Byla N-261-4965-09
Dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 26 d. nutarimo G. S. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Stasio Gagio (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisė pažeidimo bylą pagal G. S. apeliacinį skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 26 d. nutarimo G. S. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Panevėžio apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariato vyr. patrulis 2009 m. vasario 10 d. surašė G. S. administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 127 straipsnio 2 dalyje, 130 straipsnio 1 dalyje ir 1241 straipsnio 6 dalyje padarymą, kadangi jis 2009 m. vasario 6 d. apie 19.13 val. ant Dviragio ežero, Salų kaime, Rokiškio rajone, vairavo S. Š. priklausantį automobilį AUDI 80, valstybinis Nr. ( - ) nepasirinko saugaus greičio, atsitrenkė į A. R. priklausantį automobilį BMW 318, valstybinis Nr. ( - ), apgadino automobilius, iš eismo įvykio vietos pasišalino. Vairuotojo pažymėjimo nepateikė. Šiais savo veiksmais G. S. pažeidė Kelių eismo taisyklių 16, 133 ir 231.4 punktų reikalavimus.

5II.

6Rokiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 26 d. nutarimu G. S. ATPK 1241 straipsnio 6 dalį paskirta 20 Lt bauda; pagal ATPK 127 straipsnio 2 dalį paskirta 100 Lt bauda; pagal ATPK 130 straipsnio 1 dalį paskirta 3000 Lt bauda su atėmimu teisės vairuoti transporto priemones trejiems metams. Vadovaujantis ATPK 33 straipsniu galutinai subendrinus nuobaudas G. S. paskirta 3000 Lt bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu trejiems metams.

7Teismas padarė išvadą, kad G. S. kaltė padarius administracinius teisės pažeidimus, įrodyta 2009 m. vasario 10 d. administracinio teisės pažeidimo protokolu (b.l. 2), eismo įvykio schema (b.l. 7) bei kitais byloje surinktais įrodymais.

8Teismas pažymėjo, kad pagal Kelių eismo taisykles, eismo įvykis tai įvykis kelyje, viešose arba privačiose teritorijose, kurio metu, judant transporto priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bent koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas.

9Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad G. S., vairuodamas automobilį, nepasirinko saugaus greičio, atsitrenkė į kitą automobilį, apgadino abu automobilius, tuo pažeidė KET 231.4 punktą (kai eismo įvykyje dalyvavo daugiau kaip dvi transporto priemonės (transporto priemonių junginiai), tačiau pagal byloje pateiktus įrodymus teismas nustatė, kad G. S. pažeidė KET 232 punktą - kai dėl eismo įvykio aplinkybių nesutariama, su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai kviečia policiją į eismo įvykio vietą. Todėl G. S. KET pažeidimą teismas pakeitė iš 231 punkto 4 dalies į 232 punktą.

10Teismas padarė išvadą, kad G. S. vairuodamas automobilį nepasirinko saugaus greičio, atsitrenkė į kitą automobilį, apgadino abu automobilius ir jo veika kvalifikuotina pagal ATPK 127 straipsnio 2 dalį. Po eismo įvykio pasitraukdamas iš eismo įvykio pažeidė ATPK 130 straipsnio 1 dalį. Nepateikdamas vairuotojo pažymėjimo G. S. pažeidė ATPK 1241 straipsnio 6 dalį.

11Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių G. S. veikoje teismas nenustatė.

12G. S. teisės pažeidimus padarė tuo pačiu metu, esant idealiajai sutapčiai, todėl teismas, skirdamas galutinę nuobaudą, nuobaudas subendrina, taiko nuobaudų apėmimą, griežtesne nuobauda apimant švelnesnę, sankciją skiriant sankcijos už sunkesnį pažeidimą ribose (LR ATPK 33 str.).

13Skiriant nuobaudą už padarytus administracinius teisės pažeidimus teismas atsižvelgė į tai, kad G. S. neteistas, nebaustas administracine tvarka, todėl už padarytą administracinį teisės pažeidimą jam skirtina minimali sankcijoje numatyta nuobauda.

14Teismas nutarė S. Š. priklausantį automobilį AUDI 80, valstybinis Nr. ( - ) grąžintini tik po to, kai bus sumokėta G. S. skirtina bauda (ATPK 269 str. 7 d.).

15III.

16Apeliaciniu skundu G. S. prašo panaikinti Rokiškio rajono apylinkės 2009 m. vasario 26 d. nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

17Apeliaciniame skunde nurodė, kad tiek ATPK 127 straipsnio 2 dalies, tiek ATPK 130 straipsnio 1 dalies dispozicijos objektyvioji pusė numato atsakomybę už Kelių eismo taisyklių pažeidimą. Pagal KET 1 straipsnį kelių eismo taisyklės nustato eismo keliais tvarką visoje Lietuvos Respublikoje. KET 3 straipsnis apibrėžia kelią kaip eismui skirtą ir naudojamą žemės arba statinio paviršiaus juostą per visą jo plotį. KET 23 straipsnis draudžia nuvažiuoti nuo kelio ne specialiai tam įrengtose vietose.

18Lietuvos Respublikos Saugaus eismo keliais įstatymo 2 straipsnio 67 dalis viešąjį eismą apibūdina kaip procesą, atsirandantį judant žmonėms ir kroviniams keliais transporto priemonėmis arba be jų kelių ribose.

19G. S. vairuojama AUDI 80 susidūrė su G. R. vairuojama transporto priemone ne kelyje, ne eismui skirtoje vietoje ir ne specialiai nuvažiuoti nuo kelio įrengtoje vietoje, o ant užšalusio Dviragio ežero. Transporto priemonių judėjimo šioje vietoje Kelių eismo taisyklės ne tik, kad nereguliuoja, bet netgi draudžia. Taigi, nors KET pateiktas eismo įvykio apibrėžimas atitinka byloje nustatytas aplinkybes, tačiau negali užtraukti asmeniui administracinės atsakomybės už eismo įvykį, ar pasitraukimą iš eismo įvykio vietos, nes neįmanoma pažeisti kelių eismo taisyklių važiuojant ežeru. KET nereglamentuoja eismo ežerais. Eismą ežerais reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vidaus vandenų laivybos taisyklės.

20Tiek administracinio teisės pažeidimo protokole, tiek skundžiamame nutarime, konstatuojama, kad G. S. nepasirinko saugaus greičio, todėl atsitrenkė į kitą automobilį. Kelių eismo taisyklės nenustato, koks greitis leidžiamas važiuojant užšalusiu ežeru. Važiuoti užšalusiu ežeru bet kokiu greičiu yra ne saugu, nes mašina nepritaikytoje važiuoti vietoje ant gryno ledo, bet kokiu greičiu važiuojant gali tapti nevaldoma. Teismas skirdamas nuobaudą neįvertino, tos aplinkybės, kad ir antrasis automobilis dalyvavęs „autoįvykyje“ pažeidė Kelių eismo taisykles, t. y. nuvažiavo nuo kelio tam neskirtoje vietoje ir sustojo tokioje vietoje, kur sustojusi mašina trukdė kitų transporto priemonių eismui. Tai, kad nukentėjusysis G. R. sustojo draudžiamojoje vietoje sąlygojo minėtą „autoįvykį“ tokia pat apimtimi kaip ir saugaus greičio ant ledo nepasirinkimas.

21Teismas neįvertino aplinkybės, kad pareiškėjas paliko transporto priemonę įvykio vietoje, kad kaip patvirtino nukentėjusiuoju šioje byloje pripažintas G. R., pareiškėjas siūlė jam kviesti policiją, kad nukentėjusysis pripažino pirmas nuvažiavęs iš eismo įvykio vietos. Šios aplinkybės turi esminės reikšmės, vertinant ar G. S. veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo, kuriuo jis kaltinamas, sudėtis.

22Tai, kad nukentėjusiajam pasiūlius kviesti policiją, šis nuvažiavo iš įvykio vietos, pareiškėjui pagrįstai leido manyti, kad G. R. sutiko su jo nurodyta aplinkybe, kad kaltų dėl šio įvykio negali būti ir jie vienas kitam pretenzijų neturi.

23KET 232 straipsnis numato, kad jeigu eismo įvykio metu nežuvo ir nebuvo sužeistas žmogus, o su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių, policijos į eismo įvykio vietą kviesti neprivaloma. Eismo įvykio deklaracijos pildyti pareiga taip pat nekilo, nes pagal Lietuvos Respublikos Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 21 straipsnio l dalies l punktą Draudikas ar Biuras nemoka draudimo išmokos, jeigu autoavarijos metu transporto priemonė nedalyvavo kelių eisme: buvo garaže, remonto dirbtuvėse, kitoje ne kelių eismui skirtoje vietoje, buvo naudojama darbams ne keliuose. Taigi, šiuo atveju pasišalinimas iš įvykio vietos nepažeidė KET reikalavimų.

24LVAT teismų praktika pripažįsta, kad atsakomybei pagal ATPK 130 straipsnio l dalį kilti yra privaloma tyčia. Asmuo negali būti traukiamas atsakomybėn pagal šį straipsnį, jeigu dėl objektyvių aplinkybių, asmuo negalėjo suvokti, kad palikdamas įvykio vietą pasišalina iš eismo įvykio vietos. Įvertinus tai, kad įvykis įvyko ant ežero, kur negalioja kelių eismo taisyklės, kad buvo pasiūlyta nukentėjusiajam kviesti policiją, kad nukentėjusysis pats pirmas nuvažiavo iš įvykio vietos akivaizdu, kad G. S., palikdamas transporto priemonę įvykio vietoje ir nueidamas namo kviestis pagalbos, negalėjo suprasti, kad pasišalina iš eismo įvykio vietos.

25Taigi, administracinė nuobauda pagal ATPK 127 straipsnio 2 dalį ir ATPK 130 straipsnio l dalį skirta nepagrįstai, nes nebuvo ATPK 127 straipsnio 2 dalies ir ATPK 130 straipsnio l dalies pažeidimų sudėties. Be to, nepagrįstai priverstinai nuvežta ir sulaikyta G. S. vairuota transporto priemonė Audi 80, valst. Nr. ( - ) nes iš eismo įvykio vietos nebuvo pasišalinta.

26Privestinai nuvežant transporto priemonę ir jos neatiduodant, kol nebus sumokėta bauda, G. S. daroma žala.

27Tuo atveju, jei teismas vis dėl to laikytų, kad skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo nutraukti administracinę bylą pagal ATPK 127 straipsnio 2 dalį ir ATPK 130 straipsnio l dalį, tai skiriant nuobaudą G. S. prašo atsižvelgti į išskirtines šio įvykio aplinkybes, t. y., kad pareiškėjas buvo (ir yra) įsitikinęs, kad minėtas įvykis nepatenka į Kelių eismo reguliuojamus santykių sferą, kad traukiamas administracinėn atsakomybėn asmuo siūlė nukentėjusiajam asmeniui kviesti į įvykio vietą policiją, kad privalomasis transporto priemonių draudimo įstatymas nenumato už tokį įvykį žalos atlyginimo, kad nukentėjusysis pirmas nuvažiavo iš eismo įvykio vietos ir tik šių veiksmų suklaidintas pareiškėjas paliko įvykio vietą, pasitraukimas iš įvykio vietos nesutrukdė nustatyti įvykio aplinkybių ir skirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta, nes ji nėra adekvati padarytam pažeidimui. Netekus teisės vairuoti transporto priemones, labai sumažės G. S. galimybės susirasti darbą.

28Rokiškio rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyrius su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad Rokiškio rajono apylinkės teismas tinkamai išnagrinėjo bylą ir įvertino byloje surinktus įrodymus, G. S. padarė eismo įvykį ir iš jo pasišalino.

29S. Š., pateikdamas apeliacinės instancijos teismui prašymą nurodė, kad teismas nepagrįstai nutarė jam priklausančią transporto priemonę grąžinti tik tada, kai bus sumokėta G. S. paskirta bauda. Nurodė, kad R. G. individuali įmonė individuali įmonė yra pareiškusi ieškinį dėl nuostolių, patirtų, priverstinai nuvežant ir saugant automobilį, saugojimo išlaidos skaičiuojamos iki šiol. Tačiau baudos sumokėjimas ar jos skyrimo pagrįstumo ginčijimas nepriklauso nuo S. Š. valios. Automobilio vertė šiuo metu yra apie 400 Lt, o jau dabar priskaičiuoti automobilio priverstinio saugojimo kaštai siekia 4000 Lt.

302009 m. balandžio 10 d. nutarimu Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, ATPK 269 straipsnio 7 dalį, kuria numatyta, jog priverstinai nuvežtą transporto priemonę leidžiama susigrąžinti tik po to, kai sumokėta skirtoji bauda ar atliktas administracinis areštas, pripažino prieštaraujančia Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Nei Teismas, nei kiti subjektai nuo Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo dienos neturi teisės šio įstatymo taikyti ir akivaizdu, jog 2009 m. vasario 26 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartis toje dalyje turi būti panaikinta, tačiau kol vyksta teismo procesas, S. Š. kasdien privalo mokėti ženklias pinigų sumas už automobilio saugojimą ir kasdien patiria išlaidas, taip pat negaliu naudotis automobiliu.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32VI.

33Apeliacinis skundas atmestinas.

34G. S. 2009 m. vasario 10 d. surašytas administracinio teisės protokolas dėl to, kad jis 2009 m. vasario 6 d. apie 19.13 val. ant Dviragio ežero, Salų kaime, Rokiškio rajone, vairavo S. Š. priklausantį automobilį AUDI 80, valstybinis Nr. ( - ) nepasirinko saugaus greičio, atsitrenkė į A. R. priklausantį automobilį BMW 318, valstybinis

35Nr. ( - ), apgadino automobilius, iš eismo įvykio vietos pasišalino. Nepateikė vairuotojo pažymėjimo.

36Apeliantas neginčija aplinkybės, kad jis 2009 m. vasario 6 d. apie 19.13 val. važinėjosi ant Dviragio ežero, Salų kaime, atsitrenkė į kitą automobilį, neturėjo su savimi vairuotojo pažymėjimo, tačiau teigia, eismo įvykio nebuvo, kadangi įvykis įvyko ant Dviragio ežero, o ne kelyje ar ant nuvažiavimo nuo kelio.

37Toks apeliacinio skundo argumentas yra nepagrįstas.

38Kelių eismo taisyklių 3 punkto 11 papunktis numato, kad eismo įvykis – įvykis kelyje, viešose arba privačiose teritorijose, kurio metu, judant transporto priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas. Lietuvių kalbos žodynas teritoriją apibrėžia kaip žemės paviršiaus (sausumos ar vandenų) plotą. Dviragio ežero užšalęs paviršius yra atitinkamos rūšies teritorija. G. S. vairuojamas automobilis AUDI 80, valstybinis Nr. ( - ) ir nukentėjusiojo G. R. vairuojamas automobilis BMW 318, valstybinis Nr. ( - ) susidūrė judėdami šioje teritorijoje ir dėl to automobiliai buvo apgadinti. Tą patvirtina Eismo įvykių schema (b.l. 7), nukentėjusiojo G. R. paaiškinimai teismo posėdžio metu, policijos pareigūnų tarnybiniai pranešimai (b.l. 14-15). Šių aplinkybių neneigia ir G. S.. Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2009 m. vasario 10 d. apie 19:13 val. ant Dviragio ežero, Salų kaime, Rokiškio rajone, G. S. dalyvavo eismo įvykyje, todėl privalėjo vykdyti Kelių eismo taisyklių reikalavimus, įvykus eismo įvykiui. Teisėjų kolegija pažymi, kad teleologiniu metodu aiškinat kelių eismo taisyklėse apibrėžtą eismo įvykio sąvoką, darytina išvada, kad Kelių eismo taisyklių reikalavimai taikytini visoms atitinkamoje teritorijoje judančioms transporto priemonėms.

39Taigi, G. S., tiek vairuodamas automobilį užšalusio ežero paviršiumi, tiek įvykus eismo įvykiui, privalėjo vykdyti Kelių eismo taisyklių reikalavimus.

40KET 133 punktas numato, kad vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas leistino greičio. Pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę ir krovinį, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties. Jis turi sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, ypač kai blogas matomumas. G. S., vairuodamas automobilį, nepasirinkimo saugaus greičio, atsitrenkė į kitą automobilį ir abu automobilius apgadino. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad G. S. tokiais savo veiksmais pažeidė KET 133 punkto reikalavimus ir jo veika tinkami kvalifikuota pagal ATPK 127 straipsnio 2 dalį.

41Byloje taip pat nustatyta, kad G. S. įvykus eismo įvykiui, eismo įvykio vietoje nepasiliko. Pagal KET 232 straipsnį jeigu eismo įvykio metu nežuvo ir nebuvo sužeistas žmogus, o su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių ir nekviečia policijos į eismo įvykio vietą, su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai privalo eismo įvykio deklaracijoje nubraižyti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes ir duoti visiems su eismo įvykiu susijusiems eismo dalyviams pasirašyti. Jeigu nė vienas su eismo įvykiu susijęs eismo dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodomi su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai, transporto priemonės, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija ir eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos su eismo įvykiu susijusių eismo dalyvių parašais. Jeigu dėl eismo įvykio aplinkybių nesutariama, su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai kviečia policiją į eismo įvykio vietą. Byloje nėra duomenų, kad eismo įvykio dalyviai G. S. ir G. R. susitarė dėl eismo įvykio aplinkybių ir nubraižė eismo įvykio schemą. Tokiu atveju, G. S. ir G. R. turėjo kviesti policiją į eismo įvykio vietą. Tačiau, kaip nustatyta byloje, G. S. policijos nekvietė ir iš eismo įvykio vietos pasišalino. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad G. S. veika tinkamai kvalifikuota pagal ATPK 130 straipsnio 1 dalį.

42ATPK 130 straipsnio 1 dalis numato, kad <...> pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos, pažeidžiant Kelių eismo taisykles, užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo trejų iki penkerių metų arba administracinį areštą nuo penkiolikos iki trisdešimt parų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo trejų iki penkerių metų. G. S. pagal ATPK 130 straipsnio 1 dalį Rokiškio rajono apylinkės teismo

432009 m. vasario 26 d. nutarimu paskirta minimali sankcijoje numatyta bauda. Dar labiau administracinė nuobauda galėtų būti mažinama tik nustačius, kad yra pagrindas taikyti ATPK 301 straipsnį. Tačiau administracinė nuobauda, vadovaujantis ATPK 301 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai (žr. administracinių teisės pažeidimų bylas Nr. N1-1396/2007, N17-103/2007). Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą,daro išvadą, kad tokių aplinkybių šioje byloje nenustatyta.

44Apelianto nurodytos aplinkybės, t. y. kad jis nesuprato, jog ant užšalusio ežero jo vairuojamam automobiliui atsitrenkus į kitą automobilį buvo padarytas eismo įvykis, nepaneigia padaryto administracinio teisės pažeidimo, kadangi pagal KET 5 punktą eismo dalyviai privalo išmanyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, mokėti šias taisykles ir jų laikytis. Ši aplinkybė taip pat negali būti pripažinta ATPK 301 straipsnio taikymo pagrindu.

45KET 16 punktas numato, kad motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo su savimi turėti ir policijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ar muitinės pareigūno reikalavimu pateikti nustatytosios formos dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti transporto priemonę, transporto priemonės registravimo, privalomosios techninės apžiūros, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą), kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytus dokumentus, taip pat leisti jiems patikrinti vairavimo ir poilsio trukmei nustatyti įrengtų ir įteisintų prietaisų rodmenis. Byloje nustatyta, kad G. S. su savim vairuotojo pažymėjimo neturėjo, taigi ji pažeidė KET 16 punkto reikalavimus ir jo veika tinkamai kvalifikuota pagal ATPK 1241 straipsnio 6 dalį.

46Remiantis šiais argumentais G. S. apeliacinis skundas atmestinas ir Rokiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 26 d.nutarimas paliktinas nepakeistas.

47Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

48G. S. apeliacinį skundą atmesti.

49Rokiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 26 d. nutarimą palikti nepakeistą

50Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Panevėžio apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono... 5. II.... 6. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 26 d. nutarimu G. S. ATPK... 7. Teismas padarė išvadą, kad G. S. kaltė padarius administracinius teisės... 8. Teismas pažymėjo, kad pagal Kelių eismo taisykles, eismo įvykis tai įvykis... 9. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad G. S., vairuodamas... 10. Teismas padarė išvadą, kad G. S. vairuodamas automobilį nepasirinko saugaus... 11. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių G. S. veikoje teismas... 12. G. S. teisės pažeidimus padarė tuo pačiu metu, esant idealiajai sutapčiai,... 13. Skiriant nuobaudą už padarytus administracinius teisės pažeidimus teismas... 14. Teismas nutarė S. Š. priklausantį automobilį AUDI 80, valstybinis Nr. ( - )... 15. III.... 16. Apeliaciniu skundu G. S. prašo panaikinti Rokiškio rajono apylinkės 2009 m.... 17. Apeliaciniame skunde nurodė, kad tiek ATPK 127 straipsnio 2 dalies, tiek ATPK... 18. Lietuvos Respublikos Saugaus eismo keliais įstatymo 2 straipsnio 67 dalis... 19. G. S. vairuojama AUDI 80 susidūrė su G. R. vairuojama transporto priemone ne... 20. Tiek administracinio teisės pažeidimo protokole, tiek skundžiamame nutarime,... 21. Teismas neįvertino aplinkybės, kad pareiškėjas paliko transporto priemonę... 22. Tai, kad nukentėjusiajam pasiūlius kviesti policiją, šis nuvažiavo iš... 23. KET 232 straipsnis numato, kad jeigu eismo įvykio metu nežuvo ir nebuvo... 24. LVAT teismų praktika pripažįsta, kad atsakomybei pagal ATPK 130 straipsnio l... 25. Taigi, administracinė nuobauda pagal ATPK 127 straipsnio 2 dalį ir ATPK 130... 26. Privestinai nuvežant transporto priemonę ir jos neatiduodant, kol nebus... 27. Tuo atveju, jei teismas vis dėl to laikytų, kad skunde išdėstyti argumentai... 28. Rokiškio rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyrius su... 29. S. Š., pateikdamas apeliacinės instancijos teismui prašymą nurodė, kad... 30. 2009 m. balandžio 10 d. nutarimu Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas,... 31. Teisėjų kolegija... 32. VI.... 33. Apeliacinis skundas atmestinas.... 34. G. S. 2009 m. vasario 10 d. surašytas administracinio teisės protokolas dėl... 35. Nr. ( - ), apgadino automobilius, iš eismo įvykio vietos pasišalino.... 36. Apeliantas neginčija aplinkybės, kad jis 2009 m. vasario 6 d. apie 19.13 val.... 37. Toks apeliacinio skundo argumentas yra nepagrįstas.... 38. Kelių eismo taisyklių 3 punkto 11 papunktis numato, kad eismo įvykis –... 39. Taigi, G. S., tiek vairuodamas automobilį užšalusio ežero paviršiumi, tiek... 40. KET 133 punktas numato, kad vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas... 41. Byloje taip pat nustatyta, kad G. S. įvykus eismo įvykiui, eismo įvykio... 42. ATPK 130 straipsnio 1 dalis numato, kad <...> pasitraukimas iš eismo... 43. 2009 m. vasario 26 d. nutarimu paskirta minimali sankcijoje numatyta bauda. Dar... 44. Apelianto nurodytos aplinkybės, t. y. kad jis nesuprato, jog ant užšalusio... 45. KET 16 punktas numato, kad motorinės transporto priemonės, traktoriaus,... 46. Remiantis šiais argumentais G. S. apeliacinis skundas atmestinas ir Rokiškio... 47. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 48. G. S. apeliacinį skundą atmesti.... 49. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 26 d. nutarimą palikti... 50. Nutartis neskundžiama....