Byla A2-2831-454/2019
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo G. S. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Audronė Adomaitienė, uždaroji akcinė bendrovė „EDS INVEST“, uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“, R. S

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. S. patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo G. S. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Audronė Adomaitienė, uždaroji akcinė bendrovė „EDS INVEST“, uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“, R. S..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas G. S. (toliau – pareiškėjas) patikslintu prašymu prašo jei suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ nepateiks mokėjimo įrodymų panaikinti antstolės Audronės Adomaitienės 2018 m. balandžio 16 d. patvarkymą Nr. S-18-36-8713 dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese ir tenkinti pareiškėjo 2018 m. gegužės 18 d. skundą. Tuo atveju, jei suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ pateiktų įrodymus, kad laiku ir pilnai buvo apmokėta 2017 m. lapkričio 20 d. Reikalavimo perleidimo sutarties kaina pagal sutarties 2.1. p., 3.1. p.: nustatyti kokia buvo pareiškėjo skolos apimtis ir turinys UAB „Medicinos bankui“ reikalavimo perėmimo / perdavimo dieną ir kokia tai buvo diena; nustatyti kokios apimties ir turinio pareiškėjo skola, bei kokią dieną perėmė UAB „EDS INVEST“, jei tokiam perėmimui buvo įvykdytos sutarties sąlygos; nustatyti pagal kokius pirminius reikalavimus (sutartis, vekselius), ar / ir vykdomuosius dokumentus UAB „Medicinos bankas“ siekė perleisti reikalavimo teises į pareiškėją, o jei perleido pagal kuriuos; nustatyti pagal kokius pirminius reikalavimus (sutartis, vekselius), ar / ir vykdomuosius dokumentus UAB „EDS INVEST“ siekė perimti reikalavimo teises į pareiškėją, o jei tokiam perėmimui buvo įvykdytos sutarties sąlygos, pagal kuriuos.

5Pareiškėjas patikslintame prašyme nurodė, kad susirašinėjimai tiek su antstole Audrone Adomaitiene, tiek su UAB „EDS INVEST“ patvirtino, jog nėra aišku, kokia konkreti diena laikytina reikalavimo perleidimo / perėmimo diena. Todėl atsiranda prielaidų, kad reikalavimo sutarties kaina nėra apmokėta. Nežinant konkrečios reikalavimo perleidimo kainos sumokėjimo dienos neįmanoma paskaičiuoti, kokio dydžio galėjo būti skola ir koks jos turinys. Taigi neaišku į kokio dydžio ir turinio skolos perėmimą galėjo pretenduoti UAB „EDS INVEST“, kokią galėjo perimti, o jei perėmė kokios apimties ir turinio perėmė. Antstolė Audronė Adomaitienė ir UAB „EDS INVEST“ teikia skirtingus skaičius. Tačiau nėra aišku, kaip buvo susitarta pagal reikalavimo perleidimo sutartį. Taip pat iškilo prieštaravimų pagal kokius pradinius reikalavimus UAB „Medicinos bankas“ ketina perleisti reikalavimo teisę. Vienais atvejais teigiama, kad reikalavimo teisės į pareiškėjo skolinius įsipareigojimus perimamos pagal 2008 m. balandžio 30 d. kredito sutartį Nr. VEK 62848 ir 2008 m. balandžio 30 d. kredito sutartį Nr. VEK 62868, kitais atvejais pagal 2008 m. balandžio 30 d. vekselį Nr. VEK 62848 ir 2008 m. balandžio 30 d. vekselį Nr. VEK 62868. Kadangi su UAB „Medicinos banku“ buvo pasirašyta ir sutartys, ir išrašyti vekseliai, išduoti vykdomieji dokumentai, todėl nėra aišku pagal kokius pirminius dokumentus UAB „EDS INVEST“ siekė perimti reikalavimo teises, o UAB „Medicinos bankas“ perleisti. Taigi sutartys ir vekseliai nėra tas pats. Kiekvienas iš jų turi ir savarankiškų reikalavimų. Kalbant apie notaro išduotus vykdomuosius dokumentus skundžiamame antstolės patvarkyme nurodoma, kad vykdomasis įrašas Nr. 2512 buvo išduotas Kauno miesto 25-ojo notarų biuro notarės Julijos Kiršienės. Tačiau tokio vykdomojo dokumento pareiškėjas nežino. Taigi negali būti perleistas reikalavimas vykdymo procese, jei nėra tokio vykdomojo dokumento.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.

7Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas prašyme klaidingai nurodo, kad nėra apmokėta 2017 m. lapkričio 20 d. reikalavimo perleidimo sutarties kaina. Visa nurodytos sutarties kaina buvo apmokėta 2017 m. lapkričio 23 d. Nuosavybės teisė į visus reikalavimus pareiškėjui ir R. S. iš banko perėjo UAB „EDS INVEST“ 2017 m. lapkričio 23 d. Bankas perleido visus reikalavimus (t. y. dėl visų mokėtinų piniginių lėšų išieškojimo) į pareiškėją ir R. S., atsiradusius pareiškėjo bankui 2008 m. balandžio 30 d. išrašytu ir laiduotu R. S. vekseliu Nr. VEK 62848 ir Nr. VEK 62868 bei jų pagrindu atitinkamai Kauno m. 25-ojo notarų biuro notarės Julijos Kiršienės išduoto 2008 m. spalio 9 d. vykdomojo įrašo (notaro registro Nr. 2512) pagal neapmokėtą vekselį Nr. VEK_62848 ir Kauno m. 27-ojo notarų biuro notarės Miglės Čirbaitės išduoto 2008 m. lapkričio 12 d. vykdomojo įrašo (notaro registro Nr. MČ-3289) pagal neapmokėtą vekselį Nr. VEK_62868. Šie vykdomieji įrašai buvo pateikti vykdyti antstolei Audronei Adomaitienei, kuri užvedė vykdomąsias bylas: pagal Kauno m. 25-ojo notarų biuro notarės Julijos Kiršienės išduotą 2008 m. spalio 9 d. vykdomąjį įrašą (notaro registro Nr. 2512) 2008 m. spalio 16 d. užvedė vykdomąsias bylas Nr. 0036/08/02991 dėl išieškojimo iš pareiškėjo ir Nr. 0036/08/02992 dėl išieškojimo iš R. S.; pagal Kauno m. 27-ojo notarų biuro notarės Miglės Čirbaitės išduotą 2008 m. lapkričio 12 d. vykdomąjį įrašą (notaro registro Nr. MČ-3289) 2008 m. gruodžio 1 d. užvedė vykdomąsias bylas Nr. 0036/08/03541 dėl išieškojimo iš pareiškėjo ir Nr. 0036/08/03542 dėl išieškojimo iš R. S.. Bankas pareiškėjo 2008 m. balandžio 30 d. išrašytus ir R. S. laiduotus vekselius Nr. VEK_62848 ir Nr. VEK_62868 įgijo iš pareiškėjo atitinkamai 2008 m. balandžio 30 d. vekselio pirkimo–pardavimo sutarties Nr. VEK_62848 ir 2008 m. balandžio 30 d. vekselio pirkimo–pardavimo sutarties Nr. VEK_62868 pagrindais. Nors nutartyje klaidingai nurodytas antstolės 2018 m. balandžio 16 d. patvarkymo dėl išieškotojo pakeitimo vykdomojoje byloje Nr. 0036/08/02991 numeris S-18-36-8713 (turėtų būti S-18-36-8710), tačiau ši techninė klaida nesudaro pagrindo atnaujinti bylą. Pareiškėjas nenurodė jokių naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, todėl teisinio pagrindo atnaujinti bylą pagal pareiškėjo prašymą nėra.

8Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo atmesti pareiškėjo prašymą.

9Atsiliepime nurodė, kad visa reikalavimo perleidimo sutarties kaina buvo sumokėta 2017 m. lapkričio 23 d. Todėl pareiškėjo teiginiai apie minėtos kainos nesumokėjimą yra neteisingi ir klaidinantys. Reikalavimo teisės į pareiškėją perleistos pagal reikalavimo perleidimo sutartį nuosavybės teise priklauso UAB „EDS INVES“ nuo 2017 m. lapkričio 23 d. Jokio ginčo tarp UAB „Medicinos bankas“ ir UAB „EDS INVEST‘ bei antstolės dėl perimto reikalavimo apimties nėra. Pareiškėjas pažymi, jog vykdomasis įrašas Nr. 2512 buvo atliktas ne Kauno 27-ojo notarų biuro (kaip tai nurodyta nutartyje), o Kauno miesto 25-ojo notarų biuro notarės Julijos Kiršienės. Rašytinis techninis apsirikimas nėra pagrindas proceso atnaujinimui, todėl tai nesudaro pagrindo proceso atnaujinimui. UAB „Medicinos bankas“ pareiškėjo vekselius įgijo iš pareiškėjo atitinkamai pagal 2008 m. balandžio 30 d. vekselio pirkimo–pardavimo sutartį Nr. VEK_62848 ir 2008 m. balandžio 30 d. vekselio pirkimo–pardavimo sutartį Nr. VEK_62868. Pareiškėjo teiginiai, kad vykdomieji raštai negalėjo būti išduoti, yra nepagrįsti. UAB „EDS INVEST‘ kreipdamasi į antstolę dėl išieškotojo pakeitimo, aiškiai nurodė, kuriose vykdomosiose bylose prašo pakeisti išieškotoją, pateikė prašymą pagrindžiančius įrodymus. Pareiškėjos nurodytos aplinkybės apie kreditorės pasyvumą nėra nei proceso atnaujinimo, nei skundo dėl antstolio veiksmų dalykas, t. y. šios aplinkybės, net jeigu ir egzistuotų, nėra teisiškai reikšmingos sprendžiant dėl proceso atnaujinimo. Pareiškėjas nepateikia jokių įstatyme įtvirtintų pagrindų, kuriais remiantis turėtų būti atnaujintas procesas civilinėje byloje, todėl prašymas yra nepagrįstas, todėl turėtų būti atmestas.

10Teismas

konstatuoja:

11pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės veiksmų, prašydamas panaikinti antstolės Audronės Adomaitienės 2018 m. balandžio 16 d. patvarkymą Nr. S-18-36-8713 vykdomosiose bylose Nr. 0036/08/03541, 0036/08/03542 ir 2018 m. balandžio 16 d. patvarkymą Nr. S-18-36-8713 vykdomosiose bylose Nr. 0036/08/02991, 0036/08/02992.

12Kauno apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-16322-921/2018 nutarė palikti nenagrinėtą pareiškėjo G. S. 2018 m. gegužės 18 d. skundo dalį – dėl 2018 m. balandžio 16 d. antstolės patvarkymo Nr. S-18-36-8713 vykdomojoje byloje Nr. 0036/08/03542 ir 2018 m. balandžio 16 d. patvarkymo Nr. S-18-36-8713 vykdomojoje byloje Nr. 0036/08/02992. Atmesti pareiškėjo G. S. 2018 m. gegužės 18 d. skundo dalį – dėl 2018 m. balandžio 16 d. patvarkymo Nr. S-18-36-8713 dėl išieškotojo pakeitimo vykdomojoje byloje Nr. 0036/08/03541 ir dėl 2018 m. balandžio 16 d. patvarkymo Nr. S-18-36-8713 dėl išieškotojo pakeitimo vykdomojoje byloje Nr. 0036/08/02991.

13Pareiškėjas, nepraleisdamas termino, pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2YT-16322-921/2018 (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 368 straipsnio 1 dalis). Iš pateikto pareiškėjo prašymo nustatyta, kad pareiškėjas prašo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 9 punkto pagrindu.

14Pareiškėjas motyvuoja tuo, kad nėra sumokėta reikalavimo perleidimo kaina; nėra aiškus perimto reikalavimo apimtis ir turinys; vykdomasis įrašas Nr. 2512 buvo išduotas ne Kauno 27-ojo notarų biuro, o Kauno miesto 25-ojo notarų biuro; nėra aišku, ar reikalavimas atsiranda pagal sutartis ar pagal vekselius; kreditorė yra pasyvi ir nebendradarbiauja.

15Nustatyta, kad teismas civilinėje byloje Nr. 2YT-16322-921/2018 nustatė aplinkybes ir nurodydamas motyvus išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų.

16Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių. Pareiškėjas nurodo, kad susirašinėjimai tiek su antstole Audrone Adomaitiene, tiek su UAB „EDS INVEST“ patvirtino, jog nėra aišku, kokia konkreti diena laikytina reikalavimo perleidimo / perėmimo diena. Todėl atsiranda prielaidų, kad reikalavimo sutarties kaina nėra apmokėta. Nežinant konkrečios reikalavimo perleidimo kainos sumokėjimo dienos neįmanoma paskaičiuoti, kokio dydžio galėjo būti skola ir koks jos turinys.

17Nustatyta, kad 2017 m. lapkričio 20 d. UAB „Medicinos bankas“ ir UAB „EDS INVEST“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį pagal kurią UAB ,,Medicinos bankas“ perleido UAB „EDS INVEST“ reikalavimo teises pagal 2008 m. balandžio 30 d. vekselius (sandorius) Nr. VEK_6248 ir VEK_62868 į pareiškėją ir laiduotoją R. S.. UAB „EDS INVEST“ kreipėsi į antstolę Audronę Adomaitienę dėl išieškotojo pakeitimo vykdomosiose bylose, kuriose išieškojimas vykdomas pagal vekselius. 2018 m. balandžio 16 d. antstolė priėmė patvarkymus Nr. S-18-36-8713 ir S-18-36-8710 pagal kuriuos pakeitė išieškotoją vykdomosiose bylose Nr. 0036/08/02991, 0036/08/02992, 0036/08/03541 ir Nr. 0036/08/03542. UAB „Medicinos bankas“ ir UAB „EDS INVEST“ nurodo, kad visa nurodytos sutarties kaina buvo apmokėta 2017 m. lapkričio 23 d. Nuosavybės teisė į visus reikalavimus pareiškėjui ir R. S. iš UAB „Medicinos bankas“ perėjo UAB „EDS INVEST“ 2017 m. lapkričio 23 d. Iš pareiškėjo pateikto susirašinėjimo nustatyta, kad tiek antstolė, tiek kreditorė pareiškėjui suteikė informaciją apie skolos dydį.

18Nustatytina, kad naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai, būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas.

19Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas naujai paaiškėjusiomis bylos aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje arba tokio dalyko svarbi dalis. Pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę, yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Esant tokiai aplinkybei, svarbu, kad ji ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu asmeniui, kuris remiasi šia aplinkybe prašyme dėl proceso atnaujinimo, t. y. turi būti vertinami ne tik subjektyvūs, bet ir objektyvūs sužinojimo kriterijai. Tačiau ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo būtų pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip patenkintus reikalavimus atmesti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies), nepatenkintus reikalavimus patenkinti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies) arba teismo sprendimą pakeisti. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje. Prašyme dėl proceso atnaujinimo būtina nurodyti dvi tarpusavyje susijusias ir viena nuo kitos priklausančias aplinkybes: 1) kokios naujos aplinkybės paaiškėjo ir 2) kada apie jas sužinojo. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis negali būti laikomos tokios naujos aplinkybės, kurių nagrinėjant bylą nebuvo, o jos atsirado jau priėmus sprendimą. Šiuo atveju naujos aplinkybės yra pagrindas naujam ieškiniui pareikšti, bet ne kreiptis su prašymu dėl proceso atnaujinimo jau išnagrinėtoje civilinėje byloje.

20CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujus įrodymus, patvirtinančius, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Tokie įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms. Įrodymai yra faktiniai duomenys, pateikti įstatymų nustatytose įrodinėjimo priemonėse (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Įrodymuose įtvirtinta informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui, todėl remiantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu nepakanka pateikti naujus dokumentus, kurių nebuvo bylos nagrinėjimo metu. Vertinant, ar nauji įrodymai laikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, teismui būtina išsiaiškinti, ar nauji įrodymai, kurių pagrindu pareiškėjas prašo atnaujinti procesą, negalėjo būti pateikti anksčiau ne dėl pareiškėjo kaltės. Be to, siekiant nustatyti, ar šios aplinkybės galėjo būti žinomos, būtina išsiaiškinti ir tai, ar, esant tokioms sąlygoms, kokios buvo nagrinėjant bylą, asmuo ėmėsi reikiamų priemonių joms sužinoti. Taip pat būtina nustatyti, ar pareiškėjo pateikti įrodymai kitų byloje esančių įrodymų kontekste galėtų sukelti pagrįstų abejonių jų patikimumu ir šių įrodymu pagrindu priimto teismo sprendimo pagrįstumu, ar aplinkybės, turėjusios įtakos naujo įrodymo atsiradimui, egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant teismo sprendimą, tačiau apie jas buvo sužinota jau įsiteisėjus sprendimui, ar šios aplinkybės buvo bylos įrodinėjimo dalykas.

21Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme negali būti laikoma: įstatymų nuostatos, teisinių normų aiškinimai; įrodymai, kurie pagal savo įrodomąją galią negali paneigti byloje esančių ir ištirtų prima facie įrodymų (CPK 197 straipsnio 2 dalis); pateiktas įrodymas dėl aplinkybių, kurios ginčo nagrinėjimo metu nebuvo įrodinėjamos; prašymas atnaujinti procesą grindžiamas tomis pačiomis aplinkybėmis, kurios buvo žinomos bylos nagrinėjimo metu ir kurių pagrindu teismas priėmė sprendimą arba šalys žinodamos šias aplinkybes sudarė dėl jų taikos sutartį; prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno naujai paaiškėjusios aplinkybės požymio; prašymas grindžiamas po bylos išnagrinėjimo atsiradusiomis aplinkybėmis dėl ekonominių pokyčių (turto vertės, valiutos kurso pokyčiai ir kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 22 d. Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai Nr. 1-2007. Teismų praktika. 2007, 26).

22Galima teigti, kad pareiškėjas neįrodė, kad jo nurodytos aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą, kad pareiškėjui jos nebuvo ir negalėjo būti žinomos, kad pareiškėjui jos tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui. Teismo manymu, pareiškėjas nurodytomis aplinkybėmis ginčija įsiteisėjusią teismo nutartį, o ne nurodo aplinkybes, kurios galėtų būti proceso atnaujinimo pagrindas, todėl jos neturi esminės reikšmės bylai. Darytina išvada, kad prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka naujai paaiškėjusios aplinkybės požymių. Pareiškėjo reikalavimas atnaujinti procesą vadovaujantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu yra nepagrįstas ir neįrodytas. Remiantis išdėstytu, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis esminėmis bylos aplinkybėmis, sudarančiomis savarankišką proceso atnaujinimo pagrindą. Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų bei teisės normų, reglamentuojančių proceso atnaujinimą, visumą, konstatuoja, kad pareiškėjo nurodyti argumentai, turintys sudaryti proceso atnaujinimo pagrindą, neatitinka CPK 366 str. 1 dalies 2 punkto kriterijų. Esant šioms aplinkybėms, procesą atnaujinti atsisakytina (CPK 370 straipsnio 3 dalis).

23Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą dėl teismo priimtoje nutartyje padarytų esminių klaidų. Pareiškėjas nurodo, kad vykdomasis įrašas Nr. 2512 buvo išduotas ne Kauno 27-ojo notarų biuro, o Kauno miesto 25-ojo notarų biuro; nėra aišku, ar reikalavimas atsiranda pagal sutartis ar pagal vekselius.

24Nustatyta, kad UAB „Medicinos bankas“ perleido visus reikalavimus (t. y. dėl visų mokėtinų piniginių lėšų išieškojimo) į pareiškėją ir R. S., atsiradusius pareiškėjo bankui 2008 m. balandžio 30 d. išrašytu ir laiduotu R. S. vekseliu Nr. VEK_62848 ir Nr. VEK_62868 bei jų pagrindu atitinkamai Kauno m. 25-ojo notarų biuro notarės Julijos Kiršienės išduoto 2008 m. spalio 9 d. vykdomojo įrašo (notaro registro Nr. 2512) pagal neapmokėtą vekselį Nr. VEK_62848 ir Kauno m. 27-ojo notarų biuro notarės Miglės Čirbaitės išduoto 2008 m. lapkričio 12 d. vykdomojo įrašo (notaro registro Nr. MČ-3289) pagal neapmokėtą vekselį Nr. VEK_62868.

25Pažymėtina, kad pareiškėjas teisingai nurodo, kad vykdomasis įrašas Nr. 2512 buvo atliktas ne Kauno 27-ojo notarų biuro (kaip tai nurodyta nutartyje bei antstolės patvarkyme), o Kauno miesto 25-ojo notarų biuro notarės Julijos Kiršienės. Tačiau šis rašytinis techninis apsirikimas nėra pagrindas proceso atnaujinimui.

26Šie vykdomieji įrašai buvo pateikti vykdyti antstolei Audronei Adomaitienei, kuri užvedė vykdomąsias bylas: pagal Kauno m. 25-ojo notarų biuro notarės Julijos Kiršienės išduotą 2008 m. spalio 9 d. vykdomąjį įrašą (notaro registro Nr. 2512) 2008 m. spalio 16 d. užvedė vykdomąsias bylas Nr. 0036/08/02991 dėl išieškojimo iš pareiškėjo ir Nr. 0036/08/02992 dėl išieškojimo iš R. S.; pagal Kauno m. 27-ojo notarų biuro notarės Miglės Čirbaitės išduotą 2008 m. lapkričio 12 d. vykdomąjį įrašą (notaro registro Nr. MČ-3289) 2008 m. gruodžio 1 d. užvedė vykdomąsias bylas Nr. 0036/08/03541 dėl išieškojimo iš pareiškėjo ir Nr. 0036/08/03542 dėl išieškojimo iš R. S..

27Pareiškėjui nėra aišku, ar reikalavimas atsiranda pagal sutartis ar pagal vekselius. Pažymėtina, kad UAB „Medicinos bankas“ pareiškėjo 2008 m. balandžio 30 d. išrašytus ir R. S. laiduotus vekselius Nr. VEK_62848 ir Nr. VEK_62868 įgijo iš pareiškėjo atitinkamai 2008 m. balandžio 30 d. vekselio pirkimo–pardavimo sutarties Nr. VEK_62848 ir 2008 m. balandžio 30 d. vekselio pirkimo–pardavimo sutarties Nr. VEK_62868 pagrindais. Tai reiškia, kad lygiagrečiai buvo pasirašyti vekseliai ir pagal juos vekselio pirkimo–pardavimo sutartys tai pačiai sumai, tais pačiais terminais. Bankas suteikė pareiškėjui atitinkamas sumas, o pareiškėjas sutiko, jog bankas iš pareiškėjo sąskaitos galės nurašyti pareiškėjo bankui mokėtinas sumas, suėjus vekselio apmokėjimo terminui (sutarčių 3 punktas). Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad vykdomieji įrašai negalėjo būti išduoti ir pradėti vykdyti.

28Pažymėtina, kad nors nutartyje klaidingai nurodytas antstolės 2018 m. balandžio 16 d. patvarkymo dėl išieškotojo pakeitimo vykdomojoje byloje Nr. 0036/08/02991 numeris S-18-36-8713 (turėtų būti S-18-36-8710), tačiau ši techninė klaida nesudaro pagrindo atnaujinti procesą.

29Remiantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktu, procesas gali būti atnaujinamas, jei pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje, įsakyme ar nutarime) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą), ir sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Tai, kokia teisės normos taikymo klaida kvalifikuotina kaip aiški CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto prasme, įstatyme neatskleista, ši sąvoka yra vertinamoji. Klaida turi būti ne tik aiški, bet ir esminė, t. y. tokia, kuri daro sprendimą (nutartį) neteisėtą. Aiški teisės normos taikymo klaida gali būti suprantama kaip konkrečioje teisės normoje esančios aiškios nuostatos, kurią reikia taikyti, netaikymas ar jai taikyti svarbių bylos aplinkybių nenustatymas, imperatyviosios teisės normos netaikymas, vienareikšmiškos teisės normos nuostatos prasmės išaiškinimas netinkamai; neginčijamai neprotingas vertinamojo pobūdžio aplinkybių įvertinimas ir panašūs atvejai.

30Tačiau tokių aplinkybių nagrinėjant pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo nebuvo nustatyta. Vien ta aplinkybė, kad byloje dalyvavęs asmuo, ar asmenys, nesutinka su teismo argumentacija priimtame sprendime, negali būti pagrindu atnaujinti procesą baigtoje civilinėje byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. A2-1003-390/2012).

31Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju vertintinas prašymo dėl proceso atnaujinimo užbaigtoje civilinėje byloje pagrįstumas, tačiau nėra iš naujo nagrinėjamos aplinkybės, įvertintos užbaigtoje byloje, nes priešingu atveju, tokių aplinkybių vertinimas reikštų pakartotinį bylos iš esmės nagrinėjimą, tačiau tai nėra galima neatnaujinus proceso (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2009). Proceso atnaujinimo institutas padeda užtikrinti, kad nebūtų palikti galioti galimai neteisėti ir nepagrįsti teismo sprendimai tais atvejais, kai teismo padarytų fakto ar teisės klaidų nepavyko ištaisyti apeliacine ar kasacine tvarka. Procesas turi būti atnaujintas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2004).

32Kaip jau minėta CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Klaida gali būti padaryta teismui netinkamai taikius tiek proceso, tiek materialiosios teisės normas. Ši klaida turi būti ne tik aiški, bet ir esminė, t. y. tokia, kuri daro sprendimą neteisėtą (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. A2-2171-657/2016).

33Teismas yra tos nuomonės, kad pareiškėjas netinkamai vertino galimybę kreiptis į teismą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu. Aiški teisės normos taikymo klaida yra tuomet, kai netaikoma ar netinkamai taikoma konkrečioje teisės normoje esanti aiški nuostata, kurią reikia byloje taikyti (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1559-794/2018). Teismas, spręsdamas dėl proceso atnaujinimo byloje, tik patikrina, ar yra procesinės prielaidos procesui atnaujinti, tačiau nėra įstatymo įpareigotas išsamiai išanalizuoti pateiktus įrodymus.

34Teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartyje, nurodydamas, kad reikalavimo perleidimo sutartis yra nenuginčyta ir galiojanti, todėl sutikti su pareiškėjo argumentais, kad antstolė neturėjo teisės priimti patvarkymų vykdomosiose bylose dėl išieškojo pakeitimo, nėra pagrindo, nepadarė aiškios teisės normos taikymo klaidos, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą. Teismas ištyrė byloje esančius įrodymus, vadovavosi tinkamomis teisės normomis, todėl teigti, kad teismas padarė aiškią teisės taikymo klaidą nėra pagrindo. Įvertinęs nustatytas bylos aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, jog Kauno apylinkės teismui 2018 m. rugsėjo 25 d. priimant nutartį buvo padaryta materialinės ar procesinės teisės taikymo klaida, turėjusi esminės reikšmės nutarties priėmimui, todėl atmestinas pareiškėjo prašymas ir atsisakytina atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu.

35Pareiškėjas nurodo, kad kreditorė yra pasyvi ir nebendradarbiauja, tačiau iš pateiktų susirašinėjimų matyti, kad kreditorė bendrauja ir teikia informaciją skolininkui. Taip pat sutiktina su suinteresuoto asmens argumentu, jog nurodytos aplinkybės nėra nei proceso atnaujinimo, nei skundo dėl antstolio veiksmų dalykas, t. y. šios aplinkybės, net jeigu ir egzistuotų, nėra teisiškai reikšmingos sprendžiant dėl proceso atnaujinimo.

36Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 370 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

37pareiškėjo prašymą atmesti.

38Atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2YT-16322-921/2018 pagal pareiškėjo G. S. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Audronė Adomaitienė, uždaroji akcinė bendrovė „EDS INVEST“, uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“, R. S..

39Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. S. patikslintą... 3. Teismas... 4. pareiškėjas G. S. (toliau – pareiškėjas) patikslintu prašymu prašo jei... 5. Pareiškėjas patikslintame prašyme nurodė, kad susirašinėjimai tiek su... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą, kuriuo... 7. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas prašyme klaidingai nurodo, kad nėra... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo... 9. Atsiliepime nurodė, kad visa reikalavimo perleidimo sutarties kaina buvo... 10. Teismas... 11. pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės veiksmų,... 12. Kauno apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi civilinėje byloje... 13. Pareiškėjas, nepraleisdamas termino, pateikė prašymą dėl proceso... 14. Pareiškėjas motyvuoja tuo, kad nėra sumokėta reikalavimo perleidimo kaina;... 15. Nustatyta, kad teismas civilinėje byloje Nr. 2YT-16322-921/2018 nustatė... 16. Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių esminių... 17. Nustatyta, kad 2017 m. lapkričio 20 d. UAB „Medicinos bankas“ ir UAB... 18. Nustatytina, kad naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti... 19. Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas naujai paaiškėjusiomis... 20. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai... 21. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto... 22. Galima teigti, kad pareiškėjas neįrodė, kad jo nurodytos aplinkybės buvo... 23. Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą dėl teismo priimtoje nutartyje... 24. Nustatyta, kad UAB „Medicinos bankas“ perleido visus reikalavimus (t. y.... 25. Pažymėtina, kad pareiškėjas teisingai nurodo, kad vykdomasis įrašas Nr.... 26. Šie vykdomieji įrašai buvo pateikti vykdyti antstolei Audronei Adomaitienei,... 27. Pareiškėjui nėra aišku, ar reikalavimas atsiranda pagal sutartis ar pagal... 28. Pažymėtina, kad nors nutartyje klaidingai nurodytas antstolės 2018 m.... 29. Remiantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktu, procesas gali būti... 30. Tačiau tokių aplinkybių nagrinėjant pareiškėjo prašymą dėl proceso... 31. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju vertintinas prašymo dėl proceso... 32. Kaip jau minėta CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu procesas gali... 33. Teismas yra tos nuomonės, kad pareiškėjas netinkamai vertino galimybę... 34. Teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartyje, nurodydamas, kad reikalavimo... 35. Pareiškėjas nurodo, kad kreditorė yra pasyvi ir nebendradarbiauja, tačiau... 36. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290... 37. pareiškėjo prašymą atmesti.... 38. Atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2YT-16322-921/2018 pagal... 39. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...