Byla eB2-1743-413/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei mažajai bendrijai „Langutura“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei mažajai bendrijai „Langutura“,

Nustatė

3ieškovas VSDFV Marijampolės skyrius pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti MB „Langutura“ bankroto bylą.

4Nurodė, kad ieškovas yra atsakovės kreditorius, kuriam atsakovė skolinga 4 156,50 Eur. Atsakovė vengia atsiskaityti, todėl galimai yra nemoki.

5Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 ir 6 straipsniuose.

6Pareiškimas tenkintinas, atsakovei MB „Langutura“ keltina bankroto byla

7LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

8Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio antrojoje dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis. Bankroto bylose teismas privalo aktyviai veikti ex officio, nes pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės veikti bylos aplinkybių nustatymą (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 1 dalis, CPK 159 straipsnio 1 dalis, 179 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1331/2009).

9Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, teismas 2017 m. vasario 1 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės MB „Langutura“ administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. įmonės finansinių ataskaitų rinkinį už 2016 metus, debitorių ir kreditorių sąrašus, duomenis apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, duomenis apie įmonės vardu registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus, bei atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Minėta nutartis 2017 m. vasario 2 d. išsiųsta Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės buveinės adresu, tačiau grįžo neįteikta. Pakartotinai minėtus teismo procesinius dokumentus išsiuntus tuo pačiu adresu, siųsti dokumentai taip pat grįžo neįteikti. Todėl klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo MB „Langutura“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

10VĮ „Registrų centras“ duomenimis, MB „Langutura“ įregistruota 2013 m. gegužės 22 d., bendrovės vadovas bankroto bylos iškėlimo dienai – V. K.. Bendrovė metinės finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centrui nuo jos įregistravimo neteikia. VSDFV 2017 m. kovo 27 d. duomenimis, atsakovės įsiskolinimas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui siekia 4395,76 Eur, bendrovėje dirba vienas darbuotojas, todėl darytina išvada, kad MB „Langutura“ veiklos nevykdo. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, MB „Langutura“ nekilnojamojo turto, VĮ „Regitra“ atsakovei priklauso viena transporto priemonė, kuri yra areštuota.

11Nustačius, kad atsakovė neatsiskaito su kreditoriais, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų institucijoms, kurioms privalo jas teikti, nemoka valstybės nustatytų privalomųjų mokesčių, nekilnojamojo turto neturi, veiklos nevykdo, darytina išvada, kad MB „Langutura“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla remiantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nagrinėjamu atveju nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

12Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras asmuo (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinkta UAB „Ad acta“, kuri ir skirtina MB „Langutura“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

13Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teisėjas

Nutarė

14iškelti mažajai bendrijai „Langutura“ (juridinio asmens kodas 303067523, S. Daukanto g. 19-5, Kazlų Rūda) bankroto bylą.

15Bankrutuojančios mažosios bendrijos „Langutura“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Ad acta“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA171).

16Uždėti areštą mažosios bendrijos „Langutura“ (juridinio asmens kodas 303067523, S. Daukanto g. 19-5, Kazlų Rūda) turtui, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti 40 dienų terminą mažosios bendrijos „Langutura“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti, kad mažosios bendrijos „Langutura“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Apskaitos, audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui.

20Nutarties nuorašą nusiųsti bankroto administratoriui ir turto areštų registro tvarkytojui.

21Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio... 3. ieškovas VSDFV Marijampolės skyrius pareiškimu kreipėsi į teismą,... 4. Nurodė, kad ieškovas yra atsakovės kreditorius, kuriam atsakovė skolinga 4... 5. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 6. Pareiškimas tenkintinas, atsakovei MB „Langutura“ keltina bankroto byla... 7. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 8. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės... 9. Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, teismas 2017 m.... 10. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, MB „Langutura“ įregistruota 2013... 11. Nustačius, kad atsakovė neatsiskaito su kreditoriais, neteikia finansinės... 12. Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto... 13. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10... 14. iškelti mažajai bendrijai „Langutura“ (juridinio asmens kodas 303067523,... 15. Bankrutuojančios mažosios bendrijos „Langutura“ administratoriumi... 16. Uždėti areštą mažosios bendrijos „Langutura“ (juridinio asmens kodas... 17. Nustatyti 40 dienų terminą mažosios bendrijos „Langutura“ kreditorių... 18. Nustatyti, kad mažosios bendrijos „Langutura“ valdymo organai ne vėliau... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 20. Nutarties nuorašą nusiųsti bankroto administratoriui ir turto areštų... 21. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...