Byla A2-2171-657/2016
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-9760-587/2012

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. Š. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-14141-435/2016 pagal pareiškėjo atsakovo A. Š. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-9760-587/2012.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Kauno vandenys“ kreipėsi į teismą dėl 518,50 Lt skolos, bylinėjimosi išlaidų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo iš atsakovo A. Š. (b.l. 3-5). Kauno apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-9760-587/2012 UAB „Kauno vandenys“ ieškinį tenkino (b.l. 40-41). Sprendimas yra įsiteisėjęs.
 2. Pareiškėjas atsakovas A. Š. 2016 m. gegužės 12 d. pateikė teismui patikslintą prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-9760-587/2012; panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimą, priimtą už akių, ir UAB „Kauno vandenys“ ieškinį atmesti (b.l. 80-84). Nurodė, kad apie šį sprendimą už akių pareiškėjas sužinojo tik 2016 m. balandžio 6 d., gavęs iš antstolio V. K. 2016 m. balandžio 6 d. Nr. S-41.97 raštą dėl skolos išieškojimo vykdymo, iš kurio matyti, jog priverstine tvarka iš pareiškėjo yra išieškoma bendra 352,57 Eur suma. Atsakovas šioje byloje be pagrindo yra nurodytas skolininku. Pareiškėjas bendrabutyje ( - ) našlaičiams – pareiškėjui A. Š. ir A. A. paskirtame bute, adresu ( - ), niekada negyveno, juo nesinaudojo, realiai visada gyveno pas savo močiutę, adresu ( - ). Šias aplinkybes patvirtina pateikti rašytiniai įrodymai: 2004 m. sausio 13 d. Nr. 18-4-161 pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją; 2005 m. vasario 17 d. Nr. 1.18 - 61 pažyma dėl gyvenamosios vietos deklaracijos; 2005 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 25PP-13-302 pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą; 2005 m. vasario 18 d. Kauno apskrities ugdymo ir globos centro direktoriaus įsakymas dėl išbraukimo Nr. 15-M; 2005 m. rugsėjo 1 d. priėmimo į mokyklą sutartis Nr. M10-42; 2009 m. sausio 8 d. pranešimas; 2008 m. birželio 12 d. įmokos mokėjimo kvitas. UAB „Kauno vandenys“ ieškinyje neteisingai nurodė A. Š. adresą, todėl jam siųsti raginimai padengti skolą, taip pat teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, sprendimas už akių buvo siunčiami klaidingu adresu. Laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2015 m. pareiškėjas gyveno ir dirbo ( - ). A. Š. tik grįžus į Lietuvą ir įsidarbinus UAB „( - )“ antstolis pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus. Pareiškėjas kreipėsi į antstolį, prašydamas sustabdyti skolos išieškojimą, vykdomojoje byloje Nr. 072/12/01018.
 3. Ieškovė UAB „Kauno vandenys“ bei trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė su pareiškėjo patikslintu prašymu nesutiko (b.l. 98-100, 109-111). Nurodė, kad teismo sprendimas buvo priimtas teisėtai ir pagrįstai, teisingai pritaikius teisės normas. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių CPK 366 straipsnyje numatytus proceso atnaujinimo pagrindus.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apylinkės teismas 2016 m. liepos 8 d. nutartimi pareiškėjo patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė (b.l. 126-129).
 2. Teismas laikė, kad pareiškėjas nepraleido CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino. Civilinėje byloje Nr. 2-9760-587/2012 esantys ( - ) d. ir ( - ) d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, bei 2005 m. gruodžio 1 d. Savivaldybės bendrabučio gyvenamosios patalpos nuomos sutartis patvirtina, kad pareiškėjas laikotarpiu nuo 2005 m. gruodžio 1 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. buvo gyvenamosios patalpos, adresu ( - ), nuomininkas, 2005 m. gruodžio 1 d. Nuomos sutarties 2.3 punktu buvo įsipareigojęs mokėti gyvenamosios patalpos nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius, todėl pareiškėjo argumentas, kad neteisingai buvo taikytos teisės normos dėl skolos priteisimo iš nuomininko, laikytinas nepagrįstu. Nors pareiškėjas nenurodė konkrečioje teisės normoje esančios aiškios nuostatos, kurią teismas turėjo taikyti ar taikė netinkamai, tačiau įvertinus pareiškėjo paaiškinimus nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo kontekste (CPK 366 str. 1 d. 9 p.), galima numanyti, kad pareiškėjas teigia tai, jog teismas netinkamai taikė viešą paskelbimą reglamentuojančias teisės normas. Atsakovui A. Š. teismo procesiniai dokumentai du kartus buvo siunčiami ieškinyje nurodytu adresu ( - ), tačiau buvo grąžinti teismui neįteikti. Tikslu nustatyti kitą adresą buvo atliktos paieškos Gyventojų registro ir VSDFV duomenų bazėse. Atsakovui gyvenamosios vietos adresu dokumentų du kartus neįteikus ir nebuvus galimybės procesinių dokumentų įteikti per antstolį ir skirti kuratorių, ieškovės prašymu, buvo leista įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Atmestinas atsakovo argumentas, jog identiškoje situacijoje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-655/2005 2005 m. gruodžio 7 d. nutartimi pripažino, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu civilinė byla turi būti atnaujinta, nes minėtoje civilinėje byloje faktinės aplinkybės buvo kitokios.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

6

 1. Atskirajame skunde atsakovas A. Š. atstovaujamas advokatės Brigitos Pauliukevičienės prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 8 d. nutartį; tenkinti pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo; panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimą, priimtą už akių, civilinėje byloje Nr. 2-9760-587/2012 ir UAB „Kauno vandenys“ ieškinį atmesti (b.l. 138-140). Atskirąjį skundą pareiškėjas grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą, neišnagrinėjo pareiškime nurodytų argumentų dėl priimto sprendimo neteisėtumo. Pareiškėjui buvo užkirstas kelias pateikti savo paaiškinimus, pateikti įrodymus, kad jis vandens tiekimo paslaugų negavo ir neturi pareigos mokėti už nurodytą laikotarpį. Nuomos sutartis nebuvo vykdoma nei vienos dienos. Teismas, atmesdamas prašymą dėl proceso peržiūrėjimo, elgėsi šališkai ir galimai monopolines paslaugas teikiančios įmonės naudai. Iš registrų išrašų matyti, kad sutartis viešame registre buvo įregistruota tik po trejų metų nuo jos sudarymo – 2008 m. gruodžio mėnesį. Tuo tarpu Kauno miesto apylinkės teismo sprendime konstatuota, kad nuomos sutartis nutraukta 2005 m. gruodžio 1 d. Paslaugų teikimo sutarties tarp UAB „Kauno vandenys“ ir A. Š. nėra, todėl atsakove turėjo patraukta buto, už kurio vandens tiekimo paslaugas nemokėta savininkė Kauno miesto savivaldybė. Dėl šio teisinio argumento skundžiamoje nutartyje nepasisakyta, nors jis turi esminės reikšmės sprendžiant dėl ginčo materialinių teisės normų taikymo. Priteisdamas skolą, teismas nevertino nuomos sutarties galiojimo laikotarpio. Skola priteista be jokio teisinio pagrindimo. Iš teismo sprendimo už akių galima tik spėti, kad skola susidarė iki 2005 m. gruodžio 1 d. Teismo sprendimas yra neaiškus, galimai su klaidomis, todėl negali būti teisėtu. Tokie neaiškumai privalo būti pašalinti. Skundžiama nutartis prieštarauja byloje surinktiems įrodymams.
  2. Teismas neinformavo pareiškėjo dėl priimto procesinio sprendimo ir iškeltos civilinės bylos, nes šaukimas ar procesiniai dokumentai negalėjo būti siunčiami adresu ( - ). Asmuo buvo deklaruotas kaip neturintis gyvenamosios vietos, todėl pareiškėjui teismo procesiniai dokumentai turėjo būti įteikti per Kauno miesto savivaldybės administraciją. Duomenų, kad ieškinys su pranešimu apie įteikimą ieškovui buvo siųstas Kauno miesto savivaldybei nėra. Procesiniai dokumentai pareiškėjui negalėjo būti įteikti viešo paskelbimo būdu, neįteikus pirmų dokumentų pagal asmens deklaruotą gyvenamą vietą.
 2. Atsiliepime į atsakovo A. Š. atskirąjį skundą trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė praš4 pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą (b.l. 144-146). Atsiliepime nurodė, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog paaiškėjo naujos aplinkybės, dėl kurių procesas byloje turėtų būti atnaujintas, nėra nurodyta, kokie teisės aktai buvo netinkamai taikyti šioje byloje, todėl teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą šioje byloje. Procesiniai dokumentai pareiškėjui buvo įteikti tinkamai, pats pareiškėjas nesirūpino tinkamu savo teisių įgyvendinimu ir neišviešino savo duomenų apie gyvenamąją vietą. Pagal šalių sudarytą Nuomos sutartį nuomininkas buvo įsipareigojęs mokėti komunalinių paslaugų mokesčius, todėl savivaldybė nėra atsakinga. Pareiškėjas, jeigu nesinaudojo ginčo patalpomis arba joms teikiamomis paslaugomis, privalėjo teisės aktų ir paties pasirašytoje nuomos sutartyje nustatyta tvarka informuoti patalpų savininką, tačiau valios nutraukti nuomos sutartį neišreiškė. Pareiškėjo argumentai, kad ginčo patalpų nuomos sutartis buvo sudaryta ir tą pačią dieną nutraukta, yra nepagrįsti, nes rašytiniai bylos įrodymai nurodo, jog tik 2010 m. gegužės 31 d. įsakymu ji buvo nutraukta.

7Teismas

konstatuoja:

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Dėl proceso atnaujinimo 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu. Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007), todėl jį galima taikyti tik konstatavus bent vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų (CPK 365 str. 1 d.). Proceso atnaujinimo instituto tikslas, kaip ir teismų sprendimų ar nutarčių peržiūrėjimas apeliacinėje bei kasacinėje teismų instancijose, yra užtikrinti, kad būtų įvykdytas teisingumas. Įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu atsiranda teisinių santykių stabilumas, dėl to siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų – kiek įmanoma greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 str.), itin svarbu prašymus dėl proceso atnaujinimo nagrinėti pagal proceso atnaujinimo instituto paskirtį CPK nustatyta tvarka. CPK 366 straipsnyje įtvirtintais proceso atnaujinimo pagrindais siekiama ištaisyti esmines ankstesnių procesų klaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2007).
 3. Pareiškėjas A. Š. prašė atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, t. y. jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą), ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka.
 4. Apelianto teigimu, teismas neišnagrinėjo ir nepasisakė dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių dėl priimto sprendimo neteisėtumo. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apelianto teiginiu nesutinka.
 5. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju vertintinas prašymo dėl proceso atnaujinimo užbaigtoje civilinėje byloje pagrįstumas, tačiau nėra iš naujo nagrinėjamos aplinkybės, įvertintos užbaigtoje byloje, nes priešingu atveju, tokių aplinkybių vertinimas reikštų pakartotinį bylos iš esmės nagrinėjimą, tačiau tai nėra galima neatnaujinus proceso (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2009).
 6. Proceso atnaujinimo institutas padeda užtikrinti, kad nebūtų palikti galioti galimai neteisėti ir nepagrįsti teismo sprendimai tais atvejais, kai teismo padarytų fakto ar teisės klaidų nepavyko ištaisyti apeliacine ar kasacine tvarka. Procesas turi būti atnaujintas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2004).
 7. Kaip jau minėta CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Klaida gali būti padaryta teismui netinkamai taikius tiek proceso, tiek materialiosios teisės normas. Ši klaida turi būti ne tik aiški, bet ir esminė, t. y. tokia, kuri daro sprendimą neteisėtą. Apeliacinės instancijos teismas yra tos nuomonės, kad pareiškėjas netinkamai vertino galimybę kreiptis į teismą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu.
 8. Kauno apylinkės teismas skundžiama nutartimi atsisakė atnaujinti procesą byloje, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas nenurodė konkrečioje teisės normoje esančios aiškios nuostatos, kurią teismas nagrinėdamas bylą turėjo taikyti ar kurios netaikymas ar netinkamas taikymas daro sprendimą neteisėtą ir nepagrįstą. Apeliacinės instancijos teismas su šia teismo išvada sutinka ir sprendžia, kad skundžiamos Kauno apylinkės teismo nutarties išvados atitinka nustatytas faktines bylos aplinkybes.
 9. Pirma, byloje nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklausė Kauno miesto savivaldybei (b.l. 6). Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Dėl gyvenamųjų patalpų bendrabutyje ( - ) išnuomojimo našlaičiams, atsakovui A. Š. bei A. A. buvo išnuomota 17,94 kv. m gyvenamojo ploto 508 gyvenamoji patalpa su bendrojo naudojimo patalpomis (b.l. 7, 9-10). Nuomos sutartis su atsakovu sudaryta 2005 m. gruodžio 1 d. (b.l. 116-117). Atsakovas sutartį buvo pasirašęs asmeniškai. Sutarties 2.3 punkte buvo numatyta, jog nuomininkas (nagrinėjamu atveju pareiškėjas A. Š.) įsipareigoja mokėti gyvenamosios patalpos ir komunalinių paslaugų mokesčius Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Sutartis su atsakovu buvo nutraukta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) d. įsakymu Nr. ( - ) Dėl bendrabučio gyvenamosios patalpos ( - ) nuomos sutarčių, sudarytų su A. A. ir A. Š., nutraukimo (b.l. 12). Todėl pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad atsakovas yra skolingas ieškovei UAB „Kauno vandenys“ 518,50 Lt už paslaugas (b.l. 13) šią sumą pagrįstai priteisė iš nuomininko A. Š. ir nepažeidė materialinės teisės normų, ką skundžiamoje nutartyje teisingai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas.
 10. Antra, pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo pareiškėjo argumentus dėl galimo procesinės teisės normų, reglamentuojančių procesinių dokumentų įteikimą, pažeidimo. Byloje nustatyta, jog procesiniai dokumentai A. Š. buvo įteikti viešo paskelbimo būdu (b.l. 36-37).
 11. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas CPK 130 straipsni numato, kad prieš įteikiant procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu privalo būti tenkintos dvi sąlygos: 1) nežinoma pareiškėjo gyvenamoji ir darbo vieta ir 2) nėra galimybės skirti kuratoriaus.
 12. Pareiškėjas atskirajame skunde teigia, kad ginčo atveju dokumentai viešo paskelbimo būdu įteikti nepagrįstai, nes išraše iš gyventojų registro buvo nurodyta, jog jis buvo deklaruotas, kaip asmuo neturintis gyvenamosios vietos. Šie pareiškėjo atskirojo skundo argumentai prieštarauja jo patikslintame prašyme nurodytoms aplinkybėms, kad jo gyvenamoji vieta buvo žinoma tik dokumentai buvo siunčiami klaidingu adresu – ne ( - ), kur jis faktiškai gyveno, bet .
 13. Pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad atsakovui A. Š. teismo procesiniai dokumentai du kartus buvo siunčiami ieškinyje nurodytu adresu ( - ), tačiau buvo grąžinti teismui neįteikti; siekiant nustatyti kitą adresą buvo atliktos paieškos Gyventojų registro ir VSDFV duomenų bazėse (b.l. 30-34); ir tik atsakovui A. Š. gyvenamosios vietos adresu dokumentų du kartus neįteikus ir nebuvus galimybės procesinių dokumentų įteikti per antstolį ir skirti kuratorių, ieškovės prašymu, buvo leista įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt.
 14. Pažymėtina, jog pagal CK nuostatas fizinio asmens nuolatine gyvenamąja vieta pripažįstama ta vieta, kurioje jis nuolat ar daugiausia gyvena (CK 2.12 str. 1 d., 2.16 str.). Jeigu fizinio asmens gyvenamoji vieta nežinoma arba jos nustatyti neįmanoma, tokio asmens gyvenamąja vieta laikoma paskutinė žinoma jo gyvenamoji vieta (CK 2.17 str.). Gyventojų registro pažymoje nurodytas asmens gyvenamosios vietos adresas laikomas asmens gyvenamąja vieta, kol šie duomenys nepaneigti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006). Ieškovei ir teismui, nagrinėjant ginčą buvo žinoma tik atsakovui išnuomotos gyvenamosios patalpos adresas ( - ). Gyventojų registro tarnybos išraše buvo nurodyta, kad A. Š. 2005 m. vasario 18 d. įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Kauno m. sav. (b.l. 11). Visos šios aplinkybės, pagrįstai teismui leido spręsti, kad atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir įteikti dokumentus viešo paskelbimo būdu.
 15. Pareiškėjo A. Š. nurodyta aplinkybė, kad sprendime už akių nurodyta, jog nuomos sutartis su atsakovu buvo nutraukta 2005 m. gruodžio 1 d. laikytina rašymo apsirikimu ir neleidžia daryti bent tikėtinos išvados, jog jis galėjo turėti įtakos teismo sprendimo priėmimui.
 16. Teismas, spręsdamas dėl proceso atnaujinimo byloje, tik patikrina, ar yra procesinės prielaidos procesui atnaujinti, tačiau nėra įstatymo įpareigotas išsamiai išanalizuoti pateiktus įrodymus. Įvertinęs nustatytas bylos aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo prašyme dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. A2-14141-435/2016 nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, jog Kauno apylinkės teismui 2012 m. rugsėjo 12 d. priimant sprendimą už akių buvo padaryta materialinės ar procesinės teisės taikymo klaida, turėjusi esminės reikšmės sprendimo priėmimui, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu.
 17. Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako ir sprendžia, kad skundžiamos Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarties išvados atitinka nustatytas faktines bylos aplinkybes. Pirmos instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias proceso atnaujinimą, todėl naikinti teisėtą nutartį ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-9760-587/2012 nėra pagrindo (CPK 337 str.1 d.1 p., 338 str., 339 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

11Kauno apylinkės teismas 2016 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

12Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai