Byla e2A-447-275/2020
Dėl įvykio pripažinimo draudiminiu, draudimo išmokos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš Virginijaus Kairevičiaus, Ritos Kisielienės ir Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 9 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ ieškinį atsakovui ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, dėl įvykio pripažinimo draudiminiu, draudimo išmokos priteisimo, ir

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė 1.

4Ieškovas Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ prašė pripažinti Įvykį pagal 2016-10-18 dienos pranešimą dėl garantinių defektų išlaidų kompensavimo Nr. 127 - draudžiamuoju įvykiu pagal Garantinio laikotarpio laidavimo draudimo raštą Nr. GA 72036. 2.

5Nurodė, kad 2013-05-15 buvo sudaryta statybos rangos sutartis su trečiuoju asmeniu UAB „Autokausta“ dėl priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdyno įrengimo. 2016-06-14 buvo pasirašyta tarp rangovo ir užsakovo statinio perdavimo-priėmimo aktas. 2016-06-16 atsakovas ERGO Insurance SE išdavė laidavimo draudimo sutartį, kuria buvo apdrausti naudos gavėjo turtiniai interesai, nevykdant garantiniu laikotarpiu 2015-05-15 rangos sutartį dėl priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdyno įrengimo. 2016-10-16 ieškovas trečiajam asmeniui UAB „Autokausta“ pateikė pretenziją dėl darbų trūkumo. Trūkumai nebuvo tinkamai pašalinti, todėl ieškovas nusamdė darbams atlikti UAB „Enersteną“. Ieškovas nurodo, kad bendrovei už atliktus darbus sumokėjo 73293,33 eurus. Ieškovas teismą prašo pripažinti įvykį draudiminiu, priteisti nuostolius 73293, 33 eurus iš draudimo įstaigos. 3.

6Atsakovas ERGO Insurance SE, veikiantis per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą prašo ieškinį atmesti. 4.

7Nurodė, kad dėl įvykio pripažinimo draudiminiu nesutinka – rangos darbai buvo atlikti tinkamai ir kokybiškai, todėl vamzdynų nesandarumo priežastis yra netinkama sistemos eksploatacija, kiti ieškovo veiksmai. Nurodo, kad šalių sutarimu skirtoje ekspertizėje nustatyta, kad vamzdynų nesandarumo ties suvirinimo siūlėmis priežastis yra korozija, sukelta dėl netinkamo kokybės vandens ir netinkamos eksploatacijos. Vykdant rangos darbus vamzdžių siūlės suvirintos tinkamai, atitinka suvirinimo darbams keliamus reikalavimus, atitinka projektą. 5.

8Tretysis asmuo UAB „Autokausta“ prašė ieškinį atmesti, nes rangos darbai yra kokybiškai atlikti, problemą sudaro vandens kokybė vamzdynuose, netinkama sistemos eksploatacija. Kitų įrodymų ieškovas nepateikė. 6.

9Tretysis asmuo UAB „Bendrieji statybų projektai“ nurodė, kad iš bylos medžiagos, dalyvaujančių asmenų pasisakymo niekas UAB „Bendrieji statybų projektai“ pretenzijų neturi, ieškovo problemos nesusijusios su projektu, trečiojo asmens darbu.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

117.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 9 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ UAB „Bendrieji statybų projektai“ naudai 1347 eurų 64 centų bylinėjimosi išlaidas. Priteisė iš Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialo naudai 1452 eurų bylinėjimosi išlaidas. 8.

13Pirmosios instancijos teismas iš teismui pateiktų įrodymų nustatė, kad 2013-05-15 ieškovas Žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“ ir tretysis asmuo UAB „Autokausta“ sudarė rašytinę sutartį dėl priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdyno įrengimo. 2015-04-28 pasirašytas statybos užbaigimo aktas, 2016-06-14 surašytas tarp rangovo ir užsakovo statinio perdavimo-priėmimo aktas. Atsakovas ERGO Insurance SE 2016-06-16 išdavė laidavimo draudimo sutartį, kuria buvo apdrausti naudos gavėjo turtiniai interesai, nevykdant garantiniu laikotarpiu 2015-05-15 rangos sutartį dėl priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdyno įrengimo. Iš ieškovo raštų atsakovui, trečiajam asmeniui UAB „Autokausta“ nustatyta, kad ieškovas reiškia pretenzijas dėl priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdyno įrengime pratekėjimo ties suvirinimo siūlėmis. 2016 gruodžio mėnesį surašyti aktai dėl patalpų perdavimo ir priešgaisrinės apsaugos sistemos remonto įrodo, kad tretysis asmuo UAB „Autokausta“ pašalino darbų trūkumus. Slėginio vamzdyno stiprumo hidraulinio bandymo aktai rodo, kad priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdynas slėgio bandymus išlaiko – slėgis nekrenta, suvirinimo siūlės neįrūksta, o tai rodo, kad rangos darbai atlikti tinkamai, kokybiškai. Iš ieškovo ir ERGO Insurance SE susirašinėjimo nustatyta, kad siekiant išsiaiškinti priešgaisrinės apsaugos sistemos nesandarumų priežastis, šalys susitarė dėl eksperto V. B. E. kandidatūros. Ekspertas V. B. E. atlikęs tyrimą 2017-05-17 ekspertizės akte padarė išvadą, kad UAB „Autokausta“ naudoti vamzdžiai atitinka kokybės reikalavimus, vamzdžių suvirinimo siūlės atitinka projektinei D klasei, suvirinimo trūkumai neturi įtakos vamzdžių nesandarumui, UAB „Autokausta“ nėra atsakinga už atsiradusius vamzdžių suvirinimo siūlių nesandarumo defektus. 2017-01-04 specialisto išvadą pagal trečiojo asmens UAB „Autokausta“ užsakymą davė profesorius G. M.. Jo išvadose nurodoma, kad vamzdynų nesandarumą lemią elektrolitinė ir mikrobiologinė korozija, nurodo, kad stovinčiame vandenyje aerobinės ir anaerobinės bakterijos laikui bėgant pradeda gaminti silpną acto, anglies rūgštį, agresyvias organines rūgštis, kurios sukelia koroziją. Faktinės aplinkybės rodo, kad priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdynas įrengtas pagal projektą. Hidrauliniai bandymo aktai įrodo, kad priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdynas slėgio bandymus išlaiko – slėgis nekrenta, suvirinimo siūlės neįrūksta, o tai rodo, kad rangos darbai atlikti tinkamai, kokybiškai. Faktinės aplinkybės rodo, kad nesandarumas atsiranda metų bėgyje. Profesorius G. M., atlikęs tyrimą pagal trečiojo asmens UAB „Autokausta“ užsakymą, o vėliau šalių pavedimu atlikęs ekspertizę ekspertas V. B. E. davė išvadą, kad ne trečiojo asmens UAB „Autokausta“ naudotos medžiagos, darbų kokybė turėjo įtakos atsirasti vamzdžių suvirinimo siūlių nesandarumui. Tai reiškia, kad trečiojo asmens UAB „Autokausta“ veiksmai, naudota technologiją, medžiagos pagal rangos sutartį nesąlygojo korozijos procesų atsiradimą, suvirinimas atitiko D klasės reikalavimus, todėl trečiojo asmens UAB „Autokausta“ atsakomybės už atsiradusius defektus, laiduotojo ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialo, atsakomybės už defektus negali būti, nes nėra jų kaltės. Teismas akcentuoja, kad atsakovas ERGO Insurance SE, veikiantis per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, laidavo, kad trečiojo asmens UAB „Autokausta“ priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdynas įrengtas pagal projektą ir garantavo garantiniu laikotarpiu darbo trūkumo, defektų šalinimo atlyginimą, tiesioginių nuostolių atlyginimą. Specialisto išvadą davė profesorius G. M., o šalių sutartą ekspertizę atliko ekspertas V. B. E. davė išvadą, kad ne trečiojo asmens UAB „Autokausta“ naudotos medžiagos, darbų kokybė turėjo įtakos atsirasti vamzdžių suvirinimo siūlių nesandarumui. Tai reiškia, kad laiduotojas ERGO Insurance SE, veikiantis per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, neprivalo atlyginti žalą, nes nėra trečiojo asmens UAB „Autokausta“ kaltės dėl priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdyno siūlių nesandarumo. Tiek specialistas, tiek ekspertas davė išvadą, kad priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdynui naudotos medžiagos, tiek suvirinimo darbai atitiko projektinį reikalavimą, o suvirinimo darbai atitiko D klasę. 9.

14Teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo kilti sutartinei atsakomybei – nėra nei kaltės, nei priežastinio ryšio, nei techninių normų pažeidimo, o nuostoliai dirbtinai padidinti (UAB „Enerstena“, iš naujo montuodama priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdynus sunaudojo 212 metrų vamzdžių daugiau nei UAB „Autokausta“). Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.246-6.248 str. str., 6.249 str., 6.256 str., ieškinį atmetė. 10.

15Nurodė, kad teismui pateiktas radiografinio bandymo protokolas Nr.16.41-116 rodo, kad atliktas bandymas dėl suvirinimo darbų atitikimo B klasės standartui, suvirinimas B klasės standartą neatitinka. Teismas ieškovo įrodymą UAB „Inspekta“ radiografinio bandymo protokolą Nr.16.41-116 atmetė, nes projekte buvo reikalaujama suvirinimo darbus atlikti, kad atitiktų D klasės standartą. 11.

16Pažymėjo, kad teismas byloje 2019-02-27 teismo posėdyje liudytoju apklausė ieškovo darbuotoją R. J. (garso įrašas nuo 15 minutės). Liudytojas parodė, kad seni priešgaisrinės sistemos vamzdynai liko, buvo nupjauti vamzdžių suvirinimo taškai ir iš naujo UAB „Enerstena“ suvirino vamzdyną, tai yra palikti seni vamzdžiai, suvirinimo vietos nupjautos, suvirinta iš naujo sistema. Iš jo paaiškinimų aišku, kad esant seniems vamzdžiams negali būti priešgaisrinei sistemai įrengti naujas rangovas UAB „Enerstena“ sunaudoto vamzdžių daugiau nei tretysis asmuo UAB „Autokausta“ (vamzdžių demontuota mažiau, nei sunaudota). 12.

17Pažymėjo, kad minėtas mėginimas prieštarauja ir atsakovo suteikto 2016-06-16 garantinio laikotarpio laidavimo draudimo rašte Nr.GA 72036 nurodytoms sąlygoms - darbo trūkumų ir pažeidimų šalinimą derinti su ieškovu, taip pat tyrimą. Ieškovas naudojasi savo teisėmis, turėdama ieškovo draudimo garantiją, nesąžiningai.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

1913.

20Apeliantas (ieškovas) Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 9 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-734- 534/2019 ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti, priteisiant ieškovui iš atsakovo 73 293,33 EUR draudimo išmoką. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

2113.1.

22Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime atsakovo darbų kokybę vertino remdamasis slėginio vamzdyno stiprumo hidraulinio bandymo aktais, teigdamas, jog „Slėginio vamzdyno stiprumo hidraulinio bandymo aktai rodo, kad priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdynas slėgio bandymus išlaiko - slėgis nekrenta, suvirinimo siūlės neįrūksta, o tai rodo, kad rangos darbai atlikti tinkamai, kokybiškai“. Pirmosios instancijos teismas nenurodė, kokiais konkrečiai hidraulinio bandymo aktais rėmėsi, motyvuodamas trečiojo asmens UAB „Autokausta“ darbų kokybę. Byloje buvo pateikti du hidraulinio bandymo aktai - 2015 m. spalio 13 d. ir 2016 m. birželio 6 d. slėginio vamzdyno stiprumo ir sandarumo hidraulinio bandymo aktai. Tačiau nei vienas iš šių aktų negali būti laikomas UAB „Autokausta“ darbų kokybės įrodymu, byloje esant kitiems rašytiniams įrodymams, kurie patvirtina po šių bandymų nustatytus defektus. Nagrinėjamu atveju Pirmosios instancijos teismas UAB „Autokausta“ darbų kokybę argumentavo hidraulinių bandymų aktais, neatsižvelgdamas į kitus byloje esančius įrodymus, patvirtinančius po hidraulinių bandymų nustatytus ir paties UAB „Autokausta“ pripažintus defektus.

2313.2.

24Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo pateiktą įrodymą - UAB „Inspecta“ radiografinio bandymo protokolą Nr.16.41-116, nes projekte buvo reikalaujama suvirinimo darbus atlikti, kad atitiktų D klasės standartą, o UAB „Inspecta“ buvo klausiama, ar suvirinimo darbai atitiko B klasę. Byloje esantys 2016 m. gruodžio 13 d. Radiografmio bandymo protokolas Nr. 16.41-116 ir jo 2016 m. gruodžio 14 d. išaiškinimas bei 2016 m. gruodžio 23 d. Radiografmio bandymo protokolas Nr. 16.47-83 ir jo 2016 m. gruodžio 23 d. išaiškinimas patvirtina, jog visose bandymams pateiktose siūlėse nustatyti defektai, todėl Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė šiuos protokolus. Skundžiamame teismo sprendime nemotyvuojama, kuo remiantis grindžiamas argumentas, jog projekte buvo reikalaujama suvirinimo darbus atlikti, kad atitiktų D klasės standartą.

2513.3.

26Nurodė, kad skundžiamame Pirmosios instancijos teismo 2019 m. liepos 9 d. sprendime teigiama, jog „Profesorius G. M., atlikęs tyrimą pagal trečiojo asmens UAB „Autokausta“ užsakymą, o vėliau šalių pavedimu atlikęs ekspertizę ekspertas V. B. E. davė išvadą, kad ne trečiojo asmens UAB „Autokausta“ naudotos medžiagos, darbų kokybė turėjo įtakos atsirasti vamzdžių suvirinimo siūlių nesandarumui. 2017 m. gegužės 17 d. Ekspertizės aktas ir 2017 m. sausio 4 d. Specialisto išvada negali būti vertinami kaip ekspertizės išvada CPK 216 straipsnio prasme, tai yra paprasti rašytiniai įrodymai. Šie dokumentai neturėjo didesnės įrodomosios galios ir turėjo būti vertinami kartu su kitais bylos įrodymais ir pagal vidinį teismo įsitikinimą.

2713.4.

28Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis antstolio S. U. 2016 m. gruodžio 12 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu ir 2016 m. gruodžio 23 d. atliktais vandens tyrimais, teigia, jog „ieškovas priešgaisrinę sistemą užpildo vandeniu, nekreipdamas dėmesio į vandens kokybę, cheminę sudėtį". Be to, teismo vertinimu, „Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyriaus 2016-12-23 protokolas Nr.C9911/2016 ir UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimų laboratorijos 2016-10-31 tyrimas Nr.16- 440-1576patvirtina priešgaisrinės sistemos galimų defektų atsiradimo šaltinį."" Ieškovas su tuo nesutinka. Kaip matyti iš Antstolio S. U. 2016 m. gruodžio 12 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 153, joks ieškovo atstovas nebuvo kviestas ir nedalyvavo 2016 m. gruodžio 12 d. paimant vandens mėginius, tik UAB „Autokausta“ atstovai, kurie, žinoma, buvo suinteresuoti bandymų rezultatais. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog 2016 m. gruodžio 12 d. vandens mėginių paėmimo metu priešgaisrinio vamzdyno sistemoje apskritai galimai nebuvo jokio vandens.

2913.5.

30Nurodė, kad UAB „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tyrimų protokolai įrodo, kad nurodytu laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio 12 d. iki 2017 m. gegužės 17 d. nei atsakovas, kuriam Ieškovas pretenziją dėl nuostolių atlyginimo pateikė 2017 m. sausio 19 d., nei ekspertai prof. Dr. G. M., V. B. E. ir doc. Dr. IWE NikolajVišniakov, kurie savo 2017 m. sausio 4 d., 2017 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gegužės 17 d. ekspertizės aktuose teigė, jog Ieškovo pieno perdirbimo gamyklos priešgaisrinio vandentiekio nesandarumą galėjo lemti netinkama vandens kokybė, nė karto nesikreipė į UAB „Kauno vandenys“ dėl Ieškovo pieno perdirbimo gamyklai teikiamo vandens kokybės tyrimų. Visus šiuos tyrimus atliko UAB „Kauno vandenys“ „savikontrolės tikslais “.

3113.6.

32Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis ieškovo paaiškinimu, jog priešgaisrinės sistemos vamzdžių ir suvirinimo vietų mėginių, kurie galėtų būti tinkami ekspertizei, nėra išlikę, teigia, jog „Tai reiškia, kad ieškovas kreipėsi į teismą neturėdamas jokių įrodymų dėl UAB „Autokausta“ nekokybiško darbo, sunaikinęs įrodymus, nesąžiningai bandydamas apgauti teismą UAB „Inspekta“ radiografinio bandymo protokolu Nr.16.41-116 <...>.“ Šie teismo argumentai dėl įrodymų naikinimo ir bandymo apgauti teismą vėlgi yra niekuo nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismui buvo paaiškinta, jog ieškovo pieno perdirbimo gamykloje buvo pakeisti visi priešgaisrinės sistemos vamzdžiai, kurie turėjo defektų. Šių defektų, sąlygotų UAB „Autokausta“ netinkamai atliktų darbų, šalinimo darbus atliko UAB „Enerstena“. Taigi niekas sąmoningai nenaikino jokių įrodymų. Ieškovas ne kartą kreipėsi į UAB „Autokausta“ dėl defektų ištaisymo, tačiau UAB „Autokausta“ jų neištaisė. Remiantis 2013 m. gegužės 15 d. Statybos rangos sutarties Nr. EF/G-20130515 31.5 punktu, „Jeigu Rangovas nepašalina Statybos darbų trūkumų per protingą laiko tarpą po Užsakovo rašytinio pranešimo apie tai gavimo, kaip numatyta Sutartyje, Užsakovas gali pats, Rangovo rizika ir sąskaita, pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti, nepažeidžiant (neapsiribojant) kitų Užsakovo teisių, susijusių su trūkumais, Rangovo atžvilgiu.“. Atitinkamai negalėdamas naudotis priešgaisriniu vamzdynu ieškovas buvo priverstas kreiptis į UAB „Enerstena“ dėl UAB „Autokausta“ defektų taisymo. UAB „Enerstena“ atlikus darbus ieškovas daugiau neturėjo jokių problemų dėl priešgaisrinės sistemos vamzdyno nesandarumo (t. y. dėl vandens nuotėkio).

3313.7.

34Nurodė, kad teismas, be jokių faktinių įrodymų padarė prielaidą, kad technologinis veiksmas - vamzdžių demontavimas ir montavimas - privalo sutapti, ir neargumentavo, kodėl vamzdyno remonto metu negali būti sunaudojama daugiau vamzdžių nei demontuota. Pažymėjo, kad teisminis ginčas iš esmės yra kilęs dėl atsakovo, kaip draudimo bendrovės, pareigų apimties tiriant draudiminį įvykį, o į bylą Atsakovas nėra pateikęs jokių įrodymų, kad būtų tyręs, kokius darbus atliko ieškovo pasamdyta bendrovė šalinti UAB „Autokausta“ darbų defektus.

3513.8.

36Apelianto nuomone, nagrinėjamu atveju teismo sprendimo teiginiai apie tai, jog ieškovas sunaikino įrodymus, nesąžiningai bandydamas apgauti teismą, „dirbtinai padidino“ savo nuostolius, priešgaisrinę sistemą galėjo užpildyti geriamuoju vandeniu, siekiant gauti nepagrįstą naudą, išmoką, yra absoliučiai niekuo nepagrįsti, nekorektiški ir tendencingi. Pats teismo sprendimas neturi aiškios struktūros, kai kurie sakiniai jame kartojami po kelis kartus, o kai kurių sakinių mintį sunku suprasti, pavyzdžiui, „Teismas ieškinį atmeta, nes priešgaisrinė sistema, atlaikiusi hidraulinius bandymus, nesant poveikiui iš išorės, fiziniam-cheminiam poveikiui iš vidaus, nenustačius darbo broko sistemos pridavimo metu, po pusės metų būtų netinkama“. Todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas neatitinka CPK 263 str. 1 ir 2 d. nustatytų reikalavimų sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui bei Teisėjų tarybos nustatytų teismų sprendimų kokybės standartų.

3713.9.

38Nurodė, kad ginčo dėl laidavimo rašto galiojimo tarp Šalių nėra, kaip ir nėra ginčo, kad yra įvykęs įvykis, kuris pagal 2016 m. birželio 16 d. Laidavimo draudimo sutartį su Autokausta Nr. 710-451-72036 gali/turi būti pripažintas draudiminiu yra įvykęs (defektai akivaizdūs ir jie neištaisyti Ieškovo nurodytu terminu UAB Autokausta“; Taisyklių 5.4. p.), tuo tarpu visas aplinkybes atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos mokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką privalėjo įrodinėti bei įrodyti atsakovas (t. y. draudikas). 14.

39Atsakovas ERGO Insurance SE, veikiantis per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-09 sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-734-534/2019 palikti nepakeistą; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4013.1.

41Nurodė, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje kilęs teisinis ginčas pirmiausiai yra susijęs su tuo, ar trečiasis asmuo UAB „Autokausta“ yra atsakingas dėl priešgaisrinio vandentiekio vamzdyno nesandarumų, kurie atsirado po statinio perdavimo ieškovui valdyti ir naudoti. Ieškovo teigimu, trečiasis asmuo UAB „Autokausta“ netinkamai įrengė priešgaisrinio vandentiekio vamzdyną, todėl ieškovui turi būti kompensuoti dėl to atsiradę nuostoliai. Atsakovas atsisakė tenkinti ieškovo reikalavimą ir mokėti draudimo išmoką, nes draudėjas - UAB „Autokausta“ - nėra atsakingas dėl pastato eksploatavimo metu atsiradusio priešgaisrinio vandentiekio vamzdyno nesandarumo.

4213.2.

43Pažymėjo, kad aptariant apelianto argumentus, susijusius su tuo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, visų pirma akcentuotina, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 straipsnyje yra nustatyta, jog: teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (1 dalis); jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus šiame Kodekse numatytas išimtis (2 dalis).

4413.3.

45Pažymėjo, kad kaip nurodoma ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Autokausta“ pasirašytame Statinio perdavimo priėmimo akte, 2015-04-28 Statybos užbaigimo aktu statinys buvo pripažintas tinkamu naudoti, o nuo 2015-04-30 statinys fiziškai yra perduotas užsakovui (ieškovui) ir užsakovas jį valdo bei juo naudojasi. 2015-04-28 Statybos užbaigimo akte Valstybinė statybos užbaigimo komisija nustatė, kad statiniai atitinka statinio projekto sprendinius. Be to 2015-10-13 ir 2016-06-06 buvo atlikti priešgaisrinio vandentiekio vamzdyno hidrauliniai bandymai ir surašyti Slėginio vamzdyno stiprumo ir sandarumo hidraulinio bandymo aktai. Šiuos aktus pasirašę statytojo (ieškovo) ir rangovo (trečiojo asmens UAB „Autokausta“) atstovai konstatavo, kad priešgaisrinės sistemos vandentiekis išlaikė stiprumo ir sandarumo bandymus, nes patikrinimo metu vamzdyno plyšimų ir pratekėjimų nepastebėta, slėgis nenukrito.

4613.4.

47Nurodė, kad siekiant nustatyti, dėl kokių priežasčių statinio eksploatavimo eigoje atsiranda priešgaisrinio vandentiekio vamzdynų nesandarumas, UAB „Autokausta“ kreipėsi į Europos antikorozinių dangų asociacijos narį, Amerikos tarptautinės tyrėjų asociacijos narį, Globalaus mokslo ir technologijų forumo narį prof. dr. G. M.. Jo pateiktoje 201701-04 Specialisto išvadoje, be kita ko, nurodoma, kad: pagrindinė priešgaisrinio vandentiekio sistemos vamzdyno nesandarumo priežastis yra korozija, kurią sąlygojo užsakovo netinkamai vykdomas priešgaisrinio vandentiekio sistemos eksploatavimas. Be to buvo atlikta ekspertizė, teismo ekspertas 2017-05-19 atsakovui pateikė Ekspertizės aktą, kur konstatavo vamzdyno suvirinimo siūlių rodikliai: kraterinio subėgimo 0,4 mm gylis pagal LST EN ISO 5817, šlako ir volframo intarpų iki d=0,8 mm, įpjovų gyliu iki 0,4 mm, visais atvejais tenkina D klasę, o atskirais atvejais aukštesnes C ir netgi B klases. Priešgaisrinio vandentiekio suvirinimo siūlių sandarumo trūkumai yra sąlygoti neteisingų techninio projekto sprendinių prie esamų pastato eksploatacijos sąlygų.

4813.5.

49Pažymėjo, kad nėra teisinio pagrindo konstatuoti UAB „Autokausta“ atsakomybės dėl priešgaisrinio vandentiekio vamzdyno eksploatavimo eigoje atsirandančio nesandarumo, todėl ieškovo reikalavimai rangovui (trečiajam asmeniui) dėl minėtame vamzdyne atsirandančių eksploatavimo defektų taisymo yra teisiškai nepagrįsti. Dėl šios priežasties taip pat teisiškai nepagrįsti ieškovo reikalavimai atsakovui dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju pagal laidavimo draudimo sutartį.

5013.6.

51Nurodė, kad be to, su minėtu trečiojo asmens UAB „Autokausta“ prašymu dėl papildomų įrodymų prijungimo, teismui yra pateikti įrodymai, kad į pastato inžinerines sistemas per įvadą buvo prileistas stipriai užterštas vanduo. Jis sugadino pastate buvusius įrenginius (Tomas V/ puslapiai 143-152). Šį faktą teismo posėdyje pripažino ir ieškovo atstovas. Dėl užteršto vandens į pastatą patiekimo ir įrenginių sugadinimo Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla, kurioje ieškinys dėl žalos atlyginimo yra pareikštas atsakovui UAB „Kauno vandenys“. Šie duomenys liudija, kad į pastatą patekęs užterštas ir su priemaišomis vanduo taip pat lėmė vidinius korozinius procesus ir priešgaisrinio vandentiekio vamzdyno suvirinimo siūlių vietose. Didelę vandens taršą priešgaisrinio vandentiekio vamzdyne patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. 2.

52Trečiasis asmuo UAB „Autokausta“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-0709 sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš ieškovo trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5314.1.

54Nurodė, kad nepagrįsti ieškovo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas trečiojo asmens atliktų darbų kokybę argumentavo hidraulinių bandymų aktais, neatsižvelgdamas į kitus byloje esančius įrodymus, patvirtinančius po hidraulinių bandymų nustatytus defektus. Priešingai, atsinaujinantys priešgaisrinio vandentiekio nesandarumai patvirtina, ne trečiojo asmens atliktų darbų defektus, o netinkamą vamzdyno eksploatavimą, sąlygojusį defektų atsinaujinimą net ir po pakartotinio defektų pašalinimo.

5514.2.

56Pažymėjo, kad pasak ieškovo pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo UAB „Inspecta" radiografinio bandymo protokolu, kuriame fiksuoti suvirinimo siūlių defektai. Tokie ieškovo teiginiai yra nepagrįsti. Byloje nustatyta, kad suvirinimo darbai turėjo atitikti D klasės standartą, kas buvo nurodyta objekto projektuotojo ir nustatyta ekspertų. Tuo tarpu UAB „Inspecta" bandymo protokolas parengtas vertinant suvirinimo darbų atitikimą daug aukštesnės B klasės standartui, kuris ginčo darbams nebuvo taikomas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šių duomenų nevertino. Be to, bandymai atlikti apie juos iš anksto neišnormavus trečiojo asmens ir atsakovo.

5714.3.

58Nurodė, kad neigdamas byloje surinktus įrodymus, patvirtinančius, kad į gamyklą buvo tiekiamas nekokybiškas vanduo, ieškovas nutyli apie bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, jog pats ieškovas tiesiogiai yra nukentėjęs dėl nekokybiško vandens į gamyklą tiekimo. Būtent, ginčo laikotarpiu dėl nekokybiško vandens į gamyklą tiekimo buvo sugadinta gamykloje sumontuota įranga (įrangą tiekė ir montavo šioje byloje nedalyvaujantys asmenys). Už sugadintą įrangą buvo išmokėta draudimo išmoka ir šiuo metu išmoką išmokėjęs draudikas vandens tiekėją yra padavęs į teismą dėl nekokybišku vandeniu padarytos žalos atlyginimo.

59IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

60Apeliacinis skundas atmestinas.

6115

62. Nustatyta, kad ieškovas teigia, jog trečiasis asmuo UAB „Autokausta“ netinkamai įrengė priešgaisrinio vandentiekio vamzdyną, todėl ieškovui turi būti kompensuoti dėl to atsiradę nuostoliai, tačiau išvadą, kad atsakovas nėra atsakingas dėl ieškovui i atsiradusios žalos, teismas padarė tinkamai įvertinęs byloje pateiktus įrodymus dėl to, kokia yra priežastis yra dėl atsiradusių vamzdyno suvirinimo siūlių įtrūkimų.

6316

64. Tai, kad ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Autokausta“ pasirašytame Statinio perdavimo priėmimo akte, 2015-04-28 Statybos užbaigimo aktu statinys buvo pripažintas tinkamu naudoti, o nuo 2015-04-30 statinys fiziškai yra perduotas užsakovui (ieškovui) ir užsakovas jį valdo bei juo naudojasi, kad 2015-10-13 ir 2016-06-06 buvo atlikti priešgaisrinio vandentiekio vamzdyno hidrauliniai bandymai ir surašyti Slėginio vamzdyno stiprumo ir sandarumo hidraulinio bandymo aktai, leido daryti išvadą, kad tretysis asmuo tinkamai atliko vamzdžių suvirinimo darbus. Siekiant nustatyti, dėl kokių priežasčių statinio eksploatavimo eigoje atsiranda priešgaisrinio vandentiekio vamzdynų nesandarumas, UAB „Autokausta“ kreipėsi į Europos antikorozinių dangų asociacijos narį, Amerikos tarptautinės tyrėjų asociacijos narį, Globalaus mokslo ir technologijų forumo narį prof. dr. G. M.. Jo pateiktoje 201701-04 Specialisto išvadoje nurodoma, kad: pagrindinė priešgaisrinio vandentiekio sistemos vamzdyno nesandarumo priežastis yra korozija, kurią sąlygojo užsakovo netinkamai vykdomas priešgaisrinio vandentiekio sistemos eksploatavimas. Tai, kad buvo atlikta ekspertizė, teismo ekspertas 2017-05-19 atsakovui pateikė Ekspertizės aktą, kur konstatavo vamzdyno suvirinimo siūlių rodikliai: kraterinio subėgimo 0,4 mm gylis pagal LST EN ISO 5817, šlako ir volframo intarpų iki d=0,8 mm, įpjovų gyliu iki 0,4 mm, visais atvejais tenkina D klasę, o atskirais atvejais aukštesnes C ir netgi B klases. Priešgaisrinio vandentiekio suvirinimo siūlių sandarumo trūkumai yra sąlygoti neteisingų techninio projekto sprendinių prie esamų pastato eksploatacijos sąlygų. Kolegija daro išvadą, kad ieškovas turėjo galimybę pateikti byloje įrodymus, paneigiančius eksperto , specialisto išvadas apie tai, kad į pastatą patekęs užterštas ir su priemaišomis vanduo lėmė vidinius korozinius procesus ir priešgaisrinio vandentiekio vamzdyno suvirinimo siūlių vietose, tačiau ieškovas tokių įrodymų nepateikė, todėl nėra nustatyta pagrindų teismo sprendimui pakeisti ar panaikinti.

65Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 321 str., 326 str. 1 d. 1 p., teismas,

Nutarė

66Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. I.... 3. Ginčo esmė 1.... 4. Ieškovas Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ prašė pripažinti... 5. Nurodė, kad 2013-05-15 buvo sudaryta statybos rangos sutartis su trečiuoju... 6. Atsakovas ERGO Insurance SE, veikiantis per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą... 7. Nurodė, kad dėl įvykio pripažinimo draudiminiu nesutinka – rangos darbai... 8. Tretysis asmuo UAB „Autokausta“ prašė ieškinį atmesti, nes rangos... 9. Tretysis asmuo UAB „Bendrieji statybų projektai“ nurodė, kad iš bylos... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 7.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 9 d. sprendimu ieškinį... 13. Pirmosios instancijos teismas iš teismui pateiktų įrodymų nustatė, kad... 14. Teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo kilti sutartinei atsakomybei –... 15. Nurodė, kad teismui pateiktas radiografinio bandymo protokolas Nr.16.41-116... 16. Pažymėjo, kad teismas byloje 2019-02-27 teismo posėdyje liudytoju apklausė... 17. Pažymėjo, kad minėtas mėginimas prieštarauja ir atsakovo suteikto... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 19. 13.... 20. Apeliantas (ieškovas) Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ pateikė... 21. 13.1.... 22. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime atsakovo... 23. 13.2.... 24. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo pateiktą... 25. 13.3.... 26. Nurodė, kad skundžiamame Pirmosios instancijos teismo 2019 m. liepos 9 d.... 27. 13.4.... 28. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis antstolio S. U. 2016... 29. 13.5.... 30. Nurodė, kad UAB „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tyrimų protokolai... 31. 13.6.... 32. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis ieškovo... 33. 13.7.... 34. Nurodė, kad teismas, be jokių faktinių įrodymų padarė prielaidą, kad... 35. 13.8.... 36. Apelianto nuomone, nagrinėjamu atveju teismo sprendimo teiginiai apie tai, jog... 37. 13.9.... 38. Nurodė, kad ginčo dėl laidavimo rašto galiojimo tarp Šalių nėra, kaip ir... 39. Atsakovas ERGO Insurance SE, veikiantis per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą... 40. 13.1.... 41. Nurodė, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje kilęs teisinis ginčas... 42. 13.2.... 43. Pažymėjo, kad aptariant apelianto argumentus, susijusius su tuo, kad Vilniaus... 44. 13.3.... 45. Pažymėjo, kad kaip nurodoma ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Autokausta“... 46. 13.4.... 47. Nurodė, kad siekiant nustatyti, dėl kokių priežasčių statinio... 48. 13.5.... 49. Pažymėjo, kad nėra teisinio pagrindo konstatuoti UAB „Autokausta“... 50. 13.6.... 51. Nurodė, kad be to, su minėtu trečiojo asmens UAB „Autokausta“ prašymu... 52. Trečiasis asmuo UAB „Autokausta“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo... 53. 14.1.... 54. Nurodė, kad nepagrįsti ieškovo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas... 55. 14.2.... 56. Pažymėjo, kad pasak ieškovo pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 57. 14.3.... 58. Nurodė, kad neigdamas byloje surinktus įrodymus, patvirtinančius, kad į... 59. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 60. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 61. 15... 62. . Nustatyta, kad ieškovas teigia, jog trečiasis asmuo UAB „Autokausta“... 63. 16... 64. . Tai, kad ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Autokausta“ pasirašytame... 65. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 321 str., 326... 66. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 3 d. sprendimą palikti...