Byla e2SP-21700-475/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0070/18/00533 suinteresuoti asmenys Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija, antstolis Raimundas Stanislauskas

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus teisėja Virginija Simanavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0070/18/00533 suinteresuoti asmenys Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija, antstolis Raimundas Stanislauskas.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimo veiksmus antstolio Raimundo Stanislausko vykdomojoje byloje Nr. 0070/18/00533 iki įsiteisės procesinis sprendimas dėl BUAB „Kauno marių žuvys“ skundo pagrįstumo.

5Pareiškėja nurodo, kad 2018 m. liepos 26 d. pareiškėja BUAB „Kauno marių žuvys“ pateikė skundą antstoliui Raimundui Stanislauskui dėl 2018 m. balandžio 17 d. patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir 2018 m. liepos 23 d. patvarkymo dėl areštuoto turto įkainojimo panaikinimo. Skundas grindžiamas tuo, kad pareiškėjas yra bankrutuojanti įmonė, todėl antstolis neturėjo teisės pradėti vykdymo veiksmų (CPK 651 str. 2 d. 8 p.), o vykdymo veiksmus pradėjęs, jų tęsti neturėjo teisės ir vykdomąją bylą privalėjo sustabdyti (CPK 626 str. 1 d. 3 p.).

6Teismas

konstatuoja:

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje numatytą terminą. Skundo dėl antstolio veiksmų padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka (CPK 510 straipsnis). Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

8CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra numatytas išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, įvertina pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą, siekdamas užtikrinti, jog laikinosios apsaugos priemonės bus taikomos laikantis proporcingumo ir ekonomiškumo principų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008, 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-251/2011).

9Byloje nustatyta, kad tarp uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ kreditorių vyksta teisminiai ginčai dėl bankroto bylos UAB „Kauno marių žuvys“ iškėlimo bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka. 2017 m. rugpjūčio 14 d. vyko UAB „Kauno marių žuvys“ kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriai (virš 80 proc. visų kreditorių) nutarė iškelti bankroto bylą UAB „Kauno marių žuvys“ bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, o bankroto administratore paskirti N. M.. VĮ „Registrų centras“ 2017 m. spalio 11 d. atsisakė pakeisti įmonės statusą į „bankrutuojanti“. Viena iš VĮ „Registrų centras“ atsisakymo priežasčių, tai, kad A. V., kaip susirinkimo pirmininkas, nepasirašė kreditorių susirinkimo protokolo. UAB „Kauno marių žuvys“ kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, kuriuo prašo VĮ „Registrų centras“ Kauno filialą panaikinti aukščiau nurodytą sprendimą ir įpareigoti VĮ „Registrų centras“ Kauno filialą įregistruoti (pakeisti) UAB „Kauno marių žuvys“ statusą į „bankrutuojanti“ (administracinės bylos Nr. eI-1309-422/2018), šiuo metu šios administracinės bylos nagrinėjimas yra sustabdytas).

10Nors Kauno apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, 2018 m. balandžio 24 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. e2-1622-896/2017) patenkino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos skundą ir panaikino pareiškėjos 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka ir paskirti įmonės administratore N. M. ir įmonės bankroto procesą, vykdytą ne teismo tvarka, nutraukė, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 19 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. e2-1083-553/2018) patenkino pareiškėjos atskirąjį skundą ir Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 24 d. nutarties dalį, kuria pripažinti negaliojančiais ir panaikinti pareiškėjos 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo priimti nutarimai iškelti pareiškėjai bankroto bylą ne teismo tvarka ir paskirti įmonės administratore N. M. ir nutrauktas įmonės bankroto procesas, vykdytas ne teismo tvarka, panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus skundą dėl pareiškėjos 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais atmetė. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis yra įsiteisėjusi.

11Pareiškėja taip pat nurodė, kad 2018 m. kovo 28 d. kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu atsakovei Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijai, kuriuo prašė įpareigoti administracijos vadovą A. V. per 1 (vieną) darbo dieną nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pasirašyti ieškovo BUAB „Kauno marių žuvys“ 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 1 ir 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo dalyvių registracijos sąrašą. Kauno apylinkės teismas 2018 m. balandžio 6 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. e2-11431-528/2018) atsisakė priimti ieškinį motyvuojant tuo, kad ieškinys pareikštas neįgalioto asmens, nes įmonė neįregistravusi bankrutuojančios įmonės statuso VĮ „Registrų centras“. Kauno apygardos teismas, kaip apeliacinės instancijos teismas, 2018 m. birželio 5 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. e2S-1157-638/2018), pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. Pareiškėja pateikė kasacinį skundą, kuris buvo priimtas ir užvesta civilinė byla Nr. e3K-3-404-690/2018.

12Gyventojų ir smulkaus verslo kreditinės unijos atstovas A. V. kreipėsi į antstolį Raimundą Stanislauską prašydamas priimti vykdyti vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo jo atstovaujamai Gyventojų ir smulkaus verslo kreditinei unijai. 2018 m. balandžio 17 d. antstolis priėmė patvarkymą priimti Kauno m. 28-ojo notaro biuro vykdomąjį įrašą dėl priverstinio 49 066,89 Eur skolos ir 158,21 Eur notaro išlaidų išieškojimo iš skolininkės UAB „Kauno marių žuvys“ išieškotojai Gyventojų ir smulkaus verslo kreditinei unijai. Pareiškėja informavo antstolį Raimundą Stanislauką, kad vykdymo veiksmai BUAB „Kauno marių žuvys“ atžvilgiu negali būti atliekami, nes įmonei yra iškelta bankroto byla. Antstolis 2018 m. birželio 25 d. pateikė atsakymą, kuriame nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. birželio 5 d. nutartimi patvirtino pirmosios instancijos teismo nustatytus duomenis, kad UAB „Kauno marių žuvys“ nėra bankrutuojanti įmonė, kadangi bankrutuojančios įmonės statusas nėra įregistruotas Juridinių asmenų registre, todėl tolimesnis išieškojimas bus vykdomas CPK nustatyta tvarka. 2018 m. liepos 23 d. patvarkymu antstolis įkainojo areštuotą UAB „Kauno marių žuvys“ turtą (28980/30076 dalį 3,0076 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) Kauno r.; pastatą - svarstykles, bendras plotas 139,47 kv.m., unikalus Nr. ( - ) ir pastatą - gamybinį pastatą, bendras plotas 963,44 kv.m., esančius ( - ) Kauno r.) 150 000 Eur sumai.

13Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia šalių ginčo, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Dėl šios priežasties paprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymu neturi būti sprendžiami klausimai, į kuriuos turėtų būti atsakyta tik galutiniu teismo sprendimu. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas privalo įvertinti, kokią galimą grėsmę gali kelti tolesnių antstolio veiksmų vykdymas skolininko bei išieškotojo interesams, jeigu vykdymo veiksmai nebus sustabdyti. Teismas turi atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui (šiuo atveju pareiškėjui), jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o skundas būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų išieškotojui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o skundas – atmestas. Nagrinėjamu atveju, teismui pripažinus antstolio veiksmus dėl 2018 m. balandžio 17 d. patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir 2018 m. liepos 23 d. patvarkymo dėl areštuoto turto įkainojimo neteisėtais, būtų ginčijami ir sekantis antstolio veiksmai, tai yra kiltų papildomi teisiniai ginčai, todėl nukentėtų ir išieškotojo interesai kuo greičiau susigrąžinti skolą. Tuo tarpu, teismui atmetus pareiškėjo skundą, antstolis galėtų toliau vykdyti išieškojimą.

14Kadangi ginčas dėl antstolio 2018 m. balandžio 17 d. patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir 2018 m. liepos 23 d. patvarkymo dėl areštuoto turto įkainojimo panaikinimo teisėtumo nėra išspręstas, įvertinęs nurodytų aplinkybių visumą, teismas sprendžia, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdomojoje byloje Nr. 0070/18/00533 išieškojimo veiksmus iki bus išnagrinėtas pareiškėjos skundas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, 510 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

16patenkinti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

17Sustabdyti vykdomojoje byloje Nr. 0070/18/00533 išieškojimo veiksmus iki bus išnagrinėtas pareiškėjos skundas.

18Nutartį vykdyti skubiai.

19Išsiųsti nutarties kopiją byloje dalyvaujantiems asmenims.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai