jo pristatyta pakyla-terasa (1,10 x 5 m + 3,70 x 3,90 m dydžio, užstatymo bendras plotas apie 21 kv. m); pakyla-terasa pastatyta apie 25 m atstumu nuo vandens paviršiaus (b. l. 14-21). 2012 m. gegužės 25 d. A. L. pateiktas reikalavimas iki 2012 m. lapkričio 15 d. pašalinti neteisėtą statinį (b. l. 32). 2012 m. lapkričio 20 d. patikrinus vietoje faktinius duomenis, aktu ir fotonuotraukomis konstatuota, kad A. L. reikalavimo pašalinti neteisėtą statinį neįvykdė (b. l. 33-36). 2012 m. gegužės 11 d. A. L. pateiktame paaiškinime nurodė, kad jis 2007 m. rugpjūčio 20 d. įregistravo ūkį, yra Lietuvos bitininkų sąjungos Marijampolės bitininkų draugijos narys, todėl siekia, kad jam būtų leista sklype turėti bitininko reikmėms reikalingą namelį (b. l. 23-25). Pažymėjimas apie turtą ir pirkimo-pardavimo sutartis patvirtina, kad 4,15 ha žemės sklypas ( - ), kurio kadastrinis Nr. ( - ), priklauso A. L. nuosavybės teise nuo 2005 m. liepos 14 d. remiantis 2005 m. liepos 14 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu; pažymėjime kaip sklypo specialios naudojimosi sąlygos nurodytos: miško naudojimo apribojimai, vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (b. l. 26,27,30,31,37). Ūkininko pažymėjimas patvirtina, kad A. L. nuo 2007 m. rugpjūčio 20 d. yra įregistravęs ūkį (b. l. 28), yra Lietuvos bitininkų sąjungos Marijampolės bitininkų draugijos narys (b. l. 29). Kadastro žemėlapio ištrauka ir Saugomų teritorijų kadastro žemėlapis patvirtina, kad atsakovo sklypas patenka į Veisiejų regioninio parko teritoriją ir Ilgininkų hidrografinį draustinį (b. l. 38-42). Straipsnyje ,,Parkų kaimai – kryžkelėje“ aprašomos aplinkybės, kad seimo narei L. G., turinčiai žemės ūkio paskirties žemės sklypą Labanoro regioniniame parke, ( - ), sklypas įtrauktas į kraštovaizdžio tvarkymo zoną, kur galima kurti kaimo turizmo sodybą (b. l. 64). Veisiejų regioninio parko suvestinėse yra duomenys apie neteisėtą A. L. statybą, pastatant mobiliųjų namelį; dėl šio pažeidimo A. L. pripažintas kaltu 2006 m. gegužės 12 d. padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekso 76 straipsnio 1 dalį ir nubaustas 150 Lt bauda, kurią sumokėjo (b. l. 83-90). Ištrauka iš svetainės www.geoportal.lt patvirtina, kad Ilgininkų ežero apsaugos juosta yra 10 m, zona – 100 m (b. l. 118). Raštu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsakovą informavo, kad neplanuojama rengti naujo Veisiejų regioninio parko tvarkymo plano (b. l. 119).

13Iš Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto matyti, kad pagal dydį atsakovo statinys atitiktų I grupės nesudėtingų statinių kategirjai (STR 1.01.07:2010 1 lentelės 5 punktas), kuriems, statybos projekto rengti neprivaloma (STR 1.07.01:2010 6 priedo 3 punktas), tačiau atsakovo žemės sklypas yra ( - ) ir patenka į Veisiejų regioninio parko teritoriją, yra Ilgininkų hidrografiniame draustinyje ir stovi Ilgio ežero apsaugos zonoje, miško žemėje. Remiantis Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktu draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose, tačiau atsakovo statinys šio reikalavimo neatitinka, jo turimame žemės sklype nėra buvusios sodybvietės ar esamos sodybos, todėl statyba negalima. Pažymėtina ir tai, kad remiantis Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, miško žemėje gali būti tik medienos sandėliai bei kiti su mišku susiję įrenginiai, todėl ir ši imperatyvi norma draudžia poilsio tipo statinių statybą atsakovo statinio buvimo vietoje. Dėl šių imperatyvių įstatymų reikalavimų pažeidimo, atsakovo statinys pastatytas neteisėtai, todėl jis įpareigotinas šį statinį pašalinti.

14Atsakovo tvirtinimas, kad jis vagonėlio tipo statinį žemės sklype pasistatė teisėtai, nes pasistatė 2006 m. pradžioje, t. y. dar iki 2006 m. kovo 14 d. Konstitucinio teismo nutarimo, o jo nuosavybės teises į šį žemės sklypą patvirtinančiuose dokumentuose neesant nurodytoms specialioms žemės naudojimo sąlygoms – nacionaliniai ir regioniniai parkai, tokį statinį galėjo statyti, visiškai nepagrįstas. Tuo metu, kai atsakovas tvirtina jam priklausančiame žemės sklype pasistatęs mobilųjį vagonėlį (pastatymo metu jis nebuvo apkaltas dailylente, apšiltintas, nebuvo pristatyta terasa-pakyla), remiantis STR 1.01.07:2002 ,,Nesudėtingi (tarp jų – laikini) statiniai“ 6.1 punktu, toks vagonėlis buvo priskirtas laikiniems statiniams, kuriems, remiantis tuo metu galiojusiu STR 1.07.01:2002 ,,Statybos leidimas“ 14 punktu buvo reikalingas statybos leidimas. Šio dokumento atsakovas niekada neturėjo, nes dėl jo išdavimo nesikreipė. Toks jo elgesys negali būti pripažintas teisingu, protingu ir sąžiningu elgesiu, nes statinį jis pasistatė neteisėtai, o neteisėtas elgesys negali būti grindžiamas teisėtų lūkesčių principo pažeidimu. Pažymėtina, kad nors atsakovo nuosavybės dokumentuose nėra nurodyta, kad jo sklypas patenka į nacionalinių ir regioninių parkų teritoriją, tačiau ši informacija yra viešai prieinama, be to, jei atsakovas būtų mobilųjį vagonėlį statęs teisėtai, ši aplinkybė jam būtų žinoma. Nepagrįstas atsakovo argumentas ir dėl jo atvejo tapatumo Labanoro regioniniame parke Strižaučiškės k. esančiam sklypui, nes šis sklypas pagal šio regioninio parko tvarkymo planą patenka į kraštovaizdžio tvarkymo zoną, kur statyba galima, o atsakovo žemės sklypas į tokią zoną nepatenka, o Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos raštas (b. l. 119) patvirtina, kad artimiausiu metu Veisiejų regioninio parko tvarkymo plano pakeitimai nėra planuojami. Tai, kad atsakovas yra Bitininkų sąjungos narys ir ūkininkas neturi įtakos sprendžiant statybos teisėtumo klausimą, nes atsakovo žemės sklype statyba galima tik tuo atveju, jei yra sodyba ar yra buvusi sodybvietė. Nepagrįsti atsakovo argumentai ir dėl to, kad statinys stovi ne paviršinio vandens telkinio apsaugos zonoje: iš akto matyti, kad statinys – apie 25 m nuo vandens (b. l. 14-16); kadastro ištrauka patvirtina, kad vandens telkinio apsaugos zona prie Ilgio ežero – 100 m (b. l. 118), o įvertinus Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo III skyriaus nuostatas (zona saugomose teritorijose – du kartus didesniu atstumu) – 200 m. Nepagrįstas ir atsakovo argumentas, kad jo statinys yra regykla: įvertinus tai, kad tai mobilus vagonėlis, pamatais sutvirtintas su žeme, apkaltas dailylente, apšiltintas, padarytas stogas, statinys sujungtas su terasa-pakyla, yra elektra, visiškai neatitinka Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento 6 punkte nustatytos apžvalgos aikštelės sąvokos.

15Ieškovė prašo įpareigoti pašalinti neteisėtą statinį per trijų mėnesių terminą, tačiau įvertinus tai, kad atsakovo statinys yra pamatais sutvirtintas su žeme, apkaltas dailylente, apšiltintas, padarytas stogas, prie jo pristatyta terasa-pakyla, įvestas elektros energijos tiekimas, neteisėtam statiniui pašalinti nustatytinas ilgesnis nei trijų mėnesių terminas.

16Bylinėjimosi išlaidas sudaro: 144 Lt – mokėtino žyminio mokesčio už neturtinį reikalavimą, nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas) bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 62,10 Lt. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų klausimą pažymėtina, kad byla iškelta teisme dėl atsakovo neteisėtos statybos, bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad jo statinys pastatytas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir pripažintas neteisėtu, jis įpareigotina pašalinti statinį, todėl kaltas dėl bylinėjimosi proceso ir pripažintina, kad turi atlyginti ir bylinėjimosi išlaidas (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270, 273 straipsniais, teisėja

Nutarė

18Ieškinį patenkinti.

19Įpareigoti atsakovą A. L., a. k. ( - ) per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti statinius – vagonėlio tipo pastatą (10,30 x 4,00 m dydžio, vidutinis aukštis 3,80 m, bendras plotas 41,20 kv. m) ir prie jo pristatytą pakylą-terasą (1,10 x 5 m + 3,70 x 3,90 m dydžio, užstatymo bendras plotas apie 21 kv. m), esančius žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )) ( - ), Ilgio ežero apsaugos zonoje, Ilgininkų hidrografiniame draustinyje, Veisiejų regioninio parko teritorijoje bei sutvarkyti statybvietę; jei šio įpareigojimo atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys, suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

20Priteisti iš atsakovo A. L., a. k. ( - ) 206,10 Lt (du šimtus šešis litus 10 centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl neteisėtai... 3. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovą A. L., a. k. ( - ) per tris mėnesius... 5. Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. Remiantis Statybos įstatymo 2... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nesutikimas grindžiamas šiais argumentais.... 7. Trečiojo asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovas... 8. Trečiasis asmuo Veisiejų regioninio parko direkcijos direktorė prašo... 9. Trečiasis asmuo VĮ Veisiejų miškų urėdija į teismo posėdį neatvyko,... 10. Byloje nustatyta, kad A. L. miško žemėje, žemės ūkio paskirties 4,15 ha... 11. Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais.... 12. 2012 m. kovo 20 d. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pranešė... 13. Iš Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto matyti, kad pagal dydį... 14. Atsakovo tvirtinimas, kad jis vagonėlio tipo statinį žemės sklype... 15. Ieškovė prašo įpareigoti pašalinti neteisėtą statinį per trijų... 16. Bylinėjimosi išlaidas sudaro: 144 Lt – mokėtino žyminio mokesčio už... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270, 273 straipsniais,... 18. Ieškinį patenkinti.... 19. Įpareigoti atsakovą A. L., a. k. ( - ) per šešis mėnesius nuo teismo... 20. Priteisti iš atsakovo A. L., a. k. ( - ) 206,10 Lt (du šimtus šešis litus... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...