Byla e2S-1157-638/2018
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos teismo teisėja Diana Labokaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-11431-528/2018 pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ ieškinį atsakovei Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijai, trečiajam asmeniui A. V. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas

Nustatė

3I. Ieškinio esmė

4

 1. Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti atsakovės Gyventojų ir S. V. K. U. administracijos vadovą A. V. per 1 darbo dieną nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pasirašyti ieškovės BUAB „Kauno marių žuvys“ 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 1 ir 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo dalyvių registracijos sąrašą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinį ieškovė grindė tuo, kad 2017 m. rugpjūčio 14 d. vyko ieškovės kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta pradėti ieškovės bankroto procedūrą neteismine tvarka, bankroto administratore paskirta N. M.. Ieškovės kreditorių susirinkimo pirmininku pasisiūlė būti A. V. (atsakovės administracijos vadovas). Kreditoriai tam neprieštaravo, tačiau minėtas asmuo vėliau piktybiškai atsisakė pasirašyti 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolą, motyvuodamas tariamu kreditorių susirinkimo neteisėtumu. Kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų atsakovas per įstatymo nustatytą terminą neapskundė. Kreditorių susirinkimo protokolas buvo pateiktas VĮ „Registrų centras“ Kauno filialui, prašant pakeisti ieškovės statusą į „bankrutuojantis“. VĮ „Registrų centras“ Kauno filialas raštu informavo, kad 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolas neatitinka CK 2.91 straipsnio 2 dalies reikalavimų, t. y. protokolo nepasirašė susirinkime išrinktas susirinkimo pirmininkas, taip pat prie protokolo nepridėtas dalyvių sąrašas, kaip to reikalauja CK 2.90 straipsnio 2 dalis. Kreditorių susirinkimo pirmininko A. V. atsisakymas pasirašyti protokolą nekeičia ieškovės kreditorių priimto sprendimo dėl ieškovės neteisminio bankroto bei kreditorių išreikštos valios.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Kauno apylinkės teismas 2018 m. balandžio 6 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovės ieškinį.
 2. Teismas nurodė, kad VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registro išrašo duomenimis, ieškovė neturi bankrutuojančios įmonės statuso, todėl ieškovei atstovaujanti bankroto administratorė neturi teisės reikšti ieškinio ieškovės vardu. Teismas pažymėjo, jog atstovavimo sutartį su advokatų profesinės bendrijos Motieka ir Audzevičius advokatu T. P. pasirašė ieškovės direktorius E. S., o ne bankroto administratorė, tuo pripažindama, jog įmonės vardu teisėtai veikti gali tik jos direktorius. Atsižvelgdamas į tai teismas sprendė, jog ieškinį pareiškė neįgaliotas vesti bylą asmuo, jį atsisakė priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

 1. Atskirajame skunde ieškovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti ieškovo BUAB “Kauno marių žuvys” ieškinį.

  8Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Kreditorių susirinkimas įvyko 2017 m. rugpjūčio 14 d., kurio metu vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 12-13 straipsniais buvo nuspręsta pradėti ieškovės bankroto procedūrą neteismine tvarka, o bankroto administratore paskirta N. M.. Šių sprendimų priėmimui pritarė apelianto kreditoriai, kurių kreditorinių reikalavimų dalis sudarė 81 proc. visų apelianto kreditorių reikalavimų.
  2. Kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas teisės aktų nustatyta tvarka. Nei atsakovas, nei kiti apelianto kreditoriai šio nutarimo per nustatytą terminą neginčijo, dėl to jis yra teisėtas ir galiojantis.
  3. VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registras atlieka tik teisių išviešinimo, o ne teisių nustatymo funkciją. Nuo to, ar tam tikri duomenys yra įrašyti registre, ar ne, nepriklauso materialinių teisių turinys.
  4. Ieškovės advokatas atstovauja ieškovę ne tik atstovavimo sutarties, sudarytos su buvusiu ieškovės direktoriumi, pagrindu, bet ir 2017 m. rugsėjo 20 d. atstovavimo sutarties, pasirašytos tarp ieškovės advokato ir bankroto administratorės, pagrindu
 2. Atsakovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, Kauno apylinkės teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškinį, pagrįstai vadovavosi juridinių asmenų registro duomenimis, įrodančiais, kad bankroto administratorė N. M. neturi teisės ieškovės vardu pareikšti ieškinį.
  2. Be to, Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1622-896/2018 nusprendė patenkinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus ieškovės atžvilgiu pareikštą ieškinį inter alia dėl 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 1 priimto nutarimo iškelti ieškovei bankrotą neteismo tvarka pripažinimo negaliojančiu. Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, ieškinio patenkinimas, t. y. vadovo įpareigojimas pasirašyti teisinės galios neturintį 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. l, nesukurtų jokių materialinių teisinių padarinių ieškovei.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.
 2. Byloje sprendžiamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria ieškovės ieškinį atsisakyta priimti tuo pagrindu, kad ieškinį pareiškė neįgaliotas vesti bylą asmuo (CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punktas), teisėtumo ir pagrįstumo.
 3. Nagrinėjamu atveju ieškinį dėl įpareigojimo atlikti veiksmus BUAB „Kauno marių žuvys“ vardu pasirašė N. M. (toliau - apeliantė), kuri ieškinyje save įvardijo minėtos įmonės bankroto administratore remdamasi, apeliantės teigimu, 2017 m. rugpjūčio 14 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimu. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas iškelti bankroto bylą nėra įregistruotas Juridinių asmenų registre, todėl ir administratorė nebuvo paskirta, ir atitinkamai, neįgijo teisės reikšti ieškinį bankrutuojančios įmonės vardu.
 4. Iš esmės byloje kilo ginčas, nuo kurio momento įmonė įgyja bankrutuojančios statusą, nes tik įmonei tapus bankrutuojančia, paskirtasis administratorius/ė įgyja teisę veikti administruojamos įmonės vardu. Įmonių bankroto įstatymo 10 str. yra išdėstyta bankroto bylos iškėlimo tvarka, kai bankroto bylą kelia teismas, konkrečiai Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 dalies 3 p. nustatyta, kad ne vėliau kaip kitą darbo dieną teismas raštu turi pranešti apie iškeltą bankroto bylą juridinių asmenų registrui, šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai, įmonei (kai nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, – ir kreditoriams bei administratoriui), Lietuvos bankui, ir t.t. Įstatymo 10 str. 7 dalyje nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą. Įmonių bankroto įstatymo 13 straipsnyje nustatyta, kad ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos vadovaujantis šiuo įstatymu. Teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas, o kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymo ir kreditorių reikalavimų patenkinimo tvarka nustatoma laikantis šio įstatymo nustatytos bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarkos ir sąlygų. Nurodytas teisinis reglamentavimas patvirtina, kad nepriklausomai nuo to, kokiu būdu pradėtas įmonės bankroto procesas – teismo nutartimi ar įmonės kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka – atsiranda tokios pačios teisinės pasekmės, susijusios su įmonės bankroto proceso pradėjimu ir vykdymu (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-718-407/2018). Įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, teismo paskirtas administratorius atstovauja bankrutuojančiai įmonei teisme (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 9 punktas).
 5. Vadinasi, tam, kad apeliantė įgytų bankroto administratorės statusą UAB „Kauno marių žuvys“ atžvilgiu, pastaroji bendrovė turėjo įgyti bankrutuojančios įmonės statusą, atitinkamai turėjo būti pranešta juridinių asmenų registrui, įregistruotas bankrutuojančios įmonės statusas, įsiteisėjęs kreditorių susirinkimo nutarimas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai patikrino, ar šie duomenys egzistuoja, ir nustatęs, kad pagal ieškinio pareiškimo metu galiojančius Juridinių asmenų registro duomenis, UAB „Kauno marių žuvys“ nėra bankrutuojanti įmonė, o N. M. nėra paskirta bankroto administratore, pagrįstai atsisakė priimti ieškinį.
 6. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutarė, jog ieškinį pareiškė neįgaliotas vesti bylą asmuo. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13atskirąjį skundą atmesti.

14Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai