Byla 2-85-832/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotiems asmenims Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, UAB „Petrolana“

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorėms Lilijai Drizgienei, Vidai Šurpienei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Tomega“ atstovams advokatei Audronei Grigelionienei ir direktoriaus pavaduotojui A. L.,

3teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Tomega“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotiems asmenims Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, UAB „Petrolana“.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

5Pareiškėjas UAB „Tomega“ prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad kilnojamieji daiktai, esantys kuro talpyklose ( - ), kurių unikalus Nr. ( - )

  • 25337 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - );
  • 25777 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - );
  • 20588 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - );
  • 27949 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - );
  • 30879 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - );
  • 9338 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - ),
nuosavybės teise priklauso UAB „Tomega“ (b. l. 1-4).

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjas pranešimo dėl naftos produktų pripažinimo bešeimininkiu turtu nėra pateikęs ir į VMI prie FM apskaitą naftos produktai nėra įtraukti kaip bešeimininkis turtas. Civilinėje byloje Nr. 2-1092-636/2006 teismui pateikti krovinio gabenimo važtaraščiai ir PVM sąskaitos-faktūros pilnai neįrodė naftos produktų priklausomybės UAB „Petrolana“. Suinteresuotas asmuo, prašė teismo įvertinus byloje turimus ir išreikalautus dokumentus sprendimą priimti savo nuožiūra (b. l. 40-41).

7Suinteresuotas asmuo UAB „Petrolana“ atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjas UAB „Tomega“ nepateikė jokių įrodymų, kad be suinteresuoto asmens UAB „Petrolana“ turto talpyklose, esančiose ( - ), po perėmimo iš V. R. komercinės firmos buvo rasta kitiems asmenims priklausančio kuro. Skystas kuras gali būti pareiškėjo UAB „Tomega“ veiksmais sugadintas suinteresuotam asmeniui UAB „Petrolana“ nuosavybės teise priklausantis glicerolis ir šildymo kuras (b. l. 53-57).

8Teismo posėdyje pareiškėjo atstovai pareiškimą palaikė ir prašė jį patenkinti.

9Pareiškimas tenkintinas visiškai.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2004-10-15 sutartimi, pareiškėjas UAB „Tomega“ iš V. R. komercinės firmos įsigijo nekilnojamuosius daiktus, esančius ( - ) (b. l. 10).

112004-11-22 pasaugos sutartimi UAB „Tomega“ prisiėmė saugoti ( - ), horizontaliose cilindrinėse stacionariose talpyklose Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, V. R. komercinei firmai priklausančius naftos produktus pagal naftos produktų pridavimo-priėmimo aktą, pateikiant produktų įsigijimo PVM sąskaitas-faktūras (b. l. 80).

122004-11-23 priėmimo-perdavimo aktu V. R. komercinės firmos savininkas V. R. perdavė, o UAB „Tomega“ vadybininkas R. V. priėmė: šešiose talpyklose esančius produktus: glicerolį ir šildymo kurą (b. l. 12).

13V. R. komercinės firmos bankroto administratorius UAB „Bankrotera“ 2005-06-30 rašte nurodė, kad bankroto bylos iškėlimo dienai 2005-04-12, įmonės balanse nėra sandėliuojamų naftos produktų likučio (b. l. 16).

142006 m. rugsėjo 13-14 d. Šiaulių apskrities VMI operatyvaus patikrinimo pažymoje nurodyta, kad buvo atplombuotos šešios kuro talpyklos, bei patikrintas kuro kiekis. Visas kuras buvo perpumpuotas į kitas talpyklas (b. l. 18-21).

15Muitinės laboratorijos 2006-12-18 tyrimo protokoluose Nr. 6T-0930 ir 6T0931 nurodyta, kad tyrimui pateikto skysto kuro, skirto šildymui, sudaryto iš RRME, naftos alyvų, riebiųjų rūgščių ir kt. organinių junginių mišinio KN kodas yra 3824 90 99 (b. l. 30-31; 32-33).

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką yra ne kartą pasisakęs, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu (tikimybių balansu) (2005 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005; 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008). Tai reiškia, kad nereikalaujama visiško teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

17Byloje esanti visuma įrodymų leidžia pagrįstai konstatuoti, kad pareiškėjo UAB „Tomega“ talpyklose, esančiose ( - ), nuo 2004-11-22 laikomas skystas kuras, kuris buvo perpiltas į kitas talpyklas 2006 m. rugsėjo 13-14 d., yra toks, koks nustatytas muitinės laboratorijoje, t. y. kuras, skirtas šildymui, kurio KN Nr. 3824 90 99, ir tai nėra suinteresuoto asmens UAB „Petrolana“ nurodytas ir jo teigimu, jam priklausantis 56,872 t šildymo kuras ir 123,073 t glicerolis.

18Duomenų, kad pareiškėjo UAB „Tomega“ talpose laikomas skystas kuras priklauso suinteresuotam asmeniui UAB „Petrolana“ nėra. Civilinėje byloje Nr. 2-1092-636/2006 UAB „Petrolana“ pateiktos 2004-08-30, 2004-09-21, 2004-10-11 PVM sąskaitos-faktūros ir krovinio važtaraščiai nepatvirtina, kad būtent pagal šiuos dokumentus į minėtas talpyklas buvo atvežtas saugomas įsigytas turtas (glicerolis). Juo labiau, šito nepatvirtina jau po talpų įsigijimo (2004-10-25) išrašytos PVM sąskaitos-faktūros ir krovinio važtaraščiai, t. y. 2004-10-25, 2004-10-26, 2004-11-06, 2004-11-11, 2004-12-16 (b. l. 74-91, civilinė byla Nr. 2-1092-636/2006).

19Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skystas kuras buvo priimtas saugoti iš V. R. komercinės firmos, o ne iš UAB „Petrolana“, ir perdavimo metu nebuvo tiriamas koks tai kuras. O V. R. komercinės firmos ir UAB „Petrolana“ pasirašytas suderinimo aktas 2005 m. sausio 1 dienai, apie sandėliavimo bazėje saugomus kuro likučius (b. l. 97, civilinė byla Nr. 2-1092-636/2006) nepatvirtina fakto, kad būtent tai tas pats kuras, juo labiau, kad talpos jau buvo parduotos pareiškėjui UAB „Tomega“. Be to, kaip minėta aukščiau, suinteresuoto asmens UAB „Petrolana“ minimo turto – glicerolio ir šildymo kuro šiose talpose nebuvo, tai buvo skystas kuras, skirtas šildymui, kurio KN kodas yra 3824 90 99.

20Nors pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus remdamasis teisės normomis, taikomomis bešeimininkiam daiktui (CK 4.57 straipsnis), tačiau akivaizdu, kad pareiškėjas yra sąžiningai įgijęs nekilnojamuosius daiktus, tame tarpe ir kuro talpyklas su jose buvusiu aukščiau paminėtu skystu kuru, šį daiktą sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdo ne mažiau kaip trejus metus, ir per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, todėl pareiškėjas UAB „Tomega“ įgyja nuosavybės teises į tą daiktą (CK 4.68 straipsnis).

21Aukštesnės instancijos teismas yra konstatavęs, kad teismas, vykdydamas pareigą teisingai teisiškai kvalifikuoti nagrinėjamus teisinius santykius, turi taikyti įstatymą, kurį turi taikyti (Šiaulių apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-72-210/2010).

22Suinteresuotas asmuo UAB „Petrolana“ įgyvendinti savo teisę į daiktus nepasinaudojo, jo valia pasireiškė tik atsiliepimų pateikimu ir prieštaravimui pareiškėjo pareiškimui, tačiau nesikreipė dėl nuosavybės teisių į minėtus daiktus nustatymo. Suinteresuotas asmuo tik reikalavo pareiškėjo UAB „Tomega“ grąžinti 56,872 t šildymo kuro ir 123,073 t glicerolio, nors tokio kuro ir tokių kiekių UAB „Tomega“ įsigytose talpyklose nėra.

23Taigi, nesant duomenų apie tai, kad 25337 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - ); 25777 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - ); 20588 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - ); 27949 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - ); 30879 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - ) ir 9338 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - ), priklauso suinteresuotam asmeniui UAB „Petrolana“ ar veiklą pabaigusiai V. R. komercinei firmai, nustatytinas nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas.

24Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 442, 533 straipsniais,

Nutarė

25Pareiškimą patenkinti visiškai.

26Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad UAB „Tomega“ (į. k. 166796392, Montuotojų g. 12, Mažeikiai) nuosavybės teise įgijo: 25337 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - ); 25777 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - ); 20588 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - ); 27949 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - ); 30879 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - ) ir 9338 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro talpykloje Nr. ( - ), esantį kuro talpyklose ( - ), kurių unikalus Nr. 6598-7007-8386.

27Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorėms Lilijai Drizgienei, Vidai... 3. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 5. Pareiškėjas UAB „Tomega“ prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Petrolana“ atsiliepime į pareiškimą nurodė,... 8. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovai pareiškimą palaikė ir prašė jį... 9. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2004-10-15 sutartimi, pareiškėjas UAB... 11. 2004-11-22 pasaugos sutartimi UAB „Tomega“ prisiėmė saugoti ( - ),... 12. 2004-11-23 priėmimo-perdavimo aktu V. R. komercinės firmos savininkas V. R.... 13. V. R. komercinės firmos bankroto administratorius UAB „Bankrotera“... 14. 2006 m. rugsėjo 13-14 d. Šiaulių apskrities VMI operatyvaus patikrinimo... 15. Muitinės laboratorijos 2006-12-18 tyrimo protokoluose Nr. 6T-0930 ir 6T0931... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką yra ne kartą... 17. Byloje esanti visuma įrodymų leidžia pagrįstai konstatuoti, kad... 18. Duomenų, kad pareiškėjo UAB „Tomega“ talpose laikomas skystas kuras... 19. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skystas kuras buvo priimtas saugoti iš V. R.... 20. Nors pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus... 21. Aukštesnės instancijos teismas yra konstatavęs, kad teismas, vykdydamas... 22. Suinteresuotas asmuo UAB „Petrolana“ įgyvendinti savo teisę į daiktus... 23. Taigi, nesant duomenų apie tai, kad 25337 kg skysto kuro, KN 3824 90 99, kuro... 24. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270,... 25. Pareiškimą patenkinti visiškai.... 26. Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad... 27. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...