Byla 2-1936-336/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, sekretoriaujant Violetai Lazauskienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui F. N. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovo UAB „Gelvora“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b. l. 49). Ieškovas UAB „Gelvora“ patikslino ieškinio reikalavimus (b. l. 49) ir prašo priteisti iš atsakovo 58,45 Lt delspinigius (už laikotarpį nuo 2012-11-21 iki 2013-05-20), 121,34 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas ir 5 procentus procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 324,74 Lt skola ir 72,00 Lt žyminis mokestis ieškovui sumokėtas, o su atsakovo reikalavimu taikyti sutrumpintą 6 mėnesių senaties terminą dėl delspinigių priteisimo, sutinka.

4Atsakovas N. F. 2013-10-22 prašymu (b. l. 50) prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, bei vadovautis jo pateiktu atsiliepimu. Atsiliepime (b. l. 36) nurodė, kad pripažįsta, kad UAB „Tele2“ buvo skolingas 324,74 Lt, tačiau šią sumą ir 72,00 Lt žyminį mokestį sumokėjo. Dėl 1142,76 Lt delspinigių priteisimo nesutinka, nurodė, kad delspinigiai paskaičiuoti už 10 metų, kai įstatymas numato sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą dėl delspinigių išieškojimo, o pati delspinigių procentinė išraiška- 0,1 proc. yra per didelė. Taip pat nesutinka su reikalavimu mokėti 121,34 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, nes nepateikti tai patvirtinantys įrodymai.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2002-02-21 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ir atsakovas N. F. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. 11.2 A67114678 400, remiantis kuria UAB „Tele2“ įsipareigojo teikti atsakovui mobiliojo skaitmeninio ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei mokėti už paslaugas nustatytus mokesčius (b. l. 10- 11). Nustatytu laiku neapmokėjęs sąskaitos už paslaugas, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos (sutarties 6.5. p.). Už 2002 m. gruodžio mėn.– 2003 m liepos mėn. suteiktas paslaugas UAB „Tele2“ išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras (b. l. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21). Kaip matyti iš ieškinyje nurodytų aplinkybių, atsakovas šių sąskaitų laiku neapmokėjo- 324,74 Lt suma už suteiktas paslaugas apmokėta tik po ieškinio pateikimo teismui dienos, t. y. 2013-08-09 (b. l. 37). Pagal 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ reikalavimo teisę į atsakovo 324,74 Lt skolą perleido ieškovui UAB „Gelvora“ (b. l. 5- 8, 22). Iš 2009-05-04 pranešimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino sumokėti skolą, delspinigius ir skolos išieškojimo išlaidas (b. l. 9).

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Kaip minėta aukščiau, nustatytu laiku neapmokėjęs sąskaitos už paslaugas, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos, todėl ieškovas už mokėjimo prievolės termino praleidimą atsakovui priskaičiavo 1142,76 Lt delspinigius už 2003-10-01 – 2013-05-20 laikotarpį (b. l. 23), tačiau vėliau atsakovui paprieštaravus dėl jų dydžio ir skaičiavimo termino, absoliutų jų dydį sumažino iki 58,45 Lt, skaičiuojant už 6 mėnesius (b. l. 49).

8Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Teismas įvertinęs tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovas negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai sudaro 36,5 proc. metinių palūkanų, tačiau paskaičiuota delspinigių suma (58,45 Lt) už 6 mėnesių laikotarpį (CK 1.125 str. 5 d.), atsižvelgus į buvusio įsiskolinimo dydį (324,74 Lt), nėra didelė, daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos nėra per didelės ir 0,1 proc. dydžio delspinigiai už 6 mėnesių laikotarpį yra adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams, toks delspinigių dydis atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, iš atsakovo ieškovui priteistini 58,45 Lt delspinigiai (CK 1.125 str. 5 d., 1 p., 6.256 str. 2 d., 6 258 str. 1 d.).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 121,34 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimų siuntimo išlaidos, ieškovo darbuotojų darbo užmokestis, darbo priemonės ir kt. (b. l. 24). Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad iš nurodomų išlaidų ieškovas realiai patyrė 3,63 Lt išlaidas (3,00 Lt + 21 proc. PVM mokestis), išsiųsdamas atsakovui vieną 2009-05-04 pranešimą dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 9). Įrodymų apie kitų pranešimų siuntimą (32,40 Lt), 6,00 Lt išlaidas už užklausas nekilnojamojo turto registrui, 3,00 Lt išlaidas už užklausas Gyventojų registro tarnybai, ieškovas nepateikė (CPK 178 str.). Vertindamas kitas išlaidų išklotinėje nurodytas išlaidas– administracijai (15,12 Lt), darbuotojo darbo užmokestis (31,54 Lt) ir 10,91 Lt išlaidas darbo priemonėms– teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės- komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei- komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Kita vertus, ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad per visą laikotarpį iki kreipimosi į teismą dienos (be 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo išsiuntimą) būtų ėmęsis kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 3,63 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, o likusioje dalyje reikalavimas dėl 117,71 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

10Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-07-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos- 17,87 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, valstybei- Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.

12Ieškovas, atsakovui sumokėjus priklausantį mokėti žyminį mokestį, jo priteisti neprašo (b. l. 37, 49).

13Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260 str., 263 str., 268 str., 270 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo N. F., a. k. ( - ) 58,45 Lt (penkiasdešimt aštuonių litų 45 ct) delspinigius, 3,63 Lt (trijų litų 63 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-07-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui UAB „Gelvora“, į. k. 125164834.

16Ieškinį dėl 117,71 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo, atmesti.

17Priteisti iš atsakovo N. F. 17,87 Lt (septyniolikos litų 87 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei (mokėti pasirinktinai į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000; arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400; arba Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, "Swedbank", AB, banko kodas 73000).

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai