Byla 2S-2273-232/2015
Dėl baudos paskyrimo UAB „Skaldva“ vadovui M. K. patenkintas iš dalies

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto M. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 29 d. nutarties, kuria antstolio D. T. prašymas dėl baudos paskyrimo UAB „Skaldva“ vadovui M. K. patenkintas iš dalies,

Nustatė

2I. Ginčo esmė.

3A. D. T. kreipėsi į teismą prašydamas skirti UAB „Skaldva“ vadovui M. K. baudą po 100 Eur už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną. Nurodė, kad vykdomas Vilniaus miesto 32-ojo notarų biuro 2011-06-29 išduotas vykdomasis dokumentas Nr. LM-2164 dėl 1411,59 Eur skolos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko M. K. išieškotojo IGNSB „Neries kilpų gyvenvietė“ naudai. Skolininko darbovietė UAB „Skaldva“ išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio nedaro. 2015-02-11 UAB „Skaldva“ įteiktas 2015-02-09 patvarkymas dėl skolos išieškojimo, tačiau lėšos iš skolininko darbo užmokesčio nebuvo išskaitomos. 2015-05-29 skolininko darbovietei UAB „Skaldva“ pasirašytinai įteiktas 2015-05-26 patvarkymas per 5 dienas pateikti motyvuotą pranešimą, dėl kokių priežasčių nevykdomi antstolio reikalavimai, tačiau antstolio patvarkymai iki šiol nebuvo įvykdyti.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 29 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies. Paskyrė UAB „Skaldva“ vadovui M. K. 10 Eur baudą už kiekvieną antstolio D. T. reikalavimų nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Likusioje dalyje pareiškimą atmetė. Teismas nustatė, kad 2015-02-09 priimtas patvarkymas dėl skolos išieškojimo, kuris įteiktas skolininkui 2015-02-11. 2015-05-29 UAB „Skaldva“ vadovui įteiktas 2015-05-26 patvarkymas dėl informacijos pateikimo, kuriuo antstolis įpareigojo per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti motyvuotą pranešimą, dėl kokių priežasčių antstolio patvarkymas nėra vykdomas bei kodėl antstolis apie tai nebuvo informuotas. Teismas nurodė, jog byloje nėra duomenų, kad UAB „Skaldva“ būtų įvykdęs antstolio patvarkymus. Skolininko darbovietės UAB „Skaldva“ vadovas M. K. nepateikė antstoliui informacijos, kodėl nevykdomi patvarkymai dėl išskaitymų iš darbo užmokesčio. Nors antstolio reikalavimai nebuvo vykdomi, tačiau teismas atsižvelgęs į tai, kad bauda įmonės vadovui skiriama pirmą kartą, skyrė mažesnę nei prašoma skirti baudą t.y. 10 Eur dydžio baudą už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.

7Atskiruoju skundu apeliantas M. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-06-29 nutartį. Nurodė, jog atsakovas M. K. atsiskaitė su ieškovu IGNSB „Neries kilpų gyvenvietė“ tuo metu, kai buvo sudarytas gyvenamojo buto ir žemės sklypo, esančių Neries kilpų gyvenvietėje pardavimo sandoris t.y. 2013-06-11. Todėl 2015-06-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis naikintina.

8A. D. T. atsiliepimu nesutiko su skolininko atskiruoju skundu, teigia, jog teismas priimdamas nutartį tinkamai taikė procesines normas bei įvertino byloje pateiktus įrodymus, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-06-29 nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Nurodė, jog informacija, jog skolininkas atsiskaitė su išieškotoju yra vykdomoje byloje, tačiau antstolis savo procesiniuose dokumentuose dėl išskaitų iš darbo užmokesčio prašo išskaičiuoti ir pervesti vykdomoje byloje susidariusias vykdymo išlaidas. Skolininkas M. K. su išieškotoju IGNSB „Neries kilp gyvenvietė“ atsiskaitė pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą nustatytam terminui. Todėl antstolis pagrįstai ir teisėtai įgijo teisę į jam Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas vykdymo išlaidas.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas nutarties, kuria antstolio D. T. prašymas dėl baudos paskyrimo UAB „Skaldva“ vadovui M. K. patenkintas iš dalies, teisėtumas ir pagrįstumas.

12Pagal bylos medžiagą nustatyta, kad antstolio D. T. kontoroje vykdymui buvo priimtas 2011-06-29 Vilniaus m. 32-ojo notarų biuro vykdomasis įrašas Nr.LM-2164 dėl 4 873,93 Lt ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, skaičiuotinas nuo vykdomojo įrašo išdavimo dienos iki vykdomojo įrašo visiško apmokėjimo dienos išieškojimo iš skolininko M. K. išieškotojo IGNSB „Neries kilpų gyvenvietė“ naudai. Vykdymo proceso eigoje 2015-02-09 priimtas patvarkymas dėl skolos išieškojimo, kuris įteiktas skolininkui (v.b.l. 155,157). 2015-05-29 UAB „Skaldva“ vadovui įteiktas 2015-05-26 patvarkymas dėl informacijos pateikimo, kuriuo antstolis įpareigojo per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti motyvuotą pranešimą, dėl kokių priežasčių antstolio patvarkymas nėra vykdomas bei kodėl antstolis apie tai nebuvo informuotas, pateikta informacija apie CPK 585 str. 2 d. nustatytas reikalavimo neįvykdymo pasekmes. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Skaldva“ vadovas yra pats skolininkas M. K.. Kadangi antstolio patvarkymai nebuvo vykdomi antstolis kreipėsi į teismą dėl baudos UAB „Skaldva“ vadovui skyrimo. Skundžiama 2015-06-29 teismo nutartimi už antstolio reikalavimų nevykdymą UAB „Skladva“ vadovui M. K. paskirta bauda.

13Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., LR CPK 585 str. 1 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (LR CPK 585 str. 2 d., 616 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-454/2009). Pagal LR CPK 585 str. 3 d. jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vydyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 d. numatyta baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui. Pagal CPK 733 str. 1-2 d. išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio antstolis pradeda skolininko darbdaviui pateikdamas vykdomąjį dokumentą bei patvarkymą jį vykdyti.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos antstolio procesiniai dokumentai (patvarkymai dėl arešto masto sumažinimo, vykdymo išlaidų apskaičiavimas, patvarkymas dėl skolos išieškojimo, patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo) įteikti skolininkui 2015-02-11 (v.b. l. 154-155, 156-157). Patvarkymas dėl informacijos pateikimo įteiktas UAB „Skaldva“ vadovui M. K. asmeniškai 2015-05-29. Antstolis skolininko darbovietę informavo apie tai, kad už antstolio reikalavimo nevykdymą teismas gali paskirti baudą už kiekvieną nevykdymo dieną. Byloje nėra pateikta duomenų, jog skolininko darbovietės vadovas įvykdė antstolio patvarkymą dėl duomenų pateikimo t.y. pateikė antstoliui duomenis apie atliktus išskaitymus iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų bei duomenis apie išskaičiuotų piniginių lėšų pervedimą į antstolės depozitinę sąskaitą, jų vėlavimo priežastis, nors kaip minėta antstolio procesiniai dokumentai įmonės vadovui buvo įteikti. Apeliantas teigia, jog skolininkas M. K. atsiskaitė su išieškotoju IGNSB „Neries kilpų gyvenvietė“ 2013-06-11, todėl skirti baudą apeliantui nebuvo jokio pagrindo. Vykdomoje byloje yra pateikta informacija, kad skolininkas su išieškotoju yra atsiskaitęs, šio fakto neginčija ir antstolis, tačiau antstolis savo procesiniuose dokumentuose dėl išskaitų iš darbo užmokesčio prašo išskaičiuoti ir pervesti vykdomoje byloje susidariusias vykdymo išlaidas. Pagal CPK 609 str. vykdymo išlaidas sudaro vykdomosios bylos administravimo išlaidos, vykdomosios bylos administravimo papildomos išlaidos ir atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu. To paties straipsnio 2 d. numatyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Pagal CPK 610 straipsnio 1 dalį patirtos vykdymo išlaidos yra išieškomos iš skolininko. Sprendimų vykdymo instrukcijos 68 punkte yra įtvirtinta, kad kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą arba siūlyme sumokėti skolą nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos. Nagrinėjamu atveju skolininkas su išieškotoju atsiskaitė pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą nustatytam terminui. Kaip matyti iš bylos medžiagos skolininkas neginčija jam siųstų antstolio patvarkymų dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo teisėtumo ir pagrįstumo, taigi patvarkymai nėra nuginčyti įstatymo nustatyta tvarka, todėl jie turi būti vykdomi. Byloje nėra duomenų, kad UAB „Skaldva“ būtų įvykdęs antstolio patvarkymus. Kadangi, skundžiama nutartimi bauda iš esmės skirta į ateitį t.y. skaičiuotina nutarčiai įsiteisėjus už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną, todėl atsižvelgiant į minėtą drausminantį baudos poveikį, atsakovui įvykdžius antstolio reikalavimus, bauda nebus skaičiuojama. Todėl minėtų aplinkybių kontekste tenkinti atkirąjį skundą ir naikinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, nėra jokio pagrindo.

15Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

16Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį, dėl to skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., apeliacinės instancijos teismas,

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai