Byla e2-20538-910/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, rašytinio proceso tvarka spręsdama papildomo sprendimo priėmimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Anšilas“ ieškinį atsakovei G. B. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

22016-06-09 sprendimu už akių ieškovo UAB „Anšilas“ ieškinys tenkintas visiškai ir iš atsakovės G. B. P. ieškovo naudai priteista 197,36 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 197,36 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-04-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur bylinėjimosi išlaidų.

32016-06-10 teisme gautas ieškovo prašymas priimti papildomą sprendimą ir priteisti ieškovo naudai patirtas 423,50 Eur bylinėjimosi išlaidas už advokato teisinę pagalbą.

4Ieškovo prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, byloje dalyvaujantiems asmenims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį pranešta CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

5Atsakovei G. B. P. jos pačios deklaruotu gyvenamosios vietos adresu teismo siųstų procesinių dokumentų atsakovė neatsiėmė, atsiliepimo į ieškovo prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo nepateikė.

6Byloje priimtinas papildomas sprendimas, ieškovo prašymas tenkintinas iš dalies.

7CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo.

8Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškiniu iš atsakovės ieškovo naudai buvo prašoma priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau kartu su ieškiniu nebuvo pateikti dokumentai, pagrindžiantys ieškovo turėtas išlaidas už teisinę pagalbą.

9Priėmus 2016-06-09 sprendimą už akių, 2016-06-10 ieškovas pateikė dokumentus, patvirtinančius ieškovo turėtas 423,50 Eur išlaidas už advokato teisinę pagalbą.

10Pagal bendrąją taisyklę išlaidos už teisinę pagalbą (procesinių dokumentų parengimą, atstovavimą ir kt.) negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir kartu tokių išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti į bylą iki jos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje yra pažymėta, kad CPK 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas negali būti aiškinamas ir taikomas taip, jog būtų paneigta asmens, kurio naudai priimtas sprendimas, teisė gauti jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nes priešingu atveju būtų pažeisti bendrieji teisingumo ir protingumo principai bei CPK 2 straipsnyje įtvirtintas civilinio proceso tikslas ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus. Todėl CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad advokato ar advokato padėjėjo pagalbos išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, gali būti netaikomos, nustačius reikšmingas aplinkybes, įrodančias, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Nustačius, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo apmokėti išlaidas advokato pagalbai iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, šis klausimas gali būti išspręstas taikant papildomo sprendimo institutą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016-06-15 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-337-421/2016).

11Nagrinėjamu atveju svarbu atsižvelgti į faktines bylos aplinkybes, kurios susiklostė būtent šioje konkrečioje civilinėje byloje. Teismo vertinimu, svarbia aplinkybe laikytina tai, kad, atsakovei laikantis pasyvios pozicijos teismo procese, t. y. nepateikus atsiliepimo į jai pareikštą ieškinį, byla išnagrinėta priimant sprendimą už akių. Vadovaujantis CPK nuostatomis, priimant sprendimą už akių, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka apie posėdį šalių iš anksto neinformuojant. Taigi ieškovas, neturėdamas informacijos apie posėdžio datą ir laiką, neturėjo galimybės pateikti įrodymų, patvirtinančių patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad ieškovas turi teisę į jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, taikant papildomo sprendimo priėmimo institutą.

12Spręsdamas dėl ieškovui atlygintinų advokato pagalbos išlaidų dydžio, teismas vadovaujasi CPK 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais kriterijais, taip pat atsižvelgia į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytus rekomendacinius maksimalius užmokesčio dydžius.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl teisės normų, reglamentuojančių išlaidų už advokato teisinę pagalbą atlyginimą, yra išaiškinta, jog ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011-02-07 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011).

14Ieškovo patirtos 423,50 Eur advokato pagalbos išlaidos už dokumentų ieškinio parengimui analizę ir ieškinio parengimą neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių. Tačiau pažymėtina tai, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, kitas konkrečiu atveju svarbias aplinkybes (CPK 98 straipsnio 2 dalis, Rekomendacijų 2 punktas).

15Nagrinėjamu atveju byla nėra sudėtinga joje kilusių teisės klausimų požiūriu, taigi ieškiniui parengti nereikėjo didelių darbo ir laiko sąnaudų. Teismo vertinimu, ieškovo patirtos advokato pagalbos išlaidos šiuo konkrečiu atveju nėra pakankamai pagrįsto dydžio, dėl to visa apimtimi neatlygintinos. Pagrįsta ir atlygintina teismas pripažįsta 250 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 98 straipsnio 2 dalis, Rekomendacijų 2 punktas).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98, 277 straipsniais, teismas

Nutarė

17priimti papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

18Priteisti ieškovui UAB „Anšilas“ (juridinio asmens kodas 254331810) iš atsakovės G. B. P. (a. k. ( - ) 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

19Šis papildomas sprendimas yra sudėtinė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-09 sprendimo už akių dalis.

20Papildomas sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, rašytinio proceso... 2. 2016-06-09 sprendimu už akių ieškovo UAB „Anšilas“ ieškinys tenkintas... 3. 2016-06-10 teisme gautas ieškovo prašymas priimti papildomą sprendimą ir... 4. Ieškovo prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, byloje... 5. Atsakovei G. B. P. jos pačios deklaruotu gyvenamosios vietos adresu teismo... 6. Byloje priimtinas papildomas sprendimas, ieškovo prašymas tenkintinas iš... 7. CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad teismas, priėmęs byloje... 8. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškiniu iš atsakovės ieškovo... 9. Priėmus 2016-06-09 sprendimą už akių, 2016-06-10 ieškovas pateikė... 10. Pagal bendrąją taisyklę išlaidos už teisinę pagalbą (procesinių... 11. Nagrinėjamu atveju svarbu atsižvelgti į faktines bylos aplinkybes, kurios... 12. Spręsdamas dėl ieškovui atlygintinų advokato pagalbos išlaidų dydžio,... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl teisės normų,... 14. Ieškovo patirtos 423,50 Eur advokato pagalbos išlaidos už dokumentų... 15. Nagrinėjamu atveju byla nėra sudėtinga joje kilusių teisės klausimų... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98, 277... 17. priimti papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 18. Priteisti ieškovui UAB „Anšilas“ (juridinio asmens kodas 254331810) iš... 19. Šis papildomas sprendimas yra sudėtinė Vilniaus miesto apylinkės teismo... 20. Papildomas sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...