Byla 2S-617-186/2007

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas

2Egidijus Žironas, kolegijos teisėjai

3Dalia Višinskienė ir Petras Jaržemskis,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „Kriptonika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2007 m. gegužės 3 d. nutarties, kuria atmestas suinteresuoto asmens UAB „Kriptonika“ prašymas dėl hipotekos ir įkeitimo pabaigos bei išregistravimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6suinteresuotas asmuo UAB „Kriptonika“ kreipėsi į Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo Hipotekos skyrių prašydamas baigti nekilnojamojo daikto hipoteką ir turtinės teisės įkeitimą bei iš Hipotekos registro išregistruoti suinteresuotam asmeniui UAB „Kriptonika“ nuosavybės teise priklausančių 1594,09 kv. m. ploto administracinių patalpų, esančių ( - ) hipoteką (hipotekos kodas: 01120030009127, hipotekos įregistravimo data: 2003-08-011, hipotekos pakeitimo kodas: 01120050023371, hipotekos pakeitimo įregistravimo data: 2005-11-17, hipotekos kodas“ 01120040020031, hipotekos įregistravimo data: 2004-12-10, hipotekos pakeitimo kodas: 01120050023369, hipotekos pakeitimo įregistravimo data: 2005-11-17), suinteresuotam asmeniui UAB „Kriptonika“ priklausančios turtinės nuomos teisės į 0,1476 ha dalį žemės sklypo ( - ) įkeitimą (įkeitimo kodas: 01220040020046, įkeitimo įregistravimo data: 2004-12-10, įkeitimo pakeitimo kodas: 01220050023373, įkeitimo pakeitimo įregistravimo data: 2005-11-17).

7Nurodė, kad nekilnojamojo daikto hipotekos ir turtinės teisės įkeitimo lakštais, sudarytais tarp suinteresuoto asmens UAB „Kriptonika“ ir AB SEB „Vilniaus bankas“, buvo užtikrintas suinteresuoto asmens piniginės prievolės vykdymas pagal su šiuo banku 2003 m. liepos 30 d. ir 2004 m. rugpjūčio 24 d. sudarytas kreditavimo sutartis Nr. 1760307121277-05 ir Nr. 1760407121769-05. Pareiškėjas UAB „Penki kontinentai“ kaip UAB „Kriptonika“ laiduotojas 2005 m. rugsėjo 8-9 d. sumokėjo AB SEB „Vilniaus bankui“ įsiskolinimą. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo Hipotekos skyrius Hipotekos registre įregistravo suinteresuotam asmeniui UAB „Kriptonika“ nuosavybės teise priklausančių 1594,09 kv.m. ploto administracinių patalpų, esančių ( - ), hipoteką pareiškėjo UAB „Penki kontinentai“ naudai ir suinteresuotam asmeniui priklausančios turtinės nuomos teisės į 0,1476 ha dalį žemės sklypo, esančio ( - ), įkeitimą pareiškėjo UAB „Penki kontinentai“ naudai. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. balandžio 20 d. nutartimi konstatavo, kad laiduotojas, įvykdęs kreditoriui prievolę, kurios įvykdymas buvo užtikrintas hipoteka (ar įkeitimu), už pagrindinį skolininką, hipotekos (įkeitimo teisės) turėtoju negali tapti ir netampa. Todėl pareiškėjas UAB „Penki kontinentai“ kaip laiduotojas įvykdęs kreditoriui AB SEB „Vilniaus bankas“ piniginę prievolę už pagrindinį skolininką – UAB „Kriptonika“ – negalėjo tapti hipotekos kreditoriumi suinteresuoto asmens atžvilgiu. Kadangi UAB „Penki kontinentai“ įvykdė UAB „Kriptonika“ prievolę AB SEB „Vilniaus banko atžvilgiu, hipoteka (įkeitimu) užtikrinta prievolė laikytina pasibaigusia ir hipoteka (įkeitimas) turi būti pripažinta pasibaigusia (LR CK 4.197 str. 2 d. 1 p., 4.224 str. 1 d. 1 p.).

8Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo Hipotekos skyrius 2007 m. gegužės 3 d. nutartimi atmetė suinteresuoto asmens UAB „Kriptonika“, atstovaujamo direktoriaus A. Sviridov, prašymą dėl hipotekos ir kilnojamojo turto išregistravimo, išaiškinant suinteresuotam asmeniui teisę pareikšti ieškinį bendrosios kompetencijos teismui dėl prievolės įvykdymo pripažinimo tinkamu, ar kitų ginčijamų dalykų. Teismas nurodė, kad hipotekos kreditorius UAB „Penki kontinentai“ nepateikė Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo Hipotekos skyriui jokių duomenų, jog prievolė, užtikrinta hipotekos lakštais, yra įvykdyta. Nors bylos dėl hipotekos teisinių santykių, vadovaujantis LR CPK 442 str. 11 p., nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka, teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindo manyti, jog tarp šalių egzistuoja ginčas, dėl ko suinteresuoto asmens prašymas yra atmestinas.

9Suinteresuotas asmuo UAB „Kriptonika“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo Hipotekos skyriaus hipotekos teisėjo 2007 m. gegužės 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti suinteresuoto asmens UAB „Kriptonika“ 2007 m. balandžio 24 d. prašymą dėl hipotekos ir įkeitimo pabaigos bei hipotekos ir įkeitimo teisės išregistravimo iš Hipotekos registro.

10Apelianto nuomone teismas nepagrįstai sprendė, kad byloje nėra duomenų, jog prievolė, užtikrinta hipotekos (įkeitimo) lakštais, yra įvykdyta. Prievolės įvykdymą patvirtina paties hipotekos ir įkeitimo pobūdis ir turinys, įregistravimo faktas (hipotekos pakeitimo kodas, pakeitimo įregistravimo data). Prievolės įvykdymą, teigiama skunde, patvirtina ir pareiškėjo 2005 m. rugsėjo 9 d. pranešimas Nr. 01/133 suinteresuotam asmeniui bei šio pranešimo priedai – 2005 m. rugsėjo mėnesio 8-9 d. mokėjimo pavedimai. Šį faktą pripažįsta ir pareiškėjas UAB „Penki kontinentai“. Todėl, nurodoma skunde, teismas turėjo pakankamą pagrindą, vadovaujantis LR CK 4.197 str. 2 d. 1 p., 4.224 str. 1 d. 1 p., LR CPK 565 str., pagal suinteresuoto asmens UAB „Kriptonika“, kuris yra patalpų savininkas ir turtinės nuomos į dalį žemės sklypo turėtojas, prašymą, priimti nutartį dėl hipotekos ir įkeitimo pabaigos.

11Skunde pabrėžiama, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. balandžio 20 d. nutartimi (civ. byla Nr. 3K-3-183/2007) yra konstatavęs, jog pagal laidavimo teisinius santykius laiduotojas, už pagrindinį skolininką įvykdęs kreditoriui prievolę, kurios įvykdymas buvo užtikrintas hipoteka (ar įkeitimu), hipotekos (įkeitimo teisės) turėtoju negali tapti ir netampa. Todėl UAB „Penki kontinentai“ kaip laiduotojas įvykdęs hipotekos kreditoriui AB SEB „Vilniaus bankas“ piniginę prievolę už pagrindinį skolininką – UAB „Kriptonika“ – negalėjo tapti hipotekos kreditoriumi UAB „Kriptonika“ atžvilgiu. Teismas neįvertino, kad byloje esantys tiek patalpų hipotekos lakštų pakeitimai, tiek įkeitimo lakšto pakeitimai, kurių pagrindu reikalavimas buvo perleistas pareiškėjui UAB „Penki kontinentai“, kaip sandoriai yra niekiniai, nes prieštarauja imperatyvioms LR Civilinio kodekso normoms, kurios nenumato teisinės galimybės laiduotojui prievolės už pagrindinį skolininką įvykdymo atveju tapti hipotekos turėtoju. Todėl teismas turėjo pakankamą pagrindą ex officio konstatuoti niekinių sandorių faktą ir pasekmes. Hipotekos lakštų ir įkeitimo lakšto pakeitimų egzistavimas ir jų įregistravimas Hipotekos registre nėra teisinė kliūtis teismui LR CPK 565 str. nustatyta tvarka priimti nutartį dėl hipotekos ir įkeitimo pabaigos.

12Teismas, teigiama skunde, nepagrįstai konstatavo, jog tarp proceso šalių šioje byloje egzistuoja ginčas ir dėl to neteisingai sprendė, kad toks ginčas gali būti sprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme. Bylos dėl hipotekos, įkeitimo teisinių santykių nagrinėjamos tik ypatingosios teisenos tvarka (LR CPK 442 str. 11 p.). Būtent hipotekos teisėjas, nagrinėdamas prašymą dėl hipotekos ir įkeitimo pabaigos LR CPK 565 str. tvarka turėjo išsiaiškinti, ar prievolė, užtikrinta hipoteka ir įkeitimu, yra įvykdyta. Be to, LR CPK 442 str. 11 p. nurodytas bylas dėl hipotekos teisinių santykių pagal LR CPK 443 str. 7 d. hipotekos teisėjas nagrinėja, neatsižvelgiant į tai, ar nagrinėjimo metu kyla ginčas dėl teisės.

13UAB „Penki kontinentai“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Prašo 2007 m. gegužės 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Nesutinka su apelianto teiginiu, kad prievolė yra įvykdyta, o pagal LR CPK 565 str. 1 d. hipotekos pabaigimo galima reikalauti tik įvykdžius skolinį įsipareigojimą. Teigia, kad laiduotojui UAB „Penki kontinentai“ įvykdžiusiam prievolę perėjo visos kreditoriaus AB SEB „Vilniaus bankas“ teisės.

14Nutartis paliekama nepakeista.

15LR CPK 542 str. 1 d. nustatyta, kad hipotekos teisėjas nagrinėja prašymus dėl hipotekos ar įkeitimo įregistravimo, hipotekos ar įkeitimo pakeitimo ir baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos ar įkeitimo atsirandančių teisinių santykių. Prašymai nagrinėjami LR CPK XXXVI skyriuje bei LR Civiliniame kodekse nustatyta tvarka. Vadinasi paminėti prašymai, tarp jų ir prašymas dėl hipotekos pabaigos, nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis teismas formuodamas vienodą teismų praktiką (LR CPK 4 str.) kasacine tvarka priimtose nutartyse ne kartą yra išaiškinęs, kad hipoteka yra papildoma prievolė, kuri priklauso nuo pagrindinės prievolės, todėl jeigu konkrečioje byloje kyla ginčas, susijęs su pagrindine prievole – įsiskolinimo atsiradimo pagrindu, jo dydžiu, prievolės įvykdymu ir kt., šie klausimai byloje dėl hipotekos ar įkeitimo nėra nagrinėjami ((Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2005, 2007 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-201/2007 ir kt.). Ir nors bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių nagrinėjamos ypatingąja teisena (LR CPK 442 str. 11 p.) o LR CPK 443 str. 7 d. nustatyta, kad tokias bylas teismas išnagrinėja ypatingąja teisena, neatsižvelgdamas į tai, ar nagrinėjimo metu kyla ginčas dėl teisės, pagal bylų dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių pobūdį (LR CPK 542 str. 1 d.) ginčai dėl skolinių prievolių, įskaitant ir užtikrintų hipoteka ar įkeitimu, tinkamo įvykdymo, nepriskirti hipotekos teisėjo nagrinėjamų bylų kategorijai. Tai reiškia, kad hipotekos teisėjas atlieka tik procesinius veiksmus, susijusius su hipotekos procedūra, ir nesprendžia kilusių tarp hipotekos šalių ginčų. Teisėjas turi įsitikinti ar atitinkamą procedūrą jam priklauso atlikti, taip pat, ar yra pateikti jos vykdymui būtini dokumentai. Teigiamu atveju atliekamas prašomas veiksmas, o priešingu atveju, jei pateikti dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų, nutartimi atsisakoma atlikti prašomą procedūrą. Šiuo atveju suinteresuotas asmuo UAB „Kriptonika“ prašė baigti nekilnojamojo daikto hipoteką ir turtinės teisės įkeitimą. LR CPK 565 str. 1 d. nustatyta, kad Hipotekos skyrius išregistruoja hipoteką ar įkeitimą iš hipotekos registro gavęs hipotekos ar įkeitimo lakštą, kuriame pažymėta, kad visi hipotekos ar įkeitimo sutarties reikalavimai yra įvykdyti arba yra kiti hipotekos ar įkeitimo pabaigos pagrindai. Šiuo atveju toks lakštas hipotekos teisėjui nepateiktas. Neturėdamas įgalinimų prievolės įvykdymo nustatinėti ginčo teisena, teisėjas UAB „Kriptonika“ prašymą atmetė teisėtai. Apeliantas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. balandžio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2007 nurodo, kad tiek patalpų hipotekos lakštų pakeitimai, tiek įkeitimo lakšto pakeitimai, kurių pagrindu reikalavimas buvo perleistas pareiškėjui UAB „Penki kontinentai“, kaip sandoriai yra niekiniai, nes prieštarauja imperatyvioms LR Civilinio kodekso normoms. Tačiau tokios aplinkybės konstatavimas taip pat priskirtinas ginčo teisenai ir negali būti atliekamas sprendžiant prašymą dėl hipotekos pabaigos. Kita vertus apeliantas atskirajame skunde akivaizdžiai plečiamai perteikia Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. balandžio 20 d. nutartyje išdėstytus išaiškinimus, kuriuose atkreiptas dėmesys į vykstantį teisminį ginčą, turintį reikšmės taip pat ir hipotekos (įkeitimo) santykiams.

16Išnagrinėjus atskirąjį skundą nenustatyta įstatyme (LR CPK 338, 329 str.) nurodytų pagrindų, įgalinančių panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Nutartis paliekama nepakeista (LR CPK 337 str. 1p.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

18Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2007 m. gegužės 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai