Byla e2-967-1120/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė Tikniūtė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. nutarties, civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,CCM Baltic“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Lidl Lietuva“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Lidl Lietuva“ priešieškinį bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,CCM Baltic“ dėl vienašališkai pasirašytų atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais, dalyvaujant trečiajam asmeniui ieškovės pusėje uždarajai akcinei bendrovei ,,Fegda“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) ,,CCM Baltic“ pateikė ieškinį atsakovei UAB ,,Lidl Lietuva“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir pateikė priešieškinį dėl vienašališkai pasirašytų atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais. 2019 m. sausio 14 d. nutartimi ginčas perduotas teisminei mediacijai. Šalys sudarė taikos sutartį ir pateikė ją teismui patvirtinti.

72.

8Trečiojo asmens UAB ,,Fegda“ atstovai nesutiko, kad šioje proceso stadijoje būtų patvirtinta taikos sutartis. Taikos sutartimi šalys susitarė dėl skolos sumokėjimo už darbus, kuriuos taip pat atliko subrangovė UAB ,,Fegda“, kuri, bankrutavus ieškovei, atsiskaitymo už atliktus subrangos darbus negavo. UAB ,,Fegda“ yra pareiškusi Šiaulių apygardos teisme ieškinį BUAB ,,CCM Baltic“, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia 2016 m. sausio 27 d. subrangos sutartį, sudarytą dėl apgaulės (Nr. e2-145-372/2019). Jei subrangos sutartis bus pripažinta negaliojančia, UAB ,,Fegda“ įgys teisę reikalauti skolos priteisimo už atliktus darbus pagal faktiškai susiklosčiusius rangos teisinius santykius tarp UAB ,,Fegda“ ir užsakovės UAB ,,Lidl Lietuva“.

93.

10UAB ,,Fegda“ yra pateikusi Šiaulių apygardos teisme ieškinį UAB ,,Lidl Lietuva‘‘ dėl apmokėjimo priteisimo už atliktus UAB ,,Fegda‘‘ rangos darbus. UAB ,,Fegda“, prašydama įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, tokį prašymą reiškė tikslu pateikti savarankišką ieškinį užsakovei UAB ,,Lidl Lietuva“, kol bus išspręstas šioje byloje UAB ,,Fegda“ ieškinio priėmimo klausimas prašė ją įtraukti į procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovės UAB ,,Lidl Lietuva“ pusėje. Teismas, nepaisydamas UAB ,,Fegda“ valios įtraukė ją trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovės BUAB ,,CCM Baltic“ pusėje. Kadangi nėra išspręstas klausimas dėl UAB ,,Fegda“ ieškinio priėmimo UAB ,,Lidl Lietuva“ atžvilgiu kitoje byloje, prašė priimti jos analogišką ieškinį šioje byloje.

114.

12Trečiojo asmens atstovai taip pat prašė sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta civilinė byla pagal UAB ,,Fegda“ ieškinį BUAB ,,CCM Baltic“, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia 2016 m. sausio 27 d. subrangos sutartį. Jei sutartis bus pripažinta negaliojančia, UAB ,,Fegda“ įgys teisę tiesiogiai reikalauti atlyginimo iš užsakovės UAB ,,Lidl Lietuva“ už faktiškai atliktus darbus. Pagal šioje byloje sudarytą taikos sutartį šalys susitarė dėl skolos apmokėjimo už subrangovės UAB ,,Fegda“ atliktus darbus ieškovei BUAB ,,CCM Baltic“.

135.

14Ieškovės BUAB ,,CCM Baltic“ atstovas su trečiojo asmens UAB ,,Fegda“ prašymais nesutiko, prašė juos atmesti, patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukti. Nurodė, kad tretieji asmenys įstoja į jau prasidėjusį procesą dėl to paties ginčo dalyko, dėl kurio šalys jau bylinėjasi. Šioje byloje ginčo dalykas yra atsakovės skola ieškovei pagal generalinės rangos sutartį, tuo tarpu UAB ,,Fegda“ nebuvo generalinės rangos sutarties šalis ir neįgijo reikalavimo teisių šios sutarties pagrindu. Todėl jos reiškiamas reikalavimas nėra pareikštas tuo pačiu pagrindu, dėl kurio ieškovė su atsakove bylinėjasi. Įstatymas numato galimybę įstoti į bylą trečiuoju asmeniu iki baigiamųjų kalbų. Tačiau UAB ,,Fegda“ tokį reikalavimą pareiškė šalims jau sudarius taikos sutartį.

156.

16Nurodė, kad trečiasis asmuo nepagrįstai prašė sustabdyti šios bylos nagrinėjimą. Civilinėje byloje Nr. e2-145-372/2019, kurioje UAB ,,Fegda“ prašė pripažinti negaliojančia subrangos sutartį, UAB ,,Fegda“ neprašo taikyti restitucijos, kuri šiuo atveju nebūtų ir įmanoma. Darbai pagal subrangos sutartį yra atiduoti užsakovei, statyba užbaigta, objektas naudojamas pagal paskirtį. Statybos darbai natūra negali būti grąžinami, o nuginčijus subrangos sutartį ieškovei kiltų prievolė sumokėti UAB ,,Fegda“ ekvivalentą pinigais. Todėl santykis tarp ieškovės ir UAB ,,Fegda“ nepasikeistų, ir dabar ieškovė yra skolinga UAB ,,Fegda“ už atliktus darbus ir ketina atsiskaityti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka.

177.

18Atsakovės UAB ,,Lidl Lietuva“ atstovas su trečiojo asmens UAB ,,Fegda“ prašymais nesutiko, prašė juos atmesti, patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukti. Manė, kad šalims byloje sudarius taikos sutartį, UAB ,,Fegda“ nėra pagrindo įtraukti trečiuoju asmeniu į bylą, nes įstoti į bylą trečiasis asmuo turi teisę tik iki baigiamųjų kalbų. Be to, UAB ,,Fegda“ nebuvo generalinės rangos sutarties šalimi, todėl į bylą ji siekia įstoti reikšdama ieškinį, kurio reikalavimus kildina iš kito teisinio santykio. UAB ,,Fegda“ yra ieškovės kreditorius.

198.

20Teigė, kad UAB ,,Fegda“ siekia vilkinti bylos nagrinėjimą. Nėra pagrindo sustabdyti šios bylos nagrinėjimo, kol bus išnagrinėtas jos ieškinys dėl subrangos sutarties pripažinimo negaliojančia. Jei sutartis ir būtų pripažinta negaliojančia, ši aplinkybė nepaneigia fakto, kad generalinės rangos sutartis sudaryta su ieškove. Atsakovė ir tokiu atveju laikytųsi pozicijos, kad ji privalo atsiskaityti su ieškove pagal sudarytą generalinės rangos sutartį, o ne su UAB ,,Fegda“, nes tarp ieškovės bei UAB ,,Fegda“ susiklostę subrangos teisiniai santykiai.

21II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

229.

23Šiaulių apygardos teismas 2019 m. balandžio 30 d. nutartimi atmetė trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB ,,Fegda“ prašymus priimti ieškinį ir sustabdyti civilinę bylą, patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė.

2410.

25Teismas pažymėjo, kad trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, savo materialiąsias teises ar įstatymo saugomus interesus gali ginti ne tik įsitraukdamas į procesą kaip trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais, bet ir pareikšdamas savarankišką ieškinį, ką ir padarė. Nagrinėjama byla teisme gauta 2017 m. gegužės 11 d. Trečiasis asmuo UAB ,,Fegda“ ieškinį šioje byloje pareiškė 2019 m. kovo 25 d. Priėmus šioje byloje trečiojo asmens ieškinį, iškiltų būtinybė toliau rengtis bylos nagrinėjimui, kurios eiga užtruko rengiantis bylai pagal ieškinį bei priešieškinį, dėl ekspertizės atlikimo, mediacijos proceso. Priėmus trečiojo asmens UAB ,,Fegda“ ieškinį, susidarytų situacija, jog būtų pažeisti proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principai, nors trečiojo asmens įtraukimo į procesą su savarankiškais reikalavimais institutas ir skirtas šių principų įgyvendinimui. Todėl teismas atsisakė priimti trečiojo asmens UAB ,,Fegda“ ieškinį šioje byloje.

2611.

27Teismas sutiko, kad UAB ,,Fegda“ reiškia savarankiškus reikalavimus dėl ieškinio dalyko, kuris iš dalies atitinka šios bylos ieškinio dalyką, tačiau teismui šioje byloje priėmus procesinį sprendimą, įstatymas numato proceso atnaujinimo institutą, kuriuo trečiasis asmuo UAB ,,Fegda“ turi galimybę naudotis patenkinus jos reikalavimus kitoje byloje ir priėmus sprendimą priteisti jai, kaip subrangovei, apmokėjimą už atliktus darbus iš užsakovės UAB ,,Lidl Lietuva“ tiesiogiai.

2812.

29Trečiasis asmuo UAB ,,Fegda“ prašė stabdyti šios bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta civilinė byla pagal jos ieškinį BUAB ,,CCM Baltic“, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia 2016 m. sausio 27 d. subrangos sutartį, sudarytą dėl apgaulės (Nr. e2-145-372/2019). Šioje byloje keliamas klausimas dėl subrangos sutarties teisėtumo. Tuo atveju, jei subrangos sutartis būtų pripažinta negaliojančia, tarp užsakovės, rangovės ir subrangovės išlieka faktiškai susiklostę užsakovės ir rangovės bei rangovės ir subrangovės teisiniai santykiai. UAB ,,Fegda“ nurodė, kad jos pareikštame ieškinyje ji įrodinės faktiškai susiklosčiusius rangos teisinius santykiaus tarp jos, kaip rangovės, ir UAB ,,Lidl Lietuva“ – užsakovės, todėl reikalaus priteisti skolą tiesiogiai UAB ,,Fegda“ kaip rangovei. Teismas pažymėjo, kad ir tokiu atveju lieka galioti tarp UAB ,,Lidl Lietuva“ ir BUAB ,,CCM Baltic“ sudaryta generalinė rangos sutartis, duomenų, kad ši sutartis ginčijama ar nuginčyta – teismas neturėjo. Todėl ir panaikinus subrangos sutartį UAB ,,Lidl Lietuva“ atžvilgiu generalinės rangos sąlygos, pagal kurias užsakovė turi pareigą atsiskaityti su generaline rangove, liktų galioti. Teismas negalėjo remtis prielaidomis, kad ir ši sutartis ateityje gali būti ginčijama. Teismas priėjo išvados, kad kita teisme nagrinėjama byla neturės įtakos šios bylos nagrinėjimui, todėl nėra pagrindo stabdyti civilinė bylą.

3013.

31Taip pat teismas nenustatė teisinio pagrindo nepriimti šalių susitarimo baigti bylą taikos sutartimi, trečiasis asmuo UAB ,,Fegda“ dėl taikos sutarties nepasisakė, todėl, atsižvelgus į taikos sutarties sąlygas, prašymas patvirtinti taikos sutartį laikytas pagrįstu, dėl to tenkintas, civilinė byla nutraukta.

32III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3314.

34Trečiasis asmuo UAB „Fegda“ (toliau ir – apeliantė) atskirajame skunde prašo panaikinti nutarties dalį dėl taikos sutarties tvirtinimo ir bylos nutraukimo ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde nurodyti šie argumentai:

3515.1.

36Teismas, patvirtinęs šalių sudarytą taikos sutartį, neišsiaiškino, ar taikos sutartimi yra sprendžiama dėl UAB „Fegda“ teisių ir pareigų, susijusių su rangos darbų vykdymu UAB „Lidl Lietuva“ objekte ir šių darbų rezultato apmokėjimu.

3715.2.

38Ieškovės reikalavimai dėl konkrečios skolos priteisimo yra grindžiami subrangovo UAB „Fegda“ statybos darbų atlikimo faktu pagal BUAB „CCM Baltic“ ir UAB „Fegda“ sudarytą 2016 m. sausio 27 d. subrangos sutartį Nr. 16/L04-S. BUAB „CCM Baltic“ laikėsi pozicijos, kad UAB „Lidl Lietuva“ yra skolinga už subrangovės UAB „Fegda“ atliktus statybos darbus apie 267 000 Eur sumą, kuri yra įtraukta į bendrą ieškinio reikalavimų sumą. Taip pat pareiškime pažymėta, kad Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama kita civilinė byla (Nr. e2-145-372/2019) pagal UAB „Fegda“ ieškinį BUAB „CCM Baltic“ dėl subrangos sutarties pripažinimo negaliojančia. Šioje byloje keliamas klausimas dėl subrangos sutarties teisėtumo ir BUAB „CCM Baltic“ teisės reikalauti apmokėjimo už šios sutarties pagrindu UAB „Fegda“ atliktus rangos darbus. Ginčo dalykas nagrinėjamoje pagal BUAB „CCM Baltic“ ieškinį civilinėje byloje Nr. e2-125-569/2019 yra susijęs su minėtos civilinės bylos Nr. e2-145-372/2019 ginčo dalyku, todėl UAB „Fegda“, kaip sutartinių santykių subjektas, turintis aiškų suinteresuotumą bylos baigtimi teikė teismui pareiškimą dėl įstojimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

3915.3.

40BUAB „CCM Baltic“ bankroto byloje UAB „Fegda“ nereiškė kreditorinio reikalavimo BUAB „CCM Baltic“ ir nėra įtraukta į kreditorių sąrašą, todėl UAB „Fegda“ savo suinteresuotumo bylos baigtimi kontekste negali būti tapatinama su bankrutavusios įmonės kreditoriais ir šioje civilinėje byloje Nr. e2-125-569/2019 jos interesai nesutampa su ieškovės BUAB „CCM Baltic“ interesais, yra jiems priešingi.

4115.4.

42Atsižvelgiant į tai, kad pasiekto taikaus susitarimo turinys trečiajam asmeniui UAB „Fegda“ nebuvo žinomas ir nebuvo aišku, dėl kokios UAB „Fegda“ atliktų darbų kainos dalies mokėjimo šalys buvo susitariusios bei kokia apimtimi galėjo būti pažeista UAB „Fegda“ teisė reikalauti apmokėjimo už savo darbus, 2019 m. kovo 25 d. UAB „Fegda“ pateikė teismui ieškinį, prašydama įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniui, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, ir spręsti klausimą dėl bylos stabdymo.

4315.5.

44Skundžiamos nutarties dalis dėl bylos šalių sudarytos taikos sutarties patvirtinimo, kaip ir taikos sutartis, pažeidžia trečiojo asmens UAB „Fegda“ teises ir teisėtus interesus, nes šioje nutartyje ir taikos sutartyje, kurios šalis nėra UAB „Fegda“, yra sprendžiama dėl UAB „Fegda“ teisių ir pareigų, susijusių su rangos darbų vykdymu UAB „Lidl Lietuva“ objekte ir šių darbų rezultato apmokėjimu. Dėl šių taikos sutartimi išspręstų santykių ir UAB „Fegda“ teisių bei pareigų šiuo metu Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamos kitos civilinės bylos Nr. e2-145-372/2019 ir Nr. e2-502-856/2019.

4515.6.

46Pagrindinės skolos suma už atliktus rangos darbus (675 000 Eur) taikos sutartyje nėra detalizuojama (išskyrus subtiekėjo UAB „Andex“ 20 000 Eur sumą), todėl iš patvirtintos taikos sutarties turinio negalima padaryti aiškios ir vienareikšmės išvados, ar į šią pagrindinės skolos sumą yra įtraukta ir UAB „Fegda“, užsakovei UAB „Lidl Lietuva“ atliktų darbų suma 266 945,73 Eur, kuri yra nurodyta BUAB „CCM Baltic“ ieškinyje ir dublike.

4715.7.

48Bylos nagrinėjimo metu šalys nebuvo išreiškusios savo pozicijos dėl UAB „Fegda“ darbų sumos įtraukimo į taikos sutarties sumą. Pirmosios instancijos teismas nesiėmė priemonių tokiai aplinkybei išsiaiškinti.

4915.8.

50UAB „Fegda“ suinteresuotumas bylos baigtimi yra susijęs su 278 501,65 Eur suma, kurios UAB „Fegda“ dar negavo už savo atliktus darbus (bendra darbų kaina yra 382 801,90 Eur be PVM). BUAB „CCM Baltic“ teisė gauti atlyginimą už UAB „Fegda“ atliktus statybos darbus ginčijama civilinėje byloje Nr. e2-145-372/2019 pagal UAB „Fegda“ ieškinį atsakovei BUAB „CCM Baltic“ dėl 2016 m. sausio 27 d. subrangos sutarties pripažinimo negaliojančia. Taip pat Šiaulių apygardos teisme 2019 m. balandžio 30 d. yra iškelta civilinė byla pagal UAB „Fegda“ ieškinį atsakovei UAB „Lidl Lietuva“ dėl 278 501,65 Eur skolos už atliktus rangos darbus priteisimo. Civilinės bylos Nr. e2-145-372/2019 ir Nr. e2-502-856/2019 (dėl subrangos sutarties galiojimo ir 278 501,65 Eur reikalavimų dalies) yra susijusios su nagrinėjama civiline byla Nr. e2-125-569/2019, kurioje patvirtinta taikos sutartis, apimanti nurodytą UAB „Fegda“ darbų sumą. Civilinių bylų Nr. e2-145-372/2019 ir Nr. e2-502-856/2019 išsprendimas, kiek tai susiję su UAB „Fegda“ reikalavimais ir atitinkamų faktų nustatymu, turės prejudicinę reikšmę civilinei bylai Nr. e2-125-569/2019.

5115.9.

52Nagrinėjamoje byloje taikos sutartimi išspręstas 278 501,65 Eur vertės UAB „Fegda“ atliktų darbų apmokėjimo klausimas, kas eliminuotų galimybę UAB „Fegda“ reikalauti atlyginimo už atliktus darbus net ir palankaus UAB „Fegda“ atžvilgiu teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-145-372/2019 ir Nr. e2-502-856/2019 atveju. BUAB „CCM Baltic“ negali reikalauti nurodytos atliktų darbų sumos ar jos dalies iš darbų užsakovės UAB „Lidl Lietuva“, kuriai UAB „Fegda“ šiuos darbus faktiškai atliko ir perdavė. Šiuo metu ši suma yra ginčijama ir jos apmokėjimas negali būti išsprendžiamas taikos sutartimi.

5315.10.

54Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai patvirtino taikos sutartį, kai bylos nagrinėjimo metu išaiškėjo privalomas pagrindas sustabdyti civilinę bylą, taip pat paaiškėjus aplinkybei, kad taikos sutartimi sprendžiama dėl trečiojo asmens UAB „Fegda“ teisių ir pareigų. Taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Atsižvelgiant į tai, kad taikos sutarties pagrindu atsiradusi šalių prievolė jos dalyko atžvilgiu pripažįstama nedalia, išnagrinėjus civilinės bylas ir patenkinus UAB „Fegda“ ieškinius, visa taikos sutartis gali būti pripažinta negaliojančia pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.986 straipsnio 5 dalį ir tai turės įtakos ne tik UAB „Fegda“, bet ir BUAB „CCM Baltic“ kreditorių interesams.

5515.11.

56Teismas nevykdė savo pareigos būti aktyviam ir, esant abejonėms, reikalauti šalis pagrįsti, kad nėra teisinių kliūčių tvirtinti sandorį, todėl priimtos nutarties dalis dėl taikos sutarties tvirtinimo ir bylos nutraukimo negali būti laikoma teisėta.

572.

58BUAB „CCM Baltic“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodomi šie argumentai:

5916.1.

60Trečiasis asmuo, nebūdamas generalinės rangos sutarties šalimi, neturi generalinės rangos sutarties pagrindu kylančios reikalavimo teisės dėl darbų apmokėjimo ir kaip subrangovė taip pat negali reikšti reikalavimo dėl darbų apmokėjimo tiesiogiai UAB „Lidl Lietuva“. Nei taikos sutartimi, nei nutartimi nėra sprendžiama dėl trečiojo asmens teisių ir pareigų, susijusių su rangos darbų vykdymu objekte ir šių darbų rezultato apmokėjimu.

6116.2.

62Trečiasis asmuo atskirajame skunde teigia, kad taikos sutartis pagal savo pobūdį prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, tačiau nenurodė imperatyvios teisės normos, kuriai taikos sutartis ir / ar nutartis prieštarautų. Trečiojo asmens nurodytų civilinių bylų išnagrinėjimas ir jose trečiojo asmens pareikštų ieškinių tenkinimas neturės įtakos taikos sutarties galiojimui.

6316.3.

64Civilinėje byloje Nr. e2-145-372/2019 pareikštu ieškiniu trečiasis asmuo prašo teismo pripažinti negaliojančia ab initio 2016 m. sausio 27 d. subrangos sutartį Nr. 16/L04-S, pasirašytą tarp BUAB „CCM Baltic“ ir UAB „Fegda“, kaip sudarytą dėl BUAB „CCM Baltic“ apgaulės. Generalinės rangos sutarties ir jos pagrindu tarp ieškovės ir atsakovės susiklostę rangos teisiniai santykiai, įskaitant ieškovės teisę gauti apmokėjimą už atliktus darbus generalinės rangos sutarties pagrindu, o ir paties trečiojo asmens pasirašyti atliktų darbų aktai bei ieškovei už atliktus darbus išrašytos ir pateiktos apmokėti PVM sąskaitos-faktūros šioje byloje nėra ginčijami.

6516.4.

66Ieškovei iškėlus bankroto bylą, vienas iš ieškovės subrangovų, dirbusių objekte, t. y. UAB „Metalika“, kaip ir trečiasis asmuo, siekdama apeiti kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarką, bandė teismo keliu prisiteisti atlygį už atliktus darbus tiesiogiai iš atsakovės (užsakovės) ir toks subrangovės UAB „Metalika“ ieškinys teismo atmestas.

6716.5.

68Trečiasis asmuo, siekia apeiti kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo tvarką, t. y. gauti apmokėjimą už ieškovės užsakymu atliktus rangos darbus ne iš ieškovės, o tiesiogiai iš atsakovės, elgiasi nesąžiningai, vilkina ne tik šios bylos nagrinėjimą, bet ir ieškovės bankroto bylą, o kartu pažeidžia ieškovės kreditorių interesus.

693.

70UAB „Lidl Lietuva“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti, nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi argumentai:

7117.1.

722016 m. gegužės 18 d. ieškovė ir trečiasis asmuo sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria ieškovė perleido 106 067,02 Eur savo reikalavimo teises į UAB „Lidl Lietuva“ bei susitarė, kad ieškovės 106 067,02 Eur prievolė trečiajam asmeniui bus laikoma pilnai įvykdyta įskaitymo būdu. Šios reikalavimo sutarties pagrindu trečiasis asmuo 2016 m. gegužės 19 d. raštu kreipėsi į UAB „Lidl Lietuva“ su reikalavimu sumokėti trečiajam asmeniui 104 300,25 Eur. Minėtame rašte nurodytą reikalavimą UAB „Lidl Lietuva“ įvykdė 2016 m. gegužės 26 d.

7317.2.

74Reikalavimo perleidimo sutarčiai analogiškas sutartis BUAB „CCM Baltic“ buvo sudariusi ir su kitais pasitelktais subrangovais. Dėl reikalavimo perleidimo sutarčių BUAB „CCM Baltic“ administratorius buvo inicijavęs teisminius ginčus. Daugumos šių ginčų nagrinėjimas teisme yra baigtas tenkinant BUAB „CCM Baltic“ administratoriaus ieškinius ir pripažįstant reikalavimų perleidimo sutartis negaliojančiomis (pvz.: civilinėse bylose Nr. e2A-310-856/2018; Nr. e2A-205-267/2018; Nr. e2A-485-180/2018; Nr. e2-205-516/2018; Nr. e2A-7-368/2018; ir kt.).

7517.3.

76BUAB „CCM Baltic“ administratorius yra pateikęs Šiaulių apygardos teismui ieškinį dėl šios reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir jos pagrindu sumokėtos sumos priteisimo. Šios bylos nagrinėjimas yra sustabdytas, kadangi trečiasis asmuo 2017 m. rugpjūčio 10 d. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu dėl subrangos sutarties pripažinimo negaliojančia. Šiuo metu civilinė byla Nr. e2-145-372/2019 yra sustabdyta, kadangi joje yra skirta ir atliekama ekonominė ekspertizė.

7717.4.

78Byloje nagrinėjamu ginčo dalyku UAB „Fegda“ reiškiami reikalavimai nėra susiję tiek, kad būtų pakankamas pagrindas priimti juos nagrinėti šioje civilinėje byloje. Šiuo atveju ginčo dalyku yra tinkamas generalinės rangos sutarties vykdymas, o UAB „Fegda“ reikalavimas yra kildinamas iš subrangos teisinio santykio, nesant sąlygų, leidžiančių subrangovei reikšti tiesioginius reikalavimus užsakovei.

7917.5.

80Byloje priėmus trečiojo asmens ieškinį, susidarytų situacija, jog būtų pažeisti proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principai, taip pat ir bankrutavusios ieškovės bei jos kreditorių interesai.

8117.6.

82UAB „Fegda“ statybos darbams objekte atlikti pasitelkė generalinė rangovė. Ši faktinė aplinkybė nepakis net ir tuo atveju, jei UAB „Fegda“ ieškinys, dėl subrangos sutarties pripažinimo negaliojančia, galutiniu teismo sprendimu bus tenkintas ir subrangos sutartis bus pripažinta negaliojančia ab initio. Rašytinės subrangos sutarties egzistavimo / neegzistavimo faktas yra svarbus tik tiek, kiek rašytine sutartimi galėtų būti nustatyta subrangovės teisė reikšti reikalavimus, kylančius iš subrangos teisinio santykio, tiesiogiai užsakovei.

8317.7.

84Trečiojo asmens įstojimas į jau iš esmės taikos sutartimi išspręstą bylą ir pareiškimo reiškimas yra ne kas kita kaip mėginimas išvengti atsiskaitymų su kreditoriais tvarkos. Skundžiama nutartis neužkerta kelio trečiajam asmeniui apginti savo tariamai pažeistas teises teismine tvarka kitose civilinėse bylose

85IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

86Dėl bylos nagrinėjimo ribų

874.

88Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

895.

90Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindų peržengti atskirojo skundo ribas ar absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, todėl apeliacinis procesas vyksta pagal atskirajame skunde nustatytas ribas. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis ir civilinė byla nutraukta, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl ginčo esmės

916.

92Atskirajame skunde teigiama, kad nutarties dalis dėl taikos sutarties patvirtinimo ir taikos sutartis pažeidžia apeliantės teises ir teisėtus interesus, nes nutartyje ir taikos sutartyje, kurios šalis nėra apeliantė, sprendžiama dėl jos teisių ir pareigų. Apeliantė teigia, kad taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms teisės normoms ir, kad taikos sutarties pagrindu atsiradusi šalių prievolė jos dalyko atžvilgiu pripažįstama nedalia, todėl išnagrinėjus civilines bylas ir patenkinus apeliantės ieškinius, taikos sutartis gali būti pripažinta negaliojančia ir tai turės įtakos ne tik UAB „Fegda“, bet ir BUAB „CCM Baltic“ kreditorių interesams. Apeliantė mano, kad teismas turėjo netvirtinti taikos sutarties dėl rangos teisinių santykių tarp BUAB „CCM Baltic“ ir UAB ,,Lidl Lietuva“ ir sustabdyti bylą iki bus išnagrinėta civilinė byla dėl subrangos sutarties tarp BUAB „CCM Baltic“ ir apeliantės UAB „Fegda“ pripažinimo negaliojančia.

937.

94Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantės nurodomos aplinkybės, jog ji ginčija subrangos sutartį ir pareiškė ieškinį užsakovei dėl atliktų darbų apmokėjimo, nesudaro pagrindo teigti, jog patvirtinus taikos sutartį tarp generalinės rangovės ir užsakovės, taikos sutartimi ar nutartimi yra sprendžiama dėl apeliantės teisių ir pareigų, susijusių su subrangos darbų vykdymu objekte ir šių darbų rezultato apmokėjimu.

958.

96Sutarčių teisėje galioja sutarties uždarumo principas, reiškiantis, kad sutartis sukuria teises ir pareigas tik ją sudariusiems asmenims ir, išskyrus įstatyme įtvirtintas išimtis, nesukuria teisių ir pareigų tretiesiems asmenims. Sutarties uždarumo principo išimtys – įstatyme nustatyti atvejai, kai sutartis turi įtakos trečiųjų asmenų, ne tik jos šalių, teisėms ir pareigoms. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-492-313/2015). Nagrinėjamu atveju rangos sutarčių reglamentavimas nenumato sutarties uždarumo principo išimčių, priešingai – CK 6.650 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o subrangovams – už užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Jeigu ko kita nenustato įstatymai ar sutartis, užsakovas ir subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su generaliniu rangovu, pažeidimu (4 dalis). Apeliantė, nebūdama generalinės rangos sutarties šalimi, neturi reikalavimo teisės dėl darbų apmokėjimo pagal generalinės rangos sutartį, o kaip subrangovė neturi teisės reikšti reikalavimo dėl darbų apmokėjimo tiesiogiai užsakovei. Tai pat pažymėtina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis tik jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju patvirtinus taikos sutartį, išspręstas ginčas dėl generalinės rangos sutarties vykdymo tarp sutarties šalių ir nei taikos sutartimi, nei nutartimi nėra sprendžiama dėl apeliantės teisių ir pareigų, susijusių su subrangos darbų vykdymu objekte ir šių darbų rezultato apmokėjimu.

979.

98CPK 42 straipsnio 2 dalis, be kita ko, nustato, kad teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Apeliantė teigia, jog taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, tačiau, kaip teisingai atsiliepime nurodo ieškovė, apeliantė nenurodo imperatyvios teisės normos, kuriai prieštarautų taikos sutartis, teismas prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms nenustatė, todėl dėl šio apeliantės argumento plačiau pasisakyti pagrindo nėra.

9910.

100Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apeliantės argumentais dėl pagrindo sustabdyti civilinę bylą buvimo. CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Apeliantė teigia, kad, pripažinus negaliojančia subrangos sutartį ji įgis teisę tiesiogiai reikalauti UAB ,,Lidl Lietuva“ apmokėti už atliktus rangos darbus. Su šiuo argumentu nesutiktina, nes net ir kitoje civilinėje byloje priėmus apeliantei palankų sprendimą, liktų galioti UAB ,,Lidl Lietuva“ ir BUAB ,,CCM Baltic“ sudaryta generalinė rangos sutartis, kuri nėra ginčijama, ir iš jos kylanti UAB ,,Lidl Lietuva“ prievolė sumokėti už atliktus darbus BUAB ,,CCM Baltic“. Bylos dėl subrangos sutarties galiojimo baigtis įtakos iš generalinės rangos sutarties kylančioms šalių teisėms ir pareigoms neturės, o nagrinėjamoje byloje taikos sutartimi ir nutartimi išspręstas ginčas kilęs tik iš generalinės rangos sutarties, kurios šalimi apeliantė nėra. Aplinkybė, kad generalinės rangos sutartyje numatytas atlyginimas generalinei rangovei apima sumą, kurią generalinė rangovė pagal subrangos sutartį turėtų mokėti subrangovei (apeliantei) už objekte atliktus darbus, nesudaro pagrindo teigti, jog bylų, kuriose ginčijamas subrangos sutarties teisėtumas ir reiškiami reikalavimai užsakovei, nagrinėjimas sudaro pagrindą sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą, kadangi apeliantės reikalavimai kyla kitu teisiniu pagrindu, nei generalinės rangos sutartis.

10111.

102CPK 7 straipsnio 2 dalis numato, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, taip pat CK 1.137 straipsnio 2 ir 5 dalyse įtvirtinta, kad asmenys civilines teises turi įgyvendinti ir ginti sąžiningai, būdu, neprieštaraujančiu jų paskirčiai. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartimi UAB „CCM Baltic“ iškelta bankroto byla (civilinė byla Nr. B2-67-440/2019), nutartis įsiteisėjo 2016 m. spalio 28 d., 2019 m. birželio 4 d. nutartimi patvirtintas patikslintas BUAB „CCM Baltic“ kreditorių sąrašas bei finansiniai reikalavimai 3 555 103,15 Eur sumai. UAB ,,Fegda“ teigia, jog jos suinteresuotumas bylos baigtimi yra susijęs su 278 501,65 Eur suma, kurios ji dar negavo už atliktus darbus pagal subrangos sutartį su BUAB ,,CCM Baltic“, tačiau, kaip matyti iš bankroto byloje patvirtintų kreditorių reikalavimų sąrašo, UAB ,,Fegda“ reikalavimas bankroto byloje nėra pareikštas, tą patvirtina ir apeliantė atskirajame skunde. Be to, ginčydama subrangos sutartį su BUAB ,,CCM Baltic“, apeliantė prašo tik sprendimo dėl pripažinimo, kad subrangos sutartis negalioja ir prašo netaikyti restitucijos, siekdama išvengti kreditorių eiliškumo taisyklės, numatytos ĮBĮ 35 straipsnyje, taikymo savo kreditorinio reikalavimo BUAB ,,CCM Baltic“ atžvilgiu, t. y. siekia patenkinti savo finansinius reikalavimus, kilusius iš subrangos sutarties su BUAB ,,CCM Baltic“, ne ĮBĮ nustatyta tvarka ir eile, o tiesiogiai iš užsakovės. Iš šių aplinkybių galima spręsti, kad apeliantės pasirinkti teisių gynimo būdai yra priešingi įgyvendinamų teisių prigimčiai, todėl nėra ginami (CPK 7 straipsnio 2 dalis, CK 1.137 straipsnio 2 ir 5 dalys).

10312.

104Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie nedaro įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Dėl bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų

10513.

106Apeliacinės instancijos teismas priėjo išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukė, kadangi apeliantės teisėms ir pareigoms patvirtinta taikos sutartis įtakos nedaro, neegzistuoja pagrindas civilinę bylą sustabdyti, ar nutartimi išspręstus klausimus spręsti kitaip ne tai padarė pirmosios instancijos teismas. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai nesudaro prielaidų panaikinti skundžiamą teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 338 straipsnis).

10714.

108Ieškovė pateikė duomenis, jog patyrė 726 Eur bylinėjimosi išlaidų, bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Atsakovė nors ir prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki teismo posėdžio nepateikė duomenų, kad patyrė bylinėjimosi išlaidų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Kadangi atskirasis skundas atmestas, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos jai iš apeliantės (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

109Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 336 – 338 straipsniais,

Nutarė

110Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

111Priteisti bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „CCM Baltic“, juridinio asmens kodas 145417921, iš uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, 726 Eur (septynis šimtus dvidešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) ,,CCM... 7. 2.... 8. Trečiojo asmens UAB ,,Fegda“ atstovai nesutiko, kad šioje proceso stadijoje... 9. 3.... 10. UAB ,,Fegda“ yra pateikusi Šiaulių apygardos teisme ieškinį UAB ,,Lidl... 11. 4.... 12. Trečiojo asmens atstovai taip pat prašė sustabdyti šios bylos... 13. 5.... 14. Ieškovės BUAB ,,CCM Baltic“ atstovas su trečiojo asmens UAB ,,Fegda“... 15. 6.... 16. Nurodė, kad trečiasis asmuo nepagrįstai prašė sustabdyti šios bylos... 17. 7.... 18. Atsakovės UAB ,,Lidl Lietuva“ atstovas su trečiojo asmens UAB ,,Fegda“... 19. 8.... 20. Teigė, kad UAB ,,Fegda“ siekia vilkinti bylos nagrinėjimą. Nėra pagrindo... 21. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 22. 9.... 23. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. balandžio 30 d. nutartimi atmetė... 24. 10.... 25. Teismas pažymėjo, kad trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus... 26. 11.... 27. Teismas sutiko, kad UAB ,,Fegda“ reiškia savarankiškus reikalavimus dėl... 28. 12.... 29. Trečiasis asmuo UAB ,,Fegda“ prašė stabdyti šios bylos nagrinėjimą, kol... 30. 13.... 31. Taip pat teismas nenustatė teisinio pagrindo nepriimti šalių susitarimo... 32. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 33. 14.... 34. Trečiasis asmuo UAB „Fegda“ (toliau ir – apeliantė) atskirajame skunde... 35. 15.1.... 36. Teismas, patvirtinęs šalių sudarytą taikos sutartį, neišsiaiškino, ar... 37. 15.2.... 38. Ieškovės reikalavimai dėl konkrečios skolos priteisimo yra grindžiami... 39. 15.3.... 40. BUAB „CCM Baltic“ bankroto byloje UAB „Fegda“ nereiškė kreditorinio... 41. 15.4.... 42. Atsižvelgiant į tai, kad pasiekto taikaus susitarimo turinys trečiajam... 43. 15.5.... 44. Skundžiamos nutarties dalis dėl bylos šalių sudarytos taikos sutarties... 45. 15.6.... 46. Pagrindinės skolos suma už atliktus rangos darbus (675 000 Eur) taikos... 47. 15.7.... 48. Bylos nagrinėjimo metu šalys nebuvo išreiškusios savo pozicijos dėl UAB... 49. 15.8.... 50. UAB „Fegda“ suinteresuotumas bylos baigtimi yra susijęs su 278 501,65 Eur... 51. 15.9.... 52. Nagrinėjamoje byloje taikos sutartimi išspręstas 278 501,65 Eur vertės UAB... 53. 15.10.... 54. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai patvirtino taikos... 55. 15.11.... 56. Teismas nevykdė savo pareigos būti aktyviam ir, esant abejonėms, reikalauti... 57. 2.... 58. BUAB „CCM Baltic“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti ir... 59. 16.1.... 60. Trečiasis asmuo, nebūdamas generalinės rangos sutarties šalimi, neturi... 61. 16.2.... 62. Trečiasis asmuo atskirajame skunde teigia, kad taikos sutartis pagal savo... 63. 16.3.... 64. Civilinėje byloje Nr. e2-145-372/2019 pareikštu ieškiniu trečiasis asmuo... 65. 16.4.... 66. Ieškovei iškėlus bankroto bylą, vienas iš ieškovės subrangovų,... 67. 16.5.... 68. Trečiasis asmuo, siekia apeiti kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo... 69. 3.... 70. UAB „Lidl Lietuva“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti, nutartį... 71. 17.1.... 72. 2016 m. gegužės 18 d. ieškovė ir trečiasis asmuo sudarė reikalavimo... 73. 17.2.... 74. Reikalavimo perleidimo sutarčiai analogiškas sutartis BUAB „CCM Baltic“... 75. 17.3.... 76. BUAB „CCM Baltic“ administratorius yra pateikęs Šiaulių apygardos... 77. 17.4.... 78. Byloje nagrinėjamu ginčo dalyku UAB „Fegda“ reiškiami reikalavimai nėra... 79. 17.5.... 80. Byloje priėmus trečiojo asmens ieškinį, susidarytų situacija, jog būtų... 81. 17.6.... 82. UAB „Fegda“ statybos darbams objekte atlikti pasitelkė generalinė... 83. 17.7.... 84. Trečiojo asmens įstojimas į jau iš esmės taikos sutartimi išspręstą... 85. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 86. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 87. 4.... 88. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 89. 5.... 90. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindų peržengti atskirojo... 91. 6.... 92. Atskirajame skunde teigiama, kad nutarties dalis dėl taikos sutarties... 93. 7.... 94. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantės nurodomos... 95. 8.... 96. Sutarčių teisėje galioja sutarties uždarumo principas, reiškiantis, kad... 97. 9.... 98. CPK 42 straipsnio 2 dalis, be kita ko, nustato, kad teismas netvirtina šalių... 99. 10.... 100. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apeliantės argumentais... 101. 11.... 102. CPK 7 straipsnio 2 dalis numato, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo... 103. 12.... 104. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 105. 13.... 106. Apeliacinės instancijos teismas priėjo išvadą, kad pirmosios instancijos... 107. 14.... 108. Ieškovė pateikė duomenis, jog patyrė 726 Eur bylinėjimosi išlaidų, bylą... 109. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 110. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. nutartį palikti... 111. Priteisti bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „CCM Baltic“,...